Nhà tài trợ

Như chúng con trông cậy (thánh vịnh 32)

Như chúng con trông cậy (thánh vịnh 32)

Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa. Người công chính ...
Tác giả: Hải Nguyễn | Đã xem: 282 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: Tv. 32 - 2 bè

Xin Chúa cứu con (thánh vịnh 21) - Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ - Download: 23 lần - Phiên bản: Tv. 21 - 2 bè

Nợ tình thương - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 65 lần - Phiên bản: 1 bè

Chỉ nơi Thiên Chúa - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 22 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa nhật 1 mùa vọng - năm A

Chúa nhật 1 mùa vọng - năm A

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi ta cùng lên Đền Thiên Chúa. 1/ Vui dường nào khi thiên hạ ...
Tác giả: Lm. Huy Hoàng | Đã xem: 247 lần | Download: 13 lần| Phiên bản: đáp ca

Hướng nhìn Chúa - Tác giả: Viết Chung - Download: 33 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C (thánh vịnh 24) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 72 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C (Is. 12) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 62 lần - Phiên bản: đáp ca

Quỳ bên máng cỏ (2 bè)

Quỳ bên máng cỏ (2 bè)

Quỳ bên máng cỏ con nhớ về thành Bêlem năm xưa Chúa sinh ra đời. Vì yêu thương con, Chúa ...
Tác giả: Vũ Đình Ân | Đã xem: 484 lần | Download: 28 lần| Phiên bản: 2 bè

Tiếng hát từ trời - Tác giả: Viết Chung - Download: 26 lần - Phiên bản: 1 bè

Giáng sinh - Tác giả: Nguyên Thanh - Download: 15 lần - Phiên bản: kèm bản đệm đàn

Noi gương Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia thất - năm B) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ - Download: 447 lần - Phiên bản: 1 bè

Mẹ ơi giữ gìn quê hương con

Mẹ ơi giữ gìn quê hương con

Mẹ ơi quê hương con vẫn còn đói khổ bao năm qua vẫn hằng mong chờ mặt trời lên tung gieo ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 1271 lần | Download: 246 lần| Phiên bản: 1 bè

Kính chào Nữ Vương - Tác giả: Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân - Download: 4 lần - Phiên bản: Chưa biết

Con về La Vang về với Mẹ - Tác giả: Lm. Ánh Đăng - Thiên Cung - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngũ bái (1) - Bùi Ninh - Tác giả: Lm. Bùi Ninh - Download: 328 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin Chúa Thánh Thần - Kim Long

Xin Chúa Thánh Thần - Kim Long

Đây thế gian u mờ. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến. Từ trời cao xin chiếu soi nguồn chân ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 808 lần | Download: 92 lần| Phiên bản: 1 bè

Niềm tin Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) - Tác giả: Lm. La Thập Tự - Download: 39 lần - Phiên bản: 2 bè

Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (4 bè) - Tác giả: Hương Vĩnh - Download: 46 lần - Phiên bản: 4 bè

Ngợi khen Chúa Ba Ngôi - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 41 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa là Vua - Hải Triều

Chúa là Vua - Hải Triều

Hát khen chúc tụng ca mừng Allêluia...Hát khen chúc tụng Đấng nhân dang Chúa mà đến, ca ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 682 lần | Download: 130 lần| Phiên bản: 3 bè

Nhịp bước chiều nay - Tác giả: Thế Thông - Download: 23 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa là Vua (2 bản) - Tác giả: Sr. Hương Đan - Download: 137 lần - Phiên bản: 1 bè & 3 bè

Khúc đàn lòng & Dâng con - Tác giả: Viết Chung - Download: 18 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Đây Thần Linh (Chúa nhật Hiện xuống - năm C)

Đây Thần Linh (Chúa nhật Hiện xuống - năm C)

Như Chúa Cha từng sai ta thế nào, hôm nay đây Thầy lại sai các con nào nhận lấy đây Thần Linh ...
Tác giả: Vinam | Đã xem: 366 lần | Download: 12 lần| Phiên bản: 1 bè

Xin sai Thánh Linh (2) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 16 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thần linh của Đức Chúa - Tác giả: Lm. Hoàng Kim - Download: 60 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin giúp con - Hải Triều - Tác giả: Hải Triều - Download: 8 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nguyện yêu Chúa

Nguyện yêu Chúa

Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Được yêu mến Cha bao là êm đềm, hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền ...
Tác giả: Hoài Chiên | Đã xem: 1454 lần | Download: 550 lần| Phiên bản: Chưa biết

Về nơi đây (2) - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 863 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin lòng Chúa thương xót - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 12 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nguồn suối Thánh tâm - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 9 lần - Phiên bản: Chưa biết

Suối nguồn xót thương

Suối nguồn xót thương

Lạy Chúa xin hãy cho đôi mắt của con nhìn vào Lòng Thương Xót Chúa để con không bao giờ ...
Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Đã xem: 910 lần | Download: 133 lần| Phiên bản: 2 bè

Đại dương thương xót - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 325 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa giàu lòng xót thương - Phan Hùng - Tác giả: Simon Phan Hùng - Download: 5683 lần - Phiên bản: 2 bè

Lòng thương xót - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Tâm tình trở về

Tâm tình trở về

Hãy trở về tìm gặp tình yêu Chúa. Hãy trở về tìm gặp gỡ nguồn yêu thương. Hãy trở về gục đầu ...
Tác giả: Lm. Văn Chi | Đã xem: 204 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: Chưa biết

Stabat Mater - Tác giả: Nguyên Hữu - Download: 59 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lời vọng tình yêu - Tác giả: Đỗ Vy Hạ - Download: 293 lần - Phiên bản: Chưa biết

Trở về bên Chúa (3) - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 14 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chiên vượt qua (lễ phục sinh)

Chiên vượt qua (lễ phục sinh)

Đức Kitô đã chịu hiến tế làm Chiên Lễ Vượt Qua. Đức Kitô đã chịu khổ hình làm chiên cứu ...
Tác giả: Cát Minh | Đã xem: 250 lần | Download: 27 lần| Phiên bản: kèm bản đệm đàn

Hoan hô Con Vua Đavít (2 bè) - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 222 lần - Phiên bản: 2 bè

Hát mừng Chúa (vọng Phục Sinh - bài đọc 3) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 17 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa ngự lên trời (lễ thăng Thiên - năm A) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 53 lần - Phiên bản: Tv. 46 - 2 bè

Bài ca làm lành

Bài ca làm lành

Yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch (ơ) cũng kê là kê cho bằng. Khi đem của lễ tiến ...
Tác giả: Hùng Lân | Đã xem: 342 lần | Download: 31 lần| Phiên bản: Mt. 5 - 1 bè

Thầy là ai (Chúa nhật 24 thường niên - năm B) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 22 lần - Phiên bản: 2 bè

Vì đã yêu nhiều (Chúa nhật 11 thường niên - năm C) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 113 lần - Phiên bản: 1 bè

Theo dấu chân Ngài (tin mừng Gioan) - Tác giả: Nguyên Long - Download: 24 lần - Phiên bản: Ga. 10 - 2 bè

Con tuyệt đối tin cậy nơi Ngài (Thánh vịnh 25)

Con tuyệt đối tin cậy nơi Ngài (Thánh vịnh 25)

Này con nâng hồn lên tới Chúa! Con tuyệt đối Tin Cậy nơi Ngài. 1/ Ai tin cậy Chúa sẽ không ...
Tác giả: Nguyên Kha | Đã xem: 173 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: Chưa biết

Thánh vịnh 31 (Chúa nhật 6 thường niên - năm B) - Tác giả: Martinô - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa bao bọc (Thánh vịnh 138) - Tác giả: Lm. Vương Diệu - Download: 1 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa nhật 5 thường niên - năm C (thánh vịnh 138) - Từ Duyên - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 5 lần - Phiên bản: Tv. 138 - 2 bè

Tạ ơn thánh cả (mừng thánh Giuse)

Tạ ơn thánh cả (mừng thánh Giuse)

Tạ ơn Thánh cả Giuse quyền cao chức trọng (ư) chở che con cái dương trần. Tạ ơn Cha Thánh ...
Tác giả: Viết Chung | Đã xem: 842 lần | Download: 238 lần| Phiên bản: 2 bè

Thánh Têrêsa (3) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 66 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tôn vinh Á Thánh Anrê Phú Yên - Tác giả: Sơn Ca Linh - Download: 198 lần - Phiên bản: 2 bè

Lạy Thánh Giuse đấng khiêm hạ - Tác giả: Thy Anh - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Theo gương Thánh Gia

Theo gương Thánh Gia

Theo gương Thánh gia, gia đình con trên thuận dưới hòa. Gia đình con tận tâm yêu Chúa ...
Tác giả: Lm. Vương Diệu | Đã xem: 1080 lần | Download: 264 lần| Phiên bản: 2 bè

Ca mừng Thánh Gia - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 188 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình yêu Thánh Gia thất - Tác giả: Lm. Fa Thăng - Download: 695 lần - Phiên bản: 2 bè

Phúc đức thay (lễ Thánh Gia) - Tác giả: Viết Chung - Download: 27 lần - Phiên bản: đáp ca

Dâng nụ tầm xuân

Dâng nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân con hái dâng cha, nụ tầm xuân con hái dâng mẹ, là lòng con bé thơ nhưng dạt dào ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 387 lần | Download: 43 lần| Phiên bản: Chưa biết

Lòng con thảo - Tác giả: Chưa biết - Download: 218 lần - Phiên bản: Chưa biết

Xin bông hồng mãi nở trong tim - Tác giả: Phanxicô - Download: 26 lần - Phiên bản: Chưa biết

Có một tình yêu - Tác giả: Bạch Quỳnh - Download: 18 lần - Phiên bản: Chưa biết

Giao kết ân tình

Giao kết ân tình

Quỳ đây bên nhau đôi tim kết ước trọn đời. Tình yêu lên ngôi mong sao thắm duyên đẹp đôi ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 539 lần | Download: 98 lần| Phiên bản: 1 bè

Lễ dâng tình yêu (hôn phối) - Tác giả: Lm. Trọng Khẩn - Download: 44 lần - Phiên bản: dâng lễ

Đời uyên ương trong Chúa - Tác giả: Lm. Trọng Khẩn - Download: 27 lần - Phiên bản: 1 bè

Ước thề - Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Download: 9 lần - Phiên bản: 2 bè

Mùa xuân đã về đây

Mùa xuân đã về đây

Mùa xuân (í) đã về đây đoàn con đến họp mừng Chúa. Xuân đã về, xuân đã về lòng vui phơi ...
Tác giả: Lm. Mi Trầm | Đã xem: 985 lần | Download: 128 lần| Phiên bản: 3 bè

Lời chúc xuân - Tác giả: Anh Tuấn - Download: 12 lần - Phiên bản: kết lễ

Lạy Chúa (lễ thánh hóa công ăn việc làm - mùng 3 tết) - Tác giả: Hải Nguyễn - Download: 146 lần - Phiên bản: 1 bè

Xuân thiếu nhi - Tác giả: Lm. Hoài Đức - Download: 8 lần - Phiên bản: 1 bè

Cha đã vì yêu

Cha đã vì yêu

Cha đã vì yêu mới đoái trông thân phận mọn hèn. Mà mến thương con từ ngàn đời chan chứa ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 219 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 1 bè

Niềm xác tín của con (10) - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 22 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ơn gọi hiệp thông - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Linh mục đời đời - Tác giả: Văn Duy Tùng - Download: 31 lần - Phiên bản: 2 bè

Rao truyền tin mừng

Rao truyền tin mừng

Xin sai chúng con lên đường đi gieo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền rao chân ...
Tác giả: Lm. Châu Linh | Đã xem: 499 lần | Download: 105 lần| Phiên bản: 2 bè

Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi - Tác giả: Sr. Trinh Nguyên - Download: 581 lần - Phiên bản: 2 bè

Lên đường loan báo tình thương - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 50 lần - Phiên bản: hợp xướng

Tạ lễ truyền giáo - Tác giả: Nguyễn Chánh - Download: 43 lần - Phiên bản: tạ lễ - 1 bè

Một lần xin thứ tha

Một lần xin thứ tha

Bao năm qua con xa tình Người, Người thương tha con mãi theo phù hoa. Tình Người cao như ...
Tác giả: Thiên Như | Đã xem: 302 lần | Download: 28 lần| Phiên bản: 1 bè

Thân lạy Giavê - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 130 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin Ngài đến ngay bên - Tác giả: Đỗ Vy Hạ - Download: 55 lần - Phiên bản: Chưa biết

Một lần nằm xuống - Tác giả: Ngoc Linh - Download: 52 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ năm - mầu nhiệm Mừng)

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ năm - mầu nhiệm Mừng)

Lạy Nữ Vương thiên đàng, Mẹ là Trinh Nữ Giêrusalem diễm phúc. Vượt lên trên chín phẩm ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 555 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 3 bè

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Thương) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 6 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Chúa Giêsu rao giảng nước Trời và kêu gọi sám hối (ngắm thứ ba - mầu nhiệm Sáng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 11 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Vui) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 10 lần - Phiên bản: 2 bè

Kinh tối

Kinh tối

Màn đêm xuống dần trên cõi thế, đoàn con chạy đến Chúa càn khôn. Ngàn muôn ơn thánh xin ...
Tác giả: Thành Tâm | Đã xem: 535 lần | Download: 53 lần| Phiên bản: 1 bè

Lễ Mẹ Thiên Chúa (kinh sáng) - Tác giả: Chưa biết - Download: 9 lần - Phiên bản: kinh sáng

Thánh nữ (kinh chiều) - Tác giả: Chưa biết - Download: 2 lần - Phiên bản: kinh chiều

Kinh sáng thứ bảy tuần 2 - Tác giả: Chưa biết - Download: 3 lần - Phiên bản: kinh sáng

Lời gọi yêu thương

Lời gọi yêu thương

Nào hỡi ai vai mềm gánh nặng ngày đêm, thân gầy dong duổi ngược xuôi chán trường. Nào về ...
Tác giả: Hương Giang | Đã xem: 707 lần | Download: 97 lần| Phiên bản: 1 bè

Lời tạ ơn - Viết Chung - Tác giả: Viết Chung - Download: 737 lần - Phiên bản: 2 bè

Trường ca sáng danh Thiên Chúa - Tác giả: Viết Chung - Download: 138 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Công trình của Chúa - Tác giả: Viết Chung - Download: 11 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Mau tìm về (1)

Mau tìm về (1)

Hỡi những ai khắc khoải đau thương. Tìm về đây nguồn mạch thiêng bồi dưỡng. Mình máu ...
Tác giả: Ân Duy | Đã xem: 181 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Sống theo ý Chúa - Tác giả: Lm. Fa Thăng - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Dấu chân (2 bè) - Tác giả: Viễn Xứ - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Vào cung thánh (đệm đàn) - Tác giả: Minh Hùng - Download: 5 lần - Phiên bản: bản đệm đàn

Nhìn lại con tim

Nhìn lại con tim

Tôi đã gặp người yêu ngồi ăn xin quen mỗi sớm mai. Tôi đã gặp người yêu khóc trong chiều u ...
Tác giả: Trầm Thiên Thu | Đã xem: 203 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Tôi theo một Người - Tác giả: Ý Vũ - Download: 72 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình Chúa Phục Sinh - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Huyền thoại một vì sao - Tác giả: Ý Vũ - Download: 317 lần - Phiên bản: ca cổ Pháp

Số kiếp đời tôi

Số kiếp đời tôi

Số kiếp đời tôi là do mẹ cha, được sinh hay không cũng bởi mẹ cha đời sống của tôi thời gian ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 420 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Sao nỡ bỏ con? - Tác giả: Nguyên Lễ - Download: 18 lần - Phiên bản: 2 bè

Con có tội tình chi - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Ước mơ làm người - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 7 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa rửa chân con sao (nghi thức rửa chân)

Chúa rửa chân con sao (nghi thức rửa chân)

Chúa mà rửa chân con sao? Lạy Chúa! Chúa mà rửa chân con sao, Lạy Chúa. Nếu Thầy không ...
Tác giả: Cát Minh | Đã xem: 2234 lần | Download: 869 lần| Phiên bản: 2 bè

Hoan hô con Chúa (Rước lá) - Tác giả: Ngọc Khánh - Download: 13 lần - Phiên bản: 2 bè

Viên đá sống động - Tác giả: Lm. Quý Báu - Download: 81 lần - Phiên bản: đặt viên đá

Xin ơn bảy nguồn (lễ thêm sức) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 74 lần - Phiên bản: 1 bè

Yêu như Cha trên trời (năm thánh Lòng Thương Xót)

Yêu như Cha trên trời (năm thánh Lòng Thương Xót)

Yêu thương tha thứ như Cha trên trời. Yêu thương tha thứ như Cha trên trời. Yêu thương tha ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 1422 lần | Download: 244 lần| Phiên bản: 3 bè

Misericordes sicut Pater (tiếng Việt) - Tác giả: Phaolô Kim - Download: 797 lần - Phiên bản: hợp xướng

Hiệp thông yêu mến (năm Tân Phúc hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến - 2015) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 34 lần - Phiên bản: 2 bè

Khúc hát tri ân (năm thánh Lòng Thương Xót) - Tác giả: Phạm Đức Huyến - Download: 216 lần - Phiên bản: hợp xướng

Hạt bụi Thần Thánh

Hạt bụi Thần Thánh

Nhớ ngày xưa ấy, ngày xưa ấy còn lưu dấu, đánh đuổi giặc Ân lập kỳ công ngời sử xanh. Hỡi ...
Tác giả: Ý Vũ | Đã xem: 371 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: 1 bè

Tôi tin Giêsu - Tác giả: Ý Vũ - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Tuổi trẻ - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 49 lần - Phiên bản: 1 bè

Cùng Chúa con lên đường - Tác giả: Trần Phương Đông - Download: 36 lần - Phiên bản: 1 bè

Bữa tiệc ly

Bữa tiệc ly

Ngày nay bàn tiệc Chúa mời, của ăn của uống tuyệt vời yêu thương. máu mình con Chúa thần ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 473 lần | Download: 16 lần| Phiên bản: 2 bè

Giêsu phục sinh - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Chỗi dậy mà đi (Chúa nhật 28 thường niên - năm C) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Nay con xin đến - Công Huỳnh - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Tâm ca liên minh Thánh Tâm

Tâm ca liên minh Thánh Tâm

Liên minh Thánh Tâm thề nguyền theo Giêsu. Dưới cờ Thánh Giá nhiệt thành vui say bước ...
Tác giả: Lm. Văn Chi | Đã xem: 396 lần | Download: 42 lần| Phiên bản: 1 bè

Dô ta - Tác giả: Chưa biết - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Đi tìm ngọc quý - Tác giả: Lm. Quang Uy - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Dâng cả cuộc sống & Giao hòa trước đã - Tác giả: Lm. Quang Uy - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Nghĩa mẹ tình cô

Nghĩa mẹ tình cô

Bài thơ vào đời cô dạy ngày xưa mênh mông cánh cò bay lả bay la à ơi à ơi kẽo kẹt võng đưa ...
Tác giả: Hồng Bính | Đã xem: 173 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Của lễ dâng - Tác giả: Thiên Uyên - Download: 9 lần - Phiên bản: 1 bè

Chặt phứt tay đi - Tác giả: Chưa biết - Download: 19 lần - Phiên bản: 1 bè

Ba Ngôi tình thương - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Một năm tri ân

Một năm tri ân

Xứ đạo con: giáo xứ Mẫu Tâm, một năm tri ân nay đã khởi đầu. Từ ngày khai sinh tay Chúa ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 417 lần | Download: 20 lần| Phiên bản: 1 bè

Mẹ vẫn ở đầu non - Tác giả: Hải Triều - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Lên đỉnh Thiên An - Tác giả: Hải Triều - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhìn lên ảnh Mẹ (kỷ niệm ngày Mẹ La Mã Bến Tre viếng thăm) - Tác giả: Thành Tâm - Download: 175 lần - Phiên bản: 2 bè

With you by my side - Với Chúa bên cạnh con

With you by my side - Với Chúa bên cạnh con

Khi nỗi cô luôn vây phủ lòng vắng xa quê hương ngàn dặm. Lạy Chúa hỡi con mong Ngài ...
Tác giả: Giang Tâm | Đã xem: 632 lần | Download: 106 lần| Phiên bản: 1 bè

Xuân hồng ân - Tác giả: Chưa biết - Download: 57 lần - Phiên bản: 2 bè

Nhất Chúa Giêsu - Tác giả: Hải Triều - Download: 13 lần - Phiên bản: 2 bè

Alleluja in des - Tác giả: Chưa biết - Download: 76 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình mãi không phai

Tình mãi không phai

Tình yêu tha thiết ta trao cho nhau. Ngàn năm in dấu trong tim đậm sâu. Cuộc tình trong trắng ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 258 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Dòng lệ trăm năm - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Biết đâu nguồn cội & Quỳnh hương - Tác giả: Trịnh Công Sơn - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Khơi nguồn tình yêu (ngoài phụng vụ) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 11 lần - Phiên bản: 2 bè

 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 14/02/2018 00:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 22:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 08/06/2017 10:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 45
  • Khách viếng thăm: 43
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 8967
  • Tháng hiện tại: 183413
  • Tổng lượt truy cập: 18027857

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ