Nhà tài trợ

Thánh vịnh 125 - Đại Phước Thánh vịnh 125 - Đại Phước

Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng vui hân hoan. Khi Chúa đem ...

Tác giả: Trần Đại Phước | Gửi lên: 05/10/2016 23:36 | Đã xem: 537 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 2 bè
Lòng nhân hậu Chúa (thánh vịnh 67) Lòng nhân hậu Chúa (thánh vịnh 67)

Ôi Thiên Chúa! do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho người cơ cùng. Những ...

Tác giả: Trần Đại Phước | Gửi lên: 11/08/2016 21:21 | Đã xem: 658 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: hợp xướng
Bài ca mới (thánh vịnh 97) Bài ca mới (thánh vịnh 97)

Hát lên một bài ca mới mừng Chúa chúng ta. Tung hô mừng Người, ca vang ngàn lời ân tình ...

Tác giả: Hoàng Tiếp | Gửi lên: 18/05/2016 09:59 | Đã xem: 490 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: 2 bè
Đá góc tường (thánh vịnh 117) Đá góc tường (thánh vịnh 117)

Tảng đá thợ xây đã loại bỏ ra, rầy đã trở nên tảng đá góc tường. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân ...

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 15:57 | Đã xem: 609 lần | Download: 62 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Ngài là dũng lực (thánh vịnh 17) Ngài là dũng lực (thánh vịnh 17)

Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Ngài là sơn động chỗ cho con nương mình, Ngài ...

Tác giả: Lm. Phương Anh | Gửi lên: 27/04/2016 15:53 | Đã xem: 616 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: Tv. 17 - 2 bè
Sao Người bỏ con (thánh vịnh 21) Sao Người bỏ con (thánh vịnh 21)

Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Người đã bỏ con. Bao người thấy con đều mỉa mai con ...

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 15:52 | Đã xem: 470 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: Tv. 21 - 2 bè
Thánh vịnh 114 Thánh vịnh 114

Chúa nghiêng mình về bên tôi, Chúa đã nghe tôi cầu xin. Tôi tôn thờ và yêu Chúa. Tôi đau ...

Tác giả: Vũ Thành An | Gửi lên: 27/04/2016 15:40 | Đã xem: 378 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Tv. 114 - 1 bè
Cậy trông Chúa (thánh vịnh 24) Cậy trông Chúa (thánh vịnh 24)

Lạy Chúa lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa ...

Tác giả: Thy Yên | Gửi lên: 13/01/2016 22:22 | Đã xem: 951 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 1 bè
Hát lên mừng Chúa (thánh vịnh 95) - Tuấn Kim Hát lên mừng Chúa (thánh vịnh 95) - Tuấn Kim

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng ...

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 12/01/2016 21:56 | Đã xem: 826 lần | Download: 104 lần | Phiên bản: Tv. 95 - 3 bè
Chúa ở khắp nơi (thánh vịnh 139) Chúa ở khắp nơi (thánh vịnh 139)

Xin Chúa dẫn con đi, đi trong đường lối Ngài, vì Chúa biết con rồi, để con yêu mên Chúa thôi ...

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 12/01/2016 21:52 | Đã xem: 551 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: Tv. 139 - 2 bè
Chúa là sức mạnh (thánh vịnh 27) Chúa là sức mạnh (thánh vịnh 27)

Chúc tụng Chúa, vì người nghe tiếng tôi khấn nguyện. Khi con hướng về nơi cực thánh, giơ ...

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 25/12/2015 10:51 | Đã xem: 721 lần | Download: 93 lần | Phiên bản: Tv. 27
Chúa Giêsu biến hình (thánh vịnh 96) - Thiên Phúc Chúa Giêsu biến hình (thánh vịnh 96) - Thiên Phúc

Chúa là Vua hiển trị, là Đấng cao cả khắp địa cầu. Chúa là vua hiển trị, hỡi địa cầu hãy nhảy ...

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 25/12/2015 10:43 | Đã xem: 574 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: Tv. 96 - 2 bè
Xin được phục hồi (thánh vịnh 79 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C) Xin được phục hồi (thánh vịnh 79 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C)

Lạy Chúa xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa và cứu độ chúng con. Lạy Đấng ...

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 21/12/2015 15:08 | Đã xem: 411 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Tv. 79
Thánh vịnh 65 Thánh vịnh 65

Muôn dân hỡi hãy ca tụng Chúa trời. Loài người hỡi hát khen danh thánh Người. Hỡi trái đất ...

Tác giả: Lm. Phương Anh | Gửi lên: 20/12/2015 16:15 | Đã xem: 1005 lần | Download: 73 lần | Phiên bản: Tv. 65 - 2 bè
Xin sai Thánh Thần 2 (thánh vịnh 103) Xin sai Thánh Thần 2 (thánh vịnh 103)

Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến, xin sai Thánh Thần Chúa đến, xin canh tân bộ mặt ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:41 | Đã xem: 610 lần | Download: 100 lần | Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè
Xin sai Thánh Thần 1 (thánh vịnh 103) Xin sai Thánh Thần 1 (thánh vịnh 103)

Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt địa cầu. Chúc tụng Chúa đi ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:40 | Đã xem: 426 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè
Xin phục hồi (thánh vịnh 79 - Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B) Xin phục hồi (thánh vịnh 79 - Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B)

Lạy Chúa xin phục hồi dân Ngài. Nguyện thánh nhan rạng soi để cứu độ bầy tôi. Chúa là Đấng ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:39 | Đã xem: 537 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: Tv. 79 - 2 bè
Xin Chúa thứ tha (thánh vịnh 50) Xin Chúa thứ tha (thánh vịnh 50)

Hãy về xin Chúa thứ tha tội ta. Hãy về xin Chúa thứ tha tội ta. Năm tháng dài miệt mài lánh xa ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:36 | Đã xem: 695 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: Tv. 50 - 2 bè
Xin Chúa đến (thánh vịnh 145 - Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A) Xin Chúa đến (thánh vịnh 145 - Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A)

Lạy Chúa xin đến cứu độ chúng con. Chúa là Đấng trả quyền lợi cho người bị áp bức. Chúa ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:33 | Đã xem: 358 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Tv. 145 - 2 bè
Xin chiếu sáng (thánh vịnh 4 - Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B) Xin chiếu sáng (thánh vịnh 4 - Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B)

Lạy Chúa xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Khi con kêu cầu Chúa đáp ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:30 | Đã xem: 379 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Tv. 4 - 2 bè
Xin cảm tạ Chúa (thánh vịnh 117) Xin cảm tạ Chúa (thánh vịnh 117)

Xin cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, muôn ngàn đời ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:29 | Đã xem: 364 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Xin bảo toàn tôi (thánh vịnh 15) Xin bảo toàn tôi (thánh vịnh 15)

Lạy Chúa xin bảo toàn tôi vì tôi tìm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:28 | Đã xem: 435 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: Tv. 15 - 2 bè
Xin ban cho chúng con (Sap. 16 - 20) Xin ban cho chúng con (Sap. 16 - 20)

Xin ban cho chúng con bánh bởi trời. Thơm ngon có hương vị ngọt ngào. Hãy lại mà ăn bánh ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:26 | Đã xem: 290 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: Sap. 16 - 20
Vinh quang Thiên Chúa (thánh vịnh 18) Vinh quang Thiên Chúa (thánh vịnh 18)

Trời xanh, trời xanh hãy mau tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Thanh không kể ra sự ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:24 | Đã xem: 671 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: Tv. 18 - 2 bè
Việc Chúa làm (thánh vịnh 125 - Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C) Việc Chúa làm (thánh vịnh 125 - Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C)

Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Vì Chúa đem tù nhân ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:23 | Đã xem: 340 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Tv. 125 - 2 bè
Trong tay Ngài (thánh vịnh 130) Trong tay Ngài (thánh vịnh 130)

Trong tay Ngài con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời luôn trung ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:21 | Đã xem: 401 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: Tv. 30 - 2 bè
Trên bờ sông Babylon (thánh vịnh 136 - Chúa nhật 4 mùa Chay - năm B) Trên bờ sông Babylon (thánh vịnh 136 - Chúa nhật 4 mùa Chay - năm B)

Lưỡi tôi dình vào cuống họng nếu tôi không nhớ đến Người. Trên bờ sông Babylon ta ngồi ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:20 | Đã xem: 375 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Tv. 136 - 2 bè
Tôi vui mừng 2 (thánh vịnh 121) - Đình Ân Tôi vui mừng 2 (thánh vịnh 121) - Đình Ân

Tôi vui mừng tiến lên về nhà Cha. Miệng vang tiếng ca cảm mến bao la ân tình Chúa thật cao ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:19 | Đã xem: 425 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Tôi vui mừng (thánh vịnh 121 - Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A) Tôi vui mừng (thánh vịnh 121 - Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A)

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi nào chúng ta tiến vào nhà Chúa chúng ta. Ôi thật sung ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:16 | Đã xem: 774 lần | Download: 108 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Tôi sung sướng (thánh vịnh 121) Tôi sung sướng (thánh vịnh 121)

Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta sẽ về nhà Chú. Hỡi Giêrusalem chân chúng ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:13 | Đã xem: 324 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Tôi sẽ tiến đi (thánh vịnh 115 - Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B) Tôi sẽ tiến đi (thánh vịnh 115 - Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B)

Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Tôi tin cậy cả lúc tôi nói ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:12 | Đã xem: 403 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Tv. 115 - 2 bè
Tôi mừng rỡ (Lc. 1 - Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm B) Tôi mừng rỡ (Lc. 1 - Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm B)

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ơn Thiên Chúa. Vâng chính nhờ Ngài tôi hớn hở biết bao ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:11 | Đã xem: 350 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Lc. 1 - 2 bè
Tôi ca tụng Chúa 2 (Ex. 15) Tôi ca tụng Chúa 2 (Ex. 15)

Tôi ca tụng Chúa vì Ngài uy linh. Tôi ca tụng Chúa vì Ngài uy linh, vì Ngài uy linh cao cả ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:07 | Đã xem: 283 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Ex. 15 - 4 bè
Tôi ca tụng Chúa 1 (Ex. 15) Tôi ca tụng Chúa 1 (Ex. 15)

Tôi sẽ ca tụng Chúa vì Ngài uy linh cao cả, vì Ngài uy linh cao cả. Tôi sẽ ca tụng Chúa vì ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:06 | Đã xem: 273 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Ex. 15 - 4 bè
Tôi ca ngợi Chúa (thánh vịnh 21 - Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B) Tôi ca ngợi Chúa (thánh vịnh 21 - Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B)

Lạy Chúa vì Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội. Người khó nghèo được ăn no thỏa ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:04 | Đã xem: 406 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Tv. 21 - 2 bè
Tới bàn thờ Chúa (thánh vịnh 42) Tới bàn thờ Chúa (thánh vịnh 42)

Con sẽ bước tới bàn thờ Chúa, tới gặp Ngài nguồn vui thỏa lòng con. Con tấy những khúc nhạc ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:02 | Đã xem: 346 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: Tv. 42 - 2 bè
Tiến vào thánh cung (thánh vịnh 42) Tiến vào thánh cung (thánh vịnh 42)

Con tiến vào thánh cung dâng lời ca lên nhan Chúa từ nhân tấu muôn cung đàn ngợi khen ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:01 | Đã xem: 358 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: Tv. 42 - 2 bè
Tiến về nhà Chúa (thánh vịnh 97) Tiến về nhà Chúa (thánh vịnh 97)

Đoàn người hân hoan tiến về nhà Chúa, miệng hát bài ca một bài ca mới chúc tụng ngợi khen ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:00 | Đã xem: 323 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Tv. 97 - 2 bè
Thi hành ý Chúa (thánh vịnh 39) Thi hành ý Chúa (thánh vịnh 39)

Này tôi xin đến thi hành ý Chúa. Này tôi xin đến thực thi ý Ngài. Tôi trông cậy muôn phần ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:58 | Đã xem: 358 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: Tv. 39 - 2 bè
Thánh vịnh 23 (lễ các thánh nam nữ) - Đình Ân Thánh vịnh 23 (lễ các thánh nam nữ) - Đình Ân

Lạy Chúa này là dòng dõi những kẻ tìm Chúa. Trái đất muôn loài của Chúa, hoàn cầu muôn ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:57 | Đã xem: 410 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: Tv. 23 - 2 bè
Tất cả nẻo đường (thánh vịnh 24 - Chúa nhật 1 mùa Chay - năm B) Tất cả nẻo đường (thánh vịnh 24 - Chúa nhật 1 mùa Chay - năm B)

Tất cả nẻo đường Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:55 | Đã xem: 604 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Tv. 24 - 2 bè
Ta về nhà Chúa (thánh vịnh 121) Ta về nhà Chúa (thánh vịnh 121)

Ta về nhà Chúa ôi vui sướng biết bao ta về nhà Chúa, ôi vui sướng dường nào. Khi nghe nói ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:54 | Đã xem: 345 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Ta về nhà Chúa (thánh vịnh 121 - Chúa nhật 34 thường niên) Ta về nhà Chúa (thánh vịnh 121 - Chúa nhật 34 thường niên)

Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta sẽ về nhà Chúa. Giêrusalem chân chúng ta ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:52 | Đã xem: 382 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Ta về nhà Chúa (thánh vịnh - lễ Chúa Giêsu Kitô vua) Ta về nhà Chúa (thánh vịnh - lễ Chúa Giêsu Kitô vua)

Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta sẽ về nhà Chúa. Giêrusalem chân chúng ta ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:52 | Đã xem: 341 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Suối Đấng cứu độ (Is. 12) Suối Đấng cứu độ (Is. 12)

Các ngươi (các ngươi) sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng cứu độ. Sẽ hân hoan múc nước ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:49 | Đã xem: 667 lần | Download: 50 lần | Phiên bản: Is. 12 - 2 bè
Sự công chính (thánh vịnh 71 - Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A) Sự công chính (thánh vịnh 71 - Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A)

Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người. Xin ban quyền ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:48 | Đã xem: 526 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: Tv. 71 - 2 bè
Phần con đây (thánh vịnh 12 - Chúa nhật 7 thường niên - năm C) Phần con đây (thánh vịnh 12 - Chúa nhật 7 thường niên - năm C)

Phần con đây tin cậy vào Chúa, được Ngài cứu độ lòng con hoan hỷ vô bờ. Xin dâng ý nhạc ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:45 | Đã xem: 270 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Tv. 12 - 1 bè
Ơn cứu trợ (thánh vịnh 120 - tết nguyên đán) Ơn cứu trợ (thánh vịnh 120 - tết nguyên đán)

Ơn phù trợ đời tôi cho nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành đất trời. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:43 | Đã xem: 300 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Tv. 120 - 2 bè
Ơn cứu độ (thánh vịnh 97 - lễ Giáng Sinh ban ngay) Ơn cứu độ (thánh vịnh 97 - lễ Giáng Sinh ban ngay)

Khắp cõi đất này đã từng xem thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta. Hát lên mừng Chúa một bài ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:42 | Đã xem: 378 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: Tv. 97 - 2 bè
Ơn cứu độ (thánh vịnh 97 - Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B) Ơn cứu độ (thánh vịnh 97 - Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B)

Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt toàn dân. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mơi ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:38 | Đã xem: 332 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Tv. 97 - 2 bè
Ôi Thiên Chúa (thánh vịnh 21) Ôi Thiên Chúa (thánh vịnh 21)

Ôi Thiên Chúa sao Chúa nỡ bỏ con, sao Chúa nỡ bỏ con, Chúa bỏ nỡ bỏ con? Bao người thấy ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:36 | Đã xem: 676 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: 4 bè
Ôi lạy Chúa (thánh vịnh 50 - Chúa nhật 5 mùa Chay - năm C) Ôi lạy Chúa (thánh vịnh 50 - Chúa nhật 5 mùa Chay - năm C)

Ôi lạy Chúa xin tạo cho tôi quả tim sạch trong. Xin thương tôi theo lòng nhân hậu xóa tội tôi ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:35 | Đã xem: 489 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: Tv. 50 - 2 bè
Nơi con ẩn náu (thánh vịnh 90) Nơi con ẩn náu (thánh vịnh 90)

Lạy Chúa Trời nơi con ẩn náu là đồn lũy che chở con. Dưới cánh tay Ngài con nương thân ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:34 | Đã xem: 432 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Tv. 90 - 2 bè
Nguyện thương con (thánh vịnh 50) Nguyện thương con (thánh vịnh 50)

Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Chúa xin thương con theo ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:32 | Đã xem: 600 lần | Download: 91 lần | Phiên bản: Tv. 50 - 2 bè
Ngước trông lên Chúa (thánh vịnh 50) Ngước trông lên Chúa (thánh vịnh 50)

Con ngước trông lên Chúa ngày đêm con hằng ăn năn. Xin Chúa tha muôn tội theo lòng nhân ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:30 | Đã xem: 362 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: Tv. 50 - 2 bè
Ngày Chúa lập ra (thánh vịnh 117) Ngày Chúa lập ra (thánh vịnh 117)

Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy hân hoan vui mừng về ngày đó. Hãy cảm tạ Chúa ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:27 | Đã xem: 695 lần | Download: 103 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Ngài là Đức Chúa (thánh vịnh 95 - lễ Giáng Sinh ban đêm) Ngài là Đức Chúa (thánh vịnh 95 - lễ Giáng Sinh ban đêm)

Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta đã ra đời. Ngài là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Hãy hát lên mừng ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:25 | Đã xem: 339 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: Tv. 95 - 2 bè
Muôn lạy Chúa (thánh vịnh 21) Muôn lạy Chúa (thánh vịnh 21)

Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Lạy Chúa con thờ, muôn ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:21 | Đã xem: 463 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: Tv. 21 - 2 bè
Muôn dân thờ lạy (thánh vịnh 21) Muôn dân thờ lạy (thánh vịnh 21)

Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Lạy Chúa con thờ, muôn ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:02 | Đã xem: 343 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Tv. 21 - 2 bè
Một bài ca (thánh vịnh 79) Một bài ca (thánh vịnh 79)

Một bài ca mới hát lên, hát lên một bài ca mới mừng Chúa ta. Một bài ca mới hát lên, hát lên ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 08:59 | Đã xem: 394 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Tv. 79 - 2 bè
Lòng Ngài nhân ái (thánh vịnh 84 - Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B) Lòng Ngài nhân ái (thánh vịnh 84 - Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B)

Lạy Chúa xin tỏ lòng Ngài nhân ái, ơn cứu độ Ngài xin ban tặng cho chúng con. Tôi sẽ nghe ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 08:58 | Đã xem: 391 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: Tv. 84 - 2 bè
Lời Chúa là sự sống (thánh vịnh 18 - Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B) Lời Chúa là sự sống (thánh vịnh 18 - Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B)

Lạy Chúa! Chúa có lời ban sự sống đời đời. Luật pháp Chúa toàn thiện bổi bổ tâm linh, lời ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 08:54 | Đã xem: 410 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Tv. 18 - 2 bè
Lễ thánh Giuse (thánh vịnh 88) - Đình Ân Lễ thánh Giuse (thánh vịnh 88) - Đình Ân

Miêu duệ Người tồn tại đến muôn muôn đời. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:20 | Đã xem: 468 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: Tv. 88 - 2 bè
Lễ dâng chiều xưa (thánh vịnh 145) Lễ dâng chiều xưa (thánh vịnh 145)

Như lễ dâng chiều xưa con thưa cùng Chúa. Này con xin đến thi hành thánh ý Cha. Chúa không ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:17 | Đã xem: 491 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: Tv. 145 - 2 bè
Lễ chung các thánh nữ đồng trinh (thánh vịnh 44) Lễ chung các thánh nữ đồng trinh (thánh vịnh 44)

Kìa chàng rể đã đến, hãy ra đón Chúa Kitô. Kìa tân lang đã tới hãy tiến ra đón Người. Tôn ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:16 | Đã xem: 515 lần | Download: 74 lần | Phiên bản: Tv. 44 - 2 bè
Lạy Thiên Chúa (thánh vịnh 8) Lạy Thiên Chúa (thánh vịnh 8)

Lạy Thiên Chúa! lạy Chúa chúng con, danh Ngài lẫy lừng trên toàn cõi trái đất. Ngắm trời cao ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:13 | Đã xem: 381 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Tv. 8 - 2 bè
Kinh ngạc thay (thánh vịnh 65) Kinh ngạc thay (thánh vịnh 65)

Kinh ngạc thay sự nghiệp của Chúa, hãy đến nhìn xem sự nghiệp Chúa ta. Ngài thi thố những ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:12 | Đã xem: 336 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Tv. 65 - 2 bè
Hồn tôi hỡi (thánh vịnh 102) Hồn tôi hỡi (thánh vịnh 102)

Hồn tôi hỡi hãy chúc tụng Chúa đi (chúc tụng Chúa đi) bằng tất cả tâm can. Chúc tụng Chúa ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:10 | Đã xem: 483 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: Tv. 102 - 2 bè
Hiến lễ tạ ơn (thánh vịnh 115) Hiến lễ tạ ơn (thánh vịnh 115)

Lấy gì để đền đáp Chúa vì những ơn lành chan chứa Ngài ban. Xin dâng chén cứu độ mà xưng ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:08 | Đã xem: 654 lần | Download: 103 lần | Phiên bản: Tv. 115 - 2 bè
Hãy tiến vào 2 (thánh vịnh 94 - Chúa nhật 5 thường niên - năm C) Hãy tiến vào 2 (thánh vịnh 94 - Chúa nhật 5 thường niên - năm C)

Hãy tiến vào thờ lạy Chúa ta muôn dân hãy tiến vào ca tụng danh Chúa Trời. Chính Ngài là ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:06 | Đã xem: 418 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: Tv. 94 - 2 bè
Hãy nhảy mừng (Is. 12 - Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C) Hãy nhảy mừng (Is. 12 - Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C)

Hãy nhảy mừng và ngợi ca vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả. Đấng cứu ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:02 | Đã xem: 420 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: Is. 12 - 2 bè
Hãy cảm tạ Chúa 2 (thánh vịnh 117) - Đình Ân Hãy cảm tạ Chúa 2 (thánh vịnh 117) - Đình Ân

Hallêluia! Hallêluia! Hallêluia! Hallêluia! Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:00 | Đã xem: 625 lần | Download: 50 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Hãy cảm tạ Chúa 1 (thánh vịnh 117) - Đình Ân Hãy cảm tạ Chúa 1 (thánh vịnh 117) - Đình Ân

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel hãy ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:59 | Đã xem: 510 lần | Download: 85 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Gia tài của con (thánh vịnh 15) Gia tài của con (thánh vịnh 15)

Gia tài của con chẳng có gì ngoài Chúa ra, Chúa chính là gia nghiệp đời con, Chúa chính là gia ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:57 | Đã xem: 264 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Tv. 15 - 2 bè
Ephata (Mc. 7) Ephata (Mc. 7)

Ephata! Ephata! Ephata! Hãy mở ra ta ca tụng danh Chúa. Ephata! Ephata! Ephata! Hãy mở ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:56 | Đã xem: 406 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: Mc. 7 - 2 bè
Đá góc trường (thánh vịnh 117 - Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B) Đá góc trường (thánh vịnh 117 - Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B)

Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. Hãy cảm tạ Chúa ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:54 | Đã xem: 384 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Danh Chúa tôi (thánh vịnh 8) Danh Chúa tôi (thánh vịnh 8)

Trần hoàn Ngài làm ra cùng muôn vị tinh tú. Với những ánh sáng lấp lánh đầy trời mịt mùng ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:52 | Đã xem: 330 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Tv. 8 - 2 bè
Con xin phó thác 2 (thánh vịnh 30) Con xin phó thác 2 (thánh vịnh 30)

Lạy Chúa con xin phó thác (ư) linh hồn trong tay Cha. Con ẩn náu bên Ngài mong chẳng bao ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:51 | Đã xem: 507 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Tv. 30 - 2 bè
Con xin phó thác 1 (thánh vịnh 30) Con xin phó thác 1 (thánh vịnh 30)

Lạy Cha con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Lạy Chúa con ẩn náu bên Ngài, mong ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:48 | Đã xem: 593 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: Tv. 30 - 2 bè
Con vươn hồn lên (thánh vịnh 24 - Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C) Con vươn hồn lên (thánh vịnh 24 - Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C)

Lạy Chúa con vươn linh hồn con lên tới Chúa. Lạy Chúa xin hãy chỉ cho con đường đi của ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:44 | Đã xem: 778 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: Tv. 24 - 2 bè
Chung một niềm tin (Rom. 8) Chung một niềm tin (Rom. 8)

Không một tạo vật nào tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:42 | Đã xem: 262 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: Rom. 8 - 2 bè
Chúa sống trong tôi (Gal. 2) Chúa sống trong tôi (Gal. 2)

Chúa sống trong tôi nên dầu là tôi sống không còn là tôi sống. Chúa sống trong tôi không còn ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:35 | Đã xem: 340 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: Gal 2 - 2 bè
Chúa một niềm từ bi (thánh vịnh 102) Chúa một niềm từ bi (thánh vịnh 102)

Chúa một niềm từ bi nhân hậu và rất bao dung. Luôn yêu thương con ngườ không giận hờn ai ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:31 | Đã xem: 388 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: Tv. 102 - 2 bè
Chúa ngự qua (thánh vịnh 23 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A) Chúa ngự qua (thánh vịnh 23 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A)

Chúa ngự qua chính Ngài là hoàng đế hiển vinh. Chúa ngự qua chính Ngài là hoàng đế hiển ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:29 | Đã xem: 497 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: Tv. 23 - 2 bè
Chúa ngự lên (thánh vịnh 46) - Đình Ân Chúa ngự lên (thánh vịnh 46) - Đình Ân

Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Ngài ngự lên trong tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào muôn ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:27 | Đã xem: 564 lần | Download: 52 lần | Phiên bản: Tv. 46 - 2 bè
Chúa làm vua (thánh vịnh 28) Chúa làm vua (thánh vịnh 28)

Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. Thần dân Chúa Ngài ban phúc lành bình an. Trong thánh ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:25 | Đã xem: 355 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Tv. 28 - 2 bè
Chúa là nơi con náu thân (thánh vịnh 30 - Chúa nhật 6 thường niên) Chúa là nơi con náu thân (thánh vịnh 30 - Chúa nhật 6 thường niên)

Xin Chúa trở thành, thành núi đá cho con náu thân. Vì uy danh Chúa, Chúa dắt dìu và hướng ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:23 | Đã xem: 322 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Tv. 30 - 2 bè
Chúa là Đức Thánh Quân (thánh vịnh 92) Chúa là Đức Thánh Quân (thánh vịnh 92)

Chúa là Đức Thánh Quân, Ngài mặc lấy thiên oai thắt long đi oai phong (Chúa oai phong dũng ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:21 | Đã xem: 369 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Tv. 92 - 3 bè
Chúa là ánh sáng (thánh vịnh 20) Chúa là ánh sáng (thánh vịnh 20)

Chúa, Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai. Có một ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:19 | Đã xem: 347 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Tv. 20 - 2 bè
Chúa giải thoát tôi (thánh vịnh 29) Chúa giải thoát tôi (thánh vịnh 29)

Tôi ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát tôi. Lạy Chúa con tán dương Ngài, xin đừng cho quân ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:17 | Đã xem: 446 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: Tv. 29 - 2 bè
Chúa cứu trợ tôi (thánh vịnh 17 - Chúa nhật 8 thường niên - năm C) Chúa cứu trợ tôi (thánh vịnh 17 - Chúa nhật 8 thường niên - năm C)

Chúa cứu trợ tôi và cho tôi nghỉ yên hàn. Chúa cứu sống tôi vì Chúa thương tôi đời đời. Tôi ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:16 | Đã xem: 336 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Tv. 17 - 2 bè
Chúa chúng tôi (thánh vịnh 8 - lễ Giao Thừa) Chúa chúng tôi (thánh vịnh 8 - lễ Giao Thừa)

Lạy Chúa! lạy Chúa chúng tôi lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (danh Chúa khắp nơi ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:14 | Đã xem: 346 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Tv. 8 - 2 bè
Chúa chăn nuôi tôi (thánh vịnh 22) - Đình Ân Chúa chăn nuôi tôi (thánh vịnh 22) - Đình Ân

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh rì Ngài cho tôi năm nghỉ. Bên ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:11 | Đã xem: 721 lần | Download: 99 lần | Phiên bản: Tv. 22 - 2 bè
Chúa chăn giữ tôi (thánh vịnh 22) Chúa chăn giữ tôi (thánh vịnh 22)

Có Chúa chăn giữ tôi, tôi sẽ không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh tươi, Ngài chăm sóc cho tôi ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:09 | Đã xem: 898 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: Tv. 22 - 2 bè
Cảm tạ Chúa (thánh vịnh 117 - Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B) Cảm tạ Chúa (thánh vịnh 117 - Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.Ai kính sợ Ngài hãy nói ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:07 | Đã xem: 289 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Bài ca cảm tạ (thánh vịnh 95) Bài ca cảm tạ (thánh vịnh 95)

Con hát bài ca, bài ca cảm tạ. Tri ân muôn đời tình Chúa cao siêu. Con hát bài ca, một bài ca ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:04 | Đã xem: 358 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Tv. 95 - 2 bè
Ân sủng Chúa (thánh vịnh 32) Ân sủng Chúa (thánh vịnh 32)

Địa cầu đầy ân sủng Chúa. Lời Chúa là lời chân chính, việc Chúa làm đều đáng tin cậy. Chúa ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:02 | Đã xem: 494 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: Tv. 32 - 3 bè
Ân nghĩa Ngài (thánh vịnh 88 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm B) Ân nghĩa Ngài (thánh vịnh 88 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm B)

Ân nghĩa Ngài, lạy Chúa con ca tụng không ngừng. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:00 | Đã xem: 389 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: Tv. 88 - 2 bè
Ai được trèo lên (thánh vịnh 14) Ai được trèo lên (thánh vịnh 14)

Ai được trèo lên cao sơn Chúa? Ai được đứng trong nơi thánh điện. Người đó khinh phường ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 14:58 | Đã xem: 402 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Tv. 14 - 2 bè
Ai được lên núi Chúa (thánh vịnh 23) Ai được lên núi Chúa (thánh vịnh 23)

Ai được lên núi Chúa? Ai đứng trong thánh điện? Người đó có lòng sạch tinh không hề dối ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:40 | Đã xem: 518 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa chăn dắt con (thánh vịnh 22) - Đình Ân Chúa chăn dắt con (thánh vịnh 22) - Đình Ân

Chúa chăn dắt con nên con không còn thiếu gì. Trên nương đồi xanh mát Chúa cho con nghỉ ...

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 09:19 | Đã xem: 441 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 4 bè
Ngợi khen Thiên Chúa (thánh vịnh 112) Ngợi khen Thiên Chúa (thánh vịnh 112)

Ngợi khen Thiên Chúa hỡi các tôi tớ Người. Ngợi khen danh Chúa bây giờ và mãi mãi ...

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:42 | Đã xem: 532 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: Tv. 112 - 2 bè
Nài xin Thiên Chúa (thánh vịnh 50) Nài xin Thiên Chúa (thánh vịnh 50)

Nài xin Thiên Chúa, xin Chúa thương tôi hèn yếu. Nhờ lòng khoan dung xin Chúa rửa sạch ...

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:40 | Đã xem: 367 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Tv. 50
Hồn tôi ơi (thánh vịnh 102) Hồn tôi ơi (thánh vịnh 102)

Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Thiên Chúa. Từ thâm tâm hãy khen ngợi danh thánh Người. Hồn tôi ...

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:34 | Đã xem: 477 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: Tv. 102 - 2 bè
Cửa hỡi (thánh vịnh 23) (2 kiểu) Cửa hỡi (thánh vịnh 23) (2 kiểu)

Cửa hỡi hãy cất cao đầu (hỡi cửa ngàn thu). Cửa hỡi hãy vươn cao nữa, hỡi cửa ngàn xưa ...

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:24 | Đã xem: 479 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: Tv. 23 - 2 bè
Chúc tụng Thiên Chúa (thánh vịnh 135) Chúc tụng Thiên Chúa (thánh vịnh 135)

Chúc tụng Thiên Chúa vì Người nhân lành. Vì lòng Chúa thương vững bền ngàn thu. Chúc ...

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:22 | Đã xem: 365 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Tv. 135
Chúa ôi (thánh vịnh 101) Chúa ôi (thánh vịnh 101)

Chúa ôi! Xin lắng nghe tôi khẩn cầu, nguyện tiếng tôi thấu tới Chúa. Xin Chúa đừng ngoảnh ...

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:21 | Đã xem: 518 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: Tv. 101
Ca ngợi Thiên Chúa (thánh vịnh 50) Ca ngợi Thiên Chúa (thánh vịnh 50)

Ca ngợi Thiên Chúa trong chốn cung thánh Người. Ca ngợi Thiên Chúa vì bao vĩ nghiệp ...

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:19 | Đã xem: 326 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Tv. 50
Nào tung hô (thánh vịnh 65 - Chúa nhật 14 thường niên - năm C) Nào tung hô (thánh vịnh 65 - Chúa nhật 14 thường niên - năm C)

Cả trái đất nào tung hô mừng Chúa, cả trái đất nào tung hô mừng Chúa. 1 - Hỡi địa cầu nào ...

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 17/12/2015 23:55 | Đã xem: 297 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Tv. 65 - 1 bè
Chúa mãi bên con (thánh vịnh 106 & tin mừng Luca) Chúa mãi bên con (thánh vịnh 106 & tin mừng Luca)

Chiều rơi bóng đêm về khuất lưng đồi. Thuyền xuôi theo gió lướt trên ngàn khơi. Từng con ...

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 17/12/2015 23:47 | Đã xem: 456 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: Tv. 106 & Lc. 3
Cảm tạ Chúa (thánh vịnh 117) Cảm tạ Chúa (thánh vịnh 117)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm. Vì lượng từ bi của Người muôn thuở. Israel hãy chúc tụng ...

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 17/12/2015 23:42 | Đã xem: 496 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Xin tỏ lòng từ bi (thánh vịnh 84) Xin tỏ lòng từ bi (thánh vịnh 84)

Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Tôi sẽ nghe ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:53 | Đã xem: 853 lần | Download: 149 lần | Phiên bản: Tv. 84 - 2 bè
Xin sai Thánh Thần (thánh vịnh 103) - Viễn Xứ Xin sai Thánh Thần (thánh vịnh 103) - Viễn Xứ

Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt địa cầu. Linh hồn tôi ơi hãy ca ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:52 | Đã xem: 380 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè
Xin hãy nhớ (thánh vịnh 24) Xin hãy nhớ (thánh vịnh 24)

Lạy Chúa xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa xin chỉ cho con đường đi của ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:50 | Đã xem: 317 lần | Download: 1 lần | Phiên bản: Tv. 24 - 2 bè
Xin giữ linh hồn con (thánh vịnh 130) Xin giữ linh hồn con (thánh vịnh 130)

Lạy Chúa xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. Con lo giữ cho linh hồn thanh thản ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:49 | Đã xem: 525 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: Tv. 130 - 2 bè
Xin đổ lòng từ bi (thánh vịnh 32) Xin đổ lòng từ bi (thánh vịnh 32)

Vì lời Chúa tôi đang lắng nghe thật là lời chân chính. Việc của Chúa rất đỗi tín trung tin cậy ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:48 | Đã xem: 462 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Tv. 32 - 2 bè
Xin dạy con (thánh vịnh 24) Xin dạy con (thánh vịnh 24)

Lạy Chúa xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Lạy Chúa xin chỉ cho con đường đi của Chúa ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:46 | Đã xem: 343 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Tv. 24 - 2 bè
Xin cứu thoát con (thánh vịnh 145) Xin cứu thoát con (thánh vịnh 145)

Lạy Chúa xin cứu thoát con. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban cho ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:44 | Đã xem: 343 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: Tv. 145 - 2 bè
Xin Chúa xót thương (thánh vịnh 66) Xin Chúa xót thương (thánh vịnh 66)

Xin Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con. Xin Chúa xót thương đổ muôn phúc ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:43 | Đã xem: 325 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: Tv. 66 - 2 bè
Xin Chúa sửa chữa hồn con (thánh vịnh 40) Xin Chúa sửa chữa hồn con (thánh vịnh 40)

Xin Chúa sửa chữa hồn con vì con phạm tội phản nghịch cùng Chúa. Phúc cho ai biết quan ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:42 | Đã xem: 291 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: Tv. 40 - 2 bè
Xin chiếu sáng (thánh vịnh 4) Xin chiếu sáng (thánh vịnh 4)

Lạy Chúa xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Khi con cầu lạy Chúa nghe ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:41 | Đã xem: 393 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: Tv. 4 - 2 bè
Xin bảo toàn (thánh vịnh 15) Xin bảo toàn (thánh vịnh 15)

Chúa là phần gia nghiệp của tôi, phần chén của tôi. Người nắm giữa vận mạng tôi. Chúa luôn ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:40 | Đã xem: 336 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Tv. 15 - 2 bè
Vườn nho của Chúa (thánh vịnh 79) - Viễn Xứ Vườn nho của Chúa (thánh vịnh 79) - Viễn Xứ

Vườn nho của Chúa là nhà Issrael. Từ Ai Cập Chúa đã mang về một gốc nho. Chúa đã đuổi ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:39 | Đã xem: 437 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: Tv. 79 - 2 bè
Vua hiển vinh (thánh vịnh 23) Vua hiển vinh (thánh vịnh 23)

Chúa đến, Người là vua hiển vinh. Chúa là chủ trái đất và muôn loài đang cư trú. Muôn loài ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:37 | Đã xem: 380 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Tv. 23 - 2 bè
Về nhà Chúa (thánh vịnh 121) Về nhà Chúa (thánh vịnh 121)

Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta đi về nhà Chúa. Tôi mừng vui có ai nói với ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:36 | Đã xem: 351 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Về cùng Cha tôi (thánh vịnh 50) Về cùng Cha tôi (thánh vịnh 50)

Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi. Lạy Chúa nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:35 | Đã xem: 536 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: Tv. 50 - 2 bè
Ước chi (thánh vịnh 94) Ước chi (thánh vịnh 94)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới đây, hãy hân ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:32 | Đã xem: 409 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Tv. 94 - 2 bè
Trú ẩn (thánh vịnh 30) Trú ẩn (thánh vịnh 30)

Lạy Chúa xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn. Tôi nương bên Ngài đừng để tôi phải tủi ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:30 | Đã xem: 329 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: Tv. 30 - 2 bè
Trong u tối (thánh vịnh 111) Trong u tối (thánh vịnh 111)

Trong u tối Chúa xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. Trong u tối Chúa xuất hiện như ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:29 | Đã xem: 438 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: Tv. 111 - 2 bè
Trong nhà Chúa (thánh vịnh 22) Trong nhà Chúa (thánh vịnh 22)

Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:27 | Đã xem: 449 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: Tv. 22 - 2 bè
Trong bình an (thánh vịnh 28) Trong bình an (thánh vịnh 28)

Chúa đã chúc phúc cho dân Ngài trong bình an. Hỡi những người con, người con của Chúa. Hãy ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:26 | Đã xem: 386 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Tv. 28 - 2 bè
Trợ phù con (thánh vịnh 39) Trợ phù con (thánh vịnh 39)

Lạy Chúa xin cấp tốc trợ phù con. Tôi đã trông cậy từng ngày vào Chúa. Ngài đã nghiêng mình ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:24 | Đã xem: 425 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Tv. 39 - 2 bè
Triều đại Người (thánh vịnh 71) - Viễn Xứ Triều đại Người (thánh vịnh 71) - Viễn Xứ

Sự công chính và nền hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong triều đại Người. Cầu xin Chúa ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:22 | Đã xem: 363 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Tv. 71 - 2 bè
Tôi sẽ tiến đi (thánh vịnh 115) Tôi sẽ tiến đi (thánh vịnh 115)

Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan của Ngài trong miền đất, miền đất của nhân sinh. Niềm cậy tin ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:21 | Đã xem: 594 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Tv. 115 - 2 bè
Tình thương Chúa muôn đời (thánh vịnh 88) Tình thương Chúa muôn đời (thánh vịnh 88)

Con sẽ ngợi ca tình thương của Chúa muôn đời. Qua suốt thời gian hằng cất tiếng tung hô. Vì ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:19 | Đã xem: 542 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: Tv. 88 - 2 bè
Tinh thần nghèo khó (thánh vịnh 145) Tinh thần nghèo khó (thánh vịnh 145)

Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:17 | Đã xem: 334 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: Tv. 145 - 2 bè
Tin cậy vào Chúa (thánh vịnh 1) Tin cậy vào Chúa (thánh vịnh 1)

Phúc cho ai đặt niềm tin cậy vào Chúa. Họ không theo mưu toan của kẻ gian ác. Họ không ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:15 | Đã xem: 368 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: Tv. 1 - 2 bè
Thượng tế muôn đời (thánh vịnh 109) Thượng tế muôn đời (thánh vịnh 109)

Con là thượng tế muôn đời theo phẩm hàm Menkisede. Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:14 | Đã xem: 828 lần | Download: 162 lần | Phiên bản: Tv. 109 - 2 bè
Thờ lạy Chúa (thánh vịnh 71) Thờ lạy Chúa (thánh vịnh 71)

Lạy Chúa mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa. Cầu xin Chúa ban quyền để xử khôn ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:12 | Đã xem: 423 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Tv. 71 - 2 bè
Thiên thần Chúa (thánh vịnh 33) Thiên thần Chúa (thánh vịnh 33)

Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ kính Chúa. Tôi chúc tụng Chúa ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:09 | Đã xem: 529 lần | Download: 105 lần | Phiên bản: Tv. 33 - 1 bè
Thiện hảo thay (thánh vịnh 91) Thiện hảo thay (thánh vịnh 91)

Lạy Chúa thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. Đàn mừng hát chúc khen danh Ngài thiện hảo ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:07 | Đã xem: 381 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Tv. 91 - 2 bè
Thiên Chúa uy nghiêm (thánh vịnh 83) Thiên Chúa uy nghiêm (thánh vịnh 83)

Ôi Chúa thiên binh, Thiên Chúa uy nghiêm. Khả ái thay cung điện thánh nhan Ngài. Hồn con ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:06 | Đã xem: 506 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: Tv. 83 - 4 bè
Thiên Chúa ngự lên (thánh vịnh 46) Thiên Chúa ngự lên (thánh vịnh 46)

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:04 | Đã xem: 1018 lần | Download: 135 lần | Phiên bản: Tv. 46 - 2 bè
Tha thứ tội lỗi (thánh vịnh 31) Tha thứ tội lỗi (thánh vịnh 31)

Lạy Chúa! Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Phúc thay cho ai được tha thứ lỗi lầm. Lỗi phạm của ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:02 | Đã xem: 339 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Tv. 31 - 2 bè
Tất cả nẻo đường Chúa (thánh vịnh 24) Tất cả nẻo đường Chúa (thánh vịnh 24)

Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:01 | Đã xem: 483 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: Tv. 24 - 2 bè
Tảng đá góc tường (thánh vịnh 117) Tảng đá góc tường (thánh vịnh 117)

Phiến đá mà người thợ xây loại ra đã biến nên tảng đá góc tường. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:00 | Đã xem: 502 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Sung sướng biết bao (thánh vịnh 121) Sung sướng biết bao (thánh vịnh 121)

Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chung ta đi về nhà Chúa. Tôi mừng vui có ai nói với ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 21:58 | Đã xem: 547 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Sao Chúa bỏ con (thánh vịnh 21) - Viễn Xứ Sao Chúa bỏ con (thánh vịnh 21) - Viễn Xứ

Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa sao Chúa bỏ con. Biết bao người nhìn thấy con họ lắc đầu ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 21:57 | Đã xem: 862 lần | Download: 156 lần | Phiên bản: Tv. 21 - 2 bè
Phúc thay (thánh vịnh 127) - Viễn Xứ Phúc thay (thánh vịnh 127) - Viễn Xứ

Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Phúc thay bạn ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 21:56 | Đã xem: 470 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: Tv. 127 - 2 bè
Phúc đức những ai (thánh vịnh 118) Phúc đức những ai (thánh vịnh 118)

Phúc đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa. Phúc đức cho ai đường lối tinh tuyền ...

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 21:55 | Đã xem: 310 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: Tv. 118 - 2 bè
 

Top download

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 14/02/2018 00:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 22:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 08/06/2017 10:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 157
  • Hôm nay: 7522
  • Tháng hiện tại: 233019
  • Tổng lượt truy cập: 18908777

Truy cập nhanh

Bản đồ giáo xứ