Nhà tài trợ

Allêluia (Chúa nhật 2 Phục Sinh) Allêluia (Chúa nhật 2 Phục Sinh)

Allêluia...Allêluia! Chúa phán: Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên đã tin, phúc cho những ai ...

Tác giả: HVH | Gửi lên: 21/05/2016 15:03 | Đã xem: 723 lần | Download: 157 lần | Phiên bản: 2 bè
Alleluia Phục Sinh - Thiên Phúc Alleluia Phục Sinh - Thiên Phúc

Allêluia...Allêluia! Đức Kitô đã chịu hiến tế, làm chiên lễ vượt qua vì chúng ta. Nào ta hãy ...

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 14:48 | Đã xem: 668 lần | Download: 124 lần | Phiên bản: 3 bè
Vẫn trọn tình thương (thánh vịnh 117) (2 bản) Vẫn trọn tình thương (thánh vịnh 117) (2 bản)

Allêluia...Allêluia! Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ. Hãy tạ ơn ...

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 14:47 | Đã xem: 574 lần | Download: 196 lần | Phiên bản: 2 bè & 3 bè
Alleluia (8 lần) ngày 25 Giáng Sinh Alleluia (8 lần) ngày 25 Giáng Sinh

Allêluia...Allêluia! Ngày tháng đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân hỡi đến mà thờ lạy ...

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 14:43 | Đã xem: 614 lần | Download: 116 lần | Phiên bản: 3 bè
Alleluia (4 lần) ngày 25 Giáng Sinh Alleluia (4 lần) ngày 25 Giáng Sinh

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Ngày tháng đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân ...

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 14:42 | Đã xem: 630 lần | Download: 112 lần | Phiên bản: 3 bè
Allêluia Phục sinh - Đình Ân Allêluia Phục sinh - Đình Ân

Hallêluia! Hallêluia! Ngợi mừng vua vinh thắng. Hallêluia! Hallêluia! Trần hoàn tung hô ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 00:57 | Đã xem: 383 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia lễ hôn phối - Viễn Xứ Allêluia lễ hôn phối - Viễn Xứ

Thiên Chúa là tình yêu, là tình yêu Allêluia! Nên chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 08:46 | Đã xem: 908 lần | Download: 210 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia Phục Sinh - Thiên Lý Allêluia Phục Sinh - Thiên Lý

Allêluia...Allêluia! Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã dâng mình hiến tế. Nào ta cùng ...

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:26 | Đã xem: 481 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia lễ mồng 1 tết - Thiên Lý Allêluia lễ mồng 1 tết - Thiên Lý

Allêluia...Allêluia! Này Chúa phán nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy trong mọi lúc ...

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:24 | Đã xem: 553 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia lễ hiện xuống - Thiên Lý Allêluia lễ hiện xuống - Thiên Lý

Allêluia...Allêluia! Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến chiếu sáng tâm hồn đổi mới ...

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:15 | Đã xem: 469 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia hôn phối - Thiên Lý Allêluia hôn phối - Thiên Lý

Allêluia...Allêluia! Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu thiết tha tuyệt vời. Chúng ta hãy yêu thương ...

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:14 | Đã xem: 699 lần | Download: 141 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia lễ đêm Giáng Sinh (hợp xướng) Allêluia lễ đêm Giáng Sinh (hợp xướng)

Allêluia...Allêluia! Ta báo cho anh em một tin mừng hôm nay Đấng cứu thế là Chúa Kitô đã ...

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:12 | Đã xem: 1134 lần | Download: 380 lần | Phiên bản: hợp xướng
Allêluia lễ các thánh tử đạo Việt Nam (hợp xướng) Allêluia lễ các thánh tử đạo Việt Nam (hợp xướng)

Allêluia...Allêluia! Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô thì phúc cho anh em vì Thánh ...

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:09 | Đã xem: 758 lần | Download: 163 lần | Phiên bản: hợp xướng
Alleluia lễ Phục Sinh (2 bộ) Alleluia lễ Phục Sinh (2 bộ)

Allêluia...Allêluia! Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô hiến tế. Vậy chúng ta hãy hân hoan ...

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/12/2015 23:48 | Đã xem: 814 lần | Download: 134 lần | Phiên bản: 2 bè
Alleluia lễ Đức Mẹ lên trời Alleluia lễ Đức Mẹ lên trời

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Đức Maria đã được mời gọi lên trời, ngàn muôn Thiên ...

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/12/2015 23:45 | Đã xem: 1311 lần | Download: 478 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia Thiên Chúa luôn ở cùng (lễ hôn phối) Allêluia Thiên Chúa luôn ở cùng (lễ hôn phối)

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Ai ở trong tình ...

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/12/2015 23:37 | Đã xem: 660 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia Hãy yêu thương nhau (lễ hôn phối) Allêluia Hãy yêu thương nhau (lễ hôn phối)

Allêluia! Allêluia! Thiên Chúa là tình yêu chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã ...

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/12/2015 23:32 | Đã xem: 2206 lần | Download: 757 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia lễ cầu hồn (3 bộ) Allêluia lễ cầu hồn (3 bộ)

Allêluia! Allêluia! Thiên Chúa vì yêu thương thế gian nên Ngài đã hiến - Chúa phán hỡi những người Cha ta chúc phúc hãy đến - Quê hương chúng ta trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi ...

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/12/2015 23:30 | Đã xem: 1166 lần | Download: 377 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia Giáng sinh Allêluia Giáng sinh

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Ngày thánh đã rọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân tộc hãy tới ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Hùng Cường | Gửi lên: 02/12/2015 16:24 | Đã xem: 450 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: 2 bè
Hallêluia Ta là mục tử Hallêluia Ta là mục tử

Hallêluia! Hallêluia! Chúa phán: Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 27/11/2015 14:51 | Đã xem: 532 lần | Download: 73 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia vượt qua Allêluia vượt qua

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitọ đã hiến tế. Nào chúng ta ...

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 26/11/2015 19:05 | Đã xem: 399 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia (lễ Đức Mẹ mân côi) Allêluia (lễ Đức Mẹ mân côi)

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Avê Maria, Avê Maria Mẹ đầy ơn phúc, đầy ơn phúc ...

Tác giả: Nam Sơn | Gửi lên: 24/11/2015 00:52 | Đã xem: 1608 lần | Download: 738 lần | Phiên bản: 3 bè
Alleluia Alleluia (câu xướng tất cả các lễ - năm ABC) Alleluia Alleluia (câu xướng tất cả các lễ - năm ABC)

Allêluia và câu xướng cho tất cả các lễ vọng , lễ chính, lễ Chúa nhật thường niên trong năm, thuộc các năm A, năm B, năm C ...

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 00:23 | Đã xem: 1112 lần | Download: 443 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia thành hôn Alleluia thành hôn

Alleluia...Alleluia! Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Ai ở trong tình yêu thì Thiên ...

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 07/11/2015 09:41 | Đã xem: 500 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia lễ hôn phối Allêluia lễ hôn phối

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Hãy yêu nhau như Cha yêu loài người. Đến mai sai khi ...

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 06/11/2015 10:20 | Đã xem: 1373 lần | Download: 308 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia mẫu tận hiến (3 mẫu) Allêluia mẫu tận hiến (3 mẫu)

Allêluia...Allêluia! Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: này đây Thầy ở cùng các con mọi ...

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 01:55 | Đã xem: 861 lần | Download: 229 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia hôn phối (2 bè) Allêluia hôn phối (2 bè)

Allêluia! Allêluia! Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã kết hợp duyên tình cho đôi uyên ương tràn ...

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 01/11/2015 01:50 | Đã xem: 530 lần | Download: 62 lần | Phiên bản: 2 bè
Trái tim cực thánh Trái tim cực thánh

Lạy trái tim cực thánh Chúa Giêsu là nguồn thương xót vô ngần. Tuôn lai láng ơn lành dòng ...

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 01:46 | Đã xem: 504 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia lễ hiển linh - Huy Hoàng Allêluia lễ hiển linh - Huy Hoàng

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Chúng tôi đi từ phương Đông xa đi tới. Theo ánh sao sáng ...

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 28/10/2015 23:29 | Đã xem: 616 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia lễ Mẹ Thiên Chúa Allêluia lễ Mẹ Thiên Chúa

Allêluia a a Allêluia a a. Thuở xưa Chúa đã dùng lời các tiên tri mà phán dạy tổ tiên ta. Nhưng ...

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 28/10/2015 23:27 | Đã xem: 859 lần | Download: 111 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia lễ Thánh Gia Allêluia lễ Thánh Gia

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Nguyện xin bình an Đức Kitô làm chủ trong lòng anh em ...

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 28/10/2015 23:26 | Đã xem: 580 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia lễ phong chức Alleluia lễ phong chức

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Chúa phán rằng ta là mục tử tốt lành. Ta biết, ta biết các chiên Ta ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 00:42 | Đã xem: 870 lần | Download: 191 lần | Phiên bản: 2 bè
Alleluia (lễ phong chức hoặc lễ mở tay) Alleluia (lễ phong chức hoặc lễ mở tay)

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Hỡi thơ nhi con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng tối cao. Con sẽ ra ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 00:39 | Đã xem: 636 lần | Download: 103 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia Chúa nhật Phục Sinh Alleluia Chúa nhật Phục Sinh

Allêluia! Allêluia! Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 25/10/2015 16:02 | Đã xem: 719 lần | Download: 133 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia con xin lắng nghe Alleluia con xin lắng nghe

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Con xin lắng nghe lời của Chúa. Ngày đêm suy gẫm thực hành để ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:58 | Đã xem: 395 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluyah một tin mừng Alleluyah một tin mừng

Alleluiyah! Alleluiyah! Ta báo cho anh em một tin mừng, một tin mừng: hôm nay Chúa cứu thế ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:57 | Đã xem: 449 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 3 bè
Allêluia ngày thánh Allêluia ngày thánh

Ngày thánh đã rọi ánh sáng trên chúng ta, hỡi khắp muôn dân hãy đến thờ lạy Chúa vì hôm ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:54 | Đã xem: 419 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 2 bè
Halleluia lễ đặt viên đá Halleluia lễ đặt viên đá

Hallêluia! Hallêluia! Hallêluia! Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an ...

Tác giả: Bùi Công Thuấn | Gửi lên: 25/10/2015 15:53 | Đã xem: 454 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: 1 bè
Hãy chúc tụng Chúa - Halleluia lễ tạ ơn Hãy chúc tụng Chúa - Halleluia lễ tạ ơn

Hallêluia...Hallêluia! Chúc tụng Thiên Chúa chúng ta, chúc tụng Thiên Chúa chúng ta, Người ...

Tác giả: Bùi Công Thuấn | Gửi lên: 25/10/2015 15:51 | Đã xem: 725 lần | Download: 182 lần | Phiên bản: 2 bè
Halleluia lễ giao thừa Halleluia lễ giao thừa

Hallêluia! Hallêluia! Hallêluia! Phúc thay thật phúc thay, phúc thay thật phúc thay ôi thật phúc ...

Tác giả: Bùi Công Thuấn | Gửi lên: 25/10/2015 15:50 | Đã xem: 422 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 1 bè
Halleluia lễ truyền chức Halleluia lễ truyền chức

Halleluia....Halleluia! Thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả những gì, tất cả những gì Thầy nghe ...

Tác giả: Bùi Công Thuấn | Gửi lên: 25/10/2015 15:48 | Đã xem: 435 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 1 bè
Halleluia Chúc tụng Thiên Chúa Halleluia Chúc tụng Thiên Chúa

Chúc tụng Thiên Chúa mỗi ngày, Halleluia! Vì Chúa cứu độ chúng ta, Halleluia! Người vác ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:46 | Đã xem: 385 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Halleluia Ai chịu khổ hình Halleluia Ai chịu khổ hình

Halleluia Ai chịu khổ hình vì Ta, Halleluia! người ấy xứng đáng cùng ta, Halleluia! Người ấy ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:45 | Đã xem: 365 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Hallêluia Ngàn lời ca Hallêluia Ngàn lời ca

Ngàn lời ca, ca ngợi Chúa. Chúa xuân đã xuống đời cùng ta. Ca ngợi Chúa, Chúa thương cho ta ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:43 | Đã xem: 349 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Halleluia hãy mở lòng Halleluia hãy mở lòng

Hallêluia! Hallêluia! Hallêluia! Hallêluia! Hãy mở miệng ra mà hoan ca Thượng Đế. Hãy mở ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:41 | Đã xem: 318 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 1 bè
Phúc thay cho người được thử thách Phúc thay cho người được thử thách

Halleluia! Halleluia Phúc cho những người được thử thách vì khi đã được tinh luyện người ấy ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:39 | Đã xem: 317 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Alleluia Chúc tụng Chúa Alleluia Chúc tụng Chúa

Allêluia! Allêluia chúng tôi ca ngợi Chúa là Thiên Chúa. Xưng tụng Ngài là Chúa, là Chúa tể ...

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 20/10/2015 01:13 | Đã xem: 426 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia (lễ các thánh nam nữ) Allêluia (lễ các thánh nam nữ)

Haleluia!... Haleluia! Chúa nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ nghơi dưỡng sức" ...

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 12/10/2015 18:07 | Đã xem: 1020 lần | Download: 276 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia lễ truyền thống Alleluia lễ truyền thống

A-le-lu-ia! A-le-lu-ia! A-le-lu-ia! Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả, thật danh Người chí ...

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 03/10/2015 12:17 | Đã xem: 441 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia (4) Alleluia (4)

Allêluia, Allêluia, Allêluia, Thiên Chúa là tình yêu, Allêluia! Chúng ta hãy yêu thương nhau ...

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 02/10/2015 22:19 | Đã xem: 502 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia (hôn phối) Allêluia (hôn phối)

Allêluia! Allêluia Thiên Chúa là tình yêu nên chúng ta phải thương yêu nhau như Thiên Chúa ...

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 02/10/2015 22:18 | Đã xem: 460 lần | Download: 73 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia lễ cưới Allêluia lễ cưới

Allêluia, Allêluia. Hãy yêu nhau như Chua yêu loài người. Đến mai sau khi đã xa cuộc đời ...

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 02/10/2015 00:47 | Đã xem: 670 lần | Download: 122 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia 2 (lễ cưới) Alleluia 2 (lễ cưới)

Alleluia Aleluia Thiên Chúa là tình yêu nên chúng ta phải thương yêu nhau như Thiên Chúa ...

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 01/10/2015 00:42 | Đã xem: 472 lần | Download: 115 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia 1 (lễ cưới) Alleluia 1 (lễ cưới)

Alleluia! Alleluia! Thiên Chúa (ơ) là tình yêu, chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa ...

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 01/10/2015 00:38 | Đã xem: 1062 lần | Download: 253 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia Nếu ai yêu Thầy Allêluia Nếu ai yêu Thầy

Allêluia! Allêluia Nếu ai yêu Thày thì giữ những lời Thầy truyền ban và Ta sẽ đến cư ngụ ...

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 30/09/2015 10:50 | Đã xem: 459 lần | Download: 50 lần | Phiên bản: 4 bè
Allêluia - Xuân Thảo Allêluia - Xuân Thảo

Alleluia Alleluia Aleluia Alleuia Lạy Cha là Chúa tể trời đất. Con xin cảm tạ Cha đã mạc khải ...

Tác giả: Xuân Thảo | Gửi lên: 29/09/2015 16:28 | Đã xem: 2287 lần | Download: 803 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia (Phục Sinh) Alleluia (Phục Sinh)

Allêluia...Allêluia! Chúa đã sống lại rồi, thật Chúa sống lại rồi. Chúa sống lại rồi đem phúc ân ...

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 29/09/2015 01:07 | Đã xem: 548 lần | Download: 68 lần | Phiên bản: hợp xướng
Alleluia Chúa nhật 4 mùa vọng - năm B Alleluia Chúa nhật 4 mùa vọng - năm B

Allêluia...Allêluia! Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền ...

Tác giả: Cao Minh Thắng | Gửi lên: 27/09/2015 17:33 | Đã xem: 565 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia lễ đêm và rạng đông Giáng Sinh Alleluia lễ đêm và rạng đông Giáng Sinh

Halleluia Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta đã ra đời. Người là Đức Kitô, Người là Đức Kitô, là ...

Tác giả: Ngọc Cẩn | Gửi lên: 27/09/2015 17:31 | Đã xem: 414 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia Chúa đã sống lại - Hiền Hòa Alleluia Chúa đã sống lại - Hiền Hòa

Al-lê-lu-ia! Trần hoàn hỡi hát lên bài ca. Al-lê-lu-ia! Mừng Con Chúa nay đã sống lại. Al-lê-lu-ia ...

Tác giả: Sr. Hiền Hòa | Gửi lên: 26/09/2015 11:15 | Đã xem: 569 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia Mừng Chúa khải hoàn Alleluia Mừng Chúa khải hoàn

Allêluia...Allêluia! Mừng vượt qua trần hoàn ơi mau hát vang câu ca mừng, ca mừng Chiên Con ...

Tác giả: Dominic | Gửi lên: 26/09/2015 10:25 | Đã xem: 634 lần | Download: 72 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia Khúc hát khải hoàn Allêluia Khúc hát khải hoàn

Chúa đã sống lại, Ngài đã vượt qua đêm dài tăm tối, Chúa đã hiển vinh trần hoàn từ đây tràn ánh ...

Tác giả: Dominic | Gửi lên: 26/09/2015 10:24 | Đã xem: 524 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia hát lên người ơi (lễ Phục Sinh) Alleluia hát lên người ơi (lễ Phục Sinh)

Chúa yêu trần thế (Alle - Alleluia) đã chết cho đời (Alle - Alleluia) và đã sống lại (Alle - Alleluia) ...

Tác giả: Lm. Thành Tâm | Gửi lên: 25/09/2015 18:44 | Đã xem: 1289 lần | Download: 500 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia vọng (2) - Hãy dọn đường Chúa Allêluia vọng (2) - Hãy dọn đường Chúa

Allêluia Allêluia Allêluia Allêluia! Hãy dọn đường Chúa, sửa đường Chúa cho ngay và mọi người ...

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 21/09/2015 10:21 | Đã xem: 352 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia Giáng sinh (3 bè) Allêluia Giáng sinh (3 bè)

Allêluia...Allêluia! Ta báo cho anh em một tin mừng. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã hạ sinh cho ...

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 21/09/2015 10:17 | Đã xem: 507 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: 3 bè
Allêluia Vọng (1) Allêluia Vọng (1)

Allêluia Allêluia Allêluia Allêluia! Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho cúng con, và ban ơn ...

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 21/09/2015 10:16 | Đã xem: 278 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia Ngôi Hai ra đời Allêluia Ngôi Hai ra đời

Đoàn Thiên binh cùng nhau cất tiếng ca kính chúc Đấng nay đã sinh ra. Bình an nay tràn ...

Tác giả: Lm. Tri Văn Vinh | Gửi lên: 20/09/2015 12:20 | Đã xem: 326 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia (lễ Giáng Sinh ban đêm) Allêluia (lễ Giáng Sinh ban đêm)

Halleluia Halleluia! Này đây ta báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại. Hôm nay Đấng cứu độ ...

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 20/09/2015 10:11 | Đã xem: 449 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia (lễ Giáng Sinh ban ngày) Allêluia (lễ Giáng Sinh ban ngày)

Halleluia Halleluia Ngày Thánh đã chiếu rọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi ngàn dân hãy đến ...

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 20/09/2015 10:06 | Đã xem: 850 lần | Download: 223 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia (lễ Hiển Linh) Allêluia (lễ Hiển Linh)

Halleluia Halleluia Chúng tôi đã trông thấy ngôi sao của Người hiện ra từ bên phương Đông ...

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 20/09/2015 10:03 | Đã xem: 419 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia (lễ giao thừa & lễ Minh Niên & lễ mồng 3 tết) Allêluia (lễ giao thừa & lễ Minh Niên & lễ mồng 3 tết)

Alleluia Phúc cho người lắng nghe Lời Chúa. Và tuân giữ lời Chúa dạy khuyên ...

Tác giả: Martinô | Gửi lên: 16/09/2015 23:06 | Đã xem: 791 lần | Download: 105 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mẫu Alleluia Mẫu Alleluia

Al-le-lu-ia... Al-le-lu-ia... Al-le-lu-ia... Al-le-lu-ia... Al-le-lu-ia... Al-le-lu-ia... Al-le-lu-ia... ...

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 14/09/2015 18:38 | Đã xem: 2410 lần | Download: 1067 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia mồng 1 tết (2 bản) Allêluia mồng 1 tết (2 bản)

Al-lê-lu-ia Al-lê-lu-ia Lạy Chúa là Thiên Chúa Is-ra-el tổ phụ chúng con. Chúa đáng chúc tụng ...

Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài | Gửi lên: 14/09/2015 17:43 | Đã xem: 523 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 2 bè
Yêu như Chúa yêu Yêu như Chúa yêu

Allêluia! Allêluia! Thiên Chúa là tình yêu chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa ...

Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài | Gửi lên: 14/09/2015 17:40 | Đã xem: 515 lần | Download: 72 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia Phúc đức thay Allêluia Phúc đức thay

Allêluia! Allêluia Phúc đức ai ngụ nhà Thiên Chúa. Lời chúc tụng ngợi khen thắm bờ ...

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 14/09/2015 17:32 | Đã xem: 305 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia - Phanxicô Allêluia - Phanxicô

Allêluia Allêluia Con chiên vượt qua, con chiên cho chúng ta là Đức Ki-tô. Nào ta hãy vui ...

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 14/09/2015 17:22 | Đã xem: 366 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia (Chúa nhật Phục Sinh năm C) Alleluia (Chúa nhật Phục Sinh năm C)

Chúa đã sống lại rồi khải hoàn vinh quang, Chúa chiến thắng tử thần rực rỡ huy hoàng. Người ...

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 14/09/2015 17:21 | Đã xem: 389 lần | Download: 310 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia lễ các thánh tử đạo Việt nam - Cao Thanh Hoàng Alleluia lễ các thánh tử đạo Việt nam - Cao Thanh Hoàng

Hal le lu ia Hal le lu ia Phúc thay ai bị bách hại hại vì đã sống công chính, vì sống công chính ...

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 14/09/2015 11:21 | Đã xem: 893 lần | Download: 294 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia lễ Kitô Vua Alleluia lễ Kitô Vua

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Vạn chúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Vạn chúc triều ...

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 14/09/2015 11:18 | Đã xem: 489 lần | Download: 86 lần | Phiên bản: hợp xướng
Alleluia Alleluia

Al - le - lu -ia. Al - le - lu -ia. Al - le - lu -ia. Al - le - lu -ia. Al - le - lu -ia. Al - le - lu -ia ...

Tác giả: Nguyễn Văn Hiển | Gửi lên: 13/09/2015 09:49 | Đã xem: 458 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: 2 bè
Alleluia (lễ cầu hồn) Alleluia (lễ cầu hồn)

Allêluia! Allêluia! Quê hương ta ở trên trời. Quê hương nơi vẫn ngóng đợi Đấng cứu chuộc ...

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 13/09/2015 09:19 | Đã xem: 1422 lần | Download: 374 lần | Phiên bản: 2 bè
Alleluia (bản đệm đàn - bộ lễ cầu hồn) Alleluia (bản đệm đàn - bộ lễ cầu hồn)

Al - lê - lu - ia. Al - lê - lu - ia. Quê hương ta ở trên trời. Quê hương nơi vẫn ngóng đợi Đấng ...

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 13/09/2015 09:09 | Đã xem: 461 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 3 bè
Allêluia lễ tử đạo (3 mẫu) Allêluia lễ tử đạo (3 mẫu)

Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính vì nước trời là của họ ...

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 07/09/2015 22:07 | Đã xem: 498 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia lễ chung các thánh nam nữ Allêluia lễ chung các thánh nam nữ

Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Vinh phúc cho ai có tinh thần khó nghèo vì nước trời dành riêng cho người ...

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 07/09/2015 22:04 | Đã xem: 576 lần | Download: 101 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia lễ các thánh tử đạo Allêluia lễ các thánh tử đạo

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Phúc cho người chịu thử thách vì khi đã được tinh luyện ...

Tác giả: Đỗ Vy Hạ - Phạm Đức Huyến | Gửi lên: 07/09/2015 21:47 | Đã xem: 483 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia (Lễ các thánh tử đạo Việt nam) Allêluia (Lễ các thánh tử đạo Việt nam)

Al-lê-lu-a! Al-lê-lu-a! Quê hương chúng ta ở trên trời. Nơi đó chúng ta mong đợi Đấng Cứu ...

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 07/09/2015 21:44 | Đã xem: 609 lần | Download: 112 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia - Trần Minh Hứa Allêluia - Trần Minh Hứa

Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời, vì Nước Trời ...

Tác giả: Trần Minh Hứa | Gửi lên: 07/09/2015 21:43 | Đã xem: 364 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia (1) Allêluia (1)

Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Chúa phán: Ai liều mạng sống vì Ta thì sẽ cứu được mạng sống ấy ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/09/2015 21:40 | Đã xem: 394 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia lễ đêm Giáng Sinh Allêluia lễ đêm Giáng Sinh

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Này đây ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại, tin ...

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/09/2015 14:48 | Đã xem: 1147 lần | Download: 307 lần | Phiên bản: 2 bè
Tung hô tin mừng (Mẫu Hallêluia) Tung hô tin mừng (Mẫu Hallêluia)

Halêluia...Halêluia! Vạn phúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Vạn vạn phúc triều đại đang. ...

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 29/08/2015 14:50 | Đã xem: 1639 lần | Download: 491 lần | Phiên bản: 2 bè & 4 bè
 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 14/02/2018 00:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 22:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 08/06/2017 10:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 62
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 43
  • Hôm nay: 13613
  • Tháng hiện tại: 246691
  • Tổng lượt truy cập: 18469044

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ