Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Hy tế tuyệt vời

Hy tế tuyệt vời

Đoàn con dâng lên Chúa này hy lễ thánh thiêng diệu huyền. Là Chiên Con hy song tự hiến ...
Tác giả: Thanh Lâm | Đã xem: 3749 lần | Download: 1263 lần| Phiên bản: Chưa biết

Cung điện nhà Chúa - Bảo Tịnh - Tác giả: Bảo Tịnh - Download: 183 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa sống trong con - Vũ Đình Ân - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 32 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa nhật 2 thường niên - năm C (thánh vịnh 95) - Thiên Lý - Tác giả: Thiên Lý - Download: 36 lần - Phiên bản: Tv. 92 - 2 bè

Trông đợi

Trông đợi

Trời cao nghe chăng trần gian khấn van, mưa nguồn ơn cứu chuộc. Đồng nương không sương hay đã héo hắt mong bước chân người lành. Tháng năm vẫn chưa phai ghi tạc lời minh giao ...
Tác giả: Didier Rimaud - J. Bình | Đã xem: 2317 lần | Download: 352 lần| Phiên bản: 3 bè

Lễ dâng mùa vọng - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 1576 lần - Phiên bản: 2 bè

Đợi trông - Tác giả: Thanh Lâm - Download: 267 lần - Phiên bản: 4 bè

Đợi trông Chúa đến - Tác giả: Giang Tâm - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè & 4 bè

Tâm tình hòa bình (1)

Tâm tình hòa bình (1)

Từ đồng xa mục đồng tiến về hang đá dâng lên hơi ấm bò lừa lễ dâng hang đá bò lừa lễ dâng ...
Tác giả: Lm. Mi Trầm | Đã xem: 1925 lần | Download: 648 lần| Phiên bản: Chưa biết

Tâm tình hòa bình (ca dâng lễ) - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 1112 lần - Phiên bản: 2 bè

Loài người ơi - Tác giả: Văn Thiều - Download: 1767 lần - Phiên bản: 2 bè

Lễ hiển linh - Phanxicô - Tác giả: Phanxicô - Download: 5077 lần - Phiên bản: 2 bè

Tâm ca đồng hành (5)

Tâm ca đồng hành (5)

Trên đường Thánh Giá có Mẹ cùng đi. Mẹ gặp con yêu khi xác thân tiêu điều. Ngước mặt nhìn ...
Tác giả: Lm. Phương Anh | Đã xem: 1423 lần | Download: 104 lần| Phiên bản: 2 bè

Xin vâng - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 168 lần - Phiên bản: 2 bè

Vòng hoa dâng Mẹ - Tác giả: Phanxicô - Download: 773 lần - Phiên bản: 2 bè

Avê Maria con dâng lời (hát chiều) - Tác giả: Lm. Huyền Linh - Download: 6 lần - Phiên bản: 2 bè

Thượng tiến Chúa Ba Ngôi

Thượng tiến Chúa Ba Ngôi

Thượng tiến lên Ba Ngôi bánh rượu này tinh tuyền thượng tiến lên Thiên Cung trót cả cuộc sống này. Xin dâng lên Ba Ngôi của lễ rất đẹp lòng Cha như sương sớm chan hòa tràn lan trên khắp nương đồng ...
Tác giả: Nguyễn Quang Hưng | Đã xem: 1082 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: dâng lễ - 3 bè

Tạ ơn Ba Ngôi (Ga. 3 : 16 - 18) (Lễ Chúa Ba Ngôi) - Tác giả: La Thập Tự - Download: 0 lần - Phiên bản: 2 bè

Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi (thánh vịnh 32) - Thái Nguyên - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 556 lần - Phiên bản: Tv. 32 - 2 bè

Vinh danh Chúa Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ - Tác giả: Đỗ Vy Hạ - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Bên sông Giođan (lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa)

Bên sông Giođan (lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa)

Bên bờ sông Giođan năm xưa Chúa Kitô đi vào dòng người đang sám hối. Đồng hành bên con người yếu đuối để cảm thông thứ tha. ...
Tác giả: Bình An | Đã xem: 718 lần | Download: 5 lần| Phiên bản: 2 bè

Đáp ca lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - năm B (Is. 12: 2 - 6) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 58 lần - Phiên bản: 2 bè

Hoan hô Vua Giêsu (PDF & PPT) - Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng - Download: 2841 lần - Phiên bản: 2 bè

Giêsu vua muôn vua - Tác giả: Lm. Huyền Linh - Download: 1541 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nếu vắng Thánh Linh (Ga. 20 : 19 - 23) (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Nếu vắng Thánh Linh (Ga. 20 : 19 - 23) (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Nếu trần thế hôm nay đây mà không có Thánh Linh thì tựa như con thuyền mà không lái trôi giữa đại dương. Nếu đời con vắng bóng Thánh Linh như đêm mịt mù u tối con nào biết lối mà đi ...
Tác giả: La Thập Tự | Đã xem: 557 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 2 bè

Lạy Chúa Thánh Thần - Thành Tâm - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Download: 385 lần - Phiên bản: 3 bè

Lạy Chúa Thánh Thần - Nguyễn Duy - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 91 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin Ngôi Ba - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 847 lần - Phiên bản: 2 bè

Lòng Chúa ái tuất (Đây lòng Chúa)

Lòng Chúa ái tuất (Đây lòng Chúa)

Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xướng cho muôn ngàn dân ...
Tác giả: Nguyễn Banh Hanh | Đã xem: 8127 lần | Download: 3657 lần| Phiên bản: 2 bè

Ca nhập lễ Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Thánh vịnh 39) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 35 lần - Phiên bản: 2 bè

Này con là đá (thánh Phêrô - 2 bè) - Tác giả: Mai Quân - Download: 666 lần - Phiên bản: 2 bè

Suy tôn Thánh Thể - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Download: 426 lần - Phiên bản: 2 bè

Hãy đi loan báo Lòng Thương Xót Chúa

Hãy đi loan báo Lòng Thương Xót Chúa

Hãy đi loan báo Lòng Thương Xót Chúa hãy đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho muôn phương thắm lên niềm tin sáng tươi. Hãy đi loan báo Lòng Thương Xót Chúa ...
Tác giả: Ngọc Linh | Đã xem: 935 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 2 bè

Tôn vinh lòng thương xót Chúa - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 1871 lần - Phiên bản: 2 bè

Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa - Tác giả: Phạm Trung - Download: 70 lần - Phiên bản: 2 bè

Lòng thương xót Chúa (2 bè) - Tác giả: Anh Tuấn - Download: 309 lần - Phiên bản: 2 bè

Đáp ca Chúa nhật 2 mùa chay - năm A (thánh vịnh 32)

Đáp ca Chúa nhật 2 mùa chay - năm A (thánh vịnh 32)

Vì lời Chúa đó là lời luôn chân chính. Bao việc Ngài đã làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích đức chính trực và công minh. Khắp trên địa cầu ơn lành của Chúa tràn lan. Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa ơi như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa ...
Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Đã xem: 1412 lần | Download: 160 lần| Phiên bản: 2 bè

Vinh dự của chúng ta - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 769 lần - Phiên bản: 1 bè

Thánh Vịnh 30 (đáp ca Thứ 6 tuần thánh) - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 640 lần - Phiên bản: Tv. 30 - 2 bè

Tình thương nhiệm mầu - Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài - Download: 1016 lần - Phiên bản: 3 bè

Tạ ơn Ba Ngôi (Ga. 3 : 16 - 18) (Thứ Tư sau Chúa nhật 2 Phục Sinh)

Tạ ơn Ba Ngôi (Ga. 3 : 16 - 18) (Thứ Tư sau Chúa nhật 2 Phục Sinh)

Biết nói sao cho vừa, cảm tạ tình yêu Chúa Cha. Biết lấy chi đáp đền ơn Ngài tác tạo nên ta. Ôi bao la tình Ngài Thương trao cho con từng bước đường. Giờ đây giờ đây lấy gì tạ ơn. Chỉ biết dâng lên Ngài dâng Ngài tất cả tâm hồn. Trọn ngày đêm yêu Chúa luôn chẳng ngơi ...
Tác giả: La Thập Tự | Đã xem: 854 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 2 bè

Đáp ca Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 32) - Thái Nguyên - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 36 lần - Phiên bản: 2 bè

Đáp ca lễ Vọng Phục Sinh (thánh vịnh 32) (sau bài đọc 1) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 634 lần - Phiên bản: 2 bè

Đáp ca Thứ Tư sau Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 121) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 0 lần - Phiên bản: 2 bè

Ai muốn theo Ta - Kim Long

Ai muốn theo Ta - Kim Long

Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình nhận vác Thánh giá mỗi ngày mà theo Ta. Ai yêu chính mình ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 1340 lần | Download: 211 lần| Phiên bản: 2 bè

Mười cô trinh nữ (theo thánh Matthêu) - Tác giả: Lm. Tri Văn Vinh - Download: 461 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hãy đến dự tiệc cưới (Mt. 22, 1 - 4) (Thứ Năm Chúa nhật 20 thường niên) - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 236 lần - Phiên bản: 2 bè

Bên sông Giođan - Dominic - Tác giả: Dominic - Download: 90 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đá góc tường (thánh vịnh 117 - Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B)

Đá góc tường (thánh vịnh 117 - Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B)

Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. Hãy cảm tạ Chúa ...
Tác giả: Vũ Đình Ân | Đã xem: 1287 lần | Download: 62 lần| Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè

Chúa nhật 5 thường niên - năm B (thánh vịnh 147) - Từ Duyên - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 10 lần - Phiên bản: Tv. 47 - 2 bè

Xin ngợi khen Cha (Thánh vịnh 102) - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Download: 258 lần - Phiên bản: 2 bè

Hãy reo mừng (Thánh vịnh 148) - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 7 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thánh Giuse lao động - Triệu Thành

Thánh Giuse lao động - Triệu Thành

(Bao người thợ thuyền) Bao người lao công hướng về Cha dâng lời tụng ca. Ôi Giuse nhân lành mẫu gương cần lao sáng chói ...
Tác giả: Triệu Thành | Đã xem: 2232 lần | Download: 427 lần| Phiên bản: 1 bè

Gương nguyện cầu (thánh nữ Monica) - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 36 lần - Phiên bản: 2 bè

Thánh Phanxicô Assisi - Phanxicô - Tác giả: Phanxicô - Download: 225 lần - Phiên bản: 2 bè

Đáp ca lễ thánh Philipphe và thánh Giacobe tông đồ (Thánh vịnh 18a) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 0 lần - Phiên bản: 2 bè

Cầu xin Thánh Gia

Cầu xin Thánh Gia

Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa. Miền Nararét Thánh Gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo ...
Tác giả: Phạm Đình Nhu - Nguyễn Khắc Tuần | Đã xem: 3738 lần | Download: 1197 lần| Phiên bản: 2 bè

Đáp ca lễ Thánh Gia Thất - năm B (Thánh vịnh 104) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 20 lần - Phiên bản: 2 bè

Nguyện cầu Thánh Gia - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 1901 lần - Phiên bản: 2 bè

Học nơi Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 565 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình cha nghĩa mẹ (2 bè)

Tình cha nghĩa mẹ (2 bè)

Cho con làm người bàn tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 2822 lần | Download: 860 lần| Phiên bản: 2 bè

Nhớ về tổ tiên - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 874 lần - Phiên bản: 2 bè

Đáp ca lễ mừng thọ (Thánh vịnh 127) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 26 lần - Phiên bản: 2 bè

Cầu cho Cha Mẹ (9) - Tác giả: Phanxicô - Download: 546 lần - Phiên bản: 2 bè

Tay trong tay - Duy Linh

Tay trong tay - Duy Linh

Tay trong tay hoa nến thắm mầu. Phút giây này hai người cúi đầu cùng nguyện cầu cho tình ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 1085 lần | Download: 81 lần| Phiên bản: 1 bè

Nắm tay bước vào - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 431 lần - Phiên bản: 2 bè

Đến trước nhan Ngài - Anh Tuấn - Tác giả: Anh Tuấn - Download: 450 lần - Phiên bản: 2 bè

Dìu bước mai sau (2 bản) - Tác giả: Đinh Công Lý - Thảo Nguyên - Download: 92 lần - Phiên bản: 2 bè & phụ họa

Xuân về - Anh Tuấn

Xuân về - Anh Tuấn

Lung linh, lung linh giọt nắng xuân, xôn xao, xôn xao ngọn gió xuân. Khắp nẻo gần xa tưng ...
Tác giả: Anh Tuấn | Đã xem: 1133 lần | Download: 152 lần| Phiên bản: 2 bè

Xuân hy vọng - Nguyên Kha - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 1239 lần - Phiên bản: 3 bè

Ngọt ngào - Tác giả: Lm. Dao Kim - Download: 221 lần - Phiên bản: 2 bè

Mừng chào xuân mới - Tác giả: Đỗ Vy Hạ - Download: 10 lần - Phiên bản: 2 bè

Hiến lễ đời con (mừng chức Linh mục 25 năm)

Hiến lễ đời con (mừng chức Linh mục 25 năm)

Chúa ơi! Con nhớ lại hai mươi lăm năm trước Chúa đã dủ thương con xức dầu thánh hiến con ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 1096 lần | Download: 79 lần| Phiên bản: linh mục - 3 bè

Chính Chúa chọn con (lễ khấn) - Tác giả: Hồng Bính - Download: 636 lần - Phiên bản: 2 bè

Một ngày núp áo - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 47 lần - Phiên bản: Chưa biết

Con bước theo Thầy - Tác giả: Ý Vũ - Download: 41 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời nguyện truyền giáo

Lời nguyện truyền giáo

Lạy Chúa xưa Chúa đã phán lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, Chúa hãy ban nhiều thợ ...
Tác giả: Hoài Chiên | Đã xem: 4647 lần | Download: 1124 lần| Phiên bản: 1 bè

Xin làm thợ gặt (Mt. 9, 36 - 10, 8) (Khánh nhật Truyền Giáo) - Tác giả: La Thập Tự - Download: 5 lần - Phiên bản: 2 bè

Thánh vịnh 116 (đáp ca lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - năm A) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 68 lần - Phiên bản: 2 bè

Nên lời ngôn sứ - Tác giả: Lê Đức Hùng - Download: 71 lần - Phiên bản: 1 bè

Đấng từ bi (thánh vịnh 102) - Anh Tuấn

Đấng từ bi (thánh vịnh 102) - Anh Tuấn

Chúa là Đấng từ bi và giàu lòng xót thương tình Chúa thương không bến bờ xót thương ai tìm ...
Tác giả: Anh Tuấn | Đã xem: 1297 lần | Download: 137 lần| Phiên bản: 2 bè

Từ chốn luyện hình - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 1353 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin được hồi sinh (2 bè) - Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài - Download: 9 lần - Phiên bản: Chưa biết

Dâng Chúa người thân (dâng lễ an táng) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2139 lần - Phiên bản: 3 bè

Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh (ngắm thứ tư - mầu nhiệm Vui)

Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh (ngắm thứ tư - mầu nhiệm Vui)

Khi cha mẹ hài nhi Giêsu đem con vào đền thánh. Cụ già Simêon xin bồng ẵm trên tay mà ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 2900 lần | Download: 848 lần| Phiên bản: 2 bè

Điệp khúc mầu nhiệm Vui - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 24 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Vui) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 16 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá (ngắm thứ ba - mầu nhiệm Vui) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 31 lần - Phiên bản: 4 bè

Thánh thi kinh tối (3) (mùa Phục Sinh)

Thánh thi kinh tối (3) (mùa Phục Sinh)

Ngôi Lời Thánh Phụ quang vinh, Ngài là chính vị cứu tinh gian trần. Nguyện cầu ánh sáng ...
Tác giả: Giang Tâm | Đã xem: 1229 lần | Download: 95 lần| Phiên bản: 1 bè

Thánh thi kinh tối (2) - Tác giả: Giang Tâm - Download: 56 lần - Phiên bản: 1 bè

Thánh thi kinh tối (1) - Tác giả: Giang Tâm - Download: 109 lần - Phiên bản: 1 bè

Thánh Gioan thánh giá (kinh sáng) - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 8 lần - Phiên bản: kinh sáng

Chung lời tạ ơn (kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ)

Chung lời tạ ơn (kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ)

Năm mươi năm niềm vui vô bờ. Năm mươi năm thành lập giáo xứ. Năm mươi năm hồng ân chan chứa. Năm mươi năm / cảm tạ Thiên Chúa ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 946 lần | Download: 33 lần| Phiên bản: 2 bè

Tất cả là hồng ân - Nguyên Lễ - Tác giả: Lm. Nguyên Lễ - Download: 521 lần - Phiên bản: hợp xướng

Lời tạ ơn - Viết Chung - Tác giả: Viết Chung - Download: 1277 lần - Phiên bản: 2 bè

Dâng lời tạ ơn - Thế Thông - Tác giả: Thế Thông - Download: 2790 lần - Phiên bản: hợp xướng

Hy lễ cuộc đời - Văn Chi

Hy lễ cuộc đời - Văn Chi

Đời con có nghĩa gì đâu như bông hoa sớm nở tối tàn. Đời con là thoáng mây trôi nguyện cầu ...
Tác giả: Lm. Văn Chi | Đã xem: 3752 lần | Download: 1030 lần| Phiên bản: 2 bè

Cuộc đời hôm nay - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 428 lần - Phiên bản: 2 bè

Giờ vĩnh biệt - Tác giả: Serephin - Download: 696 lần - Phiên bản: 2 bè

Lời từ biệt - Tác giả: Lm. Ân Đức - Download: 223 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình đắp xây

Tình đắp xây

Người nhân thế hỡi sao không biết đến gần Chúa đi, sao không đến chia sẻ ân tình. Từ trên cao ...
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần | Đã xem: 736 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 1 bè

Một đời đi mãi - Tác giả: Thế Thông - Download: 11 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình Ngài bền vững - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 141 lần - Phiên bản: 2 bè

Vui bước trên đường - Tác giả: Lm. Duy Thiên - Download: 296 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời thai nhi

Lời thai nhi

Lạy Chúa! Xin tha thứ cho cha mẹ con đã không tròn thiên chức làm mẹ cha vì con muốn sống ...
Tác giả: Bạch Quỳnh | Đã xem: 1266 lần | Download: 55 lần| Phiên bản: 1 bè

Mẹ ơi con muốn làm người - Tác giả: Quang Sơn - Download: 46 lần - Phiên bản: 1 bè

Ôi sinh linh bé bỏng - Tác giả: Chưa biết - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Em có lỗi gì đâu? - Tác giả: Chưa biết - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Hạt bụi (xức tro)

Hạt bụi (xức tro)

Hạt bụi rắc trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi rắc trên đầu, hạt bụi, hạt bụi rơi trên đầu tôi hôm nay ...
Tác giả: Phanxicô | Đã xem: 2164 lần | Download: 328 lần| Phiên bản: 2 bè

Hiệp thông trong đời tận hiến - Tác giả: Giang Tâm - Download: 28 lần - Phiên bản: 2 bè

Nào ca hát (nghi thức chuyển mình thánh) - Tác giả: Hoàng Lý - Download: 750 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa rửa chân con sao (nghi thức rửa chân) - Tác giả: Cát Minh - Download: 2352 lần - Phiên bản: 2 bè

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa

Hân hoan đón mừng mừng Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Ôi tình Cha yêu thương loài ...
Tác giả: Hoàng Linh | Đã xem: 1462 lần | Download: 229 lần| Phiên bản: 1 bè

Tôn nhan thương xót (năm thánh 2015 - 2016) - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 1163 lần - Phiên bản: 2 bè

Yêu như Cha trên trời (năm thánh Lòng Thương Xót) - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 247 lần - Phiên bản: 3 bè

Gương mặt Chúa thương xót (kinh năm thánh Lòng Thương Xót) - Tác giả: Minh Tâm - Download: 681 lần - Phiên bản: 2 bè

Theo Mẹ con tin

Theo Mẹ con tin

Khi Thiên Sứ báo tin Mẹ sẽ cưu mang Con Thiên Chúa là Đấng cứu độ gian trần. Dù không thấy ...
Tác giả: Nhóm Lửa Hồng | Đã xem: 1307 lần | Download: 20 lần| Phiên bản: 1 bè

Tôi tin Giêsu - Tác giả: Ý Vũ - Download: 20 lần - Phiên bản: 1 bè

Vì tôi tin - Đức Hùng - Tác giả: Lê Đức Hùng - Download: 28 lần - Phiên bản: 1 bè

Kìa Giêsu - Tác giả: Song Anh - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Hành khúc Giáo Lý Viên

Hành khúc Giáo Lý Viên

Lệnh truyền của Chúa cho con hân hoan đi vào giữa đời, lệnh truyền của Chúa ra đi tung gieo Tin mừng Nước Trời ...
Tác giả: Ngọc Tuyên | Đã xem: 1633 lần | Download: 185 lần| Phiên bản: 1 bè

Lời cầu cho Giáo Lý Viên - Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng - Download: 14 lần - Phiên bản: 2 bè

Lời nguyện ca đoàn (dùng trước khi tập hát) - Tác giả: Hải Nguyễn - Download: 92 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình yêu Chúa hiển thắng (Chúa nhật 34 thường niên - năm C) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Bài ca phượng hoàng

Bài ca phượng hoàng

Tôi viết lời này để cho em hát, Tôi viết lời này để cho em ca. Rằng có một loài tình yêu thơm ...
Tác giả: Đỗ Thi Thức | Đã xem: 1081 lần | Download: 86 lần| Phiên bản: 1 bè

Bốn phương trời & Nụ cười làm quen - Tác giả: Chưa biết - Download: 158 lần - Phiên bản: 1 bè

Blogoslawieni Milosierni - Phúc cho ai xót thương (bài Thánh Ca của Đại Hội Giới Trẻ 2016) - Tác giả: Giang Tâm - Download: 671 lần - Phiên bản: hợp xướng

Esperança do Amanhecer - Bình minh hy vọng (Bài Thánh Ca của Đại Hội Giới Trẻ 2013) - Tác giả: Giang Tâm - Download: 19 lần - Phiên bản: 1 bè

Có chí thì nên

Có chí thì nên

Có chí thì nên nhà có nền thì vững chắc, con lo chăm học cho chóng lên người. Con không ham ...
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Đã xem: 1368 lần | Download: 216 lần| Phiên bản: 1 bè

Chỉ vì mê game Online - Tác giả: Lm. Vũ Đức Hiệp - Download: 151 lần - Phiên bản: 1 bè

Quê em vùng biển - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 62 lần - Phiên bản: 1 bè

Câu hát cám ơn - Tác giả: Chưa biết - Download: 874 lần - Phiên bản: 1 bè

Một năm tri ân

Một năm tri ân

Xứ đạo con: giáo xứ Mẫu Tâm, một năm tri ân nay đã khởi đầu. Từ ngày khai sinh tay Chúa ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 906 lần | Download: 21 lần| Phiên bản: 1 bè

La Vang thánh địa - Tác giả: Hải Triều - Download: 11 lần - Phiên bản: 3 bè

Tình Lâm Bích - Tác giả: Vinam - Download: 4 lần - Phiên bản: 2 bè

Nhìn lên ảnh Mẹ (kỷ niệm ngày Mẹ La Mã Bến Tre viếng thăm) - Tác giả: Thành Tâm - Download: 210 lần - Phiên bản: 2 bè

Này con đáp lời (Here I am, Lord)

Này con đáp lời (Here I am, Lord)

Ta là vua biển trời mênh mang. Ta từng nghe nhân loại kêu van. Giữa tối tăm chìm đắm muôn ...
Tác giả: T. Đ. P | Đã xem: 2784 lần | Download: 490 lần| Phiên bản: 2 bè

O God you search me - Chúa biết con - Tác giả: Giang Tâm - Download: 224 lần - Phiên bản: 4 bè

Holy darkness - Đêm thiêng - Tác giả: Giang Tâm - Download: 190 lần - Phiên bản: 1 bè

Captivate us - Xin thu hút con - Tác giả: Giang Tâm - Download: 92 lần - Phiên bản: 1 bè

Giáng sinh kỷ niệm

Giáng sinh kỷ niệm

Đêm nay Noel lại về rồi trời đông thông reo ngoài tối. Đêm nay Noel ôi tưng bừng thành phố ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 650 lần | Download: 5 lần| Phiên bản: 1 bè

Bụi phấn - Tác giả: Vũ Hoàng - Lê Văn Lộc - Download: 989 lần - Phiên bản: 1 bè

Đây vị Thượng tế (đón Đức Giám Mục) - Tác giả: Lm. Thanh Bình - Download: 906 lần - Phiên bản: 2 bè

Tôi mơ - Tác giả: Thông Vi Vu - Download: 177 lần - Phiên bản: 1 bè

 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Lời bài hát mới

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 80
  • Khách viếng thăm: 75
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 23004
  • Tháng hiện tại: 343895
  • Tổng lượt truy cập: 63325300