Thien Chua
Me Maria
Tình yêu Thiên Chúa
Lạy Chúa Thánh Thần

         Upload nhạc

Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Tìm kiếm "Bài hát"
Tìm kiếm
Bài hát
Album
Video
Playlist
Chức năng nâng cao
Tên
Trình bày
Nhạc sĩ
Người đăng
Tìm thấy 581 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Đáp ca lễ các bà mẹ công giáo
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 438 lần | 193.274kb/s | 3:33 | 4.91 MB
Đáp ca lễ chung các thánh chủ chăn (thánh vịnh 116)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 620 lần | 256kb/s | 1:15 | 2.32 MB
Đáp ca lễ tất nhiên (thánh vịnh 135)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 562 lần | 256kb/s | 2:54 | 5.32 MB
Đáp ca lễ cầu cho bệnh nhân (thánh vịnh 101)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 511 lần | 187.101kb/s | 3:21 | 4.5 MB
Mẹ là danh dự (đáp ca lễ chung về Đức Mẹ)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 488 lần | 128kb/s | 1:56 | 2.57 MB
Chúa từ bi (thánh vịnh 102 - đáp ca lễ cầu hồn)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 537 lần | 256kb/s | 3:21 | 6.14 MB
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 21)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 6692 lần | 256kb/s | 4:2 | 7.39 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 758 lần | 256kb/s | 3:43 | 6.81 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 1022 lần | 256kb/s | 2:34 | 4.72 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 601 lần | 205.664kb/s | 2:22 | 3.48 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 680 lần | 256kb/s | 2:28 | 4.53 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 478 lần | 256kb/s | 2:46 | 5.1 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 425 lần | 128kb/s | 3:0 | 2.76 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 380 lần | 256kb/s | 2:10 | 3.98 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 488 lần | 128kb/s | 2:17 | 2.1 MB
Đáp ca lễ nến (thánh vịnh 23)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 709 lần | 256kb/s | 2:7 | 3.88 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 384 lần | 204.876kb/s | 2:39 | 3.9 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 324 lần | 204.876kb/s | 2:39 | 3.9 MB
Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm A (thánh vịnh 111)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 507 lần | 256kb/s | 2:59 | 5.48 MB
Đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm A (thánh vịnh 118)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 457 lần | 205.676kb/s | 2:44 | 4.04 MB
Đáp ca Chúa nhật 7 thường niên - năm A (thánh vịnh 102)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 359 lần | 207.634kb/s | 2:56 | 4.37 MB
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 391 lần | 256kb/s | 3:15 | 5.95 MB
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 372 lần | 256kb/s | 2:50 | 5.19 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 598 lần | 256kb/s | 2:41 | 4.94 MB
Đáp ca Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 345 lần | 256kb/s | 2:49 | 5.19 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 597 lần | 203.536kb/s | 2:54 | 4.24 MB
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 265 lần | 256kb/s | 2:52 | 5.25 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 379 lần | 256kb/s | 2:41 | 4.93 MB
Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (2)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 411 lần | 256kb/s | 2:41 | 4.93 MB
Đáp ca Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (1)
Ca sĩ: Ca Đoàn Thánh Linh
Người upload: admin | Thể loại: Tập hát - Dạy hát | Đã nghe: 456 lần | 256kb/s | 3:2 | 5.58 MB
 

Quản lý trang nhạc cá nhân

Kiếm tiền với Propeller

Quà tặng Thánh Ca

Tặng bài hát: Chúa buồn
Lời nhắn: Enjoy thao Chi tiết
Người gửi: Thao
Người nhận: Thao
Thời gian: 14/02/2018 00:31
Tặng bài hát: Tin mừng phục sinh (3)
Lời nhắn: Tin mung ohuc sink 3 Chi tiết
Người gửi: Na
Người nhận: na
Thời gian: 02/02/2018 22:36
Tặng bài hát: Tôn vinh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)
Lời nhắn: tặng chị Chi tiết
Người gửi: Ngọc Thúy
Người nhận: Mỹ Phương
Thời gian: 08/06/2017 10:52

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 391
  • Khách viếng thăm: 307
  • Máy chủ tìm kiếm: 84
  • Hôm nay: 57593
  • Tháng hiện tại: 1560644
  • Tổng lượt truy cập: 66759235