Nhà tài trợ

Hiệp thông trong đời tận hiến Hiệp thông trong đời tận hiến

Lời tạ ơn con dâng lên Chúa, vì biết bao ơn lành Ngài ban Chúa ơi! Ngài đã gọi con cho gia ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 23:18 | Đã xem: 520 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Thân cát bụi (nghi thức xức tro) Thân cát bụi (nghi thức xức tro)

Ta là thân cát bụi sẽ trở về cát bụi. Hãy thay đổi đời sống, xức tro và ăn chay hãm mình. Khóc ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:27 | Đã xem: 649 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 4 bè
Xin ơn bảy nguồn (lễ thêm sức) Xin ơn bảy nguồn (lễ thêm sức)

Xin đổi mới hồn con bằng ơn bảy nguồn. Xin đổi mới hồn con bằng ơn bảy nguồn. Thánh ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 09:47 | Đã xem: 618 lần | Download: 74 lần | Phiên bản: 1 bè
Nghi thức khấn trọn đời Nghi thức khấn trọn đời

Con được kết hợp với Đức Kitô là Con Đức Chúa Trời cao cả, Người sẽ giữ gìn con, sẽ giữ ...

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 20:54 | Đã xem: 530 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Nghi thức Khấn lần đầu Nghi thức Khấn lần đầu

Xin Chúa che mặt con bằng đức nết na khiêm nhường và trong sạch. Xin Chúa che đầu con ...

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 20:53 | Đã xem: 407 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 1 bè
Kinh tiền tụng lễ trẻ em Kinh tiền tụng lễ trẻ em

Lạy Cha rất nhân lành hôm nay Cha ban cho chúng con một ngày vui. Chúng con xin chân ...

Tác giả: Thành Tâm | Gửi lên: 13/12/2015 21:39 | Đã xem: 595 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 1 bè
Kinh tiền tụng lễ Phục Sinh Kinh tiền tụng lễ Phục Sinh

Lạy Cha chí thánh chúng con xin tuyên xưng và hân hoan ca tụng Cha mọi nơi mọi lúc nhất là ...

Tác giả: Thành Tâm | Gửi lên: 13/12/2015 21:37 | Đã xem: 865 lần | Download: 72 lần | Phiên bản: 1 bè
Tụng ca tuyên bố Phục Sinh (Exultet) Tụng ca tuyên bố Phục Sinh (Exultet)

Trổi vang lên khúc khải hoàn hùng tráng. Trổi vang lên hò reo lên hỡi chư thần chư thánh cõi ...

Tác giả: Thành Tâm | Gửi lên: 13/12/2015 21:28 | Đã xem: 476 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 1 bè
Vạn tuế Vua đất trời (Rước lá) Vạn tuế Vua đất trời (Rước lá)

Vạn tuế Vua đất trời, vạn vạn tuế danh thánh Ngài. Đấng nhân danh Chúa Trời đến thế gian ...

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:52 | Đã xem: 547 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: 2 bè
Hoan hô con Chúa (Rước lá) Hoan hô con Chúa (Rước lá)

Hãy tiến vào nhành lá trên tay mình. Một màu xanh thắm chào đón đức vua quyền linh. Hân ...

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:34 | Đã xem: 461 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Cùng bước theo (Rước lá) Cùng bước theo (Rước lá)

Cùng toàn dân năm xưa nào theo Ngài tiến bước. Ta bước đi cùng hát câu tung hô vạn tuế ...

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:22 | Đã xem: 579 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngọn nến ta lãnh nhận Ngọn nến ta lãnh nhận

Ngọn nến ta lãnh nhận được thắp sáng từ nến Phục Sinh, nhắc lại cho ta: ta được thanh tẩy ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 19/11/2015 08:38 | Đã xem: 428 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích thêm sức Bí tích thêm sức

Thánh Thần là lửa đốt nóng tâm hồn soi sáng trí khôn, ban ơn can đảm khiến ta bạo dạn tuyên ...

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:21 | Đã xem: 520 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích Thánh Thể Bí tích Thánh Thể

Vì tình yêu thương tha thiết trong bữa tiệc ly trước khi chịu chết. Chúa lập bí tích Thánh Thể ...

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:20 | Đã xem: 413 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích rửa tội Bí tích rửa tội

Nếu chẳng tái sinh trong Thánh Thần và nước sẽ chẳng thể vô được Nước của Chúa Trời. Người ...

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:18 | Đã xem: 668 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích hôn nhân Bí tích hôn nhân

Đôi lòng trong Chúa tình mà nên chung (ư) nên chung (ư) lòng. Chung lòng xây dựng hạnh ...

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:17 | Đã xem: 486 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích giải tội - Hải Triều Bí tích giải tội - Hải Triều

Qua bí tích giao hòa con trở về với Chúa. Tội con được tha cảm mến tình Cha. Tĩnh tâm ...

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:15 | Đã xem: 566 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích Bí tích

Chúa thiết lập Bí Tích là dấu chỉ rõ mồn một Chúa ban tặng thánh sủng thật quý trọng trong ...

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:12 | Đã xem: 389 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúc tụng Chúa đi (đệm đàn) Chúc tụng Chúa đi (đệm đàn)

Chúc tụng Chúa đi, chúc tụng Chúa đi suối mạch nước đầy tràn, muôn muôn ngàn đời, muôn ...

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 10/10/2015 01:29 | Đã xem: 604 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: bản đệm đàn
Xin tẩy rửa Xin tẩy rửa

Bao tháng năm qua rồi bụi trần quyện bước chân tôi. Bao gió mưa dập vùi biển đời xô lấp thân ...

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 09/10/2015 16:40 | Đã xem: 484 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: rửa tội
Hứa lại Hứa lại

Con xin hứa lại trước mặt Chúa, con xin hứa lại trước mặt Chúa rằng con nay xin giã từ, rằng ...

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 09/10/2015 16:39 | Đã xem: 502 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: rước lễ
Viên đá sống động Viên đá sống động

Viên đá sống động đời tôi, tôi đem chung góp xây ngôi đền thờ, lòng tôi khắc khoải ước mơ ...

Tác giả: Lm. Quý Báu | Gửi lên: 09/10/2015 15:38 | Đã xem: 747 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: đặt viên đá
Khi xức tro Khi xức tro

Khi xức tro trên đầu hãy thực hành sám hối hãy nhiệt tình đổi mới và đón nhận tin Mừng ...

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 25/09/2015 23:47 | Đã xem: 604 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: Chưa biết
Từ cạnh sườn Chúa (khi vảy nước thánh) Từ cạnh sườn Chúa (khi vảy nước thánh)

Tôi thấy nước sự sống chảy ra từ cạnh sườn Đức Kitô, Halleluia. Hết những ai thanh tẩy trong ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 25/09/2015 22:57 | Đã xem: 628 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: Chưa biết
Phụng vụ phép rửa Phụng vụ phép rửa

Suối mạch của Chúa hãy chúc tụng Chúa. Hãy ca ngợi tôn vinh Chúa đến muôn đời ...

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 25/09/2015 22:15 | Đã xem: 352 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hạt bụi (xức tro) Hạt bụi (xức tro)

Hạt bụi rắc trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi rắc trên đầu, hạt bụi, hạt bụi rơi trên đầu tôi hôm nay ...

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 24/09/2015 20:29 | Đã xem: 861 lần | Download: 83 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa rửa chân con sao (nghi thức rửa chân) Chúa rửa chân con sao (nghi thức rửa chân)

Chúa mà rửa chân con sao? Lạy Chúa! Chúa mà rửa chân con sao, Lạy Chúa. Nếu Thầy không ...

Tác giả: Cát Minh | Gửi lên: 24/09/2015 12:22 | Đã xem: 2282 lần | Download: 872 lần | Phiên bản: 2 bè
Nào ca hát (nghi thức chuyển mình thánh) Nào ca hát (nghi thức chuyển mình thánh)

Ta hãy ca mừng bí tích uy linh, Chúa muôn loài hiến thân mình chịu chết. Lễ tế năm nào máu ...

Tác giả: Hoàng Lý | Gửi lên: 24/09/2015 12:06 | Đã xem: 768 lần | Download: 131 lần | Phiên bản: 1 bè
Phép thánh tẩy Phép thánh tẩy

Pháp thánh tẩy là mối giây hiệp nhất sâu xa nhất giữa các tín hữu với nhau trong Hội Thánh ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 04/09/2015 08:31 | Đã xem: 384 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 1 bè
 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 14/02/2018 00:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 22:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 08/06/2017 10:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 157
  • Hôm nay: 7078
  • Tháng hiện tại: 232575
  • Tổng lượt truy cập: 18908333

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ