Nhà bảo trợ chính

Allêluia (Chúa nhật 2 Phục Sinh) Allêluia (Chúa nhật 2 Phục Sinh)

Allêluia...Allêluia! Chúa phán: Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên đã tin, phúc cho những ai

Tác giả: HVH | Gửi lên: 21/05/2016 15:03 | Đã xem: 1306 lần | Download: 269 lần | Phiên bản: 2 bè
Alleluia Phục Sinh - Thiên Phúc Alleluia Phục Sinh - Thiên Phúc

Allêluia...Allêluia! Đức Kitô đã chịu hiến tế, làm chiên lễ vượt qua vì chúng ta. Nào ta hãy

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 14:48 | Đã xem: 1143 lần | Download: 248 lần | Phiên bản: 3 bè
Vẫn trọn tình thương (thánh vịnh 117) (2 bản) Vẫn trọn tình thương (thánh vịnh 117) (2 bản)

Allêluia...Allêluia! Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ. Hãy tạ ơn

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 14:47 | Đã xem: 887 lần | Download: 259 lần | Phiên bản: 2 bè & 3 bè
Alleluia (8 lần) ngày 25 Giáng Sinh Alleluia (8 lần) ngày 25 Giáng Sinh

Allêluia...Allêluia! Ngày tháng đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân hỡi đến mà thờ lạy

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 14:43 | Đã xem: 1075 lần | Download: 202 lần | Phiên bản: 3 bè
Alleluia (4 lần) ngày 25 Giáng Sinh Alleluia (4 lần) ngày 25 Giáng Sinh

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Ngày tháng đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 14:42 | Đã xem: 988 lần | Download: 198 lần | Phiên bản: 3 bè
Allêluia Phục sinh - Đình Ân Allêluia Phục sinh - Đình Ân

Hallêluia! Hallêluia! Ngợi mừng vua vinh thắng. Hallêluia! Hallêluia! Trần hoàn tung hô

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 00:57 | Đã xem: 624 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia lễ hôn phối - Viễn Xứ Allêluia lễ hôn phối - Viễn Xứ

Thiên Chúa là tình yêu, là tình yêu Allêluia! Nên chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 08:46 | Đã xem: 1539 lần | Download: 305 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia Phục Sinh - Thiên Lý Allêluia Phục Sinh - Thiên Lý

Allêluia...Allêluia! Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã dâng mình hiến tế. Nào ta cùng

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:26 | Đã xem: 916 lần | Download: 148 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia lễ mồng 1 tết - Thiên Lý Allêluia lễ mồng 1 tết - Thiên Lý

Allêluia...Allêluia! Này Chúa phán nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy trong mọi lúc

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:24 | Đã xem: 970 lần | Download: 120 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia lễ hiện xuống - Thiên Lý Allêluia lễ hiện xuống - Thiên Lý

Allêluia...Allêluia! Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến chiếu sáng tâm hồn đổi mới

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:15 | Đã xem: 723 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia hôn phối - Thiên Lý Allêluia hôn phối - Thiên Lý

Allêluia...Allêluia! Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu thiết tha tuyệt vời. Chúng ta hãy yêu thương

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:14 | Đã xem: 1259 lần | Download: 228 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia lễ đêm Giáng Sinh (hợp xướng) Allêluia lễ đêm Giáng Sinh (hợp xướng)

Allêluia...Allêluia! Ta báo cho anh em một tin mừng hôm nay Đấng cứu thế là Chúa Kitô đã

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:12 | Đã xem: 1923 lần | Download: 652 lần | Phiên bản: hợp xướng
Allêluia lễ các thánh tử đạo Việt Nam (hợp xướng) Allêluia lễ các thánh tử đạo Việt Nam (hợp xướng)

Allêluia...Allêluia! Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô thì phúc cho anh em vì Thánh

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:09 | Đã xem: 1079 lần | Download: 187 lần | Phiên bản: hợp xướng
Alleluia lễ Phục Sinh (2 bộ) Alleluia lễ Phục Sinh (2 bộ)

Allêluia...Allêluia! Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô hiến tế. Vậy chúng ta hãy hân hoan

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/12/2015 23:48 | Đã xem: 1244 lần | Download: 225 lần | Phiên bản: 2 bè
Alleluia lễ Đức Mẹ lên trời Alleluia lễ Đức Mẹ lên trời

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Đức Maria đã được mời gọi lên trời, ngàn muôn Thiên

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/12/2015 23:45 | Đã xem: 1950 lần | Download: 626 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia Thiên Chúa luôn ở cùng (lễ hôn phối) Allêluia Thiên Chúa luôn ở cùng (lễ hôn phối)

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Ai ở trong tình

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/12/2015 23:37 | Đã xem: 1062 lần | Download: 129 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia Hãy yêu thương nhau (lễ hôn phối) Allêluia Hãy yêu thương nhau (lễ hôn phối)

Allêluia! Allêluia! Thiên Chúa là tình yêu chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/12/2015 23:32 | Đã xem: 3346 lần | Download: 1122 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia lễ cầu hồn (3 bộ) Allêluia lễ cầu hồn (3 bộ)

Allêluia! Allêluia! Thiên Chúa vì yêu thương thế gian nên Ngài đã hiến - Chúa phán hỡi những người Cha ta chúc phúc hãy đến - Quê hương chúng ta trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/12/2015 23:30 | Đã xem: 1778 lần | Download: 525 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia Giáng sinh Allêluia Giáng sinh

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Ngày thánh đã rọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân tộc hãy tới

Tác giả: Lm. Nguyễn Hùng Cường | Gửi lên: 02/12/2015 16:24 | Đã xem: 755 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 2 bè
Hallêluia Ta là mục tử Hallêluia Ta là mục tử

Hallêluia! Hallêluia! Chúa phán: Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 27/11/2015 14:51 | Đã xem: 831 lần | Download: 87 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia vượt qua Allêluia vượt qua

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitọ đã hiến tế. Nào chúng ta

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 26/11/2015 19:05 | Đã xem: 619 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia (lễ Đức Mẹ mân côi) Allêluia (lễ Đức Mẹ mân côi)

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Avê Maria, Avê Maria Mẹ đầy ơn phúc, đầy ơn phúc

Tác giả: Nam Sơn | Gửi lên: 24/11/2015 00:52 | Đã xem: 2216 lần | Download: 864 lần | Phiên bản: 3 bè
Alleluia Alleluia (câu xướng tất cả các lễ - năm ABC) Alleluia Alleluia (câu xướng tất cả các lễ - năm ABC)

Allêluia và câu xướng cho tất cả các lễ vọng , lễ chính, lễ Chúa nhật thường niên trong năm, thuộc các năm A, năm B, năm C

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 00:23 | Đã xem: 2080 lần | Download: 707 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia thành hôn Alleluia thành hôn

Alleluia...Alleluia! Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Ai ở trong tình yêu thì Thiên

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 07/11/2015 09:41 | Đã xem: 763 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia lễ hôn phối Allêluia lễ hôn phối

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Hãy yêu nhau như Cha yêu loài người. Đến mai sai khi

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 06/11/2015 10:20 | Đã xem: 1877 lần | Download: 376 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia mẫu tận hiến (3 mẫu) Allêluia mẫu tận hiến (3 mẫu)

Allêluia...Allêluia! Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: này đây Thầy ở cùng các con mọi

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 01:55 | Đã xem: 1286 lần | Download: 319 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia hôn phối (2 bè) Allêluia hôn phối (2 bè)

Allêluia! Allêluia! Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã kết hợp duyên tình cho đôi uyên ương tràn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 01/11/2015 01:50 | Đã xem: 826 lần | Download: 85 lần | Phiên bản: 2 bè
Trái tim cực thánh Trái tim cực thánh

Lạy trái tim cực thánh Chúa Giêsu là nguồn thương xót vô ngần. Tuôn lai láng ơn lành dòng

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 01:46 | Đã xem: 835 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia lễ hiển linh - Huy Hoàng Allêluia lễ hiển linh - Huy Hoàng

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Chúng tôi đi từ phương Đông xa đi tới. Theo ánh sao sáng

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 28/10/2015 23:29 | Đã xem: 909 lần | Download: 78 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia lễ Mẹ Thiên Chúa Allêluia lễ Mẹ Thiên Chúa

Allêluia a a Allêluia a a. Thuở xưa Chúa đã dùng lời các tiên tri mà phán dạy tổ tiên ta. Nhưng

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 28/10/2015 23:27 | Đã xem: 1256 lần | Download: 130 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia lễ Thánh Gia Allêluia lễ Thánh Gia

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Nguyện xin bình an Đức Kitô làm chủ trong lòng anh em

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 28/10/2015 23:26 | Đã xem: 838 lần | Download: 92 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia lễ phong chức Alleluia lễ phong chức

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Chúa phán rằng ta là mục tử tốt lành. Ta biết, ta biết các chiên Ta

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 00:42 | Đã xem: 1439 lần | Download: 297 lần | Phiên bản: 2 bè
Alleluia (lễ phong chức hoặc lễ mở tay) Alleluia (lễ phong chức hoặc lễ mở tay)

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Hỡi thơ nhi con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng tối cao. Con sẽ ra

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 00:39 | Đã xem: 928 lần | Download: 115 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia Chúa nhật Phục Sinh Alleluia Chúa nhật Phục Sinh

Allêluia! Allêluia! Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 25/10/2015 16:02 | Đã xem: 1448 lần | Download: 324 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia con xin lắng nghe Alleluia con xin lắng nghe

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Con xin lắng nghe lời của Chúa. Ngày đêm suy gẫm thực hành để

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:58 | Đã xem: 651 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluyah một tin mừng Alleluyah một tin mừng

Alleluiyah! Alleluiyah! Ta báo cho anh em một tin mừng, một tin mừng: hôm nay Chúa cứu thế

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:57 | Đã xem: 697 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: 3 bè
Allêluia ngày thánh Allêluia ngày thánh

Ngày thánh đã rọi ánh sáng trên chúng ta, hỡi khắp muôn dân hãy đến thờ lạy Chúa vì hôm

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:54 | Đã xem: 704 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
Halleluia lễ đặt viên đá Halleluia lễ đặt viên đá

Hallêluia! Hallêluia! Hallêluia! Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an

Tác giả: Bùi Công Thuấn | Gửi lên: 25/10/2015 15:53 | Đã xem: 732 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 1 bè
Hãy chúc tụng Chúa - Halleluia lễ tạ ơn Hãy chúc tụng Chúa - Halleluia lễ tạ ơn

Hallêluia...Hallêluia! Chúc tụng Thiên Chúa chúng ta, chúc tụng Thiên Chúa chúng ta, Người

Tác giả: Bùi Công Thuấn | Gửi lên: 25/10/2015 15:51 | Đã xem: 1135 lần | Download: 289 lần | Phiên bản: 2 bè
Halleluia lễ giao thừa Halleluia lễ giao thừa

Hallêluia! Hallêluia! Hallêluia! Phúc thay thật phúc thay, phúc thay thật phúc thay ôi thật phúc

Tác giả: Bùi Công Thuấn | Gửi lên: 25/10/2015 15:50 | Đã xem: 693 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 1 bè
Halleluia lễ truyền chức Halleluia lễ truyền chức

Halleluia....Halleluia! Thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả những gì, tất cả những gì Thầy nghe

Tác giả: Bùi Công Thuấn | Gửi lên: 25/10/2015 15:48 | Đã xem: 724 lần | Download: 52 lần | Phiên bản: 1 bè
Halleluia Chúc tụng Thiên Chúa Halleluia Chúc tụng Thiên Chúa

Chúc tụng Thiên Chúa mỗi ngày, Halleluia! Vì Chúa cứu độ chúng ta, Halleluia! Người vác

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:46 | Đã xem: 614 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Halleluia Ai chịu khổ hình Halleluia Ai chịu khổ hình

Halleluia Ai chịu khổ hình vì Ta, Halleluia! người ấy xứng đáng cùng ta, Halleluia! Người ấy

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:45 | Đã xem: 503 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Hallêluia Ngàn lời ca Hallêluia Ngàn lời ca

Ngàn lời ca, ca ngợi Chúa. Chúa xuân đã xuống đời cùng ta. Ca ngợi Chúa, Chúa thương cho ta

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:43 | Đã xem: 564 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Halleluia hãy mở lòng Halleluia hãy mở lòng

Hallêluia! Hallêluia! Hallêluia! Hallêluia! Hãy mở miệng ra mà hoan ca Thượng Đế. Hãy mở

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:41 | Đã xem: 474 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 1 bè
Phúc thay cho người được thử thách Phúc thay cho người được thử thách

Halleluia! Halleluia Phúc cho những người được thử thách vì khi đã được tinh luyện người ấy

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 25/10/2015 15:39 | Đã xem: 510 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Alleluia Chúc tụng Chúa Alleluia Chúc tụng Chúa

Allêluia! Allêluia chúng tôi ca ngợi Chúa là Thiên Chúa. Xưng tụng Ngài là Chúa, là Chúa tể

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 20/10/2015 01:13 | Đã xem: 717 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia (lễ các thánh nam nữ) Allêluia (lễ các thánh nam nữ)

Haleluia!... Haleluia! Chúa nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ nghơi dưỡng sức"

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 12/10/2015 18:07 | Đã xem: 1489 lần | Download: 352 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia lễ truyền thống Alleluia lễ truyền thống

A-le-lu-ia! A-le-lu-ia! A-le-lu-ia! Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả, thật danh Người chí

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 03/10/2015 12:17 | Đã xem: 681 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia (4) Alleluia (4)

Allêluia, Allêluia, Allêluia, Thiên Chúa là tình yêu, Allêluia! Chúng ta hãy yêu thương nhau

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 02/10/2015 22:19 | Đã xem: 810 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia (hôn phối) Allêluia (hôn phối)

Allêluia! Allêluia Thiên Chúa là tình yêu nên chúng ta phải thương yêu nhau như Thiên Chúa

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 02/10/2015 22:18 | Đã xem: 627 lần | Download: 78 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia lễ cưới Allêluia lễ cưới

Allêluia, Allêluia. Hãy yêu nhau như Chua yêu loài người. Đến mai sau khi đã xa cuộc đời

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 02/10/2015 00:47 | Đã xem: 1099 lần | Download: 168 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia 2 (lễ cưới) Alleluia 2 (lễ cưới)

Alleluia Aleluia Thiên Chúa là tình yêu nên chúng ta phải thương yêu nhau như Thiên Chúa

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 01/10/2015 00:42 | Đã xem: 782 lần | Download: 125 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia 1 (lễ cưới) Alleluia 1 (lễ cưới)

Alleluia! Alleluia! Thiên Chúa (ơ) là tình yêu, chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 01/10/2015 00:38 | Đã xem: 2043 lần | Download: 517 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia Nếu ai yêu Thầy Allêluia Nếu ai yêu Thầy

Allêluia! Allêluia Nếu ai yêu Thày thì giữ những lời Thầy truyền ban và Ta sẽ đến cư ngụ

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 30/09/2015 10:50 | Đã xem: 742 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: 4 bè
Allêluia - Xuân Thảo Allêluia - Xuân Thảo

Alleluia Alleluia Aleluia Alleuia Lạy Cha là Chúa tể trời đất. Con xin cảm tạ Cha đã mạc khải

Tác giả: Xuân Thảo | Gửi lên: 29/09/2015 16:28 | Đã xem: 3513 lần | Download: 1210 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia (Phục Sinh) Alleluia (Phục Sinh)

Allêluia...Allêluia! Chúa đã sống lại rồi, thật Chúa sống lại rồi. Chúa sống lại rồi đem phúc ân

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 29/09/2015 01:07 | Đã xem: 806 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: hợp xướng
Alleluia Chúa nhật 4 mùa vọng - năm B Alleluia Chúa nhật 4 mùa vọng - năm B

Allêluia...Allêluia! Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền

Tác giả: Cao Minh Thắng | Gửi lên: 27/09/2015 17:33 | Đã xem: 789 lần | Download: 62 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia lễ đêm và rạng đông Giáng Sinh Alleluia lễ đêm và rạng đông Giáng Sinh

Halleluia Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta đã ra đời. Người là Đức Kitô, Người là Đức Kitô, là

Tác giả: Ngọc Cẩn | Gửi lên: 27/09/2015 17:31 | Đã xem: 701 lần | Download: 83 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia Chúa đã sống lại - Hiền Hòa Alleluia Chúa đã sống lại - Hiền Hòa

Al-lê-lu-ia! Trần hoàn hỡi hát lên bài ca. Al-lê-lu-ia! Mừng Con Chúa nay đã sống lại. Al-lê-lu-ia

Tác giả: Sr. Hiền Hòa | Gửi lên: 26/09/2015 11:15 | Đã xem: 963 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia Mừng Chúa khải hoàn Alleluia Mừng Chúa khải hoàn

Allêluia...Allêluia! Mừng vượt qua trần hoàn ơi mau hát vang câu ca mừng, ca mừng Chiên Con

Tác giả: Dominic | Gửi lên: 26/09/2015 10:25 | Đã xem: 1100 lần | Download: 127 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia Khúc hát khải hoàn Allêluia Khúc hát khải hoàn

Chúa đã sống lại, Ngài đã vượt qua đêm dài tăm tối, Chúa đã hiển vinh trần hoàn từ đây tràn ánh

Tác giả: Dominic | Gửi lên: 26/09/2015 10:24 | Đã xem: 806 lần | Download: 66 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia hát lên người ơi (lễ Phục Sinh) Alleluia hát lên người ơi (lễ Phục Sinh)

Chúa yêu trần thế (Alle - Alleluia) đã chết cho đời (Alle - Alleluia) và đã sống lại (Alle - Alleluia)

Tác giả: Lm. Thành Tâm | Gửi lên: 25/09/2015 18:44 | Đã xem: 1933 lần | Download: 626 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia vọng (2) - Hãy dọn đường Chúa Allêluia vọng (2) - Hãy dọn đường Chúa

Allêluia Allêluia Allêluia Allêluia! Hãy dọn đường Chúa, sửa đường Chúa cho ngay và mọi người

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 21/09/2015 10:21 | Đã xem: 594 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia Giáng sinh (3 bè) Allêluia Giáng sinh (3 bè)

Allêluia...Allêluia! Ta báo cho anh em một tin mừng. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã hạ sinh cho

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 21/09/2015 10:17 | Đã xem: 802 lần | Download: 89 lần | Phiên bản: 3 bè
Allêluia Vọng (1) Allêluia Vọng (1)

Allêluia Allêluia Allêluia Allêluia! Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho cúng con, và ban ơn

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 21/09/2015 10:16 | Đã xem: 420 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia Ngôi Hai ra đời Allêluia Ngôi Hai ra đời

Đoàn Thiên binh cùng nhau cất tiếng ca kính chúc Đấng nay đã sinh ra. Bình an nay tràn

Tác giả: Lm. Tri Văn Vinh | Gửi lên: 20/09/2015 12:20 | Đã xem: 483 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia (lễ Giáng Sinh ban đêm) Allêluia (lễ Giáng Sinh ban đêm)

Halleluia Halleluia! Này đây ta báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại. Hôm nay Đấng cứu độ

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 20/09/2015 10:11 | Đã xem: 665 lần | Download: 95 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia (lễ Giáng Sinh ban ngày) Allêluia (lễ Giáng Sinh ban ngày)

Halleluia Halleluia Ngày Thánh đã chiếu rọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi ngàn dân hãy đến

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 20/09/2015 10:06 | Đã xem: 1456 lần | Download: 370 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia (lễ Hiển Linh) Allêluia (lễ Hiển Linh)

Halleluia Halleluia Chúng tôi đã trông thấy ngôi sao của Người hiện ra từ bên phương Đông

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 20/09/2015 10:03 | Đã xem: 694 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia (lễ giao thừa & lễ Minh Niên & lễ mồng 3 tết) Allêluia (lễ giao thừa & lễ Minh Niên & lễ mồng 3 tết)

Alleluia Phúc cho người lắng nghe Lời Chúa. Và tuân giữ lời Chúa dạy khuyên

Tác giả: Martinô | Gửi lên: 16/09/2015 23:06 | Đã xem: 1363 lần | Download: 233 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mẫu Alleluia Mẫu Alleluia

Al-le-lu-ia... Al-le-lu-ia... Al-le-lu-ia... Al-le-lu-ia... Al-le-lu-ia... Al-le-lu-ia... Al-le-lu-ia...

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 14/09/2015 18:38 | Đã xem: 4605 lần | Download: 1976 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia mồng 1 tết (2 bản) Allêluia mồng 1 tết (2 bản)

Al-lê-lu-ia Al-lê-lu-ia Lạy Chúa là Thiên Chúa Is-ra-el tổ phụ chúng con. Chúa đáng chúc tụng

Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài | Gửi lên: 14/09/2015 17:43 | Đã xem: 884 lần | Download: 112 lần | Phiên bản: 2 bè
Yêu như Chúa yêu Yêu như Chúa yêu

Allêluia! Allêluia! Thiên Chúa là tình yêu chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa

Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài | Gửi lên: 14/09/2015 17:40 | Đã xem: 831 lần | Download: 87 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia Phúc đức thay Allêluia Phúc đức thay

Allêluia! Allêluia Phúc đức ai ngụ nhà Thiên Chúa. Lời chúc tụng ngợi khen thắm bờ

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 14/09/2015 17:32 | Đã xem: 493 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia - Phanxicô Allêluia - Phanxicô

Allêluia Allêluia Con chiên vượt qua, con chiên cho chúng ta là Đức Ki-tô. Nào ta hãy vui

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 14/09/2015 17:22 | Đã xem: 605 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia (Chúa nhật Phục Sinh năm C) Alleluia (Chúa nhật Phục Sinh năm C)

Chúa đã sống lại rồi khải hoàn vinh quang, Chúa chiến thắng tử thần rực rỡ huy hoàng. Người

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 14/09/2015 17:21 | Đã xem: 631 lần | Download: 313 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia lễ các thánh tử đạo Việt nam - Cao Thanh Hoàng Alleluia lễ các thánh tử đạo Việt nam - Cao Thanh Hoàng

Hal le lu ia Hal le lu ia Phúc thay ai bị bách hại hại vì đã sống công chính, vì sống công chính

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 14/09/2015 11:21 | Đã xem: 1400 lần | Download: 392 lần | Phiên bản: Chưa biết
Alleluia lễ Kitô Vua Alleluia lễ Kitô Vua

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Vạn chúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Vạn chúc triều

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 14/09/2015 11:18 | Đã xem: 893 lần | Download: 140 lần | Phiên bản: hợp xướng
Alleluia Alleluia

Al - le - lu -ia. Al - le - lu -ia. Al - le - lu -ia. Al - le - lu -ia. Al - le - lu -ia. Al - le - lu -ia

Tác giả: Nguyễn Văn Hiển | Gửi lên: 13/09/2015 09:49 | Đã xem: 733 lần | Download: 96 lần | Phiên bản: 2 bè
Alleluia (lễ cầu hồn) Alleluia (lễ cầu hồn)

Allêluia! Allêluia! Quê hương ta ở trên trời. Quê hương nơi vẫn ngóng đợi Đấng cứu chuộc

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 13/09/2015 09:19 | Đã xem: 1920 lần | Download: 451 lần | Phiên bản: 2 bè
Alleluia (bản đệm đàn - bộ lễ cầu hồn) Alleluia (bản đệm đàn - bộ lễ cầu hồn)

Al - lê - lu - ia. Al - lê - lu - ia. Quê hương ta ở trên trời. Quê hương nơi vẫn ngóng đợi Đấng

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 13/09/2015 09:09 | Đã xem: 676 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: 3 bè
Allêluia lễ tử đạo (3 mẫu) Allêluia lễ tử đạo (3 mẫu)

Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính vì nước trời là của họ

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 07/09/2015 22:07 | Đã xem: 767 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 1 bè
Allêluia lễ chung các thánh nam nữ Allêluia lễ chung các thánh nam nữ

Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Vinh phúc cho ai có tinh thần khó nghèo vì nước trời dành riêng cho người

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 07/09/2015 22:04 | Đã xem: 885 lần | Download: 133 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia lễ các thánh tử đạo Allêluia lễ các thánh tử đạo

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Phúc cho người chịu thử thách vì khi đã được tinh luyện

Tác giả: Đỗ Vy Hạ - Phạm Đức Huyến | Gửi lên: 07/09/2015 21:47 | Đã xem: 743 lần | Download: 61 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia (Lễ các thánh tử đạo Việt nam) Allêluia (Lễ các thánh tử đạo Việt nam)

Al-lê-lu-a! Al-lê-lu-a! Quê hương chúng ta ở trên trời. Nơi đó chúng ta mong đợi Đấng Cứu

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 07/09/2015 21:44 | Đã xem: 941 lần | Download: 135 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia - Trần Minh Hứa Allêluia - Trần Minh Hứa

Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời, vì Nước Trời

Tác giả: Trần Minh Hứa | Gửi lên: 07/09/2015 21:43 | Đã xem: 526 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia (1) Allêluia (1)

Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Chúa phán: Ai liều mạng sống vì Ta thì sẽ cứu được mạng sống ấy

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/09/2015 21:40 | Đã xem: 636 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia lễ đêm Giáng Sinh Allêluia lễ đêm Giáng Sinh

Allêluia! Allêluia! Allêluia! Allêluia! Này đây ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại, tin

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/09/2015 14:48 | Đã xem: 1867 lần | Download: 500 lần | Phiên bản: 2 bè
Tung hô tin mừng (Mẫu Hallêluia) Tung hô tin mừng (Mẫu Hallêluia)

Halêluia...Halêluia! Vạn phúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Vạn vạn phúc triều đại đang.

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 29/08/2015 14:50 | Đã xem: 2711 lần | Download: 783 lần | Phiên bản: 2 bè & 4 bè
 
Đăng ký ngay
Kiếm tiền dễ dàng

File PowerPoint bài hát Mới Nhất

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 163
  • Khách viếng thăm: 156
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 11125
  • Tháng hiện tại: 437166
  • Tổng lượt truy cập: 29057328