Kiếm tiền với Propeller
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 thường niên - Năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 4 thường niên - Năm A

Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời

Đăng lúc: 28-01-2023 08:34:56 PM | Đã xem: 19 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tết nguyên đán Quý Mão 2023

Các bài đọc trong tết nguyên đán Quý Mão 2023

Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy

Đăng lúc: 26-01-2023 08:41:59 PM | Đã xem: 10 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 thường niên - Năm A

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 2 thường niên - Năm A

Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”

Đăng lúc: 18-01-2023 09:48:39 PM | Đã xem: 22 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc lễ Hiển Linh và trong tuần 1 thường niên - năm A

Các bài đọc lễ Hiển Linh và trong tuần 1 thường niên - năm A

Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người

Đăng lúc: 06-01-2023 11:08:13 PM | Đã xem: 27 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc Chúa nhật Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa và trong tuần trước lễ Hiển Linh - năm A

Các bài đọc Chúa nhật Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa và trong tuần trước lễ Hiển Linh - năm A

Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ

Đăng lúc: 03-01-2023 04:09:29 PM | Đã xem: 430 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong lễ Giáng Sinh và tuần Bát Nhật - năm A

Các bài đọc trong lễ Giáng Sinh và tuần Bát Nhật - năm A

“Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã hạ sinh Con”? Rồi Chúa lại phán: “Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là Con Ta”. Và khi ban Con Một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng: “Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!”

Đăng lúc: 25-12-2022 08:36:18 AM | Đã xem: 52 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần 4 Mùa Vọng - năm A

Các bài đọc trong tuần 4 Mùa Vọng - năm A

“Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”

Đăng lúc: 20-12-2022 09:12:01 AM | Đã xem: 53 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần 3 Mùa Vọng - năm A

Các bài đọc trong tuần 3 Mùa Vọng - năm A

Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó

Đăng lúc: 11-12-2022 09:10:00 AM | Đã xem: 47 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần 2 Mùa Vọng - năm A

Các bài đọc trong tuần 2 Mùa Vọng - năm A

Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa

Đăng lúc: 02-12-2022 12:06:53 PM | Đã xem: 74 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần 1 Mùa Vọng - năm A

Các bài đọc trong tuần 1 Mùa Vọng - năm A

“Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”

Đăng lúc: 22-11-2022 11:56:36 PM | Đã xem: 193 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong lễ Chúa Giêsu kitô Vua vũ trụ và tuần 34 thường niên - Năm C

Các bài đọc trong lễ Chúa Giêsu kitô Vua vũ trụ và tuần 34 thường niên - Năm C

Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người này là Vua dân Do-thái”

Đăng lúc: 17-11-2022 10:26:50 PM | Đã xem: 794 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 33 thường niên - Năm C

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 33 thường niên - Năm C

Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể

Đăng lúc: 11-11-2022 07:25:46 AM | Đã xem: 78 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 32 thường niên - Năm C

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 32 thường niên - Năm C

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa

Đăng lúc: 04-11-2022 11:40:17 PM | Đã xem: 140 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 31 thường niên - Năm C

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 31 thường niên - Năm C

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham

Đăng lúc: 28-10-2022 08:57:57 PM | Đã xem: 119 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong Chúa nhật Khánh nhật truyền giáo và tuần 30 Thường niên - Năm C

Các bài đọc trong Chúa nhật Khánh nhật truyền giáo và tuần 30 Thường niên - Năm C

Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không

Đăng lúc: 18-10-2022 05:05:19 PM | Đã xem: 788 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 29 Thường niên - Năm C

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 29 Thường niên - Năm C

Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Đăng lúc: 14-10-2022 04:04:14 PM | Đã xem: 104 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 28 Thường niên - Năm C

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 28 Thường niên - Năm C

Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”

Đăng lúc: 06-10-2022 10:23:30 PM | Đã xem: 87 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 27 Thường niên - Năm C

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 27 Thường niên - Năm C

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao

Đăng lúc: 29-09-2022 09:46:08 PM | Đã xem: 148 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 26 Thường niên - Năm C

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 26 Thường niên - Năm C

Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho.

Đăng lúc: 23-09-2022 10:23:07 PM | Đã xem: 96 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần
Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 25 Thường niên - Năm C

Các bài đọc trong tuần Chúa nhật 25 Thường niên - Năm C

“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con

Đăng lúc: 15-09-2022 10:13:17 PM | Đã xem: 113 | Bình luận: 0 | Chuyên mục: Bài đọc hàng tuần

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 
Đăng ký ngay

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 113
  • Khách viếng thăm: 111
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 21880
  • Tháng hiện tại: 282751
  • Tổng lượt truy cập: 49158306