Nhà tài trợ

Đẹp thay những bước chân

Đẹp thay những bước chân

Những bước chân tuyệt vời thật đẹp thay ôi đẹp thay, là những bước chân của người đem ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Lễ | Đã xem: 3210 lần | Download: 1518 lần| Phiên bản: Chưa biết

Đến với những người Chúa thương - Tác giả: Lm. Oanh Sông Lam - Download: 8 lần - Phiên bản: 1 bè

Tuân giữ luật Chúa - Tác giả: Thy Yên - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Thành tâm - Trầm Thiên Thu - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Hãy đổ sương mai

Hãy đổ sương mai

Trời cao hỡi! Hãy đổ sương mai, hãy đổ sương mai. Ngàn mây ơi! Mưa Đấng Công Chính cho ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 475 lần | Download: 46 lần| Phiên bản: Chưa biết

Muôn lạy Vua cứu tinh (2 bản) - Tác giả: G.F.Handel - Lm. Kim Long - Download: 48 lần - Phiên bản: kèm bản hợp xướng

Mau mau dọn đường - Tác giả: Anh Tuấn - Download: 73 lần - Phiên bản: Chưa biết

Mong đợi Chúa (Thánh vịnh 63) - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 9 lần - Phiên bản: đáp ca

Hội ca Giáng sinh

Hội ca Giáng sinh

Muôn thiên thần hợp tiếng vang trời, báo tin vui giờ Chúa ra đời. Muôn thiên thần cùng dâng lời ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 463 lần | Download: 25 lần| Phiên bản: Chưa biết

Chúa đã đi vào trần gian - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 89 lần - Phiên bản: Chưa biết

O come all ye faithful - Tác giả: Adeste Fideles - Download: 39 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa đã xuống đời - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 212 lần - Phiên bản: 2 bè

Dâng hoa (dành cho thiếu nhi)

Dâng hoa (dành cho thiếu nhi)

Hoa con xếp lên mâm vàng nhịp nhàng con múa ca. Dâng Đức Nữ Trinh tuyệt trần hợp lời con ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 437 lần | Download: 33 lần| Phiên bản: 2 bè

Dâng nến - Trọng Khấn - Tác giả: Lm. Trọng Khấn - Download: 52 lần - Phiên bản: Chưa biết

Bảy hoa - Tác giả: Hải Triều - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Magnificat (3) - Tác giả: Lữ Hành - Download: 29 lần - Phiên bản: 2 bè

Nguyện xin tình yêu Chúa

Nguyện xin tình yêu Chúa

Nguyện xin tình yêu Chúa tuôn tràn đầy cho thế giới, cho mọi người, đồng tâm liên kết hát lên ...
Tác giả: Khoa Tâm | Đã xem: 464 lần | Download: 23 lần| Phiên bản: lễ Chúa Thánh Thần

Nguyện cầu Ba Ngôi - Tác giả: Ninh Doãn Hùng - Download: 37 lần - Phiên bản: 1 bè

Tôn vinh Ba Ngôi (4 bè) - Tác giả: Hùng Lân - Download: 146 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tin yêu Chúa Ba Ngôi (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 64 lần - Phiên bản: 1 bè

Niềm tin (hợp xướng)

Niềm tin (hợp xướng)

Trần gian hãy phó thác cho Chúa muôn loài, luôn tin cậy vào Giêsu từ nhân. Ngài hằng dẫn ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 333 lần | Download: 19 lần| Phiên bản: Hợp xướng

Ôi Giêsu (2 bè) - Tác giả: Lm. Huyền Linh - Liên Bình Định - Download: 280 lần - Phiên bản: 2 bè

Tiệc thánh - Tác giả: 7 Thứ - Download: 38 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình Chúa (lễ Mình và Máu Chúa Kitô - Thánh vịnh 80) - Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn - Download: 50 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đón nhận Thánh Thần (2)

Đón nhận Thánh Thần (2)

Những ai đón nhận Thánh Thần Ngài sẽ chiếu sáng và biến nên thần thiêng. Ngài là nguồn mạch ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 306 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: 2

Thánh Thần trong con - Tác giả: Hải Triều - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Xin ban thần trí - Tác giả: Tiến Linh - Download: 88 lần - Phiên bản: bản đệm đàn

Thần Linh Thiên Chúa - Tác giả: Lm. Hoàng Kim - Download: 37 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngọn đèn chầu

Ngọn đèn chầu

Ngọn đèn chầu vẫn mãi hắt hiu, và le lói suốt ngày đêm thắp lên niềm tin, mong chờ, chờ con ...
Tác giả: Hoàng Linh | Đã xem: 298 lần | Download: 32 lần| Phiên bản: Chưa biết

Thờ lạy Chúa (chầu thánh thể) - Tác giả: Nguyễn Quang Huy - Download: 61 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ôi Chúa thương con 1 (kèm bản đệm đàn) - Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng - Download: 71 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình yêu của Ngài (lễ Thánh Tâm - năm B) - Tác giả: Lm. La Thập Tự - Download: 100 lần - Phiên bản: 3 bè

Nhìn lên Chúa lòng thương xót

Nhìn lên Chúa lòng thương xót

Nhìn lên Chúa lòng thương xót con xin dâng nỗi niềm của con: đây người thân yêu con bao ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 777 lần | Download: 61 lần| Phiên bản: 1 bè

Tâm ca thương xót - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 12 lần - Phiên bản: 2 bè

Lòng thương xót Chúa - Ngọc Linh - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 24 lần - Phiên bản: 1 bè

Lòng Chúa Xót Thương - Hương Giang - Tác giả: Hương Giang - Download: 112 lần - Phiên bản: 2 bè

Yêu chỉ vì yêu

Yêu chỉ vì yêu

Yêu con Chúa ngoảnh mặt sao đành, xin Ngài đến đồng hành với con. Thương con Ngài thứ ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 320 lần | Download: 29 lần| Phiên bản: 2 bè

Bài Thương Khó theo thánh Gioan (PASSIO) - Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa - Download: 3502 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa tiến vào thành - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 44 lần - Phiên bản: 1 bè

Ôi Thánh giá - Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng - Download: 19 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa thống trị

Chúa thống trị

Chúa thống trị khắp dân hãy reo mừng Allêluia! Sự sống đã chiến thắng thần chết, Thập Giá đã ...
Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Đã xem: 1064 lần | Download: 349 lần| Phiên bản: 2 bè

Vào đời (3 bè) - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 41 lần - Phiên bản: 3 bè

Xin Chúa ở lại - Nguyên Kha - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 37 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chính là Chúa (Chúa nhật 3 Phục sinh - năm C) - Tác giả: Vinam - Download: 7 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ngôi Lời nhập thể (1)

Ngôi Lời nhập thể (1)

Lúc đầu đã có Ngôi Lời, từ khi chưa có núi đồi rừng xanh. Và chưa tinh tú trăng thanh, sông ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 242 lần | Download: 5 lần| Phiên bản: Ga. 1

Sóng gió im lặng (1) - Tác giả: Hải Triều - Download: 20 lần - Phiên bản: Mt. 8 & Mc. 4

Lệnh sám hối (Chúa nhật 3 mùa chay - năm C) - Tác giả: Lm. La Thập Tự - Download: 11 lần - Phiên bản: 2 bè

Thiên Chúa quan phòng - Tác giả: Hải Triều - Download: 7 lần - Phiên bản: Mt. 2

Tạ ơn Chúa (thánh vịnh 9a)

Tạ ơn Chúa (thánh vịnh 9a)

Xin tạ ơn Thiên Chúa toàn năng. Xin ngợi khen danh Ngài hiển vinh. Khắp trần gian ngập ...
Tác giả: Quốc Vinh | Đã xem: 229 lần | Download: 5 lần| Phiên bản: Tv. 9a - 2 bè

Hãy mở ra cho tôi (thánh vịnh 117) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 15 lần - Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè

Lễ Chúa Giêsu Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 5 lần - Phiên bản: Tv. 92 - 2 bè

Thánh vịnh 92 - Vũ Thành An - Tác giả: Pt. Vũ Thành An - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Mừng chư thánh - Kim Long

Mừng chư thánh - Kim Long

Nay thế trần hợp tiếng hát kính, cùng hân hoan kết tâm tình. Xin chúc mừng đoàn lớp thánh ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 2067 lần | Download: 730 lần| Phiên bản: 2 bè

Ngợi ca Giuse - Tác giả: Lm. Thanh Bình - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Kính mừng Thánh Giuse - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 1043 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự - Minh Chiết - Tác giả: Minh Chiết - Download: 8 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình yêu Thánh Gia thất

Tình yêu Thánh Gia thất

Tình yêu Thiên Chúa ôi cao sang diệu huyền. Ngài đã mặc khải tình yêu đó nơi gia đình Thánh ...
Tác giả: Lm. Fa Thăng | Đã xem: 1270 lần | Download: 694 lần| Phiên bản: 2 bè

Nhìn về Thánh Gia (lễ Thánh Gia Chúa - năm C) - Tác giả: Lm. La Thập Tự - Download: 162 lần - Phiên bản: 2 bè

Phúc cho ai (lễ Thánh Gia) - Tác giả: Cao Thanh Hoàng - Download: 32 lần - Phiên bản: nhập lễ

Thánh Gia Thất - Tác giả: Sr. Têrêsa - Download: 63 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin Chúa thương mẹ cha (2)

Xin Chúa thương mẹ cha (2)

Xin Chúa thương mẹ cha, gánh gồng mưa nắng ngày qua, mẹ vất vả lo toan, lời ru tiếng ca đầu ...
Tác giả: Xuân Đàn | Đã xem: 346 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: 1 bè

Công cha nghĩa mẹ - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 26 lần - Phiên bản: 1 bè

Lệ khóc cho con - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 8 lần - Phiên bản: Chưa biết

Báo đáp tình cha - Tác giả: Tin Yêu - Download: 34 lần - Phiên bản: 2 bè

Diễm tình ca (2)

Diễm tình ca (2)

Người tôi yêu hỡi! Tôi đã thấy người rồi. Người ở bên tôi đây mà tôi đâu có hay. Thôi nhé chớ ...
Tác giả: Lm. Thành Tâm | Đã xem: 341 lần | Download: 31 lần| Phiên bản: 1 bè

Ta dìu nhau - Tác giả: Xuân Tưởng - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Khi hoa nở miền Cana - Tác giả: Phanxicô - Download: 973 lần - Phiên bản: 1 bè

Hân hoan bước bên nhau - Tác giả: Sơn Dương - Download: 24 lần - Phiên bản: 1 bè

Xuân hồng ân - Hải Ánh

Xuân hồng ân - Hải Ánh

(Chào mừng xuân mới, tiếng pháo vui) Mừng xuân muôn hoa khoe sắc tươi. Đón mừng xuân ...
Tác giả: Hải Ánh | Đã xem: 423 lần | Download: 30 lần| Phiên bản: 3 bè

Giây phút giao thừa - Tác giả: Tiến Thành - Download: 195 lần - Phiên bản: 1 bè

Xuân về (2) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 19 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúc xuân - Quốc Vinh - Tác giả: Quốc Vinh - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Bài ngợi ca muôn đời

Bài ngợi ca muôn đời

Từ bây giờ cho tới muôn đời con dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Nương bóng Đấng từ bi, con ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 363 lần | Download: 10 lần| Phiên bản: 2

Xin tạ ơn Ngài - Thiên Hồng Ân - Tác giả: Thiên Hồng Ân - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa đã chọn con - Việt Khôi - Tác giả: Việt Khôi - Download: 14 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hồng ân Thiên Chúa - Nguyên Lễ - Tác giả: Lm. Nguyên Lễ - Download: 15 lần - Phiên bản: 2 bè

Vào đời làm nhân chứng

Vào đời làm nhân chứng

Vào đời làm nhân chứng Tin Mừng, vào đời để gieo rắc yêu thương. Ra đi khắp nơi xa gần ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 403 lần | Download: 29 lần| Phiên bản: 1 bè

Loan báo tin mừng - Ngọc Hân - Tác giả: Ngọc Hân - Download: 18 lần - Phiên bản: 1 bè

Sứ mạng Chúa trao - Tác giả: Sr. Trinh Nguyên - Download: 143 lần - Phiên bản: 1 bè

Con đường tình yêu - Viễn Xứ - Tác giả: Viễn Xứ - Download: 43 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin Chúa dẫn đưa

Xin Chúa dẫn đưa

Xin Chúa dẫn đưa các linh hồn về nơi hạnh phúc. Xin Chúa xót thương cho các linh hồn được ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 399 lần | Download: 71 lần| Phiên bản: Chưa biết

Từ vực sâu - Tác giả: Hùng Thái Hoan - Nguyễn Khắc Xuyên - Download: 11 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hạnh phúc đời đời - Tác giả: Phanxicô - Download: 125 lần - Phiên bản: 1 bè

Trình diện Nhan Chúa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 41 lần - Phiên bản: Chưa biết

Điệp khúc mầu nhiệm Mừng

Điệp khúc mầu nhiệm Mừng

Đời con một chuỗi Mân Côi: hạt Thương, hạt Sáng, hạt Vui, (í a) hạt Mừng. Ngày đêm chiêm ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 465 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: 2 bè

Điệp khúc mầu nhiệm Sáng - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 4 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Chúa Giêsu lên trời (Ngắm thứ hai - mầu nhiệm Mừng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 2 lần - Phiên bản: 2 bè

Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Vui) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 121 lần - Phiên bản: 3 bè

Thứ bảy tuần thánh (kinh chiều)

Thứ bảy tuần thánh (kinh chiều)

Vạn lạy Đấng cứu nhân độ thế Ngài là Chúa Kitô hiển trị rạng ngời vinh quang cây Thập Tự ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 266 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: kinh chiều

Chúa nhật Lễ lá (kinh sáng) - Tác giả: Chưa biết - Download: 3 lần - Phiên bản: kinh sáng

Các tổng lãnh Thiên Thần (kinh chiều) - Tác giả: Chưa biết - Download: 7 lần - Phiên bản: kinh chiều

Thứ bảy tuần thánh (kinh sáng) - Tác giả: Chưa biết - Download: 6 lần - Phiên bản: kinh sáng

50 năm hồng ân

50 năm hồng ân

Năm mươi năm qua rồi vụt qua như áng mây trôi, năm mươi năm qua rồi nhục vinh đắng cay ngọt bùi ...
Tác giả: Mai Nguyên Vũ | Đã xem: 398 lần | Download: 30 lần| Phiên bản: 1 bè

Chúa chí thánh - Tác giả: Viết Chung - Download: 6 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Hồng ân Thánh giá - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Dâng lời tạ ơn - Ngọc Tuyên - Tác giả: Ngọc Tuyên - Download: 386 lần - Phiên bản: 2 bè

Thiên Đàng Hỏa Ngục

Thiên Đàng Hỏa Ngục

Thiên đàng, hỏa ngục, lên thiên đàng hay sa hỏa ngục? Ai khôn ai dại? Ai dại ai khôn? Thiên ...
Tác giả: Song Anh | Đã xem: 386 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: 3 bè

Một mình con không thể - Tác giả: Dạ Quỳnh - Download: 89 lần - Phiên bản: 1 bè

Tiến vào niềm vui - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Điều bất ngờ - Tác giả: Viết Chung - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình yêu Giêsu

Tình yêu Giêsu

Tình yêu Giêsu sẽ cho ta niềm vui, khi ta biết cho đi cuộc đời. Tình yêu Giêsu sẽ cho ta niềm ...
Tác giả: Giang Ân | Đã xem: 947 lần | Download: 304 lần| Phiên bản: 1 bè

Xin đổi thay trái tim con - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 20 lần - Phiên bản: 1 bè

Đêm tình yêu - Ngọc Hiến - Tác giả: Phan Ngọc Hiến - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình Trời - Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Con có tội tình chi

Con có tội tình chi

Mẹ ơi biết bao phận người diễm phúc dường nào được cất tiếng chào đời. Còn con có tội tình ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 354 lần | Download: 13 lần| Phiên bản: 1 bè

Thai nhi oán khúc - Tác giả: Thiên Lý - Download: 23 lần - Phiên bản: 1 bè

Nỗi lòng thai nhi - Tác giả: Thế Thông - Download: 25 lần - Phiên bản: 3 bè

Thai nhi van xin - Tác giả: Thế Thông - Download: 7 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúc tụng Chúa đi (đệm đàn)

Chúc tụng Chúa đi (đệm đàn)

Chúc tụng Chúa đi, chúc tụng Chúa đi suối mạch nước đầy tràn, muôn muôn ngàn đời, muôn ...
Tác giả: Tiến Linh | Đã xem: 554 lần | Download: 13 lần| Phiên bản: bản đệm đàn

Khi xức tro - Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng - Download: 24 lần - Phiên bản: Chưa biết

Vạn tuế Vua đất trời (Rước lá) - Tác giả: Ngọc Khánh - Download: 43 lần - Phiên bản: 2 bè

Nghi thức Khấn lần đầu - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Hiệp thông yêu mến (năm Tân Phúc hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến - 2015)

Hiệp thông yêu mến (năm Tân Phúc hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến - 2015)

Đời sống giáo xứ phải luôn thấm nhuần Tin Mừng. Đời sống giáo xứ phải luôn diễn tả tình ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 533 lần | Download: 34 lần| Phiên bản: 2 bè

Lâm Bích tạ ơn 40 năm - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa - Tác giả: Hoàng Linh - Download: 227 lần - Phiên bản: 1 bè

Gương mặt Chúa thương xót (kinh năm thánh Lòng Thương Xót) - Tác giả: Minh Tâm - Download: 670 lần - Phiên bản: 2 bè

Lên đường - Ý Vũ

Lên đường - Ý Vũ

Này bạn ơi mau lên gieo bước hành trình, dòng thời gian đi nhanh chẳng biết dừng chân. Đừng ...
Tác giả: Ý Vũ | Đã xem: 577 lần | Download: 61 lần| Phiên bản: 1 bè

Quyết đi theo Ngài (3 bản) - Tác giả: Thế Thông - Download: 19 lần - Phiên bản: 1&3&4 bè

Cho đi - Tác giả: Thế Thông - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Tiếng hát bay xa - Tác giả: Thế Thông - Download: 22 lần - Phiên bản: 3 bè

Bữa tiệc ly

Bữa tiệc ly

Ngày nay bàn tiệc Chúa mời, của ăn của uống tuyệt vời yêu thương. máu mình con Chúa thần ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 455 lần | Download: 16 lần| Phiên bản: 2 bè

Lời nguyện ca đoàn (dùng trước khi tập hát) - Tác giả: Hải Nguyễn - Download: 54 lần - Phiên bản: 1 bè

Ơn Chúa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhiệm tích Thánh Thể - Công Huỳnh - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Nụ hồng yêu thương

Nụ hồng yêu thương

Một nụ hồng yêu thương trao cho người xoa dịu đau thương. Cuộc đời nhiều tơ vương mãi mãi ...
Tác giả: Trầm Thiên Thu | Đã xem: 241 lần | Download: 60 lần| Phiên bản: 1 bè

Đừng ngồi đó - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Dù ở đâu - Tác giả: Chưa biết - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Đời ca vui - Tác giả: Giuse - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Được làm con Chúa - Ý Vũ

Được làm con Chúa - Ý Vũ

Thật là vui, thật là tươi, thật là hay. Khi quê hương em đẹp một niềm tin, ngời một tình yêu cùng nhau hòa chung câu ca tri ân ...
Tác giả: Ý Vũ | Đã xem: 342 lần | Download: 100 lần| Phiên bản: 1 bè

Câu hát chia tay & Nào ai đều bước - Tác giả: Lm. Quang Uy - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Niềm vui rước Chúa - Hiền Hòa - Tác giả: Sr. Hiền Hòa - Download: 45 lần - Phiên bản: 1 bè

Ân huệ tình Chúa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 0 lần - Phiên bản: 2 bè

Nhật ký gửi mẹ bề trên (chuyện bảy cánh hồng Trung Quốc)

Nhật ký gửi mẹ bề trên (chuyện bảy cánh hồng Trung Quốc)

Mới hôm đầu bên Trung Hoa xứ Con Trời mênh mông thần bí. Lạ nước (i a) lạ người vật cũng ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 354 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Thư Noel gửi Huế - Tác giả: Hải Triều - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

La Vang thánh địa - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 3 bè

Lên đỉnh Thiên An - Tác giả: Hải Triều - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Xuân hồng ân

Xuân hồng ân

Khi những lộc non đâm chồi dưới ánh xuân, khi nắng rộn vang đàn én lao xao ngang trời tha thiết lời ca dâng về Thiên cung câu khấn nguyện Chúa xuân ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 468 lần | Download: 57 lần| Phiên bản: 2 bè

Ngủ ngoan nhé chim câu - Tác giả: Hải Triều - Download: 16 lần - Phiên bản: 4 bè

Chúa là mục tử tôi (1) - Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Download: 30 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa ngự đây - Tác giả: Hải Triều - Download: 15 lần - Phiên bản: 2 bè

Câu hò tình Thập giá

Câu hò tình Thập giá

Tình (là) tình Thập giá, ai ca cũng như hùng ca (đây) là tình Thập giá. Nào chị em chúng ta hãy ...
Tác giả: Lm. Phương Anh | Đã xem: 217 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 1 bè

Viên ngọc nước trời (ngoài phụng vụ) - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 22 lần - Phiên bản: quan họ Bắc Ninh

Cho em một ngày - Tác giả: Dương Thụ - Download: 17 lần - Phiên bản: 1 bè

Phố xưa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 13/02/2018 12:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 10:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 07/06/2017 23:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 52
  • Khách viếng thăm: 39
  • Máy chủ tìm kiếm: 13
  • Hôm nay: 19340
  • Tháng hiện tại: 292462
  • Tổng lượt truy cập: 17325853

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ