Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Thượng tiến Chúa Ba Ngôi Thượng tiến Chúa Ba Ngôi

Thượng tiến lên Ba Ngôi bánh rượu này tinh tuyền thượng tiến lên Thiên Cung trót cả cuộc sống này. Xin dâng lên Ba Ngôi của lễ rất đẹp lòng Cha như sương sớm chan hòa tràn lan trên khắp nương đồng

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng | Gửi lên: 24/05/2021 10:29 | Đã xem: 1169 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: dâng lễ - 3 bè
Tạ ơn Ba Ngôi (Ga. 3 : 16 - 18) (Lễ Chúa Ba Ngôi) Tạ ơn Ba Ngôi (Ga. 3 : 16 - 18) (Lễ Chúa Ba Ngôi)

Biết nói sao cho vừa, cảm tạ tình yêu Chúa Cha. Biết lấy chi đáp đền ơn Ngài tác tạo nên ta. Ôi bao la tình Ngài Thương trao cho con từng bước đường. Giờ đây giờ đây lấy gì tạ ơn. Chỉ biết dâng lên Ngài dâng Ngài tất cả tâm hồn. Trọn ngày đêm yêu Chúa luôn chẳng ngơi

Tác giả: La Thập Tự | Gửi lên: 24/05/2021 08:48 | Đã xem: 980 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Vinh danh Chúa Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ

Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đến thánh Chúa Trời. Xin dâng lời chúc tụng Ngài là Đấng tác sinh muôn loài. Con tâm thành tri ân Tình thương Chúa biết bao cao vời. Ngài đã hướng dẫn con vào đời cho con được gọi Ngài là Cha

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 23/05/2021 19:37 | Đã xem: 614 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Ba Ngôi năm B (Thánh vịnh 32) - Viết Hùng Lễ Chúa Ba Ngôi năm B (Thánh vịnh 32) - Viết Hùng

Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Vì lời Chúa lời rất chân thực

Tác giả: Hoàng Viết Hùng | Gửi lên: 26/04/2016 10:20 | Đã xem: 1411 lần | Download: 105 lần | Phiên bản: Tv. 32 - 2 bè
Tôn vinh Ba Ngôi - Têrêsa Tôn vinh Ba Ngôi - Têrêsa

Nào cùng tôn vinh, cùng tôn vinh, tôn vinh Ba Ngôi chí thánh Chúa Cha là nguồn tình thương

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 26/04/2016 10:19 | Đã xem: 2005 lần | Download: 435 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin Ba Ngôi hiệp nhất Xin Ba Ngôi hiệp nhất

Lậy Ba Ngôi chí thánh, giữa một thế giới đầy bất công chi rẽ kỳ thị và đấu tranh, không ai

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 09:48 | Đã xem: 2169 lần | Download: 644 lần | Phiên bản: 2 bè
Nguyện cầu Ba Ngôi Nguyện cầu Ba Ngôi

Vườn xưa Eđen hôn lễ ban đầu ân huệ Chúa Cha nhiệm mầu cho người luôn sống có nhau

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 08/12/2015 12:08 | Đã xem: 968 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạ lùng thay Danh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm C) Lạ lùng thay Danh Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm C)

Lạy Chúa! Lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi trên hoàn cầu. Khi con ngắm

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 09:50 | Đã xem: 1706 lần | Download: 233 lần | Phiên bản: Tv. 8 - 2 bè
Dân tộc Chúa chọn (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) Dân tộc Chúa chọn (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B)

Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Vì lời của Chúa là lời chân chính

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 01:33 | Đã xem: 1710 lần | Download: 210 lần | Phiên bản: Tv. 32 - 2 bè
Tôn vinh Chúa muôn đời (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A) Tôn vinh Chúa muôn đời (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)

Lạy Chúa con xin chúc tụng vì Ngài là Chúa tổ tiên con. Hòa tiếng hát câu ngợi khen suy tôn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 01:14 | Đã xem: 2236 lần | Download: 506 lần | Phiên bản: Dn.3
Loan tin Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) Loan tin Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B)

Ta mau cất bước lên đường loan truyền Ba Ngôi Chúa Trời. Vinh quang dưới đất trên trời từ

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 30/10/2015 01:26 | Đã xem: 1379 lần | Download: 130 lần | Phiên bản: 1 bè
Tin vào con Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A) Tin vào con Chúa (lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)

Bởi vì yêu thương thế gian mà Cha đã ban Con một. Ai tin vào Con Chúa sẽ không hư mất bao

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 30/10/2015 01:25 | Đã xem: 1119 lần | Download: 103 lần | Phiên bản: 2 bè
Thiên Chúa Ba Ngôi - Kim Long Thiên Chúa Ba Ngôi - Kim Long

Lạy Chúa Cha ngự trên trời là Thiên Chúa duy nhất và khôn cùng, là cội nguồn sự sống và tình yêu hết mọi nẻo đường của Chúa vẫn tín trung

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 01:38 | Đã xem: 1140 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng lễ Ba Ngôi Dâng lễ Ba Ngôi

Dâng lên Chúa Cha cội nguồn dâng lên Chúa Con cứu đời, dâng lên Thánh Linh Đấng tác thành. Này con kính dâng

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 13/10/2015 22:32 | Đã xem: 1102 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: dâng lễ
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi

Thánh Thánh Thánh! Đáng chúc tụng uy quyền, ngợi khen vinh quang Thiên Chúa Ba Ngôi Chí

Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn | Gửi lên: 09/10/2015 18:33 | Đã xem: 997 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: kèm bản đệm đàn
Dâng Chúa Ba Ngôi Dâng Chúa Ba Ngôi

Cùng tiến đi lên (là) lên Đền Thiên Chúa Ba Ngôi, lên đền (là) đền Thiên Chúa (chứ) Ba Ngôi

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 07/10/2015 01:03 | Đã xem: 1126 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 1 bè
Thiên Chúa Ba Ngôi - Quý Báu Thiên Chúa Ba Ngôi - Quý Báu

Ôi thật huyền siêu một Thiên Chúa Ba Ngôi! Ba Ngôi một Chúa cực cao sâu nhiệm mầu, trí tuệ

Tác giả: Lm. Quý Báu | Gửi lên: 07/10/2015 01:02 | Đã xem: 2550 lần | Download: 646 lần | Phiên bản: 1 bè
Niềm tin Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) Niềm tin Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi - năm B)

Miền Galilê hôm ấy Chúa nói với các tông đồ. Quyền năng trên trời dưới đất, Thầy đã được

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 07/10/2015 01:00 | Đã xem: 1096 lần | Download: 62 lần | Phiên bản: 2 bè
Ba Ngôi Ba Ngôi

Ngàn tiếng hát yêu thương dâng về Thiên Chúa chí nhân oai hùng. Đàn muôn cung âm vang tấu

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 07/10/2015 00:57 | Đã xem: 988 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 1 bè
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (4 bè) Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (4 bè)

Xin dâng lời tôn vinh, xin dâng lời tôn vinh Ba Ngôi, Ba Ngôi một Chúa. Xin dâng lời chúc

Tác giả: Hương Vĩnh | Gửi lên: 07/10/2015 00:56 | Đã xem: 1377 lần | Download: 87 lần | Phiên bản: 4 bè
Tình Cha cao vời Tình Cha cao vời

Cha nguồn mến yêu tình Cha quá cao vời, Cha đã dưỡng nuôi đoàn con nơi dương thế, cho đoàn

Tác giả: Chính Tâm | Gửi lên: 07/10/2015 00:55 | Đã xem: 985 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng Chúa Ba Ngôi - Chính Tâm Dâng Chúa Ba Ngôi - Chính Tâm

Khúc ca tình dâng lên Chúa Ba Ngôi Đấng tối cao đã tạo tác muôn loài khắp vũ trụ vang lên

Tác giả: Chính Tâm | Gửi lên: 07/10/2015 00:54 | Đã xem: 1027 lần | Download: 66 lần | Phiên bản: 1 bè
Nhân danh Chúa Ba Ngôi Nhân danh Chúa Ba Ngôi

Con nhẹ đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng đã tác tạo nên vạn vật đất trời bỗng hóa

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 07/10/2015 00:48 | Đã xem: 1049 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 1 bè
Dấu ấn Ba Ngôi Dấu ấn Ba Ngôi

Xin Chúa ghi khắc vào con dấu ấn Ba Ngôi của Chúa trong hồn, để con tuyên xưng niềm tin

Tác giả: Phan Hùng | Gửi lên: 07/10/2015 00:47 | Đã xem: 1196 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 1 bè
Thiên Chúa Ba Ngôi (2 bè) Thiên Chúa Ba Ngôi (2 bè)

Thiên Chúa Ba Ngôi Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần, Ngài là quyền năng, là áng sáng

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 07/10/2015 00:45 | Đã xem: 1143 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 2 bè
Tán tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Tán tạ Thiên Chúa Ba Ngôi

Chúng con kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, tán dương cảm tạ Thiên Chúa uy quyền. Chúng con

Tác giả: Thy Yên | Gửi lên: 07/10/2015 00:44 | Đã xem: 1272 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 1 bè
Ca ngợi Chúa Ba Ngôi Ca ngợi Chúa Ba Ngôi

Mầu nhiệm thay Thiên Chúa Ba Ngôi khắp đất trời hợp tiếng ngợi ca. Tôn vinh, tôn vinh Chúa

Tác giả: Minh Tâm | Gửi lên: 07/10/2015 00:44 | Đã xem: 2012 lần | Download: 257 lần | Phiên bản: 1 bè
Ba Ngôi chí thánh (lễ Chúa Ba Ngôi) Ba Ngôi chí thánh (lễ Chúa Ba Ngôi)

(Bước vào cung thánh) Cất tiếng tung hô vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Vào nơi Thánh điện

Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn | Gửi lên: 07/10/2015 00:43 | Đã xem: 1107 lần | Download: 72 lần | Phiên bản: ca nhập lễ - 2 bè
Tôn vinh Thầy Tôn vinh Thầy

Khi Thần Khí sự thật ngự đến, Người sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì của Thầy

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 07/10/2015 00:41 | Đã xem: 720 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 1 bè
Vinh danh Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi) Vinh danh Chúa Ba Ngôi (lễ Chúa Ba Ngôi)

Hãy chúc tụng, chúc tụng Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Chúa giàu

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 07/10/2015 00:39 | Đã xem: 1079 lần | Download: 76 lần | Phiên bản: ca nhập lễ
Bài ca của Chúa Bài ca của Chúa

Những đỉnh núi cao vời thể hiện quyền năng Chúa. Ngọn cỏ gió đùa chơi nói lên tình yêu Ngài

Tác giả: Phạm Đức Huyến - Bùi Hữu Thư | Gửi lên: 07/10/2015 00:38 | Đã xem: 717 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Chúa Thánh Thần - Kim Long Xin Chúa Thánh Thần - Kim Long

Đây thế gian u mờ. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến. Từ trời cao xin chiếu soi nguồn chân

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2015 00:30 | Đã xem: 1833 lần | Download: 173 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa Xin Ngôi Ba Thiên Chúa

Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con. Ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2015 00:28 | Đã xem: 6394 lần | Download: 1138 lần | Phiên bản: 2 bè
Một giọt sương Một giọt sương

Một giọt sương nho nhỏ (Một giọt sương nho nhỏ) chập chờn trong đám cỏ (chập chờn trong

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 07/10/2015 00:27 | Đã xem: 3513 lần | Download: 1086 lần | Phiên bản: 1 bè
Ba Ngôi chí thánh Ba Ngôi chí thánh

(Bước vào cung thánh) cất tiếng tung hô vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Vào nơi Thánh Điện

Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn | Gửi lên: 07/10/2015 00:26 | Đã xem: 1072 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: 2 bè
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (1) Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (1)

Xin tôn vinh một Chúa Ba Ngôi hiển vinh. Xin tôn vinh, tôn vinh. Xin tôn vinh một Chúa Ba

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 07/10/2015 00:24 | Đã xem: 1386 lần | Download: 91 lần | Phiên bản: 1 bè
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (2) Tôn vinh Chúa Ba Ngôi (2)

Xin tôn vinh một Chúa ba ngôi hiển vinh, xin tôn vinh, xin tôn vinh. Xin tôn vinh một Chúa

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 07/10/2015 00:23 | Đã xem: 1019 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúc tụng Chúa Ba Ngôi Chúc tụng Chúa Ba Ngôi

Chúc tụng (Chúc tụng Chúa) một Chúa Ba Ngôi. Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa

Tác giả: Đồng Dao | Gửi lên: 07/10/2015 00:20 | Đã xem: 919 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 2 bè
Tôn vinh Ba Ngôi Tôn vinh Ba Ngôi

Xin tôn vinh tôn vinh một Chúa Ba ngôi xin tôn vinh. Ngôi Cha toàn năng Đấng dựng nên đất

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 07/10/2015 00:18 | Đã xem: 1549 lần | Download: 175 lần | Phiên bản: 1 bè
Mầu nhiệm Ba Ngôi - Thái Nguyên Mầu nhiệm Ba Ngôi - Thái Nguyên

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, là mầu nhiệm tình yêu nhân hậu, ai người nào đâu suy thấu

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 07/10/2015 00:15 | Đã xem: 2552 lần | Download: 707 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguyện xin tình yêu Chúa Nguyện xin tình yêu Chúa

Nguyện xin tình yêu Chúa tuôn tràn đầy cho thế giới, cho mọi người, đồng tâm liên kết hát lên

Tác giả: Khoa Tâm | Gửi lên: 07/10/2015 00:07 | Đã xem: 1294 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: lễ Chúa Thánh Thần
Thánh ca Danien (lễ Chúa Ba Ngôi) Thánh ca Danien (lễ Chúa Ba Ngôi)

Chúc tụng Ngài là Chúa tể muôn loài. Chúa đáng ca ngôi và tôn vinh muôn đời. Chúc tụng

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 07/10/2015 00:04 | Đã xem: 1283 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: đáp ca
Thượng tiến GiaVê Thượng tiến GiaVê

Thượng tiến lên Gia vê bánh rượu này tinh (ư) tuyền. Thượng tiến (í) lên Giavê trót cả cuộc

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng | Gửi lên: 06/10/2015 23:58 | Đã xem: 4348 lần | Download: 1215 lần | Phiên bản: dâng lễ - 2 bè
Tôn vinh Ba Ngôi - Nam Hoa Tôn vinh Ba Ngôi - Nam Hoa

Tôn vinh danh Chúa Cha đã tác sinh nên trời đất muôn loài. Hằng cầm quyền thống trị trong

Tác giả: Nam Hoa | Gửi lên: 06/10/2015 23:56 | Đã xem: 916 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: 4 bè
Thái dương ca Thái dương ca

Vừng thái dương đã rực rỡ lên cao, đã rực rỡ lên cao, lên cao rạng ngời là vinh quang a vinh

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 29/09/2015 00:17 | Đã xem: 1058 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Chúc tụng Cha Chúc tụng Cha

Chúc tụng Cha là Thiên Chúa cao vời, chúc tụng Cha nơi hoàn vũ xinh tươi. Chúc tụng Cha

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 25/09/2015 23:11 | Đã xem: 1093 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúc vinh Ba Ngôi Chúc vinh Ba Ngôi

Hãy chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi, hãy chúc tụng ngợi khen Chúa trên tầng trời

Tác giả: Lm. Sơn Ca Linh | Gửi lên: 25/09/2015 23:09 | Đã xem: 1388 lần | Download: 137 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bài ca chúc tụng - Uyên Khanh Bài ca chúc tụng - Uyên Khanh

Hát lên bài ca chúc tụng Chúa Cha là người Cha uy dũng. Chúa Con là Đấng cứu tinh. Chúa

Tác giả: Uyên Khanh | Gửi lên: 23/09/2015 19:03 | Đã xem: 802 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ngũ bái (2) - Trọng Khần Ngũ bái (2) - Trọng Khần

Chúng con (í ì í i) lạy (i i i) Chúa Cha nhân thứ (í i i ì i i) đã giữ lời phán hứa dủ thương dựng

Tác giả: Lm. Trọng Khấn | Gửi lên: 22/09/2015 22:34 | Đã xem: 829 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: 1 bè
Tôn vinh Ba Ngôi - Nguyên Kha Tôn vinh Ba Ngôi - Nguyên Kha

Xin tôn thờ Ba Ngôi Chí Thánh. Xin tôn thờ Ba Ngôi cao quang. Ngôi Cha tác thành trời đất

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 22/09/2015 11:56 | Đã xem: 1087 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ca khúc ngợi khen Ca khúc ngợi khen

Hồn con dâng lên muôn lời ca, Ngợi khen tôn vinh ca tụng Cha là Thiên Chúa. Chính Chúa

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 21/09/2015 15:59 | Đã xem: 955 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Chưa biết
Khấu đầu bái lạy Khấu đầu bái lạy

Khấu đầu khấu đầu bái lạy ngôi Cha. Đã thương tạo dựng (í a) mọi loài. Biển khơi cùng muôn

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 18/09/2015 14:55 | Đã xem: 4936 lần | Download: 2239 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi (thánh vịnh 32) - Thái Nguyên Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi (thánh vịnh 32) - Thái Nguyên

Vì Lời Chúa đó là Lời luôn chân chính. Ca tụng Ngài là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn luôn réo rắt. Hãy ca tụng Ngài trong ngàn vạn tiếng cầm ca. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm dân riêng. Phúc thay dân tộc Chúa ban cơ nghiệp riêng mình

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 14/09/2015 16:58 | Đã xem: 2585 lần | Download: 563 lần | Phiên bản: Tv. 32 - 2 bè
Này con xin dâng - Lan Thanh Này con xin dâng - Lan Thanh

Này xon xin dâng lên Chúa Ba Ngôi tất cả đời con, nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa khấn

Tác giả: Lan Thanh | Gửi lên: 12/09/2015 11:37 | Đã xem: 1874 lần | Download: 255 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dâng tiến Chúa Ba Ngôi Dâng tiến Chúa Ba Ngôi

Dâng tiến Chúa Ba Ngôi lễ hy sinh cực thánh. Bánh rượu kết chung lời cảm tạ Chúa Ba Ngôi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 11/09/2015 14:25 | Đã xem: 1220 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân

Xin dâng kính Chúa Cha tâm tình đoàn con tha thiết. Cảm tạ Chúa muôn nghìn đã dựng nên

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 11/09/2015 12:02 | Đã xem: 2065 lần | Download: 399 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng lên Ba Ngôi (2 bản) Dâng lên Ba Ngôi (2 bản)

Linh mục dâng tiến lễ vật lên Ba Ngôi, hằng ngày tái diễn tiệc ly khắp nơi. Thánh hóa chúng

Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - Phương Quang | Gửi lên: 11/09/2015 11:53 | Đã xem: 1736 lần | Download: 269 lần | Phiên bản: 1 bè & 2 bè
Vinh danh Thiên Chúa (4) Vinh danh Thiên Chúa (4)

Vinh danh, vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh, vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 10/09/2015 09:07 | Đã xem: 1171 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 4
Vinh danh Thiên Chúa (3) Vinh danh Thiên Chúa (3)

Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Cùng Ngôi là Ngôi Thánh

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 10/09/2015 09:06 | Đã xem: 1422 lần | Download: 107 lần | Phiên bản: 3
Vinh danh Thiên Chúa (2) Vinh danh Thiên Chúa (2)

Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Vinh danh Thiên Chúa

Tác giả: Ngọc Linh - Mai Thiệu | Gửi lên: 10/09/2015 09:05 | Đã xem: 974 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 2
Vinh danh Thiên Chúa (1) Vinh danh Thiên Chúa (1)

Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Ba Thánh Thần

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 10/09/2015 09:04 | Đã xem: 989 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 1
Vinh danh Chúa Ba Ngôi Vinh danh Chúa Ba Ngôi

Kính dâng muôn lời ca chúc tụng một Thiên Chúa Ba Ngôi nay đoàn con hát mừng tán dương

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 10/09/2015 09:03 | Đã xem: 1310 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Vinh danh Ba Ngôi Vinh danh Ba Ngôi

Nhìn trời xanh bao la bát ngát. Nhìn ruộng đồng cỏ hoa xanh tươi. Nhìn cây trái trổ sinh thơm

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 10/09/2015 08:58 | Đã xem: 1580 lần | Download: 180 lần | Phiên bản: 4
Vinh danh Ba Ngôi - Hải Nguyễn Vinh danh Ba Ngôi - Hải Nguyễn

Vinh danh Chúa Cha, Vinh danh Chúa Con và vinh danh Chúa Thánh Thần, vinh danh Chúa Ba

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 10/09/2015 08:57 | Đã xem: 1291 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 3
Vinh danh Ba Ngôi (kinh Thần Vụ) Vinh danh Ba Ngôi (kinh Thần Vụ)

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Tự muôn đời

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 10/09/2015 08:56 | Đã xem: 1024 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 2
Vinh danh Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ Vinh danh Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ

Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đến thánh Chúa Trời. Xin dâng lời chúc tụng Ngài là Đấng tác sinh muôn loài. Con tâm thành tri ân Tình thương Chúa biết bao cao vời. Ngài đã hướng dẫn con vào đời cho con được gọi Ngài là Cha

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 10/09/2015 08:54 | Đã xem: 5744 lần | Download: 2658 lần | Phiên bản: 2 bè
Thượng tiến lên Ba Ngôi Thượng tiến lên Ba Ngôi

Thượng tiến lên Ba Ngôi bánh rượu này tinh (ư) tuyền. Thượng tiến (í) lên thiên cung trót cả cuộc

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng | Gửi lên: 10/09/2015 08:52 | Đã xem: 7792 lần | Download: 3241 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tin yêu Chúa Ba Ngôi (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm B) Tin yêu Chúa Ba Ngôi (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm B)

Lạy Cha là Chúa tình yêu từ muôn đời lòng Cha đã muốn cho con người chia sẻ niềm vui thông

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 10/09/2015 08:50 | Đã xem: 1575 lần | Download: 152 lần | Phiên bản: 1 bè
Tôn vinh Tôn vinh

Tôn vinh xin tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời. Tôn

Tác giả: Khoa Tâm | Gửi lên: 10/09/2015 08:48 | Đã xem: 1780 lần | Download: 169 lần | Phiên bản: Chưa biết
Suối nguồn tình yêu (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm C) Suối nguồn tình yêu (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm C)

Lạy Chúa Ba Ngôi ôi suối nguồn tình yêu tinh ròng. Lạy Chúa Ba Ngôi ôi mẫu mực hạnh

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 10/09/2015 08:46 | Đã xem: 1933 lần | Download: 272 lần | Phiên bản: 1 bè
Ngợi khen Ba Ngôi - Hải Nguyễn Ngợi khen Ba Ngôi - Hải Nguyễn

Xin dâng muôn lời ngợi khen Ba Ngôi, Ngôi Cha rất thánh tạo tác đất trời, Ngôi Con đã hạ

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 10/09/2015 08:44 | Đã xem: 2072 lần | Download: 392 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngợi khen Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ Ngợi khen Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ

Cùng nhau ta hãy ngợi khen Chúa, Đấng Chí Tôn Danh Người rất đáng tụng ca. Cùng hợp

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 10/09/2015 08:43 | Đã xem: 1628 lần | Download: 197 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm A) Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - năm A)

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu nhân hậu ai người nào đâu suy thấu

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 10/09/2015 08:41 | Đã xem: 3636 lần | Download: 1168 lần | Phiên bản: 1 bè
Mầu nhiệm Ba Ngôi Mầu nhiệm Ba Ngôi

Vạn vật hiện hữu là do Chúa Cha tác thành. Chuộc tội nhân thế là Cứu Chúa Ngôi Hai. Thánh

Tác giả: Thành Nam | Gửi lên: 10/09/2015 08:40 | Đã xem: 2775 lần | Download: 656 lần | Phiên bản: Chưa biết
Nào hãy chúc tụng - Xuân Thảo Nào hãy chúc tụng - Xuân Thảo

Nào hãy chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 10/09/2015 08:38 | Đã xem: 1395 lần | Download: 143 lần | Phiên bản: Chưa biết
Kính dâng Ba Ngôi Kính dâng Ba Ngôi

Ba Ngôi con kính dâng lên Ngài, ngày tươi khi nắng mai rạng soi. Câu kinh con hát ca dâng

Tác giả: Lm. Tri Văn Vinh | Gửi lên: 10/09/2015 08:36 | Đã xem: 3701 lần | Download: 1181 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dâng Chúa Ba Ngôi Dâng Chúa Ba Ngôi

Xin dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa nguồn ban sự sống bánh thơm rượu nồng. Lao công ruộng đồng

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 10/09/2015 08:34 | Đã xem: 2759 lần | Download: 611 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúc tụng một Chúa Ba Ngôi Chúc tụng một Chúa Ba Ngôi

Chúc tụng một Chúa Ba Ngôi. Chúc tụng (a) Ngôi Cha, Ngôi Con (ư) hợp cùng Ngôi Ba

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 10/09/2015 08:32 | Đã xem: 1085 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúa Ba Ngôi Chúa Ba Ngôi

Nào chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nào chúc

Tác giả: Thy Yên | Gửi lên: 10/09/2015 08:28 | Đã xem: 1226 lần | Download: 89 lần | Phiên bản: Chưa biết
Adba lạy Cha Adba lạy Cha

Chúa đã sai Thánh Thần của con Chúa đến ngự trong lòng anh em. Chúa đã sai Thánh Thần

Tác giả: Nguyên Hữu | Gửi lên: 07/09/2015 22:11 | Đã xem: 840 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hãy kết hợp Hãy kết hợp

Hãy kết hợp thẳm sâu với Ba Ngôi (í a) nhiệm mầu. Được làm con Thiên Chúa, ôi phúc vinh

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 06/09/2015 02:29 | Đã xem: 814 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lễ Chúa Ba Ngôi - Thy Anh Lễ Chúa Ba Ngôi - Thy Anh

Con kính thờ Ba Ngôi Chí Thánh. Con kính tôn Ba Ngôi cực linh. Con kính yêu Ba Ngôi chí nhân

Tác giả: Thy Anh | Gửi lên: 06/09/2015 01:32 | Đã xem: 893 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lạy Chúa sáng tạo Lạy Chúa sáng tạo

Lạy Chúa sáng tạo của muôn loài. Cai quản cung trời gieo ánh sáng. Quyền năng muôn thuở

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 06/09/2015 01:18 | Đã xem: 852 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Chưa biết
Một Chúa yêu thương Một Chúa yêu thương

Vì yêu thương Cha đã sinh dựng nên con giống hình ảnh Ngài. Vì yêu thương Cha đã sai

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 05/09/2015 15:23 | Đã xem: 1073 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ngợi khen Chúa Ba Ngôi Ngợi khen Chúa Ba Ngôi

Ngợi khen tôn vinh Chúa Ba Ngôi. Ngôi Nhất là Cha, Ngôi Hai là Con, Ngôi Ba là Thánh Thần

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 05/09/2015 00:30 | Đã xem: 1398 lần | Download: 101 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngợi khen Ba Ngôi Ngợi khen Ba Ngôi

Ngợi khen tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa trên trời, là muôn tiếng ca chúc tụng vinh quang Nước

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 05/09/2015 00:22 | Đã xem: 1628 lần | Download: 327 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ngợi khen Ba Ngôi - Phanxicô Ngợi khen Ba Ngôi - Phanxicô

Muôn tạo vật ơi! Núi cao sông dài suối nhỏ, trời cao cùng trăng sao đại dương sóng xô dạt

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 05/09/2015 00:21 | Đã xem: 2109 lần | Download: 479 lần | Phiên bản: Chưa biết
Sự hiện diện của Ba Ngôi Sự hiện diện của Ba Ngôi

Nhờ sự hiện diện mầu nhiệm của Ba Ngôi, Thiên Chúa cho chúng ta cảm nếm niềm vui của sự

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 04/09/2015 16:39 | Đã xem: 773 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thiên Chúa Ba Ngôi Thiên Chúa Ba Ngôi

Thẩm sâu ôi quá thẳm sâu ai nào có thể hiểu thấu. Cao vời ôi quá cao vời Mầu Nhiệm Chúa

Tác giả: Sr. Tường Vy | Gửi lên: 03/09/2015 08:39 | Đã xem: 1473 lần | Download: 154 lần | Phiên bản: 2 bè
Đến đây chầu Chúa Đến đây chầu Chúa

Khắp địa cầu vui sướng cất tiếng ca hân hoan phụng thờ Chúa. Khắp chúng nhân reo

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 02/09/2015 16:43 | Đã xem: 810 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tôn vinh Ba Ngôi (4 bè) Tôn vinh Ba Ngôi (4 bè)

Tôn vinh danh Chúa Cha đã tác sinh nên trời đất muôn loài. Hằng cầm quyền thống trị

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 02/09/2015 10:45 | Đã xem: 1787 lần | Download: 297 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dấu tình Thiên Ân Dấu tình Thiên Ân

Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương con nên Ngài sinh ra. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa

Tác giả: Lm. MJ. Trường Luân | Gửi lên: 02/09/2015 10:21 | Đã xem: 979 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin mở cho con Xin mở cho con

Xin mở miệng con cho con hát khen danh Ngài. Xin mở môi con cho con dâng lời kính chúc

Tác giả: Quốc Vinh | Gửi lên: 01/09/2015 22:26 | Đã xem: 2180 lần | Download: 306 lần | Phiên bản: Chưa biết
Vinh quang Vinh quang

Thiên Chúa vinh quang khắp cõi trời! Trần thế an ninh cho muôn người! Chúng con đây ngợi

Tác giả: Lm. Hoài Đức | Gửi lên: 01/09/2015 14:39 | Đã xem: 829 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Chưa biết
Vinh danh Thiên Chúa - Vũ Đình Ân Vinh danh Thiên Chúa - Vũ Đình Ân

Vinh danh Thiên Chúa ngôi Cha, vinh danh Thiên Chúa Ngôi Hai, vinh danh Thánh Thần Ngôi

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 01/09/2015 14:30 | Đã xem: 868 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúc tụng Thiên Chúa - Nguyễn Duy Chúc tụng Thiên Chúa - Nguyễn Duy

Chúc tụng, chúc tụng Thiên Chúa. Người là thân phụ của Đức Ki-tô Chúa chúng ta

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 31/08/2015 21:57 | Đã xem: 1356 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúc tụng Chúa Ba Ngôi - Nam Sơn Chúc tụng Chúa Ba Ngôi - Nam Sơn

Nào chúc tụng Chúa đi hỡi những ai hằng kính sợ Chúa. Chúc tụng Chúa đi hỡi những ai hằng

Tác giả: Nam Sơn | Gửi lên: 31/08/2015 21:52 | Đã xem: 800 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúc tụng Ba Ngôi Chúc tụng Ba Ngôi

Hỏi ai đã dựng lên trái đất xinh thắm mầu vĩ đại thay chim trời cỏ cây đẹp xinh muôn loài

Tác giả: Lữ Hành | Gửi lên: 31/08/2015 21:48 | Đã xem: 1651 lần | Download: 187 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúa Ba Ngôi hiện diện trong ta Chúa Ba Ngôi hiện diện trong ta

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong đời sống của ta

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 31/08/2015 00:18 | Đã xem: 736 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bài ca tôn vinh - Kim Long Bài ca tôn vinh - Kim Long

Tiến dâng lên Chúa thiên đình bài ca chúc tụng tôn vinh. 1 - Muôn muôn Thần Thánh trên

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 29/08/2015 16:51 | Đã xem: 849 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bài ca tôn vinh - Hoài Bắc Bài ca tôn vinh - Hoài Bắc

Ngắm xem muôn việc diệu kỳ, Bái thờ ngôi Cha tác thành. Tình thương bao bọc nhân gian

Tác giả: Hoài Bắc | Gửi lên: 28/08/2015 23:47 | Đã xem: 2202 lần | Download: 176 lần | Phiên bản: 2 bè
Ba Ngôi Thiên Chúa Ba Ngôi Thiên Chúa

Tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi. Ngôi Cha tác tạo trời đất và muôn loài. Chuộc tội cho nhân thế

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 28/08/2015 23:45 | Đã xem: 1155 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 3 bè
Ba Ngôi Thiên Chúa - Cao Minh Thắng Ba Ngôi Thiên Chúa - Cao Minh Thắng

Ôi tình yêu Thiên Chúa cao vút hơn đất trời. Ôi tình yêu Thiên Chúa chan chứa

Tác giả: Cao Minh Thắng | Gửi lên: 28/08/2015 23:40 | Đã xem: 1851 lần | Download: 230 lần | Phiên bản: Chưa biết
Allêluia lễ Chúa Ba Ngôi Allêluia lễ Chúa Ba Ngôi

Xin dâng lời, dâng lời tôn vinh chúc tụng. Chúc tụng Chúa Cha, Chúa con và Chúa

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 28/08/2015 23:38 | Đã xem: 1489 lần | Download: 131 lần | Phiên bản: Chưa biết
Abba Lạy Cha - Nguyễn Hữu Abba Lạy Cha - Nguyễn Hữu

Chúa đã sai Thánh Thần của con đến ngự trong lòng anh em. Chúa đã

Tác giả: Nguyễn Hữu | Gửi lên: 28/08/2015 23:35 | Đã xem: 1053 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Chưa biết
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 153
  • Khách viếng thăm: 149
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 20349
  • Tháng hiện tại: 735418
  • Tổng lượt truy cập: 64589505