Xin Chúa xót thương (lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - năm C)

Xin Chúa xót thương (lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - năm C)

Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con. Xin Thiên Chúa xót thương và ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 243 lần | Download: 6 lần| Phiên bản: Tv. 66

Dân tộc Chúa chăn nuôi (thánh vịnh 99) - Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ - Download: 7 lần - Phiên bản: Tv. 99 - 2 bè

Sứ giả tin mừng (thánh vịnh 18a - lễ truyền giáo) - Tác giả: Thành Tâm - Download: 57 lần - Phiên bản: Tv. 18a - 2 bè

Thánh vịnh 118 (đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm A) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 466 lần - Phiên bản: Tv. 118 - 2 bè

Chúa đến khi nào

Chúa đến khi nào

Ngày đêm hãy tỉnh thức (i) nguyện cầu vì chẳng hay Chúa sẽ đến (i) lúc nào. Chúa đến khi nào ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 793 lần | Download: 52 lần| Phiên bản: 1 bè

Vui lên Chúa sắp đến rồi - Tác giả: Phanxicô - Download: 51 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin Chúa Giêsu ngự đến - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 2 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nâng tâm hồn lên (Thánh vịnh 24 - Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm C) - Tác giả: Ngọc Cẩn - Download: 55 lần - Phiên bản: đáp ca

Lễ đêm giáng sinh (nhập lễ)

Lễ đêm giáng sinh (nhập lễ)

Hãy vui mừng trong Chúa hỡi anh em hãy vui mừng lên vì Đấng cứu độ chúng ta đã sinh xuống ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 1220 lần | Download: 304 lần| Phiên bản: Tv. 2 - 2 bè

Lời ước đêm nay - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 27 lần - Phiên bản: 2 bè

Tiếng hát đêm khuya - Tác giả: J. Noyon - Download: 53 lần - Phiên bản: 4 bè

Hương say Noel - Tác giả: Hiếu Anh - Hồ Đăng Tín - Download: 65 lần - Phiên bản: Chưa biết

Giờ đây êm ái (đệm đàn)

Giờ đây êm ái (đệm đàn)

Giờ đây êm ái nhất cả đời con, tấm lòng khiêm cung ước muốn hiến dâng, dâng xác hồn. Ôi ...
Tác giả: Tiến Linh | Đã xem: 633 lần | Download: 40 lần| Phiên bản: bản đệm đàn

O Sanctissima - Rất Thánh Nữ Đồng Trinh - Tác giả: Giang Tâm - Download: 34 lần - Phiên bản: 4 bè

Bước đi cùng Mẹ (mừng kỷ niệm 30 năm) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 112 lần - Phiên bản: 1 bè

Đáp ca lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 405 lần - Phiên bản: 2 bè

Sự hiện diện của Ba Ngôi

Sự hiện diện của Ba Ngôi

Nhờ sự hiện diện mầu nhiệm của Ba Ngôi, Thiên Chúa cho chúng ta cảm nếm niềm vui của sự ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 504 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: Chưa biết

Tôn vinh Ba Ngôi (4 bè) - Tác giả: Hùng Lân - Download: 209 lần - Phiên bản: Chưa biết

Vinh danh Thiên Chúa - Vũ Đình Ân - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 25 lần - Phiên bản: Chưa biết

Niềm tin Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) - Tác giả: Lm. La Thập Tự - Download: 42 lần - Phiên bản: 2 bè

Vua Giêsu

Vua Giêsu

Ôi Giê-su Chúa là vua muôn loài đều kính tôn. Ôi Giê-su Chúa là vua cai trị toàn thế giới. Ngài ...
Tác giả: Hải Nguyễn | Đã xem: 687 lần | Download: 32 lần| Phiên bản: Chưa biết

Chúa đã xuống trần - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhịp bước chiều nay - Tác giả: Thế Thông - Download: 24 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa Kitô vua - Quý Báu - Tác giả: Lm. Quý Báu - Download: 327 lần - Phiên bản: 1 bè

Cầu xin Thánh Linh

Cầu xin Thánh Linh

Cầu xin Chúa Thánh Linh mau ngự đến trong cõi lòng. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ngự ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 1110 lần | Download: 95 lần| Phiên bản: 2 bè

Ngọn lửa Thánh Thần - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 12 lần - Phiên bản: 2

Thần Linh Thiên Chúa - Tác giả: Lm. Hoàng Kim - Download: 38 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin sai Thánh Linh (thánh vịnh 103) - Tác giả: Hải Triều - Download: 30 lần - Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè

Thánh Tâm tình yêu

Thánh Tâm tình yêu

Lạy Thánh Tâm tình yêu đã trở nên sức mạnh nuôi sống. Lạy Thánh Tâm tình yêu niềm ủi an ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 1357 lần | Download: 373 lần| Phiên bản: Chưa biết

Con xin làm tấm bánh - Tác giả: Viết Chung - Download: 99 lần - Phiên bản: 2 bè

Lạy Thánh tâm - Tiến Linh - Tác giả: Tiến Linh - Download: 15 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tiệc Thánh nhiệm mầu - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 19 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chuỗi lòng thương xót Chúa

Chuỗi lòng thương xót Chúa

Xướng: Lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của ...
Tác giả: Lm. M.J. Trường Luân | Đã xem: 903 lần | Download: 90 lần| Phiên bản: 1 bè

Chốn con ẩn náu - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 63 lần - Phiên bản: 2 bè

Thánh vịnh 30 (đáp ca thứ 6 Tuần thánh - năm A) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 22 lần - Phiên bản: 2 bè

Hãy có lòng thương xót - Tác giả: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp - Download: 33 lần - Phiên bản: 2 bè

Hãy trở về

Hãy trở về

Hãy trở về với Ta nối kết tình cách xa bao năm qua. Hãy trở về với Ta nối kết tình cách xa thêm ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 590 lần | Download: 48 lần| Phiên bản: Chưa biết

Suy tôn Thánh Giá - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 875 lần - Phiên bản: 1 bè

Hãy tung cánh (Rước lá hoặc nhập lễ) - Tác giả: Ngọc Khánh - Download: 17 lần - Phiên bản: 1 bè

Đường lên Canvê (Chúa nhật lễ lá - năm B) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ - Download: 19 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngài ở đâu

Ngài ở đâu

Xin Chúa dạy con Ngài ở đâu? Ngài không ở trong tiếng động của địa chấn rung trời, của ngàn ...
Tác giả: Lm. Kim Long - Xuân Ly Băng | Đã xem: 352 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: 1 bè

Giờ Chúa phục sinh - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 207 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa đã sống lại - Liên Bình Định - Tác giả: Liên Bình Định - Download: 28 lần - Phiên bản: 2 bè

Kèn vang - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 212 lần - Phiên bản: Chưa biết

Viên ngọc quý (Chúa nhật 17 thường niên - năm A)

Viên ngọc quý (Chúa nhật 17 thường niên - năm A)

Nước trời như viên ngọc quý giá, tựa thương gia ngày đêm luôn kiếm tìm. Nước trời tựa kho ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Đã xem: 525 lần | Download: 29 lần| Phiên bản: 1 bè

Tiếng gọi giữa đêm khuya - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 7 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đôi bề - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 2 lần - Phiên bản: Chưa biết

Con yêu dấu (theo thánh Mátthêu) - Tác giả: Hải Triều - Download: 4 lần - Phiên bản: tin mừng Mátthêu

Đấng chăn dắt Israen

Đấng chăn dắt Israen

Lạy Đấng chăn dắt Is - ra - en. Mở mắt lắng tai nghe Chúa ngự trên vệ binh thần. Xin hiện ...
Tác giả: Viết Chung | Đã xem: 285 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: Chưa biết

Thứ 4 lễ tro - năm ABC (thánh vịnh 50) - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 10 lần - Phiên bản: Tv. 50 - 2 bè

Chúa nhật 5 thường niên - năm B (thánh vịnh 47) - Từ Duyên - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 2 lần - Phiên bản: Tv. 47 - 2 bè

Thánh vịnh 39 - Tác giả: Xuân Chung - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình ca Nhất Gia Tam Thánh (thánh Án Khảm, Cai Tả, Ca Thìn)

Tình ca Nhất Gia Tam Thánh (thánh Án Khảm, Cai Tả, Ca Thìn)

Quyền cao chức trọng chẳng màng, một lòng, một lòng thờ Chúa trên cao. Lợi danh vui thú ...
Tác giả: Minh Chiết | Đã xem: 463 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: 1 bè

Mùa hái gặt - Tác giả: Viết Chung - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Bước tử hùng - Tác giả: Đinh Công Lý - Download: 142 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nhân chứng tình yêu (2 bè) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 45 lần - Phiên bản: 2 bè

Đời sống Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia)

Đời sống Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia)

Đời sống Thánh Gia đâu có gì là êm ả, đâu phải có Chúa ở cùng là tránh được vất vả long đong ...
Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Đã xem: 1682 lần | Download: 345 lần| Phiên bản: 1 bè

Nguyện cầu Thánh Gia - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 1545 lần - Phiên bản: 2 bè

Thánh Gia (3 bè) - Tác giả: Viết Chung - Download: 30 lần - Phiên bản: 3 bè

Thánh Gia kêu gọi - Tác giả: Võ Thanh Hương - Download: 59 lần - Phiên bản: 1 bè

Mất mẹ

Mất mẹ

Mẹ tôi đã mất rồi tôi nhìn trời đất tang sầu trong lòng nghẹn ứ thương đau, mẹ tôi đã mất rồi ...
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn | Đã xem: 296 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: 1 bè

Cha vẫn bên con - Tác giả: Lm. Trọng Khẩn - Download: 60 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhớ nguồn - Tác giả: Lm. Ân Đức - Download: 112 lần - Phiên bản: Chưa biết

Xin Chúa thương mẹ cha (1) - Tác giả: Xuân Đàn - Download: 14 lần - Phiên bản: 1 bè

Dâng Mẹ đời hôn nhân

Dâng Mẹ đời hôn nhân

Mẹ ơi con đến dâng Mẹ yêu đời hai chúng con. Một lòng tin mến xin trái tim Mẹ luôn ở bên ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 2048 lần | Download: 477 lần| Phiên bản: 1 bè

Một ngày đời không quên - Tác giả: Xuân Tưởng - Download: 18 lần - Phiên bản: 1 bè

Này người yêu dấu - Tác giả: Đỗ Vy Hạ - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Giây phút mới - Tác giả: Nguyên Phong - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Xuân yêu thương

Xuân yêu thương

Chúng con dâng Chúa khúc nhạc ngày Xuân chim vui hót, hót mừng mùa xuân. Loan tin ...
Tác giả: Nguyễn Quang Huy | Đã xem: 928 lần | Download: 108 lần| Phiên bản: 2 bè

Mừng Chúa xuân sang - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 9 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngàn lời ca Allêluia - Tác giả: Viết Chung - Download: 21 lần - Phiên bản: 3 bè

Hiến lễ đầu xuân - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 42 lần - Phiên bản: 1 bè

Theo Chúa lên đường

Theo Chúa lên đường

Chúa đã gọi chúng con theo Ngài, theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 522 lần | Download: 49 lần| Phiên bản: 1 bè

Mười năm tình Chúa - Tác giả: Lm. Trinh Quang - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Như đóm lửa tình yêu - Tác giả: Lm. Ân Đức - Download: 17 lần - Phiên bản: 1 bè

Lễ dâng tình yêu - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 247 lần - Phiên bản: khấn dòng

Bài ca truyền giáo - Từ Duyên

Bài ca truyền giáo - Từ Duyên

Ta ra đi đem Tin Mừng Nước Trời truyền rao muôn nơi cho muôn người được biết. Này Đức ...
Tác giả: Lm. Từ Duyên | Đã xem: 1017 lần | Download: 136 lần| Phiên bản: 1 bè

Bài ca truyền giáo - Hải Triều - Tác giả: Hải Triều - Download: 41 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhân chứng của Chúa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 18 lần - Phiên bản: 1 bè

Lên đường loan báo tình thương - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 53 lần - Phiên bản: hợp xướng

Chốn luyện hình - Nguyên Hữu

Chốn luyện hình - Nguyên Hữu

Kìa bao đau đớn trong chốn ngục hình, hồn con đắm chìm giữa ngàn điêu linh. Mong sao thoát ...
Tác giả: Nguyên Hữu | Đã xem: 596 lần | Download: 28 lần| Phiên bản: 2 bè

Kiếp người nài van - Tác giả: Hoài Bắc - Download: 55 lần - Phiên bản: 1 bè

Tung hô Tin mừng (lễ an táng) - Tác giả: Tiến Linh - Download: 76 lần - Phiên bản: bản đệm đàn

Hiến lễ mới - Đình Ân - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 52 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ năm - mầu nhiệm Mừng)

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ năm - mầu nhiệm Mừng)

Lạy Nữ Vương thiên đàng, Mẹ là Trinh Nữ Giêrusalem diễm phúc. Vượt lên trên chín phẩm ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 736 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 3 bè

Điệp khúc mầu nhiệm Mừng - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 14 lần - Phiên bản: 2 bè

Điệp khúc mầu nhiệm Sáng - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 4 lần - Phiên bản: 2 bè

Điệp khúc mầu nhiệm Vui - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 21 lần - Phiên bản: 2 bè

Lễ truyền tin (kinh sáng)

Lễ truyền tin (kinh sáng)

Ngày thánh hân hoan báo tin lành thiên thần mang đến Mẹ Đồng Trinh ứng nghiệm lời xưa được ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 481 lần | Download: 6 lần| Phiên bản: kinh sáng

Lễ Cung Hiến Thánh Đường (kinh chiều 1&2) - Tác giả: Chưa biết - Download: 14 lần - Phiên bản: kinh chiều

Cha thánh Gioan thánh giá (kinh sách) - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 7 lần - Phiên bản: kinh sách

Thánh tông đồ (kinh chiều ngoài mùa Phục Sinh) - Tác giả: Chưa biết - Download: 2 lần - Phiên bản: kinh chiều

Phượng thờ

Phượng thờ

Dù cho năm tháng chơi vơi. Dù cho giông bão tả tơi. Dù cho đau khổ rã rời, tôi vẫn kính yêu ...
Tác giả: Đạo Tử | Đã xem: 492 lần | Download: 13 lần| Phiên bản: 2 bè

Chúa yêu con - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 50 lần - Phiên bản: 1 bè

Công trình của Chúa - Tác giả: Viết Chung - Download: 13 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Ân tình Chúa - Trinh Quang - Tác giả: Lm. Trinh Quang - Download: 56 lần - Phiên bản: 1 bè

Điều răn thứ bảy và mười

Điều răn thứ bảy và mười

Điều răn thứ bảy chớ lấy của người. Điều răn thứ mười đừng mê tham của. Ấy hai điều răn ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 415 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: 1 bè

Hát cho đời hát cho mình - Tác giả: Võ Văn Thức - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Khoảnh khắc ân sủng - Tác giả: Lê Đức Hùng - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Giấc ngủ bình yên - Tác giả: Viễn Xứ - Download: 0 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình đã đến

Tình đã đến

Tình đã đến! Giao hòa đất trời. Tình đã đến! khơi nguồn sống vui. Tình Chúa quá cao vời tựa ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 703 lần | Download: 70 lần| Phiên bản: 1 bè

Tôi theo một Người - Tác giả: Ý Vũ - Download: 88 lần - Phiên bản: 1 bè

Điệp khúc mùa hồng ân - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Ca nguyện thánh ân (1) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 1 lần - Phiên bản: 2 bè

Thoát thai

Thoát thai

Có bông hoa chưa kịp nở đã vội tàn. Có trái non chưa kịp chín đã rụng rơi. Có khát khao được ...
Tác giả: Thanh Lâm | Đã xem: 635 lần | Download: 19 lần| Phiên bản: 1 bè

Nỗi lòng thai nhi - Tác giả: Thế Thông - Download: 25 lần - Phiên bản: 3 bè

Lời thai nhi - Tác giả: Bạch Quỳnh - Download: 35 lần - Phiên bản: 1 bè

Con có tội tình chi - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 14 lần - Phiên bản: 1 bè

Kinh tiền tụng lễ trẻ em

Kinh tiền tụng lễ trẻ em

Lạy Cha rất nhân lành hôm nay Cha ban cho chúng con một ngày vui. Chúng con xin chân ...
Tác giả: Thành Tâm | Đã xem: 833 lần | Download: 28 lần| Phiên bản: 1 bè

Nghi thức Khấn lần đầu - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin ơn bảy nguồn (lễ thêm sức) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 90 lần - Phiên bản: 1 bè

Hoan hô con Chúa (Rước lá) - Tác giả: Ngọc Khánh - Download: 15 lần - Phiên bản: 2 bè

Hiệp thông yêu mến (năm Tân Phúc hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến - 2015)

Hiệp thông yêu mến (năm Tân Phúc hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến - 2015)

Đời sống giáo xứ phải luôn thấm nhuần Tin Mừng. Đời sống giáo xứ phải luôn diễn tả tình ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 953 lần | Download: 47 lần| Phiên bản: 2 bè

Mùa hồng ân (hợp xướng) - Tác giả: Nam Hải - Hải Linh - Download: 261 lần - Phiên bản: hợp xướng

Gương mặt Chúa thương xót (kinh năm thánh Lòng Thương Xót) - Tác giả: Minh Tâm - Download: 679 lần - Phiên bản: 2 bè

Niềm vui năm 2000 - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Lên đường - Ý Vũ

Lên đường - Ý Vũ

Này bạn ơi mau lên gieo bước hành trình, dòng thời gian đi nhanh chẳng biết dừng chân. Đừng ...
Tác giả: Ý Vũ | Đã xem: 959 lần | Download: 71 lần| Phiên bản: 1 bè

Theo Mẹ con tin - Tác giả: Nhóm Lửa Hồng - Download: 16 lần - Phiên bản: 1 bè

Hạt bụi Thần Thánh - Tác giả: Ý Vũ - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Quyết đi theo Ngài (3 bản) - Tác giả: Thế Thông - Download: 19 lần - Phiên bản: 1&3&4 bè

Bữa tiệc ly

Bữa tiệc ly

Ngày nay bàn tiệc Chúa mời, của ăn của uống tuyệt vời yêu thương. máu mình con Chúa thần ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 788 lần | Download: 25 lần| Phiên bản: 2 bè

Nhiệm tích Thánh Thể - Công Huỳnh - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Chuyện đời giáo lý viên - Tác giả: Chưa biết - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Ơn Chúa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Trao nhau nụ cười

Trao nhau nụ cười

Hãy trao cho nhau bình an tươi vui. Hãy trao cho nhau nét thắm môi cười. Đầy tình người ...
Tác giả: Sr. Têrêsa | Đã xem: 849 lần | Download: 58 lần| Phiên bản: 1 bè

Xin nhóm lên - Tác giả: Cung Trầm - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Đập tay đập chân - Tác giả: Chưa biết - Download: 8 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngày xuân chúc nhau - Tác giả: Ngọc Hân - Download: 14 lần - Phiên bản: 2 bè

Mẹ

Mẹ

Lặng rồi tiếng của con ve, con ve cũng mệt vì hè nắng oi. Nhà em vẫn tiếng à ơi, kẽo cà tiếng ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 388 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Những con số tình yêu - Tác giả: Ý Vũ - Download: 156 lần - Phiên bản: 1 bè

Bên Giêsu - Hữu Châu - Tác giả: Hữu Châu - Download: 22 lần - Phiên bản: 1 bè

Thuyền giấy - Tác giả: Hải Triều - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

La Vang thánh địa

La Vang thánh địa

Đây La Vang thánh địa dừng bước lại lữ khách ơi. Khách có nghe tiếng gió rít chân đồi. Khách ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 623 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 3 bè

Một năm tri ân - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 20 lần - Phiên bản: 1 bè

Lên đỉnh Thiên An - Tác giả: Hải Triều - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình Lâm Bích - Tác giả: Vinam - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Tôi vững tin

Tôi vững tin

Tôi vững tin nơi Đức Chúa Trời, vững tin nơi Đức Chúa Trời thương yêu chở che giữ gìn muôn ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 504 lần | Download: 22 lần| Phiên bản: 2 bè

All highest glorious God - Thiên Chúa hiển vinh - Tác giả: Giang Tâm - Download: 47 lần - Phiên bản: 4 bè

Ngủ ngoan nhé chim câu - Tác giả: Hải Triều - Download: 18 lần - Phiên bản: 4 bè

Ca mừng chiến công - Tác giả: Hải Triều - Download: 18 lần - Phiên bản: 2 bè

Giấc điệp muôn trùng

Giấc điệp muôn trùng

Tuổi xuân đã ra đi trong một chiều buông lơi. Hoàng hôn rơi phía chân trời có một người khóc ...
Tác giả: Đinh Công Lý | Đã xem: 454 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: 1 bè

Phố xưa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Mật ngọt tình yêu - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 8 lần - Phiên bản: 1 bè

Chiều tình nhân - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

 

File PowerPoint bài hát Mới Nhất

Top download

Lời bài hát mới

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 112
  • Khách viếng thăm: 106
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 12743
  • Tháng hiện tại: 488584
  • Tổng lượt truy cập: 28070834
Kiếm tiền dễ dàng