Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Kinh xin ơn biết thương xót

Kinh xin ơn biết thương xót

Lạy Chúa, xin con tim con biết thương xót, để con cảm được mọi nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Con sẽ không từ khước yêu thương bất cứ ai. Con sẽ chân thành ngay cả đối với kẻ sẽ lạm dụng lòng tốt của con. Và con sẽ khóa lòng con trong Trái Tim vô cùng thương xót của Chúa Giêsu

Đăng lúc: 08-06-2017 05:07:00 PM | Đã xem: 1233 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh xin lòng mến

Kinh xin lòng mến

Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin biến hoá thân con thành chính Mình Ngài, xin Chúa thần linh hoá bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa

Đăng lúc: 09-06-2016 05:05:41 PM | Đã xem: 1071 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh xin cho giống Trái Tim Chúa

Kinh xin cho giống Trái Tim Chúa

Ôi Chúa Giêsu! Xin cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa, xin Chúa hãy biến đổi nó thành chính Trái Tim Chúa, ngõ hầu con cảm nhận được nhu cầu của tâm hồn anh chị em, cách riêng những ai sầu não và buồn khổ. Ước gì luồng ánh sáng từ bi thương

Đăng lúc: 09-06-2016 05:04:39 PM | Đã xem: 1222 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh tạ ơn

Kinh tạ ơn

Ôi Giêsu! Chúa Trời Hằng Hữu, con tạơn Chúa vì muôn ân sủng Chúa ban cho chúng con khôn xiết kể. Xin cho từng nhịp đập của trái tim chúng con là một bài ca mới cảm tạ Chúa. Xin cho từng giọt máu trong thân thể chúng con chuyển động cho Chúa

Đăng lúc: 09-06-2016 05:02:51 PM | Đã xem: 1093 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh cầu xin Lòng Thương Xót Chúa

Kinh cầu xin Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dầu sự khốn nạn của con rất to lớn và việc xúc phạm con lại quá nhiều, con vẫn tín thác vào tình thương Chúa – bởi vì Chúa là Đấng xót thương, từ xưa tới nay, con chưa từng nghe một người nào tín thác vào lòng thương xót Chúa mà bị thất vọng

Đăng lúc: 09-06-2016 04:59:19 PM | Đã xem: 1396 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh phép lạ

Kinh phép lạ

Lạy Chúa Giêsu, con đến trước Chúa với con người thật của con. Con xin lỗi và ăn năn thống hối về những tội lỗi của con, xin tha thứ cho con. Trong Danh Thánh Chúa, con tha thứ cho tất cả những người khác về những gì họđã làm hại con

Đăng lúc: 09-06-2016 04:46:47 PM | Đã xem: 953 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh bởi Lời

Kinh bởi Lời

Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi lời mà xuống thế gian ba mươi ba năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các linh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin

Đăng lúc: 09-06-2016 04:39:48 PM | Đã xem: 1094 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh dâng mình cho trái tim Chúa Giêsu

Kinh dâng mình cho trái tim Chúa Giêsu

Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. Chúng tôi là kẻ khốn khó chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Lạy ơn trên trời soi sáng thì chúng tôi mới biết Đức Chúa Giê-Su muốn cho người ta kính mến Trái Tim người cách riêng, thật là chúng tôi thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh

Đăng lúc: 09-06-2016 04:35:51 PM | Đã xem: 1237 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh kính Thánh Giá lạy dấu Thánh Giá

Kinh kính Thánh Giá lạy dấu Thánh Giá

Con kính Thánh Giá cho được bằng yên. Cây Thánh Giá ở giữa rừng vàng; cây Thánh Giá là gươm là giáo; Cây Thánh Giá ở khắp gần xa tróc quỉ trừ ma, khiêm nhường mỹ tục; Cây Thánh Giá là tầu vượt sang khỏi biển; Cây Thánh Giá là chìa khoá mở cừa Thiên Đàng cho chúng con được vào.

Đăng lúc: 09-06-2016 04:33:46 PM | Đã xem: 1910 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh kính thánh giá Chúa Giêsu

Kinh kính thánh giá Chúa Giêsu

Lạy Thiên Chúa Toàn năng, đã chịu chết trên Thập giá vì tội lỗi con! Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ở với con! Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin là niềm hy vọng của con! Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi gươm đao, vũ khí, và giặc giã! Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ban xuống cho con mọi ơn lành!

Đăng lúc: 09-06-2016 04:32:03 PM | Đã xem: 1442 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh Lạy Thánh Gia

Kinh Lạy Thánh Gia

Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con: Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc buồn. Biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau. Biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.

Đăng lúc: 07-07-2015 03:41:31 PM | Đã xem: 3661 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su , Đức Mẹ
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các linh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

Đăng lúc: 07-07-2015 03:37:13 PM | Đã xem: 1188 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Phép lần hạt mân côi

Phép lần hạt mân côi

Trọn tràng hạt Mân Côi gồm 15 chục, nhưng chia ra ba phần riêng biệt, mỗi phần gồm 5 chục. Phần thứ nhất là năm Mầu nhiệm mùa Vui, phần thứ hai là năm Mầu nhiệm mùa Thương, phần thứ ba là năm Mầu nhiệm mùa Mừng. Để khởi đầu kinh Mân côi, chúng ta làm dấu Thánh giá. Sau đó có thể đọc kinh Tin Kính, 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh, tay lần khúc đầu của tràng hạt. Tuy nhiên không buộc đọc những kinh vừa nói để được ân xá của kinh Mân Côi.

Đăng lúc: 07-07-2015 03:11:17 PM | Đã xem: 4825 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su , Đức Mẹ , Tối sáng ngày thường
Kinh lạy dấu Thánh Giá

Kinh lạy dấu Thánh Giá

Con kính Thánh Giá cho được bằng yên. Cây Thánh Giá ở giữa rừng vàng; cây Thánh Giá là gươm là giáo; Cây Thánh Giá ở khắp gần xa tróc quỉ trừ ma, khiêm nhường mỹ tục; Cây Thánh Giá là tầu vượt sang khỏi biển; Cây Thánh Giá là chìa khoá mở cừa Thiên Đàng cho chúng con được vào. Lạy cây Thánh Giá,

Đăng lúc: 05-09-2013 04:10:22 PM | Đã xem: 1430 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh kính Thánh Giá Chúa Giê-Su

Kinh kính Thánh Giá Chúa Giê-Su

Nhân danh Máu châu báu rất thánh Chúa Giêsu Kitô! Nhân danh mầu nhiệm nhập thể làm người cứu chuộc và dẫn đưa chúng con trên cõi trường sinh. Quả thật, Chúa Giêsu Kitô đã ra đời làm người đêm Giáng sinh, và chịu chết trên Thánh giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Amen

Đăng lúc: 05-09-2013 04:07:36 PM | Đã xem: 1546 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh bởi Trời

Kinh bởi Trời

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu. Xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, tha phần phạt cho (..linh hồn..) mà chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

Đăng lúc: 05-09-2013 03:48:46 PM | Đã xem: 1525 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh đền tạ Trái tim Chúa

Kinh đền tạ Trái tim Chúa

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa, khắp thiên hạ hằng làm xỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Đăng lúc: 05-09-2013 03:40:10 PM | Đã xem: 1190 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
Kinh tin kính

Kinh tin kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Đăng lúc: 05-09-2013 02:34:54 PM | Đã xem: 4894 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Cha , Chúa Giê-Su , Chúa Thánh Thần , Tối sáng ngày thường
14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu

14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu

Trong tâm tình sám hối của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, giờ đây chúng ta cùng bước theo Chúa Kitô trên đường thập giá Ngài đã đi năm xưa, để thấu hiểu và cảm nghiệm tình thương vô tận Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta. Qua đó, chúng ta được mời gọi vác thập giá mình để cảm thông chia sẻ với Chúa qua cuộc sống nơi từng gia đình, và những người vẫn đang chịu biết bao khổ đau trong cuộc sống bởi bất hạnh, thất vọng vì bệnh tật, nghèo đói, và hận thù. Xin Chúa giúp chúng ta biết khám phá ra giá trị của thập giá và lời gọi mời của Chúa, để can đảm từ bỏ mình bước theo Chúa trong hành trình đời sống đức tin và phục vụ nhau, trong cộng đoàn giáo xứ, giờ đây mời cộng đoàn bước đi suy gẫm 14 nơi thượng khó của Chúa Giêsu.

Đăng lúc: 05-09-2013 08:46:10 AM | Đã xem: 2307 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su
 
Kiếm tiền với Propeller

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 68
  • Khách viếng thăm: 63
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 380
  • Tháng hiện tại: 321271
  • Tổng lượt truy cập: 63302676