Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Thánh vịnh

Thánh vịnh

Yavê, xin phân xử việc tôi, vì tôi bước theo đức trọn lành của tôi, nơi Yavê tôi tin cậy, tôi sẽ không lay. Xin hạch xét, xin thử tôi, lạy Yavê, xin nung luyện tâm can, lòng dạ tôi. Vì ơn nghĩa của Người ở trước mắt tôi, và tôi bước đi trong sự thật của Người. Tôi không ngồi chung với phường điêu ngoa, với bọn giả hình, tôi không lai vãng

Đăng lúc: 13-01-2016 11:21:07 AM | Đã xem: 1298 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Yob (Sách Gióp)

Sách Yob (Sách Gióp)

Yavê phán với Êliphaz người Têman: "Cơn giận Ta bừng bừng trên ngươi và trên hai bạn ngươi, bởi vì các ngươi đã không nói về Ta với sự ngay thẳng như Yob, tôi tớ Ta. Vậy bây giờ, các ngươi hãy sắm bảy bò mộng và bảy cừu đực, rồi đi tìm Yob, tôi tớ Ta. Các ngươi hãy dâng một lễ thượng hiến cho các ngươi, và Yob tôi tớ Ta sẽ

Đăng lúc: 13-01-2016 11:14:11 AM | Đã xem: 1102 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Macabê I

Sách Macabê I

Trong những ngày Yuđa và Yônatan ở đất Galaađ và Simon anh ông ở Galilê, trước mặt Ptôlêmai, các tướng binh Yuse con của Zakarya và Azaryah nghe tin về những chiến công và trận giặc họ đánh; hai người mới nói: "Cả ta nữa, ta cũng gây tên tuổi cho mình! Ta hãy đi giao chiến với các dân ngoại xung quanh ta". Họ ra lệnh điều động quân thuộc binh lực dưới quyền họ và trẩy đi Yamnia. Gorgias cùng quân binh của ông ra khỏi thành nghinh chiến với họ

Đăng lúc: 13-01-2016 11:08:56 AM | Đã xem: 1407 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Macabê II

Sách Macabê II

Apôllônius, con của Mênesthê đã được sai qua Ai Cập để dự lễ đăng quang của vua Philômêtor. Antiôkhô hay được là vua này đã ra ghẻ lạnh với chính sách của ông và đã lo nghĩ đến việc phòng vệ chống lại ông; do đó, ông đã thân hành đến Yoppê và đã đến tận Yêrusalem. Ông được Yasôn và thành phố đón tiếp linh đình và được rước vào giữa đèn đuốc và tiếng hoan hô; sau đó ông đem quân hạ trại ở Phênikia

Đăng lúc: 13-01-2016 11:08:40 AM | Đã xem: 973 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Esther

Sách Esther

Các thể nữ của Esther và các hoạn quan của nàng vào thuật lại cho nàng hay. Hoàng hậu (lòng ruột) quặn đau vô hồi. Nàng gửi áo xống ra để cho Marđôkê mặc và giựt bỏ bao bị nơi mình ông. Nhưng ông không chịu. Esther mới gọi Hatak, một trong những hoạn quan nhà vua đã cử để hầu nàng. Nàng truyền y gặp Marđôkê để biết cớ sự xảy ra và tại sao lại có cớ sự ấy

Đăng lúc: 13-01-2016 11:01:39 AM | Đã xem: 1375 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Yudita

Sách Yudita

Yuđita sấp mặt (xuống đất), rắc tro lên đầu, lột bỏ bao bị mang trên mình - và lúc ấy, chính là lúc thượng hương trong Nhà của Thiên Chúa ở Yêrusalem, - Yuđita lớn tiếng kêu lên cùng Chúa. Bà nói: "Lạy Chúa, Thiên Chúa của cha tôi là Simêon; trong tay ngài, Người đã trao gươm để trị quân dị chủng, những kẻ xâm phạm tiết hạnh làm nhơ uế nữ trinh, đã phanh đùi làm nhục nó, đã làm nhơ nhuốc nó, biến nó nên trò ô nhục

Đăng lúc: 11-01-2016 02:56:33 PM | Đã xem: 838 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Tobya

Sách Tobya

"Hỡi con, con hãy giữ mình khỏi mọi điều dân ô. Trước hết, con hãy lấy vợ trong dòng giống cha ông. Ðừng lấy vợ khác nòi, một kẻ không thuộc chi tộc của cha ông, vì chưng chúng ta là con cái các tiên tri. Con hãy nhớ, hỡi con, là Nôe, Abraham, Yacob tổ tiên từ muôn thuở trước đều đã lấy vợ trong hàng anh em của họ, và họ đã được chúc lành nơi hàng con cái và giống nòi họ đã được đất hứa làm cơ nghiệp

Đăng lúc: 11-01-2016 02:50:44 PM | Đã xem: 791 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Nêhêmya

Sách Nêhêmya

Nêhêmya, tức là quan trấn và tư tế Ezra, viên ký lục và các Lêvit giải thích cho dân chúng, nói với toàn dân: "Hôm nay à ngày thánh dâng Yavê Thiên Chúa của các người; các người đừng ưu phiền khóc lóc!" Vì chưng toàn dân đã khóc lên khi nghe các lời Lề luật. Ông bảo họ: "Hãy đi ăn uống cao lương mỹ vị và gửi phần cho những ai không dọn sẵn, bởi vì hôm nay là ngày thánh dâng Chúa chúng ta. Ðừng có âu sầu, vì niềm hoan vui nơi Yavê là đồn lũy của các ngươi"

Đăng lúc: 11-01-2016 11:30:20 AM | Đã xem: 758 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Ezra

Sách Ezra

Trong khi Ezra cầu nguyện và xưng thú tội lỗi, khóc lóc, phục mình trước Nhà của Thiên Chúa, thì một đám rất đông Israel, đàn ông, đàn bà, trẻ con, đã tụ họp lại bên ông, vì dân khóc lóc thảm thiết. Shơkanya con của Yơkhiel thuộc con cái Êlam mới cất tiếng nói với Ezra: "Chúng tôi đã phản bội Thiên Chúa của chúng tôi, là đã cưới vợ ngoại thuộc các dân trong xứ. Nhưng bây giờ vẫn còn tia hy vọng cho Israel về điều này. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cam đoan trước mặt Thiên Chúa của chúng tôi là sẽ sa thải tất cả những người vợ (ấy) và con cái chúng

Đăng lúc: 11-01-2016 11:27:03 AM | Đã xem: 765 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách ký sự I (Sử biên niên 1)

Sách ký sự I (Sử biên niên 1)

Ðây là các vua đã trị vì xứ Eđom, trước cuộc thống trị của một vua nào trong hàng con cái Israel: Bela con của Bơor. Tên thành của ông là Ðinhabah. Bela chết thì Yôbab con của Zêrakh quê ở Bosrah, kế vị ông. Yôbab chết, thì Khusham người đất Têman kế vị ông. Khusham chết, thì Khađađ, con của Bơđađ, người đã đánh bại Mađian ở cánh đồng Moab, kế vị ông. Tên thành của ông là Avit. Khađađ chết, thì Samlah, quê ở Masrêqah, kế vị ông

Đăng lúc: 08-01-2016 03:23:08 PM | Đã xem: 886 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách ký sự II (Sử biên niên 2)

Sách ký sự II (Sử biên niên 2)

Khi các tư tế ra khỏi thánh điện - vì hết cả tư tế có mặt đều đã thánh tẩy mình, không giữ thứ tự các ban; các Lêvit ca sĩ, tất cả nhóm: Asaph, Hêman, Yơđutun, các con cái và anh em họ đều mặc lụa là đứng sẵn với chũm chọe, đàn sắt, đàn cầm, ở phía Ðông tế đàn, và bên cạnh họ, là một trăm hai mươi tư tế thổi loa. Vậy khi tất cả, như một, họ thổi loa, ca hát, đồng thanh cất tiếng ngợi khen cảm tạ Yavê và trổ tiếng loa, chũm chọe và nhạc khí mà ngợi khen Yavê

Đăng lúc: 08-01-2016 03:20:36 PM | Đã xem: 868 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách các vua II

Sách các vua II

Con cái tiên tri nói vơi Êlisa: "Này chỗ chúng tôi ngồi (nghe) ngài (thuyết giáo) đã ra quá hẹp so với (số người) chúng tôi. Xin cho phép chúng tôi ra bờ sông Yorđan và lấy mỗi người một cái xà, để chúng tôi làm tại đó một chỗ ở!" Ông bảo: "Ði đi!" Một người trong nhóm nói: "Xin ngài vui lòng đi với các tôi tớ ngài!" Ông đáp: "Ðược, ta sẽ đi!" và ông đã đi với họ. Họ đã đến (sông) Yorđan đẵn cây. Có người đang hạ một cái xà, thì lưỡi rìu bằng sắt rơi tõm xuống nước

Đăng lúc: 08-01-2016 11:10:37 AM | Đã xem: 938 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách các vua I

Sách các vua I

Natan nói với Bat-Shêba, mẹ của Salômon: "Bà lại không nghe tin sao, là Ađônyah, con của Khaggit đã làm vua, trong khi Ðavit, chúa công của ta lại không biết gì? Vậy bây giờ, nào! Tôi xin khuyên bà điều này, để bà tự cứu lấy mạng mình và mạng con bà là Salômon. Bà hãy đi vào gặp vua Ðavit và thưa với ngài: Tâu Ðức Vua, chúa công tôi, há lại không phải chính ngài đã thề với tớ nữ của ngài rằng: Chính Salômon con của khanh sẽ kế ngôi ta, chính nó sẽ ngự trên ngai của ta, sao? Vậy tại sao Ađônyah lại đã làm vua?

Đăng lúc: 08-01-2016 11:07:29 AM | Đã xem: 804 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Samuel II

Sách Samuel II

Người đàn bà, người Têqoa đến đền vua, bà sấp mặt xuống đất mà bái lạy: "Cứu tôi với! Lạy Ðức Vua!" Vua nói với bà ấy: "Ngươi có vịêc gì?" Bà nói: "Khốn khổ! Tôi goá bụa. Chồng tôi đã chết. Tỳ nữ của ngài có hai đứa con; hai đứa đã gây gỗ với nhau ở ngoài đồng, không có ai ở đó để gở chúng ra, nên một đứa đã đánh đứa kia thiệt mạng. Rồi cả thị tộc dấy lên báo hại tỳ nữ của ngài; họ nói: Nộp đứa đã hạ sát anh em đây, để chúng tôi xử tử nó đi, đền mạng người anh em nó đã giết, để chúng hủy diệt đi cả đứa thừa tự!

Đăng lúc: 07-01-2016 04:08:27 PM | Đã xem: 983 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Samuel I

Sách Samuel I

Quân Philitin giao chiến với Israel, và người Israel đã bỏ chạy trước mặt quân Philitin, và lăn nhào tử trận trên núi Gilboa. Quân Philitin siết lại bên Saul và các con ông; và quân Philitin hạ được Yônatan, Abinađab và Malki-Shua, các con của Saul. Trận chiến nặng dần về phía Saul, và quân xạ thủ cũng nhận ra được ông và ông run lên vì khiếp quân xạ thủ quá đỗi! Saul nói với người hiệp sĩ của ông: "Ngươi hãy tuốt gươm đâm ta chết đi, đừng để quân không cắt bì ấy đến đâm ta và rồi ngạo mạn với ta!"

Đăng lúc: 07-01-2016 03:08:32 PM | Đã xem: 976 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Bà Routh

Sách Bà Routh

Vào những ngày các Thẩm phán xử trị, xảy ra có cơn đói kém trong xứ. Có một người bỏ Bêlem thuộc xứ Yuđa mà đi cư ngụ trong Ðồng Moab, ông với vợ ông và hai người con trai. Người ấy tên là Elimêlek. Vợ tên là Noêmi, hai con trai tên là Makhơlôn và Kilyôn. Họ là những người Ephrata, thuộc Belem của Yuđa. Họ đến Ðồng Moab và đã lưu lại đó. Rồi Elimêlek, chồng Noêmi, đã chết. Còn lại bà Noêmi và hai đứa con trai của bà. Chúng đã lấy vợ người Moab, một người tên là Orpa và người kia tên là Rut. Họ đã ở lại đó lối mười năm

Đăng lúc: 07-01-2016 03:06:18 PM | Đã xem: 974 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách thẩm phán

Sách thẩm phán

Xẩy ra là khi Yôsua chết rồi, thì con cái Israel thỉnh vấn Yavê, rằng: "Ai trong chúng tôi sẽ tiến lên đánh chiếm quân Canaan trước hết phải giao chiến với chúng?" Và Yavê phán: "Chính Yuđa sẽ lên; này Ta đã phó nộp xứ trong tay nó". Yuđa nói với Simêon, anh ông: "Ði với tôi lên lãnh địa của tôi và chúng ta hãy giao chiến với quân Canaan! Ðoạn cả tôi nữa, tôi sẽ đi với anh vào lãnh địa của anh!"

Đăng lúc: 05-01-2016 04:20:30 PM | Đã xem: 787 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Yôsua

Sách Yôsua

Xảy ra là, sau khi Môsê, tôi tớ Yavê chết rồi, Yavê phán với Yôsua, con của Nun, tôi bộc của Môsê rằng: "Môsê, tôi tớ của Ta đã chết. Vậy bây giờ, ngươi hãy chỗi dậy qua (sông) Yorđan kia, ngươi và toàn dân này (mà vào) đất Ta ban cho chúng - (cho con cái Israel). Mọi nơi bàn chân các ngươi giẫm lên, thì Ta đã ban cho các ngươi rồi, như Ta đã phán với Môsê: từ sa mạc và Liban đằng kia cho đến Sông Cả, sông phơrat,

Đăng lúc: 04-01-2016 12:10:24 PM | Đã xem: 785 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách thứ luật

Sách thứ luật

Ðây là những lời Môsê đã nói với toàn thể Israel ở bên kia (sông) Yorđan, trong sa mạc, trong hoang giao đối diện với Suph, giữa Pharan, và Tôphel, Laban, Khaxêrôt, Ði-Zahab. (Ðường đi) là mười một ngày từ Khôreb đến Cađès Barnêa, theo đường núi Sêir. Năm bốn mươi, tháng mười một, mồng một tháng ấy, Môsê đã nói với con cái Israel, chiếu theo mọi điều Yavê đã truyền cho ông (nói) với họ

Đăng lúc: 04-01-2016 10:45:48 AM | Đã xem: 915 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
Sách dân số

Sách dân số

"Yavê phán với Môsê tại sa mạc Sinai, trong Trướng Tao phùng, mồng một tháng hai, năm thứ hai kể từ khi ra khỏi Aicập, rằng: "Các ngươi hãy làm sổ toàn thể cộng đồng con cái Israel, theo thị tộc, theo gia tộc chúng, tính sổ nhân danh tất cả các nam nhân, từng người một. Từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả những ai có thể đầu quân được trong Israel, các ngươi sẽ kiểm tra chúng theo các cơ binh của chúng, ngươi và Aharôn

Đăng lúc: 04-01-2016 10:01:35 AM | Đã xem: 831 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Kinh Thánh Cựu Ước
1 2 3 4 5 6  Trang sau
 
Kiếm tiền với Propeller

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 93
  • Khách viếng thăm: 92
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 774
  • Tháng hiện tại: 321665
  • Tổng lượt truy cập: 63303070