Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Lạy Chúa Giêsu xin chữa lành chúng con Lạy Chúa Giêsu xin chữa lành chúng con

Lạy Chúa xin chữa lành chúng con xin chữa lành chúng con thể xác cũng như tâm hồn. Xin cứu chữa con lạy Chúa để con được chữa lành

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 01/04/2021 16:55 | Đã xem: 1260 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: 2 bè
Không ai như Ngài (Mc. 1: 21 - 28) (Thứ Ba tuần 1 thường niên - năm B) Không ai như Ngài (Mc. 1: 21 - 28) (Thứ Ba tuần 1 thường niên - năm B)

Không ai có quyền như Ngài quyền uy Ngài cao lớn thay. Không ai có quyền như Ngài, đuổi đi cả thần ô uế. Vì Ngài là Đấng Thánh

Tác giả: La Thập Tự | Gửi lên: 25/01/2021 09:34 | Đã xem: 553 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Không ai như Ngài (Mc. 1: 21 - 28) (Chúa nhật 4 thường niên - năm B) Không ai như Ngài (Mc. 1: 21 - 28) (Chúa nhật 4 thường niên - năm B)

Không ai có quyền như Ngài quyền uy Ngài cao lớn thay. Không ai có quyền như Ngài, đuổi đi cả thần ô uế. Vì Ngài là Đấng Thánh

Tác giả: La Thập Tự | Gửi lên: 25/01/2021 09:33 | Đã xem: 595 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin làm thợ gặt (Mt. 9, 36 - 10, 8) (Chúa nhật 11 thường niên - năm A) Xin làm thợ gặt (Mt. 9, 36 - 10, 8) (Chúa nhật 11 thường niên - năm A)

Ngài đã xót thương, nhìn dân quá đông. Tựa như lũ chiên, lạc bước trên đường. Ngài đã nói: lúa chín đầy đồng. Hãy xin chủ ruộng, sai thợ xuống đồng

Tác giả: La Thập Tự | Gửi lên: 12/10/2020 00:38 | Đã xem: 714 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa đã yêu con (pdf & ppt) Chúa đã yêu con (pdf & ppt)

Chúa đã yêu con yêu con từ thuở muôn đời khi chưa tạo í a đất trời biển rộng sông sâu núi cao. Và cũng năm nào, cũng năm nào Ngài cất tiếng gọi con trìu mến khi con còn trong lòng trong lòng mẫu thân

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 08/10/2020 10:13 | Đã xem: 1310 lần | Download: 78 lần | Phiên bản: hợp xướng 4 bè
Hãy đến dự tiệc cưới (Mt. 22, 1 - 4) (Chúa nhật 28 thường niên - năm A)) Hãy đến dự tiệc cưới (Mt. 22, 1 - 4) (Chúa nhật 28 thường niên - năm A))

Mời vào đây tiệc cưới đã dọn đầy. Xin mời người vào đây và người sẽ thấy. Tất cả đã sẵn sàng, chớ có đến muộn màng. Khách dồn bước vội vàng, sẽ đến đây rộn ràng

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 05/10/2020 19:53 | Đã xem: 627 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Chờ một mùa lúa mới (Mt. 23, 24 - 43) Chờ một mùa lúa mới (Mt. 23, 24 - 43)

Người ra đi tung reo ngàn giống lúa (ngàn giống lúa). Người mang cho mai sau ruộng lúa

Tác giả: Paul Maria | Gửi lên: 20/08/2018 18:23 | Đã xem: 1347 lần | Download: 61 lần | Phiên bản: bè phụ họa
Xin cho con biết Chúa Xin cho con biết Chúa

Lạy Chúa Giêsu xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Xin cho con chỉ khao khát một

Tác giả: Trần Đại Phước | Gửi lên: 13/08/2016 21:39 | Đã xem: 2584 lần | Download: 344 lần | Phiên bản: hợp xướng
Nguồn bất tận Nguồn bất tận

Chúa tựa mạch suối trong hồn con khát mong ngày đêm ngóng trông. Chúa nồng lửa ấm êm

Tác giả: Trần Đại Phước | Gửi lên: 13/08/2016 21:36 | Đã xem: 1381 lần | Download: 113 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa như mẹ hiền Chúa như mẹ hiền

Như mẹ hiền an ủi con yêu, Thiên Chúa ủi an đời con sớm chiều. Dẫu đời con có khi tiêu điều

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 08:50 | Đã xem: 1255 lần | Download: 124 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa yêu con từ ngàn xưa Chúa yêu con từ ngàn xưa

Chúa yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đất trời, Chúa đã gọi tên con thơ. Ngài thương đưa

Tác giả: Xuân Đàn | Gửi lên: 27/04/2016 08:49 | Đã xem: 1560 lần | Download: 150 lần | Phiên bản: 2 bè
Nguyện Chúa thương giữ gìn Nguyện Chúa thương giữ gìn

Cuộc đời trôi trong muôn ngàn bể dâu, nào ai đâu có biết ngày mai, đời an vui hay trong khổ

Tác giả: Xuân Đàn | Gửi lên: 27/04/2016 08:48 | Đã xem: 1161 lần | Download: 87 lần | Phiên bản: 2 bè
Tán dương tình yêu Chúa Tán dương tình yêu Chúa

Xin hát lời ca tán dương tình yêu Chúa. Lời ca con hát bằng cả tâm hồn, bằng cả trái tim con

Tác giả: Xuân Đàn | Gửi lên: 27/04/2016 08:47 | Đã xem: 1576 lần | Download: 304 lần | Phiên bản: hợp xướng
Tay Ngài đỡ nâng Tay Ngài đỡ nâng

Cho con vững lòng trông cậy vào nơi Chúa thôi. Cho con yêu người yêu Chúa hết cả cuộc đời

Tác giả: Xuân Đàn | Gửi lên: 27/04/2016 08:45 | Đã xem: 1049 lần | Download: 92 lần | Phiên bản: 2 bè
Vì Chúa yêu con - Xuân Đàn Vì Chúa yêu con - Xuân Đàn

Vì Chúa yêu con nên Ngài giáng sinh giữa đời, nên Ngài xuống thế làm người, giữa trời mùa

Tác giả: Xuân Đàn | Gửi lên: 27/04/2016 08:44 | Đã xem: 1094 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin Chúa thương soi lối Xin Chúa thương soi lối

Xin Chúa thương soi lối mở đường cho chúng con. Để chúng con nhận ra ơn Ngài cứu độ

Tác giả: Xuân Đàn | Gửi lên: 27/04/2016 08:43 | Đã xem: 1009 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: hợp xướng
Con xin làm kiếp phù sa Con xin làm kiếp phù sa

Con xin làm kiếp phù sa, trời cao lồng lộng con là hư không. Tình Ngài thật khó đếm đong

Tác giả: Phạm Trung | Gửi lên: 27/04/2016 08:41 | Đã xem: 1069 lần | Download: 68 lần | Phiên bản: 2 bè
Vinh tụng ca mầu nhiệm cứu độ Vinh tụng ca mầu nhiệm cứu độ

Cất tiếng chúc vinh Ba Ngôi uy linh thiên đình. Ngàn lời ngợi khen tôn vinh danh Ngài cao

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 08:30 | Đã xem: 2619 lần | Download: 606 lần | Phiên bản: 4 bè
Tựa nương nơi Chúa Tựa nương nơi Chúa

Đời con tựa nương nơi Chúa tình thương, trong cánh tay Ngài con tìm ẩn thân. Tình yêu Thiên

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 08:28 | Đã xem: 2659 lần | Download: 494 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình yêu Chúa bao la - Giang Tâm Tình yêu Chúa bao la - Giang Tâm

Trái chín trên cành là nhờ vào ơn trời chứa chan, nắng tươi huy hoàng nhờ vầng hồng tươi sáng toả lan. Cuộc đời con sống nhờ tình yêu của Thiên Chúa bao la

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 08:27 | Đã xem: 1354 lần | Download: 192 lần | Phiên bản: 2 bè
Tâm tình bé nhỏ Tâm tình bé nhỏ

Xin Chúa dẫn bước tâm hồn con là ánh sáng dẫn con bước trên đường. Đôi mắt tha thiết

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:30 | Đã xem: 1874 lần | Download: 264 lần | Phiên bản: 2 bè
Tâm nguyện kẻ tu hành Tâm nguyện kẻ tu hành

Ráng chiều khuất sau rặng núi sao hồn con xuyến xao bồi hồi. Kiếp trong bụi được bao mùa lá

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:29 | Đã xem: 1079 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 2 bè
Phó thác nơi Ngài Phó thác nơi Ngài

Suốt cuộc đời đầy toan tính mãi cho ngày mai, hãy nhớ rằng đàn chim sẻ vẫn luôn được no

Tác giả: Giang Tâm - Vinh Phúc | Gửi lên: 26/04/2016 16:28 | Đã xem: 1245 lần | Download: 120 lần | Phiên bản: 2 bè
Ở lại cùng con Chúa ơi - Giang Tâm Ở lại cùng con Chúa ơi - Giang Tâm

Ở lại cùng con Chúa ơi! Bóng chiều đã ngả, bóng chiều đã ngả, ngày dài sắp qua (ơ). Một niềm

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:28 | Đã xem: 1916 lần | Download: 353 lần | Phiên bản: 1 bè
Niềm vui khi có Chúa Niềm vui khi có Chúa

Còn lại gì trong trái tim con nếu thiếu vắng tình yêu của Chúa. Còn lại gì trong trái tim con nếu

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:25 | Đã xem: 1924 lần | Download: 372 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngân nga câu tán dương cảm tạ Ngân nga câu tán dương cảm tạ

Con dâng câu tán dương ngợi ca cảm tạ tình Cha, trong những khi tươi màu cuộc đời con

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:24 | Đã xem: 1225 lần | Download: 145 lần | Phiên bản: 2 bè
Mỗi ngày là một bài ca - Giang Tâm Mỗi ngày là một bài ca - Giang Tâm

Mỗi ngày là một bài ca đời con dâng Chúa, khúc ca đẹp màu tạ ơn, con dâng lên Chúa. Giữa

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:24 | Đã xem: 1101 lần | Download: 148 lần | Phiên bản: 2 bè
Lạy thần khí Chúa (2 bản) Lạy thần khí Chúa (2 bản)

Lạy Thần Khí Chúa xin Ngài ngự đến đổ tràn tình yêu trong lòng tín hữu. Đầy lòng tôn sùng

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:22 | Đã xem: 1731 lần | Download: 274 lần | Phiên bản: 2 bè & 4 bè
Khúc ca người môn đệ Khúc ca người môn đệ

Chúa! chính nguồn hạnh phúc lòng chúng con ước mong ngày đêm. Chúa! chính nguồn sự sống

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:21 | Đã xem: 954 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2 bè
Khát khao (2 bản D và F) Khát khao (2 bản D và F)

Hồn con vẫn khát khao mong chờ Chúa viếng thăm con thoả bao ước vọng. Lòng con vẫn

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:20 | Đã xem: 2665 lần | Download: 959 lần | Phiên bản: 4 bè
How great Thou Art - Cao sang danh Ngài How great Thou Art - Cao sang danh Ngài

Cao sang danh Ngài, ôi uy linh Chúa Cả trời đất. Với hết kính tôn con quan chiêm bao công

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:19 | Đã xem: 1626 lần | Download: 206 lần | Phiên bản: 4 bè
How can I keep from singing - Con sẽ chẳng ngơi ca ngợi How can I keep from singing - Con sẽ chẳng ngơi ca ngợi

Đời con vang khúc ngợi ca vô tận, cho dù còn đó bao đau thương. Vọng vang ca khúc chào

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:18 | Đã xem: 1491 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 3 bè
Hiến chương nước trời - Giang Tâm Hiến chương nước trời - Giang Tâm

Phúc (ơ) thay, ai có tâm hồn nghèo khó, (ơ) vì (í a) nước trời, nước (ơ) trời là của họ. Phúc (ơ)

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:17 | Đã xem: 1260 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 2 bè
Đường vào trái tim Chúa Đường vào trái tim Chúa

Đường đời con theo Chúa nguyện vui sống đơn sơ từng ngày, xin phó thác trong tay của Ngài

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:15 | Đã xem: 1601 lần | Download: 194 lần | Phiên bản: 2 bè
Con vẫn hằng cậy trông Con vẫn hằng cậy trông

Trên vạn nẻo đường đời con vẫn hằng cậy trông Chúa, dù trong những bước chân giữa dòng đời

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:15 | Đã xem: 1242 lần | Download: 130 lần | Phiên bản: 2 bè
Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa

Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa thẳm sâu. Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa đến muôn muôn

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:14 | Đã xem: 1224 lần | Download: 112 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa người trộm thánh thiêng Chúa người trộm thánh thiêng

Lạy Chúa, Chúa là người trộm thánh thiêng. Chúa muốn lấy đi nơi con biết bao dự tính tương

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:13 | Đã xem: 774 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa đã chiếm hữu con Chúa đã chiếm hữu con

Lạy Chúa! Ngài đã chiếm hữu trái tim con bằng tình yêu của Chúa, bằng tình yêu của Chúa

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:12 | Đã xem: 2976 lần | Download: 1019 lần | Phiên bản: hợp xướng
Cho con niềm phó thác Cho con niềm phó thác

Sao con có thể phó thác khi đời con tối tăm giăng đầy, khi niềm tin bị thử thách khi hồn con

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:11 | Đã xem: 991 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 2 bè
Chỉ trong Thiên Chúa - Giang Tâm Chỉ trong Thiên Chúa - Giang Tâm

Cánh nhạn kia bay hoài cũng mỏi. Thuyền mong về bến đợi mến (ơ) thương. Là thân lữ khách

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:10 | Đã xem: 867 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 1 bè
Ca khen tình yêu Ca khen tình yêu

Tình Chúa cao vời khôn sánh chứa chan suốt đời, tình con bé nhỏ hèn yếu lấy chi đáp đền

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 26/04/2016 16:09 | Đã xem: 2251 lần | Download: 428 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình Chúa muôn thuở Tình Chúa muôn thuở

Chúa đã yêu con ngay từ khi chưa có đất trời, ôi tình yêu Thiên Chúa cao vời. Cho dù vật đồi

Tác giả: Lm. Thiên Ân | Gửi lên: 26/04/2016 16:07 | Đã xem: 2188 lần | Download: 420 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nguồn sự sống Chúa nguồn sự sống

Chúa chính là sự sống. Chúa chính là sự sống, là nguồn sự sống muôn đời. Con đặt niềm tin

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 26/04/2016 16:05 | Đã xem: 920 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Bánh bởi trời - Têrêsa Bánh bởi trời - Têrêsa

Chúa ban bánh bởi trời nên lương thực nuôi hồn. Chúa là bánh trường sinh nuôi người trên

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 26/04/2016 16:04 | Đã xem: 1119 lần | Download: 106 lần | Phiên bản: 2 bè
Đường lên Thánh giá Đường lên Thánh giá

Đường lên Thánh giá cao vời, mà con tội lụy Chúa ơi! Đường lên Thánh giá cao quang, mà

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 26/04/2016 16:02 | Đã xem: 977 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin hãy phán Xin hãy phán

Lạy Chúa! Xin hãy phán vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe, vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. Xin

Tác giả: Lm. Lâm Sơn Hải | Gửi lên: 14/04/2016 15:40 | Đã xem: 1157 lần | Download: 69 lần | Phiên bản: 2 bè
Con tin có Chúa Con tin có Chúa

Con tin có Chúa bên con khi mặt trời reo vui nắng lên. Con tin có Chúa nơi đây nghe chim

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 24/02/2016 09:38 | Đã xem: 1247 lần | Download: 91 lần | Phiên bản: 3 bè
Nơi bàn tiệc Thánh Nơi bàn tiệc Thánh

Lạy Chúa! Chúa đang chờ con nơi bàn tiệc thánh, Allêluia! Lạy Chúa con mong ăn bánh trường

Tác giả: Khổng Vĩnh Thành | Gửi lên: 13/02/2016 16:19 | Đã xem: 1738 lần | Download: 121 lần | Phiên bản: 2 bè
Con thuộc về Chúa (2) Con thuộc về Chúa (2)

Tháng ngày mong đợi, mong đợi giây phút ngày hôm nay. Con thuộc về Chúa, Chúa thuộc về

Tác giả: Lm. Hoàng Luật | Gửi lên: 22/01/2016 16:10 | Đã xem: 1145 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 2 bè
Cuộc đời đong đưa Cuộc đời đong đưa

Cuộc đời đong đưa như mảnh ván lướt trên dòng sông. Tình đời ngang trái sẽ chóng qua với

Tác giả: Hàn Thư Sinh | Gửi lên: 22/01/2016 15:47 | Đã xem: 1456 lần | Download: 180 lần | Phiên bản: 2 bè
Tin cậy mến Chúa Tin cậy mến Chúa

Nếu không tin Chúa, không tin Chúa ở đời này, làm sao, làm sao được Chúa đón mừng đời sau

Tác giả: Hàn Thư Sinh | Gửi lên: 22/01/2016 15:44 | Đã xem: 1193 lần | Download: 69 lần | Phiên bản: hợp xướng
Một lần xin thứ tha - Châu Linh Một lần xin thứ tha - Châu Linh

Bao năm qua con như chiên lạc đàn, gieo mình giữa cuộc sống phù hoa. Nhưng Cha ơi con đâu

Tác giả: Lm. Châu Linh | Gửi lên: 22/01/2016 15:38 | Đã xem: 820 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 2 bè
Tin mừng cứu độ - Châu Linh Tin mừng cứu độ - Châu Linh

Ngài đã đến đây đem niềm vui cho ai khổ sầu. Ngài đã đến đây đem thứ tha cho ai lầm lỗi

Tác giả: Lm. Châu Linh | Gửi lên: 22/01/2016 15:34 | Đã xem: 1217 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Mùa gặt mùa tạ ơn Mùa gặt mùa tạ ơn

Trên cánh đồng quê hương mỗi mùa gặt về, có người thợ cày áo sờn vai sau tháng năm dài đổ

Tác giả: Khắc Dũng | Gửi lên: 22/01/2016 15:29 | Đã xem: 1300 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin đổi thay trái tim con - Lê Đức Hùng Xin đổi thay trái tim con - Lê Đức Hùng

Với đôi tay này đã bao lần con nâng niu yêu thương rước Chúa. Cũng đôi tay này đã bao lần

Tác giả: Lê Đức Hùng | Gửi lên: 22/01/2016 15:19 | Đã xem: 1733 lần | Download: 262 lần | Phiên bản: 1 bè
Lời cầu xin (hợp xướng) Lời cầu xin (hợp xướng)

Lạy Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu. Con biết mình chẳng đáng được Chúa nhậm lời

Tác giả: Song Kiều | Gửi lên: 22/01/2016 09:19 | Đã xem: 890 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: hợp xướng
Lời đoan hứa Lời đoan hứa

Lạy Chúa con xin phó thác toàn thân con cho Chúa. Xin phó dâng tâm hồn, lòng mến yêu chân

Tác giả: Song Kiều | Gửi lên: 22/01/2016 09:17 | Đã xem: 710 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: hợp xướng
Ngợi khen (hợp xướng) Ngợi khen (hợp xướng)

Ngợi khen Chúa, chúc tụng hiển vinh Ngài. Đàn ca danh thánh uy linh. Ngợi khen Chúa mãi

Tác giả: Adophe Adams | Gửi lên: 21/01/2016 22:03 | Đã xem: 1166 lần | Download: 121 lần | Phiên bản: hợp xướng
Nguyện xin Chúa Nguyện xin Chúa

Chúa ơi xin hãy dạy chúng con biết tìm đến Ngài. Ngài là Chúa Tình Yêu sẽ nâng đỡ chúng

Tác giả: Trần Quốc Dũng | Gửi lên: 21/01/2016 22:01 | Đã xem: 1310 lần | Download: 117 lần | Phiên bản: 2 bè
Bên Người con hát Bên Người con hát

Tạ ơn Chúa cho hôm nay chúng con sum vầy họp đoàn. Tạ ơn Chúa đã thắp sáng cho niềm

Tác giả: Thúy Loan | Gửi lên: 21/01/2016 21:54 | Đã xem: 807 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 2 bè
Ta sẽ cho kẻ chiến thắng (lễ các thánh Tử Đạo) Ta sẽ cho kẻ chiến thắng (lễ các thánh Tử Đạo)

Ta sẽ cho kẻ chiến thắng ăn trái cây trường sinh trong vườn diệu quang của Thiên Chúa, hưởng

Tác giả: Sơn Ca Linh | Gửi lên: 21/01/2016 16:18 | Đã xem: 818 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời ru Thánh - Lệ Thanh Lời ru Thánh - Lệ Thanh

Bài hát năm xưa dâng kín tâm hồn khi hoàng hôn lên. Lời Thánh Ca đêm ru con êm êm mẹ

Tác giả: An Lệ Thanh | Gửi lên: 21/01/2016 16:09 | Đã xem: 1108 lần | Download: 121 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình yêu của Chúa - Nguyên Lễ Tình yêu của Chúa - Nguyên Lễ

Tình yêu của Chúa, bao la như biển Thái Bình, cho con no thỏa ân tình. Giữa dòng đời con

Tác giả: Nguyên Lễ | Gửi lên: 21/01/2016 16:03 | Đã xem: 1300 lần | Download: 164 lần | Phiên bản: 1 bè
Trong tay Ngài - Đức Hùng Trong tay Ngài - Đức Hùng

Cành trúc héo khô, qua tay Ngài đã trở thành, đã trở thành cây xáo đẹp xinh. Tay Ngài nâng

Tác giả: Lê Đức Hùng | Gửi lên: 21/01/2016 15:54 | Đã xem: 1295 lần | Download: 98 lần | Phiên bản: 1 bè
Trong vòng tay Chúa Trong vòng tay Chúa

Một bài ca con sẽ suốt đời ngân ca. Một bài ca ghi nhớ mối tình thiết tha. Tình yêu Chúa tuôn

Tác giả: Mai Nguyên Vũ | Gửi lên: 21/01/2016 10:46 | Đã xem: 1025 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình Chúa yêu Tình Chúa yêu

Khi tình yêu con còn mơ, tin yêu con dệt thơ thì tình Chúa hững hờ. Chúa vẫn dang tay trông

Tác giả: Đỗ Thi Thức | Gửi lên: 21/01/2016 10:29 | Đã xem: 4816 lần | Download: 1628 lần | Phiên bản: 2 bè
Tuyên xưng danh Chúa Tuyên xưng danh Chúa

Xin Chúa dạy con cho con biết tôn vinh quyền uy của Chúa. Chỉ có Ơn Trên cho con nhận biết

Tác giả: Khổng Vĩnh Thành | Gửi lên: 21/01/2016 09:57 | Đã xem: 859 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình khúc tri ân Tình khúc tri ân

Nhìn bầu trời, ngàn mây lướt trôi. Một ngày mới ánh dương tuyệt vời. Từng con suối in bóng

Tác giả: Lm. Xuân Đường - Trương Trí Thanh | Gửi lên: 20/01/2016 22:45 | Đã xem: 1372 lần | Download: 165 lần | Phiên bản: 1 bè
Trước mắt Cha - Xuân Đường Trước mắt Cha - Xuân Đường

Lạy Cha nhân ái, mãi mai yêu thương và luôn tín thành. Lời Cha đã nói: con ơi đừng sợ hãi

Tác giả: Lm. Xuân Đường | Gửi lên: 20/01/2016 22:31 | Đã xem: 846 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 1 bè
Đêm nguyện cầu - Công Duyệt Đêm nguyện cầu - Công Duyệt

Đêm buông lâu, con đứng nguyện cầu. Đêm hư hao con cúi mình sâu. Lời ước nguyện thầm

Tác giả: Lm. Công Duyệt | Gửi lên: 20/01/2016 22:26 | Đã xem: 829 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 1 bè
Yêu - Trí Thanh Yêu - Trí Thanh

Yêu, đừng chờ mong tiếng khen úa mềm. Yêu, đừng mong chi chút công đáp đền. Yêu, là cho

Tác giả: Trương Trí Thanh | Gửi lên: 20/01/2016 22:19 | Đã xem: 716 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 1 bè
Cho con biết yêu thương - Công Duyệt Cho con biết yêu thương - Công Duyệt

Xin một lần biết yêu, xin một đời thương yêu, ước tình cao siêu. Yêu một lần thiết tha, yêu

Tác giả: Lm. Công Duyệt | Gửi lên: 20/01/2016 22:16 | Đã xem: 1474 lần | Download: 174 lần | Phiên bản: 1 bè
Khắc khoải Khắc khoải

Suốt cuộc đời con đi tìm Chúa, Suốt cuộc đời con đi tìm Chúa. Như nai khát mong đến suối

Tác giả: Thạch Lâm | Gửi lên: 20/01/2016 22:11 | Đã xem: 998 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 1 bè
Nếu Ngài trở lại Nếu Ngài trở lại

Nếu Ngài trở lại trên dương gian một lần nữa. Ngài mong ước những điều gì cho nhân gian

Tác giả: Lm. Xuân Đường | Gửi lên: 20/01/2016 22:04 | Đã xem: 1058 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: 1 bè
Lời Ngài Lời Ngài

Từ thời hồng hoang vũ trụ chưa xuất hiện. Lời Ngài lên tiếng phá tan hư không. Lời Ngài dựng

Tác giả: Mai Nguyên Vũ | Gửi lên: 20/01/2016 15:45 | Đã xem: 1002 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời Chúa lời hằng sống Lời Chúa lời hằng sống

Từ khi con chưa biết Chúa, cuộc đời mây đen giăng lối, bước chân lạc đường. Từ khi con

Tác giả: Ngọc Tuyên | Gửi lên: 20/01/2016 15:40 | Đã xem: 992 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Nhiệm mầu của tình thương Nhiệm mầu của tình thương

Hm... Rừng thời gian lá rụng cây tàn héo cô đơn. (Suối buồn ôm thung lũng rên xiết nhạc căm hờn). Mênh mông đến lạnh hồn, tháng năm buồn đơn lẻ

Tác giả: Lm. Kim Long - Xuân Ly Băng | Gửi lên: 20/01/2016 14:52 | Đã xem: 824 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: hợp xướng
Chúa ơi làm sao đừng sợ Chúa ơi làm sao đừng sợ

Giữa những con sóng dữ như muốn dìm con trong biển sâu. Bỗng có tiếng nói khẽ bảo con

Tác giả: Khắc Dũng | Gửi lên: 18/01/2016 09:03 | Đã xem: 1266 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: 1 bè
Lắng nghe - Khắc Dũng Lắng nghe - Khắc Dũng

Có những lần con nghiêng ngả lòng mình. Giữa những lần đứng trước chọn lựa. Con thử lắng

Tác giả: Khắc Dũng | Gửi lên: 18/01/2016 09:01 | Đã xem: 873 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Người là ai Người là ai

Người là ai sao tìm con giữa đêm khuya? Người là ai sao tìm con lúc con buồn? Người là ai

Tác giả: Khắc Dũng | Gửi lên: 18/01/2016 08:59 | Đã xem: 1058 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 1 bè
Như cành liền cây Như cành liền cây

Giêsu ước hẹn cùng con niềm vui sẽ luôn ở lại. Khi con với Thầy gắn bó kết hợp với nhau

Tác giả: Ý Vũ | Gửi lên: 16/01/2016 08:44 | Đã xem: 722 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình yêu cứu thoát Tình yêu cứu thoát

Ai đang đòi ném đá con? Ai đang chờ kết liễu con? Ai đang muốn con phải chết khi con sa

Tác giả: Ý Vũ | Gửi lên: 14/01/2016 11:15 | Đã xem: 2657 lần | Download: 805 lần | Phiên bản: 1 bè
Cúi lạy Ngài - Hoàng Phúc Cúi lạy Ngài - Hoàng Phúc

Cúi lạy Ngài làm tai con nghe rõ. Tiếng tha nhân cầu xin lượng xót thương. Họ khổ đau, họ

Tác giả: Lm. Hoàng Phúc | Gửi lên: 14/01/2016 10:51 | Đã xem: 1055 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa luôn ở bên con Chúa luôn ở bên con

Con biết rồi nhà Chúa không xa. Con hiểu rồi Chúa ở không xa. Chúa ở nơi đói khổ cơ hàn

Tác giả: Ý Vũ - Hạnh Cúc | Gửi lên: 14/01/2016 09:58 | Đã xem: 1936 lần | Download: 210 lần | Phiên bản: 1 bè
Tất cả là hồng ân Tất cả là hồng ân

Tất cả là hồng ân, hồng ân của Chúa. Ơn thánh tuôn trào lòng con đây khát khao. Hồng ân của

Tác giả: Lm. Vũ Hùng Tôn | Gửi lên: 14/01/2016 09:39 | Đã xem: 1761 lần | Download: 252 lần | Phiên bản: 2 bè
Như biển cả Như biển cả

Như biển cả mênh mông là trái tim của Người, như mặt trời chân lý, như đóa hoa tình thương

Tác giả: Lê Quang Ánh | Gửi lên: 13/01/2016 22:30 | Đã xem: 3665 lần | Download: 910 lần | Phiên bản: 2 bè
Tôi sẽ ra đi Tôi sẽ ra đi

Tôi sẽ ra đi dù rừng thay lá, dẫu đông sang lạnh lùng. Tôi sẽ ra đi dẫu đêm dài hay bình minh

Tác giả: Thanh Lâm | Gửi lên: 13/01/2016 22:00 | Đã xem: 800 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 1 bè
Để con nên hình bóng Người Để con nên hình bóng Người

Từng ngày xin hãy ở cùng con. Từng ngày xin đỡ nâng đời con. Từng ngày xin đồng hành với

Tác giả: Lê Đức Hùng | Gửi lên: 13/01/2016 21:52 | Đã xem: 1184 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 1 bè
Đỉnh yêu thương Đỉnh yêu thương

Chẳng dễ đâu Chúa ơi! con đường lên đồi Gôlgôtha. Chẳng dễ đâu Chúa ơi! cho con hiểu

Tác giả: Lê Đức Hùng | Gửi lên: 13/01/2016 21:49 | Đã xem: 1647 lần | Download: 166 lần | Phiên bản: 2 bè
Tín thác - Đức Hùng Tín thác - Đức Hùng

Sao con có thể nói về lòng thương xót của Chúa. Sao con có thể làm chứng cho lòng thương

Tác giả: Lê Đức Hùng | Gửi lên: 13/01/2016 21:45 | Đã xem: 1516 lần | Download: 147 lần | Phiên bản: 1 bè
Con mãi cần Chúa Con mãi cần Chúa

Chúa đã biết con đây theo Chúa thật lòng. Chúa cũng biết thân con yếu đuối mỏng dòn, và đời

Tác giả: Lê Đức Hùng | Gửi lên: 13/01/2016 21:42 | Đã xem: 1279 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: 1 bè
Mãi thuộc về Ngài Mãi thuộc về Ngài

Đời cho con một chút danh, chút danh phù phiếm mỏng manh. Một chút danh nhỏ thôi nhưng

Tác giả: Lê Đức Hùng | Gửi lên: 13/01/2016 21:39 | Đã xem: 1207 lần | Download: 85 lần | Phiên bản: 1 bè
Đỉnh trời yêu thương Đỉnh trời yêu thương

Vào trong thoáng giây nhìn trời cao thanh vắng. yêu thương vơi đầy hoặc hết những chưa cay

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 13/01/2016 16:14 | Đã xem: 2292 lần | Download: 292 lần | Phiên bản: 2 bè
Phút linh thiêng - Tuấn Kim Phút linh thiêng - Tuấn Kim

Ôi giây phút linh thiêng và cao cả. Chúa muôn loài ngự xuống ở lòng tôi. Từ Thiên Cung

Tác giả: Tuấn Kim - Xuân Ly Băng | Gửi lên: 13/01/2016 15:51 | Đã xem: 1017 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: 3 bè
Lấy gì đền đáp - Tuấn Kim Lấy gì đền đáp - Tuấn Kim

Con biết lấy gì đền đáp ơn Ngài đã chết cho đời hạnh phúc muôn nơi. Giang tay đón mời, Chúa

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 13/01/2016 15:36 | Đã xem: 1160 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: 3 bè
Đường yêu thương Đường yêu thương

Yêu thương là khiêm nhường phục vụ hy sinh, yêu thương là con đường Thập giá Chúa hiến

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 12/01/2016 22:08 | Đã xem: 1202 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 3 bè
Nếu vắng bóng Chúa Nếu vắng bóng Chúa

Nếu vắng bóng Chúa thì trần gian mây giăng mờ tối. Nếu vắng bóng Chúa đời con bơ vơ

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 12/01/2016 21:58 | Đã xem: 1066 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa là ánh sáng - Tuấn Kim Chúa là ánh sáng - Tuấn Kim

Chúa ơi! Chúa là ánh sáng đời con, soi dẫn con đi trên đường đời, vượt bao giông tố ngàn nơi

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 12/01/2016 21:42 | Đã xem: 1668 lần | Download: 163 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa quá nhân từ Chúa quá nhân từ

Trời nhẹ giăng áng mây gió vờn chiếc lá xa cành. Lòng chợt nghe vấn vương thoáng dạt dào

Tác giả: Thy Yên | Gửi lên: 12/01/2016 21:31 | Đã xem: 1239 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: 2 bè
Vui lên anh em - Hoàng Kim Vui lên anh em - Hoàng Kim

Vui lên anh em, hãy vui trong Chúa trời, cố sao cho cuộc đời thắm một niềm vui. Vui lên anh

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 09:58 | Đã xem: 1299 lần | Download: 92 lần | Phiên bản: hợp xướng
Như bé thơ (2 bè) Như bé thơ (2 bè)

Con có chi mà tự hào, lòng con chẳng tự cao. Con có chi mà tự hảo, chỉ xin là như em bé. Đặt

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 21/12/2015 09:55 | Đã xem: 1098 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: 2 bè
Một lần gặp Chúa Một lần gặp Chúa

Ánh mắt Ngài nhìn thấu tâm hồn con. Ôi ánh mắt Ngài, ôi ánh mắt nhân từ như vẫn ngóng

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 21/12/2015 09:54 | Đã xem: 1106 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin trọn đời con Xin trọn đời con

Con tin con hãnh diện tuyên xưng Chúa thật là Chúa tể càn khôn. Đã tạo dựng muôn loài và

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:53 | Đã xem: 655 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin tình yêu liên kết Xin tình yêu liên kết

Ở nơi nào có tình yêu mến thì ở đó có Chúa hiện diện. Cũng như ai yêu Chúa thương người

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:52 | Đã xem: 666 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Ngài thứ tha - Duy Linh Xin Ngài thứ tha - Duy Linh

Tuổi xuân con bao lần trót dại đi hoang. Ngài hãy quên, xin Ngài đừng nhớ đến những tội

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:51 | Đã xem: 1153 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin được làm cỏ non Xin được làm cỏ non

Đời con xin được làm thân cỏ non ở bên đường. Chẳng sắc mầu, chẳng mùi hương, chẳng cần

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:50 | Đã xem: 725 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin cho con (2 bè) Xin cho con (2 bè)

Xin cho con nhận ra ý Chúa, khi con đang nghe lời thiêng Chúa dạy. Xin cho con bước đi theo

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:49 | Đã xem: 622 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Vui trên đồng cỏ xanh Vui trên đồng cỏ xanh

Trời cao mênh mông bao la đàn chim tung bay phương xa. Đồi non xanh kia phủ đầy mây

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:47 | Đã xem: 838 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Với hết tâm tình Với hết tâm tình

Này con đến ở trước thiên nhan và quì gối để tôn thờ Ngài. Hồn hân hoan như nai đang khát

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:46 | Đã xem: 624 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 2 bè
Vì muôn ơn phúc Vì muôn ơn phúc

Chúa ơi nghe con hát về Ngài, con chỉ mong hát cho Ngài nghe. Tâm tư xin dâng hết cho Ngài

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:45 | Đã xem: 668 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 1 bè
Vì con bé nhỏ Vì con bé nhỏ

Vì con bé nhỏ nên xin yêu Ngài bằng khả năng bé nhỏ của con. Cho con mến yêu cuộc sống

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:44 | Đã xem: 772 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Vẫn đợi vẫn chờ Vẫn đợi vẫn chờ

Vẫn đợi ta, vẫn đợi chờ, đợi chờ một chút tình thơ như bào thai đợi chờ hơi thở. Đợi chờ, vẫn

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:43 | Đã xem: 725 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 2 bè
Tụng ca tình Chúa Tụng ca tình Chúa

Dâng lời tán tụng hồng ân, con xin dâng lời tụng ca tình Chúa. Tình Chúa yêu con bao la. Tình

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:42 | Đã xem: 970 lần | Download: 68 lần | Phiên bản: 2 bè
Từ dấu chân Người Từ dấu chân Người

Ngày mai từ dấu chân Người mọc lên những đóa hoa tươi. Trên cao gió thổi, trên cao tan đi

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:40 | Đã xem: 740 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Trước tòa trái tim Trước tòa trái tim

Đoàn con vui sướng đến trước tòa trái tim thành tâm dâng lên tiếng ca với câu kinh cầu. Nguyện

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:39 | Đã xem: 710 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Trở về bên Chúa - Duy Linh Trở về bên Chúa - Duy Linh

Trở về bên Chúa khấn xin: Xin Ngài hãy cất xa con khỏi mọi lắng lo trần gian. Xin Ngài tha

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:38 | Đã xem: 723 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Trái tim nhân lành - Duy Linh Trái tim nhân lành - Duy Linh

Ôi trái tim nhân lành Chúa vì quá yêu thương đoàn con nên đã chết thay tội con. Con xin ăn

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:36 | Đã xem: 981 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình thương Chúa - Duy Linh Tình thương Chúa - Duy Linh

Tình thương Chúa con sẽ ca ngợi suốt đời. Và lòng từ bi Chúa sẽ lưu danh muôn đời. Tình

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:35 | Đã xem: 847 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình mãi mênh mông Tình mãi mênh mông

Những gì con có hôm nay đều bắt nguồn từ tình yêu của Ngài. Chúa vẫn yêu con hoài và dủ

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:34 | Đã xem: 768 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình Chúa - Duy Linh Tình Chúa - Duy Linh

Tình Chúa ấm áp như mùa xuân cho con an vui suốt đời. Từng ngày dìu con vào hạnh phúc

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:33 | Đã xem: 927 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình cao vời Tình cao vời

Tình yêu lớn lao cao vời là tình của người dám chết vì người yêu. Chúa đã thương con nhiều

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:32 | Đã xem: 762 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 1 bè
Tin Chúa hiện diện Tin Chúa hiện diện

Trong thinh lặng trước nhà chầu Chúa, nhưng con tin Chúa đang nghe con, vẫn đang chờ con

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:31 | Đã xem: 740 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 1 bè
Thương hoài ngàn năm Thương hoài ngàn năm

Ưu sầu của con hôm nay khi mang lúa vàng đi gieo. Sẽ thành niềm vui mai sau, khi mùa gặt

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:30 | Đã xem: 1166 lần | Download: 66 lần | Phiên bản: 2 bè
Khúc ca dâng (Tình Ngài) Khúc ca dâng (Tình Ngài)

Tình Ngài tựa như dòng suối mát tràn đầy vào hồn tim khát khao ơn lành. Chảy miên man vào

Tác giả: Hoàng Nam | Gửi lên: 21/12/2015 09:29 | Đã xem: 2844 lần | Download: 545 lần | Phiên bản: 2 bè
Sao Chúa nỡ đành Sao Chúa nỡ đành

Xa con sao Chúa nỡ đành thân con một mình giữa bùn hôi tanh. Từ khi mái tóc còn xanh, bây

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:28 | Đã xem: 696 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 2 bè
Ôi trái tim Giêsu Ôi trái tim Giêsu

Ôi trái tim Chúa Giêsu, xa con Chúa không đành vì biết con quá mỏng manh. Đã bao lần ngã

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:27 | Đã xem: 813 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Ở đâu rồi Chúa ơi? Ở đâu rồi Chúa ơi?

Ngài đi đâu rồi Ngài ơi? Để con một mình giữa đời, đường đời nhiều khi tối tăm. Phận con

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:26 | Đã xem: 721 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 1 bè
Ở đâu có tình yêu Ở đâu có tình yêu

Ở đâu có tình yêu mến nhau Chúa sẽ hiện diện, Chúa sẽ hiện diện. Và nơi đâu có Chúa ngụ cư

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:26 | Đã xem: 660 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Những gì ta đã cho đi Những gì ta đã cho đi

Mây kia theo gió đi đâu là đem bóng mát cho đời. Giọt suông rơi xuống trong đêm báo tin

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:25 | Đã xem: 670 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Nhìn lên Thánh Giá - Duy Linh Nhìn lên Thánh Giá - Duy Linh

Quỳ dưới chân cây thập tự giá này con đây với trọn xác hồn. Hằng luôn khát khao, ước ao

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:24 | Đã xem: 777 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguyện dâng Thánh Tâm - Duy Linh Nguyện dâng Thánh Tâm - Duy Linh

Nguyện dâng lên Thánh Tâm Chúa tình yêu con đây bé nhỏ mọn hèn. Xin thắp lên trong con

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:23 | Đã xem: 779 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 2 bè
Nén bạc thời gian Nén bạc thời gian

Nhiều khi con hỏi lòng mình làm được bao nhiêu giờ trong mỗi ngày cuộc sống? Nhiều khi con

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:22 | Đã xem: 962 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngưỡng vọng Chúa Ngưỡng vọng Chúa

Như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Suốt cả ngày đêm con hướng tâm về Thiên

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 21/12/2015 09:21 | Đã xem: 787 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 2 bè
Nào hãy nghiệm xem Nào hãy nghiệm xem

Nào hãy nghiệm xem cho biết, biết Chúa tốt lành biết bao. Rừng xanh dù bao nhiêu lá, trong

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:20 | Đã xem: 696 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Muôn đời là Chúa từ nhân Muôn đời là Chúa từ nhân

Nếu Chúa không còn yêu con như những ngày xưa thì ai tha thứ lỗi lầm mà con đã phạm? Còn

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:19 | Đã xem: 730 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Món quà cuộc sống Món quà cuộc sống

Chúa trao tặng con món quà quí trong cuộc sống. Là ngày hôm nay vui bên ánh nắng mặt trời

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:16 | Đã xem: 796 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Mỏi mòn chờ ơn Chúa Mỏi mòn chờ ơn Chúa

Nhìn trái bóng bay căng tròn hồn con bao ngày mỏi mòn chờ ơn Chúa. Nhìn trái bóng bay thật

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:15 | Đã xem: 661 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 2 bè
Luật pháp Chúa Luật pháp Chúa

Luật pháp Chúa là nhịp bước cho con đi lên. Luật pháp Chúa là ánh sáng soi con trong đêm

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:14 | Đã xem: 1138 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời tình thánh Lời tình thánh

Chúa muốn gọi con lên núi thánh thăm ngọn lửa thiêng đêm ngày hằng cháy. Để thấy dấu chân

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:13 | Đã xem: 665 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 3 bè
Làm sao đáp đền Làm sao đáp đền

Ơn Chúa làm sao đáp đền cho cân? Biết bắt đầu từ đâu kể hết những hồng ân Chúa ban. Thân

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:12 | Đã xem: 740 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 1 bè
Kiếp người qua đi Kiếp người qua đi

Con thuyền đi qua để lại sóng dài, đoàn tàu đi qua để lại tiếng vang xa. Lớp người đi qua để

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:11 | Đã xem: 930 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 1 bè
Hương thơ tình Chúa Hương thơ tình Chúa

Hừng đông đến cho hoa đời nở tươi. Tình yêu thương trong trái tim Người muôn đời. Cho cánh

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:09 | Đã xem: 685 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Hạnh phúc cho con Hạnh phúc cho con

Hạnh phúc là khi cho đi mà không mong nhận lại gì. Hạnh phúc là khi nhìn lại có một người

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:08 | Đã xem: 711 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Hạnh phúc bên Chúa - Duy Linh Hạnh phúc bên Chúa - Duy Linh

Hạnh phúc êm đềm biết bao còn có chi để ước ao. Hai vạt áo con Chúa đổ tràn vào những hoa

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:08 | Đã xem: 1023 lần | Download: 74 lần | Phiên bản: 1 bè
Gặp lại Chúa Gặp lại Chúa

Gặp lại Chúa hồn con như đang mở hội, bạn bè vây kín quanh con. Tiếng nói cười hân hoan

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:07 | Đã xem: 633 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 1 bè
Đường nào Chúa đi Đường nào Chúa đi

Đường nào Chúa đã đi xin dạy cho con biết đi. Lối Chúa đã băng qua xin Người thương mau

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:06 | Đã xem: 813 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Đường hy sinh Đường hy sinh

Đường thênh thang đâu dẫn vào chốn cao sang thiên đàng. Đường nhỏ hẹp lại dẫn đưa vào tới

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:05 | Đã xem: 746 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 1 bè
Đôi khi (2 bè) Đôi khi (2 bè)

Đôi khi đâu phải con nghèo nhưng nhìn người ta sống xa hoa con nghĩ mình thiệt thòi thiếu

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:04 | Đã xem: 651 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 2 bè
Đời con (2 bè) Đời con (2 bè)

Đời con yêu chưa được bao nhiêu, lòng con còn bao điều muốn nói. Những nỗi nhớ đầy vơi giờ

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:02 | Đã xem: 677 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 2 bè
Đi tìm nhan Ngài Đi tìm nhan Ngài

Này con hân hoan đi tìm nhan Ngài. Hãy thương đừng ngoảnh mặt đi vì Chúa chính là nguồn

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:01 | Đã xem: 684 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 294
  • Khách viếng thăm: 269
  • Máy chủ tìm kiếm: 25
  • Hôm nay: 15618
  • Tháng hiện tại: 1352436
  • Tổng lượt truy cập: 66551027