Kiếm tiền với Propeller
Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A (2023) Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Hãy trỗi dậy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 129 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A); Tấm lòng - Phanxicô (ca dâng lễ); Chúa là sự sống - Ngọc Linh & Niềm vui sự sống - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Lạy Thánh Giuse - Đạo Minh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/03/2023 12:18 | Đã xem: 71 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A (2023) Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Dẫn đưa con đi (ca nhập lễ); Thánh vịnh 22 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A); Giờ đây chúng con - Lm. Kim Long (ca dâng lễ); Sống trong niềm vui - Lm. Nguyễn Duy & Lời trần tình - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Khúc ca cảm tạ - Thiên Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/03/2023 09:25 | Đã xem: 160 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A (2023) Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Quyết trở về - Martinô (ca nhập lễ); Thánh vịnh 94 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A); Của lễ nhân sinh - Trần Mừng (ca dâng lễ); Khát - Ngọc Linh & Biết Chúa biết con - Lm. Ân Đức (ca hiệp lễ); Đền tạ Trái Tim Mẹ - Nguyễn Khắc Tuần (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 05/03/2023 22:34 | Đã xem: 168 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm A Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Hãy trở về - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 32 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm A); Nâng cao - Hạ Đăng (ca dâng lễ); Xin biến đổi con - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Đền tạ Trái Tim Mẹ - Nguyễn Khắc Tuần (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 26/02/2023 20:21 | Đã xem: 204 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Thứ Tư Lễ Tro - năm A Thứ Tư Lễ Tro - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Thứ Tư Lễ Tro - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Trên con đường trở về - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 50 - Lm. Kim Long (đáp ca Thứ Tư Lễ Tro - năm A); Thân bụi tro - Lm. Mi Trầm & Hạt bụi - Phanxicô & Hỡi người hãy nhớ - Lm. Kim Long (nghi thức xức tro) Lễ dâng Mùa Cứu độ - Viết Chung (ca dâng lễ); Hãy trở về cùng Chúa - Lm. Kim Long & Bài ca thống hối - Hoàng Ái Việt & Kinh Chay - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ); Hãy quay về - Lm. Mi Trầm (ca kết lễ).

Tác giả: Authors | Gửi lên: 19/02/2023 22:43 | Đã xem: 110 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm A Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Trên con đường trở về - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 50 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm A); Lễ tế đầu mùa - Vũ Đình Ân (ca dâng lễ); Chúa là cùng đích - Ngọc Linh & Cám dỗ trong đời - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Chút tình con thơ - Lm. Nguyễn Duy (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 19/02/2023 15:32 | Đã xem: 236 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 7 thường niên - năm A Chúa nhật 7 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 7 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Vào Nhà Chúa - Minh Tâm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 102 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 7 thường niên - năm A); Nếu con chợt nhớ - Lm. Phương Anh (ca dâng lễ); Yêu Chúa yêu tha nhân - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Đâu có tình yêu thương - Lm. Vinh Hạnh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 14/02/2023 22:19 | Đã xem: 108 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 6 thường niên - năm A Chúa nhật 6 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 6 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Nơi Nhà Chúa - Đa Minh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 118 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm A); Lễ vật hòa bình - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ); Tin Mừng cho người muốn nghe - Lm. Phạm Quang (ca hiệp lễ); Đền tạ Trái Tim Mẹ - Nguyễn Khắc Tuần (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 06/02/2023 00:20 | Đã xem: 190 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 5 thường niên - năm A Chúa nhật 5 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 5 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Trèo lên cao sơn - Hùng Lân (ca nhập lễ); Thánh vịnh 111 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm A); Dâng Chúa Trời - Phanxicô (ca dâng lễ); Muối men cho đời - Hồng Trần & Phạm Đình Đài (ca hiệp lễ); Đem Tin Mừng - Martinô (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 29/01/2023 23:45 | Đã xem: 161 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 thường niên - năm A Chúa nhật 4 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 4 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Ngàn dân ơi - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 145 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 4 thường niên - năm A); Bánh thơm - Lm. Kim Long (ca dâng lễ); Bát phúc - Lm. Mi Trầm (ca hiệp lễ); Bài ca hiệp hành - Lm. Nguyễn Duy & Phanxicô & Anh Tuấn (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 26/01/2023 20:25 | Đã xem: 150 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật Mồng 1 tết - năm A Chúa nhật Mồng 1 tết - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật Mồng 1 tết - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Xuân hy vọng - Nguyên Kha (ca nhập lễ); Thánh vịnh 36 - Lm. Kim Long (đáp ca Mồng 1 tết - năm A); Lễ dâng mùa xuân - Nguyễn Chánh (ca dâng lễ); Tạ ơn Chúa Xuân - Ngọc Linh & Mừng Chúa Xuân - Viết Chung (ca hiệp lễ); Đầu xuân cầu cho gia đình - Phanxicô (ca kết lễ) ; Chúc mừng năm mới - Lm. Nguyễn Duy (Chúc xuân) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 16/01/2023 00:18 | Đã xem: 200 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 thường niên - năm A Chúa nhật 2 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 2 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Hỡi thế trần (ca nhập lễ); Thánh vịnh 39 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 2 thường niên - năm A); Máu chiên bò - Lm. Kim Long (ca dâng lễ); Tình yêu của Chúa - Ngọc Linh & Con chỉ là tạo vật - Phanxicô (ca hiệp lễ); Tạ ơn Chúa với Mẹ - Thy Yên (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 09/01/2023 23:47 | Đã xem: 186 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật Chúa hiển linh - năm A Chúa nhật Chúa hiển linh - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật Chúa hiển linh - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Lễ hiển linh - Phanxicô (ca nhập lễ); Thánh vịnh 71 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Hiển linh - năm A); Tâm tình hòa bình - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ); Theo ánh sao dẫn lối - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 01/01/2023 23:10 | Đã xem: 180 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ rạng đông Giáng Sinh (rạng đông ngày 25 tháng 12) Lễ rạng đông Giáng Sinh (rạng đông ngày 25 tháng 12)

Các file trình chiếu trong lễ rạng đông Giáng Sinh - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Trời hân hoan - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 96 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ rạng đông Giáng Sinh); Trong hang đá nhỏ - Phanxicô (ca dâng lễ); Mùa đông năm ấy - Lm. Hoài Đức (ca hiệp lễ); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/12/2022 08:16 | Đã xem: 133 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ đêm Giáng Sinh (đêm 24 tháng 12) Lễ đêm Giáng Sinh (đêm 24 tháng 12)

Các file trình chiếu trong lễ đêm Giáng Sinh - năm A được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Đợi trông Chúa đến - Giang Tâm (canh thức); Trông đợi - J. Bình (canh thức); Đợi trông - Thanh Lâm (canh thức); Tiếng chuông ngân - Ngọc Linh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 95 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ đêm Giáng Sinh); Dâng Chúa đêm nay - Phanxicô (ca dâng lễ); Vị cứu tinh - Lm. Kim Long (hiệp lễ 1); Đêm Thánh vô cùng - Hùng Lân (hiệp lễ 2); Tiếng muôn Thiên Thần - Lm. Hoàng Diệp (hiệp lễ 3); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/12/2022 00:37 | Đã xem: 142 lần | Download: 1 lần | Phiên bản: PowerPoint
Thánh lễ Giáng Sinh ban ngày - năm A (ngày 25 tháng 12) Thánh lễ Giáng Sinh ban ngày - năm A (ngày 25 tháng 12)

Các bài hát trong thánh lễ Giáng Sinh ban ngày - năm A, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trời hân hoan (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 97 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Giáng Sinh ban ngày - năm A) ; Một đêm đông - Ngọc Linh (ca dâng lễ) ; Noel về - Lm. Nguyễn Duy & Mùa đông năm ấy - Lm. Hoài Đức (ca hiệp lễ) ; Hang Belem - Hải Linh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 19/12/2022 15:42 | Đã xem: 179 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm A (2023) Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm A (2023)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm A, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trời cao - Vũ Đình Ân (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 23 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm A) ; Lễ dâng Mùa Vọng - Đinh Công Huỳnh (ca dâng lễ) ; Maranatha xin Chúa hãy đến - Ngọc Linh & Mây ơi mưa xuống - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Mưa ơi - Hải Triều (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 11/12/2022 23:51 | Đã xem: 170 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm A (2023) Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm A (2023)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm A, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Vui lên Sion - Lm. Thành Tâm (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 145 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm A) ; Hiến lễ chờ mong - Ngọc Linh (ca dâng lễ) ; Niềm vui ơn cứu độ - Lm. Thái Nguyên & Có một người - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Vui lên - Lm. Mi Trầm (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 05/12/2022 23:54 | Đã xem: 231 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm A (2023) Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm A (2023)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm A, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trong rừng sâu - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 71 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm A) ; Lễ dâng mong đợi - Lm. Nguyễn Duy (ca dâng lễ) ; Hãy dọn đường cho Chúa - Ngọc Linh & Mau mau dọn đường - Anh Tuấn (ca hiệp lễ) ; Nguyện trời cao - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 28/11/2022 17:35 | Đã xem: 284 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm A (2023) Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm A (2023)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm A, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Ca nhập lễ Mùa Vọng - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 121 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm A) ; Lễ dâng trông đợi - Viết Chung (ca dâng lễ) ; Hãy sẵn sàng - Ngọc Linh & Để Chúa đến - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Lời cầu cho Xứ Đạo - Lm. Văn Chi (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/11/2022 16:33 | Đã xem: 249 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm B gồm: Ca nhập lễ Mùa Vọng (Lm. Nguyễn Duy); Thánh vịnh 79 (Lm. Kim Long - Đáp ca); Lễ dâng trông đợi (Viết Chung - Dâng lễ); Để Chúa đến (Lm. Nguyễn Duy - Hiệp lễ); Hãy sẵn sàng (Lm. Mi Trầm - Kết lễ); Avê Maria con dâng lời (Lm. Huyền Linh - Kết lễ); và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 23/11/2020 17:48 | Đã xem: 759 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ - năm A (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ - năm A (Chúa nhật 34 thường niên - năm A)

Các bài hát bao gồm: Hoan hô Vua Giêsu (Phạm Kiên Hùng - Ca nhập lễ); Kinh vinh danh; Thánh vịnh 22 (đáp ca lễ Chúa Kitô Vua - Lm. Kim Long); Kinh tin kính (3 bản); Dâng Chúa Trời (Phanxicô - Ca dâng lễ); Kinh xin ơn chữa lành (Gm. Nguyễn Văn Khảm); Chúa là vua tình yêu (La Thập Tự - Ca hiệp lễ); Giêsu vua muôn vua (L. Huyền Linh - Ca hiệp lễ); Tạ ơn Chúa với Mẹ (Ty Yên - Ca kết lễ); Tận hiến cho Đức Mẹ (Lm. Huyền Linh - Ca kết lễ); và các kinh đọc trước lễ (Kinh ăn năn tội, Kinh tin, Kinh cậy, Kinh kính mến)

Tác giả: Authors | Gửi lên: 16/11/2020 15:47 | Đã xem: 669 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 32 thường niên - năm A Chúa nhật 32 thường niên - năm A

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 32 thường niên do ca đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận soạn thảo, bao gồm: Bước vào (Phạm Liên Hùng - ca nhập lễ); Thánh vịnh 62 (Lm. Thái Nguyên - đáp ca Chúa nhật 32 thường niên - năm A); Kinh tin kính (3 bản); Con dâng Chúa (Phanxicô - ca dâng lễ); Mười cô trinh nữ (Tri Văn Vinh - ca hiệp lễ); Thắp sáng trong con (Trầm Hương - ca kết lễ); Từ chốn tối tăm (Lm. Kim Long - ca kết lễ); Nguồn cậy trông (Hoàng Vũ - ca kết lễ)

Tác giả: Authors | Gửi lên: 03/11/2020 22:45 | Đã xem: 611 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 30 thường niên - năm A Chúa nhật 30 thường niên - năm A

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 30 thường niên gồm: Mến Chúa yêu người (Lm. Nguyễn Duy) - Đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A (Thánh vịnh 117 - Lm. Kim Long) - Của lễ con dâng (Lm. Nguyễn Duy) - Con xin Đức Ái (Lm. Văn Chi) - Ngày nay con đến (Hải Linh) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 18/10/2020 22:14 | Đã xem: 658 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: PowerPoint
Khánh nhật truyền giáo - năm A Khánh nhật truyền giáo - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - năm A, bao gồm: Đem Tin Mừng (Martinô) - Thánh vịnh 116 (Lm. Kim Long) - Xin dâng (Ngọc Kôn) - Xin làm thợ gặt (La Thập Tự) - Lúa chín trên đồng (Phanxicô) - Con xin dâng Mẹ (Lm. Văn Chi) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/10/2020 08:47 | Đã xem: 636 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 29 thường niên - năm A Chúa nhật 29 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 29 thường niên - năm A, bao gồm: Đem Tin Mừng (Martinô) - Thánh vịnh 95 (Lm. Kim Long) - Xin dâng (Ngọc Kôn) - Tình Chúa cao vời (Lm. Duy Thiên) - Lúa chín trên đồng (Phanxicô) - Con xin dâng Mẹ (Lm. Văn Chi) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/10/2020 08:33 | Đã xem: 601 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 28 thường niên - năm A Chúa nhật 28 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 28 thường niên - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM

Tác giả: Authors | Gửi lên: 05/10/2020 20:17 | Đã xem: 562 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa nhật 27 thường niên - năm A) Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa nhật 27 thường niên - năm A)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa nhật 26 thường niên - năm A) , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM

Tác giả: Authors | Gửi lên: 28/09/2020 08:26 | Đã xem: 570 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 26 thường niên - năm A Chúa nhật 26 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 26 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/09/2020 17:59 | Đã xem: 537 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 25 thường niên - năm A Chúa nhật 25 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 25 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM

Tác giả: Authors | Gửi lên: 13/09/2020 22:38 | Đã xem: 550 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 17 thường niên - năm A Chúa nhật 17 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 17 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM

Tác giả: Authors | Gửi lên: 11/09/2020 22:49 | Đã xem: 518 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 24 thường niên - năm A Chúa nhật 24 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 24 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM

Tác giả: Authors | Gửi lên: 11/09/2020 22:38 | Đã xem: 497 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
 
Đăng ký ngay

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 182
  • Khách viếng thăm: 173
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 30142
  • Tháng hiện tại: 627019
  • Tổng lượt truy cập: 50254335