Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Lễ Giáng Sinh (lễ rạng đông)

Lễ Giáng Sinh (lễ rạng đông)

Các file trình chiếu trong lễ rạng đông Giáng Sinh, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Trời hân hoan - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 96 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ rạng đông Giáng Sinh); Trong hang đá nhỏ - Phanxicô (ca dâng lễ); Mùa đông năm ấy - Lm. Hoài Đức (ca hiệp lễ); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 960 lần | Download: 16 lần| Phiên bản: PowerPoint

Lễ Giáng Sinh (lễ đêm) - Tác giả: Authors - Download: 30 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B - Tác giả: Chưa biết - Download: 0 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật Chúa Phục Sinh - năm B - Tác giả: Authors - Download: 13 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 25 thường niên - năm A (năm 2023)

Chúa nhật 25 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 25 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Niềm vui thiết tha - Phanxicô (ca nhập lễ); Thánh vịnh 144 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 25 thường niên - năm A); Dâng Chúa - Phanxicô (ca dâng lễ); Thiên Chúa công bình - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Kinh hòa bình - Lm. Kim Long (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 42 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 24 thường niên - năm A (năm 2023) - Tác giả: Authors - Download: 15 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 23 thường niên - năm A (năm 2023) - Tác giả: Authors - Download: 2 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 22 thường niên - năm A (năm 2023) - Tác giả: Authors - Download: 7 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua (Chúa nhật 34 thường niên - năm B)

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua (Chúa nhật 34 thường niên - năm B)

Các bài hát trong lễ Chúa Giêsu Kitô Vua - năm B (Chúa nhật 34 thường niên - năm B), được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hoan hô Vua Giêsu - Phạm Liên Hùng (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 92 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Chúa Giêsu Kitô Vua - năm B) ; Dâng Chúa Trời - Phanxicô (dâng lễ) ; Giêsu vua muôn vua - Lm. Huyền Linh (hiệp lễ) ; Trung kiên chờ Mẹ - Lm. Nguyễn Duy (kết lễ) và các kinh nguyện khác ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 438 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: PowerPoint

Lễ các thánh tử đạo Việt Nam - năm B - Tác giả: Authors - Download: 9 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 32 thường niên - năm B - Tác giả: Authors - Download: 4 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 31 thường niên - năm B - Tác giả: Authors - Download: 8 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 29 thường niên - năm C

Chúa nhật 29 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 29 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Niềm vui thiết tha - Phanxicô (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 120 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 29 thường niên - năm C) ; Dâng trong tình yêu - Phanxicô (ca dâng lễ) ; Cậy trông nơi Chúa - Ngọc Linh (ca hiệp lễ) ; Lời Hoa Mân Côi - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 376 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 34 thường niên - năm C (Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ - năm C) - Tác giả: Authors - Download: 3 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lể Các thánh tử đạo Việt Nam (Chúa nhật 33 thường niên - năm C) - Tác giả: Authors - Download: 13 lần - Phiên bản: PowerPoint

Chúa nhật 32 thường niên - năm C - Tác giả: Authors - Download: 15 lần - Phiên bản: PowerPoint

Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa (ngày 1 tháng 1)

Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa (ngày 1 tháng 1)

Các file trình chiếu trong lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Kính mừng - Ngọc Linh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 66 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa - năm A); Trong hang đá nhỏ - Phanxicô (ca dâng lễ); Hội nhạc Thiên Quốc - Hoàng Diệp & Tiếng hát Thiên Thần - Hoàng Diệp (ca hiệp lễ); Kinh hòa bình - Lm. Kim Long (ca kết lễ) và các kinh nguyện ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 303 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: PowerPoint

Đức Mẹ hồn xác lên trời - năm C - Tác giả: Authors - Download: 8 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - năm B - Tác giả: Authors - Download: 17 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ Các thánh Nam Nữ

Lễ Các thánh Nam Nữ

Các bài hát trong thánh lễ Các Thánh Nam Nữ - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Ca mừng các thánh - Lm. Hoài Chiên (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 23 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Các Thánh Nam Nữ) ; Nén hương đoàn con dâng - Phạm Đức Huyến (ca dâng lễ) ; Bát Phúc - Lm. Mi Trầm (ca hiệp lễ) ; Lòng Thương Xót Chúa - Nguyễn Ngọc Thức (kết lễ) và các kinh nguyện khác ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 366 lần | Download: 12 lần| Phiên bản: PowerPoint

Lễ các Đẳng linh hồn - năm C (Cầu cho các tín hữu đã qua đời) - Tác giả: Authors - Download: 3 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (ngày 23 tháng 6) - Tác giả: Authors - Download: 11 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ các thánh tử đạo Việt Nam (Chúa nhật 33 thường niên - năm A) - Tác giả: Authors - Download: 38 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi

Lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi

Các file trình chiếu trong thánh lễ Lễ bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân, Tp. HCM ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 712 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: PowerPoint

Lễ kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria

Lễ kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria

Các bài hát trong Lễ kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Đây là người quản gia (ca nhập lễ) ; Thanh vịnh 88 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca) ; Xin dâng - Hương Vĩnh (ca dâng lễ) ; Chúa đã yêu con - Ngọc Linh (ca hiệp lễ) ; Khúc ca cảm tạ - Thiên Linh (kết lễ) và các kinh nguyện khác ...
Tác giả: Authors | Đã xem: 398 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: PowerPoint

Lễ mồng 1 tết (bộ 1) - Tác giả: Authors - Download: 10 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ mồng 3 tết - Lễ mừng thọ - Tác giả: Authors - Download: 4 lần - Phiên bản: PowerPoint

Lễ mồng 3 tết (bộ 1) - Tác giả: Authors - Download: 3 lần - Phiên bản: PowerPoint

Kinh xin ơn chữa lành

Kinh xin ơn chữa lành

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót. Nay chúng con đến trước nhan Chúa. Xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh ...
Tác giả: Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Đã xem: 510 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: PowerPoint

Kinh cầu Lòng Chúa Thương Xót - Tác giả: Author - Download: 4 lần - Phiên bản: PowerPoint

Kinh Vinh Danh - Tác giả: Author - Download: 10 lần - Phiên bản: PowerPoint

Kinh tin kính (bản 1) - Tác giả: Author - Download: 4 lần - Phiên bản: PowerPoint

 
Kiếm tiền với Propeller

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 114
  • Khách viếng thăm: 104
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 9160
  • Tháng hiện tại: 599317
  • Tổng lượt truy cập: 56493246