Xin tri ân

Xin tri ân

Chúa con ơi! Con biết rằng Ngài đã đến, đến thương con nên sinh ra trên dương trần ...
Tác giả: Lm. Thành Tâm | Đã xem: 365 lần | Download: 39 lần| Phiên bản: Chưa biết

Giêsu dịu dàng - Tác giả: Ánh Sáng - Download: 124 lần - Phiên bản: 1 bè

Ta về nơi đây - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 76 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin giữ tỉnh thức - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nâng hồn lên Chúa (Chúa nhật 1 Mùa Vọng)

Nâng hồn lên Chúa (Chúa nhật 1 Mùa Vọng)

Con nâng tâm hồn con lên, con nâng tâm hồn con lên tới Chúa. Xin đừng để con tủi nhục vì ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 290 lần | Download: 11 lần| Phiên bản: đáp ca

Mẹ như vì sao - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 59 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C - Tác giả: Lm. Huy Hoàng - Download: 47 lần - Phiên bản: Tv. 125 - 2 bè

Ngày ấy - Tác giả: Lm. Vinh Hạnh - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Lễ dâng mừng Chúa Giáng Sinh

Lễ dâng mừng Chúa Giáng Sinh

Con hát bài ca bài ca mới dâng Chúa đêm nay, thay cho mộc dược hương trầm và nhũ hương ...
Tác giả: Vũ Đình Ân | Đã xem: 1437 lần | Download: 382 lần| Phiên bản: 2 bè

Mùa đông năm xưa - Tác giả: Trùng Dương - Download: 9 lần - Phiên bản: Chưa biết

Allêluia Allêluia - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 44 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ánh sao Bêlem - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 27 lần - Phiên bản: Chưa biết

Dâng lên Mẹ Tà Pao

Dâng lên Mẹ Tà Pao

Xin dâng lên Mẹ lời kinh trên môi, xin dâng lên Mẹ tràng hoa Mân Côi, xin dâng lên Mẹ ngàn ...
Tác giả: Tuấn Kim | Đã xem: 458 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: Chưa biết

Người Nữ diễm phúc - Tác giả: Lm. Ân Đức - Download: 22 lần - Phiên bản: Chưa biết

Bài ca sống lại - Tác giả: Nguyễn Bách - Y Chính - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Mẹ có thấu - Tác giả: Sr. Hương Đan - Download: 1403 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tôn vinh Ba Ngôi - Nam Hoa

Tôn vinh Ba Ngôi - Nam Hoa

Tôn vinh danh Chúa Cha đã tác sinh nên trời đất muôn loài. Hằng cầm quyền thống trị trong ...
Tác giả: Nam Hoa | Đã xem: 484 lần | Download: 39 lần| Phiên bản: 4 bè

Vinh danh Thiên Chúa (4) - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 33 lần - Phiên bản: 4

Thiên Chúa Ba Ngôi - Tác giả: Sr. Tường Vy - Download: 38 lần - Phiên bản: 2 bè

Khấu đầu bái lạy - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 1122 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa là Vua

Chúa là Vua

Chúa ngự trên cơn hồng thủy, Chúa là Vua muôn đời. Chúa vinh hiển uy quyền, Chúa Thánh ...
Tác giả: Liên Bình Định | Đã xem: 502 lần | Download: 53 lần| Phiên bản: 2 bè

Vua vũ trụ - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 15 lần - Phiên bản: Chưa biết

Giêsu vua tình yêu - Phanxicô - Tác giả: Phanxicô - Download: 165 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin cho con biết - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 14 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nguyện Thánh Linh

Nguyện Thánh Linh

Nguyện xin Thánh Linh viếng thăm đoàn con. Chúa là tia sáng soi tâm hồn. Nguồn yêu chứa chan ...
Tác giả: Lm. Thiện Cẩm | Đã xem: 536 lần | Download: 22 lần| Phiên bản: Chưa biết

Ngợi ca thần khí Chúa - Tác giả: Hải Triều - Download: 24 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lạy Thánh Linh (lễ Chúa Thánh Thần) - Tác giả: Trần Mừng - Download: 346 lần - Phiên bản: 1 bè

Đấng ban sự sống - Tác giả: Hải Triều - Download: 7 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thánh thể (2)

Thánh thể (2)

Ôi yến tiệc mình và máu thánh Chúa, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ Người ...
Tác giả: Nguyễn Chánh | Đã xem: 423 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: Chưa biết

Ngọn đèn chầu - Tác giả: Hoàng Linh - Download: 32 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thánh Tâm dịu hiền - Tác giả: Giang Tâm - Download: 165 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình Chúa yêu - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Theo lòng thương xót

Theo lòng thương xót

Con xin dâng lời hát mừng lòng thương xót Chúa. Con xin dâng lời hát mừng lòng thương ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 4536 lần | Download: 2120 lần| Phiên bản: 2 bè

Nơi lòng thương xót của Chúa - Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ - Download: 50 lần - Phiên bản: 2 bè

Sứ giả lòng thương xót - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 20 lần - Phiên bản: 1 bè

Bàn tiệc thương xót - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 24 lần - Phiên bản: 2 bè

Kinh sám hối (2 bè)

Kinh sám hối (2 bè)

Về đây Chúa ơi con trờ về mà hành trang không có chi. Vai áo bạc phong trần bao ước vọng tan ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Đã xem: 295 lần | Download: 13 lần| Phiên bản: 2 bè

Đừng cứng lòng nữa - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 63 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa giải thoát con (đáp ca 4 thứ 7 tuần thánh - năm A) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 12 lần - Phiên bản: Tv. 29 - 2 bè

Lời trần tình - Hiền Hòa - Tác giả: Sr. Hiền Hòa - Download: 69 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hãy vui lên - Hùng Lân

Hãy vui lên - Hùng Lân

Hãy vui lên hỡi ca đoàn Thiên sứ, hãy vui lên hỡi những mầu nhiệm thánh. Tiếng loa cứu độ ...
Tác giả: Hùng Lân | Đã xem: 406 lần | Download: 36 lần| Phiên bản: Chưa biết

Niềm tin Phục sinh - Tác giả: Lm. Fa Thăng - Download: 74 lần - Phiên bản: Chưa biết

Này chị Maria Mađalêna - Tác giả: Lm. Xuân Thảo - Download: 581 lần - Phiên bản: hợp xướng

Chúa ngự về Trời - Tác giả: Thiên Lý - Download: 24 lần - Phiên bản: Chưa biết

Làm gì để được sự sống đời đời

Làm gì để được sự sống đời đời

Ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không làm chứng gian ...
Tác giả: Trương Thế Bạch | Đã xem: 272 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: Chưa biết

Yêu như Thầy - Quý Báu - Tác giả: Lm. Quý Báu - Download: 15 lần - Phiên bản: Chưa biết

Da Kêu - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 2 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nước Chúa đã đến (Chúa nhật 3 thường niên - năm B) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ - Download: 11 lần - Phiên bản: Mc. 1 - 2 bè

Con luôn trông cậy (thánh vịnh 73)

Con luôn trông cậy (thánh vịnh 73)

Giao ước thuở xưa lạy Chúa, xin nhìn lại giao ước thuở xưa. Xin đừng bỏ rơi dân nghèo luôn ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 346 lần | Download: 10 lần| Phiên bản: Tv. 73 - 2 bè

Yêu mến luật pháp Chúa (thánh vịnh 118) - Tác giả: Quốc Vinh - Download: 17 lần - Phiên bản: Tv. 118 - 2 bè

Thánh vịnh 77 - Xuân Thảo - Tác giả: Lm. Xuân Thảo - Download: 62 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình yêu Thiên Chúa (Thánh vịnh 138) - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 4 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đa Minh ngọn đuốc thiêng

Đa Minh ngọn đuốc thiêng

Với muôn lời giảng rao với tâm tình yêu dấu Người đi, đi khắp nơi nơi, Người đi gieo rắc tin ...
Tác giả: Viết Chung | Đã xem: 541 lần | Download: 56 lần| Phiên bản: 1 bè

Những bước chân nở hoa - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 22 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hiến tế vì tình yêu (mừng thánh Phêrô Trương Văn Thi) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Tôma thấy Chúa mà tin - Tác giả: Viết Chung - Download: 18 lần - Phiên bản: 1 bè

Mừng lễ Thánh Gia

Mừng lễ Thánh Gia

Mừng lễ Thánh Gia, hôm nay mừng kính Thánh Gia. Tấm gương tuyệt vời soi đường gia đình ...
Tác giả: Đạo Tử | Đã xem: 1208 lần | Download: 299 lần| Phiên bản: 2 bè

Tôn vinh Thánh Gia - Tác giả: Bạch Quỳnh - Download: 271 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình yêu Thánh Gia thất - Tác giả: Lm. Fa Thăng - Download: 827 lần - Phiên bản: 2 bè

Gương Thánh Gia - Thiên Lý - Tác giả: Thiên Lý - Download: 964 lần - Phiên bản: 1 bè

Ơn mẹ

Ơn mẹ

Bao năm qua nuôi con khôn lớn mẹ hiền như bóng mát đời con. Nương thân bên bóng mẹ ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 276 lần | Download: 6 lần| Phiên bản: 2 bè

Khúc ca ân tình - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 118 lần - Phiên bản: 2 bè

Công đức cha mẹ - Tác giả: Thiên Lý - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tiếng ca lòng con - Tác giả: Lm. Trọng Khẩn - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Hạnh phúc cho người kính sợ Chúa

Hạnh phúc cho người kính sợ Chúa

Hạnh phúc cho người biết kính sợ Chúa và hằng luôn mến yêu huấn lệnh Chúa phán truyền ...
Tác giả: Anh Tuấn | Đã xem: 537 lần | Download: 35 lần| Phiên bản: 1 bè

Nên duyên trầu cau - Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ - Download: 16 lần - Phiên bản: 2 bè

Trong nắng tình yêu - Tác giả: Phanxicô - Download: 25 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin cho đôi tim - Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Download: 23 lần - Phiên bản: 2 bè

Dâng Chúa mùa xuân - Nguyễn Duy

Dâng Chúa mùa xuân - Nguyễn Duy

Xuân sang hoa tươi màu đàn chim tung cánh chào, hương xuân bay phương nào từng cơn ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 1223 lần | Download: 278 lần| Phiên bản: 1 bè

Chào mừng xuân mới - Tác giả: Liên Bình Định - Download: 8 lần - Phiên bản: 1 bè

Đón xuân về - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 19 lần - Phiên bản: 2 bè

Dâng Chúa xuân (2 bè) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 34 lần - Phiên bản: 2 bè

Con vui tiến lên

Con vui tiến lên

Con vui tiến lên, tiến lên bàn thờ. Con vui tiến lên, tiến lên bàn thánh. Lòng rộn ràng reo vui ...
Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Đã xem: 805 lần | Download: 132 lần| Phiên bản: 2 bè

Chúa đã chọn con - Trinh Quang - Tác giả: Lm. Trinh Quang - Download: 65 lần - Phiên bản: 1 bè

Cảm mến tình Ngài (2) - Tác giả: Anh Tuấn - Download: 35 lần - Phiên bản: 2 bè

Gởi Chúa Giêsu - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Để khắp địa cầu (lễ Khánh Nhật truyền giáo)

Để khắp địa cầu (lễ Khánh Nhật truyền giáo)

Xin Chúa dủ tình thương xuống phúc lành trên mọi dân tộc và xin tỏa ánh Tôn Nhan Ngài ra ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 920 lần | Download: 181 lần| Phiên bản: 2 bè

Hãy ra đi làm chứng - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 12 lần - Phiên bản: 1 bè

Tiếng người ra đi - Tác giả: Trương Tri Thanh - Download: 27 lần - Phiên bản: 1 bè

Ta cùng lên đường - Tác giả: Nguyên Long - Download: 7 lần - Phiên bản: 2 bè

Giấc ngủ của cha

Giấc ngủ của cha

Rồi một sáng cha nằm không thức dậy, cứ ngủ hoài trong giấc ngủ triền miên. Nhìn cha yêu ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 453 lần | Download: 25 lần| Phiên bản: 1 bè

Cầu Mẹ thương - Tác giả: Thế Thông - Download: 61 lần - Phiên bản: hợp xướng

Đi về nhà Cha - Trinh Quang - Tác giả: Trinh Quang - Download: 57 lần - Phiên bản: 1 bè

Tiễn biệt - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Kinh dâng mình

Kinh dâng mình

Kính mừng Nữ Vương Mẹ nhân ái, con xin dâng mình con cho Mẹ và cho được làm chứng con ...
Tác giả: Ngọc Hân | Đã xem: 423 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ năm - mầu nhiệm Mừng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 0 lần - Phiên bản: 3 bè

Kinh mân côi năm mầu nhiệm sáng - Tác giả: Nguyễn Quang Huy - Download: 9 lần - Phiên bản: 1 bè

Kinh trông cậy - Tác giả: Hải Triều - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Thứ tư lễ Tro (kinh chiều - cung 2)

Thứ tư lễ Tro (kinh chiều - cung 2)

Muôn lạy Chúa Hóa công nhân từ. Xin lắng nghe, xin Ngài lắng nghe lời khấn nguyện tha thiết ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 370 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: kinh chiều

Thánh thi kinh tối (3) (mùa Phục Sinh) - Tác giả: Giang Tâm - Download: 45 lần - Phiên bản: 1 bè

Thứ hai sau lễ Thăng Thiên - lễ Thánh Thần (kinh chiều) - Tác giả: Chưa biết - Download: 2 lần - Phiên bản: kinh chiều 1&2

Kinh chiều thứ tư tuần 2 (1) - Tác giả: Chưa biết - Download: 1 lần - Phiên bản: kinh chiều

Tình Chúa yêu con (2 bè)

Tình Chúa yêu con (2 bè)

Lòng Chúa yêu con uốn nắn hình hài. Tình Chúa yêu con gọi mời tha thứ. Tình Ngài muôn ...
Tác giả: Liên Bình Định | Đã xem: 503 lần | Download: 22 lần| Phiên bản: 2 bè

25 năm huynh đệ Đa Minh - Tác giả: Nguyễn Quang Huy - Download: 3 lần - Phiên bản: 3 bè

Chúc tụng tình yêu - Tác giả: Lm. Lâm Sơn Hải - Download: 71 lần - Phiên bản: 2 bè

Đây ngày vinh phúc - Tác giả: Ngọc Khánh - Download: 14 lần - Phiên bản: 2 bè

Ai thương

Ai thương

Ai thương ai thấu cho tình này. Giữa đêm trường khuya vắng Chúa Con hạ sinh vì thương nhân ...
Tác giả: Lữ Hành | Đã xem: 270 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Ca tình tri ân (đệm đàn) - Tác giả: Tiến Linh - Download: 30 lần - Phiên bản: bản đệm đàn

Giáng Sinh là sự trẻ trung - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin nhắc nhở con - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Sứ giả hòa bình

Sứ giả hòa bình

Gioan Phaolô II như một vì sao sáng, dấu ấn cha in đậm khắp nơi trên địa cầu. Cha thiết tha ...
Tác giả: Trầm Thiên Thu | Đã xem: 304 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: 1 bè

Tâm sự Mai Đệ Liên - Tác giả: Lm. Ân Đức - Download: 12 lần - Phiên bản: ngoài phụng vụ

Hình như là thử thách - Tác giả: Trùng Dương - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin chữa lành con - Kim Tốt - Tác giả: Lm. Hoàng Kim Tốt - Download: 19 lần - Phiên bản: 1 bè

Số kiếp đời tôi

Số kiếp đời tôi

Số kiếp đời tôi là do mẹ cha, được sinh hay không cũng bởi mẹ cha đời sống của tôi thời gian ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 536 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Thai nhi oán khúc - Tác giả: Thiên Lý - Download: 23 lần - Phiên bản: 1 bè

Mẹ ơi con muốn làm người - Tác giả: Quang Sơn - Download: 24 lần - Phiên bản: 1 bè

Mẹ đành bỏ con sao? - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 30 lần - Phiên bản: 1 bè

Từ cạnh sườn Chúa (khi vảy nước thánh)

Từ cạnh sườn Chúa (khi vảy nước thánh)

Tôi thấy nước sự sống chảy ra từ cạnh sườn Đức Kitô, Halleluia. Hết những ai thanh tẩy trong ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 717 lần | Download: 32 lần| Phiên bản: Chưa biết

Phụng vụ phép rửa - Tác giả: Lm. Hoàng Kim - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Bí tích rửa tội - Tác giả: Hải Triều - Download: 31 lần - Phiên bản: 1 bè

Nghi thức Khấn lần đầu - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Hiệp thông yêu mến (năm Tân Phúc hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến - 2015)

Hiệp thông yêu mến (năm Tân Phúc hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến - 2015)

Đời sống giáo xứ phải luôn thấm nhuần Tin Mừng. Đời sống giáo xứ phải luôn diễn tả tình ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 758 lần | Download: 37 lần| Phiên bản: 2 bè

Misericordes sicut Pater (tiếng Việt) - Tác giả: Phaolô Kim - Download: 872 lần - Phiên bản: hợp xướng

Bài ca năm thánh 2010 - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 13 lần - Phiên bản: 2 bè

Năm Đức Tin khấn xin Mẹ - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 17 lần - Phiên bản: 1 bè

Vì tôi tin - Đức Hùng

Vì tôi tin - Đức Hùng

Tôi tin vào tình yêu của Đức Kitô tôi tin. Tôi tin vì yêu Ngài đã chết cho tôi, tôi tin. Tôi tin Ngài ...
Tác giả: Lê Đức Hùng | Đã xem: 651 lần | Download: 24 lần| Phiên bản: 1 bè

Nhìn về tương lai - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 40 lần - Phiên bản: 1 bè

Theo Mẹ con tin - Tác giả: Nhóm Lửa Hồng - Download: 15 lần - Phiên bản: 1 bè

Tôi tin Giêsu - Tác giả: Ý Vũ - Download: 12 lần - Phiên bản: 1 bè

Bí tích nhiệm mầu

Bí tích nhiệm mầu

Bí tích dẫu chỉ bề ngoài, Giêsu đã lập để Ngài truyền thông. Nguồn ơn thánh sủng bên trong ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 603 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: 1 bè

Giáo lý viên ca - Tác giả: Thế Thông - Download: 87 lần - Phiên bản: 1 bè

Nguyện cầu liên lỉ - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Thánh Thần Chúa đến - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Con tim trên bàn tay

Con tim trên bàn tay

Con tim trên bàn tay em trao trao anh này. Đong đưa nơi bàn tay tình thương yêu vơi đầy hò ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 622 lần | Download: 34 lần| Phiên bản: 1 bè

Đuốc thiêng - Tác giả: Chưa biết - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Đời vui buồn - Tác giả: Giuse - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúng con về đây - Tác giả: Viết Chung - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Đồng tiền bà góa

Đồng tiền bà góa

Đồng tiền của bà góa, quý hơn bạc vàng tiền muôn. Vì bà dâng tất cả với lòng hy sinh thiết tha ...
Tác giả: Ý Vũ | Đã xem: 595 lần | Download: 23 lần| Phiên bản: 1 bè

Hỏi em yêu ai - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Tuổi thơ cầu nguyện - Tác giả: Linh Trang - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Trò biến hóa - Tác giả: Hải Triều - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhìn lên ảnh Mẹ (kỷ niệm ngày Mẹ La Mã Bến Tre viếng thăm)

Nhìn lên ảnh Mẹ (kỷ niệm ngày Mẹ La Mã Bến Tre viếng thăm)

Nhìn lên ảnh Mẹ tay bồng Giêsu con như chợt thấy một trời yêu thương bao la hạnh phúc ...
Tác giả: Thành Tâm | Đã xem: 1282 lần | Download: 184 lần| Phiên bản: 2 bè

Lâm Bích Nha Trang tình yêu của con - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Có một mùa xuân (quê hương Bùi Chu) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 0 lần - Phiên bản: thánh ca xuân

Lên đỉnh Thiên An - Tác giả: Hải Triều - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa chiên nhân hiền

Chúa chiên nhân hiền

Đoàn chiên thánh Chúa dắt dìu tới đồng xanh tới suối hiền. Buông mình trên thảm cỏ mềm ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 542 lần | Download: 22 lần| Phiên bản: 2 bè

Nhất Chúa Giêsu - Tác giả: Hải Triều - Download: 13 lần - Phiên bản: 2 bè

Hosanna - Tác giả: Hải Triều - Download: 35 lần - Phiên bản: 1 bè

With you by my side - Với Chúa bên cạnh con - Tác giả: Giang Tâm - Download: 117 lần - Phiên bản: 1 bè

Đám cưới đôi mình

Đám cưới đôi mình

Vượt đèo cao sông sâu vượt bao núi. Anh đến với em với tất cả chân tình. Dù bao gian nan ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 227 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 1 bè

Thuở học trò ngày xưa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Cô gái Việt - Tác giả: Hùng Lân - Download: 11 lần - Phiên bản: 2 bè

Hồn thơ vỗ cánh - Tác giả: Hải Triều - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 14/02/2018 00:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 22:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 08/06/2017 10:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 44
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 475
  • Tháng hiện tại: 164224
  • Tổng lượt truy cập: 21640947

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ