Bình ngưng giải nhiệt bằng nước

Sách Ký Sự I (Sử Biên Niên 1) - Phần 5

Đã xem: 1052 lần - Đăng lúc: Thứ năm - 19/09/2013 16:56 - Người đăng bài viết: admin

Chia sẻ:

- Chương 21 -

3. Tiến Tới Việc Xây Ðền Thờ

 

Thống kê dân số (2 Sm 24:1-9)

1 Xa-tan đứng lên chống Ít-ra-en và xúi giục vua Ða-vít thống kê dân số Ít-ra-en. 2 Vua Ða-vít nói với ông Giô-áp và các tướng lãnh quân đội: "Hãy đi đếm dân Ít-ra-en, từ Bơ-e Se-va tới Ðan và về trình cho ta biết con số là bao nhiêu." 3 Ông Giô-áp thưa: "Xin Ðức Chúa tăng dân Người lên gấp trăm! Thưa đức vua chúa thượng tôi, tất cả những người đó lại không phải là bề tôi của chúa thượng tôi sao? Vậy tại sao chúa thượng tôi lại muốn điều tra như thế? Tại sao bắt Ít-ra-en phải mang tội?" 4 Tuy nhiên, vì tuân lệnh vua, ông Giô-áp ra đi, rảo khắp Ít-ra-en, rồi trở về Giê-ru-sa-lem. 5 Ông Giô-áp nộp cho vua Ða-vít con số thống kê nhân khẩu: Ít-ra-en có tất cả một triệu một trăm ngàn người biết tuốt gươm và Giu-đa có bốn trăm bảy mươi ngàn người biết tuốt gươm. 6 Nhưng chi tộc Lê-vi và Ben-gia-min, ông Giô-áp không tính vào số ấy, vì ông ghê tởm mệnh lệnh của vua.

 

Bệnh dịch. Thiên Chúa tha thứ. (2 Sm 24:10-17)

7 Việc này chướng mắt Thiên Chúa và Người đã đánh phạt Ít-ra-en. 8 Vua Ða-vít thưa cùng Thiên Chúa: "Con đã phạm tội nặng khi làm việc này. Giờ đây, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn." 9 Bấy giờ Ðức Chúa phán với ông Gát, thầy chiêm của vua Ða-vít, rằng: 10 "Hãy đi nói với Ða-vít: Ðức Chúa phán thế này: Ta đưa ra cho ngươi ba điều. Ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và Ta sẽ thực hiện cho ngươi." 11 Vậy ông Gát đến gặp vua Ða-vít và thưa: "Ðức Chúa phán thế này: ngươi phải chịu nhận: 12 hoặc là ba năm đói; hoặc ba tháng phải chạy trốn để thoát kẻ thù, vì gươm của kẻ thù rượt đuổi ngươi; hoặc ba ngày chịu gươm của Ðức Chúa, tức là ôn dịch trong xứ, vì sứ giả của Ðức Chúa tàn phá toàn cõi Ít-ra-en. Vậy bây giờ xin ngài xem tôi phải trả lời thế nào cho Ðấng đã sai tôi." 13 Vua Ða-vít nói với ông Gát: "Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo! Thà tôi sa vào tay Ðức Chúa còn hơn, vì lòng thương của Người rất bao la; nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm!"

14 Ðức Chúa giáng ôn dịch xuống Ít-ra-en, và bảy mươi ngàn người trong Ít-ra-en đã gục ngã. 15 Thiên Chúa sai một thiên sứ đến Giê-ru-sa-lem để tàn phá thành, nhưng trong cuộc tàn phá thì Ðức Chúa nhìn xem và hối tiếc về tai hoạ đó, và Người phán bảo thiên sứ đang tàn phá: "Ðủ rồi! Bây giờ rút tay lại!"

16 Vua Ða-vít ngước mắt lên, thấy thiên sứ của Ðức Chúa đứng giữa đất và trời, tay vung gươm trần hướng về Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ vua Ða-vít cùng các kỳ mục, mình khoác bao bị, ngã sấp xuống đất. 17 Vua Ða-vít thưa cùng Thiên Chúa: "Chẳng phải chính con đã ra lệnh kiểm kê dân số sao? Con mới là kẻ đã phạm tội, đã làm điều dữ. Còn những người kia, họ chỉ là bầy chiên, họ đâu có làm gì nên tội! Lạy Ðức Chúa, Thiên Chúa của con, xin tay Ngài cứ đè nặng trên con và nhà cha con, nhưng xin đừng giáng hoạ xuống dân Ngài!"

 

Dựng bàn thờ (2 Sm 24:18-25)

18 Bấy giờ thiên sứ của Ðức Chúa nói với ông Gát: "Hãy bảo Ða-vít lên dựng một bàn thờ kính Ðức Chúa tại sân lúa của Oóc-nan người Giơ-vút." 19 Vua Ða-vít đi lên theo lời ông Gát đã nói nhân danh Ðức Chúa. 20 Khi ông Oóc-nan trở lại và nhìn thấy thiên sứ, thì bốn người con đang ở bên ông liền đi tìm chỗ ẩn. Bấy giờ ông Oóc-nan đang đập lúa. 21 Vua Ða-vít vào đến tận chỗ ông Oóc-nan: khi nhìn thấy vua, ông bỏ sân lúa đi ra và sấp mặt xuống đất lạy vua. 22 Vua nói với ông: "Hãy nhượng sân lúa cho ta để ta lấy chỗ xây một bàn thờ kính Ðức Chúa. Cứ nhượng cho ta, ta sẽ trả sòng phẳng. Có thế, tai hoạ mới ngưng, không còn giáng xuống trên dân nữa." 23 Ông Oóc-nan thưa với vua Ða-vít: "Xin đức vua, chúa thượng tôi, cứ lấy sân lúa, và điều gì ngài cho là tốt thì xin cứ làm. Ngài xem: đã có bò làm lễ toàn thiêu, có bàn đạp lúa làm củi và có lúa làm lễ phẩm. Tất cả những thứ này, tôi xin biếu hết." 24 Nhưng Vua Ða-vít trả lời: "Không! Ta muốn mua của ngươi, giá cả sòng phẳng, chứ không muốn lấy của ngươi mà dâng lên Ðức Chúa những lễ toàn thiêu không mất tiền mua." 25 Vậy vua Ða-vít đã trao cho ông Oóc-nan số vàng cân nặng sáu ký để mua nơi ấy.

26 Vua Ða-vít xây một bàn thờ kính Ðức Chúa ở đấy, rồi dâng của lễ toàn thiêu và kỳ an. Vua kêu cầu Ðức Chúa và Người đã đáp lời, cho lửa từ trời xuống trên bàn thờ toàn thiêu. 27 Ðức Chúa đã ra lệnh cho thiên sứ tra gươm vào vỏ. 28 Khi vua Ða-vít thấy Ðức Chúa đã đáp lời tại sân lúa của ông Oóc-nan người Giơ-vút, thì vua đã sát tế tại đó, 29 vì bấy giờ Nhà Tạm của Ðức Chúa do ông Mô-sê làm trong sa mạc và bàn thờ toàn thiêu vẫn còn ở trên cao tại Ghíp-ôn. 30 Vua Ða-vít không thể lên thỉnh cầu Thiên Chúa trên ấy, vì khiếp sợ lưỡi gươm của thiên sứ Ðức Chúa.

 

- Chương 22 -

 

1 Vua Ða-vít nói: "Ðây nhà của Ðức Chúa là Thiên Chúa, và đây bàn thờ để Ít-ra-en dâng lễ toàn thiêu."

 

Chuẩn bị xây Ðền Thờ

2 Vua Ða-vít truyền tập trung ngoại kiều sống trên đất Ít-ra-en lại và cắt đặt họ làm thợ đá. Họ phải đẽo những phiến đá dùng để xây nhà của Thiên Chúa. 3 Vua Ða-vít cũng chuẩn bị rất nhiều sắt để làm đinh đóng cánh cửa và làm móc; còn đồng thì không cân hết. 4 Gỗ bá hương thì vô số kể, vì người Xi-đôn và người Tia đã đưa vào cho vua Ða-vít rất là nhiều.

5 Vua Ða-vít nói: "Sa-lô-môn con ta còn trẻ người non dạ, và ngôi nhà sắp xây kính Ðức Chúa phải được cả thiên hạ coi là thật nguy nga, lẫy lừng và tráng lệ. Nào ta hãy chuẩn bị cho nó!" Thế là vua Ða-vít chuẩn bị hết sức chu đáo trước khi qua đời. 6 Vua gọi thái tử Sa-lô-môn đến và truyền phải xây một ngôi nhà kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en. 7 Vua Ða-vít nói với Sa-lô-môn: "Con ơi, Cha đã dự định xây một ngôi nhà kính danh Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha. 8 Nhưng có lời Ðức Chúa phán với cha rằng: "Ngươi đã đổ máu quá nhiều và đã nhiều phen giao chiến, nên sẽ không được xây nhà kính danh Ta. Trước mặt Ta, ngươi quả đã làm cho đất thấm đầy những máu. 9 Này, đứa con ngươi đã sinh ra đó, nó sẽ là người của bình an, và Ta sẽ cho nó được bình an tư bề, không bị thù địch quấy nhiễu. Vì thế nó mới mang tên là Sa-lô-môn. Suốt cuộc đời nó, Ta sẽ ban cho Ít-ra-en được an cư lạc nghiệp. 10 Nó sẽ xây nhà kính danh Ta; nó sẽ là con đối với Ta, Ta sẽ là cha đối với nó. Ngai vàng của nó trên vương quốc Ít-ra-en, Ta sẽ củng cố đến muôn đời. 11 Này con, giờ đây xin Ðức Chúa ở với con, cho con hoàn thành tốt đẹp công trình xây dựng nhà Ðức Chúa, Thiên Chúa của con, như Người đã phán về con. 12 Chỉ mong sao Ðức Chúa ban cho con được khôn ngoan sáng suốt khi đặt con lãnh đạo Ít-ra-en, để con tuân giữ lề luật của Ðức Chúa, Thiên Chúa của con. 13 Chắc chắn con sẽ thành công, miễn là con để tâm thi hành các quy tắc và lề luật mà Ðức Chúa đã chỉ thị cho ông Mô-sê truyền lại cho Ít-ra-en. Phải can đảm và cương quyết! Ðừng sợ hãi, đừng nao núng! 14 Này, cha đã làm hết sức để chuẩn bị cho nhà của Ðức Chúa ba ngàn tấn vàng, ba mươi ngàn tấn bạc, còn đồng và sắt thì nhiều cân không hết. Gỗ và đá, cha cũng đã chuẩn bị, nhưng con phải gom thêm nữa. 15 Con có sẵn nhiều công nhân: thợ đá, nghệ nhân chạm trổ gỗ đá và đủ thứ thợ cao tay trong mọi ngành nghề. 16 Còn vàng, bạc, đồng, sắt thì nhiều vô kể. Ðứng lên! Bắt tay vào việc đi! Xin Ðức Chúa ở với con!"

17 Vua Ða-vít truyền cho tất cả các thủ lãnh trong Ít-ra-en phải giúp thái tử Sa-lô-môn: 18 "Ðức Chúa, Thiên Chúa các ngươi, không ở với các ngươi sao? Người lại đã chẳng cho các ngươi được yên ổn tư bề đó sao? Bằng chứng là Người đã trao vào tay ta cư dân xứ này khiến họ phải thần phục Ðức Chúa và dân của Người. 19 Giờ đây, hãy hết lòng hết dạ tìm kiếm Ðức Chúa, Thiên Chúa các ngươi. Ðứng lên đi, xây thánh điện của Ðức Chúa là Thiên Chúa, rồi đưa Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa với tất cả các đồ thánh dùng trong việc thờ phượng vào ngôi nhà đã được xây cất kính danh Ðức Chúa."

 

- Chương 23 -

 

Chia nhóm và phân công cho các thầy Lê-vi

1 Lúc già nua tuổi tác, vua Ða-vít đã đặt thái tử Sa-lô-môn lên làm vua Ít-ra-en. 2 Vua triệu tập tất cả các thủ lãnh trong Ít-ra-en, các tư tế và các thầy Lê-vi.

3 Người ta đếm số các thầy Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên, tính theo đầu người được ba mươi tám ngàn thầy. 4 Trong số này, hai mươi bốn ngàn điều hành công việc nhà Ðức Chúa, sáu ngàn làm ký lục và thẩm phán, 5 bốn ngàn giữ cửa và bốn ngàn dùng nhạc khí vua Ða-vít đã làm mà ngợi khen Ðức Chúa.

6 Vua Ða-vít chia họ thành nhiều nhóm theo các con ông Lê-vi là: Ghéc-sôn, Cơ-hát và Mơ-ra-ri.

7 Các con ông Ghéc-sôn là: La-đan và Sim-y. 8 Các con ông La-đan: đứng đầu là Giơ-khi-ên, rồi đến Dê-tham và Giô-en, ba người. 9 Các con ông Sim-y là Sơ-lô-mít, Kha-di-ên và Ha-ran, ba người. Những người này đứng đầu các gia tộc ngành La-đan. 10 Các con ông Sim-y là: Gia-khát, Di-na, Giơ-út và Bơ-ri-a. Ðó là các con ông Sim-y, bốn người tất cả. 11 Ðứng đầu là ông Gia-khát, thứ dến là ông Di-da, còn các ông Giơ-út và Bơ-ri-a không có nhiều con, nên họ làm thành một gia tộc, một nhóm duy nhất.

12 Các con ông Cơ-hát là: Am-ram, Gít-ha, Khép-rôn và Út-di-ên, bốn người. 13 Các con ông Am-ram là: A-ha-ron và Mô-sê. Ông A-ha-ron được tách riêng -chính ông cùng con cháu muôn thế hệ- để lo những việc cực thánh, đốt hương trước nhan Ðức Chúa, phục vụ Chúa và nhân danh Người mà chúc lành cho dân đến muôn đời. 14 Ông Mô-sê là người của Thiên Chúa, còn các con ông chỉ được kể là người thuộc chi tộc Lê-vi thôi. 15 Các con ông là: Ghéc-sôm và Ê-li-e-de. 16 Các con ông Ghéc-sôm: Sơ-vu-ên đứng đầu. 17 Các con ông Ê-li-e-de: Rơ-kháp-gia đứng đầu; nhưng ông Ê-li-e-de không có người con nào khác nữa, trái lại, ông Rơ-kháp-gia thì rất đông con. 18 Các con ông Gít-ha: Sơ-lô-mít đứng đầu. 19 Các con ông Khép-rôn: Giơ-ri-gia-hu đứng đầu; thứ hai là A-mác-gia; thứ ba, Gia-kha-di-ên và thứ bốn, Giơ-cam-am. 20 Các con ông Út-di-ên: Mi-kha đứng đầu và thứ hai là Gít-si-gia.

21 Các con ông Mơ-ra-ri: Mác-li và Mu-si; các con ông Mác-li: E-la-da và Kít. 22 Ông E-la-da chết, không để lại con trai, chỉ có con gái, nên các con trai ông Kít, tức là em họ các cô, đã cưới các cô làm vợ. 23 Các con ông Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giơ-rê-mốt, ba người.

24 Ðó là con cháu Lê-vi theo từng gia tộc; họ đều là những người đứng đầu các gia tộc, ai cũng được ghi đích danh trong sổ; họ thi hành công tác phục vụ nhà Ðức Chúa, từ hai mươi tuổi trở lên.

25 Vua Ða-vít đã nói: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, đã ban cho dân Người được an cư và Người ngự tại Giê-ru-sa-lem đến muôn đời. 26 Và các thầy Lê-vi không còn phải di chuyển Nhà Tạm và các vật dụng dành cho việc phục vụ nhà đó nữa." 27 Quả thế, chính vì những lời cuối cùng ấy của vua Ða-vít mà đã có việc thống kê con cháu Lê-vi từ hai mươi tuổi trở lên. 28 Dưới quyền con cháu A-ha-ron, họ có bổn phận phục vụ nhà Ðức Chúa trong phạm vi các sân và các phòng, trong việc thanh tẩy các đồ thánh và nói chung là phục dịch nhà Thiên Chúa. 29 Họ còn phải quan tâm đến bánh tiến, đến tinh bột làm lễ phẩm, đến những tấm bánh không men, bánh tráng, cũng như đến mọi dung lượng và kích thước. 30 Sáng nào họ cũng phải túc trực để tôn vinh và ngợi khen Ðức Chúa; buổi chiều cũng vậy. 31 Rồi phải túc trực khi người ta dâng lễ toàn thiêu kính Ðức Chúa, trong các ngày Sa-bát, các ngày trăng mới, ngày lễ, theo số ngày luật định. Ðó là công tác thường xuyên của họ trước nhan Ðức Chúa. 32 Họ có bổn phận phục vụ Lều Hội Ngộ cũng như thánh điện, và hợp tác với các con ông A-ha-ron, anh em của họ, mà lo việc nhà Ðức Chúa.

 

- Chương 24 -

 

Các nhóm tư tế

1 Con cháu ông A-ha-ron cũng được chia thành nhiều nhóm. Các con ông A-ha-ron là: Na-đáp, A-vi-hu, E-la-da và I-tha-ma. 2 Na-đáp và A-vi-hu chết trước cha mình và không có con, nên E-la-da và I-tha-ma thi hành chức tư tế. 3 Cùng với ông Xa-đốc trong số các con ông E-la-da, và với ông A-khi-me-léc trong số các con ông I-tha-ma, vua Ða-vít chia các tư tế thành từng nhóm theo nhiệm vụ của họ. 4 Hậu quả là các con ông E-la-da đứng đầu các tráng đinh lại đông hơn các con ông I-tha-ma, và họ được phân chia như sau: mười sáu trưởng tộc là con ông E-la-da và tám là con ông I-tha-ma. 5 Người ta bốc thăm để phân chia họ, những người này cũng như những người kia, vì trong các con ông E-la-da cũng như các con ông I-tha-ma, có những viên chức lo việc thánh điện, những viên chức của Thiên Chúa. 6 Thư ký là ông Sơ-ma-gia, con ông Nơ-than-ên, thuộc chi tộc Lê-vi, đã ghi danh họ trước mặt vua Ða-vít và các thủ lãnh, trước mặt tư tế Xa-đốc và ông A-khi-me-léc con ông Ép-gia-tha, cũng như trước mặt các trưởng tộc tư tế và Lê-vi: họ rút một thăm cho mỗi gia tộc thuộc E-la-da và hai thăm cho mỗi gia tộc thuộc I-tha-ma.

7 Thăm thứ nhất trúng Giơ-hô-gia-ríp, thứ hai trúng Giơ-đa-gia;8 thứ ba trúng Kha-rim, thứ tư: Xơ-ô-rim, 9 thứ năm: Man-ki-gia, thứ sáu: Mi-gia-min, 10 thứ bảy: Hắc-cốt, thứ tám: A-vi-gia, 11 thứ chín: Giê-su-a, thứ mười: Sơ-khan-gia-hu, 12 thứ mười một: En-gia-síp, thứ mười hai: Gia-kim, 13 thứ mười ba: Khúp-pa, thứ mười bốn: Gie-sép-áp, 14 thứ mười lăm: Bin-ga, thứ mười sáu: Im-me, 15 thứ mười bảy: Khê-dia, thứ mười tám: Ha-pít-xết, 16 thứ mười chín: Pơ-thác-gia, thứ hai mươi: Giơ-khét-kên, 17thứ hai mươi mốt: Gia-khin, thứ hai mươi hai: Ga-mun, 18 thứ hai mươi ba: Ðơ-la-gia-hu, thứ hai mươi bốn: Ma-át-gia-hu.

19 Họ được phân nhóm như thế để vào phục vụ nhà Ðức Chúa theo luật ông A-ha-ron cha của họ đã quy định như Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en đã truyền.

20 Về các người con khác của Lê-vi:

Trong các con ông Am-ram, có Su-va-ên; trong các con ông Su-va-ên, có Giéc-đơ-gia-hu. 21 Về ông Rơ-kháp-gia-hu: trong các con ông Rơ-kháp-gia-hu, đứng đầu là Gít-si-gia. 22 Trong con cháu ông Gít-ha có Sơ-lô-mốt; trong các con ông Sơ-lô-mốt, có Gia-khát. 23 Trong các con ông Khép-rôn, thì Giơ-ri-gia-hu đứng đầu, thứ hai là A-mác-gia-hu, thứ ba là Gia-kha-di-ên, thứ tư là Giơ-cam-am. 24 Trong các con ông Út-di-ên, có Mi-kha. Trong các con ông Mi-kha, có Sa-mia. 25 Em ông Mi-kha là Gít-si-gia; trong các con ông Gít-si-gia, có Dơ-khác-gia-hu. 26 Các con của ông Mơ-ra-ri: Mác-li và Mu-si. Các cháu của ông do con ông là Gia-a-di-gia-hu sinh ra. 27 Các cháu của ông Mơ-ra-ri do Gia-a-di-gia-hu con ông sinh ra, là: Sô-ham, Dắc-cua và Híp-ri. 28 Ông E-la-da con ông Mác-li thì không có con trai. 29 Về ông Kít: trong các con ông Kít, có Giơ-rác-mơ-ên. 30 Các con ông Mu-si là: Mác-li, Ê-đe và Giơ-ri-mốt.

Ðó là con cháu các thầy Lê-vi theo gia tộc tổ tiên của họ. 31 Cũng như các con cháu ông A-ha-ron anh em của họ, họ được rút thăm trước mặt vua Ða-vít, ông Xa-đốc, ông A-khi-me-léc và trước mặt các trưởng tộc của hàng tư tế và Lê-vi; người đứng đầu gia tộc cũng như em út của người ấy đều có thể rút thăm.
 

- Chương 25 -

 

Các ca viên

1 Vua Ða-vít và các người đứng đầu việc phụng tự cũng tách riêng các con ông A-xáp, ông Hê-man, và ông Giơ-đu-thun ra để họ lo việc phụng tự. Họ hát những bài ca được linh hứng theo tiếng đàn sắt, đàn cầm và não bạt.

Số những người có trách nhiệm phục vụ là:

2 Trong số các con ông A-xáp: Dắc-cua, Giô-xếp, Nơ-than-gia và A-xác-ê-la; những người con này của ông A-xáp do ông A-xáp điều khiển, còn ông thì hát thánh ca theo lệnh của vua.

3 Về ông Giơ-đu-thun, các con ông Giơ-đu-thun là: Gơ-đan-gia-hu, Xơ-ri, Giơ-sa-gia-hu, Kha-sáp-gia-hu và Ma-tít-gia-hu, sáu người do cha của họ điều khiển, còn ông Giơ-đu-thun thì hát những bài ca được linh hứng theo tiếng đàn cầm để tôn vinh và ca ngợi Ðức Chúa.

4 Về ông Hê-man, các con ông Hê-man là: Búc-ki-gia-hu, Mát-tan-gia-hu, Út-di-ên, Sơ-vu-ên, Giơ-ri-mốt, Kha-nan-gia, Kha-na-ni, Ê-li-a-tha, Ghít-đan-ti, Rôm-mam-ti E-de, Giót-bơ-ca-sa, Ma-lô-ti, Hô-thia, Ma-kha-di-ốt. 5 Tất cả những người này đều là con ông Hê-man, thầy chiêm của vua, người chuyển lời Thiên Chúa cho vua để đề cao uy lực của Người. Thiên Chúa ban cho ông Hê-man mười bốn người con trai và ba người con gái. 6 Dưới quyền điều khiển của cha họ, tất cả những người ấy ca hát trong Nhà Ðức Chúa với não bạt, đàn sắt, đàn cầm, để phục vụ Nhà Thiên Chúa theo lệnh của vua.

Các ông A-xáp, Giơ-đu-thun và Hê-man, 7 được tính chung vào với anh em của họ là những người thành thạo việc hát xướng kính Ðức Chúa và là những bậc nhạc sư, tất cả được hai trăm tám mươi tám người. 8 Họ bắt thăm về phiên công tác phải giữ, nhỏ cũng như lớn, thầy cũng như trò. 9 Thăm thứ nhất trúng ông Giô-xếp thuộc nhà A-xáp. Thứ hai: ông Gơ-đan-gia-hu; ông với anh em ông và các con ông là mười hai người. 10 Thứ ba: ông Dắc-cua, các con ông và anh em ông là mười hai người. 11 Thứ tư: ông Gít-ri, các con ông và anh em ông là mười hai người. 12 Thứ năm: ông Nơ-than-gia-hu, các con ông và anh em ông là mười hai người. 13 Thứ sáu: ông Búc-ki-gia-hu, các con ông và anh em ông là mười hai người. 14 Thứ bảy: ông Giơ-xác-ê-la, các con ông và anh em ông là mười hai người. 15 Thứ tám: ông Giơ-sa-gia-hu, các con ông và anh em ông là mười hai người. 16 Thứ chín: ông Mát-tan-gia-hu, các con ông và anh em ông là mười hai người. 17 Thứ mười: ông Sim-y, các con ông và anh em ông là mười hai người. 18 Thứ mười một: ông A-dác-ên, các con ông và anh em ông là mười hai người. 19 Thứ mười hai: ông Kha-sáp-gia, các con ông và anh em ông là mười hai người. 20 Thứ mười ba: ông Su-va-ên, các con ông và anh em ông là mười hai người. 21 Thứ mười bốn: ông Mát-tít-gia-hu, các con ông và anh em ông là mười hai người.22 Thứ mười lăm: ông Giơ-rê-mốt, các con ông và anh em ông là mười hai người. 23 Thứ mười sáu: ông Kha-nan-gia-hu, các con ông và anh em ông là mười hai người. 24Thứ mười bảy: ông Giót-bơ-ca-sa, các con ông và anh em ông là mười hai người. 25 Thứ mười tám: ông Kha-na-ni, các con ông và anh em ông là mười hai người. 26 Thứ mười chín: ông Ma-lô-ti, các con ông và anh em ông là mười hai người. 27 Thứ hai mươi: ông Ê-li-gia-tha, các con ông và anh em ông là mười hai người. 28 Thứ hai mươi mốt: ông Hô-thia, các con ông và anh em ông là mười hai người. 29 Thứ hai mươi hai: ông Ghít-đan-ti, các con ông và anh em ông là mười hai người. 30 Thứ hai mươi ba: ông Ma-kha-di-ốt, các con ông và anh em ông là mười hai người. 31 Thứ hai mươi bốn: ông Rôm-mam-ti E-de, các con ông và anh em ông là mười hai người.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bình luận từ Facebook

Kiếm tiền với Propeller

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 65
  • Khách viếng thăm: 56
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 18116
  • Tháng hiện tại: 708443
  • Tổng lượt truy cập: 62130361