Bình ngưng giải nhiệt bằng nước

Cung hiến Nhà thờ

Đã xem: 3961 lần - Đăng lúc: Thứ năm - 22/08/2013 16:40 - Người đăng bài viết: admin

Chia sẻ:

Cung hiến Nhà thờ
Vì được xây dựng làm nhà để mãi mãi chỉ dùng vào việc tập họp dân Chúa và cử hành các mầu nhiệm thánh, nên nhà thờ trở thành nhà của Thiên Chúa ; và do đó, theo truyền thống cổ kính của Hội Thánh, cần phải cung hiến nhà thờ cho Thiên Chúa theo nghi lễ long trọng. Nhưng nếu không cung hiến được, thì ít nhất phải làm phép nhà thờ theo nghi lễ diễn tả trong các số 954 – 971 dưới đây. Khi nhà thờ được cung hiến, thì tất cả những gì có trong nhà thờ, như : Giếng Rửa Tội, Thánh Giá, ảnh tượng, đàn, chuông, Đàng Thánh Giá, đều được kể là đã làm phép và thiết lập do chính nghi thức cung hiến, nên không cần phải làm phép lại hay thiết lập lại nữa.
Những điều cần biết trước
 
864.  Vì được xây dựng làm nhà để mãi mãi chỉ dùng vào việc tập họp dân Chúa và cử hành các mầu nhiệm thánh, nên nhà thờ trở thành nhà của Thiên Chúa ; và do đó, theo truyền thống cổ kính của Hội Thánh, cần phải cung hiến nhà thờ cho Thiên Chúa theo nghi lễ long trọng. Nhưng nếu không cung hiến được, thì ít nhất phải làm phép nhà thờ theo nghi lễ diễn tả trong các số 954 – 971 dưới đây.
 
Khi nhà thờ được cung hiến, thì tất cả những gì có trong nhà thờ, như : Giếng Rửa Tội, Thánh Giá, ảnh tượng, đàn, chuông, Đàng Thánh Giá, đều được kể là đã làm phép và thiết lập do chính nghi thức cung hiến, nên không cần phải làm phép lại hay thiết lập lại nữa.
 
865. Để được cung hiến, mọi nhà thờ phải có một Tước Hiệu, hoặc là Chúa Ba Ngôi, hoặc là Đức Giêsu-Kitô Chúa chúng ta, theo danh cầu một mầu nhiệm trong cuộc đời của Người hay theo một danh xưng đã được đưa vào phụng vụ, hoặc là Chúa Thánh Thần ; hoặc là Đức Trinh Nữ Maria theo một danh xưng nào đã được nhận vào trong phụng vụ thánh ; hoặc là các Thánh Thiên Thần, hoặc sau cùng là một vị Thánh đã được chính thức ghi trong sách Tử Đạo Rôma hay trong phần phụ lục của sách ấy, nhưng không được là một vị Chân Phước, mà không có phép chuẩn của Tòa Thánh.
 
Chỉ được phép có một Tước Hiệu nhà thờ mà thôi, trừ khi là những thánh cùng được ghi chung trong lịch.
 
866. Nên duy trì truyền thống của phụng vụ Rôma quen đặt hài cốt các Tử Đạo và các Thánh dưới bàn thờ. Nhưng phải chú ý những điều sau đây :
 
a) Hài cốt muốn đặt phải to đủ để có thể hiểu được đó là những phần của thân thể con người. Do đó phải tránh đặt những hài cốt nhỏ quá của một hay nhiều vị thánh.
 
b) Phải rất cẩn thận xét xem hài cốt đó có chân thực không. Thà rằng cung hiến một bàn thờ không có hài cốt, còn hơn đặt dưới bàn thờ những hài cốt không đáng tin.
 
c) Không được đặt hộp đựng hài cốt trên bàn thờ hay trong mặt bàn thờ, nhưng tùy theo kiểu bàn thờ, hãy đặt nó ở dưới mặt bàn thờ.
 
867. Cung hiến những nhà thờ mới xây trong giáo phận là việc của Giám mục coi sóc Hội Thánh địa phương.
 
Nhưng nếu chính Ngài không thể chủ sự nghi lễ được, thì ngài trao nhiệm vụ ấy cho một Giám mục khác, nhất là cho Giám mục phó hay Giám mục phụ tá là vị vẫn cộng tác giúp đỡ ngài săn sóc mục vụ cho các tín hữu được hưởng nhà thờ mới ; trong trường hợp rất đặc biệt, ngài mới ủy quyền đặc cách cho một linh mục làm.
 
868. Để cung hiến nhà thờ mới, nên chọn ngày mà đông đảo tín hữu có thể đến được, nhất là ngày Chúa Nhật. Và bởi vì trong nghi lễ cung hiến, ý nghĩa cung hiến xâm nhập tất cả, nên không được cử hành việc cung hiến nhà thờ mới vào những ngày phải tưởng niệm một mầu nhiệm mà không được bỏ, tức là : Tam Nhật Vượt Qua, lễ Chúa Giáng Sinh, lễ Hiển Linh, lễ Thăng Thiên, lễ Hiện Xuống, thứ tư Lễ Tro, các ngày trong Tuần Thánh, và lễ các Linh Hồn.
 
869. Việc cử hành Thánh Lễ mật thiết gắn liền với nghi lễ cung hiến nhà thờ, nên khi cung hiến nhà thờ, thì bỏ những bản văn phụng vụ của ngày hôm đó ; và trong phần phụng vụ Lời Chúa cũng như trong phần phụng vụ Thánh Thể, phải dùng những bản văn riêng.
 
Giám mục nên đồng tế Thánh Lễ với các linh mục giúp ngài làm nghi lễ xức dầu, và với các linh mục có trách nhiệm coi sóc giáo xứ hay cộng đoàn được hưởng nhà thờ mới.
 
870. Phải cử hành Giờ Kinh Phụng Vụ về cung hiến nhà thờ, bắt đầu từ Kinh Chiều I. Nơi nào có nghi thức đặt hài cốt các thánh, thì rất nên canh thức tại nơi có hài cốt vị Tử Đạo hay vị Thánh mà hài cốt sẽ được đặt ở dưới bàn thờ : tốt hơn cả, nên cử hành Giờ Kinh Sách lấy ở phần chung hay phần riêng thích hợp. Và để khuyến khích giáo dân tham dự, có thể tùy nghi thích ứng buổi canh thức, miễn là giữ được những quy định ghi trong QCTQ/CGKPV.
 
871. Để tín hữu có thể tham dự nghi thức cung hiến một cách có hiệu quả, vị coi sóc nhà thờ sẽ được cung hiến và những vị chuyên môn về mục vụ phải dạy cho họ hiểu ý nghĩa và hiệu lực của việc cung hiến về mặt thiêng liêng, Hội Thánh và truyền giáo.
 
872. Giám mục và những người phụ trách nghi lễ, phải quan tâm :
 
a) Ấn định cách thức đi vào nhà thờ (x. các số 879 – 891) ;
 
b) Xác định cách thức trao nhà thờ mới cho Giám mục (x. các số 883, 888 và 891) ;
 
c) Xem xét có nên đặt hài cốt các Thánh không. Trong vấn đề này, phải để ý trên hết đến lợi ích thiêng liêng của tín hữu và phải giữ những điều đã nói ở số 866.
 
Còn vị coi sóc nhà thờ phải cùng với các cộng-sự-viên trong việc mục vụ : ấn định và chuẩn bị mọi sự có hệ đến các bài đọc, bài hát và những phương tiện mục vụ, vừa để giúp dân chúng tham dự có hiệu quả, vừa để làm cho cử hành được trang trọng.
 
873. Để cử hành nghi thức cung hiến nhà thờ, phải dọn sẵn :
 
a) tại nơi tập họp :
 
- Sách Nghi lễ Giám mục (Pontificale Romanum)
 
- Thánh Giá để đi kiệu
 
-N hững điều nói ở số 876, nếu có kiệu hài cốt các Thánh ;
 
b) tại phòng áo hay cung thánh hay lòng nhà thờ sẽ cung hiến, theo như đòi hỏi của từng việc :
 
- Sách Lễ Rôma, Sách Bài Đọc
 
- Bình nước thánh để làm phép và que rảy
 
- Bình dầu thánh Chrisma
 
- nếu cần, thì cả khăn vải hồ cứng hay khăn vải không thấm nước, đúng khổ bàn thờ
 
- chậu, bình nước, khăn lau và mọi thứ cần để Giám mục và các linh mục rửa tay sau khi xức dầu tường nhà thờ
 
- khăn phủ lòng (gremiale)
 
- hỏa lò để đốt hương hay trầm, hay hạt hương và sáp nhỏ sẽ thắp trên bàn thờ
 
- bình hương với tàu hương và muỗm bỏ hương
 
- chén thánh to đủ, khăn thánh, khăn tuyết, khăn lau tay
 
- bánh, rượu và nước để cử hành Thánh Lễ
 
- Thánh Giá bàn thờ, trừ khi trong cung thánh đã đặt Thánh Giá rồi hoặc sẽ lấy chính Thánh Giá đi kiệu mà đặt gần bàn thờ
 
- khăn choàng, nếu phải khánh thành cung nguyện để Mình Thánh Chúa
 
- khăn bàn thờ, nến và chân nến, và hoa (bông) tùy nghi.
 
- cây nến nhỏ để Giám mục trao cho phó tế.
 
874. Nên giữ thói quen cổ kính gắn các Thánh Giá bằng đá, bằng đồng hay chất nào xướng hợp, hoặc khắc các Thánh Giá vào tường nhà thờ.
 
Do đó, phải có sẵn 12 hoặc 4 Thánh Giá, theo số các chỗ ở tường, được phân phối khéo và cao vừa phải để được xức dầu. Dưới mỗi chân Thánh Giá, phải có một cái quai giữ chân nến để thắp sáng.
 
875. Trong lễ cung hiến nhà thờ, lễ phục phải là màu trắng hay màu ngày lễ. Nhưng phải dọn :
 
- cho giám mục : alba, stola, Thánh giá ngực, áo choàng và mũ–gậy ;
 
- cho các linh mục đồng tế : alba, stola với áo lễ ;
 
- cho các phó tế : alba, stola, áo dalmatica ;
 
- cho các tá viên khác : alba hoặc áo được chính thức công nhận.
 
876. Nếu phải đặt hài cốt các thánh dưới bàn thờ, thì phải dọn :
 
a) tại nơi tập họp :
 
- Hộp Hài Cốt, chung quanh có hoa và đèn. Nếu chỉ đi vào nhà thờ cách đơn sơ, thì trước khi cử hành nghi lễ, có thể đặt Hộp Hài Cốt ở nơi xứng hợp trong cung thánh rồi ;
 
- cho các phó tế khiêng hài cốt : áo alba, stola màu đỏ nếu là hài cốt của một vị Tử Đạo, màu trắng cho những trường hợp khác ; dalmatica, nếu có sẵn. Nhưng nếu các linh mục khiêng hài cốt, thì thay vì dalmatica, hãy dọn áo lễ cho các ngài. Cũng có thể để cho những tá viên khác khiêng hài cốt : họ sẽ mặc alba hay áo các phép bên ngoài áo dòng hoặc áo đã được chính thức công nhận.
 
b) tại cung thánh : một cái bàn nhỏ để đặt Hộp Hài Cốt trong khi cử hành phần đầu của nghi lễ cung hiến.
 
c) trong phòng áo : xi măng để gắn nắp huyệt hài cốt ; do đó phải có sẵn thợ hồ để đúng lúc đậy huyệt.
 
877. Văn kiện cung hiến nhà thờ phải làm thành hai bản, mang chữ ký của Giám mục, của vị giám quản nhà thờ và của đại biểu cộng đồng địa phương : một bản sẽ lưu trữ trong văn khố giáo phận và một bản để trong văn khố nhà thờ cung hiến.
 
Nơi nào có đặt hài cốt các Thánh thì phải làm thêm một bản thứ ba, và lúc nào tiện thì đặt trong Hộp hài cốt.
 
Trong văn kiện phải ghi ngày tháng năm cung hiến nhà thờ, tên Giám mục cử hành nghi lễ, Tước Hiệu nhà thờ, và tên các Tử Đạo hay các Thánh có hài cốt đặt dưới bàn thờ khi có nghi lễ này.
 
Ngoài ra, phải tìm một chỗ xứng hợp trong nhà thờ để gắn bia ghi ngày tháng năm cung hiến, Tước Hiệu nhà thờ và tên Giám mục cử hành nghi lễ.
 
878. Để làm nổi bật tầm quan trọng và địa vị của Hội Thánh địa phương, phải cử hành ngày giáp năm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa : bậc lễ trọng tại nhà thờ Chánh Tòa, bậc lễ kính tại các nhà thờ trong giáo phận, vào ngày nhà thờ được cung hiến. Nếu ngày đó vĩnh viễn bị ngăn trở, thì ấn định việc cử hành vào ngày không bị kẹt gần hơn cả1.
 
  
DIỄN TIẾN NGHI LỄ
 
879. Tùy hoàn cảnh địa phương và thời gian, việc đi vào nhà thờ sẽ được cung hiến có thể theo một trong ba cách sau đây :
 
cách thứ nhất : ĐI KIỆU
 
880. Phải đóng cửa nhà thờ sẽ được cung hiến. Đến giờ cử hành nghi lễ, dân chúng tập họp tại một nhà thờ gần hay một nơi xứng hợp để từ đó phát xuất cuộc kiệu tiến vào nhà thờ. Nếu phải đặt Hộp hài cốt các Tử Đạo hay các Thánh dưới bàn thờ, thì phải dọn sẵn hài cốt ở nơi dân chúng tập họp.
 
881. Giám mục và các linh mục đồng tế, các phó tế và tá viên khác, mặc lễ phục của mình đi đến nơi dân chúng tập họp. Giám mục trả gậy - mũ, quay về phía dân chúng đọc :
 
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đ/ Amen
 
Rồi ngài chào dân chúng :
 
Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em trong Hội Thánh Người
 
hoặc những lời khác xứng hợp, nhất là lấy trong Kinh Thánh.
 
Dân chúng thưa : Và ở cùng cha hay những lời khác xứng hợp.
 
Đoạn Giám mục huấn dụ dân chúng (Ordo Dedicationis 30)
 
Anh chị em thân mến, chúng ta vui mừng tề tựu tại đây, để dâng Thánh lễ cung hiến nhà thờ mới này : chúng ta hãy sốt sắng tham dự các nghi lễ thánh, lắng nghe Lời Chúa với đức tin, để khi được tái sinh từ một dòng nước thánh tẩy và được nuôi dưỡng bởi cùng một bàn ăn, cộng đoàn chúng ta lớn lên thành đền thờ thiêng liêng, và khi tập họp gần một bàn thờ, tâm hồn chúng ta được nâng cao nhờ tình yêu trên trời.
 
hoặc những lời khác tương tự.
 
882. Rồi Giám mục đội mũ cầm gậy, bắt đầu kiệu vào nhà thờ sẽ được cung hiến. Không được có nến, trừ ở chung quanh Hộp Hài Cốt. Cũng không đốt hương, cả trong khi kiệu, cả trong Thánh lễ trước nghi lễ xông hương và thắp sáng bàn thờ và nhà thờ như sẽ nói từ số 905tt. Đi đầu là người cầm Thánh Giá, nhưng không có nến đi hai bên như mọi khi ; rồi đến các tá viên, các phó tế (hoặc linh mục) khiêng Hài Cốt các thánh –hai bên có các tá viên hoặc giáo dân cầm đèn đi theo– tiếp đó là các linh mục đồng tế, đến Giám mục (với hai phó tế dự tá đi sau), đoạn đến các người phục vụ Sách - Mũ - Gậy, sau cùng là giáo dân.
 
Trong khi đi kiệu thì hát Tv 121/122 với tiền xướng "Chúng ta vui mừng tiến vào Nhà Chúa" hay bài ca nào khác thích hợp.
 
883. Đến cửa nhà thờ, mọi người đứng lại. Đại diện những người đã góp phần vào việc xây dựng nhà thờ (như giáo dân trong giáo xứ hay trong giáo phận, các vị ân nhân, kiến trúc sư và công nhân) trao ngôi nhà mới xây cất cho Giám mục, bằng cách – tùy theo nghi lễ và hoàn cảnh địa phương – dâng cho Giám mục hoặc các văn kiện pháp lý về chủ quyền của ngôi nhà, hoặc chìa khóa, hoặc mô hình ngôi nhà, hoặc quyển sổ ghi chép tiến trình xây cất với danh sách những người đốc công và công nhân. Một trong những người đại diện ấy vắn tắt ngỏ lời với Giám mục và cộng đoàn, và nếu có thể, giải thích ý nghĩa nghệ thuật và mô hình đặc biệt của ngôi nhà thờ mới. Rồi Giám mục bảo linh mục quản nhiệm nhà thờ mở cửa nhà thờ ra.
 
884. Cửa mở, Giám mục mời dân chúng vào nhà thờ bằng những lời sau đây hoặc tương tự :
 
Anh chị em hãy vào cửa Nhà Chúa với lời chúc tụng và vào Nhà Người với những bài thánh thi.
 
Bấy giờ, người cầm Thánh Giá đi đầu, Giám mục và mọi người đi theo vào nhà thờ, vừa đi vừa hát Tv 23/24 với tiền xướng "Hãy ngẩng đầu lên" hoặc bài ca nào khác thích hợp.
 
885. Bỏ hôn bàn thờ, Giám mục đi đến Tòa ; các vị đồng tế, các phó tế, các tá viên đi đến chỗ mình ở trong cung thánh. Hài Cốt các thánh thì đem đặt nơi xứng hợp trong cung thánh, chung quanh có đèn. Rồi làm phép nước theo nghi lễ sẽ diễn tả dưới đây từ số 892tt.
 
cách thứ hai : ĐI VÀO TRỌNG THỂ
 
886. Nếu không thể hay không tiện đi kiệu, thì tín hữu tập họp trước cửa nhà thờ sẽ được cung hiến. Và nếu có Hài Cốt các thánh, thì cũng đã âm thầm đặt sẵn ở đó.
 
Giám mục và các linh mục đồng tế, các phó tế, các tá viên khác, mặc lễ phục của mình, theo sau người cầm Thánh Giá tiến đến cửa nhà thờ, nơi dân chúng đã tập họp. Để nghi lễ diễn tả đúng ý nghĩa của nó, thì vẫn nên đóng cửa nhà thờ. Giám mục, các vị đồng tế, các phó tế và các tá viên nên đi từ ngoài mà đến trước cửa nhà thờ. Nếu không làm như vậy được, thì Giám mục cùng với những tá viên tháp tùng đi từ trong nhà thờ tiến ra, và cửa nhà thờ thì để mở.
 
887. Giám mục, sau khi trả gậy, mũ, cùng dân chúng làm dấu Thánh Giá mở đầu :
 
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đ/ Amen
 
Rồi ngài chào dân chúng :
 
Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em trong Hội Thánh Người !
 
hoặc những lời khác xứng hợp, nhất là lấy trong Kinh Thánh.
 
Dân chúng thưa : Và ở cùng cha hay những lời khác xứng hợp.
 
Đoạn Giám mục huấn dụ dân chúng (OD 38)
 
Anh chị em thân mến,
 
chúng ta vui mừng tề tựu tại đây, để dâng Thánh lễ cung hiến nhà thờ mới này : chúng ta hãy sốt sắng tham dự các nghi lễ thánh, lắng nghe Lời Chúa với đức tin, để khi được tái sinh từ một dòng nước thánh tẩy và được nuôi dưỡng bởi cùng một bàn ăn, cộng đoàn chúng ta lớn lên thành đền thờ thiêng liêng, và khi tập họp gần một bàn thờ, tâm hồn chúng ta được nâng cao nhờ tình yêu trên trời.
 
hoặc những lời khác tương tự.
 
888. Dẫn nhủ xong, Giám mục đội mũ ; và tùy nghi hát Tv 121/122 với tiền xướng "Chúng ta vui mừng tiến vào Nhà Chúa" hay bài ca nào khác thích hợp.
 
Rồi đại diện những người đã góp phần vào việc xây dựng nhà thờ (như giáo dân trong giáo xứ hay trong giáo phận, các vị ân nhân, kiến trúc sư và công nhân) trao ngôi nhà mới xây cất cho Giám mục, bằng cách –tùy theo nghi lễ và hoàn cảnh địa phương– dâng cho Giám mục hoặc các văn kiện pháp lý về chủ quyền của ngôi nhà, hoặc chìa khóa, hoặc mô hình ngôi nhà, hoặc quyển sổ ghi chép tiến trình xây cất với danh sách những người đốc công và công nhân. Một trong những người đại diện ấy vắn tắt ngỏ lời với Giám mục và cộng đoàn, và nếu có thể, giải thích ý nghĩa nghệ thuật và mô hình đặc biệt của ngôi nhà thờ mới. Rồi Giám mục bảo linh mục quản nhiệm nhà thờ mở cửa nhà thờ ra, nếu cửa còn đóng.
 
889. Cửa mở, Giám mục cầm gậy, mời dân chúng vào nhà thờ bằng những lời sau đây hoặc tương tự :
 
Anh chị em hãy vào cửa Nhà Chúa với lời chúc tụng và vào Nhà Người với những bài thánh thi.
 
Và cuộc kiệu tiến vào như đã nói trong các số 884-885, và ai về chỗ nấy. Hài cốt các thánh thì đem đặt ở chỗ xứng hợp trong cung thánh, chung quanh có đèn. Rồi làm phép nước theo nghi lễ sẽ diễn tả dưới đây từ số 892tt.
 
cách thứ ba : ĐI VÀO ĐƠN SƠ
 
890. Nếu không đi vào trọng thể được, thì đi vào cách đơn sơ.
 
Sau khi dân chúng đã tập họp trong nhà thờ, Giám mục, các linh mục đồng tế, các phó tế và các tá viên, mặc lễ phục của mình, theo sau người cầm Thánh Giá, từ phòng áo đi qua lòng nhà thờ, tiến vào cung thánh.
 
Nếu phải đặt Hài Cốt các thánh dưới bàn thờ thì chính khi kiệu vào cũng khiêng Hài Cốt các Thánh vào cung thánh, hoặc từ phòng áo hoặc từ phòng đã trưng bày hôm trước cho dân chúng tôn kính. Nếu có lý do chính đáng thì trước khi khởi sự nghi lễ, cũng có thể đặt Hài Cốt các Thánh nơi xứng hợp trong cung thánh rồi, có đèn thắp chung quanh.
 
Khi kiệu vào thì hát tiền xướng "Thiên Chúa ở trong thánh điện của Người" hoặc tiền xướng "Chúng ta vui mừng tiến vào Nhà Chúa" với Tv 121/122, hay bài ca nào khác thích hợp.
 
891. Lúc đoàn kiệu tới cung thánh thì đặt Hài Cốt các Thánh ở nơi xứng hợp có đèn chung quanh. Các linh mục đồng tế, các phó tế, các tá viên đến chỗ dành cho mình. Còn Giám mục, bỏ hôn bàn thờ, đi đến Tòa. Trả gậy, mũ, Giám mục chào dân chúng :
 
Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em trong Hội Thánh Người !
 
hoặc những lời khác xứng hợp, nhất là lấy trong Kinh Thánh.
 
Dân chúng thưa : Và ở cùng cha hay những lời khác xứng hợp.
 
Bấy giờ đại diện những người đã góp phần vào việc xây dựng nhà thờ (như giáo dân trong giáo xứ hay trong giáo phận, các vị ân nhân, kiến trúc sư và công nhân) trao ngôi nhà mới xây cất cho Giám mục, bằng cách – tùy theo nghi lễ và hoàn cảnh địa phương – dâng cho Giám mục hoặc các văn kiện pháp lý về chủ quyền của ngôi nhà, hoặc chìa khóa, hoặc mô hình ngôi nhà, hoặc quyển sổ ghi chép tiến trình xây cất với danh sách những người đốc công và công nhân. Một trong những người đại diện ấy vắn tắt ngỏ lời với Giám mục và cộng đoàn, và nếu có thể, giải thích ý nghĩa nghệ thuật và mô hình đặc biệt của ngôi nhà thờ mới.
 
Làm phép và rảy nước thánh
 
892. Xong nghi lễ đi vào, Giám mục làm phép nước để rảy trên dân chúng làm dấu chỉ thống hối và nhớ lại bí tích Thánh Tẩy, đồng thời cũng để thanh tẩy tường và bàn thờ của nhà thờ mới. Giám mục đứng tại Tòa. Tá viên đem bình nước đến. Giám mục dùng những lời sau đây hoặc tương tự mời gọi mọi người cầu nguyện (OD 48)
 
Anh chị em rất thân mến, để cử hành nghi lễ trọng thể cung hiến ngôi nhà này, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta khấng làm phép nước này để rảy trên chúng ta làm dấu chỉ thống hối và nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, và cũng để thanh tẩy tường và bàn thờ mới. Chính Chúa dùng ơn của Người mà giúp đỡ chúng ta để chúng ta ngoan ngoãn vâng theo Thánh Thần đã nhận được mà sống trung thánh trong Hội Thánh Người.
 
Mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát.
 
Rồi Giám mục dang tay đọc :
 
Lạy Chúa, nhờ Chúa mà mọi vật đã được nhìn thấy ánh sáng sự sống. Chúa tha thiết yêu thương loài người đến nỗi không những chăm sóc nuôi dưỡng họ như một người Cha, mà còn dủ thương lấy sương sa bác ái rửa họ sạch mọi tội lỗi, và không ngừng dẫn đưa họ về với Đức Kitô là Thủ Lãnh.
 
Quả thật, vì lòng thương, Chúa đã quyết định : những ai vướng mắc tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh thì được cùng chết với Đức Kitô và được chỗi dậy trong sạch, trở nên chi thể của Người và cùng Người thừa kế phần thưởng đời đời.
 
Vì vậy, xin Chúa ban phúc lành  thánh hóa nước này, để khi rảy trên chúng con và các tường của nhà thờ này, nước ấy trở nên dấu chỉ thứ nước thanh tẩy cứu rỗi đã gột rửa chúng con trong Đức Kitô, làm cho chúng con trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần ; xin Chúa thương ban cho chúng con và mọi anh chị em sẽ cử hành mầu nhiệm thánh trong nhà thờ này được đạt tới Giêrusalem trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
893. Giám mục có các phó tế đi theo, xuống lòng nhà thờ rảy nước thánh trên dân chúng và các tường nhà thờ, và khi trở lại cung thánh, thì rảy bàn thờ. Trong khi đó, hát tiền xướng "Tôi đã thấy nước", hoặc nếu là mùa chay thì hát "Lạy Chúa, xin dùng cành hương thảo rảy nước trên con", hay bài ca nào khác thích hợp .
 
894. Tiến hành mọi việc xong, Giám mục trở về Tòa. Dứt tiếng hát, Ngài đứng chắp tay đọc :
 
Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đến ngự trong nhà cầu nguyện này và dùng ơn Thánh Thần thanh tẩy chúng ta là đền thờ của Người. Đ/ Amen
 
Đoạn hát kinh Vinh Danh.
 
Rồi theo nghi lễ vẫn quen, Giám mục hát hay đọc Lời nguyện nhập lễ (OD 52)
 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tuôn đổ hồng ân xuống thánh đường này và ban ơn phù trợ cho hết thảy những ai đến cầu khẩn Thánh Danh. Nhờ đó, khi tín hữu chúng con đến nơi này để nghe Lời Chúa và lãnh nhận các bí tích, lòng chúng con ngày thêm vững mạnh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu-Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
 
Đ/ Amen
 
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
 
895. Sau đó, Giám mục ngồi và đội mũ. Mọi người cùng ngồi. Việc công bố Lời Chúa được cử hành cách xứng hợp như sau : hai độc viên, mà một người mang Sách Bài Đọc lấy từ bàn rượu nước, cùng với ca viên đến trước mặt Giám mục. Ngài đứng lên, vẫn đội mũ, cầm lấy Sách Bài Đọc giơ lên cho dân chúng thấy và đọc (OD 53) :
 
Xin cho Lời Chúa hằng vang lên trong ngôi nhà này để mở cho anh chị em biết mầu nhiệm Chúa Kitô và thực hiện ơn cứu độ cho anh chị em ở trong Hội Thánh Người. Đ/ Amen.
 
Và Giám mục trao Sách Bài Đọc cho Độc viên đọc bài I. Các Độc viên và Ca viên tiến đến giảng đài, mang Sách Bài Đọc cho mọi người nhìn thấy.
 
896. Đọc ba bài. Bài đọc I luôn lấy ở sách Nkm 8,2-4a. 5-6. 8-10 đi theo là Tv 118/119.
 
Bài đọc II và Tin Mừng thì chọn trong Sách Bài Đọc về lễ Cung Hiến Thánh Đường. Lúc công bố Tin Mừng không mang nến và không xông hương.
 
897. Sau Tin Mừng, Giám mục ngồi và thường đội mũ cầm gậy giảng lễ để minh giải các bài đọc Sách Thánh và làm sáng tỏ ý nghĩa của nghi lễ cung hiến nơi thánh cho Thiên Chúa và làm tăng trưởng Hội Thánh.
 
898. Giảng xong, Giám mục trả mũ, gậy. Mọi người đứng lên, đọc hay hát kinh Tin Kính ; nhưng bỏ Lời nguyện chung, vì thay vào đó sẽ hát Kinh Cầu Các Thánh.
 
NGHI LỄ CUNG HIẾN
 
Kinh Cầu Các Thánh
 
899. Sau kinh Tin Kính, Giám mục mời dân chúng cầu nguyện bằng những lời dẫn nhủ sau đây hoặc tương tự (OD 57) :
 
Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng làm cho lòng các tín hữu nên đền thờ thiêng liêng của Người ; xin Người kết hợp lời kêu cầu của chúng ta vào lời cầu bầu huynh đệ của các thánh.
 
Rồi hát Kinh Cầu Các Thánh và mọi người thưa. Nếu là Chúa Nhật hay đang trong mùa Phục Sinh thì mọi người đứng ; còn những ngày khác thì quỳ : trong trường hợp này, thầy phó tế bảo mọi người : "Chúng ta hãy quỳ xuống !".
 
Trong Kinh Cầu thêm vào chỗ thích hợp lời cầu về Tước Hiệu nhà thờ, Thánh Bổn Mạng địa phương, và nếu có, thì cả các thánh mà hài cốt sẽ được đặt dưới bàn thờ. Cũng có thể thêm những lời cầu khác nói lên đặc tính của nghi lễ và hoàn cảnh của các tín hữu.
 
Hát Kinh Cầu xong, Giám mục đứng, dang tay đọc lời nguyện kết (OD 60) :
 
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh, xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con cầu khẩn để ngôi thánh đường này được cung hiến cho Danh Thánh Chúa trở nên ngôi nhà của ơn cứu độ và ân sủng, hầu cho dân Kitô-giáo khi họp nhau làm một tại đây biết tôn thờ Chúa trong tinh thần và chân lý và biết xây dựng chính mình trong đức ái. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ/ Amen
 
Rồi nếu cần, phó tế nhắc mọi người "Xin đứng lên !", và mọi người đứng. Giám mục đội mũ đi đặt Hài Cốt Các Thánh. Nếu không phải đặt Hài Cốt Các Thánh thì Giám mục đọc ngay lời nguyện cung hiến chỉ trong số 901 dưới đây.
 
Đặt Hài cốt
 
900. Nếu phải đặt Hài Cốt các Tử Đạo hoặc các thánh khác dưới bàn thờ, thì Giám mục tiến đến bàn thờ. Phó tế hay linh mục mang hài cốt đến cho Giám mục. Ngài đem đặt vào huyệt đã dọn sẵn. trong khi đó hát tiền xướng "Sub altari Dei" hay "Corpora Sanctorum" với Tv 14/15, hoặc bài ca nào khác thích hợp.
 
Rồi thợ nề đậy huyệt lại ; còn Giám mục trở lại Tòa.
 
Lời nguyện cung hiến
 
901. Tiến hành mọi việc xong, Giám mục không đội mũ, đứng ở Tòa hay bàn thờ, dang tay hát hay đọc to tiếng Lời nguyện cung hiến (OD 62) :
 
Lạy Chúa là Đấng thánh hóa và cai quản Hội Thánh Chúa, chúng con phải hân hoan tung hô Danh Chúa, vì hôm nay dân tín hữu muốn cử hành trọng thể nghi lễ cung hiến ngôi nhà cầu nguyện này cho Chúa một cách vĩnh viễn, để nơi đây họ thờ phượng Chúa cách sốt sắng, lắng nghe Lời Chúa dạy bảo và được nuôi dưỡng bằng các bí tích.
 
Ngôi nhà này biểu hiện mầu nhiệm Hội Thánh mà Đức Kitô đã thánh hóa bằng máu Người, để phô bày trước mặt mình một Hội Thánh là Hiền Thê vinh hiển là Trinh Nữ trổi trang về đức tin nguyên tuyền, là Hiền Mẫu phong phú nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Hội Thánh đó thật là thánh thiện, là cây nho mà Chúa đã lựa chọn với cành lá vươn ra che khắp mặt đất, và nhờ cây gỗ Thập Giá chống đỡ, đã đâm chồi vươn lên đến tận Nước Trời.
 
Hội Thánh đó thật là diễm phúc, là Nhà Tạm của Thiên Chúa ở với loài người, là Đền Thờ thánh thiện xây lên bằng đá sống động, tựa trên nền tảng các Tông Đồ và có Đức Giêsu-Kitô là Đá Góc Tường. Hội Thánh đó thật là cao cả, là thành trì dựng trên đỉnh núi : hết thảy đều nhìn thấy, mọi người đều trông rõ ; nơi ấy ngọn đèn của Chiên Con liên lỉ được chiếu sáng và vang dội lời ca tri ân của các thánh.
 
Vì thế, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương đổ xuống chan hòa ơn thánh bởi trời trên nhà thờ và bàn thờ này, để nhà này luôn luôn là nơi thánh và để bàn này hằng được dọn sẵn Hy Tế của Đức Kitô đến muôn đời.
 
Lạy Chúa, xin cho nơi đây có sóng nước ơn thánh chôn vùi tội lỗi loài người, để con cái Chúa, nhờ chết đi cho tội lỗi, được tái sinh vào sự sống trên trời ; xin cho nơi đây, các tín hữu biết đến quanh bàn thờ cử hành cuộc tưởng niệm Lễ Vượt Qua và được bổ dưỡng nhờ bàn tiệc Lời Đức Kitô và Mình Thánh của Người ; xin cho nơi đây vang lên lời ca ngợi hân hoan, hòa âm thanh loài người với những lời ca của các thiên thần, và liên lỉ bay lên tới Chúa lời nguyện cầu cho phần rỗi thế gian ; xin cho nơi đây : kẻ nghèo gặp được lòng thương xót, người bị áp bức đạt được tự do chân thật và mọi người được mặc phẩm giá của con cái Chúa, cho đến ngày họ sung sướng đạt tới Giêrusalem trên trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu-Kitô Con Chúa Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Đ/ Amen.
 
Xức dầu bàn thờ và các tường nhà thờ
 
902. Đoạn Giám mục, nếu cần, cởi áo lễ ra và không cần dùng khăn phủ lòng, tiến lên bàn thờ với các phó tế và các tá viên, mà một người cầm bình dầu thánh Chrisma ; và Giám mục tiến hành việc xức dầu bàn thờ và tường nhà thờ.
 
Về việc xức dầu tường nhà thờ, nếu Giám mục muốn nhờ một số linh mục đồng tế cùng làm với mình, thì : sau khi xức dầu bàn thờ, ngài trao các bình dầu cho các vị này và cùng tiến hành việc xức dầu tường nhà thờ. Tuy nhiên, Giám mục có thể trao phận vụ xức dầu tường nhà thờ cho nguyên các linh mục làm cũng được.
 
903. Giám mục đứng trước bàn, đội mũ, đọc lớn tiếng (OD 64) :
 
Xin Chúa dùng quyền năng của Người thánh hóa bàn thờ và nhà thờ này, được chúng con theo nhiệm vụ mà xức dầu đây, để nhờ một dấu hiệu hữu hình, chúng diễn tả mầu nhiệm Đức Kitô và Hội Thánh Người.
 
Rồi Ngài đổ dầu thánh SC xuống giữa bàn thờ và ở bốn góc, và nên thoa dầu ấy ra cả mặt bàn thờ. Sau đó, Ngài xức dầu tường nhà thờ, ghi dấu thánh trên 12 hoặc 4 Thánh Giá được phân phối cho đều, có hai hoặc bốn linh mục giúp Ngài tùy nghi. Còn nếu Ngài ủy việc xức dầu tường nhà thờ cho các linh mục, thì sau khi đã xức dầu bàn thờ xong, các linh mục đi xức dầu tường nhà thờ, xoa dầu thánh trên các Thánh Giá. Trong khi đó, hát tiền xướng "Ecce taberna-culum" hay "Templum Domini" với Tv 83/84 hoặc bài ca nào khác thích hợp.
 
904. Xức dầu bàn thờ và tường nhà thờ xong, Giám mục về ngồi tại Tòa. Các tá viên mang đến những đồ cần để Ngài rửa tay ; rồi bỏ khăn phủ lòng, Ngài mặc lại áo lễ nếu đã cởi ra. Các linh mục, sau khi xức dầu tường nhà thờ trở về, cũng rửa tay.
 
Xông hương bàn thờ và nhà thờ
 
905. Sau nghi lễ xức dầu thì đem đặt một hỏa lò trên bàn thờ để đốt hương hoặc chất thơm, hay nếu muốn, thì để trên bàn thờ một đống hương trộn với sáp. Giám mục bỏ hương vào hỏa lò và làm phép, hoặc một tá viên đưa cho Ngài cây nến nhỏ để Ngài nhóm cháy đống hương. Ngài vừa đốt vừa đọc (OD 66) :
 
Lạy Chúa, xin cho lời nguyện cầu của chúng con bay lên trước Tôn Nhan như hương trầm nghi ngút ; và như nhà này đầy mùi thơm thế nào, thì xin cho Hội Thánh Chúa cũng tỏa lan hương thơm Đức Kitô như vậy !
 
Rồi Giám mục bỏ hương vào bình, làm phép và xông hương bàn thờ. Sau đó, Ngài trở về Tòa để người ta xông hương, và ngồi xuống. Các tá viên thì đi rảo lòng nhà thờ, xông hương cho dân chúng và các tường nhà thờ. Trong khi đó hát tiền xướng "Stetit Angelus" hay "Ascendit fumus" cùng với Tv 137/138, hoặc bài ca nào khác thích hợp.
 
Thắp sáng bàn thờ và nhà thờ
 
906. Xông hương xong, mấy tá viên lấy khăn lên lau bàn thờ, và nếu có một tấm khăn không thấm nước thì trải ra, rồi trải khăn bàn thờ và tùy nghi có thể đưa bông (hoa) lên chưng. Cũng để chân nến có nến lên như khi cử hành Thánh Lễ đòi buộc, và nếu cần, phải đặt cả Thánh Giá nữa.
 
907. Sau đó, phó tế đến trước mặt Giám mục : Ngài đứng lên, trao cho thầy một cây nến nhỏ cháy, lớn tiếng đọc (OD 70)
 
Xin Ánh Sáng Chúa Kitô cháy sáng lên trong Hội Thánh để muôn dân được đầy chân lý !
 
Rồi Giám mục ngồi. Phó tế lên bàn thờ thắp sáng các cây nến để cử hành Thánh Thể. Lúc ấy, thắp sáng tưng bừng : thắp hết mọi ngọn nến, thắp nến tại những nơi được xức dầu và thắp mọi ngọn đèn trong nhà thờ làm dấu chỉ sự vui mừng. Trong khi đó hát tiền xướng "Venit lumen tuum", hoặc nếu là mùa Chay thì hát bài "Jerusalem" cùng với thánh ca Tôbia 13, hoặc một bài ca nào khác thích hợp, nhất là để tôn vinh Đức Kitô là Ánh Sáng thế gian.
 
PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
 
908. Các phó tế và tá viên sửa soạn bàn thờ như quen làm.
 
Rồi một ít giáo dân mang bánh, rượu-nước lên để cử hành Hy Tế của Chúa. Giám mục nhận lễ vật tại Tòa. Trong khi đem lễ vật lên, có thể hát tiền xướng "Dominus Deus" hay bài ca nào khác thích hợp.
 
Khi mọi sự đã sắp sẵn rồi, Giám mục lên bàn thờ, và trả mũ, hôn bàn thờ. Thánh lễ tiếp tục như mọi khi, nhưng không xông hương lễ vật và bàn thờ.
 
Lời nguyện tiến lễ
 
Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con đang vui mừng sum họp trong nhà Chúa ; xin chấp nhận của lễ chúng con dâng và xin cho lễ tế chúng con sắp cử hành đem lại ơn cứu độ muôn đời cho dân Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
Đ/ Amen
 
909. Đọc Kinh Nguyện Thánh Thể I hay III, với Lời Tiền Tụng riêng gắn liền với lễ cung hiến nhà thờ.
 
Lời Tiền Tụng (OD 75) về mầu nhiệm đền thờ Thiên Chúa
 
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc : thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con.
 
Cha đã biến toàn thể vũ trụ thành đền thờ chiếu tỏa vinh quang Cha, để danh Cha được tôn vinh khắp nơi ; nhưng Cha cũng muốn có những nơi xứng đáng được thánh hiến cho Cha để cử hành những mầu nhiệm cao cả.
 
Chúng con vui mừng cung hiến cho Cha là Đấng uy linh, nhà cầu nguyện này do công lao con người xây cất. Nhà này tượng trưng cho đền thờ đích thực, là hình ảnh tiên báo Giêrusalem trên trời.
 
Quả thật, Cha đã biến thân xác người Con của Cha được Đức Trinh Nữ dịu hiền sinh hạ, thành đền thờ cung hiến cho Cha, nơi đây thần tính viên mãn hiện diện. Cha đã thiết lập Giáo Hội là thành thánh có các Tông Đồ làm nền tảng và chính Đức Giêsu-Kitô là Đá góc tường ; Giáo Hội này cần được xây dựng bằng những viên đá do Thiên Chúa tuyển chọn, do Chúa Thánh Thần tác sinh, và liên kết với nhau nhờ đức ái ; trong đó, Cha có toàn quyền trên mọi loài luôn mãi, và ánh sáng Đức Kitô sẽ chiếu tỏa không ngừng.
 
Nhờ Người, lạy Cha, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng :
 
THÁNH, THÁNH, THÁNH !
 
- Khi đọc Kinh Nguyện Thánh Thể I thì có kinh "Vì vậy, lạy Chúa" riêng như sau :
 
Vì vậy, lạy Chúa, đây là lễ vật của chúng con là tôi tớ Cha và cũng là lễ vật của anh chị em chúng con đã đem hết lòng thành góp công góp của mà xây dựng và hiến dâng Chúa thánh đường (kính thánh T...) này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận. (nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen).
 
- Khi đọc Kinh Nguyện Thánh Thể III, thì đồng tế 2 đọc :
 
Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Của Lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới ; xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ hành trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng T..., và Đức Giám mục T... chúng con, cùng toàn thể hàng Giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa.
 
Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây.
 
Lạy Cha nhân từ, đây gia đình Cha cung hiến thánh đường này, xin Cha thương nhận lời chúng con cầu nguyện : Ước chi ngôi nhà này trở thành nơi chúng con lãnh nhận ơn cứu độ, nơi ban phát bí tích, nơi vang dội Tin Mừng bình an và cử hành các mầu nhiệm thánh ; nhờ đó, tín hữu Cha sau khi được lời hằng sống cùng ơn thánh bồi dưỡng và trải qua cuộc lữ hành trần gian, sẽ đạt tới thành Giêrusalem thiên quốc. Nơi đây, Cha sẽ thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mác khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào Nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
 
Mọi sự khác (phần Nghi thức hiệp lễ) làm như vẫn quen, cho đến khi rước lễ xong.
 
Khánh thành cung nguyện để Mình Thánh Chúa
 
910. Việc khánh thành cung nguyện, nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, thì nên làm như sau : khi cho cộng đoàn rước lễ xong, đặt bình đựng Mình Thánh Chúa trên bàn thờ.
 
Giám mục về Tòa. Mọi người thinh lặng cầu nguyện một lúc. Rồi Giám mục đọc Lời nguyện hiệp lễ :
 
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Đức Kitô ; xin cho tâm trí chúng con ngày càng thấm nhuần chân lý của Chúa, nhờ đó, chúng con sẽ hăm hở đến đây thờ phượng Chúa và mai kia được cùng thần thánh chiêm ngưỡng Tôn Nhan đến muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ/
 
911. Đọc lời nguyện xong, Giám mục lại lên bàn thờ, bỏ hương, làm phép và quỳ xông hương Mình Thánh Chúa. rồi khoác khăn choàng vai, cầm lấy bình đựng Mình Thánh Chúa bằng hai tay được phủ khăn.
 
Cuộc kiệu bắt đầu : đi dọc lòng nhà thờ tới cung nguyện để Mình Thánh Chúa. Người cầm Thánh Giá dẫn đầu, có các tá viên cầm chân nến với nến cháy đi hai bên, rồi đến hàng giáo sĩ, các phó tế, các linh mục đồng tế, người cầm gậy Giám mục, hai người cầm bình hương có hương nghi ngút, Giám mục cầm Mình Thánh, và đi sau Ngài là hai phó tế dự tá, rồi những người cầm sách và mũ. Mọi người cầm nến và chung quanh Mình Thánh có cầm đèn sáng. Trong lúc đi kiệu thì hát tiền xướng "Lauda Jerusalem" với Tv 147, hoặc bài ca nào khác thích hợp.
 
912. Khi kiệu đến cung nguyện để Mình Thánh Chúa, Giám mục trao bình đựng MTC cho phó tế đem đặt trên bàn thờ hay trong Nhà Tạm, nhưng cứ để cửa mở. Giám mục quỳ gối xông hương Mình Thánh Chúa. Mọi người thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Rồi phó tế đặt bình đựng Mình Thánh vào trong Nhà Tạm hoặc đóng cửa Nhà Tạm lại. Một tá viên đốt đèn chầu sẽ để cháy liên lỉ trước Mình Thánh.
 
913. Nếu cung nguyện để Mình Thánh Chúa được mọi người xem thấy rõ ràng, thì Giám mục ban phép lành cuối lễ ngay tại đó ; bằng không, đoàn kiệu sẽ đi lối tắt trở về cung thánh, và Giám mục đứng ở bàn thờ hay tại Tòa mà ban phép lành rồi kết thúc thánh lễ như chỉ trong số 915 dưới đây.
 
914. Nếu không có khánh thành cung nguyện để MTC, thì cho giáo dân rước lễ xong, Giám mục đọc lời nguyện hiệp lễ và kết thúc thánh lễ như sau :
 
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Đức Kitô ; xin cho tâm trí chúng con ngày càng thấm nhuần chân lý của Chúa, nhờ đó, chúng con sẽ hăm hở đến đây thờ phượng Chúa và mai kia được cùng thần thánh chiêm ngưỡng Tôn Nhan đến muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
Phép lành và giải tán
 
915. Giám mục dùng một công thức trong sách Pontificale Romanum mà ban phép lành. Đoạn phó tế giải tán dân chúng như thường lệ.
 
Chúa ở cùng anh chị em. Đ/ Và ở cùng cha
 
Hôm nay, Thiên Chúa là Chúa Tể trời đất đã cho anh chị em được cùng nhau tham dự lễ cung hiến thánh đường này : xin Người ban phúc lành dồi dào cho anh chị em. Đ/
 
Thiên Chúa đã muốn quy tụ bên Đức Kitô, Con Yêu Dấu của Người, mọi con cái đang tản mác bốn phương : xin Người ban cho anh chị em được trở nên đền thánh của Người và nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Đ/
 
Anh chị em đã được phúc lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúc anh chị em hằng được Thiên Chúa ngự trị trong lòng và được cùng toàn thể các thánh hưởng gia nghiệp thiên quốc muôn đời. Đ/
 
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha  và Con  và Thánh  Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Đ/
 
 
 
BÀI ĐỌC I
 
Một số người đọc từng đoạn trong sách Luật, và người ta hiểu được điều đã đọc
 
Trích sách Nêhêmia (8,2-4a. 5-6. 8-10)
 
Trong những ngày ấy, 82     thầy tư tế Esdra mang Luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu Luật, hôm đó là ngày đầu tháng bảy. 3      Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu Luật ; 4a          Thầy tư tế Esdra đứng trên bục bằng gỗ mà đọc sách. 5        Thầy mở sách ra trước công chúng (vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người), và khi thầy mở sách thì tất cả đều đứng lên. 6 Ésdra chúc tụng Thiên Chúa Cao Cả, toàn dân đưa tay lên đáp lại : "Amen ! Amen !". Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. 8 Một số người đọc từng đoạn trong sách Luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. 9 Nêhêmia là tổng trấn, Esdra là tư tế và là thư ký, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng : "Ngày hôm nay được thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta,         anh chị em đừng mang tang chế, đừng khóc lóc !". Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong Luật. 10     Họ nói với dân chúng rằng : "Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa, đừng buồn sầu ; vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của chúng ta".
 

Đó là Lời Chúa
 
Đáp ca            : Tv 118/119, 129. 130. 133. 135. 144      (Đ/ 105a)
 
 
 
 
 
+ Ghi chú:
 
1. Ngày giáp năm cung hiến nhà thờ nào thì nơi ấy cử hành theo bậc lễ trọng. [NB. Theo "Mục lục Ân Xá" (Enchiridion Indul-gentiarum, 1968) số 66 thì : "Các tín hữu được hưởng ơn đại xá khi viếng nhà thờ hay bàn thờ trong chính ngày lễ cung hiến". Tưởng cũng nên nhắc lại điều kiện để hưởng ân xá khi viếng nhà thờ là đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính. Ngoài ra còn phải xưng tội – rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng ; lại phải dứt khoát với mọi nghiêng chiều với tội lỗi, dẫu là tội nhẹ].
 
Các bài đọc trong lễ nghi cung hiến nhà thờ :
 
** Các Bài Đọc trong Cựu Ước : - chính ngày cung hiến : Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 - Tv 118/119, 129. 130. 133. 135. 144 (Đ/ 105a) - cho ngày giáp năm ngoài mùa Phục Sinh :
 
1/ 1 V 8,22-23.27-30 ; 2/ 2 Ks 5,6-8.9b.13– 6,2 ; 3/ Is 6,1. 6-7 ; 4/ Ed 43,1-2.4-7a - hay mùa Phục Sinh :
 
1/ Cv 7,44-50 ; 2/ Kh 21,1-5a ; 3/ Kh 21,9b-14
 
** Các Bài Đọc Tân Ước :
 
1/ 1 Cr 3,9b-11. 16-17 ; 2/ Ep 2,19-22 ; 3/ Dt 12,18-19. 22-24 ; 4/ 1 Pr 2,4-9
 
* Các thánh vịnh đáp ca :
 
1/ Tv 83/84, 3. 4. 5 và 10. 11 (Đ/ 2 hay Kh 21,3b) ;
 
2/ 1 Ks 29, 10. 11. 12 (Đ/ 13b) ;
 
3/ Tv 84/95, 1-2. 3-5. 6-7 (Đ/ Alleluia) ;
 
4/ Tv 121/122, 1-2. 3-4. 8-9 (Đ/ x. 1)
 
* Các bài Tin Mừng :
 
1/ Mt 16,13-19 ; 2/ Lc 19,1-10 ; 3/ Ga 2,13-22 ; 4/ Ga 10,22-30
Tác giả bài viết: Vp. Tòa TGM Hà Nội
Nguồn tin: Tổng giáo phận Hà Nội
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Bình luận từ Facebook

Kiếm tiền với Propeller

Sheet nhạc Lời bài hát mới nhất

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 57
  • Khách viếng thăm: 54
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 24477
  • Tháng hiện tại: 345368
  • Tổng lượt truy cập: 63326773