Thien Chua
Me Maria
Tình yêu Thiên Chúa
Lạy Chúa Thánh Thần

         Upload nhạc

Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Tìm kiếm "Bài hát"
Tìm kiếm
Bài hát
Album
Video
Playlist
Chức năng nâng cao
Tên
Trình bày
Nhạc sĩ
Người đăng
Tìm thấy 316 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Đáp ca lễ các bà mẹ công giáo
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 422 lần | 193.274kb/s | 3:33 | 4.91 MB
Đáp ca lễ chung các thánh chủ chăn (thánh vịnh 116)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 602 lần | 256kb/s | 1:15 | 2.32 MB
Đáp ca lễ tất nhiên (thánh vịnh 135)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 546 lần | 256kb/s | 2:54 | 5.32 MB
Đáp ca lễ cầu cho bệnh nhân (thánh vịnh 101)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 497 lần | 187.101kb/s | 3:21 | 4.5 MB
Mẹ là danh dự (đáp ca lễ chung về Đức Mẹ)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 471 lần | 128kb/s | 1:56 | 2.57 MB
Chúa từ bi (thánh vịnh 102 - đáp ca lễ cầu hồn)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 523 lần | 256kb/s | 3:21 | 6.14 MB
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 21)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 6669 lần | 256kb/s | 4:2 | 7.39 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 740 lần | 256kb/s | 3:43 | 6.81 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 1007 lần | 256kb/s | 2:34 | 4.72 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 585 lần | 205.664kb/s | 2:22 | 3.48 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 665 lần | 256kb/s | 2:28 | 4.53 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 457 lần | 256kb/s | 2:46 | 5.1 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 411 lần | 128kb/s | 3:0 | 2.76 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 350 lần | 256kb/s | 2:10 | 3.98 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 473 lần | 128kb/s | 2:17 | 2.1 MB
Đáp ca lễ nến (thánh vịnh 23)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 694 lần | 256kb/s | 2:7 | 3.88 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 370 lần | 204.876kb/s | 2:39 | 3.9 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 312 lần | 204.876kb/s | 2:39 | 3.9 MB
Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm A (thánh vịnh 111)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 492 lần | 256kb/s | 2:59 | 5.48 MB
Đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm A (thánh vịnh 118)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 442 lần | 205.676kb/s | 2:44 | 4.04 MB
Đáp ca Chúa nhật 7 thường niên - năm A (thánh vịnh 102)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 345 lần | 207.634kb/s | 2:56 | 4.37 MB
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 380 lần | 256kb/s | 3:15 | 5.95 MB
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 356 lần | 256kb/s | 2:50 | 5.19 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 585 lần | 256kb/s | 2:41 | 4.94 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 334 lần | 256kb/s | 2:49 | 5.19 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 581 lần | 203.536kb/s | 2:54 | 4.24 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 251 lần | 256kb/s | 2:52 | 5.25 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 364 lần | 256kb/s | 2:41 | 4.93 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 399 lần | 256kb/s | 2:41 | 4.93 MB
Đáp ca Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 440 lần | 256kb/s | 3:2 | 5.58 MB
 

Quản lý trang nhạc cá nhân

Kiếm tiền với Propeller

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 13/02/2018 12:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 10:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 07/06/2017 23:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 55
  • Khách viếng thăm: 51
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 773436
  • Tổng lượt truy cập: 62202710