Nhà bảo trợ chính

Lễ thánh tử đạo (thánh vịnh 33)

Lễ thánh tử đạo (thánh vịnh 33)

Chúa đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Tôi chúc tụng Chúa chẳng khi ngơi. Miệng tôi liên lỉ ca ...
Tác giả: Hvh | Đã xem: 876 lần | Download: 69 lần| Phiên bản: 2 bè

Dâng lên Cha (1) - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 6 lần - Phiên bản: 3

Tôi ngước nhìn (thánh vịnh 122 - Chúa nhật 14 quanh năm - năm B) - Tác giả: Lm. La Thập Tự - Download: 4 lần - Phiên bản: Tv. 122

Nếu không có Ngài - Thế Bạch - Tác giả: Trương Thế Bạch - Download: 115 lần - Phiên bản: 1 bè

Ngày trông đợi

Ngày trông đợi

Nhìn về Chúa con luôn trông đợi, vượt dương gian lắm lúc nổi trôi. Ngày hân hoan dù có xa ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 319 lần | Download: 10 lần| Phiên bản: 1 bè

Hãy làm mưa rơi - Tác giả: Phanxicô - Download: 16 lần - Phiên bản: Chưa biết

Trời cao ơi - Quốc Vinh - Tác giả: Quốc Vinh - Download: 108 lần - Phiên bản: 2 bè

Xin Chúa đến (2 bè) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 23 lần - Phiên bản: 2 bè

Đêm thanh bình

Đêm thanh bình

Đêm nay đêm thanh bình đêm hạnh phúc vô biên. Đêm nay đêm ân tình đêm trời đất giao ...
Tác giả: Ngọc Linh | Đã xem: 578 lần | Download: 20 lần| Phiên bản: 1 bè

Một Hài Nhi - Kim Long - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 445 lần - Phiên bản: Chưa biết

Trời đông Bêlem - Tác giả: Giang Tâm - Download: 224 lần - Phiên bản: 2 bè

Một đêm đông - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 18 lần - Phiên bản: Chưa biết

Magnificat (lễ Đức Mẹ lên trời)

Magnificat (lễ Đức Mẹ lên trời)

Vang lên lời ngợi ca cùng chúc tụng Ngài là Chúa muôn loài, là Đấng cứu độ tôi. Đây thân ...
Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Đã xem: 1728 lần | Download: 604 lần| Phiên bản: 2 bè

Bài ca Mông Triệu - Tác giả: Nguyễn Bách - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lời kinh yêu thương - Văn Chi - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Dâng Mẹ một chiều - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 396 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thiên Chúa Ba Ngôi (2 bè)

Thiên Chúa Ba Ngôi (2 bè)

Thiên Chúa Ba Ngôi Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần, Ngài là quyền năng, là áng sáng ...
Tác giả: Viết Chung | Đã xem: 825 lần | Download: 40 lần| Phiên bản: 2 bè

Chúc tụng Ba Ngôi - Tác giả: Lữ Hành - Download: 120 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúc tụng Chúa Ba Ngôi - Nam Sơn - Tác giả: Nam Sơn - Download: 10 lần - Phiên bản: Chưa biết

Vinh danh Ba Ngôi - Tác giả: Lm. Thái Nguyên - Download: 156 lần - Phiên bản: 4

Vạn tuế Chúa Kitô - Duy Tân

Vạn tuế Chúa Kitô - Duy Tân

Con chiên đã bị giết hy sinh cam chịu chết nên giá chuộc nhân loâi tội lỗi. Muôn dân tôn thờ ...
Tác giả: Duy Tân | Đã xem: 645 lần | Download: 17 lần| Phiên bản: 1 bè

Thánh vịnh 146 - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 64 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chúa Kitô vua - Quý Báu - Tác giả: Lm. Quý Báu - Download: 330 lần - Phiên bản: 1 bè

Đức thánh quân - Tác giả: Martinô - Download: 37 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ca tiếp liên lễ hiện xuống

Ca tiếp liên lễ hiện xuống

Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến trần gian từ trời cao gởi xuống nguồn ánh sáng tỏa ...
Tác giả: Mi Giáng | Đã xem: 958 lần | Download: 126 lần| Phiên bản: 1 bè

Xin ban Thánh Thần - Trần Thế - Tác giả: Trần Thế - Download: 19 lần - Phiên bản: 2 bè

Đón hơi thở Thánh Thần - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Xin Thần Linh Chúa (1) - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 13 lần - Phiên bản: Chưa biết

Dù mắt con không thấy (kèm bản đệm đàn)

Dù mắt con không thấy (kèm bản đệm đàn)

Dù mắt con không thấy nhưng con tin Chúa ngự nơi đây. Dù trí con không hiểu nhưng con tin ...
Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Đã xem: 734 lần | Download: 104 lần| Phiên bản: 2 bè

Bánh bởi trời (hợp xướng) - Tác giả: Tiến Linh - Download: 121 lần - Phiên bản: Hợp xướng

Kho tàng tình yêu - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 46 lần - Phiên bản: Chưa biết

Chút lửa nóng - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 2 lần - Phiên bản: 1 bè

Ôi lòng thương xót Chúa

Ôi lòng thương xót Chúa

Từ nơi Thánh tâm những giọt máu cùng nước trào tuôn. Từ nơi Thánh Giá ơn cứu rỗi đổ xuống ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Đã xem: 1024 lần | Download: 72 lần| Phiên bản: 2 bè

Chuỗi lòng thương xót - Tác giả: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp - Download: 174 lần - Phiên bản: 2 bè

Hãy loan truyền lòng thương xót - Tác giả: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp - Download: 135 lần - Phiên bản: 2 bè

Lòng xót thương của Cha - Tác giả: Sr. Hiền Hòa - Download: 28 lần - Phiên bản: 2 bè

Dấu chân bụi trần

Dấu chân bụi trần

Đường con đi hôm nay cỏ hoa níu chân kêu mời. Đường con đi hôm mai phong trần giữa nơi ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 543 lần | Download: 23 lần| Phiên bản: 2 bè

Trở về - Trầm Thiên Thu - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 5 lần - Phiên bản: Chưa biết

Viên đá cuội - Tác giả: Chưa biết - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Kiếp bụi tro - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 45 lần - Phiên bản: 2 bè

Sứ điệp phục sinh

Sứ điệp phục sinh

Trong Đức Kitô phục sinh, muôn muôn loài được phục hồi sự sống mới. Trong Đức Kitô ...
Tác giả: Lm. Fa Thăng | Đã xem: 1163 lần | Download: 116 lần| Phiên bản: 1 bè

Thân xác làm bánh - Tác giả: VKP - Download: 103 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hãy vui lên - Hải Nguyễn - Tác giả: Hải Nguyễn - Download: 17 lần - Phiên bản: Chưa biết

Ôi đêm rực sáng - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Sa bat Chúa nhật

Sa bat Chúa nhật

Hôm nay là ngày chúa nhật một ngày được Chúa ban cho, hãy lo phụng thờ Thiên Chúa vì bao ...
Tác giả: Lm. Thanh Bình | Đã xem: 324 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: Chưa biết

Sống Phúc âm giữa đời - Tác giả: Lm. Thanh Bình - Download: 3 lần - Phiên bản: Chưa biết

Hãy tha bảy mươi lần bảy (Chúa nhật 24 thường niên - năm A) - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ - Download: 626 lần - Phiên bản: 1 bè

Bài ca Đức Mến - Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa - Download: 13 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thánh vịnh 125 - Vũ Thành An

Thánh vịnh 125 - Vũ Thành An

Khi Chúa đem Sion trở về, lòng chúng tôi như đang còn mơ. Miệng chúng tôi hân hoan rạng ...
Tác giả: Pt. Vũ Thành An | Đã xem: 591 lần | Download: 25 lần| Phiên bản: Chưa biết

Chén cứu độ (Thánh vịnh 115) - Tác giả: Vinam - Download: 11 lần - Phiên bản: Chưa biết

Toàn thể trái đất hãy reo mừng Thiên Chúa (thánh vịnh 65) - Tác giả: Quốc Vinh - Download: 19 lần - Phiên bản: Tv. 65 - 2 bè

Ngày Chúa lập ra (thánh vịnh 117) - Tác giả: Vũ Đình Ân - Download: 111 lần - Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè

Chìa khóa nước trời (lễ thánh Phêrô và Phaolô - năm B)

Chìa khóa nước trời (lễ thánh Phêrô và Phaolô - năm B)

Này Phêrô con là đá, trên viên đá này Thầy xây Hội Thánh của Thầy. Này Phêrô con là đá trên ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Đã xem: 674 lần | Download: 29 lần| Phiên bản: 2 bè

Lạy Thánh Giuse - Nguyễn Duy - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 37 lần - Phiên bản: Chưa biết

Thánh Mỹ thánh Truật thánh Đường - Tác giả: Hải Triều - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Giuse lao động - Tác giả: Viết Chung - Download: 519 lần - Phiên bản: 2 bè

Nguyện cầu Thánh Gia

Nguyện cầu Thánh Gia

Chuyện ngày xưa hôm nay vẫn đây chuyện ngày xưa nay vẫn đẹp mầu là chuyện xưa nơi gia ...
Tác giả: Lm. Từ Duyên | Đã xem: 3602 lần | Download: 1562 lần| Phiên bản: 2 bè

Tình yêu Thánh Gia thất - Tác giả: Lm. Fa Thăng - Download: 946 lần - Phiên bản: 2 bè

Noi gương Thánh Gia - Tác giả: Viết Chung - Download: 1103 lần - Phiên bản: 2 bè

Phúc cho ai (lễ Thánh Gia) - Tác giả: Cao Thanh Hoàng - Download: 36 lần - Phiên bản: nhập lễ

Hạ trắng con nhớ mẹ

Hạ trắng con nhớ mẹ

Giọt nắng chiều nay, giọt nắng sầu. Hồn con ngơ ngác biết đi về đâu. Quê hương xa cách ...
Tác giả: Lm. Tri Ân Ca - Trịnh Du | Đã xem: 639 lần | Download: 8 lần| Phiên bản: 1 bè

Cầu cho Cha Mẹ 6 (2 bè) - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 14 lần - Phiên bản: 2 bè

Tay bắt mặt mừng - Tác giả: Viết Chung - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Cha cõng con - Tác giả: Lm. Trọng Khẩn - Download: 9 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình khúc tạ ơn

Tình khúc tạ ơn

Hai mươi lăm năm cùng nhau kết duyên tơ hồng dìu nhau bước đi trên đường trọn niềm tin yêu một Chúa ...
Tác giả: Sr. Tường Vy | Đã xem: 861 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Sống cho người yêu - Tác giả: Lm. Thành Tâm - Download: 350 lần - Phiên bản: 1 bè

Bước ngàn hoa - Tác giả: Trần Đại Phước - Download: 437 lần - Phiên bản: 2 bè

Những chiếc nhẫn này - Tác giả: Phanxicô - Download: 5 lần - Phiên bản: 2 bè

Nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân con hái dâng cha và hái dâng Mẹ trong ngày đầu xuân. Nụ tầm xuân xin dâng ...
Tác giả: Lm. Từ Duyên | Đã xem: 1976 lần | Download: 394 lần| Phiên bản: 2 bè

Hoan ca mùa trường xuân - Tác giả: Hải Linh - Download: 80 lần - Phiên bản: 2 bè

Rượu bánh bốn mùa - Tác giả: Phanxicô - Download: 74 lần - Phiên bản: dâng lễ

Chúa chính là mùa xuân (hợp xướng) - Tác giả: Thế Thông - Download: 285 lần - Phiên bản: hợp xướng

Tình thương Chúa - Mai Thôn

Tình thương Chúa - Mai Thôn

Tình thương Chúa mênh mông biển trời là tình thương chứa chan cuộc đời, tình thương Chúa ...
Tác giả: Mai Thôn | Đã xem: 442 lần | Download: 18 lần| Phiên bản: 1 bè

Sống Tin Mừng - Têrêsa - Tác giả: Sr. Têrêsa - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Lời tình tự - Tác giả: Lm. Ân Đức - Download: 134 lần - Phiên bản: 2 bè

Trọn đời cảm mến - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 68 lần - Phiên bản: 1 bè

Nhân chứng thời đại mới

Nhân chứng thời đại mới

Cùng bước lên đường xây dựng một thế giới mới. Làm chứng cho đời hiên ngang thiếu niên ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Đã xem: 676 lần | Download: 20 lần| Phiên bản: 2 bè

Ra đi làm nhân chứng - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 89 lần - Phiên bản: 2 bè

Loan báo Tin Mừng - Từ Duyên - Tác giả: Lm. Từ Duyên - Download: 120 lần - Phiên bản: 2 bè

Đừng sợ - Tác giả: Nhóm Lửa Hồng - Download: 164 lần - Phiên bản: 1 bè

Từ vực sâu u tối

Từ vực sâu u tối

Từ vực sâu tăm tối bao linh hồn lầm lỗi đang khổ đau sám hối xin Chúa thương thứ tha hết tội ...
Tác giả: Trùng Dương | Đã xem: 1658 lần | Download: 119 lần| Phiên bản: 1 bè

Khi tôi nằm xuống - Tác giả: Phanxicô - Download: 84 lần - Phiên bản: Chưa biết

Lạy Chúa xin hãy xót thương - Tác giả: Trùng Dương - Download: 13 lần - Phiên bản: 1 bè

Giờ nào Chúa đến - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Thế Thông - Download: 107 lần - Phiên bản: hợp xướng

Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai (ngắm thứ ba - mầu nhiệm Thương)

Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai (ngắm thứ ba - mầu nhiệm Thương)

Sau khi đánh đòn Người, bọn lính kết một vòng gai, bọn lính kết một vòng gai làn vương miện ...
Tác giả: Sr. Trầm Hương | Đã xem: 894 lần | Download: 12 lần| Phiên bản: 2 bè

Điệp khúc mầu nhiệm Mừng - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 19 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Sáng) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 8 lần - Phiên bản: 2 bè

Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh (ngắm thứ tư - mầu nhiệm Vui) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 795 lần - Phiên bản: 2 bè

Kinh chiều thứ tư tuần 2 (1)

Kinh chiều thứ tư tuần 2 (1)

Xin Chúa lắng tai nghe đoàn con cái hát, lúc chiều buông lời kinh trầm hương. Trước nhan ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 546 lần | Download: 1 lần| Phiên bản: kinh chiều

Thứ hai tuần 2 Phục sinh (kinh chiều - cung 2) - Tác giả: Chưa biết - Download: 1 lần - Phiên bản: kinh chiều

Kinh chiều thứ sáu tuần 1 - Tác giả: Chưa biết - Download: 5 lần - Phiên bản: kinh chiều

Lễ Chúa Ba Ngôi (kinh chiều 1&2) - Tác giả: Chưa biết - Download: 2 lần - Phiên bản: kinh chiều

Lời gọi yêu thương

Lời gọi yêu thương

Nào hỡi ai vai mềm gánh nặng ngày đêm, thân gầy dong duổi ngược xuôi chán trường. Nào về ...
Tác giả: Hương Giang | Đã xem: 1267 lần | Download: 119 lần| Phiên bản: 1 bè

Đây ngày vinh phúc - Tác giả: Ngọc Khánh - Download: 14 lần - Phiên bản: 2 bè

Ca mừng Thiên Chúa (thánh vịnh 116) - Tác giả: Lm. Kim Long - Download: 23 lần - Phiên bản: Tv. 116 - 3 bè

45 năm hồng ân - Tác giả: Chưa biết - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Tìm Chúa - Ý Vũ

Tìm Chúa - Ý Vũ

Con đi tìm Chúa lúc biển đời mông lung không nơi để đến, sống như thuyền vô hướng. Hãy ...
Tác giả: Ý Vũ | Đã xem: 755 lần | Download: 44 lần| Phiên bản: 2 bè

Giã từ - Tác giả: Trầm Thiên Thu - Download: 52 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa ở giữa chúng tôi - Tác giả: Hải Triều - Download: 0 lần - Phiên bản: 2 bè

Ơn gọi Mân Côi - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Tình Chúa Phục Sinh

Tình Chúa Phục Sinh

Xin cho con yêu người thay cho Chúa. Xin cho con yêu Chúa hơn yêu người. Xin cho con vui ...
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Đã xem: 440 lần | Download: 11 lần| Phiên bản: 1 bè

Chúa nhìn con (tâm sự của Phêrô sau khi chối Thầy) - Tác giả: Lm. Ân Đức - Download: 15 lần - Phiên bản: ngoài phụng vụ

Hạt giống cứu độ - Tác giả: Lm. Phương Anh - Download: 3 lần - Phiên bản: 1 bè

Chỉ mình Chúa - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Em có lỗi gì đâu?

Em có lỗi gì đâu?

Em có lỗi gì đâu? Với cuộc đời và với mọi người mà tại sao hôm nay em vắng mẹ và vắng bóng ...
Tác giả: Chưa biết | Đã xem: 682 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Ôi sinh linh bé bỏng - Tác giả: Chưa biết - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Thai nhi van xin - Tác giả: Thế Thông - Download: 9 lần - Phiên bản: 2 bè

Mẹ đành bỏ con sao? - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Download: 31 lần - Phiên bản: 1 bè

Khi xức tro

Khi xức tro

Khi xức tro trên đầu hãy thực hành sám hối hãy nhiệt tình đổi mới và đón nhận tin Mừng ...
Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Đã xem: 1055 lần | Download: 38 lần| Phiên bản: Chưa biết

Nghi thức Khấn lần đầu - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 6 lần - Phiên bản: 1 bè

Chúa rửa chân con sao (nghi thức rửa chân) - Tác giả: Cát Minh - Download: 1346 lần - Phiên bản: 2 bè

Nào ca hát (nghi thức chuyển mình thánh) - Tác giả: Hoàng Lý - Download: 340 lần - Phiên bản: 1 bè

Lâm Bích tạ ơn 40 năm

Lâm Bích tạ ơn 40 năm

Làm sao biết được đường đi nếu không có người chỉ lối. Làm sao biết nơi đi tới nếu không có ...
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Đã xem: 637 lần | Download: 4 lần| Phiên bản: 1 bè

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa - Tác giả: Hoàng Linh - Download: 229 lần - Phiên bản: 1 bè

Bài ca năm thánh 2010 - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 13 lần - Phiên bản: 2 bè

Mùa hồng ân (hợp xướng) - Tác giả: Nam Hải - Hải Linh - Download: 266 lần - Phiên bản: hợp xướng

Tiếng hát bay xa

Tiếng hát bay xa

La la...la Chúa đã thương cho con được làm người, Chúa dẫn đưa con vào trời đất mới trọn ...
Tác giả: Thế Thông | Đã xem: 860 lần | Download: 23 lần| Phiên bản: 3 bè

Theo Người - Tác giả: Nam Du - Download: 24 lần - Phiên bản: 1 bè

Xanh lên màu mạ non - Tác giả: Ý Vũ - Download: 40 lần - Phiên bản: 2 bè

Tuổi trẻ vào đời - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 106 lần - Phiên bản: 1 bè

Giáo Hội tiên khởi

Giáo Hội tiên khởi

Đang khi loan báo Nước Trời, Giêsu quy tụ mọi người tin theo. Lập nên Hội Thánh người nghèo ...
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Đã xem: 554 lần | Download: 0 lần| Phiên bản: 1 bè

Chúa Giêsu lên trời - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý - Download: 28 lần - Phiên bản: 1 bè

Chuyện đời giáo lý viên - Tác giả: Chưa biết - Download: 8 lần - Phiên bản: 1 bè

Giáo lý viên ca - Tác giả: Thế Thông - Download: 96 lần - Phiên bản: 1 bè

Đời ca vui

Đời ca vui

Ta vui ca hát bên nhau, đời vui thú phút giây sum vầy. Chung tay vun đắp tương lai đời tươi ...
Tác giả: Giuse | Đã xem: 548 lần | Download: 7 lần| Phiên bản: 1 bè

Ánh sáng niềm tin - Tác giả: Lm. Văn Chi - Download: 8 lần - Phiên bản: 1 bè

Chớ xét đoán nhau - Tác giả: Lm. Hoàng Phúc - Download: 67 lần - Phiên bản: 1 bè

Ca đoàn Ngôi Ba - Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Hoài Tuyên - Nguyễn Hoàng - Download: 7 lần - Phiên bản: 1 bè

Con chó nhà em & Trường của em

Con chó nhà em & Trường của em

Nhà em có một con chó lông nó đen, đen tuyền chân nó đi vòng kiềng. Mỗi khi có khách tới - Trường của em ôi to quá là to, từng chứa bao là bao nhiêu học trò. Từng phòng học ...
Tác giả: Hải Nguyễn | Đã xem: 704 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 11 lần - Phiên bản: 1 bè

Tổ ấm - Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Giáng sinh đang về - Tác giả: Viết Chung - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Mẹ Nha Trang

Mẹ Nha Trang

Mẹ Nha Trang con về tìm dòng sữa thơm ngon. Dòng sữa đã nuôi con ngọt ngào vui sống khôn ...
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Đã xem: 763 lần | Download: 3 lần| Phiên bản: 1 bè

Lâm Bích Nha Trang tình yêu của con - Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng - Download: 0 lần - Phiên bản: 1 bè

Mẹ vẫn ở đầu non - Tác giả: Hải Triều - Download: 4 lần - Phiên bản: 1 bè

Thư Noel gửi Huế - Tác giả: Hải Triều - Download: 1 lần - Phiên bản: 1 bè

Thánh Thánh Thánh - Hải Triều

Thánh Thánh Thánh - Hải Triều

Lạy Thiên Chúa thánh thiện nghìn trùng. Đại cung chúc chí tôn. Trời cùng với đất chói chang ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 569 lần | Download: 11 lần| Phiên bản: 1 bè

Con có một bài ca - Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Download: 47 lần - Phiên bản: 1 bè

Ca mừng chiến công - Tác giả: Hải Triều - Download: 19 lần - Phiên bản: 2 bè

Khép mi - Tác giả: Hải Triều - Download: 37 lần - Phiên bản: 4 bè

Chúc mừng - Hải Triều

Chúc mừng - Hải Triều

Xin gửi theo hương hồng lời chân thành mến thân. Chúc mừng, chúc mừng quan thầy tặng ...
Tác giả: Hải Triều | Đã xem: 619 lần | Download: 19 lần| Phiên bản: 1 bè

Ngàn thu một chữ tâm - Tác giả: Hải Triều - Download: 3 lần - Phiên bản: 2 bè

Mùa xuân đã về (3 bè) - Tác giả: Sr. Trầm Hương - Download: 32 lần - Phiên bản: 3 bè

Lòng mẹ (2 bản) - Tác giả: Y Vân - Hải Linh - Download: 1083 lần - Phiên bản: 1 bè & hợp xướng

 
Đăng ký ngay
Kiếm tiền dễ dàng

Top download

Lời bài hát mới

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 182
  • Khách viếng thăm: 181
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 21312
  • Tháng hiện tại: 826074
  • Tổng lượt truy cập: 34192488