Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Chúa Kitô Vua vũ trụ (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) Chúa Kitô Vua vũ trụ (Chúa nhật 34 thường niên - năm A)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ (Chúa nhật 34 thường niên - năm A), bao gồm: Đến trước Nhan Ngài - Ngọc Linh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 22 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ - năm A); Kinh dâng lễ - Lm. Văn Chi (ca dâng lễ); Hoan hô Vua Giêsu - Phạm Liên Hùng & Giêsu vua muôn vua - Lm. Huyền Linh (ca hiệp lễ); Tạ ơn Chúa với Mẹ - Thy Yên (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 19/11/2023 19:31 | Đã xem: 362 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
Các thánh tử đạo Việt Nam - năm A Các thánh tử đạo Việt Nam - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Các thánh tử đạo Việt Nam - năm A, bao gồm: Anh hùng Việt Nam - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 125 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Các thánh tử đạo Việt Nam - năm A); Lễ dâng các thánh tử đạo Việt Nam - Thế Thông (ca dâng lễ); Ai ra đi - Thế Thông & Bài ca ngàn trùng - Lm. Kim Long (ca hiệp lễ); Anh hùng tử đạo - Minh Hương & Hồ Khanh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/11/2023 22:44 | Đã xem: 353 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 32 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 32 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 32 thường niên - năm A, bao gồm: Bước vào - Phạm Liên Hùng (ca nhập lễ); Thánh vịnh 62 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 32 thường niên - năm A); Dâng lên Chúa bánh thơm - Phanxicô (ca dâng lễ); Mười cô trinh nữ - Lm. Tri Văn Vinh (ca hiệp lễ); Thắp sáng trong con - Trầm Hương (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 01/11/2023 09:59 | Đã xem: 354 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 31 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 31 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 31 thường niên - năm A, bao gồm: Về bên Chúa - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 130 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm A); Ngàn lời chúc tụng - Ngọc Linh (ca dâng lễ); Ngài đến phục vụ - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Từ chốn tối tăm - Lm. Kim Long (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 30/10/2023 10:33 | Đã xem: 279 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 30 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 30 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 30 thường niên - năm A, bao gồm: Mến Chúa yêu người - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 17 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A); Bánh rượu tình thương - Việt Khôi (ca dâng lễ); Mến Chúa yêu người - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Ngày nay con đến - hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 23/10/2023 15:28 | Đã xem: 292 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 28 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 28 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 28 thường niên - năm A, bao gồm: Vào Nhà Chúa - Minh Tâm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 22 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 28 thường niên - năm A); Hiến lễ tình yêu - Thế Thông & Miên Ly (ca dâng lễ); Hãy đến dựu tiệc cưới - Lm. Mi Trầm (ca hiệp lễ); Nữ Vương Mân Côi - Nguyễn Bang Hanh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 09/10/2023 16:28 | Đã xem: 370 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 27 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 27 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 27 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Cho Nước Trời mai sau (ca nhập lễ); Thánh vịnh 79 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm A); Dâng - Thanh Lâm (ca dâng lễ); Con muốn làm cây nho - La Thập Tự (ca hiệp lễ); Con xin dâng Mẹ - Lm. Văn Chi (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 02/10/2023 10:39 | Đã xem: 287 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 25 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 25 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 25 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Niềm vui thiết tha - Phanxicô (ca nhập lễ); Thánh vịnh 144 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 25 thường niên - năm A); Dâng Chúa - Phanxicô (ca dâng lễ); Thiên Chúa công bình - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Kinh hòa bình - Lm. Kim Long (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/09/2023 20:32 | Đã xem: 228 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 24 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 24 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 24 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Mến Chúa yêu người - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 102 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 24 thường niên - năm A); Lễ vật hòa bình - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ); Hết lòng tha thứ - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Đâu có tình yêu thương - Lm. Vinh Hạnh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/09/2023 15:15 | Đã xem: 254 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 23 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 23 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 23 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Yêu mến anh em - Đỗ Vy Hạ (ca nhập lễ); Thánh vịnh 94 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 23 thường niên - năm A); Nén hương lòng - Viết Chung (ca dâng lễ); Hãy sửa bảo nhau - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Kinh hòa bình - Lm. Kim Long (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 07/09/2023 08:42 | Đã xem: 268 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 22 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 22 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 22 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Xin dẫn con về Núi Thánh - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 62 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 22 thường niên - năm A); Đây từng giọt rượu - Lm. Nguyễn Duy (ca dâng lễ); Ai muốn theo Ta - Lm. Kim Long & Đường con theo Chúa - Lm. Ân Đức (ca hiệp lễ); Tận hiến cho Đức Mẹ (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 29/08/2023 22:03 | Đã xem: 308 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 21 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 21 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 21 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Cửa công chính - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 137 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 21 thường niên - năm A); Lời dâng - Lm. Nguyễn Duy (ca dâng lễ); Chúa luôn còn mãi - Phanxicô (ca hiệp lễ); Lời cầu cho xứ đạo - Lm. Văn Chi (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 21/08/2023 17:57 | Đã xem: 283 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 20 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 20 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 20 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Đến trước Nhan Ngài - Ngọc Linh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 66 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 20 thường niên - năm A); Ngàn lời chúc tụng - Ngọc Linh (ca dâng lễ); Ca vang suốt đời - Lm. Kim Long & Tôi tin Chúa thương tôi - Anh Tuấn (ca hiệp lễ); Cung chúc Trinh Vương - Lm. Hoài Đức (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 21/08/2023 17:51 | Đã xem: 160 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 19 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 19 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 19 thường niên (Chúa hiển dung) - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Nơi nhà Chúa - Đa Minh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 84 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 19 thường niên - năm A); Bánh thơm - Lm. Kim Long (ca dâng lễ); Chúa là nguồn vui - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Lời Mẹ nhắn nhủ - Lê Huy (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 07/08/2023 17:28 | Đã xem: 315 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 18 thường niên (Chúa hiển dung) - năm A (năm 2023) Chúa nhật 18 thường niên (Chúa hiển dung) - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 18 thường niên (Chúa hiển dung) - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Trèo lên cao sơn - Hùng Lân (ca nhập lễ); Thánh vịnh 96 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Chúa hiển dung - năm A); Dâng Chúa Trời - Phanxicô (ca dâng lễ); Nguồn trợ lực đời tôi - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ); Lời cầu cho xứ đạo - Văn Chi (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 31/07/2023 23:11 | Đã xem: 289 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 17 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 17 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 17 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Những kẻ tìm Chúa - Ngọc Báu (ca nhập lễ); Thánh vịnh 118 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 17 thường niên - năm A); Dâng lễ vật - Lm. Nguyễn Duy (ca dâng lễ); Vàng châu ngọc báu - Paul Marie (ca hiệp lễ); Ra về - Anh Tuấn (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 23/07/2023 09:21 | Đã xem: 262 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 16 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 16 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 16 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Đi về Nhà Cha - Lm. Thái Nguyên (ca nhập lễ); Thánh vịnh 85 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 16 thường niên - năm A); Tấm lòng - Phanxicô (ca dâng lễ); Chờ một mùa lúa mới - Paul Marie (ca hiệp lễ); Ra về trong an bình - Lm. Kim Long (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 16/07/2023 15:31 | Đã xem: 265 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 15 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 15 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 15 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Lời Chúa - Thế Thông (ca nhập lễ); Thánh vịnh 64 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 15 thường niên - năm A); Là đây của lễ - Ngọc Linh (ca dâng lễ); Người gieo giống - La Thập Tự (ca hiệp lễ); Trong an bình - Lm. Nguyễn Duy (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 08/07/2023 16:05 | Đã xem: 319 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 14 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 14 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 14 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Trèo lên cao sơn - Nam Hoa (ca nhập lễ); Thánh vịnh 144 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 14 thường niên - năm A); Kinh dâng - Lm. Nguyễn Duy (ca dâng lễ); Sống với Chúa - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Bao la tình Chúa - Giang Ân (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 03/07/2023 08:27 | Đã xem: 260 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 13 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 13 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 13 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Ai đón tiếp - Nguyễn Văn Hòa (ca nhập lễ); Thánh vịnh 88 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 13 thường niên - năm A); Bánh rượu tình thương - Việt Khôi (ca dâng lễ); Đường con theo Chúa - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Này chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 25/06/2023 15:40 | Đã xem: 283 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 12 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 12 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 12 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Khúc tân ca - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 68 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 12 thường niên - năm A); Tựa trầm hương - Ngọc Linh (ca dâng lễ); Chính Chúa chọn con - Hồng Bính (ca hiệp lễ); Lên đường - Lm. Nguyễn Duy (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 18/06/2023 22:37 | Đã xem: 264 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 11 thường niên - năm A (năm 2023) Chúa nhật 11 thường niên - năm A (năm 2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 11 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Hãy đến dâng khúc cảm tạ - Ngọc Linh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 99 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 11 thường niên - năm A); Dâng trong tình yêu - Phanxicô (ca dâng lễ); Xin hãy sai con - Lm. Thái Nguyên & Chính Chúa chọn con - Hồng Bính (ca hiệp lễ); Đi gieo Tin Mừng - Lm. Nguyễn Duy (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/06/2023 08:12 | Đã xem: 275 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: PowerPoint
Mình Máu Thánh Chúa Kitô - năm A (2023) Mình Máu Thánh Chúa Kitô - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Thịt Máu này - Thanh An (ca nhập lễ); Thánh vịnh 147 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - năm A); Biết bao là hạt lúa - Lm. Xuân Thảo (ca dâng lễ); Xin ở lại với con - Viết Chung (ca hiệp lễ); Trong an bình - Lm. Nguyễn Duy (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 04/06/2023 22:31 | Đã xem: 351 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa Ba Ngôi - năm A (2023) Chúa Ba Ngôi - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa Ba Ngôi - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Vinh danh Chúa Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ (ca nhập lễ); Tôn vinh Chúa - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Chúa Ba Ngôi - năm A); Thượng tiến Chúa Ba Ngôi - Nguyễn Quang Hưng (ca dâng lễ); Tôi tin Chúa thương tôi - Anh Tuấn (ca hiệp lễ); Tạ ơn Ba Ngôi - La Thập Tự (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 28/05/2023 20:13 | Đã xem: 337 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A (2023) Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Thánh Thần hãy đến - Lm. Thành Tâm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 103 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A); Xin Chúa Thánh Thần - Lm. Kim Long (ca tiếp liên); Nén hương đoàn con dâng - Phạm Đức Huyến (ca dâng lễ); Nếu vắng Thánh Linh - La Thập Tự (ca hiệp lễ); Này chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 22/05/2023 22:53 | Đã xem: 261 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật Chúa thăng thiên - năm A (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A) (2023) Chúa nhật Chúa thăng thiên - năm A (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A) (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật Chúa thăng thiên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Hôm nay mừng Chúa lên trời - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 46 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật Chúa thăng thiên - năm A); Bánh rượu tình thương - Việt Khôi (ca dâng lễ); Chúa đã lên trời - Phanxicô (ca hiệp lễ); Mẹ Maria mến yêu - Lm. Hoài Đức & Lm. Duy Ân Mai (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 15/05/2023 08:14 | Đã xem: 345 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (2023) Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Hãy đến - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 65 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A); Hy tế tuyệt vời - Thanh Lâm (ca dâng lễ); Yêu Chúa hết lòng - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Ngàn hoa đẹp tươi - Lm. Kim Long (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 08/05/2023 11:24 | Đã xem: 452 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A (2023) Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Khúc tân ca - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 32 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A); Lễ dâng Phục Sinh - Ngọc Linh (ca dâng lễ); Hãy tin vào Chúa - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Vòng hoa dâng Mẹ - Phanxicô (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 30/04/2023 21:02 | Đã xem: 356 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (2023) Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Hãy đến dâng khúc cảm tạ - Ngọc Linh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 22 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A); Dâng niềm cảm mến - Ngọc Linh (ca dâng lễ); Đồng xanh thơ - Pm. Cao Huy Hoàng & Đồng cỏ tươi - Hùng Lân (ca hiệp lễ); Chúa là Mục Tử - Nguyễn Duy Vi (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 24/04/2023 09:42 | Đã xem: 305 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A (2023) Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Chúa sống lại rồi - Lm. Thành Tâm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 15 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A); Lễ dâng Phục Sinh - Ngọc Linh (ca dâng lễ); Trên đường Emmau - Lm. Thành Tâm (ca hiệp lễ); Mừng Phục Sinh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 16/04/2023 20:20 | Đã xem: 352 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (2023) Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh (Chúa nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa) - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Lòng Thương Xót Chúa - Ngọc Linh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 117 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A); Xin dâng 2 - Lm. Ân Đức (ca dâng lễ); Chúa từ bi - Lm. Thái Nguyên & Con thường như Tôma - Lm. Cao Huy Hoàng (ca hiệp lễ); Tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa - Pm. Cao Huy Hoàng (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 09/04/2023 22:39 | Đã xem: 373 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật Phục Sinh - năm A (2023) Chúa nhật Phục Sinh - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật Phục Sinh - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Hoan ca Phục Sinh - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 117 - Lm. Kim Long & Thánh vịnh 117 - Ngọc Linh (đáp ca Chúa nhật Phục Sinh - năm A); Hoan ca Phục Sinh - Hùng Lân (ca tiếp liên); Trên đĩa thánh - Lm. Ánh Đăng (ca dâng lễ); Hãy cất tiếng hát - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Chúa nay đã phục sinh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 02/04/2023 22:31 | Đã xem: 409 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật Lễ Lá - năm A (2023) Chúa nhật Lễ Lá - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Vang lời tụng ca - Lm. Nguyễn Duy (Rước lá); Chúa vào thành - Vũ Mộng Thơ & Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 21 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật Lễ Lá - năm A); Máu chiên bò - Lm Kim Long (ca dâng lễ); Tình yêu vĩ đại - Ngọc Linh & Xin xót thương con - Lm. Huy Hoàng & Phó thác - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ); Mẹ nhân loại - Phanxicô(ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 27/03/2023 00:18 | Đã xem: 471 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A (2023) Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Hãy trỗi dậy - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 129 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A); Tấm lòng - Phanxicô (ca dâng lễ); Chúa là sự sống - Ngọc Linh & Niềm vui sự sống - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Lạy Thánh Giuse - Đạo Minh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/03/2023 12:18 | Đã xem: 358 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A (2023) Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Dẫn đưa con đi (ca nhập lễ); Thánh vịnh 22 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A); Giờ đây chúng con - Lm. Kim Long (ca dâng lễ); Sống trong niềm vui - Lm. Nguyễn Duy & Lời trần tình - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Khúc ca cảm tạ - Thiên Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/03/2023 09:25 | Đã xem: 359 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A (2023) Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A (2023)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Quyết trở về - Martinô (ca nhập lễ); Thánh vịnh 94 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm A); Của lễ nhân sinh - Trần Mừng (ca dâng lễ); Khát - Ngọc Linh & Biết Chúa biết con - Lm. Ân Đức (ca hiệp lễ); Đền tạ Trái Tim Mẹ - Nguyễn Khắc Tuần (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 05/03/2023 22:34 | Đã xem: 354 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm A Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Hãy trở về - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 32 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm A); Nâng cao - Hạ Đăng (ca dâng lễ); Xin biến đổi con - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Đền tạ Trái Tim Mẹ - Nguyễn Khắc Tuần (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 26/02/2023 20:21 | Đã xem: 430 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: PowerPoint
Thứ Tư Lễ Tro - năm A Thứ Tư Lễ Tro - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Thứ Tư Lễ Tro - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Trên con đường trở về - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 50 - Lm. Kim Long (đáp ca Thứ Tư Lễ Tro - năm A); Thân bụi tro - Lm. Mi Trầm & Hạt bụi - Phanxicô & Hỡi người hãy nhớ - Lm. Kim Long (nghi thức xức tro) Lễ dâng Mùa Cứu độ - Viết Chung (ca dâng lễ); Hãy trở về cùng Chúa - Lm. Kim Long & Bài ca thống hối - Hoàng Ái Việt & Kinh Chay - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ); Hãy quay về - Lm. Mi Trầm (ca kết lễ).

Tác giả: Authors | Gửi lên: 19/02/2023 22:43 | Đã xem: 401 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm A Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Trên con đường trở về - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 50 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm A); Lễ tế đầu mùa - Vũ Đình Ân (ca dâng lễ); Chúa là cùng đích - Ngọc Linh & Cám dỗ trong đời - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Chút tình con thơ - Lm. Nguyễn Duy (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 19/02/2023 15:32 | Đã xem: 488 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 7 thường niên - năm A Chúa nhật 7 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 7 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Vào Nhà Chúa - Minh Tâm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 102 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 7 thường niên - năm A); Nếu con chợt nhớ - Lm. Phương Anh (ca dâng lễ); Yêu Chúa yêu tha nhân - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Đâu có tình yêu thương - Lm. Vinh Hạnh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 14/02/2023 22:19 | Đã xem: 291 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 6 thường niên - năm A Chúa nhật 6 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 6 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Nơi Nhà Chúa - Đa Minh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 118 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm A); Lễ vật hòa bình - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ); Tin Mừng cho người muốn nghe - Lm. Phạm Quang (ca hiệp lễ); Đền tạ Trái Tim Mẹ - Nguyễn Khắc Tuần (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 06/02/2023 00:20 | Đã xem: 499 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 5 thường niên - năm A Chúa nhật 5 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 5 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Trèo lên cao sơn - Hùng Lân (ca nhập lễ); Thánh vịnh 111 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm A); Dâng Chúa Trời - Phanxicô (ca dâng lễ); Muối men cho đời - Hồng Trần & Phạm Đình Đài (ca hiệp lễ); Đem Tin Mừng - Martinô (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 29/01/2023 23:45 | Đã xem: 290 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 thường niên - năm A Chúa nhật 4 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 4 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Ngàn dân ơi - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 145 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 4 thường niên - năm A); Bánh thơm - Lm. Kim Long (ca dâng lễ); Bát phúc - Lm. Mi Trầm (ca hiệp lễ); Bài ca hiệp hành - Lm. Nguyễn Duy & Phanxicô & Anh Tuấn (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 26/01/2023 20:25 | Đã xem: 293 lần | Download: 1 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật Mồng 1 tết - năm A Chúa nhật Mồng 1 tết - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật Mồng 1 tết - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Xuân hy vọng - Nguyên Kha (ca nhập lễ); Thánh vịnh 36 - Lm. Kim Long (đáp ca Mồng 1 tết - năm A); Lễ dâng mùa xuân - Nguyễn Chánh (ca dâng lễ); Tạ ơn Chúa Xuân - Ngọc Linh & Mừng Chúa Xuân - Viết Chung (ca hiệp lễ); Đầu xuân cầu cho gia đình - Phanxicô (ca kết lễ) ; Chúc mừng năm mới - Lm. Nguyễn Duy (Chúc xuân) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 16/01/2023 00:18 | Đã xem: 322 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 thường niên - năm A Chúa nhật 2 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 2 thường niên - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Hỡi thế trần (ca nhập lễ); Thánh vịnh 39 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 2 thường niên - năm A); Máu chiên bò - Lm. Kim Long (ca dâng lễ); Tình yêu của Chúa - Ngọc Linh & Con chỉ là tạo vật - Phanxicô (ca hiệp lễ); Tạ ơn Chúa với Mẹ - Thy Yên (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 09/01/2023 23:47 | Đã xem: 314 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật Chúa hiển linh - năm A Chúa nhật Chúa hiển linh - năm A

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật Chúa hiển linh - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Lễ hiển linh - Phanxicô (ca nhập lễ); Thánh vịnh 71 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Hiển linh - năm A); Tâm tình hòa bình - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ); Theo ánh sao dẫn lối - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 01/01/2023 23:10 | Đã xem: 344 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ rạng đông Giáng Sinh (rạng đông ngày 25 tháng 12) Lễ rạng đông Giáng Sinh (rạng đông ngày 25 tháng 12)

Các file trình chiếu trong lễ rạng đông Giáng Sinh - năm A, được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Trời hân hoan - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 96 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ rạng đông Giáng Sinh); Trong hang đá nhỏ - Phanxicô (ca dâng lễ); Mùa đông năm ấy - Lm. Hoài Đức (ca hiệp lễ); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/12/2022 08:16 | Đã xem: 258 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ đêm Giáng Sinh (đêm 24 tháng 12) Lễ đêm Giáng Sinh (đêm 24 tháng 12)

Các file trình chiếu trong lễ đêm Giáng Sinh - năm A được tham khảo từ bài soạn của Ca Đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận (Tp. HCM), bao gồm: Đợi trông Chúa đến - Giang Tâm (canh thức); Trông đợi - J. Bình (canh thức); Đợi trông - Thanh Lâm (canh thức); Tiếng chuông ngân - Ngọc Linh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 95 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ đêm Giáng Sinh); Dâng Chúa đêm nay - Phanxicô (ca dâng lễ); Vị cứu tinh - Lm. Kim Long (hiệp lễ 1); Đêm Thánh vô cùng - Hùng Lân (hiệp lễ 2); Tiếng muôn Thiên Thần - Lm. Hoàng Diệp (hiệp lễ 3); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/12/2022 00:37 | Đã xem: 325 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowerPoint
Thánh lễ Giáng Sinh ban ngày - năm A (ngày 25 tháng 12) Thánh lễ Giáng Sinh ban ngày - năm A (ngày 25 tháng 12)

Các bài hát trong thánh lễ Giáng Sinh ban ngày - năm A, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trời hân hoan (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 97 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Giáng Sinh ban ngày - năm A) ; Một đêm đông - Ngọc Linh (ca dâng lễ) ; Noel về - Lm. Nguyễn Duy & Mùa đông năm ấy - Lm. Hoài Đức (ca hiệp lễ) ; Hang Belem - Hải Linh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 19/12/2022 15:42 | Đã xem: 351 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm A (2023) Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm A (2023)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm A, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trời cao - Vũ Đình Ân (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 23 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm A) ; Lễ dâng Mùa Vọng - Đinh Công Huỳnh (ca dâng lễ) ; Maranatha xin Chúa hãy đến - Ngọc Linh & Mây ơi mưa xuống - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Mưa ơi - Hải Triều (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 11/12/2022 23:51 | Đã xem: 307 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm A (2023) Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm A (2023)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm A, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Vui lên Sion - Lm. Thành Tâm (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 145 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm A) ; Hiến lễ chờ mong - Ngọc Linh (ca dâng lễ) ; Niềm vui ơn cứu độ - Lm. Thái Nguyên & Có một người - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Vui lên - Lm. Mi Trầm (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 05/12/2022 23:54 | Đã xem: 393 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm A (2023) Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm A (2023)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm A, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trong rừng sâu - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 71 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm A) ; Lễ dâng mong đợi - Lm. Nguyễn Duy (ca dâng lễ) ; Hãy dọn đường cho Chúa - Ngọc Linh & Mau mau dọn đường - Anh Tuấn (ca hiệp lễ) ; Nguyện trời cao - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 28/11/2022 17:35 | Đã xem: 435 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm A (2023) Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm A (2023)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm A, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Ca nhập lễ Mùa Vọng - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 121 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm A) ; Lễ dâng trông đợi - Viết Chung (ca dâng lễ) ; Hãy sẵn sàng - Ngọc Linh & Để Chúa đến - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Lời cầu cho Xứ Đạo - Lm. Văn Chi (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/11/2022 16:33 | Đã xem: 414 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm B gồm: Ca nhập lễ Mùa Vọng (Lm. Nguyễn Duy); Thánh vịnh 79 (Lm. Kim Long - Đáp ca); Lễ dâng trông đợi (Viết Chung - Dâng lễ); Để Chúa đến (Lm. Nguyễn Duy - Hiệp lễ); Hãy sẵn sàng (Lm. Mi Trầm - Kết lễ); Avê Maria con dâng lời (Lm. Huyền Linh - Kết lễ); và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 23/11/2020 17:48 | Đã xem: 891 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ - năm A (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ - năm A (Chúa nhật 34 thường niên - năm A)

Các bài hát bao gồm: Hoan hô Vua Giêsu (Phạm Kiên Hùng - Ca nhập lễ); Kinh vinh danh; Thánh vịnh 22 (đáp ca lễ Chúa Kitô Vua - Lm. Kim Long); Kinh tin kính (3 bản); Dâng Chúa Trời (Phanxicô - Ca dâng lễ); Kinh xin ơn chữa lành (Gm. Nguyễn Văn Khảm); Chúa là vua tình yêu (La Thập Tự - Ca hiệp lễ); Giêsu vua muôn vua (L. Huyền Linh - Ca hiệp lễ); Tạ ơn Chúa với Mẹ (Ty Yên - Ca kết lễ); Tận hiến cho Đức Mẹ (Lm. Huyền Linh - Ca kết lễ); và các kinh đọc trước lễ (Kinh ăn năn tội, Kinh tin, Kinh cậy, Kinh kính mến)

Tác giả: Authors | Gửi lên: 16/11/2020 15:47 | Đã xem: 780 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 32 thường niên - năm A Chúa nhật 32 thường niên - năm A

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 32 thường niên do ca đoàn Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận soạn thảo, bao gồm: Bước vào (Phạm Liên Hùng - ca nhập lễ); Thánh vịnh 62 (Lm. Thái Nguyên - đáp ca Chúa nhật 32 thường niên - năm A); Kinh tin kính (3 bản); Con dâng Chúa (Phanxicô - ca dâng lễ); Mười cô trinh nữ (Tri Văn Vinh - ca hiệp lễ); Thắp sáng trong con (Trầm Hương - ca kết lễ); Từ chốn tối tăm (Lm. Kim Long - ca kết lễ); Nguồn cậy trông (Hoàng Vũ - ca kết lễ)

Tác giả: Authors | Gửi lên: 03/11/2020 22:45 | Đã xem: 736 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 30 thường niên - năm A Chúa nhật 30 thường niên - năm A

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 30 thường niên gồm: Mến Chúa yêu người (Lm. Nguyễn Duy) - Đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A (Thánh vịnh 117 - Lm. Kim Long) - Của lễ con dâng (Lm. Nguyễn Duy) - Con xin Đức Ái (Lm. Văn Chi) - Ngày nay con đến (Hải Linh) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 18/10/2020 22:14 | Đã xem: 824 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: PowerPoint
Khánh nhật truyền giáo - năm A Khánh nhật truyền giáo - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - năm A, bao gồm: Đem Tin Mừng (Martinô) - Thánh vịnh 116 (Lm. Kim Long) - Xin dâng (Ngọc Kôn) - Xin làm thợ gặt (La Thập Tự) - Lúa chín trên đồng (Phanxicô) - Con xin dâng Mẹ (Lm. Văn Chi) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/10/2020 08:47 | Đã xem: 778 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 29 thường niên - năm A Chúa nhật 29 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 29 thường niên - năm A, bao gồm: Đem Tin Mừng (Martinô) - Thánh vịnh 95 (Lm. Kim Long) - Xin dâng (Ngọc Kôn) - Tình Chúa cao vời (Lm. Duy Thiên) - Lúa chín trên đồng (Phanxicô) - Con xin dâng Mẹ (Lm. Văn Chi) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/10/2020 08:33 | Đã xem: 708 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 28 thường niên - năm A Chúa nhật 28 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 28 thường niên - năm A, bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM

Tác giả: Authors | Gửi lên: 05/10/2020 20:17 | Đã xem: 683 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa nhật 27 thường niên - năm A) Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa nhật 27 thường niên - năm A)

Các file trình chiếu trong thánh lễ Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa nhật 26 thường niên - năm A) , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM

Tác giả: Authors | Gửi lên: 28/09/2020 08:26 | Đã xem: 696 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 26 thường niên - năm A Chúa nhật 26 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 26 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/09/2020 17:59 | Đã xem: 678 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 25 thường niên - năm A Chúa nhật 25 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 25 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM

Tác giả: Authors | Gửi lên: 13/09/2020 22:38 | Đã xem: 677 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 17 thường niên - năm A Chúa nhật 17 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 17 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM

Tác giả: Authors | Gửi lên: 11/09/2020 22:49 | Đã xem: 617 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 24 thường niên - năm A Chúa nhật 24 thường niên - năm A

Các file trình chiếu trong thánh lễ Chúa nhật 24 thường niên - năm A , bao gồm các bài hát, kinh nguyện được tham khảo tại giáo xứ Bình Thuận - Bình Tân và giáo họ Giuse Thợ - Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp. HCM

Tác giả: Authors | Gửi lên: 11/09/2020 22:38 | Đã xem: 623 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
 
Kiếm tiền với Propeller

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 338
  • Khách viếng thăm: 323
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 8187
  • Tháng hiện tại: 1345005
  • Tổng lượt truy cập: 66543596