Que kem Đậu xanh

Giá: 5,000 đ   7,000 đ
Thành phần: bột đậu xanh, trứng gà, sữa đặc, sữa bột béo, nước cốt dừa, đường kính ...
Thương hiệu: công ty kem Tràng Tiền ICOOL
Mua ngay
Que kem Sôcôla

Giá: 6,000 đ   8,000 đ
Thành phần: bột ca cao, trứng gà, sữa đặc, sữa bột béo, nước cốt dừa, đường kính ...
Thương hiệu: công ty kem Tràng Tiền ICOOL
Mua ngay
Que kem Cốm

Giá: 6,000 đ   8,000 đ
Thành phần: Cốm non, trứng gà, sữa đặc, sữa bột béo, nước cốt dừa, đường kính ...
Thương hiệu: công ty kem Tràng Tiền ICOOL
Mua ngay
10 Que kem Sữa dừa

Giá: 50,000 đ  70,000 đ
Thành phần: bột dừa non, trứng gà, sữa đặc, sữa bột béo, nước cốt dừa, đường kính ...
Thương hiệu: công ty kem Tràng Tiền ICOOL
Mua ngay
10 que kem Sầu riêng

Giá: 50,000 đ  70,000 đ
Thành phần: Sầu riêng tươi, trứng gà, sữa đặc, sữa bột béo, nước cốt dừa, đường kính ...
Thương hiệu: công ty kem Tràng Tiền ICOOL
Mua ngay
10 que kem khoai môn

Giá: 50,000 đ  70,000 đ
Thành phần: khoai môn tươi, trứng gà, sữa đặc, sữa bột béo, nước cốt dừa, đường kính ...
Thương hiệu: công ty kem Tràng Tiền ICOOL
Mua ngay
Ly kem Dâu

Giá: 6,000 đ   8,000 đ
Thành phần: Dâu tươi, trứng gà, sữa đặc, sữa bột béo, nước cốt dừa, đường kính ...
Thương hiệu: công ty kem Tràng Tiền ICOOL
Mua ngay
Ly kem Trà xanh

Giá: 6,000 đ  8,000 đ
Thành phần: Bột trà xanh, trứng gà, sữa đặc, sữa bột béo, nước cốt dừa, đường kính ...
Thương hiệu: công ty kem Tràng Tiền ICOOL
Mua ngay
Ly kem khoai môn

Giá: 6,000 đ   8,000 đ
Thành phần: Sầu riêng tươi, trứng gà, sữa đặc, sữa bột béo, nước cốt dừa, đường kính ...
Thương hiệu: công ty kem Tràng Tiền ICOOL
Mua ngay
1 2 3