Nhà tài trợ

Thánh vịnh 112 (lễ thánh Matthia)

Thánh vịnh 112 (lễ thánh Matthia)

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 300 lần | Download: 18 lần| Phiên bản: 2 bè

Xin lòng Chúa xót thương (2) - Tác giả: Ngọc Hân - Download: 25 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chính Chúa là gia nghiệp - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 28 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thánh vịnh 21 - Chúa nỡ bỏ con sao (đệm đàn) - Tác giả: Tiến Linh - Download: 22 lần - Phiên bản: bản đệm đàn

Đứng dậy

Đứng dậy

Đứng dậy (đứng dậy) hỡi Giêrusalem! Hãy đứng dậy (hãy đứng dậy) này hỡi Giêrusalem ...
Tác giả: Duy Tân | Đã xem: 281 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: 1 bè

Đấng cứu độ tôi (Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm C) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 69 lần - Phiên bản: 2 bè

Mong Chúa đến (Thánh vịnh 114) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Trời cao hỡi - Xuân Thảo - Tác giả: Lm. Xuân Thảo - Download: 66 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa hiển linh (lễ Chúa hiển linh - năm C)

Chúa hiển linh (lễ Chúa hiển linh - năm C)

Lạy Chúa! Lạy Chúa mọi dân tộc khắp trên địa cầu đều thờ lạy Chúa, đều thờ lạy Chúa. Lạy ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 687 lần | Download: 179 lần| Phiên bản: Tv. 71

Thăm hang đá - Tác giả: Lm. Hoài Đức - Download: 4 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thương Chúa Giêsu - Tác giả: Hải Triều - Download: 11 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nào ta đến Bêlem nhé - Tác giả: Lm. Tri Văn Vinh - Nguyễn Quang Trường - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Avê Maria dâng lời cảm tạ (2)

Avê Maria dâng lời cảm tạ (2)

Mari(i)a, Mari(i)a...Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn. Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ ...
Tác giả: Liên Bình Định - Hàn Mặc Tử | Đã xem: 219 lần | Download: 37 lần| Phiên bản: Chưa biết

Ngũ bái - Hồng Việt - Tác giả: Hồng Việt - Download: 133 lần - Phiên bản: 2 bè

Mừng kính Mẹ Thiên Chúa - Tác giả: Quang Huy - Download: 254 lần - Phiên bản: hợp xướng

Mẹ lên trời - Thiên Phụng - Tác giả: Thiên Phụng - Download: 186 lần - Phiên bản: Chưa biết

Dâng tiến Chúa Ba Ngôi

Dâng tiến Chúa Ba Ngôi

Dâng tiến Chúa Ba Ngôi lễ hy sinh cực thánh. Bánh rượu kết chung lời cảm tạ Chúa Ba Ngôi ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 426 lần | Download: 34 lần| Phiên bản: Chưa biết

Nguyện cầu Ba Ngôi - Tác giả: Ninh Doãn Hùng - Download: 34 lần - Phiên bản: 1 bè

Mầu nhiệm Ba Ngôi - Tác giả: Thành Nam - Download: 177 lần - Phiên bản: Chưa biết

Bài ca tôn vinh - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 9 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lạy Đức Kitô - Tiến Linh

Lạy Đức Kitô - Tiến Linh

Lạy đức Kitô là Vua bóng chiều đã khuất dần xin luôn ở với chúng con thần dân Ngài. Cuộc ...
Tác giả: Tiến Linh | Đã xem: 429 lần | Download: 25 lần| Phiên bản: kết lễ

Người từ đâu tới - Tác giả: Viết Chung - Download: 3 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Chúa Kitô Vua vũ trụ (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 44 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức Kitô vua thượng tế - Tác giả: Ngọc Kôn - Download: 34 lần - Phiên bản: 2 bè

Nguyện cầu Thánh Linh - Hùng Lân

Nguyện cầu Thánh Linh - Hùng Lân

Lạy Cha! Chí Thánh hằng sinh xin ban Thánh Linh canh tân thế giới. Nguyện xin Cứu Chúa ...
Tác giả: Hùng Lân | Đã xem: 736 lần | Download: 246 lần| Phiên bản: Chưa biết

Ngọn lửa Thánh Thần - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 123 lần - Phiên bản: 1

Ngọn lửa Thánh Thần - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 9 lần - Phiên bản: 2

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 277 lần - Phiên bản: hợp xướng

Trái tim Chúa Giêsu - Viết Chung

Trái tim Chúa Giêsu - Viết Chung

Trái tim Chúa Giêsu nguồn yêu thương chan hòa đã từng đổ máu thắm ra cứu chuộc tội lỗi chúng ...
Tác giả: Viết Chung | Đã xem: 242 lần | Download: 11 lần| Phiên bản: Chưa biết

Tấm bánh bẻ ra - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 17 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đây phép nhiệm mầu - Tác giả: Hoài Chiên - Download: 429 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ta sẽ gặp Chúa - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 2 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đến với lòng thương xót Chúa

Đến với lòng thương xót Chúa

Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương ...
Tác giả: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp | Đã xem: 2594 lần | Download: 1078 lần| Phiên bản: 2 bè

Lòng thương xót Chúa (3) - Tác giả: Nguyễn Chánh - Download: 514 lần - Phiên bản: 2 bè

Nơi lòng thương xót của Chúa - Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ - Download: 46 lần - Phiên bản: 2 bè

Bàn tiệc thương xót - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 20 lần - Phiên bản: 2 bè

Tâm tình thống hối

Tâm tình thống hối

Qua bao tháng năm cuộc đời lệ rơi giọt sầu xót xa. Một đời sương gió bao là nước mắt mồ ...
Tác giả: Lm. Thanh Bình | Đã xem: 204 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: Chưa biết

Cám dỗ trong đời (Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 154 lần - Phiên bản: 1 bè

Kiệu lá - năm ABC - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 32 lần - Phiên bản: 2 bè

Nếu được - Tác giả: Lm. Vũ Mộng Thơ - Download: 127 lần - Phiên bản: 2 bè

Niềm tin phục sinh - Phan Hùng

Niềm tin phục sinh - Phan Hùng

Đức Kitô, Ngài đã sống lại. Ngài sống lại thật là con Thiên Chúa. Đức Kitô Ngài đã phục sinh ...
Tác giả: Phan Hùng | Đã xem: 763 lần | Download: 134 lần| Phiên bản: 1 bè

Khải hoàn ca (1) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 872 lần - Phiên bản: 2 bè

Thánh vịnh 117 (Chúa nhật Phục Sinh - Năm C) - Tác giả: Xuân Minh - Download: 18 lần - Phiên bản: 1 bè

Khúc hát Vượt Qua - Tác giả: Viết Chung - Download: 212 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lạy Chúa xin thương con (Chúa nhật 20 thường niên - năm A)

Lạy Chúa xin thương con (Chúa nhật 20 thường niên - năm A)

Lạy Ngài là con vua Đavít xin thương cứu giúp con Ngài ơi! Lạy Ngài con vua Đavít xin thương thân phận con khốn cùng ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Đã xem: 649 lần | Download: 148 lần| Phiên bản: 1 bè

Nhìn lại chính mình (Chúa nhật 8 thường niên - năm C) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 296 lần - Phiên bản: 1 bè

Dâng hiến một đời (Chúa nhật 32 quanh năm - năm B) - Tác giả: Lm. La Thập Tự - Download: 6 lần - Phiên bản: Mc. 12 - 2 bè

Sinh nhật Gioan (2) - Tác giả: Hải Triều - Download: 4 lần - Phiên bản: Lc. 1

Cây khô trổ bông

Cây khô trổ bông

Ngày ấy sa mạc sẽ vui mừng, Sương móc sẽ tuôn tràn, cây khô héo trổ bông. Ngày ấy Đấng ...
Tác giả: Nguyên Kha | Đã xem: 155 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: Chưa biết

Lạy Thiên Chúa (thánh vịnh 8) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 8 lần - Phiên bản: Tv. 8 - 2 bè

Lạy Cha con xin phó thác (Thánh vịnh 30) - Tác giả: Hải Triều - Download: 305 lần - Phiên bản: Chưa biết

Bước vào cung thánh (Thánh vịnh 89) - Nguyên Kha - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 627 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lệ sầu Monica

Lệ sầu Monica

Dù khó nguy nhưng không hề nao núng. Giữa bão giông vẫn một lòng tin yêu. Dù con tim đã ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 298 lần | Download: 37 lần| Phiên bản: 2 bè

Nhà truyền giáo (kính thánh Phanxicô Xaviê) - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 108 lần - Phiên bản: 1 bè

Nguyện xin Thánh Maximilien Kolbe - Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Download: 8 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ngày về (3 bè) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 273 lần - Phiên bản: 3 bè

Lễ thánh gia (thánh vịnh 127)

Lễ thánh gia (thánh vịnh 127)

Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Hoa trái tay bạn ...
Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Đã xem: 3076 lần | Download: 1423 lần| Phiên bản: đáp ca

Theo gương Thánh Gia - Tác giả: Lm. Vương Diệu - Download: 260 lần - Phiên bản: 2 bè

Đời sống Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 281 lần - Phiên bản: 1 bè

Gương Thánh Gia - Thiên Lý - Tác giả: Thiên Lý - Download: 736 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình ba cho con

Tình ba cho con

Ba thương yêu dắt con vào đời. Ba bên con giúp con học chăm. ba hy sinh khuya sớm nắng mưa ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Đã xem: 241 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: 1 bè

Cầu cho cha mẹ 2 (2 bè) - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 28 lần - Phiên bản: 2 bè

Khấu đầu tạ ơn - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 403 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình mẹ bên con - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Diệu ca - Thế Thông

Diệu ca - Thế Thông

Bạn hiền của lòng ta ơi! có nghe xôn xao hương đời. Hương mùa xuân ngất ngây chưa chan tình ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 205 lần | Download: 5 lần| Phiên bản: 1 bè

Tiến vào cung thánh - Ngọc Linh - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 42 lần - Phiên bản: hôn phối

Dâng lời tạ ơn - Ngọc Linh - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 41 lần - Phiên bản: 1 bè

Hai dòng sông gặp nhau - Tác giả: Phanxicô - Download: 119 lần - Phiên bản: 2 bè

Xuân hồng ân (3 bè)

Xuân hồng ân (3 bè)

(Đêm đông đã dần qua) mùa đông tàn phai thôi buốt giá trời đêm lùi xa thôi héo úa. Lòng bâng ...
Tác giả: Nguyễn Hùng Lân | Đã xem: 205 lần | Download: 6 lần| Phiên bản: 3 bè

Nữ Vương mùa xuân - Tác giả: Lm. Vũ Mộng Thơ - Download: 444 lần - Phiên bản: 1 bè

Xuân hồng ngày mới - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 57 lần - Phiên bản: 1 bè

Cảm tạ Chúa xuân - Vĩnh Anh - Tác giả: Vĩnh Anh - Download: 9 lần - Phiên bản: 1 bè

Chỉ vì yêu con

Chỉ vì yêu con

Chúa đã gọi con vì sao Chúa đã gọi con. Gọi con bước đi loan truyền tình yêu của Ngài. Gọi ...
Tác giả: Anh Tuấn | Đã xem: 230 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: Chưa biết

Bước chân - Tác giả: Lm. Thanh Bình - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Từ khi chào đời - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 138 lần - Phiên bản: 2 bè

Con chưa vững tin - Tác giả: Dominic - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Cánh đồng truyền giáo

Cánh đồng truyền giáo

Cánh đồng truyền giáo lúa vàng đang chờ đợi, thợ gặt đâu? Vời vợi vẫn chờ mong Chúa nhân ...
Tác giả: Lm. Fa Thăng | Đã xem: 493 lần | Download: 69 lần| Phiên bản: 1 bè

Bước chân tuyệt với - Tác giả: Lm. Lâm Sơn Hải - Download: 272 lần - Phiên bản: 2 bè

Con thuyền truyền giáo - Tác giả: Hải Triều - Download: 25 lần - Phiên bản: 1 bè

Vào đời làm nhân chứng - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 27 lần - Phiên bản: 1 bè

Một cuộc giã từ

Một cuộc giã từ

Chúa đã gọi con về giã từ cuộc sống dương gian, con lên tiếng Chúa ơi, đáp lại tiếng Chúa ...
Tác giả: Lm. Văn Chi | Đã xem: 1939 lần | Download: 554 lần| Phiên bản: 3 bè

Từ vực sâu (2) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 670 lần - Phiên bản: 1 bè

Quê hương hy vọng - Tác giả: Chưa biết - Download: 44 lần - Phiên bản: 2 bè

Thời gian trôi qua - Tác giả: Phanxicô - Download: 40 lần - Phiên bản: 1 bè

Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ  chịu thai (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Vui)

Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Vui)

Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi Người xuống truyền tin cho Thánh Nữ, Người có nghe ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 824 lần | Download: 117 lần| Phiên bản: 3 bè

Đức Chúa Giêsu rao giảng nước Trời và kêu gọi sám hối (ngắm thứ ba - mầu nhiệm Sáng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 11 lần - Phiên bản: 2 bè

Sáng danh - Tác giả: Lm. Hoài Đức - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Thương) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 5 lần - Phiên bản: 2 bè

Lễ Mẹ Thiên Chúa (kinh sáng)

Lễ Mẹ Thiên Chúa (kinh sáng)

Ngợi mừng Mẹ Maria hồn Mẹ đẹp hơn đóa hoa, như vườn thiêng cửa đóng then cài, như mạch ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 298 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: kinh sáng

Thứ hai tuần 2 Phục sinh (kinh chiều - cung 2) - Tác giả: Chưa biết - Download: 1 lần - Phiên bản: kinh chiều

Thánh Mục tử (kinh chiều) - Tác giả: Chưa biết - Download: 2 lần - Phiên bản: kinh chiều

Chúa nhật lễ lá (kinh chiều) - Tác giả: Chưa biết - Download: 2 lần - Phiên bản: kinh chiều

Sáng cùng Thái Dương

Sáng cùng Thái Dương

Lòng tôi xôn xao nôn nao mong tình yêu đến gần. Như lá xôn xao chờ hoa. Rồi chiều nay ...
Tác giả: Lê Đức Hùng | Đã xem: 358 lần | Download: 18 lần| Phiên bản: 1 bè

Bài ca dâng Chúa - Tác giả: Cát Minh - Download: 6 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Cảm tạ hồng ân - Nguyên Lễ - Tác giả: Lm. Nguyên Lễ - Download: 271 lần - Phiên bản: 2 bè

Tâm ca tri ân - Tác giả: Hương Giang - Download: 33 lần - Phiên bản: 1 bè

Heo may lời con

Heo may lời con

Mẹ là cửa nẻo đời con những khi gió máy đầy cơn tối trời. Lòng tin con tựa tăm hơi heo may ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 204 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 2 bè

Metanoia - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Ngài hằng có đó - Tác giả: Nam Du - Download: 41 lần - Phiên bản: 1 bè

Bước hoang tìm về - Tác giả: Vương Huyền - Cao Quỳnh Thư - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhìn lại con tim

Nhìn lại con tim

Tôi đã gặp người yêu ngồi ăn xin quen mỗi sớm mai. Tôi đã gặp người yêu khóc trong chiều u ...
Tác giả: Trầm Thiên Thu | Đã xem: 176 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Sứ giả hòa bình - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình lòng - Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin cho cả đời con - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Mẹ ơi con muốn làm người

Mẹ ơi con muốn làm người

Con có ngờ đâu khi vừa khóc chào đời mẹ của con đã bắt con phải im. Con biết làm sao khi ...
Tác giả: Quang Sơn | Đã xem: 451 lần | Download: 16 lần| Phiên bản: 1 bè

Nỗi lòng thai nhi - Tác giả: Thế Thông - Download: 24 lần - Phiên bản: 3 bè

Mẹ đành bỏ con sao? - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 29 lần - Phiên bản: 1 bè

Ước mơ làm người - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 7 lần - Phiên bản: 2 bè

Tụng ca tuyên bố Phục Sinh (Exultet)

Tụng ca tuyên bố Phục Sinh (Exultet)

Trổi vang lên khúc khải hoàn hùng tráng. Trổi vang lên hò reo lên hỡi chư thần chư thánh cõi ...
Tác giả: Thành Tâm | Đã xem: 368 lần | Download: 20 lần| Phiên bản: 1 bè

Hiệp thông trong đời tận hiến - Tác giả: Giang Tâm - Download: 22 lần - Phiên bản: 2 bè

Viên đá sống động - Tác giả: Lm. Quý Báu - Download: 80 lần - Phiên bản: đặt viên đá

Khi xức tro - Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng - Download: 21 lần - Phiên bản: Chưa biết

Khúc hát tri ân (năm thánh Lòng Thương Xót)

Khúc hát tri ân (năm thánh Lòng Thương Xót)

Con xin cảm tạ hồng ân của Chúa cao vời (hồng ân cao vời). Con xin tri ân, tri ân lòng thương ...
Tác giả: Phạm Đức Huyến | Đã xem: 901 lần | Download: 207 lần| Phiên bản: hợp xướng

Năm Đức Tin khấn xin Mẹ - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 14 lần - Phiên bản: 1 bè

Yêu như Cha trên trời (năm thánh Lòng Thương Xót) - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 244 lần - Phiên bản: 3 bè

Mùa hồng ân (hợp xướng) - Tác giả: Nam Hải - Hải Linh - Download: 149 lần - Phiên bản: hợp xướng

Theo Mẹ con tin

Theo Mẹ con tin

Khi Thiên Sứ báo tin Mẹ sẽ cưu mang Con Thiên Chúa là Đấng cứu độ gian trần. Dù không thấy ...
Tác giả: Nhóm Lửa Hồng | Đã xem: 318 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: 1 bè

Tuổi trẻ vào đời - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 71 lần - Phiên bản: 1 bè

Vì tôi tin - Đức Hùng - Tác giả: Lê Đức Hùng - Download: 22 lần - Phiên bản: 1 bè

Chung một niềm tin - Duy Thiên - Tác giả: Lm. Duy Thiên - Download: 174 lần - Phiên bản: 1 bè

Đền tội

Đền tội

Để xin Thiên Chúa thứ tha, đền bù tội lỗi mà em trót lầm. Làm ngay em chớ lần chần, điều ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 243 lần | Download: 1 lần| Phiên bản: 1 bè

Giêsu phục sinh - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Tội nguyên tổ - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình yêu Chúa hiển thắng (Chúa nhật 34 thường niên - năm C) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Đua ghe ngo

Đua ghe ngo

Hăng say ta chèo thuyền Ngo, dô ta ớ dô hò. Nhịp nhàng thuyền ta lao nhanh dô ta ớ dô hò ...
Tác giả: Lê Đức Hùng | Đã xem: 504 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: 1 bè

Có năm người - Tác giả: Chưa biết - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Bài ca Tông Đồ - Tác giả: Thế Thông - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Chớ ăn trộm - Tác giả: Chưa biết - Download: 23 lần - Phiên bản: lý ngựa ô

Việt nam các thánh Tử Đạo

Việt nam các thánh Tử Đạo

Việt nam các thánh tử đạo việt nam máu thánh tuôn tràn. Việt nam máu đào loan truyền vang ...
Tác giả: Trần Văn Sang | Đã xem: 176 lần | Download: 1 lần| Phiên bản: 1 bè

Rước Chúa - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 16 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin với Giêsu - Tác giả: Vũ Minnesota - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Bạn trẻ thân yêu - Tác giả: Chưa biết - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhật ký gửi mẹ bề trên (chuyện bảy cánh hồng Trung Quốc)

Nhật ký gửi mẹ bề trên (chuyện bảy cánh hồng Trung Quốc)

Mới hôm đầu bên Trung Hoa xứ Con Trời mênh mông thần bí. Lạ nước (i a) lạ người vật cũng ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 315 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Mẹ Nha Trang - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhìn lên ảnh Mẹ (kỷ niệm ngày Mẹ La Mã Bến Tre viếng thăm) - Tác giả: Thành Tâm - Download: 168 lần - Phiên bản: 2 bè

Lên đỉnh Thiên An - Tác giả: Hải Triều - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Hosanna

Hosanna

Hoan hô nào ngợi khen nào Thiên Chúa trên tầng trời thẳm cao. Xin tung hô danh ngời sáng ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 451 lần | Download: 32 lần| Phiên bản: 1 bè

Captivate us - Xin thu hút con - Tác giả: Giang Tâm - Download: 47 lần - Phiên bản: 1 bè

The bread broken - Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Download: 50 lần - Phiên bản: 2 bè

Này con đáp lời (Here I am, Lord) - Tác giả: T. Đ. P - Download: 232 lần - Phiên bản: 2 bè

Duyên thắm tình quê

Duyên thắm tình quê

Kìa nhìn xem nhà ai đám cưới linh đình. Cô dâu xinh bên chú rể anh tài. Thật xứng đôi đẹp ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 210 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Tháng Năm ve sầu - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Thuở học trò ngày xưa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Từ thuở nào Chúa đã yêu con - Tác giả: Hải Châu - Download: 52 lần - Phiên bản: 2 bè

 

Đối tác

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 13/02/2018 12:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 10:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 07/06/2017 23:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 127
  • Khách viếng thăm: 63
  • Máy chủ tìm kiếm: 64
  • Hôm nay: 7495
  • Tháng hiện tại: 310797
  • Tổng lượt truy cập: 15477409

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ