Dâng về Chúa (2 bè)

Dâng về Chúa (2 bè)

Như hạt lúa miến, nay biến tan trong rượu nho. Với tấm lòng cảm mến nay dâng về Chúa tình ...
Tác giả: Nguyên Phong | Đã xem: 278 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: 2 bè

Thánh vịnh 32 (lễ vọng Phục Sinh) - Tác giả: Ninh Doãn Hùng - Download: 32 lần - Phiên bản: Tv. 32 - 2 bè

Tình Chúa đưa con về - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Con hát bài tân ca - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 9 lần - Phiên bản: 2 bè

Lạy Chúa xin hãy đến

Lạy Chúa xin hãy đến

Lạy Chúa! Xin hãy đến đừng trì hoãn nữa Chúa ơi. Xin thương thứ tha tội lỗi cho dân Ngài ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 418 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: Chưa biết

Hãy dọn đường Chúa - Từ Duyên - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 156 lần - Phiên bản: 1 bè

Cành Giêsê đâm bông - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 7 lần - Phiên bản: Chưa biết

Con vẫn mong chờ (2 bè) - Tác giả: Quốc Vinh - Download: 53 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa đã Giáng trần

Chúa đã Giáng trần

Bầu trời Noel ngợp tràn ánh sao, mây ngàn trên cao vọng lời loan báo. Một Hài Nhi đã sinh ra ...
Tác giả: Lm. Bùi Ninh | Đã xem: 547 lần | Download: 36 lần| Phiên bản: Chưa biết

Trong chuồng bò - Tác giả: Lm. Hoàng Kim - Download: 43 lần - Phiên bản: hợp xướng

Một trẻ thơ (2 bè) - Tác giả: Hải Triều - Download: 51 lần - Phiên bản: 2 bè

Nào cùng hoà vang - In dulcis jubilo - Tác giả: Giang Tâm - Download: 66 lần - Phiên bản: 4 bè

Tình hoa mân côi

Tình hoa mân côi

Đây tràng hoa Mân Côi đượm tình thiết tha. Con dâng lên Mẹ xin dâng lên Mẹ từ bi. Lời khẩn ...
Tác giả: Ý Vũ - Cúc Trần | Đã xem: 2434 lần | Download: 3401 lần| Phiên bản: 2 bè

Mẹ ở con về - Tác giả: Hương Phong - Download: 40 lần - Phiên bản: Chưa biết

Maria Nữ Vương (2 bè) - Tác giả: Liên Bình Định - Download: 2 lần - Phiên bản: 2 bè

Lòng Mẹ từ nhân - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 524 lần - Phiên bản: Chưa biết

Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân

Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân

Xin dâng kính Chúa Cha tâm tình đoàn con tha thiết. Cảm tạ Chúa muôn nghìn đã dựng nên ...
Tác giả: Vũ Đình Ân | Đã xem: 1135 lần | Download: 232 lần| Phiên bản: 2 bè

Bài ca tôn vinh - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 10 lần - Phiên bản: Chưa biết

Dâng tiến Chúa Ba Ngôi - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 39 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ba Ngôi chí thánh - Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn - Download: 45 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức thánh quân

Đức thánh quân

Đức Thánh Quân đã hiển trị Ngài mặc lấy oai phong. Chúa là Đức Thánh Quân đã hiển trị ...
Tác giả: Martinô | Đã xem: 802 lần | Download: 34 lần| Phiên bản: Chưa biết

Này là Mình Thầy - Nguyên Lễ - Tác giả: Nguyên Lễ - Download: 122 lần - Phiên bản: Chưa biết

Bánh trường sinh (Chúa nhật 18 thường niên) - Tác giả: Hương Vĩnh - Download: 22 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lạy Đức vua Kitô - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 16 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tiếng hát trong Thần linh

Tiếng hát trong Thần linh

Thánh Thần Chúa đã đến ngự trên tôi, giờ đây tôi đi loan báo tin vui mừng. Đem tình thương ...
Tác giả: Vinam | Đã xem: 602 lần | Download: 51 lần| Phiên bản: 1 bè

Cúi xin Thánh Thần - Tác giả: Lm. Quang Uy - Download: 64 lần - Phiên bản: 1 bè

Tạ ơn Chúa Thánh Thần - Tác giả: Tiến Linh - Download: 81 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin sai Thánh Linh - Hoàng Kim - Tác giả: Lm. Hoàng Kim - Download: 126 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đây là mình Thầy

Đây là mình Thầy

Đây là mình Thầy hy sinh vì anh em. Đây là Máu Thầy đổ ra lập Giao ước mới. Mỗi lần anh ...
Tác giả: Cát Minh | Đã xem: 414 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: Chưa biết

Nơi ta tìm đến - Tác giả: Viết Chung - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tiệc Thánh Thể - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Trái tim kiên nhẫn - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 19 lần - Phiên bản: 1 bè

Khẩn cầu lòng thương xót Chúa

Khẩn cầu lòng thương xót Chúa

Lạy Thiên Chúa Nhân Từ! Lạy Thiên Chúa Xót Thương vô vàn! Tiếng kêu từ vực sâu vọng ...
Tác giả: Nguyên Kha | Đã xem: 689 lần | Download: 27 lần| Phiên bản: 2 bè

Lòng thương xót của Chúa - Tác giả: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp - Download: 15 lần - Phiên bản: 2 bè

Ôi lòng thương xót Chúa - Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Download: 57 lần - Phiên bản: 2 bè

Trở về lòng thương xót Chúa - Tác giả: Nguyễn Chánh - Download: 94 lần - Phiên bản: 2 bè

Chiều tím

Chiều tím

Một buổi chiều tím khi hoàng hôn xuống đồi. Một người nằm chết trên thập tự máu loang ...
Tác giả: Lm. Duy Thiên | Đã xem: 398 lần | Download: 29 lần| Phiên bản: Chưa biết

Sao lại thế lạy Chúa - Tác giả: Hải Triều - Download: 9 lần - Phiên bản: 2 bè

Lòng con sám hối - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 112 lần - Phiên bản: 1 bè

Trở về - Tác giả: Mai Nguyên Vũ - Download: 4 lần - Phiên bản: Chưa biết

Muôn tiếng reo hò

Muôn tiếng reo hò

Muôn tiếng reo hò tung hô Thiên Chúa là Đại Vương cao sáng uy linh. Muôn tiếng reo hò ...
Tác giả: Vũ Đình Ân | Đã xem: 381 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: 2 bè

Chúa đã sống lại (1) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 60 lần - Phiên bản: hợp xướng

Mừng Chúa phục sinh - Thy Anh - Tác giả: Thy Anh - Download: 42 lần - Phiên bản: 2 bè

Này Đức Chúa - Tác giả: Lm. Hoàng Kim - Download: 13 lần - Phiên bản: 2 bè

Allelui Chúa nhật 6 thường niên - năm B

Allelui Chúa nhật 6 thường niên - năm B

Alleluia...Allelui! Chúa phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha ...
Tác giả: Cao Minh Thắng | Đã xem: 208 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: Chưa biết

Con xin tin - Tác giả: Hùng Lân - Download: 317 lần - Phiên bản: Ga. 20 - 2 bè

Con Người đến - Tác giả: Hải Triều - Download: 5 lần - Phiên bản: tin mừng Máccô

Hiến tế đời con - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 16 lần - Phiên bản: Ga. 17 - 3 bè

Xin nghe tiếng con (thánh vịnh 5)

Xin nghe tiếng con (thánh vịnh 5)

Lạy Chúa xin nghe lời con thấu hiểu điều con khẩn nài, là vua lòng con kính tôn. Nguyện ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 313 lần | Download: 1 lần| Phiên bản: 2 bè

Niềm vui cứu độ (Thánh vịnh 97) - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ta về nhà Chúa (thánh vịnh 121) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 8 lần - Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè

Bên bờ sông Babylon 1 (Thánh vịnh 136) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 9 lần - Phiên bản: Chưa biết

Vượt gian lao vào cõi phúc

Vượt gian lao vào cõi phúc

Gian lao đau thương vẫn can trường yêu Chúa. Chông gai bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu ...
Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài | Đã xem: 480 lần | Download: 57 lần| Phiên bản: Chưa biết

Mừng Thánh Phanxicô Xaviê - Hương Đan - Tác giả: Sr. Hương Đan - Download: 139 lần - Phiên bản: 1 bè

Suốt cuộc đời (thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu) - Tác giả: Hải Triều - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hãy mưa hoa hồng (4 bè) - Tác giả: Viết Chung - Download: 9 lần - Phiên bản: 4 bè

Kinh dâng mình cho Thánh Gia

Kinh dâng mình cho Thánh Gia

Lạy Thánh Gia: Giê-su, Ma-ri-a, Giu-se là gương mãu lý tưởng hạnh phúc gia đình, nguồn hạnh ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 647 lần | Download: 34 lần| Phiên bản: 1 bè

Lễ Thánh Gia - năm C (Thánh vịnh 83) - Tác giả: Xuân Chung - Download: 61 lần - Phiên bản: 1 bè

Gương Thánh Gia - Têrêsa - Tác giả: Sr. Têrêsa - Download: 67 lần - Phiên bản: 2 bè

Thánh Gia (3 bè) - Tác giả: Viết Chung - Download: 22 lần - Phiên bản: 3 bè

Xin Chúa thương cha mẹ

Xin Chúa thương cha mẹ

Công cha ngất cao ví tựa non ngàn, nghĩa mẹ chảy tràn như nước biển khơi. Thương ai ba mẹ ...
Tác giả: Trầm Thiên Thu | Đã xem: 391 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: 1 bè

Tình mẹ - Duy Thiên - Tác giả: Lm. Duy Thiên - Download: 66 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình mẹ ru con - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Mừng tuổi mẹ - Tác giả: Trần Long Ẩn - Download: 58 lần - Phiên bản: 1 bè

Hôn nhân và gia đình

Hôn nhân và gia đình

Ngày xưa khi sống trên trần gian Chúa có một gia đình luôn sướng vui đầm ấm. Nguyện xin ...
Tác giả: Dũng Tiến | Đã xem: 241 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: 1 bè

Nguyện ước hôn nhân - Tác giả: Ninh Doãn Hùng - Download: 18 lần - Phiên bản: 2 bè

Yêu trong tình Chúa (hôn phối) - Tác giả: Dạ Quỳnh - Download: 41 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngày hạnh phúc nhất - Tác giả: Lm. Trọng Khẩn - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Đầu năm dâng lễ (1)

Đầu năm dâng lễ (1)

Ngày đầu năm mới xin dâng Cha khúc ca nở tươi, ngày đầu xuân vui xin dâng Cha phút giây tuyệt vời ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 1676 lần | Download: 274 lần| Phiên bản: dâng lễ

Nén hương lòng (2 bè) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 83 lần - Phiên bản: 2 bè

Mừng xuân (hợp xướng) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 42 lần - Phiên bản: hợp xướng

Mẹ đưa con vào mùa xuân - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 20 lần - Phiên bản: 1 bè

Trọn đời dâng hiến (5)

Trọn đời dâng hiến (5)

Tình Ngài yêu con miên man như con sóng dạt dào. Tình Ngài yêu con êm êm như câu hát ngọt ...
Tác giả: Ngọc Linh | Đã xem: 975 lần | Download: 79 lần| Phiên bản: 2 bè

Trong đêm tối - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa gọi con - Tác giả: Lâm Hoàng Ân - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Lạy Chúa Giêsu - Tiến Dũng - Tác giả: Lm. Tiến Dũng - Download: 14 lần - Phiên bản: 1 bè

Hãy đi và kể lại

Hãy đi và kể lại

Nào anh em ta lên đường dù bao gian nguy coi thường. Lên đường gieo rắc tình thương cho đời ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 511 lần | Download: 18 lần| Phiên bản: 1 bè

Ra đi làm nhân chứng - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 82 lần - Phiên bản: 2 bè

Con đường tình yêu - Viễn Xứ - Tác giả: Viễn Xứ - Download: 48 lần - Phiên bản: 2 bè

Cánh đồng truyền giáo - Trùng Dương - Tác giả: Trùng Dương - Download: 38 lần - Phiên bản: 1 bè

Con chỉ mong

Con chỉ mong

Con chỉ mong nghỉ yên trong Ngài, bởi nơi Chúa là nguồn ơn cứu độ. Duy Ngài là núi đá là ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 388 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: 1 bè

Từ vực thẳm - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 193 lần - Phiên bản: Chưa biết

Từ nơi tối tăm - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 62 lần - Phiên bản: Chưa biết

Kiếp người - Thanh Bình - Tác giả: Lm. Thanh Bình - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Thương)

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Thương)

Khoảng mười hai giờ trưa, trời đất như tối sầm mãi đến ba giờ chiều. Người kêu lớn tiếng ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 794 lần | Download: 5 lần| Phiên bản: 2 bè

Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Thương) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Chúa Giêsu dự tiệc cước Cana (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Sáng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ tư - mầu nhiệm Mừng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 2 lần - Phiên bản: 2 bè

Kinh chiều thứ tư tuần 1 (1)

Kinh chiều thứ tư tuần 1 (1)

Ôi Tạo hóa bao việc Chúa lạ lùng điểm tô thêm lộng lẫy khoảng không trung. Chúa phân chia ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 358 lần | Download: 11 lần| Phiên bản: kinh chiều

Kinh sáng thứ năm tuần 2 - Tác giả: Chưa biết - Download: 1 lần - Phiên bản: kinh sáng

Đại lễ Phục Sinh (kinh sáng) - Tác giả: Chưa biết - Download: 3 lần - Phiên bản: kinh sáng

Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh (kinh chiều 1&2) - Tác giả: Chưa biết - Download: 385 lần - Phiên bản: kinh chiều

Dâng lời cảm tạ (2 bè)

Dâng lời cảm tạ (2 bè)

Từ khắp bốn phương chúng con dâng lời cảm tạ. Hồng ân Chúa ban tràn trễ tháng năm trào ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 634 lần | Download: 66 lần| Phiên bản: 2 bè

Ân tình Chúa - Trinh Quang - Tác giả: Lm. Trinh Quang - Download: 56 lần - Phiên bản: 1 bè

Hồng ân Thánh giá - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời tạ ơn - Thanh Lâm - Tác giả: Thanh Lâm - Download: 46 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin nở nụ cười

Xin nở nụ cười

Xin nở một nụ cười rất tươi. Xin nở một nụ cười rất vui. Cầu chúc cho niềm vui Đức Chúa ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 368 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 1 bè

Câu chuyện vườn địa đàng - Tác giả: Lm. Vũ Đức Hiệp - Download: 25 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình khúc cho Giêsu - Song Anh - Tác giả: Song Anh - Download: 1 lần - Phiên bản: 2 bè

Hy lễ cuộc đời - Văn Chi - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 794 lần - Phiên bản: 2 bè

Nỗi niềm xa nhà

Nỗi niềm xa nhà

Ngồi nhìn lại mình qua bao tháng năm đã xa tình Cha ngọt ngào. Ngồi nhìn lại mình qua bao ...
Tác giả: Phan Ngọc Hiến | Đã xem: 451 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: 1 bè

Huyền thoại một vì sao - Tác giả: Ý Vũ - Download: 350 lần - Phiên bản: ca cổ Pháp

Tình Ngài vô biên - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Hãy xóa tên mình trong hư vô - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 8 lần - Phiên bản: 1 bè

Số kiếp đời tôi

Số kiếp đời tôi

Số kiếp đời tôi là do mẹ cha, được sinh hay không cũng bởi mẹ cha đời sống của tôi thời gian ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 568 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Ước mơ làm người - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 7 lần - Phiên bản: 2 bè

Nỗi lòng thai nhi - Tác giả: Thế Thông - Download: 25 lần - Phiên bản: 3 bè

Thoát thai - Tác giả: Thanh Lâm - Download: 19 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin ơn bảy nguồn (lễ thêm sức)

Xin ơn bảy nguồn (lễ thêm sức)

Xin đổi mới hồn con bằng ơn bảy nguồn. Xin đổi mới hồn con bằng ơn bảy nguồn. Thánh ...
Tác giả: Vũ Đình Ân | Đã xem: 828 lần | Download: 87 lần| Phiên bản: 1 bè

Cùng bước theo (Rước lá) - Tác giả: Ngọc Khánh - Download: 11 lần - Phiên bản: 2 bè

Hứa lại - Tác giả: Lm. Thanh Bình - Download: 7 lần - Phiên bản: rước lễ

Nào ca hát (nghi thức chuyển mình thánh) - Tác giả: Hoàng Lý - Download: 192 lần - Phiên bản: 1 bè

Tân phúc âm hóa giáo xứ

Tân phúc âm hóa giáo xứ

Giáo xứ là gia đình của những người làm con Thiên Chúa, tất cả là anh chị em, tất cả đã ...
Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Đã xem: 1626 lần | Download: 301 lần| Phiên bản: 1 bè

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa - Tác giả: Hoàng Linh - Download: 227 lần - Phiên bản: 1 bè

Lâm Bích tạ ơn 40 năm - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Gương mặt Chúa thương xót (kinh năm thánh Lòng Thương Xót) - Tác giả: Minh Tâm - Download: 678 lần - Phiên bản: 2 bè

Bài ca Đức Kitô

Bài ca Đức Kitô

Hãy mang trong anh em, hãy mang trong anh em những tâm tư, những tâm tư của Đức Kitô ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 521 lần | Download: 15 lần| Phiên bản: 1 bè

Tuổi trẻ hành khúc - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 55 lần - Phiên bản: 1 bè

Tôi tin Giêsu - Tác giả: Ý Vũ - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Theo Mẹ con tin - Tác giả: Nhóm Lửa Hồng - Download: 16 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin dủ lòng thương - Công Huỳnh

Xin dủ lòng thương - Công Huỳnh

Khi con phạm tội con thấy mình xa cách Chúa. Khi con trinh trong con thấy gần bên Chúa ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 646 lần | Download: 6 lần| Phiên bản: 1 bè

Nhiệm tích Thánh Thể - Công Huỳnh - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Giêsu giáng trần - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 2 lần - Phiên bản: 2 bè

Lời cầu cho Giáo Lý Viên - Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng - Download: 9 lần - Phiên bản: 2 bè

Huynh đoàn giáo dân Đa Minh

Huynh đoàn giáo dân Đa Minh

Anh em chúng ta huynh đoàn giáo dân Đa Minh, hiệp thông đệ huynh vui tươi sống đời ...
Tác giả: Quốc Vinh | Đã xem: 824 lần | Download: 74 lần| Phiên bản: 1 bè

Hát vui cuộc đời - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúc mừng năm mới - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 606 lần - Phiên bản: 1 bè

Giây phút từ biệt - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 2 lần - Phiên bản: 2 bè

Thiên đàng của em

Thiên đàng của em

Chúa là thiên đàng của em, bàn tay Chúa ru ngọt mềm từng ngày từng đêm. Em yêu Chúa ...
Tác giả: Sr. Têrêsa | Đã xem: 510 lần | Download: 57 lần| Phiên bản: 1 bè

Sống đời dễ thương & Chúa thương vô bờ - Tác giả: Lm. Quang Uy - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Gió đông - Tác giả: Viết Chung - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Về Damas - Tác giả: Nguyễn Đức Mậu - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

La Vang thánh địa

La Vang thánh địa

Đây La Vang thánh địa dừng bước lại lữ khách ơi. Khách có nghe tiếng gió rít chân đồi. Khách ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 568 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 3 bè

40 năm trôi qua (Lâm Bích - Nha Trang) - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 3 lần - Phiên bản: dâng lễ - 2 bè

Lời dâng Đức Mẹ Hòn Chông - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Có một mùa xuân (quê hương Bùi Chu) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 0 lần - Phiên bản: thánh ca xuân

Chúa vĩ đại biết bao

Chúa vĩ đại biết bao

Con luôn ca tụng khi con chiêm ngắm những kỳ công Chúa đã tác sinh trời đất vũ trụ muôn loài ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Đã xem: 561 lần | Download: 42 lần| Phiên bản: 1 bè

Captivate us - Xin thu hút con - Tác giả: Giang Tâm - Download: 55 lần - Phiên bản: 1 bè

Này con đáp lời (Here I am, Lord) - Tác giả: T. Đ. P - Download: 270 lần - Phiên bản: 2 bè

Xuân hồng ân - Tác giả: Chưa biết - Download: 79 lần - Phiên bản: 2 bè

Hương xuân bên thềm

Hương xuân bên thềm

Dịu dàng kìa làn gió mới đùa trong nắng rộn vang câu ca vui. Bồi hồi nhạc dần buông lơi ...
Tác giả: Nguyễn Hùng Lân | Đã xem: 351 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: 1 bè

Em ra đi mùa thu - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Anh vẫn còn yêu em - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Em đi trong thu rơi - Tác giả: Quốc Thái - Nguyễn Đức Đát - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

 

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 47
  • Khách viếng thăm: 44
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 11142
  • Tháng hiện tại: 507537
  • Tổng lượt truy cập: 23321422
Kiếm tiền dễ dàng