Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Lễ Giáng Sinh (lễ rạng đông)

Lễ Giáng Sinh (lễ rạng đông)

Các file trình chiếu trong lễ rạng đông Giáng Sinh, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Trời hân hoan - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 96 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ rạng đông Giáng Sinh); Trong hang đá nhỏ - Phanxicô (ca dâng lễ); Mùa đông năm ấy - Lm. Hoài Đức (ca hiệp lễ); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 1118 lần | Download: 21 lần| Phiên bản: PowerPoint

Lễ Giáng Sinh (lễ đêm) - Tác giả: Authors - Download: 34 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B - Tác giả: Chưa biết - Download: 0 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật Chúa Phục Sinh - năm B - Tác giả: Authors - Download: 14 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa Kitô Vua vũ trụ (Chúa nhật 34 thường niên - năm A)

Chúa Kitô Vua vũ trụ (Chúa nhật 34 thường niên - năm A)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ (Chúa nhật 34 thường niên - năm A), bao gồm: Đến trước Nhan Ngài - Ngọc Linh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 22 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ - năm A); Kinh dâng lễ - Lm. Văn Chi (ca dâng lễ); Hoan hô Vua Giêsu - Phạm Liên Hùng & Giêsu vua muôn vua - Lm. Huyền Linh (ca hiệp lễ); Tạ ơn Chúa với Mẹ - Thy Yên (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 362 lần | Download: 5 lần| Phiên bản: PowerPoint

Các thánh tử đạo Việt Nam - năm A - Tác giả: Authors - Download: 9 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 32 thường niên - năm A (năm 2023) - Tác giả: Authors - Download: 8 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 31 thường niên - năm A (năm 2023) - Tác giả: Authors - Download: 8 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 12 thường niên - năm B (2024)

Chúa nhật 12 thường niên - năm B (2024)

Các file trình chiếu trong Thánh lễ Chúa nhật 12 thường niên - năm B (2024), bao gồm: Về bên Chúa - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 106 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Chúa nhật 12 thường niên - năm B); Tấm lòng - Phanxicô (ca dâng lễ); Một mình con với Chúa - Giang Ân (ca hiệp lễ); Sống cho Tin Mừng - Lm. Thái Nguyên (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...
Tác giả: PowerPoint | Đã xem: 19 lần | Download: 1 lần| Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 11 thường niên - năm B (2024) - Tác giả: Authors - Download: 4 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 10 thường niên - năm B (2024) - Tác giả: Authors - Download: 5 lần - Phiên bản: PowerPoint

Mình Máu Thánh Chúa - năm B (2024) - Tác giả: Authors - Download: 5 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 29 thường niên - năm C

Chúa nhật 29 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 29 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Niềm vui thiết tha - Phanxicô (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 120 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 29 thường niên - năm C) ; Dâng trong tình yêu - Phanxicô (ca dâng lễ) ; Cậy trông nơi Chúa - Ngọc Linh (ca hiệp lễ) ; Lời Hoa Mân Côi - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 495 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 34 thường niên - năm C (Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ - năm C) - Tác giả: Authors - Download: 3 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lể Các thánh tử đạo Việt Nam (Chúa nhật 33 thường niên - năm C) - Tác giả: Authors - Download: 13 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 32 thường niên - năm C - Tác giả: Authors - Download: 15 lần - Phiên bản: PowerPoint

Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa - năm B (Ngày 01 tháng 01)

Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa - năm B (Ngày 01 tháng 01)

Các file trình chiếu trong lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa - năm B, bao gồm: Mẹ Thiên Chúa - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 66 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa - năm B); Trong hang đá nhỏ - Phanxicô (ca dâng lễ); Hội nhạc Thiên Quốc - Hoàng Diệp (ca hiệp lễ); Kinh hòa bình - Lm. Kim Long (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 130 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: PowerPoint

Đức Mẹ Mân Côi (ngày 01 tháng 10) - Tác giả: Authors - Download: 5 lần - Phiên bản: PowerPoint

Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa (ngày 1 tháng 1) - Tác giả: Authors - Download: 9 lần - Phiên bản: PowerPoint

Đức Mẹ hồn xác lên trời - năm C - Tác giả: Authors - Download: 8 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ các thánh nam nữ (năm 2023)

Lễ các thánh nam nữ (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Các thánh nam nữ (năm 2023), bao gồm: Ca mừng các thánh - Lm. Hoài Chiên (ca nhập lễ); Thánh vịnh 23 - Lm. Kim Long (đáp ca lế các thánh nam nữ); Nén hương đoàn con dâng - Phạm Đức Huyến (ca dâng lễ); Bát Phúc - Lm. Mi Trầm (ca hiệp lễ); Mừng chư thánh - Lm. Kim Long (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 297 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: PowerPoint

Lễ Các thánh Nam Nữ - Tác giả: Authors - Download: 14 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ các Đẳng linh hồn - năm C (Cầu cho các tín hữu đã qua đời) - Tác giả: Authors - Download: 4 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (ngày 23 tháng 6) - Tác giả: Authors - Download: 11 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi

Lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi

Các file trình chiếu trong thánh lễ Lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân, Tp. HCM ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 821 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: PowerPoint

Lễ kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria

Lễ kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria

Các bài hát trong Lễ kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Đây là người quản gia (ca nhập lễ) ; Thanh vịnh 88 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca) ; Xin dâng - Hương Vĩnh (ca dâng lễ) ; Chúa đã yêu con - Ngọc Linh (ca hiệp lễ) ; Khúc ca cảm tạ - Thiên Linh (kết lễ) và các kinh nguyện khác ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 525 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: PowerPoint

Lễ mồng 1 tết (bộ 1) - Tác giả: Authors - Download: 14 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ mồng 3 tết - Lễ mừng thọ - Tác giả: Authors - Download: 4 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ mồng 3 tết (bộ 1) - Tác giả: Authors - Download: 4 lần - Phiên bản: PowerPoint

Kinh xin ơn chữa lành

Kinh xin ơn chữa lành

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót. Nay chúng con đến trước nhan Chúa. Xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh ...
Tác giả: Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Đã xem: 604 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: PowerPoint

Kinh cầu Lòng Chúa Thương Xót - Tác giả: Author - Download: 4 lần - Phiên bản: PowerPoint

Kinh Vinh Danh - Tác giả: Author - Download: 12 lần - Phiên bản: PowerPoint

Kinh tin kính (bản 1) - Tác giả: Author - Download: 4 lần - Phiên bản: PowerPoint

 
Kiếm tiền với Propeller

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 380
  • Khách viếng thăm: 365
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 93113
  • Tháng hiện tại: 1334265
  • Tổng lượt truy cập: 66532856