Các bài đọc trong những ngày tết nguyên đán

Các bài đọc trong những ngày tết nguyên đán

"Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư

Đăng lúc: 10-02-2021 11:03:01 AM | Đã xem: 31 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 thường niên - năm B

Lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người

Đăng lúc: 10-02-2021 10:58:02 AM | Đã xem: 31 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 thường niên - năm B

Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”

Đăng lúc: 31-01-2021 08:46:41 AM | Đã xem: 58 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 thường niên - năm B

Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền

Đăng lúc: 24-01-2021 08:40:25 AM | Đã xem: 61 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B

“Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”

Đăng lúc: 16-01-2021 02:04:02 PM | Đã xem: 70 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 thường niên và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 thường niên và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B

“Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.”

Đăng lúc: 05-01-2021 11:31:27 PM | Đã xem: 84 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc cuối tuần bát nhật và Chúa hiển linh - năm B

Các bài đọc cuối tuần bát nhật và Chúa hiển linh - năm B

“Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”

Đăng lúc: 05-01-2021 11:14:58 PM | Đã xem: 64 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Bát Nhật Chúa Giáng sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Bát Nhật Chúa Giáng sinh - năm B

“Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Đavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”

Đăng lúc: 26-12-2020 08:53:44 AM | Đã xem: 82 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - năm B

“Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”

Đăng lúc: 20-12-2020 09:05:11 AM | Đã xem: 86 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm B

“Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”

Đăng lúc: 09-12-2020 11:46:51 PM | Đã xem: 125 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B

Có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Đây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Đăng lúc: 08-12-2020 10:19:26 AM | Đã xem: 140 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B

“Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức.

Đăng lúc: 08-12-2020 10:13:49 AM | Đã xem: 98 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Chúa Kitô Vua - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 34 thường niên - năm A

"Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta"

Đăng lúc: 18-11-2020 11:18:09 PM | Đã xem: 160 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 33 thường niên - năm A

Vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét

Đăng lúc: 11-11-2020 11:04:24 PM | Đã xem: 166 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Chúa nhật 32 thường niên - A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 32 thường niên - năm A

​“Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả

Đăng lúc: 05-11-2020 11:30:30 PM | Đã xem: 134 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 31 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 31 thường niên - năm A

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả

Đăng lúc: 27-10-2020 09:33:12 PM | Đã xem: 160 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 30 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 30 thường niên - năm A

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”

Đăng lúc: 20-10-2020 12:24:53 PM | Đã xem: 147 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 29 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 29 thường niên - năm A

“Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?”

Đăng lúc: 15-10-2020 05:45:31 PM | Đã xem: 155 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 28 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 28 thường niên - năm A

“Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”

Đăng lúc: 08-10-2020 09:43:35 AM | Đã xem: 175 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 27 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 27 thường niên - năm A

“Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận

Đăng lúc: 02-10-2020 10:29:38 PM | Đã xem: 124 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần

Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau
 

SHeet nhạc Lời bài hát mới nhất

File PowerPoint bài hát Mới Nhất

Kiếm tiền dễ dàng

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 164
  • Hôm nay: 47211
  • Tháng hiện tại: 729815
  • Tổng lượt truy cập: 26470965