Nhà tài trợ

Dâng ngày (4 bè) Dâng ngày (4 bè)

Con xin dâng ngày nay cho Chúa, với bao việc làm, với bao buồn vui, với bao lao nhọc, cùng ...

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 17/05/2016 23:41 | Đã xem: 1027 lần | Download: 203 lần | Phiên bản: 4 bè
Xin dâng Ngài - Xuân Đàn Xin dâng Ngài - Xuân Đàn

Xin dâng Ngài này đây nỗi đau đời con, bao ưu phiền còn vương mang năm tháng. Từng ngày ...

Tác giả: Xuân Đàn | Gửi lên: 26/04/2016 04:58 | Đã xem: 830 lần | Download: 169 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin tiến dâng lên - Xuân Đàn Xin tiến dâng lên - Xuân Đàn

Con xin tiến dâng lên niềm vui với bao u buồn, cùng bao nhiêu nỗi lòng, giữa dòng đời muôn ...

Tác giả: Xuân Đàn | Gửi lên: 26/04/2016 04:57 | Đã xem: 660 lần | Download: 110 lần | Phiên bản: 2 bè
Con tìm đến Chúa Con tìm đến Chúa

Con tìm đến Chúa khi ngày vừa sang sức sống hoà chan, nắng mới huy hoàng. Nương tựa nơi ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:56 | Đã xem: 573 lần | Download: 61 lần | Phiên bản: 2 bè
Với bánh rượu Với bánh rượu

Với bánh rượu dâng trên bàn thờ, con dâng lên trót cả cuộc đời như của lễ dâng về Thiên Chúa ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:55 | Đã xem: 849 lần | Download: 258 lần | Phiên bản: 2 bè
Trên đôi tay con đây Trên đôi tay con đây

Trên đôi tay con đây tiến dâng bánh thơm rượu ngon lên Tôn Nhan uy linh Chúa Trời với cả tình yêu. Đôi tay con bé nhỏ phúc ân no thỏa vô bờ ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:54 | Đã xem: 1210 lần | Download: 426 lần | Phiên bản: 2 bè
Trên bàn thánh - Giang Tâm Trên bàn thánh - Giang Tâm

Cùng dâng trên bành thánh này rượu bánh đoàn con kính dâng, vì biết bao ơn lành Chúa ban ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:53 | Đã xem: 577 lần | Download: 89 lần | Phiên bản: 2 bè
Trên bàn thờ Trên bàn thờ

Trên bàn thờ ngào ngạt khói hương, con tụng ca danh Chúa tình thương. Cùng với tiếng ca hòa ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:52 | Đã xem: 475 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 2 bè
Thiết tha dâng về Cha Thiết tha dâng về Cha

Thiết tha dâng về Cha tiếng ca với ngàn hoa hợp dâng với của lễ, với lòng thật thà cùa đoàn ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:51 | Đã xem: 752 lần | Download: 117 lần | Phiên bản: 4 bè
Lễ dâng yêu mến Lễ dâng yêu mến

Dâng là dâng chén rượu hồng, dâng là dâng tấm bánh trắng. Dâng là dâng những nồng nàn, dâng ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:50 | Đã xem: 665 lần | Download: 128 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ dâng tự hối Lễ dâng tự hối

Bánh trắng với rượu hồng đoàn con dâng về Nhan Chúa. Ngát thơm muôn lời kinh tựa trầm ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:49 | Đã xem: 706 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ dâng thành tâm - Giang Tâm Lễ dâng thành tâm - Giang Tâm

Dâng lên Cha từ nhân lễ vật hèn chúng con dâng Ngài. Này hương thơm đồng lúa với rượu ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:49 | Đã xem: 736 lần | Download: 148 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ dâng phó thác Lễ dâng phó thác

Nguyện dâng lên Cha bánh thơm với ly rượu ngon, từ muôn cây lúa với bao trái nho thơm ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:48 | Đã xem: 697 lần | Download: 108 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ dâng mọn hèn - Giang Tâm Lễ dâng mọn hèn - Giang Tâm

Chúa thương cho lúa trổ bông do bàn tay con xới con trồng. Này tấm thân dãi dầu mưa nắng ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:47 | Đã xem: 519 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ dâng đời con (4 bè) Lễ dâng đời con (4 bè)

Cùng dâng lên Chúa bánh thơm tinh tuyền, cùng đây rượu quý bởi bao nho lành. Xin dâng ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:46 | Đã xem: 847 lần | Download: 186 lần | Phiên bản: 4 bè
Đoàn con dâng lên Chúa Đoàn con dâng lên Chúa

Ngàn hạt lúa miến chịu nghiền nát thành tấm bánh thơm ngon. Ngàn trái nho chín chịu chắt ép ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:45 | Đã xem: 520 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: 2 bè
Đoàn con dâng Chúa - Giang Tâm Đoàn con dâng Chúa - Giang Tâm

Đoàn con dâng Chúa này tấm bánh trắng tinh hương thảo kính. Và cùng tiến dâng đây chút ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:44 | Đã xem: 573 lần | Download: 68 lần | Phiên bản: 2 bè
Của lễ tiến dâng - Giang Tâm Của lễ tiến dâng - Giang Tâm

Đôi tay con khó nghèo làm nên rượu thơm bánh trắng, tiến dâng về Cha, tiến dâng, tiến dâng về ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:42 | Đã xem: 698 lần | Download: 114 lần | Phiên bản: 3 bè
Bàn tay con dâng Bàn tay con dâng

Bàn tay con dâng bánh (í) thơm ngon, ngát muôn hương đồng lúa chín. Bàn tay con dâng chén ...

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 04:41 | Đã xem: 590 lần | Download: 73 lần | Phiên bản: 2 bè
Niềm dâng Niềm dâng

Này đôi mắt với đôi tai chúng con xin kính dâng lên Ngài. Này tâm trí với đôi tay chúng con ...

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 26/04/2016 04:40 | Đã xem: 462 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Của lễ đời con dâng Của lễ đời con dâng

Dâng lên, dâng lên Chúa uy quyền, dâng lên Chúa nhân hiền của lễ đời con. Hương trầm thơm ...

Tác giả: Hàn Thư Sinh | Gửi lên: 19/04/2016 05:29 | Đã xem: 1544 lần | Download: 505 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng Chúa cuộc đời - Đạo Tử Dâng Chúa cuộc đời - Đạo Tử

Giờ đây con dâng lên Chúa chút lễ vật này. Giờ đây con dâng lên Chúa tình yêu ngất say. Bao ...

Tác giả: Đạo Tử | Gửi lên: 19/04/2016 05:22 | Đã xem: 900 lần | Download: 231 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng Chúa tình con - Đạo Tử Dâng Chúa tình con - Đạo Tử

Ngày qua ngày, tháng lại tháng, năm rồi năm. Chẳng có chi dâng Ngài, con có chi đâu Ngài ...

Tác giả: Đạo Tử | Gửi lên: 18/04/2016 05:26 | Đã xem: 525 lần | Download: 83 lần | Phiên bản: 2 bè
Hy lễ đầu tiên Hy lễ đầu tiên

Giờ đây con tiến lên bàn thờ Chúa dâng tiến Chúa hiến lễ đầu tiên. Dâng tiến Chúa hy lễ ...

Tác giả: Lm. Lâm Sơn Hải | Gửi lên: 14/04/2016 05:00 | Đã xem: 636 lần | Download: 74 lần | Phiên bản: 2 bè
Tiến ca phục sinh Tiến ca phục sinh

Dâng lên Cha nhân lành, rượu bánh ngáy thơm chân thành. Mừng ngày Chúa khải hoàn tiến ...

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 03/04/2016 02:25 | Đã xem: 1906 lần | Download: 874 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng trầm hương Dâng trầm hương

Tựa ngàn trầm hương ngát bay trước nhan uy quyền. Bay trước nhan uy quyền tình mến thiết ...

Tác giả: Nguyên Nhung - Thế Thông | Gửi lên: 03/03/2016 02:34 | Đã xem: 774 lần | Download: 126 lần | Phiên bản: hợp xướng
Dâng Chúa - Tuấn Kim Dâng Chúa - Tuấn Kim

Dâng lên Cha này bánh thơm. Xin dâng lên Cha thân xác này, đời con xin thống hối Chúa ơi ...

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 12/01/2016 10:05 | Đã xem: 611 lần | Download: 74 lần | Phiên bản: 3 bè
Lễ dâng (5) Lễ dâng (5)

Xin chắp đôi bàn tay dâng Ngài ly rượu nồng thắm. Xin đoái thương nhận cho như là trọn vẹn ...

Tác giả: Lm. Phương Anh | Gửi lên: 06/01/2016 10:00 | Đã xem: 2621 lần | Download: 836 lần | Phiên bản: 2 bè
Hiến lễ (2 bè) Hiến lễ (2 bè)

Chúc tụng Chúa, tung hô Ngài là chúa tể càn khôn. Vì Chúa đã thương ban cho bánh này, là ...

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 20/12/2015 12:26 | Đã xem: 497 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 2 bè
Nỗi niềm con dâng - Hạt Cát Nỗi niềm con dâng - Hạt Cát

Xin dâng, xin dâng về Cha chí nhân tấm bánh làm của lễ tinh tuyền, khói hương trầm tỏa bay ...

Tác giả: Hạt Cát | Gửi lên: 20/12/2015 12:25 | Đã xem: 981 lần | Download: 108 lần | Phiên bản: 2 bè
Của lễ đơn hèn Của lễ đơn hèn

Chờ từng ngày trôi qua, nay lúa đơm bông, trổ vàng. Người thợ gặt đem xay cho lúa lên men ...

Tác giả: Hạt Cát | Gửi lên: 20/12/2015 12:24 | Đã xem: 632 lần | Download: 62 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ vật thiên nhiên Lễ vật thiên nhiên

Lạy Chúa cả đất trời, con không có bánh rượu cũng không có bàn thờ. Con sẽ nâng con vượt ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 20/12/2015 12:21 | Đã xem: 1589 lần | Download: 333 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúc tụng Chúa - Nguyễn Hữu Chúc tụng Chúa - Nguyễn Hữu

Chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa cả đất trời. Chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa đến ...

Tác giả: Nguyễn Hữu | Gửi lên: 20/12/2015 12:19 | Đã xem: 436 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Tấm lòng (2 bè) Tấm lòng (2 bè)

Xin dâng người đôi bàn tay này ngày mưa nắng kiếp nhân sinh. Xin dâng Người nặng gánh đôi ...

Tác giả: Nguyễn Khảm | Gửi lên: 20/12/2015 12:18 | Đã xem: 793 lần | Download: 175 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng Chúa càn khôn Dâng Chúa càn khôn

Tấm bánh này kết bởi bông lúa vàng xin dâng là dâng lên Chúa, xin dâng là dâng lên Chúa, dâng ...

Tác giả: Hương Vĩnh | Gửi lên: 20/12/2015 12:17 | Đã xem: 1075 lần | Download: 193 lần | Phiên bản: 4 bè
Xin dâng - Hương Vĩnh Xin dâng - Hương Vĩnh

Xin dâng tiến lên Cha tấm bánh này từ nương đồng và bao công lao khó nhọc của ngày tháng ...

Tác giả: Hương Vĩnh | Gửi lên: 20/12/2015 12:13 | Đã xem: 3615 lần | Download: 1813 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin thánh hóa - Duy Linh Xin thánh hóa - Duy Linh

Xin thánh hóa lễ vật con dâng và xin thánh hóa cả lòng trí con. Để bánh rượu trở nên của nuôi ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 12:06 | Đã xem: 575 lần | Download: 78 lần | Phiên bản: 3 bè
Xin dâng tiến Chúa Xin dâng tiến Chúa

Những tiếng cười và giọt nước mắt tựa bánh thơm và rượu nho của con người. Xin tiến dâng ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 12:05 | Đã xem: 351 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin dâng lên Chúa - Duy Linh Xin dâng lên Chúa - Duy Linh

Này đây xin dâng lên Chúa của lễ đơn sơ, làm tâm hồn thống hối khiêm cung. Này đây xin ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 12:04 | Đã xem: 448 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin dâng lên bánh miến Xin dâng lên bánh miến

Xin dâng lên Chúa bánh miến với rượu nho. Làm thành của lễ nguyện Chúa thương nhận cho ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 12:03 | Đã xem: 417 lần | Download: 61 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin Chúa đừng chê Xin Chúa đừng chê

Dâng Ngài bánh miến rượu nho cũng là do Chúa tặng cho. Tuy không thêm gì cho vinh quang ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 12:02 | Đã xem: 383 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 1 bè
Về đây dâng tiến Về đây dâng tiến

Trong tiếng đàn nhịp nhàng con về đây thành tâm tiến dâng Chúa Trời. Tấm bánh tròn trinh ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:59 | Đã xem: 419 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Tâm tình đơn sơ Tâm tình đơn sơ

Dâng lên này rượu nho với bánh tinh tuyền là kết tinh công sức cần lao và nước mắt của con ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:58 | Đã xem: 454 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: 1 bè
Tấm bánh trên tay Tấm bánh trên tay

Tấm bánh trên tay thành tâm con dâng tiến. Xin tiến dâng lên xác thân với linh hồn con ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:57 | Đã xem: 374 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Như xưa Mẹ dâng Con Như xưa Mẹ dâng Con

Như xưa Mẹ dâng Con trong đền thánh, nay con theo bước Mẹ tiến lên bàn thờ để dâng tiến đây ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:56 | Đã xem: 673 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 2 bè
Nhờ sứ thần Nhờ sứ thần

Nhờ sứ thần Thiên Chúa dâng lên trước tôn nhan lễ vật là tấm bánh sạch tinh, là chén nho ân ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:55 | Đã xem: 325 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 2 bè
Nguyện Chúa thương nhận Nguyện Chúa thương nhận

Từ trên cánh đồng lúa mới con xin đem về dâng lên Chúa Trời, tấm bánh là công lao con người ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:54 | Đã xem: 365 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Này con dâng Chúa Này con dâng Chúa

Này con dâng Chúa bánh miến với rượu nho. Là hoa mầu đồng xa với công lao của muôn nhà ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:53 | Đã xem: 480 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: 2 bè
Hoa lòng dâng Chúa Hoa lòng dâng Chúa

Còn nắng được ngày hôm nay nên nhanh tay hái bông hoa này về dâng lên Chúa. Hoa tươi tựa ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:52 | Đã xem: 368 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Mùa lúa mới Mùa lúa mới

Này bánh miến với chén rượu nho, đây lễ vật đơn hèn. Ngài nhận cho và ban ơn phúc để con ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:51 | Đã xem: 402 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 3 bè
Đời con hai tiếng tri ân Đời con hai tiếng tri ân

Đời con lam lũ suốt ngày chẳng khi nào được giấc ngủ say. Nên khi dâng lễ hôm nay chỉ có ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:48 | Đã xem: 396 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
Điều con dâng Chúa Điều con dâng Chúa

Của lễ con dâng chỉ là một chút cỏn con. Nhưng ơn Chúa ban là sức thiêng nuôi hồn. Điều ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:45 | Đã xem: 450 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Đến đây dâng Chúa Đến đây dâng Chúa

Dâng bánh rượu thơm ngon cảm tạ tình Chúa thương con luôn hằng chở che nâng đỡ. Dâng ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:44 | Đã xem: 384 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 1 bè
Đây những bàn tay Đây những bàn tay

Đây những bàn tay lao công từng ngày. Giờ xin được cùng dâng cao bánh rượu là những khát ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:42 | Đã xem: 373 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng tình con thơ Dâng tình con thơ

Xin dâng lên Ngài rượu mới dâng tràn sức sống. Với trọn niềm tin kết thành tấm bánh tinh tuyền ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:41 | Đã xem: 386 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng lễ vật đầu mùa Dâng lễ vật đầu mùa

Những gì chúng con làm ra xin dâng lên để tôn vinh Chúa. Dâng Chúa lễ vật đầu mùa là bao ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:40 | Đã xem: 554 lần | Download: 66 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng Chúa tình con - Duy Linh Dâng Chúa tình con - Duy Linh

Giãi nắng dầm mưa, bao công khó mới có bánh này. Chút men nồng cay làm thành nên bao ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:39 | Đã xem: 433 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng Chúa hoa hồng Dâng Chúa hoa hồng

Tiến dâng về Chúa hoa hồng bông hoa sắc màu thắm đẹp mầu máu. Tiến dâng lên tấm lòng con ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:38 | Đã xem: 391 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 3 bè
Dâng Chúa - Duy Linh Dâng Chúa - Duy Linh

Dâng Chúa bánh miến rượu nho, là công lao từng ngày khó, thành tâm xin Chúa nhận cho ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:37 | Đã xem: 355 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng bánh miến rượu nho Dâng bánh miến rượu nho

Dâng Chúa bánh miến rượu nho, xin Người hãy khứng nhận cho. Nhận cho thân phận bụi tro ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:36 | Đã xem: 458 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 1 bè
Cùng Mẹ con dâng - Duy Linh Cùng Mẹ con dâng - Duy Linh

Của lễ con dâng hôm nay vẫn chỉ là bánh miến rượu nho, nhưng hòa cùng tiếng nấc đêm ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:34 | Đã xem: 639 lần | Download: 150 lần | Phiên bản: 1 bè
Cùng hiệp dâng - Duy Linh Cùng hiệp dâng - Duy Linh

Cùng hiệp dâng lên Chúa bánh trắng tinh với rượu nho thơm nồng. Như lễ dâng tình yêu. Xin ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:31 | Đã xem: 441 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Cùng dâng lên Chúa - Duy Linh Cùng dâng lên Chúa - Duy Linh

Cùng dâng lên Chúa bánh trắng rượu hồng và cả tấm lòng, thàn tâm con xin tiến dâng. Canvê ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:29 | Đã xem: 431 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Con dâng lên Ngài - Duy Linh Con dâng lên Ngài - Duy Linh

Con dâng lên Ngài rượu nho bánh miến. Với những tiếng kinh cầu triền miên. Chúa ơi xin ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:28 | Đã xem: 399 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Con chỉ có Con chỉ có

Con chẳng có, chẳng có gì mà tiến dâng lên. Nên con chẳng biết, biết lấy gì mà tiến dâng đây ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:26 | Đã xem: 351 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 1 bè
Bánh miến rượu nho - Duy Linh Bánh miến rượu nho - Duy Linh

Bánh miến với rượu nho con dâng lên, xin thành bánh thiên thần, thánh bánh nuôi hồn. Qua ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 11:25 | Đã xem: 386 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ vật đêm Giáng Sinh Lễ vật đêm Giáng Sinh

Lễ vật đêm Giáng Sinh tha hương, con xin tiến dâng Ngài, Ngài ơi! dâng lên Chúa hài nhi bánh ...

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 16/12/2015 07:15 | Đã xem: 972 lần | Download: 165 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ vật đầu năm (2 bè) Lễ vật đầu năm (2 bè)

Ngày đầu năm dâng bánh rượu thiết tha. Dâng tâm tư nguyện ước sống an hòa. Theo gương ...

Tác giả: Thy Anh | Gửi lên: 14/12/2015 21:19 | Đã xem: 760 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: 2 bè
Ca dâng mùa xuân Ca dâng mùa xuân

Xin dâng về Cha, xin dâng lên lời ca với lòng thành. Dâng lên lời kinh như trầm hương ngát ...

Tác giả: Quốc Thái | Gửi lên: 11/12/2015 12:37 | Đã xem: 867 lần | Download: 168 lần | Phiên bản: 2 bè
Của lễ yêu thương (hôn phối) Của lễ yêu thương (hôn phối)

Hợp dâng lên Chúa tình yêu ước giao từ đây. Hợp dâng lên Chúa lời hứa sắt son nồng say ...

Tác giả: Ninh Doãn Hùng - Phượng Chi | Gửi lên: 07/12/2015 23:59 | Đã xem: 1021 lần | Download: 196 lần | Phiên bản: 2 bè
Con xin dâng (2 bè) Con xin dâng (2 bè)

Con xin dâng lời kinh say và lễ dâng chiều nay. Con xin dâng đời con đây cùng trái tim nồng ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 04:37 | Đã xem: 485 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Đời con dâng Chúa (2 bè) Đời con dâng Chúa (2 bè)

Nguyện xin dâng lên Thiên Chúa trong từng phút giây đời con là bao tương lai mơ ước cho ...

Tác giả: Kim Ân - Thanh Liên | Gửi lên: 18/11/2015 00:29 | Đã xem: 1515 lần | Download: 498 lần | Phiên bản: 2 bè
Của lễ mùa xuân Của lễ mùa xuân

Xuân đến đây rồi hoa cúc, mai, đào nở tươi. Con tiến dâng Ngài mùa xuân tươi thắm lòng ...

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 17/11/2015 13:04 | Đã xem: 608 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: dâng lễ - 2 bè
Tự tình người lao nhọc Tự tình người lao nhọc

Xót xa nhiều phận người nhọc lao muốn xây đời no cơm ấm áo với bàn tay chai trên nương ...

Tác giả: Lm. Hạ Đăng | Gửi lên: 12/11/2015 11:21 | Đã xem: 348 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Con dâng của lễ (3 bè) Con dâng của lễ (3 bè)

Dâng con dâng của lễ, dâng con dâng tình yêu. Của lễ là tình yêu chân thành con tiến dâng ...

Tác giả: Giang Ân | Gửi lên: 06/11/2015 10:50 | Đã xem: 6864 lần | Download: 1706 lần | Phiên bản: 3 bè
Lễ yêu thương - Huy Hoàng Lễ yêu thương - Huy Hoàng

Làn hương sưởi ấm tấm thân cơ hàn. Con dâng lên Ngài cho tuyết sương tan. Làn hương thơm ...

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 28/10/2015 12:36 | Đã xem: 501 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng thánh tử hài nhi Dâng thánh tử hài nhi

Đêm khuya êm ả dần trôi gió đông về tuyết sương giữa trời. Đây Ngôi Lời đã giáng thế lặng ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 12:42 | Đã xem: 1076 lần | Download: 217 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ vật lần đầu tiên Lễ vật lần đầu tiên

Lễ vật lần đầu tiên tay con dâng nơi bàn thánh Chúa với trọn cuộc đời con. Bánh thơm ly ruợu ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 08:18 | Đã xem: 507 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: linh mục
Lễ dâng (9) Lễ dâng (9)

Lạy Cha nhân lành, lạy nguồn thương vô bờ. Con xin dâng lên cha nhân ái lễ vật dệt bao khó ...

Tác giả: Dương Quang | Gửi lên: 23/10/2015 23:21 | Đã xem: 1789 lần | Download: 1015 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời nguyện cầu (3 bè) Lời nguyện cầu (3 bè)

Lời nguyện cầu như khói hương nhẹ bay lên thánh đài. Cầu Ngài thương đoái nhận này đây lễ ...

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 23/10/2015 00:58 | Đã xem: 629 lần | Download: 100 lần | Phiên bản: 3 bè
Dâng về Chúa (2 bản) Dâng về Chúa (2 bản)

Con nay biết lấy gì mà dâng Chúa bây giờ? Con nay biết lấy chi tạ ơn Chúa bây giờ? Lễ vật con ...

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 23/10/2015 00:57 | Đã xem: 437 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 3 bè & 4 bè
Bài ca cảm tạ - Hải Ánh Bài ca cảm tạ - Hải Ánh

Tiếng hát dâng cao, bài ca cảm tạ như làn hương trầm bay tới nhan Chúa. Kính tiến dâng lên ...

Tác giả: Hải Ánh | Gửi lên: 16/10/2015 14:11 | Đã xem: 435 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ dâng - Thy Yên Lễ dâng - Thy Yên

dâng Ngài, xin kính dâng Ngài, lễ giao hòa thịt máu Chúa con. Kính dâng Ngài xin kính dâng ...

Tác giả: Thy Yên | Gửi lên: 16/10/2015 13:52 | Đã xem: 540 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng người cha Dâng người cha

Xin dâng lên này đây người cha gia đình đã vì con bao năm mệt mài hy sinh. Nắng ban mai ...

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 16/10/2015 13:49 | Đã xem: 924 lần | Download: 121 lần | Phiên bản: 1 bè
Bánh với rượu Bánh với rượu

Đây lao nhọc của bao người dầu dãi phong sương qua ngày đêm trên từng nương lúa, nay có ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 16/10/2015 13:38 | Đã xem: 439 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 1 bè
Chẳng biết lấy gì Chẳng biết lấy gì

Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài vì này bao ơn phúc Ngài ban cho. Xin nâng chén cứu độ tán ...

Tác giả: Lm. Thành Tâm | Gửi lên: 16/10/2015 13:32 | Đã xem: 1832 lần | Download: 547 lần | Phiên bản: 1 bè
Con kính dâng lên Ngài Con kính dâng lên Ngài

Con kính dâng lên Ngài rượu nho nồng thơm bánh trắng với tâm tình con kính mến. Xin Chúa ...

Tác giả: Ngọc Khanh | Gửi lên: 16/10/2015 13:26 | Đã xem: 1192 lần | Download: 180 lần | Phiên bản: 2 bè
Con tiến dâng (2 bè) Con tiến dâng (2 bè)

Con tiến dâng lên theo hương trầm nhẹ bay trong ánh nến. Dâng này nho đây bánh miến xin đoái ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 16/10/2015 13:24 | Đã xem: 418 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Con xin tiến dâng - Kim Long Con xin tiến dâng - Kim Long

Con xin tiến dâng lên này rượu nho cùng bánh miến hương kinh ngát bay triền miên, tung hô ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 16/10/2015 13:17 | Đã xem: 2363 lần | Download: 708 lần | Phiên bản: 1 bè
Con xin tiến dâng (1) Con xin tiến dâng (1)

Con xin tiến dâng rượu bánh nơi nương đồng do bông lúa thơm và nho chín sạch trong. Đôi tay ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 16/10/2015 13:14 | Đã xem: 1408 lần | Download: 404 lần | Phiên bản: 1 bè
Của lễ con dâng Của lễ con dâng

Dâng lên dâng lên Cha lành lời nguyện cầu tha thiết hôm nay như hương hoa thơm dạt dào hòa ...

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 16/10/2015 13:12 | Đã xem: 686 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Của lễ mới Của lễ mới

Chúa đã chết đi để lại cho con cuộc tình và Chúa đã phục sinh để lại cho con niềm tin, một niềm ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 16/10/2015 13:04 | Đã xem: 916 lần | Download: 222 lần | Phiên bản: 1 bè
Của lễ nhân sinh Của lễ nhân sinh

Xin dâng Ngài rượu bánh thơm tho xin dâng Ngài vạn nỗi âu lo, lao công miệt mài, đau thương ...

Tác giả: Trần Mừng | Gửi lên: 16/10/2015 13:00 | Đã xem: 1147 lần | Download: 143 lần | Phiên bản: 1 bè
Của lễ tình yêu (3 bè) Của lễ tình yêu (3 bè)

Đây lễ vật đoàn con dâng lên bánh miến và rượu nho thơm tho. Bao tháng ngày mồ hôi tuôn ...

Tác giả: Hiếu Anh - Hồ Đăng Tín | Gửi lên: 16/10/2015 12:54 | Đã xem: 479 lần | Download: 97 lần | Phiên bản: 3 bè
Của lễ tình yêu 1 (2 bè) Của lễ tình yêu 1 (2 bè)

Dâng (dâng) i lên Thiên Chúa (Thiên Chúa) của lễ chúng con mọn hèn (mọn hèn). Này là rượu ...

Tác giả: Hiếu Anh - Hồ Đăng Tín | Gửi lên: 16/10/2015 12:53 | Đã xem: 421 lần | Download: 96 lần | Phiên bản: 2 bè
Của lễ tình yêu (2) Của lễ tình yêu (2)

Xin dâng lên Ngài tình yêu trong trắng ước nguyện một đời, một đời tín trung. Xin dâng lên Ngài ...

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 16/10/2015 12:35 | Đã xem: 711 lần | Download: 88 lần | Phiên bản: 1 bè
Của lễ yêu thương (lễ hôn phối) Của lễ yêu thương (lễ hôn phối)

Yêu thương là tấm bánh, là ly rượu nên của lễ dâng. Xin cho yêu thương này luôn liên kết tình ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 16/10/2015 12:31 | Đã xem: 1981 lần | Download: 703 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng 2 (2 bè) Dâng 2 (2 bè)

Dâng dâng về Cha lòng mến yêu đơn sơ đời con. Dâng con tim nồng say yêu mến Cha luôn ...

Tác giả: Cao Minh Thắng | Gửi lên: 16/10/2015 12:26 | Đã xem: 399 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng 6 (hợp xướng) Dâng 6 (hợp xướng)

Cùng dâng lên Cha tấm bánh tinh hoa từ bông lúa ngát hương thơm nồng. Cùng dâng lên Cha rượu Thánh kết tinh nên từ nho chín sạch trong ...

Tác giả: Trần Xuân Long | Gửi lên: 16/10/2015 12:24 | Đã xem: 824 lần | Download: 179 lần | Phiên bản: hợp xướng
Dâng I Dâng I

Này đây lễ vật con dâng bánh tinh tuyền rượu nho nồng thơm. Trầm hương ngút ngàn thơm ...

Tác giả: Cao Quang Tín - Cao Minh Thắng | Gửi lên: 16/10/2015 12:13 | Đã xem: 346 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng - Nguyễn Duy Dâng - Nguyễn Duy

Nguyện dâng Chúa lễ tình yêu chân thành. Này tấm bánh đây rượu nho thơm ngát. Nguyện ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 16/10/2015 12:10 | Đã xem: 478 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng Ba Ngôi - Thái Nguyên Dâng Ba Ngôi - Thái Nguyên

Xin dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa nguồn ban sự sống bánh thơm rượu nồng, lao công ruộng đồng tỏa lan ngát hương. Xin Cha thương ban muôn ơn phúc ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 16/10/2015 12:05 | Đã xem: 508 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 1 bè
Của lễ tiến dâng - Trường Giang Của lễ tiến dâng - Trường Giang

Này con xin dâng lên tòa Thiên Chúa bánh trắng thơm rượu ngát hương nồng. Lạy Chúa xin đoái nhận của lễ tiến dâng con dâng Chúa với niềm tin yêu ...

Tác giả: Trường Giang | Gửi lên: 16/10/2015 12:01 | Đã xem: 896 lần | Download: 186 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng Cha 1 (2 bè) Dâng Cha 1 (2 bè)

Bánh tinh anh với rượu thơm lành làm của lễ dâng tiến. Tiến dâng Cha với tâm tình ước nguyện trở thành Mình Máu Thánh ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 16/10/2015 11:53 | Đã xem: 512 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng Chúa niềm vui Dâng Chúa niềm vui

Giờ đây trọn đời con với niềm hân hoan chứa chan , tạ ơn Chúa thương con ban cho muôn ...

Tác giả: Kim Ân | Gửi lên: 16/10/2015 11:47 | Đã xem: 561 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng lên Cha (lễ vật tưởng niệm 2) Dâng lên Cha (lễ vật tưởng niệm 2)

Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Chung câu kinh chung một tâm ...

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 16/10/2015 11:37 | Đã xem: 1074 lần | Download: 184 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng lên Chúa - Thái Hòa Dâng lên Chúa - Thái Hòa

Chúa ơi đoàn con xin dâng lên Chúa bánh thơm rượu nho trái cây lành, Chúa ơi! Đoàn con xin ...

Tác giả: Vũ Thái Hòa | Gửi lên: 16/10/2015 11:25 | Đã xem: 355 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng lên Người cuộc đời Dâng lên Người cuộc đời

Giọt rượu nho và tấm bánh hiến dâng lên Người trọn đời là tình yêu, là hạnh phúc ước mơ ngày ...

Tác giả: Kim Ân | Gửi lên: 16/10/2015 11:20 | Đã xem: 504 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng Ngài - Thái Hòa Dâng Ngài - Thái Hòa

Dâng tiến Ngài này của lễ chân thành, dâng Ngài lễ vật, nguyện xin Ngài thương nhận đây ...

Tác giả: Vũ Thái Hòa | Gửi lên: 16/10/2015 11:17 | Đã xem: 471 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng Người Dâng Người

Dâng Người bánh rượu í a thơm nồng, hiệp dâng với bao tình yêu. Dâng lên những lời nguyện ước ...

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 16/10/2015 11:13 | Đã xem: 1138 lần | Download: 369 lần | Phiên bản: 1 bè
Hiến lễ Hiến lễ

Cha đời đời trao ban con đời đời đón nhận, con rất mực ngheo nàn biết lấy gì xin dâng. Biết lấy ...

Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự - Lê Đăng Ngôn | Gửi lên: 16/10/2015 11:03 | Đã xem: 417 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 1 bè
Hương lòng (1) Hương lòng (1)

Đoàn con dâng tiến Chúa quyền linh rượu nho bánh miến đây lòng thành hòa theo hương khói ...

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 16/10/2015 10:57 | Đã xem: 536 lần | Download: 61 lần | Phiên bản: 1 bè
Hương lòng (2) Hương lòng (2)

Đây bao trái tim chung lòng dâng lên bánh thơm rượu lành cùng trầm hương với bao lao nhọc ...

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 16/10/2015 10:56 | Đã xem: 550 lần | Download: 86 lần | Phiên bản: 1 bè
Hương lòng (3) Hương lòng (3)

Xin dâng lên từng giọt rượu ngon, bánh thơm lúa chín đồng xanh. Lễ vật này bao diệu kỳ nhắc ...

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 16/10/2015 10:55 | Đã xem: 367 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 1 bè
Hương lòng (4) Hương lòng (4)

Dâng lên Chúa ngàn lời ca lòng trìu mến. Bánh thơm rượu lành hòa khúc ca ngợi khen nguyện ...

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 16/10/2015 10:54 | Đã xem: 381 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 1 bè
Hương lòng (5) Hương lòng (5)

Xin nguyện cầu Chúa thương, xin Cha thương nhận cho lễ vậy này là rượu nho với bánh tinh ...

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 16/10/2015 10:54 | Đã xem: 386 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 1 bè
Hương lòng (6) Hương lòng (6)

Hoà cùng trầm hương bay lên dâng Chúa nhân hiền rượu nho bánh miến đây lao công của con ...

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 16/10/2015 10:52 | Đã xem: 346 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 1 bè
Hương lòng (7) Hương lòng (7)

Nguyện xin Chúa nhận của lễ này của lễ trắng trong vẹn tuyền. Hòa với máu Chiên nhân hiền ...

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 16/10/2015 10:51 | Đã xem: 361 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Hy lễ tình yêu (4 bè) Hy lễ tình yêu (4 bè)

Hồi nhớ hiến lễ cao vời Chúa quá yêu người nên hy sinh châu thân chỉ vì yêu thương thế nhân ...

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 16/10/2015 10:46 | Đã xem: 1935 lần | Download: 544 lần | Phiên bản: 4 bè
Lễ dâng cuộc đời Lễ dâng cuộc đời

Này là tấm bánh trắng và đây là chén rượu nồng xin dâng lên, xin dâng lên thiên nhan Chúa mong Chúa thương nhận lễ dâng và xuống muôn hồng ân ...

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 16/10/2015 10:33 | Đã xem: 845 lần | Download: 147 lần | Phiên bản: 1 bè
Lễ dâng tình yêu (2 bè) Lễ dâng tình yêu (2 bè)

Dâng lên toà Chúa từ nhân đâu bánh thơm ly rượu nồng. Dâng lên tình yêu son sắt xin Ngài ...

Tác giả: Đào Trung | Gửi lên: 16/10/2015 10:28 | Đã xem: 1784 lần | Download: 922 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ tế đầu mùa Lễ tế đầu mùa

Lạy (i) Chúa! Chúng con dâng lên Chúa lễ tế đầu mùa chay này. Xin soi sáng cho muôn người ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 16/10/2015 10:26 | Đã xem: 1071 lần | Download: 143 lần | Phiên bản: mùa chay
Lễ vật đầu năm Lễ vật đầu năm

Mùa xuân đã trở về ôi tuyệt đẹp và hoa trái đẹp tươi trong nắng mai. Hiệp dâng trước Thiên Nhan Cha chí lành với lễ vật đầu năm. Cảm tạ Chúa cho ta trong cuộc đời ...

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 16/10/2015 06:04 | Đã xem: 587 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 1 bè
Lễ vật tạ ơn - Ngọc Linh Lễ vật tạ ơn - Ngọc Linh

Dâng Cha mầu xanh của đất. Hoa tươi và muôn quả chín. Bao nhiêu mồ hôi đổ xuống kết thành ...

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 16/10/2015 05:58 | Đã xem: 1069 lần | Download: 161 lần | Phiên bản: 1 bè
Lời con kêu khấn (2 bè) Lời con kêu khấn (2 bè)

(Nguyện lời con kêu khấn) Tựa trầm hương thơm ngát tỏa bay về tôn nhan Chúa, Chúa ơi tay ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 16/10/2015 04:08 | Đã xem: 733 lần | Download: 100 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời kinh yêu thương Lời kinh yêu thương

Lời kinh yêu thương dâng Cha thắm ân tình thiết tha tháng ngày. Trầm hương thơm bay Thiên ...

Tác giả: Cao Minh Thắng | Gửi lên: 16/10/2015 04:03 | Đã xem: 662 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 1 bè
Lễ dâng hôm nay (2 bè) Lễ dâng hôm nay (2 bè)

Lạy Chúa, Chúa công minh khi Ngài phân xét vì chúng con đã phản nghịch Ngài. Làm bao điều ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 16/10/2015 04:00 | Đã xem: 850 lần | Download: 88 lần | Phiên bản: 2 bè
Như áng hương trầm - Mi Trầm Như áng hương trầm - Mi Trầm

Xin cho lời con như áng hương trầm bay lên tòa Chúa. Đây bàn tay con dâng lên lễ vật kính ...

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 16/10/2015 03:55 | Đã xem: 826 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: 1 bè
Như trầm hương Như trầm hương

Xin cho lời con khấn cầu được như trầm hương ngát thơm bay về thần nhan Chúa. Xin cho tay ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 16/10/2015 03:53 | Đã xem: 402 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 1 bè
Tấm bánh miến - Kim Long Tấm bánh miến - Kim Long

Tấm bánh trắng tinh tuyền ly rượu nho thơm ngát kính tiến Thiên Chúa uy quyền khấn ước ân ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 16/10/2015 03:47 | Đã xem: 680 lần | Download: 93 lần | Phiên bản: 1 bè
Tâm tình dâng Chúa - Công Huỳnh Tâm tình dâng Chúa - Công Huỳnh

Gói trọn tâm tình trong tấm bánh rượu thơm nguyện dâng Chúa với cả tấm lòng. Mồ hôi lao ...

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 16/10/2015 03:45 | Đã xem: 724 lần | Download: 86 lần | Phiên bản: 1 bè
Tiến dâng Cha - Thành Tâm Tiến dâng Cha - Thành Tâm

Giờ hồn con cất tiếng ngợi ca vì lòng Cha bao la đại hải. Sáng hơn sao, rực rỡ hơn trăng. Chẳng ...

Tác giả: Lm. Thành Tâm | Gửi lên: 16/10/2015 03:30 | Đã xem: 1629 lần | Download: 345 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình yêu Thiên Chúa - Bảo Nam Tình yêu Thiên Chúa - Bảo Nam

Tình yêu Thiên Chúa êm đềm như bãi cỏ xanh. Tình yêu Thiên Chúa như là dòng suối mát ...

Tác giả: Lâm Bảo Nam | Gửi lên: 16/10/2015 03:24 | Đã xem: 443 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 1 bè
Trầm hương con dâng Trầm hương con dâng

Trầm hương con dâng chứa chan bao tình mến yêu. Cuộc đời hôm nay xin dâng lên Chúa nhân ...

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 16/10/2015 03:23 | Đã xem: 1089 lần | Download: 187 lần | Phiên bản: 2 bè
Từng giọt rượu - Nguyễn Duy Từng giọt rượu - Nguyễn Duy

Đây từng giọt rượu nho dâng lên Chúa rượu nồng ước mơ. Dâng Ngài bánh trắng tinh dâng lên ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 16/10/2015 03:11 | Đã xem: 947 lần | Download: 248 lần | Phiên bản: 1 bè
Từ ruộng đất Từ ruộng đất

Từ ruộng đất đã trổ sinh muôn hoa màu do chúng con năm tháng dãi dầu. Do công lao ngày đêm ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 16/10/2015 01:33 | Đã xem: 674 lần | Download: 72 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin mở mắt con Xin mở mắt con

Lạy Chúa xin Chúa hãy mở mắt con ra cho con ngắm nhìn nhan thánh Chúa. Lạy Chúa xin Chúa ...

Tác giả: Khổng Vĩnh Thành | Gửi lên: 16/10/2015 01:30 | Đã xem: 561 lần | Download: 61 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin chúc tụng Chúa Xin chúc tụng Chúa

Chúc tụng Chúa là Chúa cả đất trời, Chúa cả muôn loài, Chúa là Chúa tể vũ hoàn đã rộng ban ...

Tác giả: Hoài Bắc | Gửi lên: 16/10/2015 01:24 | Đã xem: 558 lần | Download: 50 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin dâng - Công Lý Xin dâng - Công Lý

Xin dâng cho lòng thương xót Chúa dĩ vãng (ơ) đời con biết bao lỗi lầm. Xin dâng cho tình Cha ...

Tác giả: Đinh Công Lý | Gửi lên: 16/10/2015 01:19 | Đã xem: 451 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin dâng lên (6) Xin dâng lên (6)

Xin dâng lên tấm bánh tinh tuyền là lao công dãi dầu cuộc sống. Xin dâng lên này là rượu nho ...

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 16/10/2015 01:15 | Đã xem: 774 lần | Download: 158 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin dâng lên (2) - Công Huỳnh Xin dâng lên (2) - Công Huỳnh

Dâng lên Chúa tấm bánh thơm ly rượu nồng. Dâng lên Chúa trót cả tấm thân làm của lễ trót đời ...

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 16/10/2015 01:12 | Đã xem: 678 lần | Download: 97 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin dâng lên Ngài (2 bè) Xin dâng lên Ngài (2 bè)

Con tiến dâng lên ngài rượu nho với hạt lúa miến. Con xin dâng lên Ngài cuộc đời bao nỗi cô ...

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 16/10/2015 01:06 | Đã xem: 453 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Hiến lễ tinh tuyền - Đức Huyến Hiến lễ tinh tuyền - Đức Huyến

Đây bánh thơm với rượu nho tinh tuyền, xin hiệp dâng lên Chúa biết bao niềm vui với muôn đắng cay nỗi buồn. ...

Tác giả: Phạm Đức Huyến | Gửi lên: 16/10/2015 01:02 | Đã xem: 1396 lần | Download: 522 lần | Phiên bản: hợp xướng
Dâng Chúa hiến lễ đời con Dâng Chúa hiến lễ đời con

Xin dâng Chúa hiến lễ (í a) đời con. Đây thân xác với cả (í a) linh hồn. Niêm buồn vui với tiếng ...

Tác giả: Hải Ánh | Gửi lên: 16/10/2015 00:57 | Đã xem: 698 lần | Download: 96 lần | Phiên bản: 2 bè
Kính tiến dâng Cha (2 bản) Kính tiến dâng Cha (2 bản)

Kính tiến, kính tiến dâng Cha bánh rượu tựa hương ngát hòa. Là đây công lao tháng năm qua ...

Tác giả: Hải Ánh - Liên Bình Định | Gửi lên: 16/10/2015 00:55 | Đã xem: 654 lần | Download: 200 lần | Phiên bản: 1 bè & 2 bè
Là đây bánh miến Là đây bánh miến

Là đây bánh miến với rượu nho, tiến dâng là như lễ tôn thờ và đây thân xác linh hồn thơ tiến ...

Tác giả: Hải Ánh | Gửi lên: 16/10/2015 00:50 | Đã xem: 626 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 1 bè
Tiến lên bàn thờ Tiến lên bàn thờ

Tôi sẽ bước lên bàn thờ Thiên Chúa, tuổi thanh xuân reo mừng trong Chúa muôn đời. Hồn tôi ...

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/10/2015 22:12 | Đã xem: 379 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng lễ vật toàn thiêu Dâng lễ vật toàn thiêu

Tay con mang lễ vật bước vào đền thờ Thiên Chúa. Dâng là dâng tiến lên Ngài với trọn một ...

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 15/10/2015 22:10 | Đã xem: 655 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 2 bè
Nguyện xin dâng lên - Hải Ánh Nguyện xin dâng lên - Hải Ánh

Nguyện xin dâng lên bánh thơm nơi nương đồng, bàn tay nắng mưa vun trồng dệt nên công và ...

Tác giả: Hải Ánh | Gửi lên: 15/10/2015 22:07 | Đã xem: 397 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 1 bè
Như lễ ban chiều Như lễ ban chiều

Tiến dâng, dâng Cha lễ vật đời con bánh thơm kết bằng trí tuệ lao công. Tiến dâng, dâng Cha ...

Tác giả: Hải Ánh | Gửi lên: 15/10/2015 22:06 | Đã xem: 411 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 1 bè
 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 13/02/2018 12:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 10:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 07/06/2017 23:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 104
  • Khách viếng thăm: 60
  • Máy chủ tìm kiếm: 44
  • Hôm nay: 10566
  • Tháng hiện tại: 185012
  • Tổng lượt truy cập: 18029456

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ