Nhà tài trợ

Nơi hang đá (lễ thánh gia) Nơi hang đá (lễ thánh gia)

Mục đồng vui bước ra đi tới hang Belem, họ thấy Mẹ Maria với thánh Giuse và Hài Nhi thơ ...

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/04/2016 09:41 | Đã xem: 770 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: nhập lễ - 2 bè
Gương Thánh Gia - Têrêsa Gương Thánh Gia - Têrêsa

Ôi Nhà Chúa rạng ngời chiếu sáng hoa đức hạnh nở tươi. Gương Thánh Gia tuyệt vời, bao ...

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 27/04/2016 09:19 | Đã xem: 566 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: 2 bè
Nhìn về Thánh Gia (lễ Thánh Gia Chúa - năm C) Nhìn về Thánh Gia (lễ Thánh Gia Chúa - năm C)

Nhìn về nơi Thánh Gia là đèn soi sáng cho đời. Giàu nghèo hay đói no, tình nhà nồng thắm ...

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 09:14 | Đã xem: 1087 lần | Download: 168 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình yêu Thánh Gia thất Tình yêu Thánh Gia thất

Tình yêu Thiên Chúa ôi cao sang diệu huyền. Ngài đã mặc khải tình yêu đó nơi gia đình Thánh ...

Tác giả: Lm. Fa Thăng | Gửi lên: 22/04/2016 15:15 | Đã xem: 1367 lần | Download: 705 lần | Phiên bản: 2 bè
Mừng lễ Thánh Gia Mừng lễ Thánh Gia

Mừng lễ Thánh Gia, hôm nay mừng kính Thánh Gia. Tấm gương tuyệt vời soi đường gia đình ...

Tác giả: Đạo Tử | Gửi lên: 22/04/2016 15:12 | Đã xem: 988 lần | Download: 264 lần | Phiên bản: 2 bè
Đời sống Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia) Đời sống Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia)

Đời sống Thánh Gia đâu có gì là êm ả, đâu phải có Chúa ở cùng là tránh được vất vả long đong ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 09:49 | Đã xem: 1199 lần | Download: 283 lần | Phiên bản: 1 bè
Lễ thánh gia (thánh vịnh 127) Lễ thánh gia (thánh vịnh 127)

Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Hoa trái tay bạn ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 25/10/2015 16:28 | Đã xem: 3476 lần | Download: 1516 lần | Phiên bản: đáp ca
Noi gương Thánh Gia Noi gương Thánh Gia

Một nhà trên dưới thuận hòa như vườn cây tốt rộn ràng hương hoa. Một nhà ân đức gần xa yêu người yêu Chúa hạnh phúc chan hòa ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 10/10/2015 12:55 | Đã xem: 1875 lần | Download: 715 lần | Phiên bản: 2 bè
Gia đình thánh Gia đình thánh

Gia đình Nadarét đã sống yêu thương, gia đình Nadarét thuận hòa và thánh thiện. Luôn tìm ...

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 05/10/2015 22:41 | Đã xem: 463 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: 1 bè
Theo gương Thánh Gia Theo gương Thánh Gia

Theo gương Thánh gia, gia đình con trên thuận dưới hòa. Gia đình con tận tâm yêu Chúa ...

Tác giả: Lm. Vương Diệu | Gửi lên: 03/10/2015 00:44 | Đã xem: 1123 lần | Download: 265 lần | Phiên bản: 2 bè
Gia đình của Chúa Gia đình của Chúa

Có mấy chú mục đồng ngó thấy gia đình của Chúa. Có mấy chú mục đồng ngó thấy hạnh phúc ...

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 02/10/2015 23:37 | Đã xem: 607 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 1 bè
Phúc đức thay (lễ Thánh Gia) Phúc đức thay (lễ Thánh Gia)

Phúc đức thay người kính sợ Thiên Chúa, và luôn tuân giữ đường lối của Ngài. Công khó tay làm ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 28/09/2015 09:36 | Đã xem: 429 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: đáp ca
Thánh Gia (3 bè) Thánh Gia (3 bè)

Thánh (i) gia yên vui đầm ấm (i) luôn trong ngoài, Thánh gia nêu tấm gương soi cho bao gia ...

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 20/09/2015 11:53 | Đã xem: 368 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 3 bè
Phúc cho ai (lễ Thánh Gia) Phúc cho ai (lễ Thánh Gia)

Phúc cho ai tôn sợ Chúa. Phúc cho ai sống theo đường lối Người. 1/ Thật phúc thay những ...

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 20/09/2015 09:55 | Đã xem: 388 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: nhập lễ
Kính mừng Thánh Gia Kính mừng Thánh Gia

Thánh Gia là tổ ấm chứa chan ân tình, Thánh Gia là mẫu gương của các gia đình. Đức Chúa ...

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 20/09/2015 01:55 | Đã xem: 783 lần | Download: 117 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh Gia Thất Thánh Gia Thất

Như đóa hoa nở thơm hương gương thánh gia tuyệt vời. Đời lao nhọc sớm tối, âm thầm phục ...

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 20/09/2015 01:16 | Đã xem: 482 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: 1 bè
Lễ Thánh Gia - năm C (Thánh vịnh 83) Lễ Thánh Gia - năm C (Thánh vịnh 83)

(Hạnh phúc thay ai người ở trong nhà Chúa) Ai (i) người được ở trong) ở trong Chúa ...

Tác giả: Xuân Chung | Gửi lên: 15/09/2015 09:45 | Đã xem: 691 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh Gia kêu gọi Thánh Gia kêu gọi

Này này con ơi, hãy lắng tai nghe. Cuộc đời đau thương nhiều nỗi đắng cay. Muôn tiếng than ...

Tác giả: Võ Thanh Hương | Gửi lên: 09/09/2015 15:49 | Đã xem: 552 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh Gia Thánh Gia

Năm xưa trong một làng quê Thánh Gia sống đạo thiết tha yêu mến đời. Dù nghèo vẫn vui ...

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 09/09/2015 15:48 | Đã xem: 533 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguyện cầu Thánh Gia Nguyện cầu Thánh Gia

Chuyện ngày xưa hôm nay vẫn đây chuyện ngày xưa nay vẫn đẹp mầu là chuyện xưa nơi gia ...

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 09/09/2015 12:16 | Đã xem: 2412 lần | Download: 1139 lần | Phiên bản: 1 bè
Kinh dâng mình cho Thánh Gia Kinh dâng mình cho Thánh Gia

Lạy Thánh Gia: Giê-su, Ma-ri-a, Giu-se là gương mãu lý tưởng hạnh phúc gia đình, nguồn hạnh ...

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 08/09/2015 21:57 | Đã xem: 526 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 1 bè
Tôn vinh Thánh Gia Tôn vinh Thánh Gia

Về nhà Cha chung tiếng ca tạ ơn Chúa. Tôn vinh Thánh Gia gương sáng tỏa muôn nhà. ...

Tác giả: Bạch Quỳnh | Gửi lên: 08/09/2015 21:20 | Đã xem: 1165 lần | Download: 203 lần | Phiên bản: 1 bè
Học nơi Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia) Học nơi Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia)

Hãy học nơi Thánh Gia một nhà yêu thương đầm ấm, cảm thông vui buồn sớt chia, hy sinh ...

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 08/09/2015 21:15 | Đã xem: 1573 lần | Download: 368 lần | Phiên bản: 2 bè
Gương Thánh Gia Gương Thánh Gia

Gia đình trên dưới thuận hòa như vườn cây tốt trổ hoa. Yêu người yêu Chúa hết tình một đời ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 08/09/2015 15:25 | Đã xem: 1255 lần | Download: 406 lần | Phiên bản: 2 bè
Gương Thánh Gia - Thiên Lý Gương Thánh Gia - Thiên Lý

Muôn tiếng ca vang lừng hòa lời ngợi khen Gia Đình Thánh. Gương Thánh Gia rạng ngời ...

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 08/09/2015 15:23 | Đã xem: 1864 lần | Download: 746 lần | Phiên bản: 1 bè
Đầm ấm sum vầy Đầm ấm sum vầy

Đầm ấm sum vầy (là) hạnh phúc Thánh Gia. Yêu mến chan hòa (là) gương mẫu mọi nhà. Cha ...

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 08/09/2015 14:45 | Đã xem: 459 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 1 bè
Cầu xin Thánh Gia Cầu xin Thánh Gia

Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa. Miền Nararét Thánh Gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo ...

Tác giả: Phạm Đình Nhu - Nguyễn Khắc Tuần | Gửi lên: 08/09/2015 11:58 | Đã xem: 1787 lần | Download: 659 lần | Phiên bản: 2 bè
Ca mừng Thánh Gia Ca mừng Thánh Gia

Thuở xưa nơi làng Na-da- rét.. gia đình Thánh ân tình luôn tha thiết. Luôn tỏa hương thơm ...

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 07/09/2015 23:08 | Đã xem: 1035 lần | Download: 189 lần | Phiên bản: 2 bè
 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 14/02/2018 00:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 22:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 08/06/2017 10:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 199
  • Hôm nay: 7221
  • Tháng hiện tại: 232718
  • Tổng lượt truy cập: 18908476

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ