Nhà bảo trợ chính

Dâng Chúa lời chúc tụng

Dâng Chúa lời chúc tụng

Xin dâng muôn lời Chúc tụng vì muôn ân phúc Ngài tặng ban cao quý trong từng ngày ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 912 lần | Download: 142 lần| Phiên bản: Chưa biết

Lòng nhân hậu Chúa (thứ 4 lễ tro - năm C) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 29 lần - Phiên bản: Tv. 50 - 2 bè

Bốn mùa hiến dâng - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 20 lần - Phiên bản: Chưa biết

Dâng về Chúa Cha (3 bản) - Tác giả: Liên Bình Định - Download: 23 lần - Phiên bản: 1&2&3 bè

Lạy trời

Lạy trời

Lạy Trời đổ sương xuống trần thế mãi ngóng trông đón ơn cứu rỗi. Lạy Trời đổ mưa xuống ...
Tác giả: Hải Nguyễn | Đã xem: 381 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: 1 bè

Chân thành sám hối (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 423 lần - Phiên bản: 2 bè

Giờ cứu rỗi - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin Ngài đến - Tác giả: Hải Triều - Cát Minh - Download: 36 lần - Phiên bản: Is. 45 - 2 bè

Bài ca Thiên Thần (2 bè)

Bài ca Thiên Thần (2 bè)

Sáng danh Thiên Chúa chốn cửu cửu trùng và bình an cho người thiện tâm. Sáng danh Thiên ...
Tác giả: Ngọc Kôn | Đã xem: 370 lần | Download: 22 lần| Phiên bản: 2 bè

Quỳ bên máng cỏ (2 bè) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 30 lần - Phiên bản: 2 bè

Chiêm ngắm vinh quang Chúa - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 9 lần - Phiên bản: Chưa biết

Con lặng yên - Tác giả: Sr. Hương Đan - Download: 9 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tận hiến cho Đức Mẹ

Tận hiến cho Đức Mẹ

Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót ...
Tác giả: Lm. Huyền Linh | Đã xem: 2289 lần | Download: 640 lần| Phiên bản: 2 bè

Phận tôi tớ Chúa (lễ truyền tin cho Đức Mẹ - năm B) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Mẹ hiệp thông cứu chuộc - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 616 lần - Phiên bản: 2 bè

Dâng Mẹ đời con - Tác giả: Thiên Uyên - Download: 22 lần - Phiên bản: Chưa biết

Vinh danh Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi)

Vinh danh Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi)

Hãy chúc tụng, chúc tụng Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Chúa giàu ...
Tác giả: Duy Tân | Đã xem: 701 lần | Download: 73 lần| Phiên bản: ca nhập lễ

Vinh danh Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ - Tác giả: Đỗ Vy Hạ - Download: 1651 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa Ba Ngôi hiện diện trong ta - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 10 lần - Phiên bản: Chưa biết

Một Chúa yêu thương - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 31 lần - Phiên bản: Chưa biết

Khúc đàn lòng & Dâng con

Khúc đàn lòng & Dâng con

(Trong đêm dài mênh mông) của đêm tối trần gian, của tù đầy giam cầm. Ôi Giêsu, Ôi Giêsu! ...
Tác giả: Viết Chung | Đã xem: 536 lần | Download: 19 lần| Phiên bản: Hợp xướng

Chúa đã xuống trần - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Kitô vua - Tác giả: Lm. Thanh Bình - Download: 22 lần - Phiên bản: 1 bè

Giêsu vua - Tác giả: Huyền Linh - Download: 100 lần - Phiên bản: 1 bè

Lạy Thánh Thần

Lạy Thánh Thần

Như đất khô đợi nước như chim én chờ mùa xuân. Thì con đây cũng luôn mong chờ Ngài lạy ...
Tác giả: Lm. Từ Duyên | Đã xem: 413 lần | Download: 13 lần| Phiên bản: 1

Thánh Thần Thiên Chúa - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 8 lần - Phiên bản: Chưa biết

Cầu Chúa Thánh Thần - Tác giả: Thanh Đạt - Download: 14 lần - Phiên bản: 1 bè

Thánh Thần Chúa - Vũ Đình Ân - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 53 lần - Phiên bản: 5

Mình máu Chúa ban (lễ mình máu thánh Chúa - năm A)

Mình máu Chúa ban (lễ mình máu thánh Chúa - năm A)

Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính mình Ngài để ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Đã xem: 1680 lần | Download: 471 lần| Phiên bản: 1 bè

Thánh Tâm tình yêu - Trầm Thiên Thu - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 17 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thờ lạy Chúa (chầu thánh thể) - Tác giả: Nguyễn Quang Huy - Download: 68 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tôn thờ Trái tim Chúa - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 9 lần - Phiên bản: Chưa biết

Trở về lòng thương xót Chúa

Trở về lòng thương xót Chúa

Con sẽ trở về cùng lòng thương xót vô biên của Chúa. Con sẽ trở về dù lời sám hối có khi muộn ...
Tác giả: Nguyễn Chánh | Đã xem: 1067 lần | Download: 95 lần| Phiên bản: 2 bè

Hãy tín thác lòng Chúa thương xót - Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ - Download: 66 lần - Phiên bản: 2 bè

Tôn vinh lòng Chúa thương xót - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 155 lần - Phiên bản: 2 bè

Đại dương thương xót - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 402 lần - Phiên bản: 2 bè

Bài ca thờ lạy Thánh Giá

Bài ca thờ lạy Thánh Giá

Con xin là xin cúi đầu dưới chân cây thập giá Chúa. Lòng con bối rối u sầu khi nhìn thập gá ...
Tác giả: Ngọc Khánh | Đã xem: 839 lần | Download: 92 lần| Phiên bản: 2 bè

Trở về nhà Cha - Tác giả: Phanxicô - Download: 201 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa cấm con thất vọng - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 83 lần - Phiên bản: Chưa biết

Xin thanh tẩy - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa lên trời - Duy Tân

Chúa lên trời - Duy Tân

Chúa đã lên Trời trong uy linh rực rỡ. Chúa đã lên trời giữa ngàn tiếng hoan ca ...
Tác giả: Duy Tân | Đã xem: 333 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: Chưa biết

Vinh quang và Phục Sinh - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 1055 lần - Phiên bản: hợp xướng

Mừng Chúa khải hoàn - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 53 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa đã Phục Sinh - Song Kiều - Tác giả: Song Kiều - Download: 10 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nước Trời như hạt giống (Chúa nhật 11 thường niên - năm B)

Nước Trời như hạt giống (Chúa nhật 11 thường niên - năm B)

Nước Thiên Chúa giống như người kia đi gieo hạt mầm. Qua đêm ngày hạt sẽ đâm chồi và nẩy ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Đã xem: 1269 lần | Download: 345 lần| Phiên bản: 1 bè

Allelui Chúa nhật 7 thường niên - năm B - Tác giả: Cao Minh Thắng - Download: 2 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình yêu trong hành động (Chúa nhật 26 thường niên - năm A) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 218 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời nguyện hiến tế (3) - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Download: 85 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đá góc tường (thánh vịnh 117)

Đá góc tường (thánh vịnh 117)

Tảng đá thợ xây đã loại bỏ ra, rầy đã trở nên tảng đá góc tường. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân ...
Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Đã xem: 974 lần | Download: 87 lần| Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè

Con được sống vui (Thánh vịnh 60) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 31 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thánh vịnh 144 - Bạch Thảo - Tác giả: Bạch Thảo - Download: 7 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đời sống mong manh (Thánh vịnh 90) - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tổng lãnh Thiên Thần

Tổng lãnh Thiên Thần

Mi-ca-e quyền linh Ra-pha-el hộ bênh Ga-bri-el truyền tin, trước tòa Thiên Chúa hiển vinh ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 932 lần | Download: 184 lần| Phiên bản: Chưa biết

Ông thánh Gioan - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 25 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hãy mưa hoa hồng (4 bè) - Tác giả: Viết Chung - Download: 9 lần - Phiên bản: 4 bè

Chân lý Đa Minh - Tác giả: Thiên Lý - Download: 37 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đời sống Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia)

Đời sống Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia)

Đời sống Thánh Gia đâu có gì là êm ả, đâu phải có Chúa ở cùng là tránh được vất vả long đong ...
Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Đã xem: 1762 lần | Download: 345 lần| Phiên bản: 1 bè

Ca mừng Thánh Gia - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 224 lần - Phiên bản: 2 bè

Gương Thánh Gia - Thiên Lý - Tác giả: Thiên Lý - Download: 1112 lần - Phiên bản: 1 bè

Kinh dâng mình cho Thánh Gia - Tác giả: Hải Triều - Download: 39 lần - Phiên bản: 1 bè

Thiên đàng trần gian

Thiên đàng trần gian

Có một thiên đàng ở trần gian là gia đình Thánh Giuse, Đức Giêsu và Mẹ Maria. 1/ Noi gương ...
Tác giả: Vũ Đình Ân | Đã xem: 315 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: Chưa biết

Nghĩa nặng tình sâu - Tác giả: Đinh Công Lý - Lê Ánh Tuyết - Download: 12 lần - Phiên bản: Chưa biết

Bao la tình mẹ - Mi Trầm - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 67 lần - Phiên bản: 1 bè

Bao la tình mẹ (2 bè) - Tác giả: Trần Công Danh - Download: 1 lần - Phiên bản: 2 bè

Quỳ đây (hôn phối)

Quỳ đây (hôn phối)

Quỳ đây lòng hướng lên Trời cao niềm tin tình mến yêu dâng trào. Cùng cảm tạ phúc ân cao ...
Tác giả: Phanxicô | Đã xem: 268 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: 2 bè

Tình yêu dâng về Mẹ - Tác giả: Hải Nguyễn - Download: 24 lần - Phiên bản: 2 bè

Lời nguyện cầu của đôi tân hôn - Tác giả: Cao Minh Thắng - Download: 151 lần - Phiên bản: 1 bè

Trọn kiếp thương nhau (2) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 25 lần - Phiên bản: 3 bè

Ánh xuân hồng (1)

Ánh xuân hồng (1)

Nắng xuân hồng tô ngàn hoa phơi phới, gió xuân hồng làm dịu mát mọi nơi. Chim ca vang ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 373 lần | Download: 16 lần| Phiên bản: 1 bè

Ngọt ngào - Tác giả: Lm. Dao Kim - Download: 113 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa xuân - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 11 lần - Phiên bản: 2 bè

Nén hương lòng (2 bè) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 94 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình yêu trao ban

Tình yêu trao ban

Quỳ đây con cất tiếng ca cảm tạ tình Chúa bao la. Vì yêu, yêu thương trần gian, Ngài đã trao ...
Tác giả: Sr. Thu Cúc | Đã xem: 426 lần | Download: 15 lần| Phiên bản: 2 bè

Chúa chọn con - Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng - Download: 104 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lời minh ước - Tác giả: Hải Nguyễn - Download: 13 lần - Phiên bản: 2 bè

Cho con yêu mình Ngài - Tác giả: Sr. Hương Đan - Download: 50 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa sai con

Chúa sai con

Chúa sai con đi thi hành nhiệm vụ ngôn sứ. Chúa sai con đi loan truyền hồng ân tha thứ. Chúa ...
Tác giả: Hùng Lân | Đã xem: 1290 lần | Download: 121 lần| Phiên bản: 3 bè

Thánh vịnh 116 (đáp ca lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - năm A) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 7 lần - Phiên bản: 2 bè

Bốn bể là anh em - Tác giả: Hùng Lân - Hoàng Sơn - Download: 10 lần - Phiên bản: 2 bè

Những cánh đồng cuộc đời - Tác giả: Ý Vũ - Download: 25 lần - Phiên bản: 2 bè

Nữ vương luyện tội

Nữ vương luyện tội

Mẹ ơi con dâng lên Mẹ lời tha thiết ôi à thiết tha, xin thương ôi à là thương các linh hồn nơi ...
Tác giả: Lm. Thanh Bình | Đã xem: 478 lần | Download: 31 lần| Phiên bản: 1 bè

Ca khúc biệt ly - Tác giả: Lm. Trọng Khẩn - Download: 34 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhớ người đã khuất - Tác giả: Lm. Hoài Đức - Download: 14 lần - Phiên bản: 1 bè

Chốn thảm sầu - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 485 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Vui)

Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Vui)

Đức Maria vội vã lên đường thăm bà Isave, nơi đây Mẹ hát câu chúc tụng Chúa Trời, nơi đây ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 1009 lần | Download: 22 lần| Phiên bản: 3 bè

Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh (ngắm thứ tư - mầu nhiệm Vui) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 793 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi (ngắm thứ tư - mầu nhiệm Sáng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 49 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ năm - mầu nhiệm Mừng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 0 lần - Phiên bản: 3 bè

Kinh sáng thứ ba tuần 1

Kinh sáng thứ ba tuần 1

Lạy Chúa Kitô mặt trời công chính rạng soi nhân thế đang sống lầm than, người mù được thấy ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 458 lần | Download: 1 lần| Phiên bản: kinh sáng

Kinh sáng thứ ba tuần 2 (1) - Tác giả: Chưa biết - Download: 1 lần - Phiên bản: kinh sáng

Mẹ vô nhiễm nguyên tội (kinh chiều) - Tác giả: Chưa biết - Download: 7 lần - Phiên bản: kinh chiều 1&2

Kinh chiều 2 Chúa nhật tuần 1 (1) - Tác giả: Chưa biết - Download: 4 lần - Phiên bản: kinh chiều

Ngàn lời ca dâng

Ngàn lời ca dâng

Xin dâng lên Chúa muôn ngàn lời ca. Xin dâng lên Chúa muôn đời cảm tạ (muôn đời cảm tạ) ...
Tác giả: Ngọc Linh | Đã xem: 1958 lần | Download: 495 lần| Phiên bản: Hợp xướng

Hãy ca ngợi - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 120 lần - Phiên bản: 4 bè

Tình Chúa yêu tôi (hợp xướng) - Tác giả: Lm. Vũ Đình Trác - Hải Linh - Download: 805 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Emmanuel - Văn Thức - Tác giả: Võ Văn Thức - Download: 27 lần - Phiên bản: 1 bè

Gieo bước (2 bè)

Gieo bước (2 bè)

Có những bước đi âm thầm trong chiều vắng. Có những bước đi chân vàng đồng nghiêng bóng ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 347 lần | Download: 1 lần| Phiên bản: 2 bè

Khải hoàn ca - Quý Báu - Tác giả: Lm. Quý Báu - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Dấn thân - Ý Vũ - Tác giả: Ý Vũ - Download: 27 lần - Phiên bản: 1 bè

Ước nguyện đời con - Tác giả: Ý Vũ - Hạnh Cúc - Download: 39 lần - Phiên bản: 1 bè

Vì xưa Ta đói

Vì xưa Ta đói

Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón ...
Tác giả: Lm. Thành Tâm | Đã xem: 1011 lần | Download: 118 lần| Phiên bản: tin mừng Mátthêu

Nguyện cầu - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Download: 279 lần - Phiên bản: 1 bè

Nỗi niềm xa nhà - Tác giả: Phan Ngọc Hiến - Download: 15 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình Sion - Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần - Download: 1 lần - Phiên bản: ballade

Thoát thai

Thoát thai

Có bông hoa chưa kịp nở đã vội tàn. Có trái non chưa kịp chín đã rụng rơi. Có khát khao được ...
Tác giả: Thanh Lâm | Đã xem: 678 lần | Download: 20 lần| Phiên bản: 1 bè

Mẹ ơi con muốn làm người - Tác giả: Quang Sơn - Download: 32 lần - Phiên bản: 1 bè

Bên em đang có ta - Tác giả: Trúc Hồ - Trầm Tử Thiêng - Download: 39 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời thai nhi - Tác giả: Bạch Quỳnh - Download: 36 lần - Phiên bản: 1 bè

Cùng bước theo (Rước lá)

Cùng bước theo (Rước lá)

Cùng toàn dân năm xưa nào theo Ngài tiến bước. Ta bước đi cùng hát câu tung hô vạn tuế ...
Tác giả: Ngọc Khánh | Đã xem: 808 lần | Download: 11 lần| Phiên bản: 2 bè

Tụng ca tuyên bố Phục Sinh (Exultet) - Tác giả: Thành Tâm - Download: 29 lần - Phiên bản: 1 bè

Nghi thức Khấn lần đầu - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Viên đá sống động - Tác giả: Lm. Quý Báu - Download: 86 lần - Phiên bản: đặt viên đá

Tân phúc âm hóa giáo xứ

Tân phúc âm hóa giáo xứ

Giáo xứ là gia đình của những người làm con Thiên Chúa, tất cả là anh chị em, tất cả đã ...
Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Đã xem: 1896 lần | Download: 320 lần| Phiên bản: 1 bè

Niềm vui năm 2000 - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Yêu như Cha trên trời (năm thánh Lòng Thương Xót) - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 246 lần - Phiên bản: 3 bè

Hiệp thông yêu mến (năm Tân Phúc hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến - 2015) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 51 lần - Phiên bản: 2 bè

Vì tôi tin - Đức Hùng

Vì tôi tin - Đức Hùng

Tôi tin vào tình yêu của Đức Kitô tôi tin. Tôi tin vì yêu Ngài đã chết cho tôi, tôi tin. Tôi tin Ngài ...
Tác giả: Lê Đức Hùng | Đã xem: 870 lần | Download: 26 lần| Phiên bản: 1 bè

Tuổi trẻ vào đời - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 99 lần - Phiên bản: 1 bè

Xanh lên màu mạ non - Tác giả: Ý Vũ - Download: 39 lần - Phiên bản: 2 bè

Cùng Chúa con lên đường - Tác giả: Trần Phương Đông - Download: 44 lần - Phiên bản: 1 bè

Quyền năng Thiên Chúa

Quyền năng Thiên Chúa

Chúa Giêsu rất quyền năng, làm nhiều phép lạ cứ dân khổ sầu. Chữa bao bệnh tật thương đau ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 874 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Bí tích giải tội - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 2 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin dủ lòng thương - Công Huỳnh - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 18 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình yêu Chúa hiển thắng (Chúa nhật 34 thường niên - năm C) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Tâm ca tuổi trẻ

Tâm ca tuổi trẻ

Như nhánh hoa sem mọc lên giữa chốn sình lầy, sống trong bùn đen mà không vương vấn bụi ...
Tác giả: Thế Thông - Lm. Nguyễn Văn Hưng | Đã xem: 272 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: 1 bè

Cùng vui sống đón xuân - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 2 bè

Ân tình - Tác giả: Hoàng Chương - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Nụ cười sa mạc - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Cô dạy

Cô dạy

Mẹ mẹ ơi cô dạy phải giữ sạch đôi tay. Bàn tay mà dơ bẩn sách áo cũng bẩn ngay. Mẹ mẹ ơi cô ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 598 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Quà của bé & Niềm vui của bé - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Xét mình - Tác giả: Hải Triều - Download: 42 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhịp bước bên nhau - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

40 năm trôi qua (Lâm Bích - Nha Trang)

40 năm trôi qua (Lâm Bích - Nha Trang)

Bốn mươi năm trôi qua với bao nhiêu mặn mà. Tình của Cha ban cho chúng con gia đình Lâm Bích nhỏ bé. Biết lấy chi (i) bào đền ...
Tác giả: Lm. Phương Anh | Đã xem: 696 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: dâng lễ - 2 bè

Tình Lâm Bích - Tác giả: Vinam - Download: 4 lần - Phiên bản: 2 bè

Có một mùa xuân (quê hương Bùi Chu) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 0 lần - Phiên bản: thánh ca xuân

La Vang một ngày một đời - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa vĩ đại biết bao

Chúa vĩ đại biết bao

Con luôn ca tụng khi con chiêm ngắm những kỳ công Chúa đã tác sinh trời đất vũ trụ muôn loài ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Đã xem: 799 lần | Download: 56 lần| Phiên bản: 1 bè

Về đây phụng thờ - Tác giả: Hải Triều - Download: 14 lần - Phiên bản: 2 bè

Thuộc về Chúa (2 bè) - Tác giả: Hải Triều - Download: 26 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa là mục tử tôi (2) - Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Download: 41 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời ca cao dâng (tặng Ca Đoàn)

Lời ca cao dâng (tặng Ca Đoàn)

Lời ca con dâng lúc ban mai khi trời xuân thắm xanh. Điệu ca du dương vút cao lên tận thiên ...
Tác giả: Lữ Hành | Đã xem: 491 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: 2 bè

Tinh thần Legiô - Tác giả: Lm. Tri Ân Ca - Download: 107 lần - Phiên bản: 1 bè

Vui đón mùa xuân - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 234 lần - Phiên bản: 2 bè

Gần mây - Tác giả: Hải Triều - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

 
Đăng ký ngay
Kiếm tiền dễ dàng

Top download

Lời bài hát mới

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 67
  • Khách viếng thăm: 62
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 15929
  • Tháng hiện tại: 798217
  • Tổng lượt truy cập: 31378930