Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Chúa nhật 34 thường niên - năm C (Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ - năm C) Chúa nhật 34 thường niên - năm C (Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ - năm C)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 34 thường niên - năm C (Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ - năm C), được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hoa hô Vua Giêsu - Phạm Liên Hùng (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 121 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca Chúa nhật 34 thường niên - năm C) ; Dâng Chúa Trời - Phanxicô (ca dâng lễ) ; Giêsu Vua muôn Vua - Lm. Huyền Linh & Chúa là Vua tình yêu - La Thập Tự (ca hiệp lễ) ; Tạ ơn Chúa với Mẹ - Thy Yên (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 14/11/2022 22:10 | Đã xem: 378 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lể Các thánh tử đạo Việt Nam (Chúa nhật 33 thường niên - năm C) Lể Các thánh tử đạo Việt Nam (Chúa nhật 33 thường niên - năm C)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 33 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Anh hùng tử đạo - Minh Hương & Hồ Khanh (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 125 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Các Thánh tử đạo Việt Nam) ; Thân lúa miến - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ) ; Bài ca ngàn trùng - Lm. Kim Long (ca hiệp lễ 1); Lời thiêng - Xuân Tưởng (ca hiệp lễ 2) ; Đẹp thay - Lm. Mi Trầm (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 06/11/2022 17:25 | Đã xem: 460 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 32 thường niên - năm C Chúa nhật 32 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 32 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Nơi nhà Chúa - Đa Minh (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 16 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 32 thường niên - năm C) ; Dâng lên Chúa bánh thơm - Phanxicô (ca dâng lễ) ; Niềm vui sự sống - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ) ; Từ chốn tối tăm - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 31/10/2022 22:10 | Đã xem: 387 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 31 thường niên - năm C Chúa nhật 31 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 31 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Đi về Nhà Chúa - Ngọc Linh (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 144 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm C) ; Từng giọt rượu - Lm. Nguyễn Duy (ca dâng lễ) ; Chúa luôn còn mãi - Phanxicô (ca hiệp lễ) ; Tận hiến cho Đức Mẹ - Lm. Huyền Linh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 23/10/2022 23:26 | Đã xem: 432 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 30 thường niên - năm C (Khánh nhật Truyền giáo) Chúa nhật 30 thường niên - năm C (Khánh nhật Truyền giáo)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 30 thường niên - năm C (Khánh nhật Truyền giáo), được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Đem Tin Mừng - Martinô (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 116 - Lm. Kim Long (đáp ca Khánh nhật Truyền giáo) ; Xin dâng - Ngọc Kôn (ca dâng lễ) ; Sống cho Tin Mừng - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ) ; Đi gieo Tin Mừng - Lm. Nguyễn Duy (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 17/10/2022 14:13 | Đã xem: 478 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 29 thường niên - năm C Chúa nhật 29 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 29 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Niềm vui thiết tha - Phanxicô (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 120 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 29 thường niên - năm C) ; Dâng trong tình yêu - Phanxicô (ca dâng lễ) ; Cậy trông nơi Chúa - Ngọc Linh (ca hiệp lễ) ; Lời Hoa Mân Côi - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 10/10/2022 11:49 | Đã xem: 459 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 28 thường niên - năm C Chúa nhật 28 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 28 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Cửa công chính - Lm. Kim Long (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 97 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 28 thường niên - năm C) ; Bánh rượu tình thương - Việt Khôi (ca dâng lễ) ; Khúc tri ân - Anh Tuấn (ca hiệp lễ) ; Lời Mẹ nhắn nhủ - Lê Huy & Lm. Huyền Linh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 02/10/2022 23:30 | Đã xem: 458 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 27 thường niên - năm C (Đức Mẹ Mân Côi) Chúa nhật 27 thường niên - năm C (Đức Mẹ Mân Côi)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 27 thường niên - năm C (lễ Đức Mẹ Mân Côi), được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Mẹ Mân Côi, Mẹ chiến thắng - Ngọc Linh (ca nhập lễ) ; Magnificat - Lc. 1 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Đức Mẹ Mân Côi) ; Nén hương đoàn con dâng - Phạm Đức Huyến (ca dâng lễ) ; Thiên Thần truyền tin cho Mẹ - Lm. Huy Hoàng (ca hiệp lễ) ; Hoa Mân Côi - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 27/09/2022 08:08 | Đã xem: 385 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 26 thường niên - năm C Chúa nhật 26 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 26 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Ngợi ca - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 145 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 26 thường niên - năm C) ; Của lễ đơn sơ - Đa Minh (ca dâng lễ) ; Hướng đến tha nhân - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ) ; Ta ra về - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 19/09/2022 00:54 | Đã xem: 426 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 25 thường niên - năm C Chúa nhật 25 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 25 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hát lên bài ca - Lm. Kim Long (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 112 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 25 thường niên - năm C) ; Nguyện dâng - Lm. Nguyễn Duy (ca dâng lễ) ; Chúa là gia nghiệp - Lm. Mi Trầm (ca hiệp lễ) ; Ra về an bình - Ngọc Linh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/09/2022 22:21 | Đã xem: 376 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 24 thường niên - năm C Chúa nhật 24 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 24 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Đấng từ bi - Anh Tuấn (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 50 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 24 thường niên - năm C) ; Xin dâng 2 - Lm. Ân Đức (ca dâng lễ) ; Tình Cha - La Thập Tự (ca hiệp lễ) ; Xin giữ con - Lm. Mi Trầm (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 05/09/2022 23:53 | Đã xem: 439 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 23 thường niên - năm C Chúa nhật 23 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 23 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trăm triệu lời ca - Gm. Nguyễn Văn Hòa (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 89 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 23 thường niên - năm C) ; Dâng - Thanh Lâm (ca dâng lễ) ; Tri ân tình Chúa - Ngọc Linh (ca hiệp lễ) ; Giờ đây Chúa sai tôi - Phạm Quang (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 29/08/2022 14:29 | Đã xem: 367 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 22 thường niên - năm C Chúa nhật 22 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 22 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy đến - Lm. Kim Long (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 67 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 22 thường niên - năm C) ; Bánh rượu tình thương - Việt Khôi (ca dâng lễ) ; Con đường bé nhỏ - Phanxicô (ca hiệp lễ) ; Cung chúc Trinh Vương (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 26/08/2022 22:22 | Đã xem: 362 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 21 thường niên - năm C Chúa nhật 21 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 21 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Ngàn dân ơi - Lm. Kim Long (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 116 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 21 thường niên - năm C) ; Nén hương lòng - Viết Chung (ca dâng lễ) ; Đến mà ăn - Lm. Hoàng Kim (ca hiệp lễ) ; Tâm ca đồng hành - Lm. Phương Anh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 11/08/2022 00:04 | Đã xem: 500 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 20 thường niên - năm C Chúa nhật 20 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 20 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Bước vào cung thánh 1 - Ngọc Linh (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 39 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 20 thường niên - năm C) ; Dâng lễ vật - Lm. Nguyễn Duy (ca dâng lễ) ; Chúng con cần đến Chúa - Phanxicô (ca hiệp lễ) ; Lời Mẹ nhắn nhủ - Lê Huy & Lm. Huyền Linh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 08/08/2022 11:32 | Đã xem: 543 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 19 thường niên - năm C Chúa nhật 19 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 19 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Vào Nhà Chúa - Minh Tâm (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 32 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 19 thường niên - năm C) ; Tựa làn trầm hương - Đỗ Vy Hạ (ca dâng lễ) ; Hãy thúc tỉnh sẵn sàng - Lm. Huy Hoàng (ca hiệp lễ) ; Lời cầu cho Xứ Đạo - Lm. Văn Chi (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 01/08/2022 11:23 | Đã xem: 378 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 18 thường niên - năm C Chúa nhật 18 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 18 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy đến dâng khúc cảm tạ - Ngọc Linh (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 94 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 18 thường niên - năm C) ; Bánh thơm - Lm. Kim Long (ca dâng lễ) ; Một thoáng mây bay - Hồng Trần & Phạm Đình Đài (ca hiệp lễ) ; Giờ đây Chúa sai tôi (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 27/07/2022 11:47 | Đã xem: 417 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 17 thường niên - năm C Chúa nhật 17 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 17 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Về đây hỡi người - Lan Thanh (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 137 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 17 thường niên - năm C) ; Bánh rượu tình thương - Việt Khôi (ca dâng lễ) ; Chúng con cần đến Chúa - Phanxicô (ca hiệp lễ) ; Đi gieo Tin Mừng - Lm. Nguyễn Duy (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 18/07/2022 13:40 | Đã xem: 402 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 16 thường niên - năm C Chúa nhật 16 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 16 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Lời Chúa 4 - Thế Thông (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 14 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 16 thường niên - năm C) ; Kinh dâng - Lm. Nguyễn Duy (ca dâng lễ) ; Mở lòng - Ngọc Linh (ca hiệp lễ) ; Hãy chiếu soi - Phanxicô (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 11/07/2022 11:51 | Đã xem: 384 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 15 thường niên - năm C Chúa nhật 15 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 15 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Mến Chúa yêu người - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 68 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 15 thường niên - năm C) ; Biết bao là hạt lúa - Lm. Xuân Thảo (ca dâng lễ) ; Con xin Đức Ái - Lm. Văn Chi (ca hiệp lễ) ; Kinh hòa bình - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 04/07/2022 11:53 | Đã xem: 377 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 14 thường niên - năm C Chúa nhật 14 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 14 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Con sẽ hân hoan - Lm. Kim Long (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 65 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 14 thường niên - năm C) ; Tựa trầm hương - Ngọc Linh (ca dâng lễ) ; Tình Chúa cao vời - Lm. Duy Thiên (ca hiệp lễ) ; Lúa chín trên đồng - Phanxicô (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 27/06/2022 23:17 | Đã xem: 348 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 13 thường niên - năm C Chúa nhật 13 thường niên - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 13 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Con hân hoan 1 - Lm. Kim Long (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 15 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 13 thường niên - năm C) ; Hiến lễ tình yêu - Thế Thông & Miên Ly (ca dâng lễ) ; Bài ca hiệp hành - Lm. Nguyễn Duy & Phanxicô & Anh Tuấn (ca hiệp lễ) ; Bước theo Thầy - Lm. Nguyễn Duy (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 20/06/2022 09:42 | Đã xem: 367 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - năm C Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Thịt Máu này - Thanh An (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 109 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Mình Máu Thánh Chúa - năm C) ; Kinh dâng lễ - Lm. Văn Chi (ca dâng lễ) ; Khao khát Chúa viếng thăm - Ngọc Linh (ca hiệp lễ) ; Trong an bình - Lm. Nguyễn Duy (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 13/06/2022 17:05 | Đã xem: 472 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa Ba Ngôi - năm C Chúa Ba Ngôi - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa Ba Ngôi - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Vinh danh Chúa Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 18 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Chúa Ba Ngôi - năm C) ; Thượng tiến Chúa Ba Ngôi - Nguyễn Quang Hưng (ca dâng lễ) ; Tạ ơn Ba Ngôi - Lm. La Thập Tự (ca hiệp lễ) ; Nguồn cậy trông - Hoàng Vũ (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 05/06/2022 23:27 | Đã xem: 548 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm C Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm C

Các bài hát trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Thánh Thần hãy đến - Lm. Thành Tâm (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 103 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm C) ; Xin Chúa Thánh Thần - Lm. Kim Long (Ca tiếp liên) ; Cùng tiến dâng - Nguyên Kha (ca dâng lễ) ; Nếu vắng Thánh Linh - Lm. La Thập Tự (ca hiệp lễ) ; Này chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 30/05/2022 11:19 | Đã xem: 509 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm C (Chúa Giêsu lên trời - năm C) (Chúa thăng thiên - năm C) Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm C (Chúa Giêsu lên trời - năm C) (Chúa thăng thiên - năm C)

Các bài hát trong thánh lễ Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm C (Chúa Giêsu lên trời - năm C) (Chúa thăng thiên - năm C), được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Chúa về trời, con ra đi - Phanxicô (ca nhập lễ) ; Tôi đã thấy nước - Khuyết danh (nghi thức rảy Nước Thánh) ; Thánh vịnh 46 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Chúa Thăng Thiên - năm C) ; Tấm lòng - Phanxicô (ca dâng lễ) ; Chúa đã lên trời - Phanxicô (ca hiệp lễ) ; Thầy sẽ ở cùng các con - Lm. Mi Trầm (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 23/05/2022 14:46 | Đã xem: 458 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm C Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Lời Chúa 4 - Thế Thông (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 66 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm C) ; Của lễ mới - Lm. Thái Nguyên (ca dâng lễ) ; Lắng nghe Lời Chúa 2 - Phanxicô (ca hiệp lễ) ; Cành hoa dâng Mẹ - Mai Nguyên Vũ (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 16/05/2022 11:10 | Đã xem: 481 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm C Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm C

Tác giả: Authors | Gửi lên: 08/05/2022 23:07 | Đã xem: 475 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm C Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Chúa là Mục Tử - Nguyễn Duy Vi (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 99 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm C) ; Tấm bánh đời con - Thanh Lâm (ca dâng lễ) ; Đồng cỏ tươi - Hùng Lân và Tình ca tri ân - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ) ; Ngàn hoa đẹp tươi - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 03/05/2022 11:01 | Đã xem: 397 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm C Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Nào hãy mừng vui - Lm. Kim Long (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 29 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm C) ; Của lễ mới - Lm. Thái Nguyên (ca dâng lễ) ; Khải hoàn ca - Lm. nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Vòng hoa dâng Mẹ - Phanxicô (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 26/04/2022 22:52 | Đã xem: 486 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm C Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Đấng từ bi - Anh Tuấn (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 117 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm C) ; Xin dâng 2 - Lm. Ân Đức (ca dâng lễ) ; Con thường như Tôma - Lm. Huy Hoàng (ca hiệp lễ) ; Tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa - Pm. Cao Huy Hoàng (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 18/04/2022 15:04 | Đã xem: 503 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật Phục Sinh - năm C Chúa nhật Phục Sinh - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật Chúa Phục Sinh - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hoan ca Phục Sinh - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 117 - Lm. Thái Nguyên (đáp ca Chúa nhật Phục Sinh - năm C) ; Hoan ca Phục Sinh - Hùng Lân (ca tiếp liên) ; Tiến ca Phục Sinh - Vũ Đình Ân (ca dâng lễ) ; Chúa sống lại rồi - Lm. Thành Tâm (ca hiệp lễ 1) ; Vì Chúa đã Phục Sinh - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ 2) ; Chúa nay đã Phục Sinh - Lm. Kim Long (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 12/04/2022 14:40 | Đã xem: 540 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật Lễ Lá - năm C Chúa nhật Lễ Lá - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật Lễ Lá - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Vang lời tụng ca - Lm. Nguyễn Duy (Rước lá) ; Chúa vào thành - Lm. Nguyễn Duy & Lm. Vũ Mộng Thơ (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 21 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật Lễ Lá - năm C) ; Máu chiên bò - Lm. Kim Long (ca dâng lễ) ; Phó thác - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Mẹ nhân loại - Phanxicô (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 05/04/2022 08:32 | Đã xem: 811 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm C Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Giọt lệ sầu - Lạng Tử (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 125 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm C) ; Trên đĩa thánh - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ) ; Tâm ca Mai Đệ Liên - Lm. Ân Đức (ca hiệp lễ) ; Giọt lệ thống hối - Tâm Bảo (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 28/03/2022 16:47 | Đã xem: 551 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm C Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Quyết trở về - Martinô (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 33 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm C) ; Lạy Cha rất thánh - Lm. Vương Diệu (ca dâng lễ) ; Cha ơi con đã về - Nguyễn Quang Hiển (ca hiệp lễ) ; Về bến Thiên Đàng - Minh Đệ (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 22/03/2022 09:59 | Đã xem: 615 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm C Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Hãy trở về - Lm. Kim Long (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 102 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm C) ; Lễ tế đầu mùa - Vũ Đình Ân (ca dâng lễ) ; Vươn cao linh hồn - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Lạy Thánh Giuse - Đạo Minh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 15/03/2022 11:33 | Đã xem: 466 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm C Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Giọt lệ sầu - Lạng Tử (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 26 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm C) ; Nâng cao - Lm. Ánh Đăng (ca dâng lễ) ; Biến đổi đời con - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Đền tạ Trái Tim Mẹ - Nguyễn Khắc Tuần (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 07/03/2022 15:48 | Đã xem: 526 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm C Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trên con đường trở về - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 90 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm C) ; Lễ dâng Mùa Cứu Độ - Viết Chung (ca dâng lễ) ; Kinh Chay - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Nguyện cầu Thánh Gia - Phạm Đình Nhu - Nguyễn Khắc Tuần (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 28/02/2022 23:00 | Đã xem: 625 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 8 thường niên - năm C Chúa nhật 8 thường niên - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 8 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Những kẻ tìm Chúa - Lm. Ngọc Báu (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 91 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 8 thường niên - năm C) ; Lễ vật hòa bình - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ) ; Khí cụ bình an - Lm. Mi Trầm (ca hiệp lễ) ; Bài ca bác ái - Minh Tâm (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 24/02/2022 09:06 | Đã xem: 389 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 7 thường niên - năm C Chúa nhật 7 thường niên - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 7 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Yêu mến anh em - Đỗ Vy Hạ (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 102 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 7 thường niên - năm C) ; Nếu con chợt nhớ - Lm. Phương Anh (ca dâng lễ) ; Hết lòng tha thứ - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ) ; Đâu có tình yêu thương - Lm. Vinh Hạnh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 16/02/2022 20:39 | Đã xem: 553 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 6 thường niên - năm C Chúa nhật 6 thường niên - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 6 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Về nơi đây - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 1 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm C) ; Dâng trọn cuộc đời - Phanxicô (ca dâng lễ) ; Trông cậy Chúa - Lm. Nguyễn Duy & Phanxicô (ca hiệp lễ) ; Lời Mẹ nhắn nhủ - Lê Huy & Lm. huyền Linh (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 07/02/2022 09:26 | Đã xem: 466 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 5 thường niên - năm C Chúa nhật 5 thường niên - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 5 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Con sẽ hân hoan - Lm. Kim Long (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 137 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm C) ; Của lễ đời con - Lm. Nguyễn Duy (ca dậng lễ) ; Chứng nhân tình yêu - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Nguồn cậy trông - Hoàng Vũ (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 05/02/2022 17:34 | Đã xem: 392 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 thường niên - năm C Chúa nhật 4 thường niên - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 4 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Ca nhập lễ 2 - Lm. Nguyễn Văn Trinh (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 70 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 4 thường niên - năm C) ; Dâng Chúa - Phanxicô (ca dâng lễ) ; Bài ca bác ái - Minh Tâm (ca hiệp lễ) ; Tạ ơn Chúa với Mẹ - Thy Yên (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 26/01/2022 11:36 | Đã xem: 399 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 3 thường niên - năm C Chúa nhật 3 thường niên - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 3 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Lời Chúa - Thế Thông (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 18B - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 3 thường niên - năm C) ; Xin dâng - Ngọc Kôn (ca dâng lễ) ; Lời hằng sống - Hạt Sương Nguyên (ca hiệp lễ) ; Này chính Chúa - Nguyễn Đức Tuấn (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 16/01/2022 15:24 | Đã xem: 423 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 thường niên -  năm C Chúa nhật 2 thường niên - năm C

Các bài hát trong Lễ Chúa nhật 2 thường niên - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Vào nhà Chúa – Minh Tâm (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 95 – Lm. Kim Long (Đáp ca Chúa nhật 2 thường niên – năm C) ; Biết bao là hạt lúa – Lm. Xuân Thảo (ca dâng lễ) ; Tình yêu của Chúa – Ngọc Linh (ca hiệp lễ) ; Tạ ơn Chúa với Mẹ - Thy Yên (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 10/01/2022 11:06 | Đã xem: 442 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowePoint
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm C (Chúa nhật 1 thường niên - năm C) Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm C (Chúa nhật 1 thường niên - năm C)

Các bài hát trong Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm C (Chúa nhật 1 thường niên - năm C), được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Sau phép rửa - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 103 - Lm. Kim Long (Đáp ca lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm C) ; Con xin tiến dâng - Lm. Kim Long (ca dâng lễ) ; Cát biển sao trời - Phanxicô (ca hiệp lễ) ; Thắp sáng trong con - Sr. Trầm Hương (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 03/01/2022 21:50 | Đã xem: 548 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: PowerPoint
Lễ Chúa hiển linh - năm C (lễ Ba Vua) Lễ Chúa hiển linh - năm C (lễ Ba Vua)

Các bài hát trong lễ Chúa nhật Chúa hiển linh - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Ba Vua đăng trình - Khuyết danh (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 71 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Chúa hiển linh - năm C) ; Tâm tình hòa bình - Lm. Mi Trầm (ca dâng lễ) ; Lễ hiển linh - Phanxicô (ca hiệp lễ) ; Hang Belem - Hải Linh & Minh Châu (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 28/12/2021 08:49 | Đã xem: 600 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất - năm C Chúa nhật lễ Thánh Gia Thất - năm C

Các bài hát trong lễ Chúa nhật Thánh Gia Thất - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Lung linh tình mến - Lm. Nguyễn Duy (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 127 - Lm. Kim Long (đáp ca lễ Thánh Gia Thất - nămC) ; Dâng Chúa đêm nay - Phanxicô (ca dâng lễ) ; Học nơi Thánh Gia - Lm. Thái Nguyên (hiệp lễ 1) ; Nguyện cầu Thánh Gia - Lm. Từ Duyên (hiệp lễ 2) ; Hang Belem - Hải Linh & Minh Châu (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 22/12/2021 14:58 | Đã xem: 452 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm C Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm C

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trời cao - Duy Tân (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 79 - Lm. Kim Long (Đáp ca Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm C) ; Lễ dâng Mùa Vọng - Đinh Công Huỳnh (ca dâng lễ) ; Mây ơi mưa xuống - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Nguyện Mùa Vọng - Hoàng Vũ (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 14/12/2021 23:10 | Đã xem: 442 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm C Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm C

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Vui lên Sion - Lm. Thành Tâm (ca nhập lễ) ; Đấng cứu độ tôi - Lm. Kim Long (Is. 12 - Đáp ca Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm C) ; Tiến ca mùa Vọng - Khuyết danh (ca dâng lễ) ; Niềm vui ơn cứu độ - Lm. Thái Nguyên (ca hiệp lễ) ; Vui lên - Tm. Mi Trầm (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authors | Gửi lên: 07/12/2021 10:42 | Đã xem: 465 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm C Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm C

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Trong rừng sâu - Lm. Mi Trầm (ca nhập lễ) ; Thánh vịnh 125 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - năm C) ; Lễ dâng mong đợi - Lm. Nguyễn Duy (dâng lễ) ; Mau mau dọn đường - Anh Tuấn (hiệp lễ) ; Cung chúc Trinh Vương (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authos | Gửi lên: 29/11/2021 23:04 | Đã xem: 449 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm C Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm C

Các bài hát trong lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm C, được tham khảo từ bài soạn của CĐ Trinh Vương - Giáo xứ Bình Thuận và Giáo họ Giuse Thợ (Tp. HCM), bao gồm: Ca nhập lễ Mùa Vọng - Lm. Nguyễn Duy (nhập lễ) ; Thánh vịnh 24 - Lm. Kim Long (đáp ca Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm C) ; Lễ dâng trông đợi - Viết Chung (dâng lễ) ; Để Chúa đến - Lm. Nguyễn Duy (ca hiệp lễ) ; Lời cầu cho xứ đạo - Lm. Văn Chi (kết lễ) và các kinh nguyện khác

Tác giả: Authos | Gửi lên: 21/11/2021 23:13 | Đã xem: 587 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: PowerPoint
 
Kiếm tiền với Propeller

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 55
  • Khách viếng thăm: 52
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 301
  • Tháng hiện tại: 321192
  • Tổng lượt truy cập: 63302597