Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Hiệp thông trong đời tận hiến Hiệp thông trong đời tận hiến

Lời tạ ơn con dâng lên Chúa, vì biết bao ơn lành Ngài ban Chúa ơi! Ngài đã gọi con cho gia

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 23:18 | Đã xem: 1146 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Thân cát bụi (nghi thức xức tro) Thân cát bụi (nghi thức xức tro)

Ta là thân cát bụi sẽ trở về cát bụi. Hãy thay đổi đời sống, xức tro và ăn chay hãm mình. Khóc

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:27 | Đã xem: 1385 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 4 bè
Xin ơn bảy nguồn (lễ thêm sức) Xin ơn bảy nguồn (lễ thêm sức)

Xin đổi mới hồn con bằng ơn bảy nguồn. Xin đổi mới hồn con bằng ơn bảy nguồn. Thánh

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 09:47 | Đã xem: 1458 lần | Download: 124 lần | Phiên bản: 1 bè
Nghi thức khấn trọn đời Nghi thức khấn trọn đời

Con được kết hợp với Đức Kitô là Con Đức Chúa Trời cao cả, Người sẽ giữ gìn con, sẽ giữ

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 20:54 | Đã xem: 1321 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: 2 bè
Nghi thức Khấn lần đầu Nghi thức Khấn lần đầu

Xin Chúa che mặt con bằng đức nết na khiêm nhường và trong sạch. Xin Chúa che đầu con

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 20:53 | Đã xem: 964 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 1 bè
Kinh tiền tụng lễ trẻ em Kinh tiền tụng lễ trẻ em

Lạy Cha rất nhân lành hôm nay Cha ban cho chúng con một ngày vui. Chúng con xin chân

Tác giả: Thành Tâm | Gửi lên: 13/12/2015 21:39 | Đã xem: 1342 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 1 bè
Kinh tiền tụng lễ Phục Sinh Kinh tiền tụng lễ Phục Sinh

Lạy Cha chí thánh chúng con xin tuyên xưng và hân hoan ca tụng Cha mọi nơi mọi lúc nhất là

Tác giả: Thành Tâm | Gửi lên: 13/12/2015 21:37 | Đã xem: 1736 lần | Download: 103 lần | Phiên bản: 1 bè
Tụng ca tuyên bố Phục Sinh (Exultet) Tụng ca tuyên bố Phục Sinh (Exultet)

Trổi vang lên khúc khải hoàn hùng tráng. Trổi vang lên hò reo lên hỡi chư thần chư thánh cõi

Tác giả: Thành Tâm | Gửi lên: 13/12/2015 21:28 | Đã xem: 1045 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 1 bè
Vạn tuế Vua đất trời (Rước lá) Vạn tuế Vua đất trời (Rước lá)

Vạn tuế Vua đất trời, vạn vạn tuế danh thánh Ngài. Đấng nhân danh Chúa Trời đến thế gian

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:52 | Đã xem: 1244 lần | Download: 61 lần | Phiên bản: 2 bè
Hoan hô con Chúa (Rước lá) Hoan hô con Chúa (Rước lá)

Hãy tiến vào nhành lá trên tay mình. Một màu xanh thắm chào đón đức vua quyền linh. Hân

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:34 | Đã xem: 979 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Cùng bước theo (Rước lá) Cùng bước theo (Rước lá)

Cùng toàn dân năm xưa nào theo Ngài tiến bước. Ta bước đi cùng hát câu tung hô vạn tuế

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:22 | Đã xem: 1093 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngọn nến ta lãnh nhận Ngọn nến ta lãnh nhận

Ngọn nến ta lãnh nhận được thắp sáng từ nến Phục Sinh, nhắc lại cho ta: ta được thanh tẩy

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 19/11/2015 08:38 | Đã xem: 956 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích thêm sức Bí tích thêm sức

Thánh Thần là lửa đốt nóng tâm hồn soi sáng trí khôn, ban ơn can đảm khiến ta bạo dạn tuyên

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:21 | Đã xem: 1821 lần | Download: 285 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích Thánh Thể Bí tích Thánh Thể

Vì tình yêu thương tha thiết trong bữa tiệc ly trước khi chịu chết. Chúa lập bí tích Thánh Thể

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:20 | Đã xem: 1258 lần | Download: 68 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích rửa tội Bí tích rửa tội

Nếu chẳng tái sinh trong Thánh Thần và nước sẽ chẳng thể vô được Nước của Chúa Trời. Người

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:18 | Đã xem: 1481 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích hôn nhân Bí tích hôn nhân

Đôi lòng trong Chúa tình mà nên chung (ư) nên chung (ư) lòng. Chung lòng xây dựng hạnh

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:17 | Đã xem: 1404 lần | Download: 75 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích giải tội - Hải Triều Bí tích giải tội - Hải Triều

Qua bí tích giao hòa con trở về với Chúa. Tội con được tha cảm mến tình Cha. Tĩnh tâm

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:15 | Đã xem: 1037 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích Bí tích

Chúa thiết lập Bí Tích là dấu chỉ rõ mồn một Chúa ban tặng thánh sủng thật quý trọng trong

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:12 | Đã xem: 830 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúc tụng Chúa đi (đệm đàn) Chúc tụng Chúa đi (đệm đàn)

Chúc tụng Chúa đi, chúc tụng Chúa đi suối mạch nước đầy tràn, muôn muôn ngàn đời, muôn

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 10/10/2015 01:29 | Đã xem: 1219 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: bản đệm đàn
Xin tẩy rửa Xin tẩy rửa

Bao tháng năm qua rồi bụi trần quyện bước chân tôi. Bao gió mưa dập vùi biển đời xô lấp thân

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 09/10/2015 16:40 | Đã xem: 1123 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: rửa tội
Hứa lại Hứa lại

Con xin hứa lại trước mặt Chúa, con xin hứa lại trước mặt Chúa rằng con nay xin giã từ, rằng

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 09/10/2015 16:39 | Đã xem: 1022 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: rước lễ
Viên đá sống động Viên đá sống động

Viên đá sống động đời tôi, tôi đem chung góp xây ngôi đền thờ, lòng tôi khắc khoải ước mơ

Tác giả: Lm. Quý Báu | Gửi lên: 09/10/2015 15:38 | Đã xem: 1354 lần | Download: 87 lần | Phiên bản: đặt viên đá
Khi xức tro Khi xức tro

Khi xức tro trên đầu hãy thực hành sám hối hãy nhiệt tình đổi mới và đón nhận tin Mừng

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 25/09/2015 23:47 | Đã xem: 1437 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: Chưa biết
Từ cạnh sườn Chúa (khi vảy nước thánh) Từ cạnh sườn Chúa (khi vảy nước thánh)

Tôi thấy nước sự sống chảy ra từ cạnh sườn Đức Kitô, Halleluia. Hết những ai thanh tẩy trong

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 25/09/2015 22:57 | Đã xem: 1269 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: Chưa biết
Phụng vụ phép rửa Phụng vụ phép rửa

Suối mạch của Chúa hãy chúc tụng Chúa. Hãy ca ngợi tôn vinh Chúa đến muôn đời

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 25/09/2015 22:15 | Đã xem: 835 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hạt bụi (xức tro) Hạt bụi (xức tro)

Hạt bụi rắc trên đầu tôi đây, ôi hạt bụi rắc trên đầu, hạt bụi, hạt bụi rơi trên đầu tôi hôm nay

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 24/09/2015 20:29 | Đã xem: 2208 lần | Download: 328 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa rửa chân con sao (nghi thức rửa chân) Chúa rửa chân con sao (nghi thức rửa chân)

Chúa mà rửa chân con sao? Lạy Chúa! Chúa mà rửa chân con sao, Lạy Chúa. Nếu Thầy không

Tác giả: Cát Minh | Gửi lên: 24/09/2015 12:22 | Đã xem: 5435 lần | Download: 2353 lần | Phiên bản: 2 bè
Nào ca hát (nghi thức chuyển mình thánh) Nào ca hát (nghi thức chuyển mình thánh)

Ta hãy ca mừng bí tích uy linh, Chúa muôn loài hiến thân mình chịu chết. Lễ tế năm nào máu

Tác giả: Hoàng Lý | Gửi lên: 24/09/2015 12:06 | Đã xem: 2896 lần | Download: 758 lần | Phiên bản: 1 bè
Phép thánh tẩy Phép thánh tẩy

Pháp thánh tẩy là mối giây hiệp nhất sâu xa nhất giữa các tín hữu với nhau trong Hội Thánh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 04/09/2015 08:31 | Đã xem: 945 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 1 bè
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 268
  • Khách viếng thăm: 253
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 10738
  • Tháng hiện tại: 1347556
  • Tổng lượt truy cập: 66546147