Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 25 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 25 thường niên - năm A

“Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?

Đăng lúc: 15-09-2020 09:10:02 AM | Đã xem: 65 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 24 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 24 thường niên - năm A

“Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy

Đăng lúc: 10-09-2020 11:46:56 AM | Đã xem: 42 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 23 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 23 thường niên - năm A

“Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”

Đăng lúc: 06-09-2020 10:39:27 AM | Đã xem: 32 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 22 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 22 thường niên - năm A

Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy

Đăng lúc: 06-09-2020 10:35:27 AM | Đã xem: 21 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 21 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 21 thường niên - năm A

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy

Đăng lúc: 06-09-2020 10:30:37 AM | Đã xem: 17 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 20 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 20 thường niên - năm A

“Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”

Đăng lúc: 06-09-2020 10:20:20 AM | Đã xem: 18 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời (ngày 15-08)

Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời (ngày 15-08)

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Đăng lúc: 06-09-2020 10:19:18 AM | Đã xem: 19 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 19 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 19 thường niên - năm A

Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”

Đăng lúc: 06-09-2020 10:18:06 AM | Đã xem: 12 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 18 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 18 thường niên - năm A

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Đăng lúc: 06-09-2020 10:16:28 AM | Đã xem: 15 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 17 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 17 thường niên - năm A

“Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng

Đăng lúc: 21-07-2020 11:57:07 AM | Đã xem: 96 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 16 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 16 thường niên - năm A

“Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng

Đăng lúc: 16-07-2020 12:28:37 PM | Đã xem: 89 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 15 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 15 thường niên - năm A

“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe”.

Đăng lúc: 16-07-2020 12:19:22 PM | Đã xem: 83 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 14 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa Nhật 14 thường niên - năm A

“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha

Đăng lúc: 30-06-2020 11:10:00 AM | Đã xem: 101 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 13 thường niên - năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 13 thường niên - năm A

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính

Đăng lúc: 30-06-2020 11:09:58 AM | Đã xem: 84 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 26/06/2016 - Chúa nhật 13 thường niên - năm C

Ngày 26/06/2016 - Chúa nhật 13 thường niên - năm C

"Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã"

Đăng lúc: 19-06-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 2833 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 19/06/2016 - Chúa nhật 12 thường niên - năm C

Ngày 19/06/2016 - Chúa nhật 12 thường niên - năm C

"Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại"

Đăng lúc: 12-06-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 2277 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 12/06/2016 - Chúa nhật 11 thường niên - năm C

Ngày 12/06/2016 - Chúa nhật 11 thường niên - năm C

“Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy, tôi bảo ông, tội bà này rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít”. Rồi Người bảo người đàn bà: “Tội con đã được tha rồi.”

Đăng lúc: 05-06-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 1880 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 05/06/2016 - Chúa nhật 10 thường niên - năm C

Ngày 05/06/2016 - Chúa nhật 10 thường niên - năm C

"Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận

Đăng lúc: 04-06-2016 12:16:09 PM | Đã xem: 1491 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 03/06/2016 - Lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm C

Ngày 03/06/2016 - Lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm C

"Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!"

Đăng lúc: 29-05-2016 01:01:00 PM | Đã xem: 1969 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Ngày 29/05/2016 - Lễ mình máu thánh Chúa - năm C

Ngày 29/05/2016 - Lễ mình máu thánh Chúa - năm C

Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ năm ngàn”. Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống

Đăng lúc: 24-05-2016 11:38:58 PM | Đã xem: 1795 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
1 2 3 4  Trang sau
 

Lời bài hát mới nhất

Kiếm tiền dễ dàng

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 85
  • Khách viếng thăm: 84
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 13355
  • Tháng hiện tại: 321865
  • Tổng lượt truy cập: 22683097