Dâng cùng hương hoa

Dâng cùng hương hoa

Xin dâng lên trên bàn thờ bánh trắng với rượu nho cùng ngàn vui buồn đời trần gian sớm trưa ...
Tác giả: Vinam | Đã xem: 377 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: 2 bè

Thiện hảo việc khen ngợi Chúa (Chúa nhật 8 thường niên - năm C) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 8 lần - Phiên bản: Tv. 91 - 2 bè

Tiến bước lên - Tác giả: Nguyên Phong - Download: 18 lần - Phiên bản: Chưa biết

Cảm mến tình Ngài (3 bè) - Tác giả: Anh Tuấn - Download: 124 lần - Phiên bản: Chưa biết

Vui lên Sion

Vui lên Sion

Mừng vui lên Sion này đây Chúa ngươi đến rồi. Mừng vui lên Sion, Người khấng nghe lời người ...
Tác giả: Lm. Thành Tâm | Đã xem: 1952 lần | Download: 516 lần| Phiên bản: 2 bè

Niềm vui ơn cứu độ (Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 561 lần - Phiên bản: 2 bè

Niềm vui lên đường (Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 267 lần - Phiên bản: 1 bè

Đường cho Chúa - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Trời đất giao duyên

Trời đất giao duyên

Đêm huy hoàng, Trời với đất giao duyên! Đêm tưng bừng cửa trời mở tung chan hòa ánh ...
Tác giả: Nguyên Kha | Đã xem: 400 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: Chưa biết

Người Con yêu dấu - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình Chúa giáng sinh - Tác giả: Simon Phan Hùng - Download: 78 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời khấn đêm đông - Tác giả: Duy Thanh - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ôi Mẹ tuyệt vời

Ôi Mẹ tuyệt vời

Mẹ đồng trinh ôi Mẹ tuyệt vời như ánh mặt trời Xuân. Như vầng trăng sáng. Mẹ Đồng Trinh ...
Tác giả: Nguyên Kha | Đã xem: 239 lần | Download: 6 lần| Phiên bản: Chưa biết

Chuỗi ngọc ngân vang - Tác giả: Sr. Chu Linh - Download: 19 lần - Phiên bản: Chưa biết

Mẹ dâng lễ với con - Tác giả: Phanxicô - Download: 617 lần - Phiên bản: Chưa biết

Dâng Đức Mẹ Núi Cúi - Tác giả: Sr. Trinh Nguyên - Download: 24 lần - Phiên bản: 1 bè

Nguyện cầu Ba Ngôi

Nguyện cầu Ba Ngôi

Vườn xưa Eđen hôn lễ ban đầu ân huệ Chúa Cha nhiệm mầu cho người luôn sống có nhau ...
Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Đã xem: 581 lần | Download: 39 lần| Phiên bản: 1 bè

Ngợi khen Ba Ngôi - Hải Nguyễn - Tác giả: Hải Nguyễn - Download: 254 lần - Phiên bản: 2 bè

Ba Ngôi Thiên Chúa - Cao Minh Thắng - Tác giả: Cao Minh Thắng - Download: 71 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lễ Chúa Ba Ngôi - Thy Anh - Tác giả: Thy Anh - Download: 11 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa muôn đời là Vua (lễ Chúa Kitô vua)

Chúa muôn đời là Vua (lễ Chúa Kitô vua)

Muôn thuở muôn muôn đời xin kính dâng lên Ngài vinh dự và quyền năng. Đây con chiên đã ...
Tác giả: Lm. Duy Linh | Đã xem: 1227 lần | Download: 276 lần| Phiên bản: nhập lễ - 2 bè

Nếu Đức Kitô đã không sống lại - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa là Vua - Hải Triều - Tác giả: Hải Triều - Download: 159 lần - Phiên bản: 3 bè

Lương thực trường sinh (lễ mình máu Chúa Kitô - năm A) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 349 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin ngự đến

Xin ngự đến

Xin Chúa Thánh Thần ngự đến dương gian. Cha kẻ cơ hàn hãy đến viếng thăm. Ngài là ủi an ...
Tác giả: Mai Nguyên Vũ | Đã xem: 594 lần | Download: 11 lần| Phiên bản: Chưa biết

Đón nhận Thánh Thần (1) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 14 lần - Phiên bản: 1

Bước theo Thần khí - Tác giả: Vinam - Download: 53 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhân chứng tình yêu - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 49 lần - Phiên bản: 1 bè

Thánh Thể nhiệm mầu (2 bè)

Thánh Thể nhiệm mầu (2 bè)

Ôi uy linh quá nhiệm mầu, tình yêu Thiên Chúa muôn đời rất thẳm sâu. Yêu thương con đã náu ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 642 lần | Download: 74 lần| Phiên bản: 2 bè

Tình yêu đáp đền tình yêu (kèm bản đệm đàn) - Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng - Download: 285 lần - Phiên bản: Chưa biết

Suy tôn Thánh Thể - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Download: 219 lần - Phiên bản: 2 bè

Chén cứu độ (lễ mình máu thánh Chúa - năm B) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 81 lần - Phiên bản: Tv. 115 - 2 bè

Nguyện Chúa xót thương

Nguyện Chúa xót thương

Lạy Chúa Giê Kitô, là Chúa của lòng thương xót, từ ái và luôn tha thứ. Nguyện xin xót thương ...
Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Đã xem: 906 lần | Download: 79 lần| Phiên bản: 2 bè

Ánh mắt xót thương - Tác giả: Thế Thông - Từ Linh - Download: 140 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin uốn lòng con - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 258 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa đầy lòng thương xót - Tác giả: Hải Triều - Download: 40 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa đưa con vượt qua

Chúa đưa con vượt qua

Chúa đã đưa tôi vượt qua những nẻo đường tăm tối. Hướng về một chân trồi mới ngợp ánh quang vinh mọi nơi ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 364 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: 1 bè

Ba ngày dựng lại (Chúa nhật 3 mùa chay - năm B) - Tác giả: Phạm Minh Công - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa hãy lắng nghe - Tác giả: Giang Tịnh - Download: 31 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nguồn suối cứu độ (đáp ca 5 thứ 7 tuần thánh - năm B) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 92 lần - Phiên bản: Is.12 - 2 bè

Vì Chúa hảo tâm (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A)

Vì Chúa hảo tâm (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A)

Này rỡi Israel hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-a-ron hãy ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 1159 lần | Download: 152 lần| Phiên bản: Tv. 117

Khải hoàn ca (2 bè) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 126 lần - Phiên bản: 2 bè

Hãy ca mừng Chúa (lễ thăng thiên - thánh vịnh 46) - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 21 lần - Phiên bản: 2 bè

Mừng ngày mới - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Ai yêu mến Thầy (Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm C)

Ai yêu mến Thầy (Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm C)

Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu thương kẻ ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ...
Tác giả: Lm. La Thập Tự | Đã xem: 958 lần | Download: 224 lần| Phiên bản: 2 bè

Chúa chịu phép rửa - Mi Trầm - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 847 lần - Phiên bản: Chưa biết

Người ta sống - Tác giả: Hải Triều - Download: 4 lần - Phiên bản: tin mừng Mátthêu

Con đường thập giá - Tác giả: Lm. Thanh Bình - Download: 2 lần - Phiên bản: Chưa biết

Yêu mến luật pháp Chúa (thánh vịnh 118)

Yêu mến luật pháp Chúa (thánh vịnh 118)

Gia nghiệp đời con chính là Chúa. Con đã thề hứa sẽ tuân giữ lời Ngài, vì đối với con giới ...
Tác giả: Quốc Vinh | Đã xem: 487 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: Tv. 118 - 2 bè

Phó thác (Thánh vịnh 30) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 489 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tôi mừng vui (thánh vịnh 121) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 958 lần - Phiên bản: Tv. 121

Thánh vịnh 66 - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 699 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúc tụng thánh Giuse (phần 1 và 2)

Chúc tụng thánh Giuse (phần 1 và 2)

Kính lạy Thánh Giuse, là hình ảnh Thiên Chúa Cha, thân phụ Con Thiên Chúa, thánh cung Chúa Thánh Thần. Người là phu phụ Con Thiên Chúa ...
Tác giả: Hải Linh | Đã xem: 906 lần | Download: 148 lần| Phiên bản: 2 bè

Hãy đến cùng Giuse - Vương Diệu - Tác giả: Lm. Vương Diệu - Download: 74 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngành vạn tuế - Tác giả: Hoa Anh - Download: 277 lần - Phiên bản: Chưa biết

Anh hùng tử đạo Việt Nam - Nguyên Kha - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 53 lần - Phiên bản: Chưa biết

Noi gương Thánh Gia

Noi gương Thánh Gia

Một nhà trên dưới thuận hòa như vườn cây tốt rộn ràng hương hoa. Một nhà ân đức gần xa yêu người yêu Chúa hạnh phúc chan hòa ...
Tác giả: Viết Chung | Đã xem: 2885 lần | Download: 1067 lần| Phiên bản: 2 bè

Gương Thánh Gia - Têrêsa - Tác giả: Sr. Têrêsa - Download: 146 lần - Phiên bản: 2 bè

Đáp ca lễ Thánh Gia Thất - năm B (Thánh vịnh 104) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 0 lần - Phiên bản: 2 bè

Gia đình thánh - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 63 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình mẹ cho con (1)

Tình mẹ cho con (1)

Đêm khuya tiếng hát lời kinh ru con dòng sữa mật ngon, long lanh lệ thắm bờ môi ru con a à ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Đã xem: 470 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: 1 bè

Khúc ca ân tình - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 135 lần - Phiên bản: 2 bè

Đừng làm mẹ khóc - Tác giả: Lm. Viết Nam - Download: 12 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nguyện cầu cho mẹ - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 35 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ngày hạnh phúc - Nguyễn Duy

Ngày hạnh phúc - Nguyễn Duy

Ngày hạnh phúc đã đến đây rồi, cho hai người kết tình lứa đôi. Để cuộc đời từ nay đổi mới ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 3762 lần | Download: 1428 lần| Phiên bản: 1 bè

Một đời hẹn ước - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 4 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình khúc cho nhau - Tác giả: NVM - Download: 41 lần - Phiên bản: 1 bè

Mối tình dâng hiến - Tác giả: Lm. Trọng Khẩn - Download: 9 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời kinh đầu xuân

Lời kinh đầu xuân

Trong nắng xuân nồng đàn chim hót ca vang lừng, trong gió xuân nhẹ ngàn hoa hương nồng khoe sắc ...
Tác giả: Thy Yên | Đã xem: 893 lần | Download: 104 lần| Phiên bản: 1 bè

Mùa xuân đến rồi - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 236 lần - Phiên bản: 1 bè

Mừng xuân đến - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 10 lần - Phiên bản: 2 bè

Ngày xuân bên Chúa - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 241 lần - Phiên bản: 1 bè

Tin vui đền vàng

Tin vui đền vàng

Anh có nghe tiếng Chúa gọi mời? Em có thấy đất trời thắm tươi? Ta hãy xin đi cùng với Chúa ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 249 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: 1 bè

Tiến lên trao dâng - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 57 lần - Phiên bản: 2 bè

Bước theo Ngài - Tác giả: Nguyễn Phước Hưng - Download: 14 lần - Phiên bản: 1 bè

Tháng năm đời dâng hiến - Tác giả: Lm. Xuân Đường - Download: 941 lần - Phiên bản: 2 bè

Con thuyền truyền giáo

Con thuyền truyền giáo

Tình như ngọn lửa đốt (ư) đời đẹp tựa bài thơ. Mênh mông biển cả vô bờ hồn ai trong kiếp vật ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 619 lần | Download: 26 lần| Phiên bản: 1 bè

Những cánh đồng cuộc đời - Tác giả: Ý Vũ - Download: 25 lần - Phiên bản: 2 bè

Đừng sợ - Tác giả: Nhóm Lửa Hồng - Download: 154 lần - Phiên bản: 1 bè

Cánh đồng truyền giáo - Tác giả: Lm. Fa Thăng - Download: 92 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin hãy mở

Xin hãy mở

Xin hãy mở cho con cánh cửa công minh để con tiến vào mà tạ ơn Chúa muôn đời ...
Tác giả: Ngọc Linh | Đã xem: 781 lần | Download: 71 lần| Phiên bản: Chưa biết

Sẵn sàng theo Ngài - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Bụi tro - Tác giả: Liên Bình Định - Download: 13 lần - Phiên bản: Chưa biết

Vọng lời kinh - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 43 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức Chúa Giêsu vác thánh giá (ngắm thứ bốn - mầu nhiệm Thương)

Đức Chúa Giêsu vác thánh giá (ngắm thứ bốn - mầu nhiệm Thương)

Đường gập ghềnh sỏi đá, Đức Giêsu vác lấy thập giá. Đồi Gôn go tha xa xa kia, tình yêu Giêsu ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 735 lần | Download: 12 lần| Phiên bản: 3 bè

Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Vui) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 20 lần - Phiên bản: 3 bè

Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Sáng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 7 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ năm - mầu nhiệm Mừng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 0 lần - Phiên bản: 3 bè

Lễ Mẹ Thiên Chúa (kinh sáng)

Lễ Mẹ Thiên Chúa (kinh sáng)

Ngợi mừng Mẹ Maria hồn Mẹ đẹp hơn đóa hoa, như vườn thiêng cửa đóng then cài, như mạch ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 536 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: kinh sáng

Thánh thi kinh tối (1) - Tác giả: Giang Tâm - Download: 70 lần - Phiên bản: 1 bè

Kinh sáng thứ tư tuần 2 - Tác giả: Chưa biết - Download: 2 lần - Phiên bản: kinh sáng

Lễ Sinh nhật thánh Gioan (kinh chiều 1&2) - Tác giả: Chưa biết - Download: 4 lần - Phiên bản: kinh chiều

Lời tạ ơn (dùng ngoài phụng vụ)

Lời tạ ơn (dùng ngoài phụng vụ)

Trong màn trời đêm bao ánh sao nhìn ánh trăng êm nhuộm đêm vắng. Cành cây đong đưa ru ...
Tác giả: Lữ Hành | Đã xem: 531 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: 2 bè

Ngợi ca ánh sáng công chính và tình yêu - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 19 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Dâng lời tạ ơn - Ngọc Tuyên - Tác giả: Ngọc Tuyên - Download: 525 lần - Phiên bản: 2 bè

Ân tình Chúa (2 bè) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 129 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin hãy quay về (ngoài phụng vụ)

Xin hãy quay về (ngoài phụng vụ)

Tạ ơn Thiên Chúa đã nối kết chúng con nên một dưới mái nhà hội dòng yêu dấu. Nơi đây hai ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 405 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: 2 bè

Mạng nhện cuộc đời - Song Anh - Tác giả: Song Anh - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Những bước chân vượt qua - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 52 lần - Phiên bản: 1 bè

Tri ân một tình yêu - Tác giả: Ngọc Tuyên - Download: 383 lần - Phiên bản: 2 bè

Ngài luôn có đó

Ngài luôn có đó

Trên trần gian nhiều lúc chơi vơi. Trong đau thương con tưởng đơn côi. Nhưng Ngài luôn có ...
Tác giả: Trầm Thiên Thu | Đã xem: 214 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Chỉ mong tôi - Tác giả: Lm. Ân Đức - Download: 9 lần - Phiên bản: lời dâng 34

Như một giấc mơ - Tác giả: Nguyên Kha - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình Ngài (2 bản) - Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè & 2 bè

Thoát thai

Thoát thai

Có bông hoa chưa kịp nở đã vội tàn. Có trái non chưa kịp chín đã rụng rơi. Có khát khao được ...
Tác giả: Thanh Lâm | Đã xem: 608 lần | Download: 19 lần| Phiên bản: 1 bè

Em có lỗi gì đâu? - Tác giả: Chưa biết - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình thương cho em - Tác giả: Lm. Tri Ân Ca - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Ôi sinh linh bé bỏng - Tác giả: Chưa biết - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Thân cát bụi (nghi thức xức tro)

Thân cát bụi (nghi thức xức tro)

Ta là thân cát bụi sẽ trở về cát bụi. Hãy thay đổi đời sống, xức tro và ăn chay hãm mình. Khóc ...
Tác giả: Vũ Đình Ân | Đã xem: 888 lần | Download: 28 lần| Phiên bản: 4 bè

Kinh tiền tụng lễ trẻ em - Tác giả: Thành Tâm - Download: 28 lần - Phiên bản: 1 bè

Bí tích hôn nhân - Tác giả: Hải Triều - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin ơn bảy nguồn (lễ thêm sức) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 89 lần - Phiên bản: 1 bè

Năm Đức Tin khấn xin Mẹ

Năm Đức Tin khấn xin Mẹ

Con khấn xin Mẹ dủ thương ban Ơn Đức Tin cho con tin con Mẹ là Giêsu Cứu Tinh nhân ...
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Đã xem: 747 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: 1 bè

Niềm vui năm 2000 - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Bài ca năm thánh 2010 - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 13 lần - Phiên bản: 2 bè

Tân phúc âm hóa giáo xứ - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 306 lần - Phiên bản: 1 bè

Kìa Giêsu

Kìa Giêsu

Kìa Giêsu ôi rực sáng lấp lánh sao đêm, xin nguyện như cây nến soi chiếu lên mùa đông giá ...
Tác giả: Song Anh | Đã xem: 491 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: 2 bè

Tuổi trẻ hành khúc - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 55 lần - Phiên bản: 1 bè

Cùng Chúa con lên đường - Tác giả: Trần Phương Đông - Download: 43 lần - Phiên bản: 1 bè

Dấn thân ca - Tác giả: Nhóm Lửa Hồng - Download: 131 lần - Phiên bản: 1 bè

Mạch sống Hội Thánh

Mạch sống Hội Thánh

Thánh Thần ban xuống môn đồ, ban ơn soi sáng điểm tô tinh thần. Ban thêm sức mạnh trăm ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 483 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Chúa dựng nên ta - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Bí tích giao hòa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Kiên trì để được sống (Chúa nhật 33 thường niên - năm C) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Đời huynh trưởng

Đời huynh trưởng

Một ngày là huynh trưởng suốt đời ta là huynh trưởng. Đời ta là nhân chứng cho Chúa Kitô ...
Tác giả: Lm. Tri Ân Ca | Đã xem: 1500 lần | Download: 225 lần| Phiên bản: 1 bè

Lời ca và trái tim - Tác giả: Vinam - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Đừng ngồi đó - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Đời ta - Tác giả: Chưa biết - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình yêu thơ bé

Tình yêu thơ bé

Đây đoàn con thơ bé, đang cùng vui bước hát ca. Tiến vào nơi Thánh điện với lòng đơn sơ ...
Tác giả: Thiên Uyên | Đã xem: 495 lần | Download: 50 lần| Phiên bản: 1 bè

Con chim non - Tác giả: Lý Trọng - Download: 67 lần - Phiên bản: 1 bè

Vui sống bên nhau & Ba mầu nhiệm chính & Đối với Thiên Chúa - Tác giả: Hải Nguyễn - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngôi nhà - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Một năm tri ân

Một năm tri ân

Xứ đạo con: giáo xứ Mẫu Tâm, một năm tri ân nay đã khởi đầu. Từ ngày khai sinh tay Chúa ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 597 lần | Download: 20 lần| Phiên bản: 1 bè

Mẹ Nha Trang - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình Lâm Bích - Tác giả: Vinam - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Mẹ vẫn yêu Hòn Chông - Tác giả: Hải Triều - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa vĩ đại biết bao

Chúa vĩ đại biết bao

Con luôn ca tụng khi con chiêm ngắm những kỳ công Chúa đã tác sinh trời đất vũ trụ muôn loài ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Đã xem: 631 lần | Download: 45 lần| Phiên bản: 1 bè

Bài ca ngày cưới - Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Download: 28 lần - Phiên bản: 1 bè

Ca ngợi thánh danh - Tác giả: Hải Triều - Download: 35 lần - Phiên bản: 4 bè

Avê Maria - Hải Triều - Tác giả: Hải Triều - Download: 39 lần - Phiên bản: 1 bè

Sáng mãi tình yêu

Sáng mãi tình yêu

Cầm tay ta nói, nói lơi câu yêu người. Nhịp chân ta bước, bước cùng đi trong đời. Tìm lại ...
Tác giả: Trương Trí Thanh | Đã xem: 406 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: 1 bè

Tình đầu khó quên - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngàn thu một chữ tâm - Tác giả: Hải Triều - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Tìm về kỷ niệm - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

 

File PowerPoint bài hát Mới Nhất

Top download

Lời bài hát mới

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 116
  • Khách viếng thăm: 112
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 8541
  • Tháng hiện tại: 638591
  • Tổng lượt truy cập: 25430735
Kiếm tiền dễ dàng