Nhà bảo trợ chính

Các bài đọc trong thánh lễ Lễ Chúa Ba Ngôi và Tuần 9 Thường niên – Năm B

Các bài đọc trong thánh lễ Lễ Chúa Ba Ngôi và Tuần 9 Thường niên – Năm B

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con

Đăng lúc: 28-05-2021 03:23:50 PM | Đã xem: 116 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và tuần Chúa nhật 8 thường niên - năm B

Các bài đọc trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và tuần Chúa nhật 8 thường niên - năm B

“Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”

Đăng lúc: 22-05-2021 04:44:36 PM | Đã xem: 1003 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm B

Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt

Đăng lúc: 16-05-2021 07:38:27 AM | Đã xem: 121 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B

Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền

Đăng lúc: 08-05-2021 08:24:11 AM | Đã xem: 109 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được

Đăng lúc: 02-05-2021 07:24:05 AM | Đã xem: 98 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B

Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên

Đăng lúc: 25-04-2021 07:44:27 AM | Đã xem: 92 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B

Người phán: “Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh

Đăng lúc: 17-04-2021 09:45:09 PM | Đã xem: 112 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B

Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”

Đăng lúc: 11-04-2021 05:03:47 PM | Đã xem: 168 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh - năm B

Các bài đọc trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh - năm B

“Các bà đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt Người. Các bà hãy nói với các môn đệ Người, nhất là với Phêrô rằng: Người đến xứ Galilêa trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước”

Đăng lúc: 05-04-2021 03:49:56 PM | Đã xem: 168 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong Tuần Thánh - năm B

Các bài đọc trong Tuần Thánh - năm B

Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời!”

Đăng lúc: 25-03-2021 11:16:07 AM | Đã xem: 205 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 mùa Chay - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 mùa Chay - năm B

“Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.

Đăng lúc: 20-03-2021 04:03:29 PM | Đã xem: 173 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 mùa Chay - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 mùa Chay - năm B

Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng

Đăng lúc: 20-03-2021 04:01:10 PM | Đã xem: 140 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B

“Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?”

Đăng lúc: 05-03-2021 09:27:52 AM | Đã xem: 162 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B

“Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ.

Đăng lúc: 27-02-2021 04:43:01 PM | Đã xem: 165 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 mùa Chay - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 1 mùa Chay - năm B

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Đó là lời Chúa

Đăng lúc: 27-02-2021 04:38:34 PM | Đã xem: 147 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong những ngày tết nguyên đán

Các bài đọc trong những ngày tết nguyên đán

"Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư

Đăng lúc: 10-02-2021 11:03:01 AM | Đã xem: 131 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 5 thường niên - năm B

Lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người

Đăng lúc: 10-02-2021 10:58:02 AM | Đã xem: 144 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 thường niên - năm B

Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”

Đăng lúc: 31-01-2021 08:46:41 AM | Đã xem: 196 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 3 thường niên - năm B

Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền

Đăng lúc: 24-01-2021 08:40:25 AM | Đã xem: 204 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 mùa thường niên - năm B

“Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”

Đăng lúc: 16-01-2021 02:04:02 PM | Đã xem: 194 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần

Các tin khác

1 2 3 4 5 6  Trang sau
 
Đăng ký ngay
Kiếm tiền dễ dàng

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 63
  • Khách viếng thăm: 60
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 15754
  • Tháng hiện tại: 798042
  • Tổng lượt truy cập: 31378755