Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Kinh cầu ông thánh Antôn

Kinh cầu ông thánh Antôn

Kinh cầu này bởi sách Sự Ký Dòng Ông Thánh Phanxicô mà ra. Trong sách Sử Ký ấy nói rằng: Khi lấy lòng sốt sắng mà đọc kinh này thì kẻ có tội được ăn năn trở lại, kẻ lành được vững vàng đi đàng nhân đức cho đền cùng hết. Kẻ âu lo được an ủi, kẻ ốm đau được lạnh đã. Thiên hạ mọi người được khỏi ôn địch, than khí mất mùa, đoi khát, khỏi loạn lạc giặc giã cùng khỏi phong ba bão táp.

Đăng lúc: 13-06-2022 09:00:54 PM | Đã xem: 311 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh
Kinh khẩn cầu Thánh Giuse trong cơn đại dịch Covid

Kinh khẩn cầu Thánh Giuse trong cơn đại dịch Covid

Lạy Thánh Giuse Đấng bảo vệ gìn giữ xin bảo vệ đất nước chúng con. Xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về công ích để họ biết như Ngài chăm sóc cho những người được ủy thác cho trách nhiệm của họ

Đăng lúc: 16-01-2021 02:21:25 PM | Đã xem: 527 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh
Kinh Thánh Gia

Kinh Thánh Gia

Giêsu, Maria, Giuse – Đời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa ban thêm ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời

Đăng lúc: 09-06-2016 04:45:17 PM | Đã xem: 1353 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh
Kinh cầu các Thánh

Kinh cầu các Thánh

Chúng con thân lạy các thánh Nam nữ ở trên trời; chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này còn sợ chước ma quỉ. Các thánh đã vượt biển hiểm thế này, cùng đã khỏi mọi sự dữ. Nhân vì sự ấy xin các thánh cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười sự răn cho trọn, đến ngày sau cho chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen.

Đăng lúc: 12-08-2014 07:50:29 PM | Đã xem: 2260 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh
Kinh ông thánh Batôlômêô

Kinh ông thánh Batôlômêô

Kính lạy Thánh Batôlômêô vinh hiển, Chúa Giêsu đã gọi ngài, một người không có lòng gian trá, và ngài đã coi lời ấy như dấu chỉ rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Vua dân Do thái. Xin ngài cầu cho chúng con được ơn chẳng hề biết sống gian trá nhưng đơn sơ như bồ câu trắng. Xin ngài cũng giúp chúng con được ơn đức tin như ngài, để thấy được bàn tay của Thiên Chúa trong những biến cố trong đời sống hằng ngày của chúng con.

Đăng lúc: 18-07-2014 11:37:11 PM | Đã xem: 2069 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh
Kinh ông thánh Augustinô

Kinh ông thánh Augustinô

Lạy ông thánh Augustinô, là đấng dã làm cho Hội thánh sáng ra, là phá các đạo rối làm nghịch cùng Hội thánh, cùng là đấng có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng con xin Người cầu bầu cho chúng con là kẻ làm con chiên Hội thánh được noi gương bắt chước Người, cùng vâng giữ những lời Người giảng dạy. Chúng con xin ông thánh Augutinô cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Đăng lúc: 18-07-2014 11:34:35 PM | Đã xem: 3563 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh
Kinh thánh Antôn

Kinh thánh Antôn

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời, xin nhận lời ông thánh Antôn là đầy tớ Chúa bầu cử, mà ban cho con cái Hội Thánh hằng được sự vui mừng, cùng mọi sự lành phần linh hồn ở đời này, và được hưởng sự vui vẻ vô cùng trên thiên đàng đời sau. Chúng con xin bấy nhiêu sự vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con.

Đăng lúc: 18-07-2014 11:31:56 PM | Đã xem: 2120 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh
Kinh ông thánh Anphongsô Đệ Ligori

Kinh ông thánh Anphongsô Đệ Ligori

Lạy thánh An phong sô là quan thày rất vinh hiển và yêu dấu của con. Thánh đã lao nhọc và lao khổ biết bao, để bảo đảm hoa trái ơn cứu độ cho nhân loại. Xin đoái nhìn đến sự khốn khổ của linh hồn con và thương xót con cùng. Nhờ sự chuyển cầu mạnh thế của thánh với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin cho con được thật lòng thống hối vì tội lỗi con, cùng với ơn tha thứ và xá giải, một lòng ghét tội thẳm sâu và sức mạnh ngày càng gia tăng để chống trả mọi cám dỗ.

Đăng lúc: 18-07-2014 11:29:13 PM | Đã xem: 1866 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh
Kinh bà thánh Anna, mẹ rất thánh Đức Bà

Kinh bà thánh Anna, mẹ rất thánh Đức Bà

Kính lạy Bà thánh Anna, là mẹ của Đức Nữ Trinh Maria, bà là sự sáng thiên hạ, vì sinh được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; bà là đấng sang trọng bởi dòng vua Davít, cùng những thánh tiên-tri sinh ra Mẹ Chúa cả cao trọng vô cùng.

Đăng lúc: 18-07-2014 11:26:06 PM | Đã xem: 3520 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh
Kinh cầu Thánh Antôn

Kinh cầu Thánh Antôn

Kinh cầu này bởi sách Sự Ký Dòng Ông Thánh Phanxicô mà ra. Kinh này linh ứng thần hiệu lắm. Trong sách Sử Ký ấy nói rằng: Khi lấy lòng sốt sắng mà đọc kinh này thì kẻ có tội được ăn năn trở lại, kẻ lành được vững vàng đi đàng nhân đức cho đền cùng hết. Kẻ âu lo được an ủi, kẻ ốm đau được lạnh đã. Thiên hạ mọi người được khỏi ôn địch, than khí mất mùa, đoi khát, khỏi loạn lạc giặc giã cùng khỏi phong ba bão táp

Đăng lúc: 16-07-2014 01:26:45 AM | Đã xem: 1895 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh
Kinh Lạy Thánh Antôn

Kinh Lạy Thánh Antôn

Lạy ơn ông Thánh Anton là Thánh cả, xưa còn ở thế gian hay làm phép lạ, cứu muôn vật, người khỏi sự tai nạn phần hồn phần xác. Mà dầy ở trên Trời càng được quyền thế rất mạnh hơn càng rộng lòng thương, làm phúc cứu mọi kẻ gian nan khốn khó hơn nữa. Chúng con khốn khó túng cực mọi đàng, xin Người ghé mặt lại thương xem, chúng con chạy đến cùng người. Lại xin bầu cử cho chúng con, được học đòi bắt chước Người và tin cậy cho vững vàng

Đăng lúc: 15-07-2014 08:52:08 AM | Đã xem: 7329 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh
Kinh các thánh tử đạo Việt Nam

Kinh các thánh tử đạo Việt Nam

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa đã biết dùng ơn Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực, để gieo rắc hạt giống Phúc Âm, và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam. Các Thánh đã can đảm tuyên xưng Đức Tin, đến hy sinh mạng sống, vì lòng yêu mến Chúa, và phần rỗi các linh hồn, nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời. Chúng con xin hiệp ý cùng các Thánh mà tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, đã ban cho các Thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỉ ca tụng các Thánh, là những hoa trái đầu mùa cao quý của Hội Thánh Việt Nam.

Đăng lúc: 05-09-2013 04:18:49 PM | Đã xem: 1511 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh
Các câu lạy

Các câu lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Đáp: Thương xót chúng con. Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. Đáp: Cầu cho chúng con. Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Đáp: Cầu cho chúng con. Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam. Đáp: Cầu cho chúng con. Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an. Đáp: Cầu cho chúng con.

Đăng lúc: 05-09-2013 02:56:08 PM | Đã xem: 2362 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Các Thánh , Tối sáng ngày thường
 
Kiếm tiền với Propeller

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 97
  • Khách viếng thăm: 90
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 952
  • Tháng hiện tại: 321843
  • Tổng lượt truy cập: 63303248