Nữ Vương muôn ngàn hoa Nữ Vương muôn ngàn hoa

Giữa mùa tháng Năm con hái hoa dâng Mẹ. Hoa thơm xinh tươi như tình con yêu mến. Ca

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 00:01 | Đã xem: 1270 lần | Download: 354 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngũ hoa dâng Mẹ Ngũ hoa dâng Mẹ

Tháng Năm rộn ràng mùa hoa, ngàn hoa cùng khoe hương sắc ngát bay lên trước ngai tòa Mẹ

Tác giả: Lâm Hoàng Ân | Gửi lên: 02/03/2016 23:25 | Đã xem: 2090 lần | Download: 437 lần | Phiên bản: 2 bè
Kết hoa Kết hoa

Năm sắc hoa giờ đây đã chung một màu. Ngọt ngào sắc hương dâng trọn niềm cảm mến. Năm

Tác giả: 7 Thứ | Gửi lên: 02/03/2016 23:20 | Đã xem: 2458 lần | Download: 705 lần | Phiên bản: 2 bè
Tiến hương (2 bè) Tiến hương (2 bè)

Ngàn trầm nghi ngút khói hương lan tỏa trước Tôn Nhan uy quyền. Lòng thành dâng tiến nén

Tác giả: Mai Nguyên Vũ - Ân Duy | Gửi lên: 02/03/2016 23:16 | Đã xem: 889 lần | Download: 141 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngũ bái - Hồng Việt Ngũ bái - Hồng Việt

Chúng (i) con gối quỳ lạy tạ Ngôi Cha đã thương dủ tình (mà) dựng nên (i) Đức Bà là Mẹ

Tác giả: Hồng Việt | Gửi lên: 02/03/2016 23:08 | Đã xem: 965 lần | Download: 197 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngũ bái (2) - Bùi Ninh Ngũ bái (2) - Bùi Ninh

Quỳ trước nhan Chúa Trời, con xin cúi đầu thờ kính. Kính Chúa Cha cao vời đã thương tạo tác

Tác giả: Lm. Bùi Ninh | Gửi lên: 18/12/2015 11:01 | Đã xem: 1763 lần | Download: 527 lần | Phiên bản: 2 bè
Hoa năm sắc con dâng Hoa năm sắc con dâng

Hoa năm sắc con dâng là vòng hoa tươi thắm xin vâng xin dâng Mẹ cả đời nở (ơ) tươi. Hoa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 04:28 | Đã xem: 948 lần | Download: 144 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng Mẹ (dâng hoa) Dâng Mẹ (dâng hoa)

Tiến dâng lên trước tòa Nữ Vương muôn hoa con hái từ đồng xa thiết tha kính dâng vè Mẹ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 03:56 | Đã xem: 584 lần | Download: 73 lần | Phiên bản: 1 bè
Đoàn con dâng hoa - Bộ dâng hoa 2 (Tiến hoa năm sắc) Đoàn con dâng hoa - Bộ dâng hoa 2 (Tiến hoa năm sắc)

Đoàn con dâng lên trước ngai Mẹ ngàn hoa muôn sắc. Hương ngát tỏa bay lên nhan Mẹ rực

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 03:14 | Đã xem: 951 lần | Download: 145 lần | Phiên bản: 1 bè
Kính dâng - Bộ dâng hoa 2 (Ngũ bái) Kính dâng - Bộ dâng hoa 2 (Ngũ bái)

Kính dâng Chúa Cha quyền năng nhân từ đã ban cho đời người Mẹ khoan nhân đầy lòng từ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 03:11 | Đã xem: 677 lần | Download: 97 lần | Phiên bản: 1 bè
Con đi hái hoa - Bộ dâng hoa 2 Con đi hái hoa - Bộ dâng hoa 2

Con đi hái hoa cùng hợp nhau tiến dâng lên Mẹ. Hoa hồng rực rỡ xin tiến dâng lên ngai Mẹ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 03:06 | Đã xem: 755 lần | Download: 86 lần | Phiên bản: 1 bè
Đây thánh hoa - Bộ dâng hoa 1 (Kết hoa) Đây thánh hoa - Bộ dâng hoa 1 (Kết hoa)

Đây tháng hoa lòng chúng con hân hoan, dâng lên Mẹ muôn màu hoa thắm tươi. Cùng lời

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 00:14 | Đã xem: 649 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 2 bè
Tiến hoa năm sắc - Bộ dâng hoa 1 (Thánh vũ) Tiến hoa năm sắc - Bộ dâng hoa 1 (Thánh vũ)

Tiến hoa năm sắc lên tòa Nữ Vương. Cùng ngàn lời ca chúng con xin dâng Mẹ. Con cúi đầu

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 00:13 | Đã xem: 1011 lần | Download: 152 lần | Phiên bản: 2 bè
Đoàn con tiến dâng - Bộ dâng hoa 1 (Tiến hoa năm sắc) Đoàn con tiến dâng - Bộ dâng hoa 1 (Tiến hoa năm sắc)

Đoàn con tiến dâng lên, dâng hoa năm sắc lên tòa Nữ Vương. Đây muôn đóa hoa tựa lòng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 00:11 | Đã xem: 586 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 2 bè
Tiến dâng Mẹ - Bộ dâng hoa 1 (Tiến hoa năm sắc) Tiến dâng Mẹ - Bộ dâng hoa 1 (Tiến hoa năm sắc)

Tiến dâng lên Mẹ thiên đình, dâng lên Mẹ uy quyền ngàn hoa rực rỡ cùng sắc hương thơm

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 00:10 | Đã xem: 801 lần | Download: 94 lần | Phiên bản: 2 bè
Suy tôn danh Mẹ - Bộ dâng hoa 1 (Tiến nến) Suy tôn danh Mẹ - Bộ dâng hoa 1 (Tiến nến)

Ánh nến lung linh đoàn con xin dâng về Mẹ. Ước muốn mãi hôm nay được suy tôn danh Mẹ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 00:07 | Đã xem: 660 lần | Download: 104 lần | Phiên bản: 2 bè
Đoàn con dâng hương - Bộ dâng hoa 1 (Tiến hương) Đoàn con dâng hương - Bộ dâng hoa 1 (Tiến hương)

Nén hương đoàn con dâng lên trước tòa Mẹ nhân từ, lòng con vui sướng hát khen mừng Mẹ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 00:06 | Đã xem: 645 lần | Download: 78 lần | Phiên bản: 1 bè
Đoàn con về đây - Bộ dâng hoa 1 (Rước kiệu Đức Mẹ, Rước kiệu hoa) Đoàn con về đây - Bộ dâng hoa 1 (Rước kiệu Đức Mẹ, Rước kiệu hoa)

Đoàn con về đây trong bao niềm vui mừng thành tâm, xin tiến dâng lên Mẹ nhân ái. Muôn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 00:03 | Đã xem: 864 lần | Download: 96 lần | Phiên bản: 1 bè
Mùa hoa ngát hương Mùa hoa ngát hương

Đây sắc hoa hồng rung cánh trời dịu êm. Con tiến dâng Mẹ với trót cả tâm tình. Mẹ nhận

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 04:34 | Đã xem: 1018 lần | Download: 179 lần | Phiên bản: 2 bè
Đón mùa hoa về Đón mùa hoa về

Con nay hân hoan đón mùa hoa về, tiếng reo vang trời của những trái tim thơ. Con nay hân

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 04:05 | Đã xem: 2700 lần | Download: 954 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng hoa Tin Cậy Mến Dâng hoa Tin Cậy Mến

Con quỳ đây dâng tiến lên Mẹ bông hoa mọn hèn. Hoa Cậy, hoa Tin, hoa Mến Mẹ đồng trinh

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 24/11/2015 12:28 | Đã xem: 850 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: 1 bè
Mùa hoa mới Mùa hoa mới

Một tràng hoa thật đẹp tươi tỏa hương mới nay đoàn con tới thành tâm dâng kính lên Mẹ Chúa

Tác giả: Hải Triều - Cát Minh | Gửi lên: 09/11/2015 21:06 | Đã xem: 638 lần | Download: 62 lần | Phiên bản: 3 bè
Khúc hát dâng hoa (2 bè) Khúc hát dâng hoa (2 bè)

Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa. Mùa hoa về hương ngát trời bao la (a) con yêu Mẹ nhiều hái về

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 09/11/2015 20:36 | Đã xem: 705 lần | Download: 121 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng hoa (dành cho thiếu nhi) Dâng hoa (dành cho thiếu nhi)

Hoa con xếp lên mâm vàng nhịp nhàng con múa ca. Dâng Đức Nữ Trinh tuyệt trần hợp lời con

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 09/11/2015 20:25 | Đã xem: 573 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 2 bè
Con hái hoa dâng Mẹ Con hái hoa dâng Mẹ

Con hái hoa dâng Mẹ tràng hoa ươm màu thương mến. Hoa thơm hương ân tình nguyện

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 30/10/2015 11:57 | Đã xem: 587 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: 1 bè
Hoa xanh dâng Mẹ Hoa xanh dâng Mẹ

Hoa xanh hoa của lòng thành, mầu xanh hy vọng sáng trong cuộc đời. Hoa xanh hoa của Thiên

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 09:10 | Đã xem: 557 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: dâng hoa
Hoa vàng dâng Mẹ Hoa vàng dâng Mẹ

Con tiến dâng lên một đóa hoa vàng, hoa thắm nồng nàn Mẹ Chúa cao sang. Ôi Mẹ huy hoàng

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 09:09 | Đã xem: 491 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: dâng hoa
Hoa trắng dâng Mẹ Hoa trắng dâng Mẹ

Mẹ ơi con dâng lên Mẹ (í) mầu hoa trắng, hoa trắng trinh nguyên, hoa trắng vẹn tuyền, hoa trắng ước nguyện của đời dâng hiến

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 09:08 | Đã xem: 570 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: dâng hoa
Hoa tím dâng Mẹ Hoa tím dâng Mẹ

Hoa buồn hoa màu tím, hoa nở trong sầu thương đầy giăng mắc của cuộc trần. Một chiều trên

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 09:06 | Đã xem: 514 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: dâng hoa
Hoa đỏ dâng Mẹ Hoa đỏ dâng Mẹ

Hoa đỏ thắm nồng như tình yêu rực rỡ. Hoa đỏ rạng ngời như đời Mẹ hiến dâng. Hoa đỏ thơm

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 09:05 | Đã xem: 586 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: dâng hoa
Tình ca dâng Mẹ - Tâm An Tình ca dâng Mẹ - Tâm An

Ngàn hoa tươi xinh kính dâng lên, ngập tràn lòng tin yêu trìu mến, giọng ca vang vang chốn

Tác giả: Tâm An - Quang Tiên | Gửi lên: 25/09/2015 12:22 | Đã xem: 668 lần | Download: 62 lần | Phiên bản: 2 bè
Con đi hái hoa Con đi hái hoa

Con đi hái hoa, hái nơi cánh đồng lúa vàng, hái giữa khe núi xanh. Con không có e ngại dẫu

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 22/09/2015 12:18 | Đã xem: 1470 lần | Download: 387 lần | Phiên bản: 1 bè
Trước lúc dâng (Vãn dâng hoa - ngoài phụng vụ) Trước lúc dâng (Vãn dâng hoa - ngoài phụng vụ)

Bồ liễu (i a) phàm hèn, chúng (a i i i i) con (là) bồ liễu (i a) phàm hèn. Ơn thiêng (i i i i) đã

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 22/09/2015 12:15 | Đã xem: 479 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng hoa năm sắc - Trọng Khẩn Dâng hoa năm sắc - Trọng Khẩn

Tiến (í) dâng lên Mẹ hoa muôn màu nở trên dương gian, ước mong sao được Mẹ thương

Tác giả: Lm. Trọng Khẩn | Gửi lên: 22/09/2015 11:46 | Đã xem: 841 lần | Download: 88 lần | Phiên bản: 1 bè
Mùa hoa đã về - Trọng Khấn Mùa hoa đã về - Trọng Khấn

Mùa hoa nay đã về, muôn hoa nở trên cánh đồng, muôn hoa nở trên núi rừng. Đẹp quá ôi

Tác giả: Lm. Trọng Khấn | Gửi lên: 22/09/2015 11:36 | Đã xem: 868 lần | Download: 160 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đi hái hoa Đi hái hoa

Con đi hái hoa dâng cho Mẹ từng đóa hoa, từng đóa hoa và lòng con yêu mến Mẹ ơi

Tác giả: Lm. Trọng Khấn | Gửi lên: 22/09/2015 11:17 | Đã xem: 553 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tiến hoa Tây Nguyên Tiến hoa Tây Nguyên

Từ làng buôn xa mọi miền quê ta, ngàn nụ hoa nghiêng mình vươn lên trời cao. Mừng Mẹ Chí

Tác giả: Mai Nguyên Vũ | Gửi lên: 22/09/2015 09:16 | Đã xem: 1857 lần | Download: 517 lần | Phiên bản: 2 bè
Mùa hoa đã về Mùa hoa đã về

Mùa hoa đã về Mẹ ơi mùa hoa đã về. Ngàn hoa khoe sắc thắm tươi trinh nguyên. Quỳ chiêm

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 22/09/2015 08:47 | Đã xem: 640 lần | Download: 84 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mùa hoa Đức Mẹ Mùa hoa Đức Mẹ

Mẹ ơi muôn hoa thắm màu, giờ đây như giây phút đầu con thành tâm dâng những hông hoa

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 22/09/2015 08:46 | Đã xem: 514 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tiến hoa năm sắc - Nguyên Phong Tiến hoa năm sắc - Nguyên Phong

Ngàn hoa tươi thắm tiến dâng về Nữ Vương cực sang. Lòng con thảo hiếu kính dâng lên trót cả

Tác giả: Nguyên Phong | Gửi lên: 19/09/2015 10:34 | Đã xem: 566 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: Chưa biết
Màu hoa dâng Mẹ - Thanh Bình Màu hoa dâng Mẹ - Thanh Bình

Hoa phượng nở giữa mùa tháng năm, đây tuổi xanh dâng kính Mẹ lành. Màu hoa đỏ như máu

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 19/09/2015 10:26 | Đã xem: 1206 lần | Download: 213 lần | Phiên bản: 1 bè
Màu hoa cung tiến (Dâng hoa) Màu hoa cung tiến (Dâng hoa)

Giờ đây sao lòng con nhớ đến Người, quỳ đây mà lòng con không nói nên lời. Mẹ ơi đã bao

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 19/09/2015 10:25 | Đã xem: 587 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dâng hoa kính mừng Dâng hoa kính mừng

Hòa cùng lời kinh, đây muôn hoa khoe sắc đẹp xinh. Kìa Mẹ Đồng Trinh xinh hơn hoa giữa

Tác giả: Lm. Bùi Ninh | Gửi lên: 19/09/2015 09:20 | Đã xem: 831 lần | Download: 170 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mùa hoa đã về - Bùi Ninh Mùa hoa đã về - Bùi Ninh

Mùa hoa đã về con đến bên ngai Mẹ hiền, dâng tiến lên Mẹ tình con. Tình con sắt son như ánh

Tác giả: Lm. Bùi Ninh | Gửi lên: 19/09/2015 09:18 | Đã xem: 596 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ngũ sắc hoa dâng (1) Ngũ sắc hoa dâng (1)

Này màu hoa, hoa trắng tinh tuyền được tượng trưng nhân đức trinh nguyên. Mẹ đẹp hơn hơn

Tác giả: Lm. Bùi Ninh | Gửi lên: 19/09/2015 09:14 | Đã xem: 939 lần | Download: 180 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ngũ sắc hoa dâng (2) Ngũ sắc hoa dâng (2)

Con đến bên ngai Mẹ dâng hoa, dâng lòng thành kính. Hoa nồng thắm ân tình hòa trong

Tác giả: Lm. Bùi Ninh | Gửi lên: 19/09/2015 09:13 | Đã xem: 1931 lần | Download: 523 lần | Phiên bản: 2 bè
Nến hồng dâng Mẹ - Chu Linh Nến hồng dâng Mẹ - Chu Linh

Con tiến dâng lên Mẹ này đoàn con tiến dâng lên Mẹ ngọn lửa yêu thương nồng ấm muôn

Tác giả: Sr. Chu Linh - Sr. Clara | Gửi lên: 19/09/2015 05:03 | Đã xem: 2548 lần | Download: 1314 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng hoa năm sắc - Chu Linh Dâng hoa năm sắc - Chu Linh

Mùa hoa về rồi muôn sắc hoa đua nở thắm tươi, những đóa hoa thơm hương chan hòa. Say tiếng

Tác giả: Sr. Chu Linh | Gửi lên: 19/09/2015 04:59 | Đã xem: 4543 lần | Download: 1919 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngũ sắc dâng hoa Ngũ sắc dâng hoa

Này đây những cánh hoa tươi tiến dâng lên Mẹ Chúa Trời. Đây hoa chúng con kết ân tình, đoàn

Tác giả: Sr. Chu Linh | Gửi lên: 19/09/2015 04:43 | Đã xem: 1753 lần | Download: 673 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dâng hoa Dâng hoa

Dâng hoa cùng dâng hoa, dâng lên cùng dâng lên Mẹ lành. Maria (dâng lên Mẹ lành Maria)

Tác giả: Lm. Phương Anh | Gửi lên: 19/09/2015 03:47 | Đã xem: 449 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mùa hoa đã về - Nguyên Dũng Mùa hoa đã về - Nguyên Dũng

Mùa hoa đã về, đoàn con rộn dàng đi hái hoa. Lần theo chân đồi trèo lên lưng chừng đèo chơi

Tác giả: Nguyên Dũng | Gửi lên: 19/09/2015 01:31 | Đã xem: 608 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: Chưa biết
Năm sắc hoa tình Mẹ (tiến hoa 8) Năm sắc hoa tình Mẹ (tiến hoa 8)

Mẹ ơi! Thật bao la tình Mẹ tình con. Thời gian qua là biết bao tình tựa như vườn hoa hương sắc

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 19/09/2015 00:58 | Đã xem: 1021 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 1 bè
Hoa tháng năm (Tiến hoa 9) Hoa tháng năm (Tiến hoa 9)

Tháng năm lại về lòng con luôn luôn nhắc nhớ. Đi hái muôn hoa tỏ niềm tin yêu tôn thờ. Tiến

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 19/09/2015 00:56 | Đã xem: 597 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tiến Mẹ Thiên đình (Tiến hoa 1) Tiến Mẹ Thiên đình (Tiến hoa 1)

Tiến dâng Mẹ Thiên đình! Tiến dâng Mẹ uy linh, này trăm hoa rực rỡ ngát hương chúng con

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 19/09/2015 00:55 | Đã xem: 750 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: Chưa biết
Năm sắc hoa Năm sắc hoa

Chúng con về đây thành kính (i) dâng lên Mẹ ngàn đóa (i a) hoa tươi đẹp toả hương thơm

Tác giả: Nguyên Nhung | Gửi lên: 19/09/2015 00:03 | Đã xem: 906 lần | Download: 141 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng hoa năm sắc - Duy Tân Dâng hoa năm sắc - Duy Tân

Trước tòa (mà) sáng chói hương hoa chúng con hớn hở hân hoan kính mừng. Tay bưng (mà)

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 18/09/2015 23:54 | Đã xem: 523 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mùa hoa đã về - Thế Thông Mùa hoa đã về - Thế Thông

Mùa hoa đã về vui lên hỡi người ơi, bên nhau múa ca thêm thắm thiết yêu đời. Làm duyên với

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 18/09/2015 23:53 | Đã xem: 751 lần | Download: 89 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mùa hoa đẹp tươi (Tiến hoa 10) Mùa hoa đẹp tươi (Tiến hoa 10)

Mùa hoa đẹp tươi ngàn muôn cánh lá ngợp trời. Đây đóa hoa hồng con hái dâng lên Mẹ từ ái

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 18/09/2015 23:53 | Đã xem: 570 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: Chưa biết
Năm sắc hoa ngọc ngà Năm sắc hoa ngọc ngà

Tháng năm về cùng bao sắc hoa, con dâng về Mẹ yêu muôn đóa hoa lòng. Hoa ngát thơm tuổi

Tác giả: Lữ Hành | Gửi lên: 18/09/2015 23:52 | Đã xem: 918 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: Chưa biết
Muôn hoa tiến Mẹ (Tiến hoa 4) Muôn hoa tiến Mẹ (Tiến hoa 4)

Tiến (i) về Mẹ muôn đóa hoa xinh, với ca khúc tôn vinh, lòng hân hoan chân tình. Huệ trắng

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 18/09/2015 23:51 | Đã xem: 500 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: Chưa biết
Nến hồng dâng Mẹ Nến hồng dâng Mẹ

Nhạc thiêng nhẹ vương trong đêm vắng. Dào dạt như lời kinh dâng thiết tha. Lửa hồng trên

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 18/09/2015 23:50 | Đã xem: 2914 lần | Download: 1118 lần | Phiên bản: 2 bè
Hoa dâng Mẹ hiền (Tiến hoa 3) Hoa dâng Mẹ hiền (Tiến hoa 3)

Xin dâng kính Mẹ hiền bông sen trắng. Gần bùn nhơ sen vẫn luôn sạch trong. Này là sen trắng

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 18/09/2015 23:25 | Đã xem: 439 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hoa dâng Mẹ lành (Tiến hoa 5) Hoa dâng Mẹ lành (Tiến hoa 5)

Con hái dâng Mẹ lành loài hoa Huệ trong trắng, hoa dâng màu nắng hoa dâng tình thơm. Mẹ là

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 18/09/2015 23:24 | Đã xem: 452 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Chưa biết
Khúc hát dâng hoa Khúc hát dâng hoa

Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa mùa hoa về huơng ngát trời bao la (a) con yêu Mẹ nhiều hái

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 18/09/2015 23:22 | Đã xem: 1316 lần | Download: 425 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dâng hoa năm sắc Dâng hoa năm sắc

Lạy Mẹ Maria, đoàn con đến trước nhan Mẹ. Dâng kính mẹ ngàn đóa hoa, đây hoa là con hái

Tác giả: Hải Ánh | Gửi lên: 18/09/2015 21:03 | Đã xem: 1882 lần | Download: 387 lần | Phiên bản: 2 bè
Đây tháng hoa - Duy Tân Đây tháng hoa - Duy Tân

Đây tháng hoa, chúng con trung thành thật thà. Dâng tiến hoa lòng mến dâng lời cung chúc

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 18/09/2015 14:44 | Đã xem: 2718 lần | Download: 1031 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng Mẹ tòa cao (Tiến hoa 2) Dâng Mẹ tòa cao (Tiến hoa 2)

Là loài hoa sen trong trắng hương dịu êm, là loài hoa quỳnh hoa đêm về nhẹ dâng ý thơ, là

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 18/09/2015 13:04 | Đã xem: 633 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hoa thơm dâng Mẹ (Tiến hoa 6) Hoa thơm dâng Mẹ (Tiến hoa 6)

Dâng Mẹ hoa đẹp hoa thơm nở tươi trăm ngàn sắc hoa xinh. Hoa nguyện cầu, hoa tôn vinh

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 18/09/2015 13:04 | Đã xem: 895 lần | Download: 216 lần | Phiên bản: Chưa biết
Huyền sử năm sắc hoa (Tiến hoa 7) Huyền sử năm sắc hoa (Tiến hoa 7)

Thuở hồng hoang trăng gió mơ màng, vườn cây lá say ngủ giấc nồng. Kìa một nụ hoa hé rung

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 18/09/2015 13:03 | Đã xem: 1310 lần | Download: 254 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mùa hoa Mân côi Mùa hoa Mân côi

Mùa hoa Mân côi đã về đoàn con xin dâng tiến Mẹ lời kinh trong sương chan chứa ân tình

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 18/09/2015 12:48 | Đã xem: 590 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tiến hoa năm sắc - Hoài Đức Tiến hoa năm sắc - Hoài Đức

Nay đoàn con nhi nữ mọn hèn. Quỳ trước tòa vàng thành tâm dâng tiến. Tiến hoa năm sắc

Tác giả: Lm. Hoài Đức | Gửi lên: 18/09/2015 11:29 | Đã xem: 726 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tiến hoa năm sắc (1) Tiến hoa năm sắc (1)

Đoàn con đến trước ngai toà Nữ Vương. Lòng yêu mến tiến dâng Mẹ nhân ái. Muôn đóa hoa

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 18/09/2015 08:54 | Đã xem: 525 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tiến hoa năm sắc (2) Tiến hoa năm sắc (2)

Mẹ cao sang vinh phúc vô biên muôn đời sáng danh trước tòa Ba Ngôi sắc huông tỏa bay. Mẹ

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 18/09/2015 08:53 | Đã xem: 466 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tiến hoa năm sắc (3) Tiến hoa năm sắc (3)

Này đóa hồng tươi con kính dâng lên, màu máu Thánh Con Mẹ chảy trào chuộc tội cho thế nhân

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 18/09/2015 08:52 | Đã xem: 547 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tiến hoa năm sắc Tiến hoa năm sắc

Đoàn con quỳ dưới chân Mẹ. Dâng hoa năm sắc trước tòa Mẹ cao sang. Cùng lời cung chúc hát

Tác giả: Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/09/2015 08:51 | Đã xem: 722 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tiến hoa tháng 5 Tiến hoa tháng 5

Tiết hạ tháng năm tôn vinh Thánh Mẫu sắc hoa thắm hậu cung kính dâng lên tán tụng ngợi khen

Tác giả: Anh Kha | Gửi lên: 18/09/2015 08:49 | Đã xem: 414 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tiến hoa (1) Tiến hoa (1)

Avê Avê Avê Maria !Avê Avê Avê Maria! Xuân tháng năm hoa đã về. Mùa hoa đã về dâng tràn

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 18/09/2015 08:08 | Đã xem: 418 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Những cánh hoa dâng Mẹ 1 (Dâng hoa năm sắc) Những cánh hoa dâng Mẹ 1 (Dâng hoa năm sắc)

Con đến bên Mẹ vang hát ngàn lời kinh. Cùng xin dâng tiến năm sắc hoa đẹp xinh. Cung chúc

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 18/09/2015 07:40 | Đã xem: 954 lần | Download: 119 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mùa hoa đẹp tươi đã về Mùa hoa đẹp tươi đã về

Mùa hoa đẹp tươi đã về đây. Mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Những cánh hoa hương thơm

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 18/09/2015 07:20 | Đã xem: 3678 lần | Download: 1559 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mùa hoa về rồi Mùa hoa về rồi

Mùa hoa về rồi muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ. Mùa hoa về rồi muôn hương thơm bay trước

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 18/09/2015 07:19 | Đã xem: 2317 lần | Download: 1029 lần | Phiên bản: Chưa biết
Kết hoa dâng Mẹ Kết hoa dâng Mẹ

Đây ngàn hoa con dâng tiến Mẹ. Dâng tiến Mẹ ngàn cánh hoa tươi. Thắm nồng từ tấm lòng

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 18/09/2015 03:56 | Đã xem: 799 lần | Download: 76 lần | Phiên bản: 2 bè
Hái hoa dâng Mẹ Hái hoa dâng Mẹ

Từ đồng xa con đi hái hoa. Hoa tươi thắm trong muôn lòng. Hoa thơm ngát tâm tình con. Từ

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 18/09/2015 03:23 | Đã xem: 807 lần | Download: 123 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hoa lòng dâng Mẹ Hoa lòng dâng Mẹ

Con đến dâng Mẹ đoá hoa lòng này lạy Mẹ đoàn con dâng tiến. Xin Mẹ, xin mẹ Thánh hiến

Tác giả: An Di | Gửi lên: 18/09/2015 03:17 | Đã xem: 1883 lần | Download: 480 lần | Phiên bản: 2 bè
Đây mùa hoa đã về Đây mùa hoa đã về

Đây mùa hoa đã về (a a a) mùa hoa đã về, lòng hân hoan bao thiết tha con hái hoa dâng Mẹ. Mẹ xinh tươi Mẹ tuyệt vời như muôn ngàn hoa. Hãy lắng nghe Mẹ ơi hoa nở

Tác giả: Lm. Dao Kim | Gửi lên: 18/09/2015 01:02 | Đã xem: 1668 lần | Download: 550 lần | Phiên bản: 2 bè
Tiến hoa - Kim Long Tiến hoa - Kim Long

Chúng con hân hoan về đây trước tòa Mẹ nhân lành hòa chung tâm tình mọi nơi gọi muôn

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/09/2015 22:43 | Đã xem: 721 lần | Download: 87 lần | Phiên bản: Chưa biết
 

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 111
  • Khách viếng thăm: 92
  • Máy chủ tìm kiếm: 19
  • Hôm nay: 17877
  • Tháng hiện tại: 481765
  • Tổng lượt truy cập: 23295650
Kiếm tiền dễ dàng