Của lễ dâng Cha

Của lễ dâng Cha

Ngày đêm lao khó vai mang sương gió dầm mưa, mong sao thu hương lúa mà dâng lên Cha ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Đã xem: 1249 lần | Download: 342 lần| Phiên bản: 1

Chúa là chủ trái đất (thánh vịnh 23) - Viết Chung - Tác giả: Viết Chung - Download: 6 lần - Phiên bản: Tv. 23 - 4 bè

Con cần Chúa - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 2 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đồi xưa - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 23 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hãy ăn năn thống hối

Hãy ăn năn thống hối

Có tiếng kêu ở nơi hoang địa, có tiếng kêu ở nơi hoang địa: hãy ăn năn, hãy ăn năn và mau thống ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 652 lần | Download: 43 lần| Phiên bản: 1 bè

Bờ sông Babylon - Phanxicô - Tác giả: Phanxicô - Download: 11 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa nhật 4 mùa vọng - năm C - Tác giả: Lm. Huy Hoàng - Download: 37 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin trời xanh - Tác giả: Hải Nguyễn - Download: 9 lần - Phiên bản: 2 bè

Bethleem ơi! (Bêlem ơi)

Bethleem ơi! (Bêlem ơi)

Bêlem ơi! Đêm nay Chúa sinh ra ngự trong nhà ngươi. Nào ngươi đã sẵn mà tiến dâng lên những gì để cho đẹp mọi bề. Ngươi đang tâm dâng lên lớp rơm hèn, lựng bao mùi hôi ...
Tác giả: Nguyễn Khắc Xuyên | Đã xem: 676 lần | Download: 74 lần| Phiên bản: Chưa biết

Thiên Thần ca - Tác giả: Trần Minh Hứa - Download: 8 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lạy Đấng Emmanuen - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hài Nhi tuyệt vời - Tác giả: Phạm Đức Huyến - Download: 93 lần - Phiên bản: Chưa biết

Avê Maria (đoạn 2)

Avê Maria (đoạn 2)

Bà là đấng tinh tuyền tinh tuyền thanh vẹn. Maria Đấng tinh tuyền, Đấng tinh tuyền thanh vẹn ...
Tác giả: Hải Linh | Đã xem: 597 lần | Download: 135 lần| Phiên bản: Hợp xướng

Maria diễm lệ - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Mẹ triển dương (3 mẫu) - Tác giả: Lm. Vinh Hạnh - Download: 102 lần - Phiên bản: 2 bè & hợp xướng

Một trời hoa - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 1532 lần - Phiên bản: 2 bè

Nguyện cầu Ba Ngôi

Nguyện cầu Ba Ngôi

Vườn xưa Eđen hôn lễ ban đầu ân huệ Chúa Cha nhiệm mầu cho người luôn sống có nhau ...
Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Đã xem: 512 lần | Download: 39 lần| Phiên bản: 1 bè

Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 230 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin Ba Ngôi hiệp nhất - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 99 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin Chúa Thánh Thần - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 99 lần - Phiên bản: 1 bè

Hân hoan kính thờ

Hân hoan kính thờ

Ôi tình yêu Chúa nhiệm mầu và vô cùng thẳm sâu. ban cho con cái nhân trần được ăn bánh thiên ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 640 lần | Download: 29 lần| Phiên bản: Chưa biết

Giêsu người yêu của tôi - Tác giả: Lm. Fa Thăng - Download: 42 lần - Phiên bản: 2 bè

Giêsu ơi Ngài đã đến - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 32 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Tung hô Chúa Kitô vua - Tác giả: Quang Trịnh - Download: 324 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lạy Chúa Thánh Thần - Trầm Hương

Lạy Chúa Thánh Thần - Trầm Hương

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, viếng thăm an ủi bao tâm hồn. Đốt lên ngọn lửa Tin Cậy Mến ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 311 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: 2

Thánh Thần Chúa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 22 lần - Phiên bản: 3

Nguyện xin Chúa Thánh Linh - Tác giả: Đinh Dũng - Đinh Công Huỳnh - Download: 298 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thần khí hiện diện - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình Chúa yêu - Kim Long

Tình Chúa yêu - Kim Long

Trước lúc dựng lên muôn loài và trời đất khi mới phôi thai. Khi chưa rẽ phân đại dương, khi ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 369 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 1 bè

Ôi phút giây tuyệt vời (kèm bản đệm đàn) - Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng - Download: 229 lần - Phiên bản: Chưa biết

Khuôn mặt tình yêu (hợp xướng) - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 21 lần - Phiên bản: hợp xướng

Con vững tâm thờ kính - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 22 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình ca lòng thương xót

Tình ca lòng thương xót

Lòng Chúa xót thương muôn đời bao la, bao la, lòng Chúa xót thương ngọt ngào tha thiết mặn ...
Tác giả: Trầm Thiên Thu | Đã xem: 586 lần | Download: 28 lần| Phiên bản: 2 bè

Lòng thương xót Chúa (2) - Tác giả: Nguyễn Chánh - Download: 55 lần - Phiên bản: 2 bè

Lòng thương xót Chúa (7) - Tác giả: Nguyễn Chánh - Download: 106 lần - Phiên bản: 2 bè

Sứ giả lòng thương xót - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 20 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa thiện hảo nhường bao (Chúa nhật 4 mùa Chay - năm C)

Chúa thiện hảo nhường bao (Chúa nhật 4 mùa Chay - năm C)

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 412 lần | Download: 41 lần| Phiên bản: Tv. 33 - 2 bè

Xin Chúa thương - Vinam - Tác giả: Vinam - Download: 91 lần - Phiên bản: 1 bè

Con phó linh hồn (thứ 6 tuần thánh - năm A) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 57 lần - Phiên bản: Tv. 30 - 2 bè

Nhờ cây Thánh Giá - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 20 lần - Phiên bản: 2 bè

Hiến lễ vượt qua

Hiến lễ vượt qua

Lễ trao duyên lành trời đất , trời đất kết giao trong một mối tình, tình Người hy sinh cho niềm ...
Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Đã xem: 728 lần | Download: 86 lần| Phiên bản: Chưa biết

Hỡi loài người ơi Chúa sống lại rồi - Tác giả: Trùng Dương - Download: 7 lần - Phiên bản: Chưa biết

Mừng Chúa Phục Sinh - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 27 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa ngự lên trời (lễ thăng Thiên - năm ABC) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 53 lần - Phiên bản: Tv. 46 - 2 bè

Xin rửa trái tim con

Xin rửa trái tim con

Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới. Ta sẽ tặng các ngươi thần khí mới đặt trong lòng. Ta ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Đã xem: 466 lần | Download: 10 lần| Phiên bản: Eđêkien 36 - 2 bè

Người gieo giống - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Download: 144 lần - Phiên bản: Chưa biết

Sống bác ái theo Tin Mừng - Tác giả: Nhật Minh - Download: 24 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa là Vua (lễ Chúa Kitô vua - năm B) - Tác giả: Lm. La Thập Tự - Download: 47 lần - Phiên bản: Ga. 18 - 2 bè

Ai sẽ được vào (Thánh vịnh 14)

Ai sẽ được vào (Thánh vịnh 14)

Ai sẽ được vào lạy Chúa! ai sẽ được vào ở trong nhà Chúa. 1 - Đó là người sống trọn tình luôn ...
Tác giả: Trần Hòa Yên | Đã xem: 242 lần | Download: 10 lần| Phiên bản: Chưa biết

Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa (thánh vịnh 145) - Tác giả: Quốc Vinh - Download: 172 lần - Phiên bản: Tv. 145 - 2 bè

Xin chúc tụng thánh danh (Thánh vịnh 144) - Tác giả: Cao Thanh Hoàng - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ai được lên núi Chúa (Thánh vịnh 24) - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 22 lần - Phiên bản: Chưa biết

Con thuyền Phêrô

Con thuyền Phêrô

Nghe sóng biển ru dư âm ngày cũ, ngày Chúa Giêsu tìm đến bên con. Từ ấy yêu thương vỗ ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 1070 lần | Download: 308 lần| Phiên bản: 1 bè

Thánh Đa Minh Ninh - Tác giả: Phanxicô - Download: 23 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thánh tông đồ - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 87 lần - Phiên bản: 1 bè

Mưa hoa hồng (3 bè) - Tác giả: Sr. Têrêsa - Download: 36 lần - Phiên bản: 3 bè

Tình yêu Thánh Gia thất

Tình yêu Thánh Gia thất

Tình yêu Thiên Chúa ôi cao sang diệu huyền. Ngài đã mặc khải tình yêu đó nơi gia đình Thánh ...
Tác giả: Lm. Fa Thăng | Đã xem: 1727 lần | Download: 827 lần| Phiên bản: 2 bè

Thánh Gia Thất - Tác giả: Sr. Têrêsa - Download: 64 lần - Phiên bản: 1 bè

Kinh dâng mình cho Thánh Gia - Tác giả: Hải Triều - Download: 34 lần - Phiên bản: 1 bè

Gương Thánh Gia - Thiên Lý - Tác giả: Thiên Lý - Download: 964 lần - Phiên bản: 1 bè

Cầu cho Cha Mẹ (10)

Cầu cho Cha Mẹ (10)

Cánh đồng cho bông lúa ngon, cánh tay Thiên Chúa đặt con làm người. Bắt đầu (ơ) mở mắt ...
Tác giả: Phanxicô | Đã xem: 614 lần | Download: 47 lần| Phiên bản: 2 bè

Lời con muốn nói - Tác giả: Lê Đức Hùng - Download: 161 lần - Phiên bản: 1 bè

Nén hương ngày xuân - Tác giả: Hoàng Phương - Download: 90 lần - Phiên bản: 1 bè

Giêsu Maria Giuse - Vương Diệu - Tác giả: Lm. Vương Diệu - Download: 35 lần - Phiên bản: 1 bè

Lễ dâng hôn phối

Lễ dâng hôn phối

Ngài đã tác thành chúng con nên một thì nay của lễ cùng bánh rượu thơm tiến dâng lên cho ...
Tác giả: Viết Chung | Đã xem: 1168 lần | Download: 326 lần| Phiên bản: dâng lễ

Bạn tình ta ơi! - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 8 lần - Phiên bản: diễm ca - 3 bè

Hai tiếng yêu thương - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 13 lần - Phiên bản: 2 bè

Kinh tình yêu - Phanxicô - Tác giả: Phanxicô - Download: 179 lần - Phiên bản: 1 bè

Dâng Chúa mùa Xuân mới

Dâng Chúa mùa Xuân mới

Xuân mới tưng bừng đã sang, Nay đoàn con chung một tâm hồn, Kính dâng Chúa mùa xuân mới ...
Tác giả: Nguyên Kha | Đã xem: 522 lần | Download: 16 lần| Phiên bản: 3 bè

Xuân thương xót - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 27 lần - Phiên bản: 2 bè

Xuân sang nguyện cầu - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 158 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngày xuân bên Chúa - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 198 lần - Phiên bản: 1 bè

Ở lại trong Thầy

Ở lại trong Thầy

on xin ở lại trong Thầy Giêsu ơi! Con xin ở lại trong Thầy suốt đời. Thầy có những lời hằng ...
Tác giả: Trầm Thiên Thu | Đã xem: 221 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Xinh đẹp thay - Tác giả: Lm. Dao Kim - Download: 279 lần - Phiên bản: 1 bè

Hạt cải niềm tin - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 16 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình ca kết ước - Tác giả: Lm. Ân Đức - Download: 38 lần - Phiên bản: 2 bè

Anh em hãy đi (Thánh vịnh 116 - lễ Truyền Giáo)

Anh em hãy đi (Thánh vịnh 116 - lễ Truyền Giáo)

Anh em hãy đi khắp thế gian mà rao giảng Tin Mừng Nước Chúa. Anh em hãy đi khắp thế ...
Tác giả: Lm. Thành Tâm | Đã xem: 573 lần | Download: 88 lần| Phiên bản: 1 bè

Loan báo tin mừng - Ngọc Hân - Tác giả: Ngọc Hân - Download: 19 lần - Phiên bản: 1 bè

Bài ca truyền giáo - Hải Triều - Tác giả: Hải Triều - Download: 41 lần - Phiên bản: 1 bè

Reo vui niềm tin (1) - Tác giả: Nguyên Long - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin thương con (2)

Xin thương con (2)

Từ trong nơi vực thẳm chốn tối tăm nơi giam cầm xin Chúa dủ thương. Hồn con van cầu Chúa ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 352 lần | Download: 29 lần| Phiên bản: 1 bè

Người ra đi - Tác giả: Lm. Trọng Khẩn - Download: 58 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngày nào trở về - Tác giả: Ngọc Kôn - Download: 141 lần - Phiên bản: 2 bè

Lời cầu trong tăm tồi - Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài - Download: 26 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ tư - mầu nhiệm Mừng)

Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ tư - mầu nhiệm Mừng)

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ tựa cây bá hương vùng núi Li Băng, tựa cây trắc bá núi Xion ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 592 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 2 bè

Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá (ngắm thứ ba - mầu nhiệm Vui) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 24 lần - Phiên bản: 4 bè

Sáng danh - Tác giả: Lm. Hoài Đức - Download: 9 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Vui) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 10 lần - Phiên bản: 2 bè

Kinh sáng thứ tư tuần 1

Kinh sáng thứ tư tuần 1

Đàn ơi thức dậy dâng lên Chúa khúc nhạc tri ân rộng cõi lòng. Giờ phút ân huệ thật cao quý ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 279 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: kinh sáng

Lửa thánh - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 5 lần - Phiên bản: sách lễ ngũ tuần

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (kinh sáng) - Tác giả: Chưa biết - Download: 9 lần - Phiên bản: kinh sáng

Kinh chiều thứ hai tuần 1 - Tác giả: Chưa biết - Download: 1 lần - Phiên bản: kinh chiều

Hành trình 50 năm

Hành trình 50 năm

Năm mươi năm hành trình đức tin được soi dẫn Phúc âm nguồn thiêng là chân lý, là lẽ sống ...
Tác giả: Đỗ Nhàn | Đã xem: 571 lần | Download: 55 lần| Phiên bản: 1 bè

Ca khúc thượng tiến - Tác giả: Lm. Ân Đức - Ngọc Linh - Download: 248 lần - Phiên bản: 4 bè

Tôn vinh tình Chúa - Tác giả: Hương Giang - Download: 16 lần - Phiên bản: 1 bè

Vì Chúa là tình yêu - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 233 lần - Phiên bản: 1 bè

Hành khúc Thanh Sinh Công

Hành khúc Thanh Sinh Công

Cùng nhịp chân bước đi cùng niềm tin vững bền hòa tiếng hát vang rền đất trời. Tuổi thanh xuân ...
Tác giả: Viễn Xứ | Đã xem: 400 lần | Download: 13 lần| Phiên bản: 2 bè

Sống Phúc âm với Mẹ - Tác giả: Tuấn Kim - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Niềm vui đời linh mục (ngoài phụng vụ) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 5 lần - Phiên bản: 2 bè

Đường hy vọng (2 bè) - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 2 bè

Hát trên đồi cao

Hát trên đồi cao

Đi lên trên đồi cao, chiều nay đôi ta gặp nhau. Vai sánh vai nhau mình đi suốt đời con đường ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 591 lần | Download: 37 lần| Phiên bản: 1 bè

Quà tặng tình yêu - Tác giả: Phạm Đức Huyến - Bùi Hữu Thư - Download: 0 lần - Phiên bản: tango

Tôi tin - Thành Tâm - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Trần Sỹ Tín - Download: 100 lần - Phiên bản: 1 bè

Khôn dại đời người - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Số kiếp đời tôi

Số kiếp đời tôi

Số kiếp đời tôi là do mẹ cha, được sinh hay không cũng bởi mẹ cha đời sống của tôi thời gian ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 536 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Lời thai nhi - Tác giả: Bạch Quỳnh - Download: 34 lần - Phiên bản: 1 bè

Bên em đang có ta - Tác giả: Trúc Hồ - Trầm Tử Thiêng - Download: 33 lần - Phiên bản: 1 bè

Thai nhi van xin - Tác giả: Thế Thông - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Bí tích giải tội - Hải Triều

Bí tích giải tội - Hải Triều

Qua bí tích giao hòa con trở về với Chúa. Tội con được tha cảm mến tình Cha. Tĩnh tâm ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 653 lần | Download: 5 lần| Phiên bản: 1 bè

Hứa lại - Tác giả: Lm. Thanh Bình - Download: 7 lần - Phiên bản: rước lễ

Phụng vụ phép rửa - Tác giả: Lm. Hoàng Kim - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Cùng bước theo (Rước lá) - Tác giả: Ngọc Khánh - Download: 11 lần - Phiên bản: 2 bè

Gương mặt Chúa thương xót (kinh năm thánh Lòng Thương Xót)

Gương mặt Chúa thương xót (kinh năm thánh Lòng Thương Xót)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên Trời và cho ...
Tác giả: Minh Tâm | Đã xem: 2326 lần | Download: 677 lần| Phiên bản: 2 bè

Niềm vui năm 2000 - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Bài ca năm thánh 2010 - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 13 lần - Phiên bản: 2 bè

Misericordes sicut Pater (tiếng Việt) - Tác giả: Phaolô Kim - Download: 872 lần - Phiên bản: hợp xướng

Quyết đi theo Ngài (3 bản)

Quyết đi theo Ngài (3 bản)

Chúa hằng réo gọi, Chúa hằng đón mời. Bao con tim khát khao quyết đi theo Ngài bước vào ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 784 lần | Download: 19 lần| Phiên bản: 1&3&4 bè

Những tấm bánh - Tác giả: Thanh Lâm - Download: 27 lần - Phiên bản: 1 bè

Tuổi trẻ vào đời - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 88 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhìn về tương lai - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 40 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa Giêsu lên trời

Chúa Giêsu lên trời

Ngày qua thoát đã bốn mươi, giã từ môn đệ lên trời ngút xa. Trở về bên hữu Chúa Cha, đồng ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 596 lần | Download: 27 lần| Phiên bản: 1 bè

Chúa dựng nên ta - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Nay con xin đến - Công Huỳnh - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Ăn năn - Công Huỳnh - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Quang ánh lửa thiêng

Quang ánh lửa thiêng

La la...la la. U u...u u. Ngồi đây quanh ánh đuốc thiêng sáng chói. Lòng ta lâng lâng dưới khói ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 390 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 2 bè

Chuyện Babel - Tác giả: Chưa biết - Download: 15 lần - Phiên bản: 1 bè

Dô ta - Tác giả: Chưa biết - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Bước chân về reo vui - Tác giả: Chưa biết - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Cuộc đời có em

Cuộc đời có em

Giữa cuộc đời có em. Nắng nghiêng vai dịu hiền. Giữa cuộc đời có em, gió về bay tóc huyền ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 253 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Đau khổ dẫn đến vinh quang - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 2 lần - Phiên bản: dân ca quan họ

Chim nào hót vang & Họa mi vui vẻ - Tác giả: Lm. Quang Uy - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Con chó nhà em & Trường của em - Tác giả: Hải Nguyễn - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Lâm Bích Nha Trang tình yêu của con

Lâm Bích Nha Trang tình yêu của con

Dù con có ở đâu và dù làm chi lớn lao con muốn mãi là trẻ thơ trong nhà mẹ cha. Con đắm ...
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Đã xem: 514 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Tình Lâm Bích - Tác giả: Vinam - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

La Vang thánh địa - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 3 bè

La Vang một ngày một đời - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Hosanna

Hosanna

Hoan hô nào ngợi khen nào Thiên Chúa trên tầng trời thẳm cao. Xin tung hô danh ngời sáng ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 631 lần | Download: 35 lần| Phiên bản: 1 bè

Ngủ ngoan nhé chim câu - Tác giả: Hải Triều - Download: 16 lần - Phiên bản: 4 bè

Chúa chiên nhân hiền - Tác giả: Hải Triều - Download: 22 lần - Phiên bản: 2 bè

Tôi vững tin - Tác giả: Chưa biết - Download: 19 lần - Phiên bản: 2 bè

Ánh sáng tình yêu - Công Huỳnh

Ánh sáng tình yêu - Công Huỳnh

Có chút ánh sáng trong hồn anh đang bừng lên thiết tha rạo rực. Làm tim anh xôn xao với bao ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 290 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Trên con dốc mùa đông - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 6 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình biệt ly - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Giấc điệp muôn trùng - Tác giả: Đinh Công Lý - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 13/02/2018 12:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 10:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 07/06/2017 23:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 59
  • Khách viếng thăm: 33
  • Máy chủ tìm kiếm: 26
  • Hôm nay: 12290
  • Tháng hiện tại: 155436
  • Tổng lượt truy cập: 21632159

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ