Trời cao ơi (Chúa nhật 4 mùa Vọng) Trời cao ơi (Chúa nhật 4 mùa Vọng)

Trời cao ơi! trên khắp mặt đất này hãy đổ sương xuống đầy. Ngàn mây ơi! mưa Đấng công bình

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/04/2016 09:11 | Đã xem: 1006 lần | Download: 163 lần | Phiên bản: nhập lễ - 2 bè
There is a longing - Xin Chúa nghe There is a longing - Xin Chúa nghe

Trong tâm tư con khát mong ngày đêm ôi Chúa nhân từ. Nguyện tỏ ra Thánh Nhan Ngài ơi!

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:10 | Đã xem: 724 lần | Download: 73 lần | Phiên bản: 1 bè
Tâm ca mùa chờ mong Tâm ca mùa chờ mong

Con ngước trông lên xa xăm trên nơi trời cao, khao khát trông mong tâm tư hòa theo ngàn sao

Tác giả: Giang Tâm - Khắc Đỗ | Gửi lên: 27/04/2016 09:09 | Đã xem: 708 lần | Download: 84 lần | Phiên bản: 2 bè
Maranatha Ngài ơi hãy đến Maranatha Ngài ơi hãy đến

Maranatha! Nhân thế trông mong bình an. Maranatha! Nhân thế trông mong tình Ngài thương

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:08 | Đã xem: 891 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: 1 bè
Khát mong hy vọng Khát mong hy vọng

Thế nhân u sầu từng ngày ngóng trông, khát mong, hy vọng bừng sáng trần gian. Đã bao đêm

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:07 | Đã xem: 868 lần | Download: 123 lần | Phiên bản: 2 bè
Emmanuel Maranatha Emmanuel Maranatha

Từ bao năm nhân thế trông mong Vị Thiên Sai mau đến. Người muôn dân muôn nước trông

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:06 | Đã xem: 528 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 3 bè
Đức vua đang ngự đến Đức vua đang ngự đến

Vui mừng lên hỡi thiếu nữ Sion. Hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Giêrusalem

Tác giả: Lm. Mạnh Hùng | Gửi lên: 02/02/2016 10:12 | Đã xem: 529 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: Xp. 3 - 2 bè
Vui lên nào Vui lên nào

Vui lên, vui lên nào hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy. Vui lên, vui lên nào vùng đất hoang hãy

Tác giả: Lm. Mạnh Hùng | Gửi lên: 02/02/2016 10:06 | Đã xem: 764 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: Is. 35 - 2 bè
Chồi non sẽ mọc lên Chồi non sẽ mọc lên

Và ngày đó chồi non nhà Đức Chúa sẽ mọc lên là vinh quang danh dự, là hoa trái trổ sinh từ

Tác giả: Lm. Mạnh Hùng | Gửi lên: 02/02/2016 09:56 | Đã xem: 540 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Is. 4 - 2 bè
Trong những ngày ấy Trong những ngày ấy

Trong những ngày ấy Ta sẽ cho mọc lên một mầm non. Trong những ngày ấy Ta sẽ cho trổ

Tác giả: Lm. Mạnh Hùng | Gửi lên: 02/02/2016 09:51 | Đã xem: 580 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Xion vui lên Xion vui lên

Giữa nơi trần thế nài xin Thiên Chúa chí nhân. Đoái thương ngự thăm ủi an đỡ nâng nhân trần

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 02/02/2016 09:44 | Đã xem: 884 lần | Download: 84 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngàn mây Ngàn mây

Mùa đông tăm tối, trần thế sống trong u sầu chờ mong cứu thoát, tháng ngàu sống kiếp thương

Tác giả: Liên Bình Định - Sơn Tuyền | Gửi lên: 21/12/2015 10:47 | Đã xem: 680 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin Chúa đến Xin Chúa đến

Trần gian hoang sơ hằn in vết nhơ, giây từng giây ngóng chờ. Tựa đồng khô ran trơ dưới nắng

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 10:37 | Đã xem: 868 lần | Download: 118 lần | Phiên bản: 4 bè
Trời cao hỡi (Isaia 45) Trời cao hỡi (Isaia 45)

Trời cao hỡi nào gieo sương xuống. Mây hãy đổ mưa, mưa đức công bình. Đất rộng mở cho nẩy

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 10:36 | Đã xem: 685 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: Isaia 45 - 2 bè
Phúc thay (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C) Phúc thay (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C)

Phúc thay cho người có Chúa bên mình. Bao là hoan lạc nay ca hát cất tiếng tôn vinh. Chúa sẽ

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 21/12/2015 10:34 | Đã xem: 663 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Phải làm gì (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C) Phải làm gì (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C)

Chúa sẽ đến nơi dương gian như chiên hiền lành. Chúa sẽ đến đưa muôn dân xa nơi tội tình

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 21/12/2015 10:32 | Đã xem: 563 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy dọn đường (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C) Hãy dọn đường (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C)

Hãy dọn đường cho Chúa đi, hố sâu phải lấp cho đầy, đồi nương phải bạt cho thấp, khúc quanh

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 21/12/2015 10:31 | Đã xem: 621 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy tỉnh thức (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C) Hãy tỉnh thức (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C)

Hãy tỉnh thức, hãy nguyện cầu, chớ để lòng ta đắm say. trong bon chen sự đời, ru hồn trong

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 21/12/2015 10:30 | Đã xem: 691 lần | Download: 78 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa là mặt trời hòa bình Chúa là mặt trời hòa bình

Chúa là mặt trời hòa bình cho mảnh đất tâm hồn hồi sinh. Chúa là ánh sáng bình minh xua tan

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:28 | Đã xem: 521 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Anh em hãy vui luôn Anh em hãy vui luôn

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi xin lặp lại rằng: hãy vui luôn, hãy vui luôn

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 21/12/2015 10:27 | Đã xem: 971 lần | Download: 115 lần | Phiên bản: 2 bè
Trời cao hỡi - Xuân Thảo Trời cao hỡi - Xuân Thảo

Trời cao hỡi xin cho vị công chính mau giáng trần, mau giáng trần tựa sương mát nhò sa. Từ

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 21/12/2015 10:25 | Đã xem: 827 lần | Download: 69 lần | Phiên bản: 1 bè
Ngày đó Ngày đó

Hãy vững tin hỡi anh em vì ngày Chúa đến sẽ không xa. Hãy vững tin hỡi anh em vì ngày

Tác giả: Lm. Phương Anh | Gửi lên: 21/12/2015 10:24 | Đã xem: 1088 lần | Download: 144 lần | Phiên bản: 2 bè
Khao khát ơn trời Khao khát ơn trời

Xin cho con luôn biết mong chờ, chờ đón Chúa với niềm vui. Khi gian nan hay lúc thanh nhàn

Tác giả: Minh Chiết | Gửi lên: 21/12/2015 10:23 | Đã xem: 1178 lần | Download: 226 lần | Phiên bản: 2 bè
Trời vui lên Trời vui lên

Trời vui lên đất hãy nhảy mừng ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đang ngự đến xét xử địa cầu. Ngài

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:22 | Đã xem: 618 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Luôn chờ mong Ngài Luôn chờ mong Ngài

Thường khi thấy mưa rơi lòng con những bồi hồi ngước mắt trông lên trời thầm mong Ngài

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:21 | Đã xem: 493 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy đến và hãy nói Hãy đến và hãy nói

Tôi đang đi giữa sa mạc cuộc đời tìm bóng mát để nghỉ ngơi. Nhưng trong tôi tiếng Ngài vẫn

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:20 | Đã xem: 529 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Đang khi mong đợi Đang khi mong đợi

Theo như lời hứa chúng ta trông chờ một trời mới đất mới có công lý ngự trị. Đang khi mong

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:19 | Đã xem: 429 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa đến với ta Chúa đến với ta

Yêu nhau đâu kể gì gần xa dù qua bao nhiêu gian khó, dù qua bao nhiêu năm tháng vẫn không

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:18 | Đã xem: 401 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 2 bè
Trông đợi ơn trên Trông đợi ơn trên

Đoàn con trông mong lên Chúa. Cầu xin mưa Đấng cứu tinh. Ngày đêm con van xin Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:38 | Đã xem: 753 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: 2 bè
Trời cao xin đổ sương Trời cao xin đổ sương

Trời cao xin đổ sương xuống và ngàn mây mưa Đấng cứu tinh. Trời cao xin đổ sương xuống

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:37 | Đã xem: 1178 lần | Download: 124 lần | Phiên bản: 2 bè
Trời cao (2) Trời cao (2)

Trời cao hãy đổ sương xuống. Từ ngàn mây xin Ngài đến như mưa nguồn. Trời cao hãy đổ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:21 | Đã xem: 1708 lần | Download: 340 lần | Phiên bản: 2 bè
Tầng trời hãy đổ sương mai Tầng trời hãy đổ sương mai

Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa Đấng công bình. Tầng trời hãy đổ sương mai

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:17 | Đã xem: 1172 lần | Download: 140 lần | Phiên bản: 2 bè
Tầng trời cao (2) Tầng trời cao (2)

Tầng trời cao hãy đổ xuống sương mai, ngàn mây ơi mau mưa Đấng công bình. Tầng trời cao

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:16 | Đã xem: 833 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 2 bè
Tầng trời cao (1) Tầng trời cao (1)

Tầng trời cao sương ơi sa xuống, mây ơi mau mưa vị cứu tinh. Tầng trời cao sương ơi sa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:15 | Đã xem: 630 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngàn mây mau mưa Ngàn mây mau mưa

Ngàn mây ơi mau mưa, trời cao xin sương rơi Đấng công bình xuống cứu nhân trần. Ngàn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:13 | Đã xem: 563 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 3 bè
Mưa Đấng cứu đời Mưa Đấng cứu đời

Xin mưa Đấng cứu đời, ban ơn xuống an bình cho nhân thế vui mừng sống trong ơn Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:12 | Đã xem: 756 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Mong đợi (2 bè) Mong đợi (2 bè)

Đời con mong đợi Chúa đến như đất cằn khô mong đợi nước nguồn. Đời con lao đao khốn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:10 | Đã xem: 473 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Mây ơi hãy mưa Mây ơi hãy mưa

Mây ơi hãy mưa giăng đầy trời cao, hãy đổ sương xuống cho đất phát sinh Đấng công bình

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:09 | Đã xem: 410 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Dọn đường cho Chúa - Đình Ân Dọn đường cho Chúa - Đình Ân

Mau dọn đường đi cho Chúa, mở lối cho ngay thẳng để đón Ngài. Núi đồi bạt cho thấp xuống

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:58 | Đã xem: 591 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Con mong chờ Chúa Con mong chờ Chúa

Con mong chờ Chúa như con đợi mẹ về. Con mong chờ Chúa như nai rừng mong đến suối

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:56 | Đã xem: 488 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Con chờ Chúa Con chờ Chúa

Con chờ Chúa đến như bao lần con ngóng trông mẹ về. Con chờ Chúa đến như đất khô mong

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:55 | Đã xem: 456 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa hòa bình (2 bè) Chúa hòa bình (2 bè)

Chúa hòa bình con thiết tha mong chờ Ngài ơi hãy đến xóa tan bao nỗi oán thù. Bầy lang sói

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:53 | Đã xem: 426 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Mau tỉnh thức Mau tỉnh thức

Hỡi ai hãy con mê man hãy mau tỉnh thức vì Chúa đã đến rồi. Chúa giáng trần để cứu dân

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:20 | Đã xem: 479 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin trời đồ sương (thánh vịnh 18) Xin trời đồ sương (thánh vịnh 18)

Xin trời đổ sương mai, mây hãy mưa Đấng công bình, đất hãy nở vị cứu tinh, trời mây nói lên

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:47 | Đã xem: 618 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Tv. 18 - 2 bè
Thiết tha van nài Thiết tha van nài

Sương trời đổ xuống mây ngàn mưa xuống Đấng cứu tinh cứu muôn dân Người. Chính vị

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:58 | Đã xem: 627 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Này Ngài sẽ đến Này Ngài sẽ đến

Có tiếng kêu vang nơi hoang địa miền hoang vu vang tiếng kêu mời hãy dọn đường để Đấng

Tác giả: Viễn Xứ - Lm. Nguyễn Hùng Cường | Gửi lên: 17/12/2015 09:33 | Đã xem: 809 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: Mt. 3 - 2 bè
Xin hãy đến Xin hãy đến

Lạy Chúa xin hãy đến cứu chúng con vì Chúa là Đấng cứu thế chúng con đang mong chờ. Lạy

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 16/12/2015 20:39 | Đã xem: 587 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Từ gốc Giessê Từ gốc Giessê

Từ gốc Giessê sẽ đâm ra một chồi khắp trái đất tràn ngập vinh danh Chúa. Từ gốc Giessê sẽ

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 16/12/2015 20:38 | Đã xem: 705 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Isaia 11 - 2 bè
Người đến Người đến

Người đến như mưa ngâu trên cỏ xanh. Người đến cây công chính nẩy chồi thái bình. Người

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 16/12/2015 20:36 | Đã xem: 505 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời nguyện trời cao Lời nguyện trời cao

Trời cao hãy đổ sương mai xuống. Ngàn mây hãy mưa Đấng công chính và đất hãy nở muôn

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 16/12/2015 20:32 | Đã xem: 561 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Ix. 45 - 2 bè
Con vẫn đợi chờ Con vẫn đợi chờ

Con vẫn đợi vẫn chờ ngày giờ Chúa đến thăm con. Trao ban tình thương chứa chan giơ tay

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 11:13 | Đã xem: 623 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Nguyện cầu trời cao Nguyện cầu trời cao

Nguyện cầu trời cao xin mưa xuống Đấng công bình. Mỏi mòn đợi trông lúc tối vắng khi bình

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 14/12/2015 00:19 | Đã xem: 925 lần | Download: 76 lần | Phiên bản: 2 bè
Lạy Ngài xin đến Lạy Ngài xin đến

Từ trời cao xanh xin ban xuống muôn phước lành. Lòng mỏi mòn trông ơn trên chiếu tỏa nhan

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 14/12/2015 00:07 | Đã xem: 881 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: 2 bè
Maranatha xin Ngài hãy đến Maranatha xin Ngài hãy đến

Maranatha! Ngài ơi hãy đến! Ngài đến mau đi, trần gian trông ngóng Ngài đến viếng thăm

Tác giả: Thành Tâm | Gửi lên: 13/12/2015 22:00 | Đã xem: 1559 lần | Download: 248 lần | Phiên bản: Kh. 22 - 2 bè
Trời cao ơi - Quốc Vinh Trời cao ơi - Quốc Vinh

Như đất hoang khô cằn sỏi đá, vẫn hằng mong mưa nguồn tưới gội chứa chan. Con vẫn luôn

Tác giả: Quốc Vinh | Gửi lên: 13/12/2015 11:35 | Đã xem: 849 lần | Download: 89 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy thức tỉnh sẵn sàng Hãy thức tỉnh sẵn sàng

Hãy thức tỉnh sẵn sàng, vì ta không biết được rõ ràng ngày giờ Ngài đến trong vinh quang. Hãy

Tác giả: Quốc Vinh | Gửi lên: 12/12/2015 16:25 | Đã xem: 470 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Con vẫn mong chờ (2 bè) Con vẫn mong chờ (2 bè)

Con vẫn mong chờ ngày giờ Chúa viếng thăm con. Cứu chuộc muôn loài nằm trong bóng tối

Tác giả: Quốc Vinh | Gửi lên: 12/12/2015 11:28 | Đã xem: 538 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa ơi xin Ngài mau đến Chúa ơi xin Ngài mau đến

(Hãy tỉnh thức) và hãy sẵn sàng chờ đón Đấng cứu tinh sắp sinh xuống trần. Hãy dọn mọi

Tác giả: Quốc Vinh | Gửi lên: 12/12/2015 11:02 | Đã xem: 783 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: hợp xướng
Chờ mong Chúa đến Chờ mong Chúa đến

Hồn con mong Chúa như nai khát mong ước nguồn. Nguyện xin Ngài thương ban Đấng cứu

Tác giả: Quốc Vinh | Gửi lên: 12/12/2015 10:27 | Đã xem: 775 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 1 bè
Cậy trông Chúa đến Cậy trông Chúa đến

Trời cao xin hãy cho sương rơi và ngàn mây hãy đem nguồn mưa tới. Từ trần gian tha thiết

Tác giả: Quốc Thái | Gửi lên: 12/12/2015 00:43 | Đã xem: 528 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2 bè
Trời cao hỡi (2) Trời cao hỡi (2)

Trời cao hỡi xin cho vị công chính, xin cho vị công chính mau giáng trần tựa sương mát nhỏ

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 23:19 | Đã xem: 659 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Trời cao hỡi (1) Trời cao hỡi (1)

Trời cao hỡi nào gieo sương xuống, mây hãy đổ mưa, mưa đức công bình. Đất rộng mở nẩy

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 23:18 | Đã xem: 563 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy mở lòng ra (2 bè) Hãy mở lòng ra (2 bè)

Chúa gõ cửa lòng con vào những khi không ngờ. Chúa gõ cửa lòng con một đêm nào con

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 21:55 | Đã xem: 588 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 2 bè
Emmanuel Emmanuel

Emmanuel! Emmanuel! Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Gia Liêm ơi này Chúa sẽ xuất hiện trên

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 21:50 | Đã xem: 540 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin tỏ lòng từ bi Xin tỏ lòng từ bi

Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi của Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Này hồn

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 01/12/2015 15:51 | Đã xem: 708 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Ngài đến (2 bè) Xin Ngài đến (2 bè)

Xin hãy đến, xin Ngài hãy đến, đến cứu độ, cứu độ chúng con. Xin Ngài đến đổi mới, đổi mới

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 01/12/2015 15:46 | Đã xem: 646 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin Chúa đến (2 bè) Xin Chúa đến (2 bè)

Lạy Chúa xin mau đến cứu độ chúng con, xin mau đến cứu độ chúng con. Chúa thương sai

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 01/12/2015 15:43 | Đã xem: 549 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Nguyện trời cao (2 bè) Nguyện trời cao (2 bè)

Nguyện trời cao đổ sương xuống cho gian trần. Ngàn mây hỡi mau hãy mưa vị cứu thế. Tầng

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 01/12/2015 15:31 | Đã xem: 706 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ dâng mong đợi Lễ dâng mong đợi

Niềm mong đợi xin dâng lên Chúa trong bánh thơm ly rượu ngon đây lễ dâng của đoàn chúng

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 01/12/2015 15:28 | Đã xem: 1474 lần | Download: 409 lần | Phiên bản: dâng lễ - 2 bè
Bao giờ Người đến Bao giờ Người đến

Đêm ngàn năm đã mỗi trăng úa lạnh mây trời. Cây vươn cành khát đói lá khép nghẹn muôn lời

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 01/12/2015 15:24 | Đã xem: 520 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngóng trông Chúa đến Ngóng trông Chúa đến

Như nai kia khát khao mỏi mòn tìm về bên dòng suối mát. Hồn con mỏi mòn ngóng trông

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 24/11/2015 11:56 | Đã xem: 600 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 2 bè
Dọn đường gặp Chúa Dọn đường gặp Chúa

Chúa ơi! Chúa ơi con đợi, con chờ Ngài mau đến. Hồn con cằn khô ước ao Chúa xuống tuôn

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 24/11/2015 09:03 | Đã xem: 690 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Tâm tình mùa vọng Tâm tình mùa vọng

Lạy trời gieo mưa chan chứa trên cánh đồng hoang, đợi chờ bao năm đã hằng héo khô mỏi

Tác giả: Lữ Hành | Gửi lên: 24/11/2015 00:02 | Đã xem: 822 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 2 bè
Maranatha (3 bè) Maranatha (3 bè)

(Khô héo mỏi mòn cỏ cây ôi đời) Con khô héo mỏi mòn, hoài vọng đợi trông tình Chúa. Con

Tác giả: Lữ Hành | Gửi lên: 23/11/2015 23:45 | Đã xem: 476 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 3 bè
Từ gốc Giêsê Từ gốc Giêsê

Từ gốc Giêsê sẽ nẩy một chồi và một bông hoa, từ rễ nở tươi Đức Thánh Linh sẽ an ngự trên

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 21/11/2015 17:03 | Đã xem: 586 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Trời cao hỡi - Kim Long Trời cao hỡi - Kim Long

Trời cao hỡi mau gieo sương xuống. Trời cao hỡi mau gieo sương xuống. Mây hãy mưa, mưa

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 21/11/2015 17:01 | Đã xem: 605 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy dọn đường Chúa (2 bè) Hãy dọn đường Chúa (2 bè)

Hãy dọn đường Chúa, Hãy dọn đường Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 21/11/2015 16:35 | Đã xem: 672 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: 2
Đêm qua rồi (2 bè) Đêm qua rồi (2 bè)

Đêm qua rồi bóng tối lui xa, ngày mới đã tỏ hiện huy hoàng và tỏa sáng trên đầu. Hãy nhớ

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 21/11/2015 16:32 | Đã xem: 401 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin gieo sương mai (hợp xướng) Xin gieo sương mai (hợp xướng)

Xin gieo rắc sương mai trời cao ơi, trời cao xin gieo rắc sương mai, mây ngàn hãy mưa xuống

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 20/11/2015 14:12 | Đã xem: 967 lần | Download: 72 lần | Phiên bản: hợp xướng
Mòn mỏi Mòn mỏi

Hm...Mây nước lạnh lùng bâng khuâng. Gió than niềm gió trăng mọc cô vắng vì trăng. Sion

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 20/11/2015 00:28 | Đã xem: 472 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Is. 40 - hợp xướng
Nguyện xin Emmanuel Nguyện xin Emmanuel

Nguyện xin Emmanuel là Đấng ban lề luật. Mau khứng nghe lời đến cứu độ con. Con Người

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 15:17 | Đã xem: 465 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Is. 7 - 2 bè
Xin Ngài đến Xin Ngài đến

Trời cao hỡi xin mưa vị công chính. Chúa giáng trần tựa sương mát nhỏ sa. Tự ngàn mây xin

Tác giả: Hải Triều - Cát Minh | Gửi lên: 11/11/2015 23:07 | Đã xem: 627 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: Is. 45 - 2 bè
Mưa ơi Mưa ơi

Mưa ơi xin mưa rơi Chúa cứu thế muôn người đang chờ mong. Sương ơi xin sương rơi Đấng

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 10/11/2015 22:27 | Đã xem: 1782 lần | Download: 323 lần | Phiên bản: 2 bè
Dân Sion hỡi Dân Sion hỡi

Dân Sion hỡi Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn người. Dân Sion hỡi Chúa sắp ngự đến tiếng

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 10/11/2015 21:17 | Đã xem: 552 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa đến khi nào Chúa đến khi nào

Ngày đêm hãy tỉnh thức (i) nguyện cầu vì chẳng hay Chúa sẽ đến (i) lúc nào. Chúa đến khi nào

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 10/11/2015 21:06 | Đã xem: 640 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 1 bè
Bài ca mùa vọng Bài ca mùa vọng

Khắp nơi khốn khổ cơ hàn, khắp nơi là cảnh lầm than tột cùng. Tiếng oan dội thấu Cửu Trùng

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 10/11/2015 14:33 | Đã xem: 487 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin trời xanh Xin trời xanh

Tháng năm dài lần mò trong đêm tối, ngước trông trời tìm sao đưa lối. Khấn xin Chúa cho Ngôi

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 09/11/2015 09:09 | Đã xem: 479 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Trời cao ơi (2 bè) Trời cao ơi (2 bè)

Trời cao ơi hãy đổ làn sương mai. Ngàn mây ơi hãy mưa Đấng công chính. Mặt đất hãy mở ra

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 09/11/2015 09:06 | Đã xem: 472 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Tiếng kêu trong hoang địa (4 bè) Tiếng kêu trong hoang địa (4 bè)

Có tiếng kêu trong hoang địa mau dọn đường Chúa, mau dọn đường Chúa, hay mau dọn đường

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 09/11/2015 09:02 | Đã xem: 767 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: 4 bè
Ngợi khen Thiên Chúa (4 bè) Ngợi khen Thiên Chúa (4 bè)

Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên là Emmanuel, nghĩa

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 09/11/2015 09:00 | Đã xem: 494 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 4 bè
Hãy tỉnh thức (4 bè) Hãy tỉnh thức (4 bè)

Quyền năng Chúa khai sinh nên trời đất, muôn hoa lá xinh tươi cùng muông thú tung tăng

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 09/11/2015 08:57 | Đã xem: 426 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 4 bè
Hãy mừng vui lên Hãy mừng vui lên

Hỡi người ơi ra xem gì trong hoang địa. Hay là anh ễmm người ăn mặc kiêu sa? Thế anh em

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 09/11/2015 08:55 | Đã xem: 546 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: 4 bè
Mong (2 bè) Mong (2 bè)

Ngàn mây trên cao mong chờ cơn gió đưa cho mưa về muôn lối. Trần gian hôm nay mong chờ

Tác giả: Giang Ân | Gửi lên: 06/11/2015 23:00 | Đã xem: 649 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngài là con Thiên Chúa - năm A Ngài là con Thiên Chúa - năm A

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Xin cứu độ con trỏng tình yêu của Ngài

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 05/11/2015 23:02 | Đã xem: 416 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 1 bè
Anh em hãy sám hối - năm A Anh em hãy sám hối - năm A

Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 05/11/2015 22:57 | Đã xem: 544 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 1 bè
Anh em hãy sẵn sàng - năm A Anh em hãy sẵn sàng - năm A

Anh em hãy sẵn sàng vì chính giờ phút anh em không ngờ, vì chính giờ phút anh em không

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 05/11/2015 22:54 | Đã xem: 443 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin tỏ thiên nhan Chúa (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C) Xin tỏ thiên nhan Chúa (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C)

Lạy Đấng chăn dắt Israel xin hãy nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa Đấng ngự trên các binh

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 09:21 | Đã xem: 929 lần | Download: 102 lần | Phiên bản: Tv. 79 - 2 bè
Đấng thánh Israel (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C) Đấng thánh Israel (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C)

Hãy nhảy mừng và ca ngợi vì ở giữa ngươi có Đấng thánh của Israel thật cao cả. Đây chính

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 09:20 | Đã xem: 889 lần | Download: 85 lần | Phiên bản: Is.12 - 2 bè
Chúng tôi mừng rỡ (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C) Chúng tôi mừng rỡ (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C)

Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con nên chúng con mừng rỡ hân hoan, nên chúng con mừng

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 09:19 | Đã xem: 1514 lần | Download: 297 lần | Phiên bản: Tv. 125 - 2 bè
Con vươn hồn lên tới Chúa (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C) Con vươn hồn lên tới Chúa (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C)

Lạy Chúa con vươn hồn lên tới Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa, lạy Chúa Trời con. Nẻo đường

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 09:18 | Đã xem: 1945 lần | Download: 383 lần | Phiên bản: Tv. 24 - 2 bè
Con sẽ ca ngợi Chúa (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm B) Con sẽ ca ngợi Chúa (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm B)

Lạy Chúa con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Ôi tình thương Chúa qua muôn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 00:47 | Đã xem: 880 lần | Download: 158 lần | Phiên bản: Tv. 88 - 2 bè
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B) Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B)

Con sẽ lắng nghe tiếng Chúa bảo con. Người phán bản về sự bình an và muôn ơn cứu độ của

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 00:41 | Đã xem: 645 lần | Download: 74 lần | Phiên bản: Tv. 84 - 2 bè
Xin tỏ thiên nhan Chúa (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B) Xin tỏ thiên nhan Chúa (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B)

Lạy Đấng chăn dắt Israel xin hãy nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa Đấng ngự trên các binh

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 00:38 | Đã xem: 641 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: Tv. 79 - 2 bè
Hoàng đế hiển vinh (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A) Hoàng đế hiển vinh (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A)

Chúa làm chủ trái đất cùng cầm thú súc vạn vật vạn loài. Chúa làm chủ địa cầu cùng cư dân

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 10:36 | Đã xem: 623 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: Tv. 23 - 2 bè
Lạy Chúa xin cứu độ (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A) Lạy Chúa xin cứu độ (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A)

Lạy Chúa xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con. Chúa một lòng trung tín mãi

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 10:33 | Đã xem: 605 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: Tv. 145 - 2 bè
Hoa công lý triển nở (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A) Hoa công lý triển nở (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A)

Tâu thượng đế xin ban quyền bính của Ngài cho vị tân vương. Trao công lý Ngài vào tay thái tử

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 10:32 | Đã xem: 688 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: Tv. 71 - 2 bè
Trẩy lên đền thánh (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A) Trẩy lên đền thánh (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A)

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: Nào chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa! Tôi vui mừng khi

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 10:30 | Đã xem: 1081 lần | Download: 189 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Xin gieo sương mai Xin gieo sương mai

Xin trời gieo sương mai ngập tràn trên mặt đất. Loài người mãi trông mong giọt sương thắm

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 21:51 | Đã xem: 771 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 1 bè
Trời cao mưa xuống Trời cao mưa xuống

Trời cao xin hãy mưa xuống vị công bình. Tầng mây xanh hỡi mưa xuống vị công chính. Đoàn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 21:50 | Đã xem: 642 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 1 bè
Mong chờ Mong chờ

Ngước mắt lên trời cao con đợi Đấng cứu đời. Từng ngày qua mỏi mòn lòng con xao xuyến

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 21:49 | Đã xem: 435 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ dâng mùa vọng Lễ dâng mùa vọng

Xin dâng lên Chúa những tâm tình mùa vọng, từ bao ngày mỏi mòn chờ mong. Tim con khát

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 21:47 | Đã xem: 2578 lần | Download: 939 lần | Phiên bản: 1 bè
Khát mong Khát mong

Hồn xon luôn khát khao trông đợi Chúa đến, tựa nai mơ ước trong nơi mạch suối hiền. Hồn con

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 21:46 | Đã xem: 708 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: 1 bè
Khấn nguyện trời cao Khấn nguyện trời cao

Nguyện trời cao mau đổ xuống sương mai. Tầng mây hỡi tuôn gội Đấng Thiên Sai. Đất hãy

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 21:45 | Đã xem: 606 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 1 bè
Hồn con khát Chúa Hồn con khát Chúa

Hồn con luôn khát khao mong đợi Chúa đến như màn đêm mong ánh dương hồng, như đàn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 21:43 | Đã xem: 885 lần | Download: 89 lần | Phiên bản: 1 bè
Đợi trông Đấng cứu tinh Đợi trông Đấng cứu tinh

Bao năm qua con đi trong vùng trời tăm tối nào có biết Chúa yêu thương vẫn chờ đợi con. Yêu

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 21:42 | Đã xem: 1486 lần | Download: 155 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng nỗi chờ mong Dâng nỗi chờ mong

Con xin dâng nỗi niềm đợi chờ, chờ Chúa đến viếng thăm hồn con. Đợi Chúa đến mong đợi

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 21:40 | Đã xem: 1464 lần | Download: 264 lần | Phiên bản: 2 bè
Con đợi mong Chúa Con đợi mong Chúa

Ngày đêm con đợi mong Chúa, Chúa ơi! Xin Ngài mau đến hồn con nôn nao mỏi mòn chờ

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 21:39 | Đã xem: 892 lần | Download: 87 lần | Phiên bản: 1 bè
Tiếng kêu trong hoang địa (tin mừng Luca) Tiếng kêu trong hoang địa (tin mừng Luca)

Có tiếng kêu trong hoang địa: hãy mau dọn đường cho Chúa. Có tiếng kêu trong hoang địa

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 30/10/2015 15:13 | Đã xem: 789 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy sẵn sàng (tin mừng Mátthêu) Hãy sẵn sàng (tin mừng Mátthêu)

Vào phút không ngờ, vào giờ không biết Chúa sẽ đến gọi con, Chúa đến gọi con đến trình diện

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 30/10/2015 14:50 | Đã xem: 1083 lần | Download: 299 lần | Phiên bản: 1 bè
Hãy dọn đường cho Chúa Hãy dọn đường cho Chúa

Có tiếng kêu trong hoang địa, có tiếng kêu trong hoang địa: hãy dọn đường cho Chúa, hãy

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 30/10/2015 14:42 | Đã xem: 1224 lần | Download: 151 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy ăn năn thống hối Hãy ăn năn thống hối

Có tiếng kêu ở nơi hoang địa, có tiếng kêu ở nơi hoang địa: hãy ăn năn, hãy ăn năn và mau thống

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 30/10/2015 14:39 | Đã xem: 656 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 1 bè
Dọn đường cho Chúa Dọn đường cho Chúa

Có người mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 30/10/2015 12:09 | Đã xem: 461 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 1 bè
Trinh nữ đầy ơn phúc (Chúa nhật 4 mùa vọng - năm B) Trinh nữ đầy ơn phúc (Chúa nhật 4 mùa vọng - năm B)

Ôi Maria Mẹ đầy ơn phúc khi nghe Thiên Thần truyền tin với Mẹ năm nào: Bà sẽ hạ sinh một

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 29/10/2015 15:20 | Đã xem: 1522 lần | Download: 317 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa là nguồn sự sáng (Chúa nhật B mùa vọng - năm B) Chúa là nguồn sự sáng (Chúa nhật B mùa vọng - năm B)

Tôi không phải là một đấng tiên tri, tôi không phải là một Êlia, cũng không phải, không phải

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 29/10/2015 15:19 | Đã xem: 924 lần | Download: 183 lần | Phiên bản: 1 bè
Trong sông Giođan (Chúa nhật 2 mùa vọng - năm B) Trong sông Giođan (Chúa nhật 2 mùa vọng - năm B)

Trong dòng sông Giođan, Gioa đã làm phép rửa, dân thành tuôn đến với Người khẩn cầu ơn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 29/10/2015 15:15 | Đã xem: 855 lần | Download: 151 lần | Phiên bản: 1 bè
Tỉnh thức nguyện cầu (Chúa nhật 1 mùa vọng - năm B) Tỉnh thức nguyện cầu (Chúa nhật 1 mùa vọng - năm B)

Chẳng có ai biết khi nào Ngài đến bên ta. Chiều tối hay sáng nửa đêm hay khi gà gáy. Hãy sống

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 29/10/2015 15:14 | Đã xem: 2859 lần | Download: 1037 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguyện mùa vọng - Duy Thiên Nguyện mùa vọng - Duy Thiên

Trời đêm u tối con ngước trông lên trời: nai khát mong về nguồn tìm đến suối nước trong

Tác giả: Lm. Duy Thiên | Gửi lên: 29/10/2015 14:19 | Đã xem: 899 lần | Download: 102 lần | Phiên bản: 1 bè
Niềm vui lên đường (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C) Niềm vui lên đường (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C)

Tràn đầy ân phúc Maria lên đường đi bao khó nguy không nề chi, cùng với Chúa, Mẹ lo lắng

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 09:48 | Đã xem: 1428 lần | Download: 264 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa đã làm người (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm B) Chúa đã làm người (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm B)

Từ tiếng xin vâng của Đấng đầy ơn phúc, Ngôi Lời đã thành thai nhi và lớn lên trong lòng Mẹ

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 09:46 | Đã xem: 920 lần | Download: 197 lần | Phiên bản: 1 bè
Dám ra khỏi mình (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A) Dám ra khỏi mình (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A)

Chúa thích lấy đi những gì con hay cậy dựa, để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 09:45 | Đã xem: 1567 lần | Download: 391 lần | Phiên bản: 1 bè
Chân thành sám hối (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C) Chân thành sám hối (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C)

Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 09:42 | Đã xem: 929 lần | Download: 76 lần | Phiên bản: 1 bè
Hãy dọn đường Chúa (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C) Hãy dọn đường Chúa (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C)

Hãy dọn đường Chúa mở lối Ngài đi. Thung lũng đồi cao hãy san cho bằng. Hãy mở lòng ra

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 09:38 | Đã xem: 2238 lần | Download: 704 lần | Phiên bản: 2 bè
Dọn đường đón Chúa (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A) Dọn đường đón Chúa (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A)

Có tiếng hô trong hoang địa rằng: hãy dọn sẵn con đường Chúa đi. Sửa lối ngay để Ngài ngự

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 09:34 | Đã xem: 1758 lần | Download: 441 lần | Phiên bản: 3 bè
Tỉnh thức và cầu nguyện (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C) Tỉnh thức và cầu nguyện (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C)

Có những bất ngờ làm con ngất ngây. Có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 09:31 | Đã xem: 4171 lần | Download: 1541 lần | Phiên bản: 2 bè
Sống tỉnh thức (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B) Sống tỉnh thức (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B)

Như người ra đi phương xa trao nhà cho người tôi tớ, trao quyền và trao trách nhiệm, ra lệnh

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 09:29 | Đã xem: 839 lần | Download: 170 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy tỉnh thức (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A) Hãy tỉnh thức (Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A)

Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ chẳng biết khi nao ngày nào Ngài đến ra sao? Cho con tỉnh thức

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 09:27 | Đã xem: 2540 lần | Download: 902 lần | Phiên bản: 2 bè
Trời cao hỡi - Thái Nguyên Trời cao hỡi - Thái Nguyên

Trời cao hỡi nào hãy gieo sương. Ngàn mây hỡi mưa Người Công Chính. Đất mở rộng xuất

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 23:29 | Đã xem: 1579 lần | Download: 259 lần | Phiên bản: 1 bè
Chuẩn bị Chúa đến Chuẩn bị Chúa đến

Đấng cứu độ chúng ta giờ đây sắp đến thôi đừng sợ chi. Hãy loan truyền khắp nơi lòng từ bi

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 23:22 | Đã xem: 816 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C (thánh vịnh 79) Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C (thánh vịnh 79)

Đấng cao vời chăn dắt Israel hãy lắng nghe. Lạy Chúa thiên binh Ngài cực linh quyền bính xin

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 14:17 | Đã xem: 1050 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: đáp ca
Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C (Is. 12) Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C (Is. 12)

Đây Thiên Chúa Đấng cứu độ của tôi. Tôi tin tưởng không sợ chi, trông nơi Chúa không sợ gì

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 14:16 | Đã xem: 778 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: đáp ca
Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C (thánh vịnh 125) Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C (thánh vịnh 125)

Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi như người đang mơ. Bấy giờ miệng

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 14:12 | Đã xem: 760 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: đáp ca
Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C (thánh vịnh 24) Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C (thánh vịnh 24)

Xin chỉ dạy cho con biết đường lối Chúa và dẫn con theo chân lý của Ngàivì Ngài là thần linh

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 14:11 | Đã xem: 923 lần | Download: 72 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm B (Magnificat) Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm B (Magnificat)

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hỉ hoan trong Chúa, Đấng cứu độ tôi. Vì Người

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 00:25 | Đã xem: 846 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: đáp ca
Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B (thánh vịnh 79) Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B (thánh vịnh 79)

Đấng cao vời chăn dắt Israel hãy lắng nghe. Lạy Chúa thiên binh Ngài cực linh quyền bính xin

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 00:21 | Đã xem: 1196 lần | Download: 153 lần | Phiên bản: đáp ca
Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23) Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23)

Trái đất và muôn loài đều là của Chúa. Hoàn cầu và muôn vật đều là của Ngài. Vì Chúa đã xây

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 25/10/2015 16:27 | Đã xem: 974 lần | Download: 125 lần | Phiên bản: đáp ca
Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145)

Người minh xét những ai hàm ức, kẻ tù tội ra tay cứu mạng. Người thương những ai chính trực

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 25/10/2015 16:26 | Đã xem: 787 lần | Download: 88 lần | Phiên bản: đáp ca
Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71)

Thân lạy Chúa xin ban quyền bình cho tân vương, trao công lý trong tay hoàng tử để tân vương

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 25/10/2015 16:25 | Đã xem: 615 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: đáp ca
Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 121) Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 121)

Vui thay khi thiên hạ bảo tôi: chúng ta hãy lên đền thờ Chúa. Chính đây hỡi Giêrusalem chân

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 25/10/2015 16:22 | Đã xem: 604 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: đáp ca
Chúa sẽ đến (3 bè) Chúa sẽ đến (3 bè)

Này Chúa sẽ đến Chúa đến bao giờ mà ta đâu có ngờ. Và khi Chúa đến, Chúa đến không ngờ

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 25/10/2015 01:40 | Đã xem: 774 lần | Download: 74 lần | Phiên bản: 3 bè
Can đảm lên (Chúa nhật 3 mùa Vọng) Can đảm lên (Chúa nhật 3 mùa Vọng)

Can đảm lên những tâm hồn xao xuyến. Hãy đừng lo những tâm hồn yếu mềm vì Chúa sẽ đến

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 20/10/2015 11:59 | Đã xem: 530 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 14/02/2018 00:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 22:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 08/06/2017 10:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 25
  • Khách viếng thăm: 21
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 13988
  • Tháng hiện tại: 192986
  • Tổng lượt truy cập: 22038465

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ