Nhà tài trợ

Cảm tạ hồng ân

Cảm tạ hồng ân

Đã qua bao nhiêu năm trời, với bao thiên ân cao vời, cảnh đời dù trong mưa gió trải bao gian khó nhưng còn bóng Chúa nương nhờ ...
Tác giả: Trầm Thiên Thu | Đã xem: 449 lần | Download: 52 lần| Phiên bản: 1 bè

Thánh vịnh 24 (Chúa nhật 26 quanh năm - năm A) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 7 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa nhật 21 thường niên - năm A (thánh vịnh 137) - Thiên Lý - Tác giả: Thiên Lý - Download: 15 lần - Phiên bản: Tv. 137 - 2 bè

Trong nhà Chúa (thánh vịnh 22 - Chúa nhật 28 thường niên - năm A) - Tác giả: Lm. Nguyễn Hùng Cường - Download: 13 lần - Phiên bản: Tv. 22 - 2 bè

Dọn đường Chúa đến

Dọn đường Chúa đến

Loài người hỡi sao đắm mê miệt mài mà ngủ quên trong biết bao nhiêu năm dài. Loài người ...
Tác giả: Lm. Quang Uy | Đã xem: 728 lần | Download: 185 lần| Phiên bản: 1 bè

Chúa đối xử đại lượng (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C) - Tác giả: Cao Thanh Hoàng - Download: 13 lần - Phiên bản: đáp ca

Hãy sửa đường - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Trời cao sương xuống - Tác giả: Thế Thông - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Giấc mơ êm đềm

Giấc mơ êm đềm

Lắng nghe tiếng ru êm đềm ôi tiếng nữ trinh dịu êm. Mẹ ru giấc mơ nồng Giêsu ngủ yên (hm...) ...
Tác giả: J. Noyon - C. H | Đã xem: 279 lần | Download: 15 lần| Phiên bản: Hợp xướng

Giữa đêm trường - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 71 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ngày thánh yêu thương - Tác giả: Sr. Têrêsa - Download: 6 lần - Phiên bản: 2 bè

Đêm đông - Tác giả: Hải Ánh - Download: 4 lần - Phiên bản: Chưa biết

Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xuân Đàn

Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xuân Đàn

Mẹ hằng cứu giúp chúng con khi gặp đời sống bần cùng. Mẹ hằng cứu giú chúng con những ...
Tác giả: Xuân Đàn | Đã xem: 370 lần | Download: 23 lần| Phiên bản: 2 bè

Hoan ca trái tim Người Mẹ - Tác giả: Cao Huy Hoàng - Download: 4 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hân hoan mừng sinh nhật Mẹ - Tác giả: Sr. Hương Đan - Download: 80 lần - Phiên bản: Chưa biết

Cùng Mẹ vào đời - Tác giả: Lm. Duy Thiên - Download: 158 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hãy kết hợp

Hãy kết hợp

Hãy kết hợp thẳm sâu với Ba Ngôi (í a) nhiệm mầu. Được làm con Thiên Chúa, ôi phúc vinh ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 286 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: Chưa biết

Thiên Chúa Ba Ngôi (2 bè) - Tác giả: Viết Chung - Download: 35 lần - Phiên bản: 2 bè

Ngũ bái (2) - Trọng Khần - Tác giả: Lm. Trọng Khấn - Download: 43 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúc vinh Ba Ngôi - Tác giả: Lm. Sơn Ca Linh - Download: 50 lần - Phiên bản: Chưa biết

Khúc đàn lòng & Dâng con

Khúc đàn lòng & Dâng con

(Trong đêm dài mênh mông) của đêm tối trần gian, của tù đầy giam cầm. Ôi Giêsu, Ôi Giêsu! ...
Tác giả: Viết Chung | Đã xem: 280 lần | Download: 18 lần| Phiên bản: Hợp xướng

Kính lạy Máu và Nước - Tác giả: Hải Triều - Download: 13 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đức thánh quân - Tác giả: Martinô - Download: 31 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hoan hô vua Giêsu - Tác giả: Chưa biết - Download: 728 lần - Phiên bản: Chưa biết

Xin ban Thánh Thần (thánh vịnh 103)

Xin ban Thánh Thần (thánh vịnh 103)

Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi! Lạy Thiên Chúa, Ngài quá ư vĩ đại. Tuyệt vời thay kỳ công ...
Tác giả: Trầm Thiên Thu | Đã xem: 848 lần | Download: 194 lần| Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè

Ngài là thần khí - Tác giả: Nhã Ca - Download: 413 lần - Phiên bản: Chưa biết

Người sai tôi đi - Nam Hải - Tác giả: Nam Hải - Download: 284 lần - Phiên bản: 2 bè

Lạy Chúa Thánh Thần - Nguyễn Duy - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 64 lần - Phiên bản: 2 bè

Yêu thương đến cùng

Yêu thương đến cùng

Yêu thương đến cùng Chúa yêu thương con đến cùng. Là Máu và Nước chảy ra tới gọt cuối cùng ...
Tác giả: Trầm Thiên Thu | Đã xem: 242 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: Chưa biết

Khuôn mặt tình yêu (hợp xướng) - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 20 lần - Phiên bản: hợp xướng

Hãy đến tôn thờ - Đình Ân - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 28 lần - Phiên bản: 2 bè

Suy tôn Thánh Thể - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Download: 161 lần - Phiên bản: 2 bè

Lòng thương xót Chúa (4)

Lòng thương xót Chúa (4)

Ôi máu và nước từ trái tim Chúa Giê-su như mạch nguồn tình thương tuôn trào ra cho chúng con ...
Tác giả: Nguyễn Chánh | Đã xem: 659 lần | Download: 133 lần| Phiên bản: 2 bè

Biển tình Lòng Thương Xót Chúa - Tác giả: Hoàng Linh - Download: 73 lần - Phiên bản: 1 bè

Lòng thương xót Chúa - Giang Ân - Tác giả: Giang Ân - Download: 480 lần - Phiên bản: 1 bè

Đại dương thương xót - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 319 lần - Phiên bản: 2 bè

Hãy trở về (3)

Hãy trở về (3)

Hãy trở về cùng Chúa đi vì Ngài nhân ái từ bi. Chúa giàu lòng khoan hồng tội nhân sẽ hy vọng ...
Tác giả: Lm. Mi Trầm | Đã xem: 297 lần | Download: 40 lần| Phiên bản: Chưa biết

Chúng tôi mừng rỡ (Chúa nhật 5 mùa Chay - năm C) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 40 lần - Phiên bản: Tv. 125 - 2 bè

Bàn tay Chúa - Tác giả: Song Kiều - Download: 28 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời trường sinh (Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 34 lần - Phiên bản: Tv. 18 - 2 bè

Xuất hành - Thành Tâm

Xuất hành - Thành Tâm

Ta đi! Ta đi rộn ràng say sưa. Ta đi, ta đi về miền đất hứa. Tiếng hát, tiếng hát ngàn muôn ...
Tác giả: Lm. Thành Tâm - Trần Sỹ Tín | Đã xem: 533 lần | Download: 66 lần| Phiên bản: 2 bè

Chúa chiên lành (Chúa nhật 4 Phục sinh - năm B) - Tác giả: Phạm Minh Công - Download: 61 lần - Phiên bản: 1 bè

Chiên lễ vượt qua - Tác giả: Cát Minh - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ngày Chúa lập ra - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 23 lần - Phiên bản: Chưa biết

Giới răn trọng nhất (Chúa nhật 30 thường niên - năm A)

Giới răn trọng nhất (Chúa nhật 30 thường niên - năm A)

Có người hỏi rằng trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Chúa phán lại rằng: ngươi hãy yêu ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Đã xem: 305 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: Mt. 22 - 2 bè

Vâng lời Thầy (theo thánh Luca) - Tác giả: Lm. Ân Đức - Download: 54 lần - Phiên bản: Chưa biết

Như ngàn sao - Tác giả: Hải Triều - Download: 63 lần - Phiên bản: Pl. 2 - 2 bè

Nước Hằng Sống - Tác giả: Nguyễn Bách - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Toàn thể trái đất hãy reo mừng Thiên Chúa (thánh vịnh 65)

Toàn thể trái đất hãy reo mừng Thiên Chúa (thánh vịnh 65)

Toàn thể trái đất hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể trái đất hãy reo mừng Thiên Chúa. hãy ...
Tác giả: Quốc Vinh | Đã xem: 348 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: Tv. 65 - 2 bè

Thánh vịnh 123 - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 165 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hát mừng tri ân (Thánh vịnh 29 - sau bài đọc 4 đêm vọng Phục Sinh) - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Download: 12 lần - Phiên bản: Tv. 29 - 3 bè

Hãy tạ ơn (Thánh vịnh 135) - Tác giả: Lm. Hoàng Kim - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thánh Rôcô

Thánh Rôcô

Kìa Thánh Tô-cô khi xưa đã treo gương ái nhân: Cứu bao người khỏi cơn nguy biến. Rày ...
Tác giả: Chính Trung | Đã xem: 299 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: Chưa biết

Thánh Mátthia - Tác giả: Chưa biết - Download: 15 lần - Phiên bản: Chưa biết

Anrê Kim Thông - Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ - Download: 49 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tuyên xưng Đức Kitô (thánh Phêrô và Phaolô) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 253 lần - Phiên bản: 2 bè

Gương Thánh Gia - Têrêsa

Gương Thánh Gia - Têrêsa

Ôi Nhà Chúa rạng ngời chiếu sáng hoa đức hạnh nở tươi. Gương Thánh Gia tuyệt vời, bao ...
Tác giả: Sr. Têrêsa | Đã xem: 476 lần | Download: 52 lần| Phiên bản: 2 bè

Mừng lễ Thánh Gia - Tác giả: Đạo Tử - Download: 263 lần - Phiên bản: 2 bè

Tôn vinh Thánh Gia - Tác giả: Bạch Quỳnh - Download: 197 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình yêu Thánh Gia thất - Tác giả: Lm. Fa Thăng - Download: 693 lần - Phiên bản: 2 bè

Cầu cho Cha Mẹ (2)

Cầu cho Cha Mẹ (2)

Xin Chúa (í a) chúc lành, cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con ...
Tác giả: Phanxicô | Đã xem: 1998 lần | Download: 676 lần| Phiên bản: 2 bè

Lời mẹ yêu - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Vắng mẹ xa cha - Tác giả: Lm. Trọng Khẩn - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Ơn nghĩa cha mẹ - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Phúc thay (hôn phối)

Phúc thay (hôn phối)

Phúc thay, thật phúc thay. Phúc cho những người luôn tôn sợ Thiên Chúa. Phúc thay, thật phúc ...
Tác giả: Nguyên Phong | Đã xem: 204 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: 1 bè

Xin trời - Tác giả: Phanxicô - Download: 25 lần - Phiên bản: 1 bè

Diệu ca (hôn phối) - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Dâng đời trăm năm - Tác giả: Phanxicô - Download: 563 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúc xuân (1)

Chúc xuân (1)

Xuân về như tiếng ca dao mẹ ru cho đời luôn thắm ước mơ bốn mùa. Xuân về trời yêu thương ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 828 lần | Download: 118 lần| Phiên bản: 2 bè

Vì như (lễ mồng 3 tết - thánh hóa công việc) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 86 lần - Phiên bản: thánh vịnh - 2 bè

Xuân thương xót - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 23 lần - Phiên bản: 2 bè

Cảm tạ Chúa xuân - Tác giả: Nguyễn Quang Huy - Download: 271 lần - Phiên bản: 2 bè

Tiến lên bạn tình ơi (khấn dòng)

Tiến lên bạn tình ơi (khấn dòng)

Tiến lên bạn tình ơi, người đẹp ơi! Tiết đông nay đã qua mưa phùng rầy đã dứt trăm hoa đua ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 244 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: khấn dòng

Linh mục sứ giả tin mừng - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 611 lần - Phiên bản: 2 bè

Chứng nhân tin mừng (1) - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 41 lần - Phiên bản: Chưa biết

Vì Tin Mừng tôi làm tất cả - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 9 lần - Phiên bản: 2 bè

Lên đường loan báo tình thương

Lên đường loan báo tình thương

Hãy cất bước lên đường ta về kể cho nhau nghe tình thương của Thiên Chúa tràn lan bao phủ ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 363 lần | Download: 50 lần| Phiên bản: hợp xướng

Cánh đồng truyền giáo - Trùng Dương - Tác giả: Trùng Dương - Download: 31 lần - Phiên bản: 1 bè

Lên đường - Nguyên Lễ - Tác giả: Lm. Nguyên Lễ - Download: 180 lần - Phiên bản: 2 bè

Nối những vòng tay - Tác giả: Nguyên Long - Download: 5 lần - Phiên bản: 2 bè

Đời sống trần gian

Đời sống trần gian

Đời sống trần gian Chúa ơi! Bao u buồn che lấp tiếng cười. Lần theo năm tháng biết mấy ai luôn ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 386 lần | Download: 19 lần| Phiên bản: 1 bè

Lời nguyện hiến tế - Tác giả: lm. Ân Đức - Download: 133 lần - Phiên bản: 1 bè

Thắp hương - Tác giả: Hải Triều - Download: 21 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lễ dâng các linh hồn - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 725 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đức Chúa Giêsu lên trời (Ngắm thứ hai - mầu nhiệm Mừng)

Đức Chúa Giêsu lên trời (Ngắm thứ hai - mầu nhiệm Mừng)

Đức Kitô ngự giá trên mây trời gieo niềm tin cho tín hữu chắc rằng: cửa Thiên Quốc tội ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 446 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 2 bè

Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngắm thứ ba - mầu nhiệm Mừng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 2 lần - Phiên bản: 2 bè

Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Vui) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 120 lần - Phiên bản: 3 bè

Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Vui) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 16 lần - Phiên bản: 3 bè

Kinh sáng thứ bảy tuần 2

Kinh sáng thứ bảy tuần 2

Màn đêm đang lui bước gần xa ánh dương hồng tỏa rạng bao la, lòng hân hoan dâng lồi ca chúc ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 234 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: kinh sáng

Lễ Thăng thiên (kinh sáng) - Tác giả: Chưa biết - Download: 3 lần - Phiên bản: kinh sáng

Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời (kinh chiều 1&2) - Tác giả: Chưa biết - Download: 7 lần - Phiên bản: kinh chiều

Các Thiên Thần hộ thủ (kinh sáng) - Tác giả: Chưa biết - Download: 8 lần - Phiên bản: kinh sáng

50 năm hồng ân

50 năm hồng ân

Năm mươi năm qua rồi vụt qua như áng mây trôi, năm mươi năm qua rồi nhục vinh đắng cay ngọt bùi ...
Tác giả: Mai Nguyên Vũ | Đã xem: 372 lần | Download: 30 lần| Phiên bản: 1 bè

Ân tình của Chúa - Tác giả: Ý Vũ - Download: 35 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình Ngài bao la (hợp xướng) - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 457 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Chúa chí thánh - Tác giả: Viết Chung - Download: 6 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Nguồn vui

Nguồn vui

Nguồn vui cùng sương trắng đùa chơi trên cỏ may. Nguồn vui hằng thôi thức tử sinh cõi thế ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 245 lần | Download: 10 lần| Phiên bản: 2 bè

Kiếp người - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Dù tôi nói - Tác giả: Lm. Vinh Hạnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Cha và Thầy - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Vào đời - Văn Trinh

Vào đời - Văn Trinh

Vào đời bằng tiếng khóc khi con được thở hơi Trời, vào đời bằng ánh mắt ngỡ ngàng trước mặt ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Trinh | Đã xem: 657 lần | Download: 134 lần| Phiên bản: 1 bè

Bài ca hòa thuận - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Có Chúa cùng đi - Chu Linh - Tác giả: Sr. Chu Linh - Download: 16 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin Chúa nối kết đoàn con - Tác giả: Đinh Công Lý - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Thai nhi van xin

Thai nhi van xin

Con run rẩy van xin trong bụng mẹ, đừng bắt con mất tiếng khóc chào đời. Ngày lại ngày hồi hộp mẹ cha ơi! Xin nghĩ lại cho con quyền được sống. Con khao khát nhìn bầu trời ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 371 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: 2 bè

Nỗi lòng thai nhi - Tác giả: Thế Thông - Download: 24 lần - Phiên bản: 3 bè

Lời thai nhi - Tác giả: Bạch Quỳnh - Download: 34 lần - Phiên bản: 1 bè

Mẹ ơi con muốn làm người - Tác giả: Quang Sơn - Download: 16 lần - Phiên bản: 1 bè

Hứa lại

Hứa lại

Con xin hứa lại trước mặt Chúa, con xin hứa lại trước mặt Chúa rằng con nay xin giã từ, rằng ...
Tác giả: Lm. Thanh Bình | Đã xem: 427 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: rước lễ

Nghi thức Khấn lần đầu - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúc tụng Chúa đi (đệm đàn) - Tác giả: Tiến Linh - Download: 13 lần - Phiên bản: bản đệm đàn

Bí tích rửa tội - Tác giả: Hải Triều - Download: 27 lần - Phiên bản: 1 bè

Tân phúc âm hóa giáo xứ

Tân phúc âm hóa giáo xứ

Giáo xứ là gia đình của những người làm con Thiên Chúa, tất cả là anh chị em, tất cả đã ...
Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Đã xem: 1058 lần | Download: 213 lần| Phiên bản: 1 bè

Mùa hồng ân (hợp xướng) - Tác giả: Nam Hải - Hải Linh - Download: 157 lần - Phiên bản: hợp xướng

Misericordes sicut Pater (tiếng Việt) - Tác giả: Phaolô Kim - Download: 792 lần - Phiên bản: hợp xướng

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa - Tác giả: Hoàng Linh - Download: 227 lần - Phiên bản: 1 bè

Theo Người

Theo Người

Theo người lên núi, theo người về xuôi tình tình tình tình dắt nhau lên đường, đến miền đất mới ...
Tác giả: Nam Du | Đã xem: 376 lần | Download: 23 lần| Phiên bản: 1 bè

Theo Mẹ con tin - Tác giả: Nhóm Lửa Hồng - Download: 14 lần - Phiên bản: 1 bè

Xanh lên màu mạ non - Tác giả: Ý Vũ - Download: 31 lần - Phiên bản: 2 bè

Lên đường - Ý Vũ - Tác giả: Ý Vũ - Download: 59 lần - Phiên bản: 1 bè

Bí tích giao hòa

Bí tích giao hòa

Vào tòa em phải thưa Cha, xưng ngay tội trọng rồi ra tội thường. Xưng cho thành khẩn tỏ tường ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 272 lần | Download: 1 lần| Phiên bản: 1 bè

Xin dủ lòng thương - Công Huỳnh - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Giêsu phục sinh - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Nguyện cầu liên lỉ - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Yêu như Ngài

Yêu như Ngài

Xin cho con đôi tay biết rộng mở, luôn quảng đại với anh em. Xin cho con trái tim đừng khép ...
Tác giả: Cung Trầm | Đã xem: 217 lần | Download: 6 lần| Phiên bản: 1 bè

Bài ca xây dựng - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 14 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa ơi phận người - Tác giả: Chưa biết - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Có ích chi - Tác giả: Chưa biết - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Lễ vật bài ca

Lễ vật bài ca

Đây lễ vật bài ca, là dâng về Chúa. Lời ca nồng ấm ân tình thiết tha. Tựa như bánh miến rượu ...
Tác giả: Hải Ánh | Đã xem: 277 lần | Download: 11 lần| Phiên bản: dâng lễ

Hiền mẫu ca dâng - Tác giả: Viết Chung - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Hoa mặt trời - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình yêu tuyệt vời - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 27 lần - Phiên bản: lễ thánh tâm

Mẹ Nha Trang

Mẹ Nha Trang

Mẹ Nha Trang con về tìm dòng sữa thơm ngon. Dòng sữa đã nuôi con ngọt ngào vui sống khôn ...
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Đã xem: 404 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Lời dâng Đức Mẹ Hòn Chông - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Xuân hiệp thông - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 7 lần - Phiên bản: 2 bè

40 năm trôi qua (Lâm Bích - Nha Trang) - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 3 lần - Phiên bản: dâng lễ - 2 bè

All highest glorious God - Thiên Chúa hiển vinh

All highest glorious God - Thiên Chúa hiển vinh

Lạy Ngài Thiên Chúa hiển vinh, hãy chiếu sáng ánh quang vào nơi tối tăm hồn con. Nguyện ...
Tác giả: Giang Tâm | Đã xem: 386 lần | Download: 42 lần| Phiên bản: 4 bè

Chúa vĩ đại biết bao - Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Download: 29 lần - Phiên bản: 1 bè

Thuộc về Chúa (2 bè) - Tác giả: Hải Triều - Download: 22 lần - Phiên bản: 2 bè

Ca ngợi thánh danh - Tác giả: Hải Triều - Download: 29 lần - Phiên bản: 4 bè

Mối tình Bình Dương

Mối tình Bình Dương

Mời em về quê anh dấu yêu có cánh đồng xanh với tre làng thơ mộng. Mời em về quê xưa chốn ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 211 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 1 bè

Hái hoa (dùng ngoài phụng vụ) - Tác giả: Hải Nguyễn - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Gieo và gặt - Tác giả: Thông Vi Vu - Download: 68 lần - Phiên bản: 1 bè

Vọng về quê mẹ - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

 

Đối tác

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 13/02/2018 12:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 10:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 07/06/2017 23:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 71
  • Khách viếng thăm: 55
  • Máy chủ tìm kiếm: 16
  • Hôm nay: 7525
  • Tháng hiện tại: 394242
  • Tổng lượt truy cập: 16564066

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ