Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B (2024) Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B (2024)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B, bao gồm: Trong rừng sâu - Lm. Mi Trầm(ca nhập lễ); Thánh vịnh 84 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B); Hiến lễ chờ mong - Ngọc Linh (ca dâng lễ); Mau mau dọn đường - Anh Tuấn & Đến với con - Lm Mi Trầm (ca hiệp lễ); Nguyện trời cao - Lm. Kim Long (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 03/12/2023 16:57 | Đã xem: 19 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm B (2024) Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm B (2024)

Các file trình chiếu trong lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm B, bao gồm: Ca nhập lễ Mùa Vọng - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 79 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm B); Lễ dâng trông đợi - Viết Chung (ca dâng lễ); Con cần Chúa - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Hãy sẵn sàng - Lm. Mi Trầm (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 28/11/2023 20:13 | Đã xem: 75 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua (Chúa nhật 34 thường niên - năm B) Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua (Chúa nhật 34 thường niên - năm B)

Các bài hát trong lễ Chúa Giêsu Kitô Vua - năm B (Chúa nhật 34 thường niên - năm B), được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hoan hô Vua Giêsu - Phạm Liên Hùng (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 92 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Chúa Giêsu Kitô Vua - năm B) ; Dâng Chúa Trời - Phanxicô (dâng lễ) ; Giêsu vua muôn vua - Lm. Huyền Linh (hiệp lễ) ; Trung kiên chờ Mẹ - Lm. Nguyễn Duy (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 17/11/2021 15:06 | Đã xem: 472 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ các thánh tử đạo Việt Nam - năm B Lễ các thánh tử đạo Việt Nam - năm B

Các bài hát trong lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - năm B, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Những giọt máu trong lòng đất mẹ - Lm. Phương Anh (nhập lễ) ; Thánh vịnh 125 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Các thánh tử đạo Việt Nam) ; Lễ dâng các thánh tử đạo Việt Nam - Thế Thông (dâng lễ) ; Ai ra đi - Thế Thông (hiệp lễ) ; Anh hùng tử đạo - Minh Hương & Hồ Khanh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 08/11/2021 11:33 | Đã xem: 649 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 32 thường niên - năm B Chúa nhật 32 thường niên - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 32 thường niên - năm B, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Lên đền thánh - Lm. Thái Nguyên (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 145 - Lm. Kim Long (Đáp ca Chúa nhật 32 thường niên - năm B) ; Tấm lòng - Phanxicô (dâng lễ) ; Tâm tình yêu mến - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ) ; Từ chốn luyện hình - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 02/11/2021 16:50 | Đã xem: 446 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 31 thường niên - năm B Chúa nhật 31 thường niên - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 31 thường niên - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Mến Chúa yêu người - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 17 - Lm. Kim Long (Đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm B) ; Biết bao là hạt lúa - Lm. Xuân Thảo (dâng lễ) ; Tiếng gọi yêu thương - Sr. Hiền Hoà (hiệp lễ) ; Lời cầu cho xứ đạo - Lm. Văn Chi (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 24/10/2021 20:48 | Đã xem: 452 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 30 thường niên - năm B (Khánh nhật truyền giáo - năm B) Chúa nhật 30 thường niên - năm B (Khánh nhật truyền giáo - năm B)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 30 thường niên - năm B (Khánh nhật truyền giáo - năm B) được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Đem Tin Mừng - Martinô (nhập lễ) ; Thánh vịnh 116 - L. Kim Long (Đáp ca) ; Của lễ đời con - Lm. Nguyễn Duy (dâng lễ) ; Sống cho Tin Mừng - Lm. Thái Nguyên (hiệp lễ) ; Hoa Mân Côi - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 18/10/2021 21:29 | Đã xem: 470 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 29 thường niên - năm B Chúa nhật 29 thường niên - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 29 thường niên - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Chung lời tạ ơn - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 32 - Lm. Kim Long (Đáp ca lễ Chúa nhật 29 thường niên - năm B) ; Con dâng Chúa - Phanxicô (dâng lễ) ; Chúa đau cùng con - Sr. Quỳnh Thoại (hiệp lễ - lời nguyện trong con dịch bệnh Covid) ; Tận hiến cho Đức Mẹ (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 13/10/2021 17:08 | Đã xem: 404 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa Ba Ngôi - năm B Chúa Ba Ngôi - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa Ba Ngôi - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Vinh danh Chúa Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 32 - Lm. Thái Nguyên (Đáp ca lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) ; Thượng tiến Chúa Ba Ngôi - Nguyễn Quang Hưng (dâng lễ) ; Tạ ơn Ba Ngôi - La Thập Tự (hiệp lễ) ; Nguồn cậy trông - Hoàng Vũ (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 24/05/2021 10:38 | Đã xem: 725 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật Chúa thăng thiên - năm B (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm B) Chúa nhật Chúa thăng thiên - năm B (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm B)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật Chúa thăng thiên - năm B (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm B) được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Chúa về trời con ra đi (nhập lễ) ; Thánh vịnh 46 (đáp ca lễ Chúa thăng thiên - năm B) - Lm. Thái Nguyên ; Của lễ thanh cao - Ngọc Linh (dâng lễ); Chúa đã lên trời - Phanxicô (hiệp lễ); Thầy sẽ ở cùng các con - Lm. Mi Trầm (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 11/05/2021 09:45 | Đã xem: 605 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: PowePoint
Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Bước vào - Phạm Liên Hùng (nhập lễ) ; Thánh vịnh 97 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B) ; Dâng niềm cảm mến - Phanxicô (dâng lễ) ; Tình Ngài yêu - Lm. Huy Hoàng (hiệp lễ) ; Vòng hoa dâng Mẹ - Phanxicô (kết lễ) ; Xin vâng - Lm. Mi Trầm (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 03/05/2021 08:34 | Đã xem: 673 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Chung lời tạ ơn - Lm. Nguyễn Duy (nhập lễ); Đáp ca Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 21) - Lm. Thái Nguyên; Biết bao là hạt lúa - Lm. Xuân Thảo (dâng lễ); Chúa là cây nho - Lm. Ân Đức (hiệp lễ); Ta ra về - Lm. Kim Long (kết lễ); Khúc ca cảm tạ - Thiên Linh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 25/04/2021 23:08 | Đã xem: 671 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Lên đền thánh - Lm. Thái Nguyên (nhập lễ); Thánh vịnh 117 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B); Tấm bánh đời con - Thanh Lâm (dâng lễ); Đồng cỏ tươi - Hùng Lân (hiệp lễ); Chúa là Mục Tử - Nguyễn Duy Vi (hiệp lễ); Ra về an bình - Ngọc Linh (kết lễ); Khúc ca cảm tạ - Thiên Linh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 18/04/2021 20:53 | Đã xem: 763 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy đến - Lm. Kim Long (nhập lễ); Thánh vịnh 4 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Tiến ca Phục Sinh - Vũ Đình Ân (dâng lễ); Đừng sợ hãi chớ nghi ngờ - Lm. Huy Hoàng (hiệp lễ); Xin ngợi khen Cha - Lm. Thành Tâm (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/04/2021 14:02 | Đã xem: 720 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Đấng từ bi - Anh Tuấn (nhập lễ); Thánh vịnh 117 - Lm. Kim Long (đáp ca); Xin dâng 2 - Lm. Ân Đức (dâng lễ); Con thường như Tôma - Lm. Huy Hoàng (ca hiệp lễ 1); Lòng Thương Xót Chúa - Anh Tuấn (ca hiệp lễ 2); Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa - Phạm Trung (ca hiệp lễ 3); Con hãy nhớ - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 05/04/2021 15:44 | Đã xem: 705 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: PowerPoint
Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (Thứ Sáu tuần thánh - năm B) Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (Thứ Sáu tuần thánh - năm B)

Các bài hát trong Thứ Sáu tuần thánh - năm B (Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu ) được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Thánh vịnh 30 (Đáp ca Thứ Sáu tuần thánh) - Lm. Kim Long (đáp ca); Passio (Bài thương khó Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan) - Gm. Nguyễn Văn Hòa; Kính thờ Thánh giá (nghi thức mở khăn liệm); Vinh dự của chúng ta - Lm. Kim Long (nghi thức hôn chân Chúa); Tình Cha - Lm. Thái Nguyên (hiệp lễ 1); Tình thương nhiệm mầu - Hồng Trần - Phạm Đình Đài (hiệp lễ 2); Lời vọng tình yêu - Đỗ Vy Hạ (nghi thức đưa xác Chúa qua nhà mồ)

Tác giả: Authors | Gửi lên: 30/03/2021 16:28 | Đã xem: 752 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật Lễ Lá - năm B Chúa nhật Lễ Lá - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật Lễ Lá - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Vang lời tụng ca - Lm. Nguyễn Duy (nghi thức rước lá); Chúa vào thành - Vũ Mộng Thơ & Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 21 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Máu chiên bò - Lm. Kim Long (dâng lễ); Phó thác - Lm. Nguyễn Duy (hiệp lễ); Mẹ nhân loại - Phanxicô (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 22/03/2021 15:27 | Đã xem: 883 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 5 mùa Chay - năm B Chúa nhật 5 mùa Chay - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 5 mùa Chay - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Giọt lệ sầu - Lạng Tử (ca nhập lễ), Thánh vịnh 50 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Lạy Cha rất Thánh - Vương Diệu (ca dâng lễ); Hạt giống tình yêu - Lm. Phương Anh (ca hiệp lễ); Kính mừng Thánh Giuse - Lm. Từ Duyên (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/03/2021 15:54 | Đã xem: 502 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm B Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 4 mùa Chay - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Nào ta hân hoan - Phượng Mi (ca nhập lễ); Thánh vịnh 136 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Máu chiên bò - Kim Long (dâng lễ); Lời thiêng - Xuân Tưởng (hiệp lễ); Đền tạ trái tim Mẹ - Nguyễn Khấc Tuần (kết lễ); Kính mừng Thánh Giuse - Lm. Từ Duyên (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/03/2021 10:19 | Đã xem: 587 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm B Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Quyết trở về - Martinô (ca nhập lễ); Thánh vịnh 18 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Lễ dâng mùa cứu độ - Viết Chung (ca dâng lễ); Lời trần tình - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Lạy Mẹ xin yên ủi - Nguyễn Khắc Xuyên (kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 05/03/2021 09:03 | Đã xem: 547 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy quay về - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ); Thánh vịnh 115 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca); Trên đĩa thánh - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ); Biến đổi đời con - Lm. Thái Nguyên (hiệp lễ); Kính mừng Thánh Giuse - Lm. Từ Duyên (kết lễ) và các kinh nguyện.

Tác giả: Authors | Gửi lên: 27/02/2021 16:13 | Đã xem: 529 lần | Download: 1 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 5 thường niên - năm B Chúa nhật 5 thường niên - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 5 mùa thường niên - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy đến - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 146 - Lm. Kim Long (đáp ca); Nguyện dâng - Lm. Nguyễn Duy (ca dâng lễ); Tri ân tình Chúa - Ngọc Linh (ca hiệp lễ); Kính mừng thánh Giuse - Lm. Từ Duyên (ca kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 02/02/2021 22:28 | Đã xem: 589 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 mùa thường niên - năm B Chúa nhật 4 mùa thường niên - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 4 mùa thường niên - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hỡi thế trần - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 94 - Lm. Kim Long (đáp ca); Bánh thơm - Lm. Kim Long (ca dâng lễ); Không ai như Ngài - La Thập Tự (ca hiệp lễ); Tình Ngài yêu - Lm. Huy Hoàng (ca hiệp lễ); Cầu xin Thánh Gia - Phạm Đình Nhu & Nguyễn Khắc Tuần (ca kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 29/01/2021 22:36 | Đã xem: 602 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 3 mùa thường niên - năm B Chúa nhật 3 mùa thường niên - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 3 mùa thường niên - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Ca nhập lễ 2 - Lm. Nguyễn Văn Trinh (ca nhập lễ); Thánh vịnh 24 - Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên năm B - Lm. Kim Long; Biết bao là hạt lúa - Lm. Xuân Thảo (ca dâng lễ); Yêu mến anh em - Đỗ Vy Hạ (ca hiệp lễ); Bài ca hiệp nhất - Lm. Thành Tâm (ca kết lễ); Chút tình con thơ - Lm. Nguyễn Duy (ca kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 18/01/2021 22:04 | Đã xem: 655 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy đến - Lm. Kim Long (ca nhập lễ); Thánh vịnh 39 - Lm. Kim Long (đáp ca); Dâng lên - Phạm Liên Hùng (dâng lễ); Hãy đến với Chúa - Lm. Mi Trầm (hiệp lễ); Đem tin mừng - Martinô (kết lễ); Avê Maria con dâng lời - Lm. Huyền Linh (kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/01/2021 22:59 | Đã xem: 607 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B (Chúa nhật 1 thường niên - năm B) Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B (Chúa nhật 1 thường niên - năm B)

Các bài hát trong lễ Chúa hiển linh - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Sau phép rửa - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ); Isaia 12: 2 - 6 - Lm. Kim Long (đáp ca); Con xin tiến dâng - Lm. Kim Long (ca dâng lễ); Bên sông Giođan - An Bình (ca hiệp lễ); Dâng Mẹ - Lm. Hoài Đức (kết lễ); Thắp sáng trong con - Trầm Hương (kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 07/01/2021 11:05 | Đã xem: 654 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ Chúa hiển linh - năm B Lễ Chúa hiển linh - năm B

Các bài hát trong lễ Chúa hiển linh - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Loài người ơi - Văn Thiều (ca nhập lễ); Thánh vịnh 71 - Lm. Kim Long (đáp ca); Tâm tình hòa bình 1 - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ); Lễ hiển linh - Phanxicô (ca hiệp lễ); Dâng Mẹ - Lm. Hoài Đức (ca kết lễ); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện khác.

Tác giả: Authors | Gửi lên: 03/01/2021 23:29 | Đã xem: 601 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ Thánh Gia Thất - năm B Lễ Thánh Gia Thất - năm B

Các bài hát trong lễ Thánh Gia Thất Chúa - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Lung linh tình mến - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ); Thánh vịnh 104 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Thánh Gia Thất - năm B); Trong hang đá nhỏ - Phanxicô (dâng lễ); Học nơi Thánh Gia - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ); Mùa đông năm ấy - Lm. Hoài Đức (ca hiệp lễ); Nguyện cầu Thánh Gia - Lm. Từ Duyên (ca kết lễ); Hang Belem - Hải Linh (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 21/12/2020 16:52 | Đã xem: 755 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm B Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm B

Các bài hát trong Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm B được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Gx. Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trời cao - Duy Tân (ca nhập lễ); Thánh vịnh 88 -Lm. Kim Long (đáp ca); Lễ dâng Mùa Vọng - Đinh Công Huỳnh (ca dâng lễ); Mây ơi mưa xuống - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ); Nguyện Mùa Vọng - Hoàng Vũ (ca kết lễ); Dâng Mẹ - Lm. Hoài Đức (ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 14/12/2020 16:05 | Đã xem: 710 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa Nhật 3 mùa Vọng - năm B Chúa Nhật 3 mùa Vọng - năm B

Các bài hát trong thánh lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - năm B, đươc tham khảo tại Giáo Xứ Bình Thuận và Giáo Họ Giuse Thợ do Ca Đoàn Trinh Vương soạn thảo, bao gồm: Vui lên Sion (Lm. Thành Tâm - ca nhập lễ); Magnificat Lc. 1: 46-55 (Lm. Kim Long - ca đáp ca); Tiến ca Mùa Vọng (khuyết danh - ca dâng lễ); Niềm vui ơn cứu độ (Lm. Thái Nguyên - ca hiệp lễ); Có một người (Lm. Nguyễn Duy - ca hiệp lễ); Vui lên (Lm. Mi Trầm - ca kết lễ); Nguồn cậy trông (Hoàng Vũ - ca kết lễ) và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 08/12/2020 09:55 | Đã xem: 723 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B, bao gồm: Trong rừng sâu (Lm. Mi Trầm - Ca nhập lễ); Thánh vịnh 84 (Lm. Kim Long - Đáp ca); Lễ dâng mong đợi (Lm. Nguyễn Duy - Ca dâng lễ); Mau mau dọn đường (Anh Tuấn - Hiệp lễ); Đến với con (Lm. Mi Trầm - Hiệp lễ); Nguyện trời cao (Lm. Kim Long - Kết lễ); Chút tình con thơ (Lm. Nguyễn Duy - Kết lễ); và các kinh nguyện

Tác giả: Authors | Gửi lên: 30/11/2020 18:16 | Đã xem: 773 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: PowerPoint
 
Kiếm tiền với Propeller

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 239
  • Khách viếng thăm: 238
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 51676
  • Tháng hiện tại: 212305
  • Tổng lượt truy cập: 59309054