Lễ thánh Anton 15 - 06 - 2009 Có: 4 ảnh | Đã xem: 3212 lần

002

003

004

001
[Hình động] Hình ảnh đẹp về mẹ Maria Có: 35 ảnh | Đã xem: 13691 lần

Hình 19

Hình 22

Hình 12

Hình 2
Liên hoan ca nhạc mừng xuân 2014 Có: 10 ảnh | Đã xem: 2662 lần

Ca đoàn giáo xứ tham gia tiết mục múa - Hình 3

Giới trẻ giáo xứ tham gia diễn múa

Ca đoàn giáo xứ tham gia tiết mục múa - Hình 1

Đoàn thiếu nhi diễn kịch - hình 2
Tin mừng Phúc Âm qua Ảnh Có: 14 ảnh | Đã xem: 3364 lần

Ông Nôe được Thiên Chúa cứu thoát cơn Đại Hồng Thủy

Họ quỳ xuống sụp lạy Người và dâng tiến lễ vật

Hãy bán tất cả những gì anh có

Khốn cho những Thành chứng kiến phép lạ mà không sám hối