Nhà tài trợ

Lễ Chúa Ba Ngôi năm B (Thánh vịnh 32) - Viết Hùng Lễ Chúa Ba Ngôi năm B (Thánh vịnh 32) - Viết Hùng

Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Vì lời Chúa lời rất chân thực ...

Tác giả: Hoàng Viết Hùng | Gửi lên: 26/04/2016 10:20 | Đã xem: 650 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: Tv. 32 - 2 bè
Tôn vinh Ba Ngôi - Têrêsa Tôn vinh Ba Ngôi - Têrêsa

Nào cùng tôn vinh, cùng tôn vinh, tôn vinh Ba Ngôi chí thánh Chúa Cha là nguồn tình thương ...

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 26/04/2016 10:19 | Đã xem: 816 lần | Download: 189 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin Ba Ngôi hiệp nhất Xin Ba Ngôi hiệp nhất

Lậy Ba Ngôi chí thánh, giữa một thế giới đầy bất công chi rẽ kỳ thị và đấu tranh, không ai ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:48 | Đã xem: 515 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: 2 bè
Nguyện cầu Ba Ngôi Nguyện cầu Ba Ngôi

Vườn xưa Eđen hôn lễ ban đầu ân huệ Chúa Cha nhiệm mầu cho người luôn sống có nhau ...

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 08/12/2015 12:08 | Đã xem: 443 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạ lùng thay Danh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm C) Lạ lùng thay Danh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm C)

Lạy Chúa! Lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi trên hoàn cầu. Khi con ngắm ...

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 09:50 | Đã xem: 828 lần | Download: 163 lần | Phiên bản: Tv. 8 - 2 bè
Dân tộc Chúa chọn (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) Dân tộc Chúa chọn (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B)

Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Vì lời của Chúa là lời chân chính ...

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 01:33 | Đã xem: 675 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: Tv. 32 - 2 bè
Tôn vinh Chúa muôn đời (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A) Tôn vinh Chúa muôn đời (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)

Lạy Chúa con xin chúc tụng vì Ngài là Chúa tổ tiên con. Hòa tiếng hát câu ngợi khen suy tôn ...

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 01:14 | Đã xem: 1096 lần | Download: 338 lần | Phiên bản: Dn.3
Loan tin Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) Loan tin Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B)

Ta mau cất bước lên đường loan truyền Ba Ngôi Chúa Trời. Vinh quang dưới đất trên trời từ ...

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 30/10/2015 01:26 | Đã xem: 528 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: 1 bè
Tin vào con Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A) Tin vào con Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)

Bởi vì yêu thương thế gian mà Cha đã ban Con một. Ai tin vào Con Chúa sẽ không hư mất bao ...

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 30/10/2015 01:25 | Đã xem: 417 lần | Download: 76 lần | Phiên bản: 2 bè
Thiên Chúa Ba Ngôi - Kim Long Thiên Chúa Ba Ngôi - Kim Long

Lạy Chúa Cha ngự trên trời là Thiên Chúa duy nhất và khôn cùng, là cội nguồn sự sống và tình yêu hết mọi nẻo đường của Chúa vẫn tín trung ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 01:38 | Đã xem: 546 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng lễ Ba Ngôi Dâng lễ Ba Ngôi

Dâng lên Chúa Cha cội nguồn dâng lên Chúa Con cứu đời, dâng lên Thánh Linh Đấng tác thành. Này con kính dâng ...

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 13/10/2015 22:32 | Đã xem: 488 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: dâng lễ
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi

Thánh Thánh Thánh! Đáng chúc tụng uy quyền, ngợi khen vinh quang Thiên Chúa Ba Ngôi Chí ...

Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn | Gửi lên: 09/10/2015 18:33 | Đã xem: 517 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: kèm bản đệm đàn
Dâng Chúa Ba Ngôi Dâng Chúa Ba Ngôi

Cùng tiến đi lên (là) lên Đền Thiên Chúa Ba Ngôi, lên đền (là) đền Thiên Chúa (chứ) Ba Ngôi ...

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 07/10/2015 01:03 | Đã xem: 521 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 1 bè
Thiên Chúa Ba Ngôi - Quý Báu Thiên Chúa Ba Ngôi - Quý Báu

Ôi thật huyền siêu một Thiên Chúa Ba Ngôi! Ba Ngôi một Chúa cực cao sâu nhiệm mầu, trí tuệ ...

Tác giả: Lm. Quý Báu | Gửi lên: 07/10/2015 01:02 | Đã xem: 1151 lần | Download: 404 lần | Phiên bản: 1 bè
Niềm tin Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) Niềm tin Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B)

Miền Galilê hôm ấy Chúa nói với các tông đồ. Quyền năng trên trời dưới đất, Thầy đã được ...

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 07/10/2015 01:00 | Đã xem: 459 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 2 bè
Ba Ngôi Ba Ngôi

Ngàn tiếng hát yêu thương dâng về Thiên Chúa chí nhân oai hùng. Đàn muôn cung âm vang tấu ...

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 07/10/2015 00:57 | Đã xem: 370 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 1 bè
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (4 bè) Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (4 bè)

Xin dâng lời tôn vinh, xin dâng lời tôn vinh Ba Ngôi, Ba Ngôi một Chúa. Xin dâng lời chúc ...

Tác giả: Hương Vĩnh | Gửi lên: 07/10/2015 00:56 | Đã xem: 538 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 4 bè
Tình Cha cao vời Tình Cha cao vời

Cha nguồn mến yêu tình Cha quá cao vời, Cha đã dưỡng nuôi đoàn con nơi dương thế, cho đoàn ...

Tác giả: Chính Tâm | Gửi lên: 07/10/2015 00:55 | Đã xem: 454 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng Chúa Ba Ngôi - Chính Tâm Dâng Chúa Ba Ngôi - Chính Tâm

Khúc ca tình dâng lên Chúa Ba Ngôi Đấng tối cao đã tạo tác muôn loài khắp vũ trụ vang lên ...

Tác giả: Chính Tâm | Gửi lên: 07/10/2015 00:54 | Đã xem: 430 lần | Download: 50 lần | Phiên bản: 1 bè
Nhân danh Chúa Ba Ngôi Nhân danh Chúa Ba Ngôi

Con nhẹ đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng đã tác tạo nên vạn vật đất trời bỗng hóa ...

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 07/10/2015 00:48 | Đã xem: 387 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 1 bè
Dấu ấn Ba Ngôi Dấu ấn Ba Ngôi

Xin Chúa ghi khắc vào con dấu ấn Ba Ngôi của Chúa trong hồn, để con tuyên xưng niềm tin ...

Tác giả: Phan Hùng | Gửi lên: 07/10/2015 00:47 | Đã xem: 519 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 1 bè
Thiên Chúa Ba Ngôi (2 bè) Thiên Chúa Ba Ngôi (2 bè)

Thiên Chúa Ba Ngôi Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần, Ngài là quyền năng, là áng sáng ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 07/10/2015 00:45 | Đã xem: 481 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Tán tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Tán tạ Thiên Chúa Ba Ngôi

Chúng con kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, tán dương cảm tạ Thiên Chúa uy quyền. Chúng con ...

Tác giả: Thy Yên | Gửi lên: 07/10/2015 00:44 | Đã xem: 535 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 1 bè
Ca ngợi Chúa Ba Ngôi Ca ngợi Chúa Ba Ngôi

Mầu nhiệm thay Thiên Chúa Ba Ngôi khắp đất trời hợp tiếng ngợi ca. Tôn vinh, tôn vinh Chúa ...

Tác giả: Minh Tâm | Gửi lên: 07/10/2015 00:44 | Đã xem: 629 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: 1 bè
Ba Ngôi chí thánh (lễ Chúa Ba Ngôi) Ba Ngôi chí thánh (lễ Chúa Ba Ngôi)

(Bước vào cung thánh) Cất tiếng tung hô vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Vào nơi Thánh điện ...

Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn | Gửi lên: 07/10/2015 00:43 | Đã xem: 463 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: ca nhập lễ - 2 bè
Tôn vinh Thầy Tôn vinh Thầy

Khi Thần Khí sự thật ngự đến, Người sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì của Thầy ...

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 07/10/2015 00:41 | Đã xem: 315 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 1 bè
Vinh danh Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi) Vinh danh Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi)

Hãy chúc tụng, chúc tụng Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Chúa giàu ...

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 07/10/2015 00:39 | Đã xem: 432 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: ca nhập lễ
Bài ca của Chúa Bài ca của Chúa

Những đỉnh núi cao vời thể hiện quyền năng Chúa. Ngọn cỏ gió đùa chơi nói lên tình yêu Ngài ...

Tác giả: Phạm Đức Huyến - Bùi Hữu Thư | Gửi lên: 07/10/2015 00:38 | Đã xem: 351 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Chúa Thánh Thần - Kim Long Xin Chúa Thánh Thần - Kim Long

Đây thế gian u mờ. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến. Từ trời cao xin chiếu soi nguồn chân ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2015 00:30 | Đã xem: 841 lần | Download: 92 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa Xin Ngôi Ba Thiên Chúa

Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con. Ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2015 00:28 | Đã xem: 5152 lần | Download: 965 lần | Phiên bản: 1 bè
Một giọt sương Một giọt sương

Một giọt sương nho nhỏ (Một giọt sương nho nhỏ) chập chờn trong đám cỏ (chập chờn trong ...

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 07/10/2015 00:27 | Đã xem: 1277 lần | Download: 420 lần | Phiên bản: 1 bè
Ba Ngôi chí thánh Ba Ngôi chí thánh

(Bước vào cung thánh) cất tiếng tung hô vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Vào nơi Thánh Điện ...

Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn | Gửi lên: 07/10/2015 00:26 | Đã xem: 457 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 2 bè
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (1) Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (1)

Xin tôn vinh một Chúa Ba Ngôi hiển vinh. Xin tôn vinh, tôn vinh. Xin tôn vinh một Chúa Ba ...

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 07/10/2015 00:24 | Đã xem: 575 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 1 bè
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (2) Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (2)

Xin tôn vinh một Chúa ba ngôi hiển vinh, xin tôn vinh, xin tôn vinh. Xin tôn vinh một Chúa ...

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 07/10/2015 00:23 | Đã xem: 457 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúc tụng Chúa Ba Ngôi Chúc tụng Chúa Ba Ngôi

Chúc tụng (Chúc tụng Chúa) một Chúa Ba Ngôi. Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa ...

Tác giả: Đồng Dao | Gửi lên: 07/10/2015 00:20 | Đã xem: 462 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Tôn vinh Ba Ngôi Tôn vinh Ba Ngôi

Xin tôn vinh tôn vinh một Chúa Ba ngôi xin tôn vinh. Ngôi Cha toàn năng Đấng dựng nên đất ...

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 07/10/2015 00:18 | Đã xem: 854 lần | Download: 159 lần | Phiên bản: 1 bè
Mầu nhiệm Ba Ngôi - Thái Nguyên Mầu nhiệm Ba Ngôi - Thái Nguyên

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, là mầu nhiệm tình yêu nhân hậu, ai người nào đâu suy thấu ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 07/10/2015 00:15 | Đã xem: 1329 lần | Download: 457 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguyện xin tình yêu Chúa Nguyện xin tình yêu Chúa

Nguyện xin tình yêu Chúa tuôn tràn đầy cho thế giới, cho mọi người, đồng tâm liên kết hát lên ...

Tác giả: Khoa Tâm | Gửi lên: 07/10/2015 00:07 | Đã xem: 512 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: lễ Chúa Thánh Thần
Thánh ca Danien (lễ Chúa Ba Ngôi) Thánh ca Danien (lễ Chúa Ba Ngôi)

Chúc tụng Ngài là Chúa tể muôn loài. Chúa đáng ca ngôi và tôn vinh muôn đời. Chúc tụng ...

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 07/10/2015 00:04 | Đã xem: 660 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: đáp ca
Thượng tiến GiaVê Thượng tiến GiaVê

Thượng tiến lên Gia vê bánh rượu này tinh (ư) tuyền. Thượng tiến (í) lên Giavê trót cả cuộc ...

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng | Gửi lên: 06/10/2015 23:58 | Đã xem: 2138 lần | Download: 698 lần | Phiên bản: dâng lễ - 2 bè
Tôn vinh Ba Ngôi - Nam Hoa Tôn vinh Ba Ngôi - Nam Hoa

Tôn vinh danh Chúa Cha đã tác sinh nên trời đất muôn loài. Hằng cầm quyền thống trị trong ...

Tác giả: Nam Hoa | Gửi lên: 06/10/2015 23:56 | Đã xem: 402 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 4 bè
Thái dương ca Thái dương ca

Vừng thái dương đã rực rỡ lên cao, đã rực rỡ lên cao, lên cao rạng ngời là vinh quang a vinh ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 29/09/2015 00:17 | Đã xem: 411 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Chúc tụng Cha Chúc tụng Cha

Chúc tụng Cha là Thiên Chúa cao vời, chúc tụng Cha nơi hoàn vũ xinh tươi. Chúc tụng Cha ...

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 25/09/2015 23:11 | Đã xem: 564 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúc vinh Ba Ngôi Chúc vinh Ba Ngôi

Hãy chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi, hãy chúc tụng ngợi khen Chúa trên tầng trời ...

Tác giả: Lm. Sơn Ca Linh | Gửi lên: 25/09/2015 23:09 | Đã xem: 496 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bài ca chúc tụng - Uyên Khanh Bài ca chúc tụng - Uyên Khanh

Hát lên bài ca chúc tụng Chúa Cha là người Cha uy dũng. Chúa Con là Đấng cứu tinh. Chúa ...

Tác giả: Uyên Khanh | Gửi lên: 23/09/2015 19:03 | Đã xem: 369 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ngũ bái (2) - Trọng Khần Ngũ bái (2) - Trọng Khần

Chúng con (í ì í i) lạy (i i i) Chúa Cha nhân thứ (í i i ì i i) đã giữ lời phán hứa dủ thương dựng ...

Tác giả: Lm. Trọng Khấn | Gửi lên: 22/09/2015 22:34 | Đã xem: 389 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 1 bè
Tôn vinh Ba Ngôi - Nguyên Kha Tôn vinh Ba Ngôi - Nguyên Kha

Xin tôn thờ Ba Ngôi Chí Thánh. Xin tôn thờ Ba Ngôi cao quang. Ngôi Cha tác thành trời đất ...

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 22/09/2015 11:56 | Đã xem: 491 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ca khúc ngợi khen Ca khúc ngợi khen

Hồn con dâng lên muôn lời ca, Ngợi khen tôn vinh ca tụng Cha là Thiên Chúa. Chính Chúa ...

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 21/09/2015 15:59 | Đã xem: 474 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Chưa biết
Khấu đầu bái lạy Khấu đầu bái lạy

Khấu đầu khấu đầu bái lạy ngôi Cha. Đã thương tạo dựng (í a) mọi loài. Biển khơi cùng muôn ...

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 18/09/2015 14:55 | Đã xem: 2100 lần | Download: 1040 lần | Phiên bản: 2 bè
Này con xin dâng - Lan Thanh Này con xin dâng - Lan Thanh

Này xon xin dâng lên Chúa Ba Ngôi tất cả đời con, nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa khấn ...

Tác giả: Lan Thanh | Gửi lên: 12/09/2015 11:37 | Đã xem: 588 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dâng tiến Chúa Ba Ngôi Dâng tiến Chúa Ba Ngôi

Dâng tiến Chúa Ba Ngôi lễ hy sinh cực thánh. Bánh rượu kết chung lời cảm tạ Chúa Ba Ngôi ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 11/09/2015 14:25 | Đã xem: 543 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân

Xin dâng kính Chúa Cha tâm tình đoàn con tha thiết. Cảm tạ Chúa muôn nghìn đã dựng nên ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 11/09/2015 12:02 | Đã xem: 862 lần | Download: 202 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng lên Ba Ngôi (2 bản) Dâng lên Ba Ngôi (2 bản)

Linh mục dâng tiến lễ vật lên Ba Ngôi, hằng ngày tái diễn tiệc ly khắp nơi. Thánh hóa chúng ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Phương Quang | Gửi lên: 11/09/2015 11:53 | Đã xem: 748 lần | Download: 135 lần | Phiên bản: 1 bè & 2 bè
Vinh danh Thiên Chúa (4) Vinh danh Thiên Chúa (4)

Vinh danh, vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh, vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con ...

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 10/09/2015 09:07 | Đã xem: 471 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 4
Vinh danh Thiên Chúa (3) Vinh danh Thiên Chúa (3)

Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Cùng Ngôi là Ngôi Thánh ...

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 10/09/2015 09:06 | Đã xem: 523 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 3
Vinh danh Thiên Chúa (2) Vinh danh Thiên Chúa (2)

Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Vinh danh Thiên Chúa ...

Tác giả: Ngọc Linh - Mai Thiệu | Gửi lên: 10/09/2015 09:05 | Đã xem: 362 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2
Vinh danh Thiên Chúa (1) Vinh danh Thiên Chúa (1)

Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Ba Thánh Thần ...

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 10/09/2015 09:04 | Đã xem: 554 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 1
Vinh danh Chúa Ba Ngôi Vinh danh Chúa Ba Ngôi

Kính dâng muôn lời ca chúc tụng một Thiên Chúa Ba Ngôi nay đoàn con hát mừng tán dương ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 10/09/2015 09:03 | Đã xem: 624 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Vinh danh Ba Ngôi Vinh danh Ba Ngôi

Nhìn trời xanh bao la bát ngát. Nhìn ruộng đồng cỏ hoa xanh tươi. Nhìn cây trái trổ sinh thơm ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 10/09/2015 08:58 | Đã xem: 817 lần | Download: 148 lần | Phiên bản: 4
Vinh danh Ba Ngôi - Hải Nguyễn Vinh danh Ba Ngôi - Hải Nguyễn

Vinh danh Chúa Cha, Vinh danh Chúa Con và vinh danh Chúa Thánh Thần, vinh danh Chúa Ba ...

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 10/09/2015 08:57 | Đã xem: 628 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 3
Vinh danh Ba Ngôi (kinh Thần Vụ) Vinh danh Ba Ngôi (kinh Thần Vụ)

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Tự muôn đời ...

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 10/09/2015 08:56 | Đã xem: 555 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2
Vinh danh Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ Vinh danh Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ

Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời. Xin dâng lời chúc tụng Ngài là đấng ...

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 10/09/2015 08:54 | Đã xem: 1810 lần | Download: 898 lần | Phiên bản: 1
Thượng tiến lên Ba Ngôi Thượng tiến lên Ba Ngôi

Thượng tiến lên Ba Ngôi bánh rượu này tinh (ư) tuyền. Thượng tiến (í) lên thiên cung trót cả cuộc ...

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng | Gửi lên: 10/09/2015 08:52 | Đã xem: 3357 lần | Download: 1355 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tin yêu Chúa Ba Ngôi (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) Tin yêu Chúa Ba Ngôi (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm B)

Lạy Cha là Chúa tình yêu từ muôn đời lòng Cha đã muốn cho con người chia sẻ niềm vui thông ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 10/09/2015 08:50 | Đã xem: 635 lần | Download: 66 lần | Phiên bản: 1 bè
Tôn vinh Tôn vinh

Tôn vinh xin tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời. Tôn ...

Tác giả: Khoa Tâm | Gửi lên: 10/09/2015 08:48 | Đã xem: 658 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: Chưa biết
Suối nguồn tình yêu (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm C) Suối nguồn tình yêu (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm C)

Lạy Chúa Ba Ngôi ôi suối nguồn tình yêu tinh ròng. Lạy Chúa Ba Ngôi ôi mẫu mực hạnh ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 10/09/2015 08:46 | Đã xem: 885 lần | Download: 166 lần | Phiên bản: 1 bè
Ngợi khen Ba Ngôi - Hải Nguyễn Ngợi khen Ba Ngôi - Hải Nguyễn

Xin dâng muôn lời ngợi khen Ba Ngôi, Ngôi Cha rất thánh tạo tác đất trời, Ngôi Con đã hạ ...

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 10/09/2015 08:44 | Đã xem: 966 lần | Download: 210 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngợi khen Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ Ngợi khen Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ

Cùng nhau ta hãy ngợi khen Chúa, Đấng Chí Tôn Danh Người rất đáng tụng ca. Cùng hợp ...

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 10/09/2015 08:43 | Đã xem: 810 lần | Download: 128 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm A) Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu nhân hậu ai người nào đâu suy thấu ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 10/09/2015 08:41 | Đã xem: 1343 lần | Download: 402 lần | Phiên bản: 1 bè
Mầu nhiệm Ba Ngôi Mầu nhiệm Ba Ngôi

Vạn vật hiện hữu là do Chúa Cha tác thành. Chuộc tội nhân thế là Cứu Chúa Ngôi Hai. Thánh ...

Tác giả: Thành Nam | Gửi lên: 10/09/2015 08:40 | Đã xem: 976 lần | Download: 201 lần | Phiên bản: Chưa biết
Nào hãy chúc tụng - Xuân Thảo Nào hãy chúc tụng - Xuân Thảo

Nào hãy chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh ...

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 10/09/2015 08:38 | Đã xem: 605 lần | Download: 72 lần | Phiên bản: Chưa biết
Kính dâng Ba Ngôi Kính dâng Ba Ngôi

Ba Ngôi con kính dâng lên Ngài, ngày tươi khi nắng mai rạng soi. Câu kinh con hát ca dâng ...

Tác giả: Lm. Tri Văn Vinh | Gửi lên: 10/09/2015 08:36 | Đã xem: 1286 lần | Download: 359 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dâng Chúa Ba Ngôi Dâng Chúa Ba Ngôi

Xin dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa nguồn ban sự sống bánh thơm rượu nồng. Lao công ruộng đồng ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 10/09/2015 08:34 | Đã xem: 978 lần | Download: 134 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúc tụng một Chúa Ba Ngôi Chúc tụng một Chúa Ba Ngôi

Chúc tụng một Chúa Ba Ngôi. Chúc tụng (a) Ngôi Cha, Ngôi Con (ư) hợp cùng Ngôi Ba ...

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 10/09/2015 08:32 | Đã xem: 369 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúa Ba Ngôi Chúa Ba Ngôi

Nào chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nào chúc ...

Tác giả: Thy Yên | Gửi lên: 10/09/2015 08:28 | Đã xem: 510 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: Chưa biết
Adba lạy Cha Adba lạy Cha

Chúa đã sai Thánh Thần của con Chúa đến ngự trong lòng anh em. Chúa đã sai Thánh Thần ...

Tác giả: Nguyên Hữu | Gửi lên: 07/09/2015 22:11 | Đã xem: 474 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hãy kết hợp Hãy kết hợp

Hãy kết hợp thẳm sâu với Ba Ngôi (í a) nhiệm mầu. Được làm con Thiên Chúa, ôi phúc vinh ...

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 06/09/2015 02:29 | Đã xem: 361 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lễ Chúa Ba Ngôi - Thy Anh Lễ Chúa Ba Ngôi - Thy Anh

Con kính thờ Ba Ngôi Chí Thánh. Con kính tôn Ba Ngôi cực linh. Con kính yêu Ba Ngôi chí nhân ...

Tác giả: Thy Anh | Gửi lên: 06/09/2015 01:32 | Đã xem: 391 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lạy Chúa sáng tạo Lạy Chúa sáng tạo

Lạy Chúa sáng tạo của muôn loài. Cai quản cung trời gieo ánh sáng. Quyền năng muôn thuở ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 06/09/2015 01:18 | Đã xem: 407 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Một Chúa yêu thương Một Chúa yêu thương

Vì yêu thương Cha đã sinh dựng nên con giống hình ảnh Ngài. Vì yêu thương Cha đã sai ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 05/09/2015 15:23 | Đã xem: 395 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ngợi khen Chúa Ba Ngôi Ngợi khen Chúa Ba Ngôi

Ngợi khen tôn vinh Chúa Ba Ngôi. Ngôi Nhất là Cha, Ngôi Hai là Con, Ngôi Ba là Thánh Thần ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 05/09/2015 00:30 | Đã xem: 622 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngợi khen Ba Ngôi Ngợi khen Ba Ngôi

Ngợi khen tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa trên trời, là muôn tiếng ca chúc tụng vinh quang Nước ...

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 05/09/2015 00:22 | Đã xem: 563 lần | Download: 95 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ngợi khen Ba Ngôi - Phanxicô Ngợi khen Ba Ngôi - Phanxicô

Muôn tạo vật ơi! Núi cao sông dài suối nhỏ, trời cao cùng trăng sao đại dương sóng xô dạt ...

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 05/09/2015 00:21 | Đã xem: 930 lần | Download: 277 lần | Phiên bản: Chưa biết
Sự hiện diện của Ba Ngôi Sự hiện diện của Ba Ngôi

Nhờ sự hiện diện mầu nhiệm của Ba Ngôi, Thiên Chúa cho chúng ta cảm nếm niềm vui của sự ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 04/09/2015 16:39 | Đã xem: 389 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thiên Chúa Ba Ngôi Thiên Chúa Ba Ngôi

Thẩm sâu ôi quá thẳm sâu ai nào có thể hiểu thấu. Cao vời ôi quá cao vời Mầu Nhiệm Chúa ...

Tác giả: Sr. Tường Vy | Gửi lên: 03/09/2015 08:39 | Đã xem: 532 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 2 bè
Đến đây chầu Chúa Đến đây chầu Chúa

Khắp địa cầu vui sướng cất tiếng ca hân hoan phụng thờ Chúa. Khắp chúng nhân reo ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 02/09/2015 16:43 | Đã xem: 367 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tôn vinh Ba Ngôi (4 bè) Tôn vinh Ba Ngôi (4 bè)

Tôn vinh danh Chúa Cha đã tác sinh nên trời đất muôn loài. Hằng cầm quyền thống trị ...

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 02/09/2015 10:45 | Đã xem: 647 lần | Download: 147 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dấu tình Thiên Ân Dấu tình Thiên Ân

Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương con nên Ngài sinh ra. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa ...

Tác giả: Lm. MJ. Trường Luân | Gửi lên: 02/09/2015 10:21 | Đã xem: 423 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin mở cho con Xin mở cho con

Xin mở miệng con cho con hát khen danh Ngài. Xin mở môi con cho con dâng lời kính chúc ...

Tác giả: Quốc Vinh | Gửi lên: 01/09/2015 22:26 | Đã xem: 1022 lần | Download: 168 lần | Phiên bản: Chưa biết
Vinh quang Vinh quang

Thiên Chúa vinh quang khắp cõi trời! Trần thế an ninh cho muôn người! Chúng con đây ngợi ...

Tác giả: Lm. Hoài Đức | Gửi lên: 01/09/2015 14:39 | Đã xem: 380 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Vinh danh Thiên Chúa - Vũ Đình Ân Vinh danh Thiên Chúa - Vũ Đình Ân

Vinh danh Thiên Chúa ngôi Cha, vinh danh Thiên Chúa Ngôi Hai, vinh danh Thánh Thần Ngôi ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 01/09/2015 14:30 | Đã xem: 410 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: Chưa biết
Vì danh ba ngôi Vì danh ba ngôi

Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời. Xin dâng lời chúc tụng Ngài là ...

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 01/09/2015 14:28 | Đã xem: 364 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúc tụng Thiên Chúa - Nguyễn Duy Chúc tụng Thiên Chúa - Nguyễn Duy

Chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa. Người là thân phụ của Đức Ki-tô Chúa chúng ta ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 31/08/2015 21:57 | Đã xem: 559 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúc tụng Chúa Ba Ngôi - Nam Sơn Chúc tụng Chúa Ba Ngôi - Nam Sơn

Nào chúc tụng Chúa đi hỡi những ai hằng kính sợ Chúa. Chúc tụng Chúa đi hỡi những ai hằng ...

Tác giả: Nam Sơn | Gửi lên: 31/08/2015 21:52 | Đã xem: 362 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúc tụng Ba Ngôi Chúc tụng Ba Ngôi

Hỏi ai đã dựng lên trái đất xinh thắm mầu vĩ đại thay chim trời cỏ cây đẹp xinh muôn loài ...

Tác giả: Lữ Hành | Gửi lên: 31/08/2015 21:48 | Đã xem: 699 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúa Ba Ngôi hiện diện trong ta Chúa Ba Ngôi hiện diện trong ta

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong đời sống của ta ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 31/08/2015 00:18 | Đã xem: 372 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bài ca tôn vinh - Kim Long Bài ca tôn vinh - Kim Long

Tiến dâng lên Chúa thiên đình bài ca chúc tụng tôn vinh. 1 - Muôn muôn Thần Thánh trên ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 29/08/2015 16:51 | Đã xem: 385 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bài ca tôn vinh - Hoài Bắc Bài ca tôn vinh - Hoài Bắc

Ngắm xem muôn việc diệu kỳ, Bái thờ ngôi Cha tác thành. Tình thương bao bọc nhân gian ...

Tác giả: Hoài Bắc | Gửi lên: 28/08/2015 23:47 | Đã xem: 1145 lần | Download: 86 lần | Phiên bản: 2 bè
Ba Ngôi Thiên Chúa Ba Ngôi Thiên Chúa

Tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi. Ngôi Cha tác tạo trời đất và muôn loài. Chuộc tội cho nhân thế ...

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 28/08/2015 23:45 | Đã xem: 678 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 3 bè
Ba Ngôi Thiên Chúa - Cao Minh Thắng Ba Ngôi Thiên Chúa - Cao Minh Thắng

Ôi tình yêu Thiên Chúa cao vút hơn đất trời. Ôi tình yêu Thiên Chúa chan chứa ...

Tác giả: Cao Minh Thắng | Gửi lên: 28/08/2015 23:40 | Đã xem: 679 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia lễ Chúa Ba Ngôi Allêluia lễ Chúa Ba Ngôi

Xin dâng lời, dâng lời tôn vinh chúc tụng. Chúc tụng Chúa Cha, Chúa con và Chúa ...

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 28/08/2015 23:38 | Đã xem: 699 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: Chưa biết
Abba Lạy Cha - Nguyễn Hữu Abba Lạy Cha - Nguyễn Hữu

Chúa đã sai Thánh Thần của con đến ngự trong lòng anh em. Chúa đã ...

Tác giả: Nguyễn Hữu | Gửi lên: 28/08/2015 23:35 | Đã xem: 465 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Chưa biết
 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 14/02/2018 00:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 22:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 08/06/2017 10:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 6773
  • Tháng hiện tại: 232270
  • Tổng lượt truy cập: 18908028

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ