Bên cung điện (Thánh vịnh 70)

Bên cung điện (Thánh vịnh 70)

Con đến nơi cung điện Ngài bên Chúa con an bình, xin Ngài nên núi đá, chở che, chở che đời con ...
Tác giả: Vinam | Đã xem: 175 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: Chưa biết

Lễ làm phép dầu - Tác giả: Hải Triều - Download: 24 lần - Phiên bản: Kh. 1 - 2 bè

Thánh hóa giây phút hiện tại - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 18 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình Chúa dẫn đưa con - Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài - Download: 23 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa ngự đến

Chúa ngự đến

Này hỡi dân Sion kìa Đấng cứu độ muôn dân Người sắp ngự đến khiến lòng anh em hỉ hoan ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 1712 lần | Download: 395 lần| Phiên bản: 1 bè

Chúa nhật 4 mùa vọng - năm B (Thánh vịnh 88) - Xuân Chung - Tác giả: Xuân Chung - Download: 2 lần - Phiên bản: đáp ca

Theo ánh sao - Nguyễn Bách - Tác giả: Nguyễn Bách - Download: 71 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa nhật 1 mùa vọng - năm A - Tác giả: Lm. Huy Hoàng - Download: 13 lần - Phiên bản: đáp ca

Ánh sao thiên đình

Ánh sao thiên đình

Tít cao trên trời có ánh sao trời đêm báo tin Chúa Trời hạ sinh cõi gian trần. Ánh sao thiên ...
Tác giả: Nguyên Long | Đã xem: 294 lần | Download: 11 lần| Phiên bản: 2 bè

Ngài đến nơi đây - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 14 lần - Phiên bản: 2 bè

Khi thời gian viên mãn - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa đã ra đời - Tác giả: J. Bach - Download: 13 lần - Phiên bản: Chưa biết

Maria vô nhiễm nguyên tội

Maria vô nhiễm nguyên tội

Maria (chúng con chào) Mẹ vô nhiễm nguyên tội. (Vì) Mẹ trinh trắng tuyệt vời, Mẹ tràn hồng ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Đã xem: 3601 lần | Download: 1507 lần| Phiên bản: 2 bè

Mẹ vô nhiễm (1) - Tác giả: Thế Thông - Download: 99 lần - Phiên bản: 2 bè

Chiều nay con có hoa (2) - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 58 lần - Phiên bản: 1 bè

Hát mừng Mẹ Maria - Tác giả: Lm. Hoàng Luật - Download: 385 lần - Phiên bản: 3 bè

Ba Ngôi Thiên Chúa

Ba Ngôi Thiên Chúa

Tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi. Ngôi Cha tác tạo trời đất và muôn loài. Chuộc tội cho nhân thế ...
Tác giả: Liên Bình Định | Đã xem: 764 lần | Download: 32 lần| Phiên bản: 3 bè

Chúc tụng Chúa Ba Ngôi - Nam Sơn - Tác giả: Nam Sơn - Download: 10 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúc tụng một Chúa Ba Ngôi - Tác giả: Lm. Hoàng Kim - Download: 12 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ba Ngôi Thiên Chúa - Cao Minh Thắng - Tác giả: Cao Minh Thắng - Download: 71 lần - Phiên bản: Chưa biết

Giêsu người yêu của tôi

Giêsu người yêu của tôi

Giêsu người yêu của tôi, Giêsu người yêu của tôi. Tôi hát về Người, Người là Đấng cứu độ ...
Tác giả: Lm. Fa Thăng | Đã xem: 637 lần | Download: 42 lần| Phiên bản: 2 bè

Chúa Kitô vua - Quý Báu - Tác giả: Lm. Quý Báu - Download: 272 lần - Phiên bản: 1 bè

Người ở đâu - Tác giả: Lại Quốc Hùng - Download: 4 lần - Phiên bản: Chưa biết

Kính lạy Máu Thánh Chúa - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ngôi Ba Thiên Chúa

Ngôi Ba Thiên Chúa

Lạy Thánh Thần! Xin hiện xuống. Đốt lửa mến Chúa trong lòng chúng con. Đốt lửa hiện xuống ...
Tác giả: Lm. Ngô Duy Linh | Đã xem: 588 lần | Download: 28 lần| Phiên bản: 2 bè

Ca tiếp liên Phục Sinh - Tác giả: Mi Giáng - Download: 373 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức Chúa Thánh Thần - Tác giả: Hải Triều - Download: 17 lần - Phiên bản: 1 bè

Của lễ Thánh Thần - Tác giả: Lm. Thanh Bình - Download: 78 lần - Phiên bản: lễ thêm sức

Con thờ lạy hết tình

Con thờ lạy hết tình

Con thờ lạy hết tình ôi Thiên Chúa ẩn thân. Con tin kính Chúa ngự trong phép nhiệm mầu. Tâm ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 2371 lần | Download: 467 lần| Phiên bản: Chưa biết

Con phủ phục tôn thờ - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 52 lần - Phiên bản: 2 bè

Thánh Tâm kêu mời - Tác giả: Chính Tâm - Download: 8 lần - Phiên bản: Chưa biết

Nguyện dâng Thánh Tâm - Tác giả: Chu Công - Hiệp Doãn - Download: 117 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chuỗi lòng thương xót Chúa

Chuỗi lòng thương xót Chúa

Xướng: Lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của ...
Tác giả: Lm. M.J. Trường Luân | Đã xem: 821 lần | Download: 90 lần| Phiên bản: 1 bè

Về bên lòng thương xót Chúa - Tác giả: Vũ Đức Hiệp - Download: 75 lần - Phiên bản: 2 bè

Tín thác vào Chúa - Công Huỳnh - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 73 lần - Phiên bản: 2 bè

Suy tôn lòng thương xót Chúa - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 424 lần - Phiên bản: 2 bè

Tâm tình ăn năn

Tâm tình ăn năn

Lạy Chúa dù thân con bụi tro, đời con như hoa sớm nở chiều tàn như lá ủa rơi. Nhưng Chúa ...
Tác giả: Thiên Uyên | Đã xem: 310 lần | Download: 13 lần| Phiên bản: Chưa biết

Cac trẻ Do Thái (2 bè) - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 93 lần - Phiên bản: 2 bè

Chiều tình sử - Tác giả: Sr. Tường Vy - Download: 0 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hồn con khát Chúa (đáp ca 7 thứ 7 tuần thánh - năm C) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 13 lần - Phiên bản: Tv. 41

Chúa phục sinh (Chúa nhật Phục Sinh)

Chúa phục sinh (Chúa nhật Phục Sinh)

Chúa Phục sinh rồi Alleluia, Chúa Phục sinh rồi Alleluia. Ta hân hoan hát vang câu ca loan tin ...
Tác giả: Mai Nguyên Vũ | Đã xem: 442 lần | Download: 11 lần| Phiên bản: 1 bè

Suối nước cứu độ - Tác giả: Nguyễn Hùng Lân - Download: 19 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa yêu (Chúa nhật 6 Phục sinh - năm B) - Tác giả: Mai Nguyên Vũ - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Tin Chúa sống lại (Chúa nhật Phục Sinh - năm B - Tác giả: Lm. La Thập Tự - Download: 7 lần - Phiên bản: 2 bè

Từ Jordanô

Từ Jordanô

Từ Jordanô Người đến hiến thân cho đời., từ một dòng sông chan chứa phúc ân cao vời ...
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Đã xem: 240 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: Chưa biết

Ephata - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Download: 127 lần - Phiên bản: Chưa biết

Vườn địa đàng - Hùng Lân - Tác giả: Hùng Lân - Download: 45 lần - Phiên bản: Chưa biết

Phần thưởng trên trời - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 22 lần - Phiên bản: 1 bè

Chan hòa mặt đất (Thánh vịnh 32)

Chan hòa mặt đất (Thánh vịnh 32)

Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. 1/ Vì lời Chúa ...
Tác giả: Ngọc Cẩn | Đã xem: 269 lần | Download: 9 lần| Phiên bản: Chưa biết

Chúa luôn từ ái (Thánh vịnh 129) - Tác giả: Hải Triều - Download: 61 lần - Phiên bản: Chưa biết

Xin dủ lòng thương (Thánh vịnh 85) - Tác giả: Khương Huệ - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thánh vịnh 39 - Kim Nguyễn - Tác giả: Kim Nguyễn - Download: 7 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lạy Cha Thánh Đa Minh

Lạy Cha Thánh Đa Minh

Lạy Cha Thánh Đa-Minh! Là mẫu gương trung thành. Xưa một đời theo Chúa loan tin mừng ...
Tác giả: Thy Anh | Đã xem: 419 lần | Download: 36 lần| Phiên bản: Chưa biết

Thiên Thần Chúa - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 179 lần - Phiên bản: 2 bè

Thánh Giuse lao động - Tác giả: Chưa biết - Download: 125 lần - Phiên bản: Chưa biết

Cơn bão đời - Tác giả: Ngọc Kôn - Download: 5 lần - Phiên bản: 1 bè

Gương Thánh Gia - Thiên Lý

Gương Thánh Gia - Thiên Lý

Muôn tiếng ca vang lừng hòa lời ngợi khen Gia Đình Thánh. Gương Thánh Gia rạng ngời ...
Tác giả: Thiên Lý | Đã xem: 2445 lần | Download: 965 lần| Phiên bản: 1 bè

Mừng lễ Thánh Gia - Tác giả: Đạo Tử - Download: 301 lần - Phiên bản: 2 bè

Nhìn về Thánh Gia (lễ Thánh Gia Chúa - năm C) - Tác giả: Lm. La Thập Tự - Download: 233 lần - Phiên bản: 2 bè

Noi gương Thánh Gia - Tác giả: Viết Chung - Download: 868 lần - Phiên bản: 2 bè

Cầu cho Cha Mẹ (6)

Cầu cho Cha Mẹ (6)

Con còn bé nên chẳng có gì, để đền đáp ơn cha mẹ mình. Con chỉ biết cầu xin Chúa Trời ...
Tác giả: Phanxicô | Đã xem: 1033 lần | Download: 211 lần| Phiên bản: Chưa biết

Công ơn cha - Tác giả: Vũ Anh - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa giữ giùm con - Tác giả: Dũng Phy - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Tình mẹ cho con (1) - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Tiến dâng (hôn phối)

Tiến dâng (hôn phối)

Từng là giọt mồ hôi thắm đổ đôi tay từng tấm bánh giờ đây với ly rượu dâng về Chúa đây ...
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn | Đã xem: 289 lần | Download: 19 lần| Phiên bản: dâng lễ

Một ngày nhiệm mầu - Tác giả: Lm. Hoài Đức - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Nghĩ chuyện ngày sau - Tác giả: Phanxicô - Download: 55 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời con khấn cầu - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 19 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúc xuân Chúa

Chúc xuân Chúa

Ngày xuân ca mừng danh Chúa con biết chúc chi con biết dâng gò. Vì Chúa thánh thiện toàn ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 515 lần | Download: 14 lần| Phiên bản: 1 bè

Vườn xuân lộc biếc - Tác giả: Ân Duy - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa là mùa xuân - Xuân Đàn - Tác giả: Xuân Đàn - Download: 18 lần - Phiên bản: 1 bè

Mùa xuân ước mơ - Tác giả: Ngọc Linh - Download: 183 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Nay con tiến lên

Nay con tiến lên

Lấy gì để dâng lên Chúa vì muôn vàn phước lộc mà Chúa đã dủ thương hằng chan tưới trên đời ...
Tác giả: Lm. Kim Long | Đã xem: 356 lần | Download: 6 lần| Phiên bản: linh mục - 2 bè

Tiếng gọi - Tác giả: Chưa biết - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Dâng lời chúc tụng - Ân Duy - Tác giả: Ân Duy - Download: 19 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời kinh của linh mục - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 6 lần - Phiên bản: 2 bè

Nhân chứng của Chúa

Nhân chứng của Chúa

Chúa đã chon con làm nhân chứng Tình Yêu. Tác thánh đời con chứng tá Cha. Từ trước muôn ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 533 lần | Download: 18 lần| Phiên bản: 1 bè

Hãy ra đi làm chứng - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 12 lần - Phiên bản: 1 bè

Ra đi loan Tin Mừng - Tác giả: Lm. Quý Báu - Download: 132 lần - Phiên bản: Chưa biết

Bước chân Tin Mừng - Tác giả: Viễn Xứ - Download: 34 lần - Phiên bản: 2 bè

Cầu hồn (hợp xướng)

Cầu hồn (hợp xướng)

(Từ vực sâu là nỗi thương đau) con kêu cầu lên Chúa. Nếu Chúa chấp tội lỗi thì nào ai được ...
Tác giả: Viết Chung | Đã xem: 485 lần | Download: 39 lần| Phiên bản: Hợp xướng

Sẽ có một ngày - Văn Tuyên - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 41 lần - Phiên bản: 1 bè

Tự tình cát bụi - Tác giả: Sr. Hiền Hòa - Download: 18 lần - Phiên bản: 1 bè

Xin dẫn đưa - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 12 lần - Phiên bản: Chưa biết

Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Vui)

Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Vui)

Đức Maria vội vã lên đường thăm bà Isave, nơi đây Mẹ hát câu chúc tụng Chúa Trời, nơi đây ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 880 lần | Download: 19 lần| Phiên bản: 3 bè

Sáng danh - Tác giả: Lm. Hoài Đức - Download: 9 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức Chúa Giêsu vác thánh giá (ngắm thứ bốn - mầu nhiệm Thương) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 10 lần - Phiên bản: 3 bè

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Thương) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 5 lần - Phiên bản: 2 bè

Kinh sáng thứ ba tuần 2 (1)

Kinh sáng thứ ba tuần 2 (1)

Ngày bừng sáng cuốn hết màn đêm, tiếng ca hòa cung đàn dâng lên. Niềm tạ ơn dâng về Chúa ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 339 lần | Download: 1 lần| Phiên bản: kinh sáng

Kinh chiều 2 Chúa nhật tuần 1 (1) - Tác giả: Chưa biết - Download: 4 lần - Phiên bản: kinh chiều

Thánh thi kinh tối (3) (mùa Phục Sinh) - Tác giả: Giang Tâm - Download: 46 lần - Phiên bản: 1 bè

Thánh tông đồ (kinh chiều mùa Phục Sinh) - Tác giả: Chưa biết - Download: 3 lần - Phiên bản: kinh chiều

Trường ca tạo vật

Trường ca tạo vật

Các ca khúc: Tung hô; Mặt trời; Mặt trăng; Tứ thời bát tiết; Mẹ đất; Chị chết; Sáng danh ...
Tác giả: Hồ Đăng Tín - Hùng Lân | Đã xem: 1156 lần | Download: 398 lần| Phiên bản: Hợp xướng

Lời tạ ơn - Thanh Lâm - Tác giả: Thanh Lâm - Download: 46 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời gọi yêu thương - Tác giả: Hương Giang - Download: 114 lần - Phiên bản: 1 bè

Muôn đời cảm tạ - Tác giả: Song Kiều - Download: 52 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa ở giữa chúng tôi

Chúa ở giữa chúng tôi

Kết tình thành vòng từng bàn tay xiết chặt bàn tay. Nối vòng thật đầy gọi về muôn tâm tình ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 222 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 2 bè

Bên kia Biển Đỏ - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhận ra Thánh Giá - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Chuyện tình giêsu - Tác giả: Thanh Lâm - Download: 211 lần - Phiên bản: 2 bè

Tình Chúa - Thi Thức

Tình Chúa - Thi Thức

Khi tình yêu con còn mơ, tin yêu con dệt thơ, thì tình Chúa hững hờ. Chúa vẫn dang tay trông ...
Tác giả: Đỗ Thi Thức | Đã xem: 737 lần | Download: 36 lần| Phiên bản: 1 bè

Bạn trẻ đón mừng ngàn năm mới - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngọn đèn dâng hiến - Tác giả: Lm. Ân Đức - Download: 14 lần - Phiên bản: lời dâng 64

Chúa có buồn - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Nỗi lòng thai nhi

Nỗi lòng thai nhi

Con có tội gì đâu, mà mẹ bỏ con sao đành? Con có tội gì đâu để rồi con chẳng được sinh ra? Con nhớ từng ngày qua được nằm trong lòng mẹ thương mến, hằng thầm mơ một ngày sẽ đến ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 810 lần | Download: 25 lần| Phiên bản: 3 bè

Mẹ đành bỏ con sao? - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 31 lần - Phiên bản: 1 bè

Con có tội tình chi - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 14 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời người con chưa ra đời - Tác giả: Mai Nguyên Vũ - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa rửa chân con sao (nghi thức rửa chân)

Chúa rửa chân con sao (nghi thức rửa chân)

Chúa mà rửa chân con sao? Lạy Chúa! Chúa mà rửa chân con sao, Lạy Chúa. Nếu Thầy không ...
Tác giả: Cát Minh | Đã xem: 2792 lần | Download: 1017 lần| Phiên bản: 2 bè

Từ cạnh sườn Chúa (khi vảy nước thánh) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 32 lần - Phiên bản: Chưa biết

Phép thánh tẩy - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Phụng vụ phép rửa - Tác giả: Lm. Hoàng Kim - Download: 6 lần - Phiên bản: Chưa biết

Mùa hồng ân (hợp xướng)

Mùa hồng ân (hợp xướng)

Mùa hồng ân, hồng ân đã (a) về, hãy reo mừng, reo mừng và cảm tạ muôn hồng phúc Chúa ...
Tác giả: Nam Hải - Hải Linh | Đã xem: 1303 lần | Download: 200 lần| Phiên bản: hợp xướng

Yêu như Cha trên trời (năm thánh Lòng Thương Xót) - Tác giả: Lm. Duy Linh - Download: 246 lần - Phiên bản: 3 bè

Khúc hát tri ân (năm thánh Lòng Thương Xót) - Tác giả: Phạm Đức Huyến - Download: 223 lần - Phiên bản: hợp xướng

Lâm Bích tạ ơn 40 năm - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Cùng Chúa con lên đường

Cùng Chúa con lên đường

Tạ ơn Chúa đã kết hiệp chúng con nên một, cùng Giáo xứ gia đình sống hiệp thông luôn yêu ...
Tác giả: Trần Phương Đông | Đã xem: 599 lần | Download: 41 lần| Phiên bản: 1 bè

Kìa Giêsu - Tác giả: Song Anh - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Tuổi trẻ - Tác giả: Lm. Mi Trầm - Download: 49 lần - Phiên bản: 1 bè

Lên đường - Ý Vũ - Tác giả: Ý Vũ - Download: 67 lần - Phiên bản: 1 bè

Thánh Thần Chúa đến

Thánh Thần Chúa đến

Đấng Lời Chúa hứa rõ ràng, mười ngày sau cuộc siêu thắng về trời. Tông đồ đang ở một nơi ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 506 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 1 bè

Chết cho loài người - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Theo đời ẩn thân - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Loan tin cứu độ - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Cùng vui sống đón xuân

Cùng vui sống đón xuân

Mùa xuân tân niên mới sang, vui sống lớn thêm một tuổi. Mùa xuân hoa lóe sắc hồng, đàn chim ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 370 lần | Download: 2 lần| Phiên bản: 2 bè

Hát lên nào - Tác giả: Lm. Trinh Quang - Download: 16 lần - Phiên bản: 2 bè

Tâm ca Gia trưởng - Tác giả: Thế Thông - Lm. Nguyễn Văn Hưng - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Tâm ca tuổi trẻ - Tác giả: Thế Thông - Lm. Nguyễn Văn Hưng - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Có chí thì nên

Có chí thì nên

Có chí thì nên nhà có nền thì vững chắc, con lo chăm học cho chóng lên người. Con không ham ...
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Đã xem: 750 lần | Download: 118 lần| Phiên bản: 1 bè

Bác nhà nông - Tác giả: Chưa biết - Download: 0 lần - Phiên bản: Chưa biết

Mẹ mênh mông trăng rằm - Tác giả: Hồng Bính - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Vòng tay yêu thương (2 bè) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 2 bè

Mẹ vẫn yêu Hòn Chông

Mẹ vẫn yêu Hòn Chông

Mẹ vẫn yêu Hòn Chông đấy thôi. Mênh mông những biển nước non trời. Thơm thảo một lòng ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 415 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Mẹ vẫn ở đầu non - Tác giả: Hải Triều - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhật ký gửi mẹ bề trên (chuyện bảy cánh hồng Trung Quốc) - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

40 năm trôi qua (Lâm Bích - Nha Trang) - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 3 lần - Phiên bản: dâng lễ - 2 bè

Khép mi

Khép mi

Lắng trong sương ngàn tiếng đêm dịu dàng, tàn hơi cuối đời con đến bên Người. Dạt dào tin ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 584 lần | Download: 31 lần| Phiên bản: 4 bè

Avê Maria - Hải Triều - Tác giả: Hải Triều - Download: 39 lần - Phiên bản: 1 bè

Ca mừng chiến công - Tác giả: Hải Triều - Download: 17 lần - Phiên bản: 2 bè

Chúa vĩ đại biết bao - Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Download: 42 lần - Phiên bản: 1 bè

Con có một Tổ quốc

Con có một Tổ quốc

Tiếng chuông ngân trầm Việt nam nguyện cầu. Tiếng chuông não nùng Việt nam buồn thảm ...
Tác giả: Ninh Doãn Hùng - Gm. Nguyễn Văn Thuận | Đã xem: 599 lần | Download: 40 lần| Phiên bản: 1 bè

Cô gái đồng trinh - Tác giả: Lê Anh - Hàn Mạc Tử - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Đám cưới đầu năm - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Đám cưới đôi mình - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

 

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 260
  • Khách viếng thăm: 103
  • Máy chủ tìm kiếm: 157
  • Hôm nay: 17877
  • Tháng hiện tại: 480616
  • Tổng lượt truy cập: 23294501
Kiếm tiền dễ dàng