Nhà tài trợ

Bài ca hiệp nhất (2 bè)

Bài ca hiệp nhất (2 bè)

Người người về đây tay ta nắm tay kết liên một lòng chung một niềm vui. Người người về đây ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 166 lần | Download: 13 lần| Phiên bản: 2 bè

Phút giây này - Tác giả: Lian - Download: 41 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ta được tái sinh - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 4 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tin Chúa ở trong đời - Tác giả: Phanxicô - Download: 15 lần - Phiên bản: Chưa biết

Trời cao hỡi - Xuân Thảo

Trời cao hỡi - Xuân Thảo

Trời cao hỡi xin cho vị công chính mau giáng trần, mau giáng trần tựa sương mát nhò sa. Từ ...
Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Đã xem: 421 lần | Download: 66 lần| Phiên bản: 1 bè

Ánh sáng bừng lên - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 11 lần - Phiên bản: 2 bè

Tỉnh thức chờ Chúa - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 2 Mùa Vọng - Năm C) - Tác giả: Xuân Minh - Download: 17 lần - Phiên bản: đáp ca

Một em nhỏ

Một em nhỏ

Một em nhỏ đã sinh (ư) ra. Halleuyah. 1/ Ở làng Bêlem trong một chuồng bò. Cứu Chúa đã ...
Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Đã xem: 436 lần | Download: 18 lần| Phiên bản: Chưa biết

Theo ánh sao (Chúa nhật lễ hiển linh - năm C) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ - Download: 47 lần - Phiên bản: 2 bè

Vì yêu Chúa Giáng Sinh - Tác giả: Phan Hùng - Download: 2 lần - Phiên bản: Chưa biết

I gloria in excelsis deo - Tác giả: Chưa biết - Download: 80 lần - Phiên bản: bản đệm đàn

Có Mẹ hiện diện

Có Mẹ hiện diện

Ngày xưa tại tiệc cưới Cana hai bạn không ngờ gặp khó khăn. Tiệc đang vui ruợu lại hết! May ...
Tác giả: Thiên Duy | Đã xem: 200 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: Chưa biết

Đoàn con hân hoan (2 bè) - Tác giả: Lm. Vinh Hạnh - Download: 20 lần - Phiên bản: 2 bè

Lạy Nữ Vương thiên đàng (hợp xướng) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 256 lần - Phiên bản: hợp xướng

Mẹ Maria mến yêu - Tác giả: Lm. Hoài Đức - Lm. Duy Ân Mai - Download: 88 lần - Phiên bản: 1 bè

Ba Ngôi Thiên Chúa

Ba Ngôi Thiên Chúa

Tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi. Ngôi Cha tác tạo trời đất và muôn loài. Chuộc tội cho nhân thế ...
Tác giả: Liên Bình Định | Đã xem: 463 lần | Download: 31 lần| Phiên bản: 3 bè

Kính dâng Ba Ngôi - Tác giả: Lm. Tri Văn Vinh - Download: 302 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tôn vinh Ba Ngôi (4 bè) - Tác giả: Hùng Lân - Download: 118 lần - Phiên bản: Chưa biết

Dâng Chúa Ba Ngôi - Chính Tâm - Tác giả: Chính Tâm - Download: 47 lần - Phiên bản: 1 bè

Nào về đây

Nào về đây

Nào về đây gặp gỡ Đức Kitô, Người là Đấng trung gian đất trời. Người liên kết chúng ta nên ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 906 lần | Download: 309 lần| Phiên bản: Chưa biết

Muôn lạy Đức Kitô - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 35 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình Chúa (lễ Mình và Máu Chúa Kitô - Thánh vịnh 80) - Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn - Download: 47 lần - Phiên bản: Chưa biết

Giêsu ơi Ngài đã đến - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 31 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Thần khí Chúa - Khúc Tiên

Thần khí Chúa - Khúc Tiên

Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ ...
Tác giả: Martinô Khúc Tiên | Đã xem: 334 lần | Download: 15 lần| Phiên bản: 1 bè

Thánh Thần trong con - Tác giả: Hải Triều - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nguồn mạch thánh ân - Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng - Download: 14 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin sai Thánh linh (1) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 17 lần - Phiên bản: 1 bè

Tiệc Thánh nhiệm mầu - Kim Long

Tiệc Thánh nhiệm mầu - Kim Long

Đây tiệc thánh nhiệm mầu dọn cho khắp địa cầu. Đây tiệc Thánh cao siêu thiết bằng bánh tình ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 314 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: Chưa biết

Đến với trái tim Cha - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 153 lần - Phiên bản: 2 bè

Trong một tấm bánh - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa không lầm - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 443 lần - Phiên bản: Chưa biết

Giêsu con tín thác vào Ngài

Giêsu con tín thác vào Ngài

Lạy Chúa! Con tín thác vào Ngài, con tín thác vào Ngài lòng từ bi Chúa hằng thương xót khắp ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 977 lần | Download: 214 lần| Phiên bản: 2 bè

Lòng thương xót Chúa - Viễn Xứ - Tác giả: Viễn Xứ - Download: 172 lần - Phiên bản: 2 bè

Đại dương thương xót - Thế Thông - Tác giả: Thế Thông - Download: 79 lần - Phiên bản: 2 bè

Ánh mắt xót thương - Tác giả: Thế Thông - Từ Linh - Download: 117 lần - Phiên bản: 2 bè

Lòng nhân hậu Chúa (thứ 4 lễ tro - năm A)

Lòng nhân hậu Chúa (thứ 4 lễ tro - năm A)

Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu, theo lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Thiên ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 242 lần | Download: 10 lần| Phiên bản: Tv. 50

Hãy trở về cùng Chúa - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 16 lần - Phiên bản: 1 bè

Ba ngày dựng lại (Chúa nhật 3 mùa chay - năm B) - Tác giả: Phạm Minh Công - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Trên con đường trở về - Mi Trầm - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 466 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa đã sống lại

Chúa đã sống lại

Chúa đã sống lại dương thế cùng hoan ca hãy vui lên muôn người trần cùng hát bài ca Phục ...
Tác giả: Lm. Vũ Mộng Thơ - Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 352 lần | Download: 46 lần| Phiên bản: 2 bè

Như mặt trời bừng sáng - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức Kitô phục sinh - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 8 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chiên lễ vượt qua - Hải Triều - Tác giả: Hải Triều - Download: 7 lần - Phiên bản: Cr. 5 - 1 bè

Bước chân người gieo giống (Chúa nhật 15 thường niên - năm A)

Bước chân người gieo giống (Chúa nhật 15 thường niên - năm A)

Kìa nhìn xem có người gieo giống đi gieo lúa trên nương đồng. Hạt một trặm, có khi sáu chục ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Đã xem: 642 lần | Download: 185 lần| Phiên bản: 1 bè

Mọi sự của Cha là của Con - Tác giả: Sr. Têrêsa - Download: 0 lần - Phiên bản: 2 bè

Con muốn nên thánh - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Allelui Chúa nhật 6 thường niên - năm B - Tác giả: Cao Minh Thắng - Download: 2 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lục huyền cầm tấu vang (Thánh vịnh 70)

Lục huyền cầm tấu vang (Thánh vịnh 70)

Lục huyền cầm con muôn tấu vang! Ôi Thiên Chúa con cảm tạ Ngài vì Ngài thành tín ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 731 lần | Download: 199 lần| Phiên bản: Chưa biết

Ca ngợi vinh quang Chúa (thánh vịnh 18) - Tác giả: Quốc Vinh - Download: 17 lần - Phiên bản: Tv. 18 - 2 bè

Hồn ơi hãy ca tụng 2 (thánh vịnh 145) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 3 lần - Phiên bản: Tv. 145

Chính Chúa dậy con - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: Tv. 15

Cùng hát bài hùng ca

Cùng hát bài hùng ca

Hai ngàn năm qua rồi tìm trong thiên sử xanh. Có biết bao nhiêu người đã sống đời hùng anh ...
Tác giả: Lm. Phương Anh | Đã xem: 246 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: Chưa biết

Kính thánh Anna - Tác giả: Đạo Minh - Download: 46 lần - Phiên bản: Chưa biết

Người được chúc phúc - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 42 lần - Phiên bản: 2 bè

Theo gương Gioan tiền hô - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 158 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thánh Gia Thất

Thánh Gia Thất

Như đóa hoa nở thơm hương gương thánh gia tuyệt vời. Đời lao nhọc sớm tối, âm thầm phục ...
Tác giả: Sr. Têrêsa | Đã xem: 339 lần | Download: 63 lần| Phiên bản: 1 bè

Học nơi Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 355 lần - Phiên bản: 2 bè

Mừng lễ Thánh Gia - Tác giả: Đạo Tử - Download: 262 lần - Phiên bản: 2 bè

Tôn vinh Thánh Gia - Tác giả: Bạch Quỳnh - Download: 194 lần - Phiên bản: 1 bè

Về thăm mộ cha

Về thăm mộ cha

Về thăm lại mộ cha, một chiều thu thấy lòng thêm ngậm ngùi. Cha ơi! cha ơi nay con về nhìn cha lần nữa ...
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn | Đã xem: 283 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: 1 bè

Mẹ ru con - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình mẹ tình Chúa - Tác giả: Lm. Trọng Khẩn - Download: 23 lần - Phiên bản: 1 bè

Khấu đầu tạ ơn - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 383 lần - Phiên bản: Chưa biết

Trọn kiếp yêu thương

Trọn kiếp yêu thương

Yêu nhau một đời lời đoan hứa trăm năm. Yêu nhau một đời ngàn tha thiết yêu thương. Mầu ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 242 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: 1 bè

Dâng đời hôn nhân - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 32 lần - Phiên bản: 1 bè

Loan Phượng chung đôi - Tác giả: Phanxicô - Download: 6 lần - Phiên bản: 3 bè

Tiến vào nhà Chúa (hôn phối) - Tác giả: Anh Tuấn - Download: 14 lần - Phiên bản: 2 bè

Nhạc nguyện mùa xuân

Nhạc nguyện mùa xuân

Khúc nhạc mùa xuân, dâng Người khúc nhạc mùa xuân. Đàn chim vui ca líu lo chào mừng ...
Tác giả: Trần Minh Hứa | Đã xem: 392 lần | Download: 31 lần| Phiên bản: hợp xướng

Ánh xuân hồng - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 70 lần - Phiên bản: 2 bè

Hiến lễ đầu mùa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 73 lần - Phiên bản: 1 bè

Tạ ơn Chúa - Anh Tuấn - Tác giả: Anh Tuấn - Download: 19 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời minh ước

Lời minh ước

Lời minh ước con đã hết giao là trọn trái tim nguyện hiến trao, kể từ nay con thuộc về Chúa ...
Tác giả: Hải Nguyễn | Đã xem: 324 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: 2 bè

Chúa đã chọn con - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 62 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chính Chúa không lầm - Tác giả: Dominic - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúc mừng người tôi tớ Chúa - Tác giả: Viết Chung - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Bài ca truyền giáo - Hải Triều

Bài ca truyền giáo - Hải Triều

Hãy đi loan báo Tin Mừng cho toàn dân. Hãy đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian. Lạy Chúa ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 410 lần | Download: 35 lần| Phiên bản: 1 bè

Lạy Chúa con lên đường - Tác giả: Văn Hào - Download: 101 lần - Phiên bản: 2 bè

Ta cùng lên đường - Tác giả: Nguyên Long - Download: 6 lần - Phiên bản: 2 bè

Nước Thiên Chúa - Tác giả: Tràng Quang - Quang Hưng - Download: 391 lần - Phiên bản: 2 bè

Lễ dâng cuộc đời - Giang Ân

Lễ dâng cuộc đời - Giang Ân

Nguyện xin dâng lên, dâng lên, dâng lên thiết tha chân thành con tiến dâng, Chúa thương chấp ...
Tác giả: Giang Ân | Đã xem: 382 lần | Download: 67 lần| Phiên bản: Chưa biết

Là hạt bụi - Tác giả: Chưa biết - Download: 110 lần - Phiên bản: 1 bè

Đời người như cánh hoa - Tác giả: Trinh Quang - Download: 50 lần - Phiên bản: 1 bè

Lễ dâng từ ngục thẳm - Tác giả: Lm. Thanh Bình - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Sáng)

Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Sáng)

Giờ Người đã đến rồi. Giờ Người từ bỏ thế gian về với Chúa Cha. Bí tích tình yêu kỷ niệm dấu ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 559 lần | Download: 5 lần| Phiên bản: 3 bè

Kinh mân côi năm mầu nhiệm sáng - Tác giả: Nguyễn Quang Huy - Download: 8 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Thương) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 5 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Vui) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 9 lần - Phiên bản: 2 bè

Kinh sáng Chúa nhật tuần 2

Kinh sáng Chúa nhật tuần 2

Đây vầng kim ô xuất hiện sáng ngời, tỏa muôn hào quang đem nguồn sống vui, đất vui hát mừng ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 205 lần | Download: 1 lần| Phiên bản: kinh sáng

Kinh chiều 1 (Chúa nhật tuần 2) - Tác giả: Chưa biết - Download: 6 lần - Phiên bản: kinh chiều

Chúa nhật 1 mùa chay (kinh chiều) - Tác giả: Chưa biết - Download: 2 lần - Phiên bản: kinh chiều

Chúa nhật 1 mùa vọng (kinh sáng) - Tác giả: Chưa biết - Download: 1 lần - Phiên bản: kinh sáng

Bài ca dâng Chúa

Bài ca dâng Chúa

Lậy Chúa! Ngài quên con mãi đến bao giờ, tới bao giờ Ngài còn ngoảnh mặt làm ngơ, tới bao giờ ...
Tác giả: Cát Minh | Đã xem: 244 lần | Download: 6 lần| Phiên bản: Hợp xướng

Lời Chúa là ánh sáng - Tác giả: Lm. Fa Thăng - Download: 90 lần - Phiên bản: 2 bè

Dâng lời cảm tạ (2 bè) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 57 lần - Phiên bản: 2 bè

Tất cả là hồng ân - Nguyên Lễ - Tác giả: Lm. Nguyên Lễ - Download: 266 lần - Phiên bản: hợp xướng

Chúa thương chúng ta

Chúa thương chúng ta

Chúa thương chúng ta vì Chúa là Thiên Chúa. Chúa thương chúng ta vì thế Chúa sinh ra. Chúa ...
Tác giả: Lm. Thành Tâm | Đã xem: 666 lần | Download: 124 lần| Phiên bản: 1 bè

Sau con mưa trời lại sáng - Tác giả: Lm. Nguyễn Hùng Cường - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Cùng đi với Chúa - Hải Ánh - Tác giả: Hải Ánh - Lm. Duy Thiên - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Niềm tin và cơn giông - Tác giả: Ý Vũ - Download: 23 lần - Phiên bản: 1 bè

Chứng nhân Kitô

Chứng nhân Kitô

Đường đời gai chông chí anh hùng ngời lên mắt sáng. Mang danh Kitô trong tim máu giữa nơi ...
Tác giả: Lm. Văn Chi | Đã xem: 209 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Cho con nhận ra Ngài - Tác giả: Phan Ngọc Hiến - Download: 22 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa đến với con 2000 năm - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Hạnh phúc con cảm nghiệm - Tác giả: Hạnh Cúc - Download: 59 lần - Phiên bản: 1 bè

Số kiếp đời tôi

Số kiếp đời tôi

Số kiếp đời tôi là do mẹ cha, được sinh hay không cũng bởi mẹ cha đời sống của tôi thời gian ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 311 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Ôi sinh linh bé bỏng - Tác giả: Chưa biết - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Con có tội tình chi - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Bên em đang có ta - Tác giả: Trúc Hồ - Trầm Tử Thiêng - Download: 19 lần - Phiên bản: 1 bè

Nào ca hát (nghi thức chuyển mình thánh)

Nào ca hát (nghi thức chuyển mình thánh)

Ta hãy ca mừng bí tích uy linh, Chúa muôn loài hiến thân mình chịu chết. Lễ tế năm nào máu ...
Tác giả: Hoàng Lý | Đã xem: 532 lần | Download: 95 lần| Phiên bản: 1 bè

Xin ơn bảy nguồn (lễ thêm sức) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 62 lần - Phiên bản: 1 bè

Bí tích - Tác giả: Hải Triều - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Nghi thức khấn trọn đời - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 19 lần - Phiên bản: 2 bè

Năm Đức Tin khấn xin Mẹ

Năm Đức Tin khấn xin Mẹ

Con khấn xin Mẹ dủ thương ban Ơn Đức Tin cho con tin con Mẹ là Giêsu Cứu Tinh nhân ...
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Đã xem: 387 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: 1 bè

Yêu như Cha trên trời (năm thánh Lòng Thương Xót) - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 244 lần - Phiên bản: 3 bè

Lâm Bích tạ ơn 40 năm - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Tôn nhan thương xót (năm thánh 2015 - 2016) - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 1029 lần - Phiên bản: 2 bè

Chung một niềm tin - Duy Thiên

Chung một niềm tin - Duy Thiên

Nay ta về gặp nhau nơi đây, tình thân ái trào dâng tràn đầy. Nơi ta về vòng tay trong tay, cho ...
Tác giả: Lm. Duy Thiên | Đã xem: 835 lần | Download: 171 lần| Phiên bản: 1 bè

Tuổi trẻ - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 49 lần - Phiên bản: 1 bè

Dấn thân ca - Tác giả: Nhóm Lửa Hồng - Download: 102 lần - Phiên bản: 1 bè

Những tấm bánh - Tác giả: Thanh Lâm - Download: 24 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin dủ lòng thương - Công Huỳnh

Xin dủ lòng thương - Công Huỳnh

Khi con phạm tội con thấy mình xa cách Chúa. Khi con trinh trong con thấy gần bên Chúa ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 335 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Kiên trì để được sống (Chúa nhật 33 thường niên - năm C) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Hành khúc Giáo Lý Viên - Tác giả: Ngọc Tuyên - Download: 107 lần - Phiên bản: 1 bè

Tội nguyên tổ - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Điều răn trọng nhất & Cứ xin sẽ được

Điều răn trọng nhất & Cứ xin sẽ được

Điều răn của Chúa con ghi nhớ trong lòng con luôn yêu kính đây Thiên Chúa của con, yêu hết ...
Tác giả: Lm. Quang Uy | Đã xem: 282 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: 1 bè

Dù ở đâu - Tác giả: Chưa biết - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Ôi Giêsu (sinh hoạt) - Tác giả: Quốc Vinh - Download: 12 lần - Phiên bản: 2 bè

Đừng để ngày mai - Tác giả: Chưa biết - Download: 57 lần - Phiên bản: 1 bè

Nốt nhạc yêu thương

Nốt nhạc yêu thương

Hồng hồng xanh xanh nốt nhạc hồng lượn trên nốt nhạc xanh. Đôi tay búp măng lướt nhẹ trên ...
Tác giả: Sr. Têrêsa | Đã xem: 129 lần | Download: 1 lần| Phiên bản: nhạc sinh hoạt

Mùa xuân đến - Nguyễn Duy - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Có Chúa Thánh Thần - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Đón nhau về hội ngộ - Tác giả: Minh Nhật - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

40 năm trôi qua (Lâm Bích - Nha Trang)

40 năm trôi qua (Lâm Bích - Nha Trang)

Bốn mươi năm trôi qua với bao nhiêu mặn mà. Tình của Cha ban cho chúng con gia đình Lâm Bích nhỏ bé. Biết lấy chi (i) bào đền ...
Tác giả: Lm. Phương Anh | Đã xem: 330 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: dâng lễ - 2 bè

Lên đỉnh Thiên An - Tác giả: Hải Triều - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Mẹ vẫn ở đầu non - Tác giả: Hải Triều - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Mẹ vẫn yêu Hòn Chông - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Xuất hành (15)

Xuất hành (15)

Ngợi khen sức mạnh tôi, khúc nhạc tôi. Là Chúa, Đấng giáng lâm mãi mãi và muôn đời. Amen ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 446 lần | Download: 56 lần| Phiên bản: 2 bè

Con vào Thánh Đường - Tác giả: Thu Sơn - Otto Seeller - Download: 30 lần - Phiên bản: 1 bè

Đây đất Thánh - Tác giả: Hải Triều - Download: 6 lần - Phiên bản: 2 bè

Ngủ ngoan nhé chim câu - Tác giả: Hải Triều - Download: 16 lần - Phiên bản: 4 bè

Mùa xuân lại về

Mùa xuân lại về

Một năm lại về tôi chúc cho muôn dân luôn được sống anh lành. Cho bác nông phu nghèo năm ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 147 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 1 bè

Hồn quê mỗi bước - Tác giả: Hải Triều - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhà giáo dục Lasan - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Thương nhớ Việt nam - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

 

Đối tác

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 14/02/2018 00:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 22:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 08/06/2017 10:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 107
  • Khách viếng thăm: 42
  • Máy chủ tìm kiếm: 65
  • Hôm nay: 14316
  • Tháng hiện tại: 306894
  • Tổng lượt truy cập: 14534620

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ