Nhà bảo trợ chính

Lễ xong rồi (1)

Lễ xong rồi (1)

Lễ xong rồi nào vui bước bình an niềm hạnh phúc thần tiên đang dâng tràn. Lễ xong rồi cùng ra ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 1186 lần | Download: 131 lần| Phiên bản: Chưa biết

Đáp ca bài đọc Xuất hành (Ex.15) - Tác giả: HVH - Download: 35 lần - Phiên bản: 4 bè

Chúa ngự đến (thánh vịnh 23 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A) - Tác giả: Viết Chung - Download: 2 lần - Phiên bản: Tv. 23 - 3 bè

Thánh vịnh 15 (đáp ca Chúa nhật 33 quanh năm - năm B) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 38 lần - Phiên bản: 2 bè

Dân Xion ơi (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C)

Dân Xion ơi (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C)

Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi. Tôi luôn tin tưởng và không hãi sợ gì. Vì Ngài là Chúa ...
Tác giả: Lm. Thành Tâm | Đã xem: 449 lần | Download: 10 lần| Phiên bản: Is. 12 - 3 bè

Hãy thức tỉnh (Chúa nhật 1 mùa vọng - năm B) - Tác giả: Lm. Huy Hoàng - Download: 18 lần - Phiên bản: 2 bè

Hãy làm mưa rơi - Tác giả: Phanxicô - Download: 16 lần - Phiên bản: Chưa biết

Dọn đường Chúa đến (Chúa nhật 2 mùa vọng - năm B) - Tác giả: Lm. Huy Hoàng - Download: 76 lần - Phiên bản: 2 bè

Đêm hoan ca

Đêm hoan ca

Đêm hoan ca rộn đất trời vui họp mừng (a) Chúa cứu thế đã giáng trần (mừng Chúa giáng trân) ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 455 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: 4 bè

Thanh âm chiều đông - Tác giả: Thanh Lâm - Download: 44 lần - Phiên bản: 1 bè

Ánh sao thiên đình - Tác giả: Nguyên Long - Download: 11 lần - Phiên bản: 2 bè

Vua hiển trị (lễ Giáng Sinh rạng đông - năm A) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 15 lần - Phiên bản: Tv. 96

Mẹ vô nhiễm - Têrêsa

Mẹ vô nhiễm - Têrêsa

Thánh Maria diễm phúc hơn hết mọi người nữ trên gian trần. Đoàn con cất lời ca khen tung hô ...
Tác giả: Sr. Têrêsa | Đã xem: 358 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: Chưa biết

Nhờ Mẹ Mân Côi - Tác giả: Hải Triều - Download: 164 lần - Phiên bản: dâng lễ - 2 bè

Xin dâng lên Mẹ - Tác giả: Sr. Chu Linh - Download: 303 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hãy về bên Mẹ - Tác giả: Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân - Download: 369 lần - Phiên bản: hợp xướng

Thánh ca Danien (lễ Chúa Ba Ngôi)

Thánh ca Danien (lễ Chúa Ba Ngôi)

Chúc tụng Ngài là Chúa tể muôn loài. Chúa đáng ca ngôi và tôn vinh muôn đời. Chúc tụng ...
Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Đã xem: 920 lần | Download: 37 lần| Phiên bản: đáp ca

Tin yêu Chúa Ba Ngôi (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 85 lần - Phiên bản: 1 bè

Tôn vinh Thầy - Tác giả: Vinam - Download: 9 lần - Phiên bản: 1 bè

Mầu nhiệm Ba Ngôi - Thái Nguyên - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 539 lần - Phiên bản: 1 bè

Vào Thiên đàng (lễ Chúa Kitô Vua - năm C)

Vào Thiên đàng (lễ Chúa Kitô Vua - năm C)

Lạy Chúa! Lạy Chúa Giêsu! khi về đến quê Thiên đàng xin Ngài nhớ đến chúng con, xin ...
Tác giả: Vinam | Đã xem: 631 lần | Download: 26 lần| Phiên bản: 1 bè

Đức Kitô chịu đóng đinh (đệm đàn) - Tác giả: Minh Hùng - Download: 18 lần - Phiên bản: bản đệm đàn

Chúa là Vua - Tác giả: Liên Bình Định - Download: 55 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa hiển trị - Tác giả: Tiến Linh - Download: 21 lần - Phiên bản: 3 bè

Chính Thánh Thần

Chính Thánh Thần

Chính Thánh Thần trao tặng muôn ân như những ngọc châu cho hiền ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 266 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: Chưa biết

Lạy Chúa Thánh Thần (2 bè) - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 13 lần - Phiên bản: 2 bè

Lạy Chúa Thánh Linh - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lậy Ngôi Ba Thiên Chúa (3) - Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng - Download: 42 lần - Phiên bản: Chưa biết

Con kính thờ (kèm bản đệm đàn)

Con kính thờ (kèm bản đệm đàn)

Con kính thờ lạy Chúa trong Bí tích tình yêu tuyệt vời. Con kính thờ lạy Chúa trong Bí tích ...
Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Đã xem: 828 lần | Download: 198 lần| Phiên bản: Chưa biết

Bánh bởi trời (hợp xướng) - Tác giả: Tiến Linh - Download: 117 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Tôn thờ Chúa - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Ôi Chúa Vua tình yêu - Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng - Download: 14 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình Chúa ôi vĩ đại

Tình Chúa ôi vĩ đại

Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ. Không có tội nhân nào mà chẳng có tương ...
Tác giả: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp | Đã xem: 1702 lần | Download: 182 lần| Phiên bản: 2 bè

Lòng thương xót Chúa (7) - Tác giả: Nguyễn Chánh - Download: 118 lần - Phiên bản: 2 bè

Tôn vinh lòng Chúa thương xót - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 151 lần - Phiên bản: 2 bè

Bóng cánh lòng thương xót - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 64 lần - Phiên bản: 2 bè

Nếu là bụi tro

Nếu là bụi tro

Nếu mai thức dậy, chợt nhận ra đời là kiếp phù du. Nếu mai thức dậy, phận bụi tro tìm lại kiếp ...
Tác giả: An Lệ Thanh | Đã xem: 596 lần | Download: 40 lần| Phiên bản: 1 bè

Trở về với Cha - Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa - Download: 10 lần - Phiên bản: Chưa biết

Bài ca thống hối - Văn Chi - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 59 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lửa Xô-đô-ma - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa giải thoát con (Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm C)

Chúa giải thoát con (Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm C)

Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con. Con xin tán dương Ngài lạy Chúa ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 1035 lần | Download: 95 lần| Phiên bản: Tv. 29 - 2 bè

Ca mừng Phục Sinh - Nguyễn Chánh - Tác giả: Nguyễn Chánh - Download: 23 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hào quang Phục Sinh - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 48 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa sống lại (Chúa nhật 2 Phục sinh - năm B) - Tác giả: Mai Nguyên Vũ - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Hãy tha thứ (tin mừng Luca)

Hãy tha thứ (tin mừng Luca)

Hãy yêu thương anh em như yêu thương chính thân xác mình. Hãy thứ tha cho nhau như Thiên ...
Tác giả: Quốc Thái | Đã xem: 2238 lần | Download: 694 lần| Phiên bản: Lc. 6 - 2 bè

Người mù bên vệ đường (Chúa nhật 30 thường niên - năm B) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ - Download: 193 lần - Phiên bản: Mc. 10 - 2 bè

Kinh ngợi khen - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 78 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lúa với cỏ lùng (Chúa nhật 16 thường niên - năm A) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 189 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa có lời ban sự sống (Thánh vịnh 19 - Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm B)

Chúa có lời ban sự sống (Thánh vịnh 19 - Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm B)

Lạy Chúa! Chúa có lời ban sự sống đời đời. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lạy Chúa ...
Tác giả: Cao Minh Thắng | Đã xem: 572 lần | Download: 66 lần| Phiên bản: Chưa biết

Niềm vui được giải thoát (Thánh vịnh 126) - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 0 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ngước nhìn Thánh Nhan (Thánh vịnh 84) - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 0 lần - Phiên bản: Chưa biết

Con đến nương nhờ Ngài (thánh vịnh 70) - Tác giả: Quốc Vinh - Download: 7 lần - Phiên bản: Tv. 70 - 2 bè

Thánh Monica - Nhật Minh

Thánh Monica - Nhật Minh

Nước mắt Mẹ còn đang tuôn rơi khi con yêu lầm lỡ bao chiều. Giữa tháng ngài chờ trong cô ...
Tác giả: Nhật Minh | Đã xem: 325 lần | Download: 24 lần| Phiên bản: 1 bè

Các thánh tử đạo Việt nam (Đáp ca) - Tác giả: Chưa biết - Download: 21 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ca mừng Thánh quan thầy Cecilia - Tác giả: Liên Bình Định - Download: 239 lần - Phiên bản: 2 bè

Gió bốn phương (kính thánh Gioan Lasan) - Tác giả: Lm. Hoài Đức - Thiên Phụng - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Nơi hang đá (lễ thánh gia)

Nơi hang đá (lễ thánh gia)

Mục đồng vui bước ra đi tới hang Belem, họ thấy Mẹ Maria với thánh Giuse và Hài Nhi thơ ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 1065 lần | Download: 67 lần| Phiên bản: nhập lễ - 2 bè

Noi gương Thánh Gia - Tác giả: Viết Chung - Download: 1089 lần - Phiên bản: 2 bè

Gương Thánh Gia - Têrêsa - Tác giả: Sr. Têrêsa - Download: 150 lần - Phiên bản: 2 bè

Mừng lễ Thánh Gia - Tác giả: Đạo Tử - Download: 361 lần - Phiên bản: 2 bè

Cám ơn đời có em

Cám ơn đời có em

Cám ơn em âm thầm giữ lửa bếp hồng, cho anh và con từng bữa cơm ngon nồng ấm yêu thương ...
Tác giả: Lê Việt Dũng | Đã xem: 609 lần | Download: 10 lần| Phiên bản: 1 bè

Nguyện cầu cho cha mẹ - Tác giả: Lm. Nguyễn Hoàng Chương - Download: 184 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình mẹ bên con - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Cầu cho cha mẹ 2 (2 bè) - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 32 lần - Phiên bản: 2 bè

Có Chúa trong tình yêu

Có Chúa trong tình yêu

Còn nhớ một ngày Chúa đưa con đi vào miền ân tình. Ở đó ngọt ngào những an vui. Mẹ cùng ...
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Đã xem: 268 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Dâng tình hồng - Tác giả: Mi Giáng - Download: 107 lần - Phiên bản: 2 bè

Tiến vào cung thánh - Ngọc Linh - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 65 lần - Phiên bản: hôn phối

Xin Mẹ xót thương - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Xuân hồng ân - Nguyễn Duy

Xuân hồng ân - Nguyễn Duy

Mùa đông đã qua đi, sầu thôi vương vấn nhé, chuyện xưa lắng lo chi, thời gian những đam mê ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 382 lần | Download: 10 lần| Phiên bản: 2 bè

Bài ca đầu năm - Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng - Download: 334 lần - Phiên bản: 1 bè

Thắp nén hương lòng (lễ mồng 2 tết - kính nhớ tổ tiên) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 680 lần - Phiên bản: 1 bè

Xuân hồng ân - Thái Nguyên - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 367 lần - Phiên bản: 2 bè

Hoan ca dâng hiến

Hoan ca dâng hiến

Từng nhịp chân con bước theo tiếng Chúa kêu mời phụng sự danh thánh Chúa, phục vụ những ...
Tác giả: Trầm Thiên Thu | Đã xem: 360 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: 1 bè

Lời ngợi ca - Tác giả: Chưa biết - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời nguyện cho Linh mục - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 10 lần - Phiên bản: 1 bè

Người gọi con - Tác giả: Phanxicô - Download: 12 lần - Phiên bản: 1 bè

Loan báo tin mừng (2 bè)

Loan báo tin mừng (2 bè)

Ra đi truyền rao Tin Mừng và hướng nước trời. Anh em ngàn nơi chung lòng và chung lối bước ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Đã xem: 911 lần | Download: 84 lần| Phiên bản: 2 bè

Chúa sai con - Tác giả: Hùng Lân - Download: 111 lần - Phiên bản: 3 bè

Con thuyền truyền giáo - Tác giả: Hải Triều - Download: 26 lần - Phiên bản: 1 bè

Anh em hãy đi (Thánh vịnh 116 - lễ Truyền Giáo) - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Download: 90 lần - Phiên bản: 1 bè

Thân tro bụi

Thân tro bụi

Xin hãy nhớ rằng mình là bụi đất. Xin hãy nhớ rằng mình là bụi tro. Rồi sẽ trở về, về cùng bụi ...
Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Đã xem: 1075 lần | Download: 114 lần| Phiên bản: 2 bè

Nơi vực thẳm - Tác giả: Lm. Trọng Khẩn - Download: 35 lần - Phiên bản: 1 bè

Tiễn biệt - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 8 lần - Phiên bản: 1 bè

Tiếng con khẩn cầu - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 29 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Thương)

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Thương)

Trên núi Ô liu chiều xưa một chiều quá ảm đạm. Người quỳ gối lòng xao xuyến bồi hồi xao ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 880 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: 2 bè

Kinh dâng mình - Tác giả: Ngọc Hân - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức Chúa Giêsu dự tiệc cước Cana (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Sáng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Chúa Giêsu lên trời (Ngắm thứ hai - mầu nhiệm Mừng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 2 lần - Phiên bản: 2 bè

Các tổng lãnh Thiên Thần (kinh sáng)

Các tổng lãnh Thiên Thần (kinh sáng)

Lạy ánh sáng quyền năng Thánh phụ Chúa Giêsu nguồn suối tình thương với sứ thần hòa ca du ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 428 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: kinh sáng

Đức Mẹ hồn xác lên Trời (kinh sáng) - Tác giả: Chưa biết - Download: 6 lần - Phiên bản: kinh sáng

Kinh sáng thứ năm tuần 2 (1) - Tác giả: Chưa biết - Download: 2 lần - Phiên bản: kinh sáng

Thứ bảy tuần thánh (kinh chiều) - Tác giả: Chưa biết - Download: 3 lần - Phiên bản: kinh chiều

Chúa trọn tình thương

Chúa trọn tình thương

Ôi lạy Chúa chí thánh muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hỡi toàn thể địa cầu hãy tung hô ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 460 lần | Download: 6 lần| Phiên bản: 1 bè

Sáng cùng Thái Dương - Tác giả: Lê Đức Hùng - Download: 18 lần - Phiên bản: 1 bè

Cảm tạ hồng ân - Hồng Việt - Tác giả: Hồng Việt - Download: 181 lần - Phiên bản: 2 bè

Lời tạ ơn (dùng ngoài phụng vụ) - Tác giả: Lữ Hành - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Ngôi Hai cứu chuộc

Ngôi Hai cứu chuộc

Chúa Kitô hiến thân gánh tội cứu chuộc ta, Người chịu chết trên thập giá. Táng t rong huyệt ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 240 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Tạc tượng - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 2 bè

Vào cung thánh (đệm đàn) - Tác giả: Minh Hùng - Download: 8 lần - Phiên bản: bản đệm đàn

Người làm tôi bất tận - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Dấu chân trên cát

Dấu chân trên cát

Một đêm kia tôi nằm mơ thấy Chúa. Ngài cùng tôi song hành trên bãi biển hoang. Cùng lúc ấy ...
Tác giả: Lm. Thành Tâm | Đã xem: 1404 lần | Download: 222 lần| Phiên bản: 1 bè

Lời cầu cho Việt Nam - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời hẹn hò của muối - Tác giả: Phan Ngọc Hiến - Download: 25 lần - Phiên bản: 1 bè

Nỗi niềm tha hương - Tác giả: Anh Tuấn - Download: 65 lần - Phiên bản: âm điệu Tây Nguyên

Nỗi lòng thai nhi

Nỗi lòng thai nhi

Con có tội gì đâu, mà mẹ bỏ con sao đành? Con có tội gì đâu để rồi con chẳng được sinh ra? Con nhớ từng ngày qua được nằm trong lòng mẹ thương mến, hằng thầm mơ một ngày sẽ đến ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 917 lần | Download: 25 lần| Phiên bản: 3 bè

Tình thương cho em - Tác giả: Lm. Tri Ân Ca - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Em có lỗi gì đâu? - Tác giả: Chưa biết - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Số kiếp đời tôi - Tác giả: Chưa biết - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Phép thánh tẩy

Phép thánh tẩy

Pháp thánh tẩy là mối giây hiệp nhất sâu xa nhất giữa các tín hữu với nhau trong Hội Thánh ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 577 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: 1 bè

Tụng ca tuyên bố Phục Sinh (Exultet) - Tác giả: Thành Tâm - Download: 29 lần - Phiên bản: 1 bè

Kinh tiền tụng lễ Phục Sinh - Tác giả: Thành Tâm - Download: 75 lần - Phiên bản: 1 bè

Thân cát bụi (nghi thức xức tro) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 30 lần - Phiên bản: 4 bè

Mùa hồng ân (hợp xướng)

Mùa hồng ân (hợp xướng)

Mùa hồng ân, hồng ân đã (a) về, hãy reo mừng, reo mừng và cảm tạ muôn hồng phúc Chúa ...
Tác giả: Nam Hải - Hải Linh | Đã xem: 1595 lần | Download: 261 lần| Phiên bản: hợp xướng

Niềm vui năm 2000 - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Khúc hát tri ân (năm thánh Lòng Thương Xót) - Tác giả: Phạm Đức Huyến - Download: 228 lần - Phiên bản: hợp xướng

Hiệp thông yêu mến (năm Tân Phúc hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến - 2015) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 50 lần - Phiên bản: 2 bè

Kìa Giêsu

Kìa Giêsu

Kìa Giêsu ôi rực sáng lấp lánh sao đêm, xin nguyện như cây nến soi chiếu lên mùa đông giá ...
Tác giả: Song Anh | Đã xem: 523 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: 2 bè

Dấn thân ca - Tác giả: Nhóm Lửa Hồng - Download: 134 lần - Phiên bản: 1 bè

Tuổi trẻ - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 49 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhìn về tương lai - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 43 lần - Phiên bản: 1 bè

Mến Chúa trọn đời

Mến Chúa trọn đời

Mến yêu Thiên Chúa khoan hồng, hết lòng hết sức mến hơn mọi loài. Mến yêu mến Chúa trọn ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 631 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: 1 bè

Bí tích giải tội - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 2 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình huynh đệ - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Theo đời ẩn thân - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Phúc nào hơn

Phúc nào hơn

Phúc nào hơn là được Chúa dắt dìu vì Ngài là đường đi vì Ngài là chân lý, vì Ngài là sự sống ...
Tác giả: Đinh Công Lý | Đã xem: 459 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 1 bè

Chúc xuân - Tác giả: Chưa biết - Download: 41 lần - Phiên bản: 1 bè

Đôi tay trên vai - Tác giả: Chưa biết - Download: 42 lần - Phiên bản: 1 bè

Đuốc thiêng - Tác giả: Chưa biết - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa bé thơ ơi (2)

Chúa bé thơ ơi (2)

Chúa Bé Thơ ơi chiếc khăn quàng con mang trên vai. Là thiếu nhi con có chi dâng Ngài. Con ...
Tác giả: Minh Nhật | Đã xem: 362 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 1 bè

Rước đèn tỏa sáng - Tác giả: Lm. Hoàng Phúc - Download: 165 lần - Phiên bản: 1 bè

Khát vọng tình yêu - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 33 lần - Phiên bản: 1 bè

Em muốn - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 0 lần - Phiên bản: 2 bè

Thư Noel gửi Huế

Thư Noel gửi Huế

Huế bây chừ hẳn đang rét lắm. Chúa nằm co ro chẳng có chiên lừa. Cả tháng rồi phong kín đời ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 579 lần | Download: 1 lần| Phiên bản: 1 bè

Mẹ vẫn ở đầu non - Tác giả: Hải Triều - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Có một mùa xuân (quê hương Bùi Chu) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 0 lần - Phiên bản: thánh ca xuân

Lời dâng Đức Mẹ Hòn Chông - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngủ ngoan nhé chim câu

Ngủ ngoan nhé chim câu

Sương chiều rũ buông êm đềm ngoan nhé chim câu bằng yên. Ngủ ngon giấc mơ hiền ru êm ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 563 lần | Download: 18 lần| Phiên bản: 4 bè

Con vào Thánh Đường - Tác giả: Thu Sơn - Otto Seeller - Download: 35 lần - Phiên bản: 1 bè

The bread broken - Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Download: 58 lần - Phiên bản: 2 bè

Turn to Me - Hãy hướng về Ta - Tác giả: Giang Tâm - Download: 31 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời cầu trong đêm (ngoài phụng vụ)

Lời cầu trong đêm (ngoài phụng vụ)

Lời cầu trong đêm nay là lời cầu ta cho nhau đêm về dưới sao trời lòng ngậm ngùi. Lời cầu ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 453 lần | Download: 5 lần| Phiên bản: 2 bè

Đời người nhạc sĩ - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Phố xưa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Kỷ niệm một thời - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Võ Cẩm Nhi - Tô Thị Cẩm Linh - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

 
Đăng ký ngay
Kiếm tiền dễ dàng

File PowerPoint bài hát Mới Nhất

Top download

Lời bài hát mới

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 131
  • Khách viếng thăm: 112
  • Máy chủ tìm kiếm: 19
  • Hôm nay: 8183
  • Tháng hiện tại: 393722
  • Tổng lượt truy cập: 29013884