Thien Chua
Me Maria
Tình yêu Thiên Chúa
Lạy Chúa Thánh Thần

         Upload nhạc

Tìm kiếm "Bài hát"
Tìm kiếm
Bài hát
Album
Video
Playlist
Chức năng nâng cao
Tên
Trình bày
Nhạc sĩ
Người đăng
Tìm thấy 581 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Đáp ca lễ các bà mẹ công giáo
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 256 lần | 193.274kb/s | 3:33 | 4.91 MB
Đáp ca lễ chung các thánh chủ chăn (thánh vịnh 116)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 420 lần | 256kb/s | 1:15 | 2.32 MB
Đáp ca lễ tất nhiên (thánh vịnh 135)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 376 lần | 256kb/s | 2:54 | 5.32 MB
Đáp ca lễ cầu cho bệnh nhân (thánh vịnh 101)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 328 lần | 187.101kb/s | 3:21 | 4.5 MB
Mẹ là danh dự (đáp ca lễ chung về Đức Mẹ)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 297 lần | 128kb/s | 1:56 | 2.57 MB
Chúa từ bi (thánh vịnh 102 - đáp ca lễ cầu hồn)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 354 lần | 256kb/s | 3:21 | 6.14 MB
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 21)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 6231 lần | 256kb/s | 4:2 | 7.39 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 572 lần | 256kb/s | 3:43 | 6.81 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 848 lần | 256kb/s | 2:34 | 4.72 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 421 lần | 205.664kb/s | 2:22 | 3.48 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 510 lần | 256kb/s | 2:28 | 4.53 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 306 lần | 256kb/s | 2:46 | 5.1 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 251 lần | 128kb/s | 3:0 | 2.76 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 205 lần | 256kb/s | 2:10 | 3.98 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 318 lần | 128kb/s | 2:17 | 2.1 MB
Đáp ca lễ nến (thánh vịnh 23)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 518 lần | 256kb/s | 2:7 | 3.88 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 230 lần | 204.876kb/s | 2:39 | 3.9 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 168 lần | 204.876kb/s | 2:39 | 3.9 MB
Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm A (thánh vịnh 111)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 340 lần | 256kb/s | 2:59 | 5.48 MB
Đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm A (thánh vịnh 118)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 252 lần | 205.676kb/s | 2:44 | 4.04 MB
Đáp ca Chúa nhật 7 thường niên - năm A (thánh vịnh 102)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 192 lần | 207.634kb/s | 2:56 | 4.37 MB
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 218 lần | 256kb/s | 3:15 | 5.95 MB
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 212 lần | 256kb/s | 2:50 | 5.19 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 432 lần | 256kb/s | 2:41 | 4.94 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 192 lần | 256kb/s | 2:49 | 5.19 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 432 lần | 203.536kb/s | 2:54 | 4.24 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 110 lần | 256kb/s | 2:52 | 5.25 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 218 lần | 256kb/s | 2:41 | 4.93 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 246 lần | 256kb/s | 2:41 | 4.93 MB
Đáp ca Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 279 lần | 256kb/s | 3:2 | 5.58 MB
 

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 13/02/2018 12:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 10:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 07/06/2017 23:52

Quản lý trang nhạc cá nhân

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 173
  • Khách viếng thăm: 39
  • Máy chủ tìm kiếm: 134
  • Hôm nay: 17877
  • Tháng hiện tại: 479672
  • Tổng lượt truy cập: 23293557
Kiếm tiền dễ dàng