Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Kinh trước bữa ăn

Kinh trước bữa ăn

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con

Đăng lúc: 09-06-2016 04:43:23 PM | Đã xem: 1562 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Kinh hòa bình

Kinh hòa bình

Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu Và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con Như khí cụ bình an của Chúa, Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù, Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục, Ðem an hòa vào nơi tranh chấp, Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm. Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

Đăng lúc: 09-06-2016 04:30:17 PM | Đã xem: 1140 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Kinh lên đường

Kinh lên đường

Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, xin chiếu rọi ánh sáng vào cõi lòng tăm tối cùa con, xin ban cho con đức tin ngay chính, đức cậy vững bền, và đức mến hoàn hảo. Lạy Chúa, xin ban cho con sa’ng suốt va khôn ngoan, để con hiểu biết và mau mắn thi hành ý thánh thiện, đích thực của Chúa. Amen

Đăng lúc: 09-06-2016 04:25:58 PM | Đã xem: 1205 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Phúc thật tám mối

Phúc thật tám mối

Thứ nhất: ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. Thứ hai: ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy. Thứ ba: ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy. Thứ bốn: ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Đăng lúc: 09-06-2016 04:11:09 PM | Đã xem: 1307 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Cải tội bảy mối

Cải tội bảy mối

Thứ nhất: khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. Thứ hai: rộng rãi, chớ hà tiện. Thứ ba: giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục. Thứ bốn: hay nhịn, chớ hờn giận. Thứ năm: kiêng bớt chớ mê ăn uống. Thứ sáu: yêu người chớ ghen ghét.

Đăng lúc: 09-06-2016 04:08:42 PM | Đã xem: 1521 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Kinh mười bốn mối

Kinh mười bốn mối

Thứ nhất: cho kẻ đói ăn. Thứ hai: cho kẻ khát uống. Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc. Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Thứ năm: cho khách đỗ nhà. Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi.

Đăng lúc: 09-06-2016 04:07:19 PM | Đã xem: 1073 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Bảy phép bí tích

Bảy phép bí tích

Thứ nhất: là phép Rửa tội. Thứ hai: là phép Thêm sức. Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa. Thứ bốn: là phép Giải tội. Thứ năm: là phép Xức dầu thánh. Thứ sáu: là phép Truyền chức thánh.

Đăng lúc: 09-06-2016 04:05:45 PM | Đã xem: 958 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Sáu điều răn

Sáu điều răn

Thứ nhất: xem lễ ngày Chủ nhật, cùng các ngày lễ buộc. Thứ hai: chớ làm việc xác ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc. Thứ ba: xưng tội trong một năm ít là một lần. Thứ bốn: chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục-sinh.

Đăng lúc: 09-06-2016 04:04:29 PM | Đã xem: 1024 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Kinh mười điều răn

Kinh mười điều răn

Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba: giữ ngày chủ nhật. Thứ bốn: thảo kính cha mẹ. Thứ năm: chớ giết người.

Đăng lúc: 09-06-2016 04:02:31 PM | Đã xem: 1329 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Kinh Nghĩa đức tin

Kinh Nghĩa đức tin

Ngày Chúa Nhật hôm nay chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, thông khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn.

Đăng lúc: 09-06-2016 03:59:52 PM | Đã xem: 3357 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Kinh Xin Ơn Chết Lành

Kinh Xin Ơn Chết Lành

Con lạy rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Nhất, là Đức Chúa Cha, có phép tắc vô cùng, đã ban cho Đức Bà được quyền phép cả trên trời dưới đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung kẻo phải chước dữ kẻ nghịch thù con. Amen.

Đăng lúc: 07-07-2015 03:34:50 PM | Đã xem: 1418 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Kinh Xét Mình

Kinh Xét Mình

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

Đăng lúc: 07-07-2015 03:32:25 PM | Đã xem: 1539 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Kinh cầu nguyện trước bữa ăn

Kinh cầu nguyện trước bữa ăn

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Đăng lúc: 07-07-2015 03:30:17 PM | Đã xem: 4028 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Kinh Lạy Thánh Mẫu

Kinh Lạy Thánh Mẫu

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. Amen.

Đăng lúc: 07-07-2015 03:27:07 PM | Đã xem: 1138 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Phép lần hạt mân côi

Phép lần hạt mân côi

Trọn tràng hạt Mân Côi gồm 15 chục, nhưng chia ra ba phần riêng biệt, mỗi phần gồm 5 chục. Phần thứ nhất là năm Mầu nhiệm mùa Vui, phần thứ hai là năm Mầu nhiệm mùa Thương, phần thứ ba là năm Mầu nhiệm mùa Mừng. Để khởi đầu kinh Mân côi, chúng ta làm dấu Thánh giá. Sau đó có thể đọc kinh Tin Kính, 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh, tay lần khúc đầu của tràng hạt. Tuy nhiên không buộc đọc những kinh vừa nói để được ân xá của kinh Mân Côi.

Đăng lúc: 07-07-2015 03:11:17 PM | Đã xem: 4916 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Giê-Su , Đức Mẹ , Tối sáng ngày thường
Kinh ăn năn tội

Kinh ăn năn tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Đăng lúc: 07-07-2015 03:00:35 PM | Đã xem: 1212 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Kinh Tin Kính

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh:

Đăng lúc: 07-07-2015 02:20:53 PM | Đã xem: 1138 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường
Kinh Kính Mừng

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Đăng lúc: 07-07-2015 02:18:19 PM | Đã xem: 3259 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Đức Mẹ , Tối sáng ngày thường
Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Đăng lúc: 07-07-2015 02:16:19 PM | Đã xem: 2497 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Chúa Cha , Tối sáng ngày thường
Kinh Kính Mến

Kinh Kính Mến

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Đăng lúc: 07-07-2015 02:14:41 PM | Đã xem: 1071 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Tối sáng ngày thường

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 
Kiếm tiền với Propeller

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 70
  • Khách viếng thăm: 69
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 5142
  • Tháng hiện tại: 757276
  • Tổng lượt truy cập: 68339314