Nhà bảo trợ chính

Bên sông Giođan (lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa) Bên sông Giođan (lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa)

Bên bờ sông Giođan năm xưa Chúa Kitô đi vào dòng người đang sám hối. Đồng hành bên con người yếu đuối để cảm thông thứ tha.

Tác giả: Bình An | Gửi lên: 05/01/2021 23:01 | Đã xem: 265 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - năm B (Is. 12: 2 - 6) Đáp ca lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - năm B (Is. 12: 2 - 6)

Đây Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không sợ hãi chi. Vì Chúa chính là sức mạnh Đấng tôi ca mừng Ngài từng cứu độ tôi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 04/01/2021 15:26 | Đã xem: 414 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa là vua tình yêu (Mt. 25: 31 - 45) (Chúa Kitô vua - năm A) Chúa là vua tình yêu (Mt. 25: 31 - 45) (Chúa Kitô vua - năm A)

Chúa là Vua, sao Ngài không mặc áo cẩm bào? Chúa là Vua, sao Ngài phải chịu chết đồi cao? Chúa ôi! Có phải vì con mà Chúa nhục thân? Có phải vì yêu để cứu trần nhân?

Tác giả: La Thập Tự | Gửi lên: 16/11/2020 11:04 | Đã xem: 226 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Mối tình cao siêu Mối tình cao siêu

Trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua. Một dòng máu tuôn trào, một

Tác giả: Trần Đại Phước | Gửi lên: 05/10/2016 23:39 | Đã xem: 891 lần | Download: 73 lần | Phiên bản: hợp xướng
Chúa muôn đời là Vua (lễ Chúa Kitô vua) Chúa muôn đời là Vua (lễ Chúa Kitô vua)

Muôn thuở muôn muôn đời xin kính dâng lên Ngài vinh dự và quyền năng. Đây con chiên đã

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 26/04/2016 10:24 | Đã xem: 1383 lần | Download: 288 lần | Phiên bản: nhập lễ - 2 bè
Giêsu người yêu của tôi Giêsu người yêu của tôi

Giêsu người yêu của tôi, Giêsu người yêu của tôi. Tôi hát về Người, Người là Đấng cứu độ

Tác giả: Lm. Fa Thăng | Gửi lên: 13/02/2016 16:37 | Đã xem: 809 lần | Download: 52 lần | Phiên bản: 2 bè
Giêsu nguồn hoan lạc của tôi Giêsu nguồn hoan lạc của tôi

Ôi Giêsu! Đấng con vẫn trông mong. Con ngước mắt hướng nhìn lên Ngài. Như lính gác

Tác giả: J. Bách - Lm. Đỗ Xuân Quế | Gửi lên: 13/02/2016 16:30 | Đã xem: 1136 lần | Download: 83 lần | Phiên bản: hợp xướng
Chúa Kitô vua - Quý Báu Chúa Kitô vua - Quý Báu

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua, là vua trên các vua, là Chúa uy linh cao vời, là

Tác giả: Lm. Quý Báu | Gửi lên: 20/12/2015 16:03 | Đã xem: 1568 lần | Download: 331 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa thực là vua (2 bản) Chúa thực là vua (2 bản)

Chúa thực là vua ngự trên các vua. Chúa thực là Chúa ngự trên muôn Chúa. Danh Thánh Ngài

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 20/12/2015 16:00 | Đã xem: 1771 lần | Download: 498 lần | Phiên bản: hợp xướng
Đức Kitô vua thượng tế Đức Kitô vua thượng tế

Xin đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Trước bình minh

Tác giả: Ngọc Kôn | Gửi lên: 24/11/2015 22:31 | Đã xem: 742 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 2 bè
Nếu Đức Kitô đã không sống lại Nếu Đức Kitô đã không sống lại

Nếu Đức Kitô đã không sống lại lời rao giảng của chúng tôi thực là trống rỗng. Tin của anh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 18/11/2015 23:45 | Đã xem: 798 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 1 bè
Vì Chúa yêu thế gian (lễ suy tôn Thánh Giá - năm A) Vì Chúa yêu thế gian (lễ suy tôn Thánh Giá - năm A)

Vì yêu thế gian tội lỗi Thiên Chúa đã ban Con Một Người để cho những ai tin vào Người sẽ

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 30/10/2015 10:08 | Đã xem: 1293 lần | Download: 176 lần | Phiên bản: 2 bè
Bí tích tình yêu (lễ mình máu Chúa Kitô - năm B) Bí tích tình yêu (lễ mình máu Chúa Kitô - năm B)

Đức Kitô đã tự hiến mình trong một hiến lễ tình yêu. Ngài đã tiêu diệt tội lỗi và sự chết. Tối tăm

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 28/10/2015 09:44 | Đã xem: 953 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 1 bè
Lương thực trường sinh (lễ mình máu Chúa Kitô - năm A) Lương thực trường sinh (lễ mình máu Chúa Kitô - năm A)

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống (í) muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 28/10/2015 09:41 | Đã xem: 1652 lần | Download: 408 lần | Phiên bản: 1 bè
Ngợi ca tình yêu (1) Ngợi ca tình yêu (1)

Ai sống trong tình yêu thực là sống trong Chúa và ở trong họ vì Chúa là tình yêu. Vì yêu ta

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 15:44 | Đã xem: 746 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa đã xuống trần - Kim Long Chúa đã xuống trần - Kim Long

Chúa đã sinh xuống giang trần khiêm cung trong cảnh lầm than. Vâng lời cho đến chết, chết

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 12:05 | Đã xem: 605 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạy vua Kitô Lạy vua Kitô

Lạy vua Kitô, Đấng Cứu Độ. Vinh danh, ca tụng và vinh dự là của Chúa. Đấng mà trẻ em vui

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 11:33 | Đã xem: 695 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 1 bè
Ngợi khen Chúa Giêsu - Kim Long Ngợi khen Chúa Giêsu - Kim Long

Chúng con xin ngợi khen Ngài lạy Chúa Giêsu. Ngợi khen Chúa, lạy Chúa Giêsu khi chúng con

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 01:47 | Đã xem: 885 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 1 bè
Đức Kitô chịu đóng đinh (đệm đàn) Đức Kitô chịu đóng đinh (đệm đàn)

Lậy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con

Tác giả: Minh Hùng | Gửi lên: 10/10/2015 01:30 | Đã xem: 801 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: bản đệm đàn
Giêsu (đệm đàn) Giêsu (đệm đàn)

Giêsu mến yêu từ bi vô ngần, Giêsu ánh sáng soi lòng chúng nhân, Giêsu chiếu soi bóng tối

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 10/10/2015 01:19 | Đã xem: 802 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: bản đệm đàn
Giêsu khoan nhân (đệm đàn) Giêsu khoan nhân (đệm đàn)

Giêsu khoan nhân rất ngọt ngào, hy vọng, hy vọng, hy vọng linh hồn vẫn khát khao, ngày đêm

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 10/10/2015 01:08 | Đã xem: 1040 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: bản đệm đàn
Ca khen Chúa là vua Ca khen Chúa là vua

Nào hỡi muôn loài chúc khen Chúa ta là vua. Ngài thật là vua trên muôn vua, trên các chúa

Tác giả: Thiên Uyên | Gửi lên: 07/10/2015 08:36 | Đã xem: 2020 lần | Download: 458 lần | Phiên bản: 1 bè
Tung hô vua Giêsu Tung hô vua Giêsu

Tung hô Vua Giêsu chí ái Đấng nhân danh Thiên Chúa đến cùng chúng tôi. Ngài là thượng đế

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 07/10/2015 08:34 | Đã xem: 907 lần | Download: 86 lần | Phiên bản: 4 bè
Tôn vinh Vua Kitô Tôn vinh Vua Kitô

Khắp bốn phương trời ta hãy đến sấp mình kính thờ. Vạn vật ơi hãy ca mừng Thiên Chúa, Ngài

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 07/10/2015 08:33 | Đã xem: 847 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: 1 bè
Kitô vua Kitô vua

Nguyện cho Nước Người vinh quang mãi vinh quang và vương quốc Người con mãi đến muôn

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 07/10/2015 08:32 | Đã xem: 671 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 1 bè
Vạn tuế Chúa là Vua Vạn tuế Chúa là Vua

Chúa là Vua, là Vua trên các vua. Là Chúa trên các chúa. Đoàn con hát ca ngợi khen! Lạy Chúa

Tác giả: Hải Ánh | Gửi lên: 07/10/2015 08:31 | Đã xem: 2443 lần | Download: 752 lần | Phiên bản: 2 bè
Muôn lạy Đức Kitô Muôn lạy Đức Kitô

Chúa Giêsu là Vua, là Vua cả đất trời, nào ta hãy đến, hãy đến thờ bái Người. Chúng con xưng

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 07/10/2015 08:30 | Đã xem: 819 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa là Vua hiển trị Chúa là Vua hiển trị

Chúa là Vua là Vua hiển trị. Ngài mặc oai phong tựa cầm bào (tựa cầm bào), Chúa là vua hiển

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 07/10/2015 08:27 | Đã xem: 807 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Giêsu Vua tình yêu - Dominic Giêsu Vua tình yêu - Dominic

Trần hoàn mừng vui reo hân hoan theo cung đàn tấu vang muôn lời ca. Cùng triều thần thánh

Tác giả: Dominic | Gửi lên: 07/10/2015 08:24 | Đã xem: 1155 lần | Download: 163 lần | Phiên bản: 1 bè
Giêsu - Hùng Lân Giêsu - Hùng Lân

Giêsu, lời hát êm êm, lời hát mang tên Chúa muôn loài vang trong cõi thiên nhiên. Giêsu lời

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 07/10/2015 08:23 | Đã xem: 1025 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh lễ Chúa Kitô vua Thánh lễ Chúa Kitô vua

Các bài hát: Tôn vinh Giêsu Kitô vua (ca nhập lễ); Allêluia; Lễ vật giao hòa (dâng lễ); Maria thái hậu (kết lễ); Thánh danh Chúa (hiệp lễ)

Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn | Gửi lên: 07/10/2015 08:21 | Đã xem: 1092 lần | Download: 240 lần | Phiên bản: 1 bè
Vào Thiên đàng (lễ Chúa Kitô Vua - năm C) Vào Thiên đàng (lễ Chúa Kitô Vua - năm C)

Lạy Chúa! Lạy Chúa Giêsu! khi về đến quê Thiên đàng xin Ngài nhớ đến chúng con, xin

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 07/10/2015 01:24 | Đã xem: 701 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 1 bè
Vạn tuế Kitô Vua Vạn tuế Kitô Vua

Vạn tuế Đức Giêsu Kitô, vạn tuế Đức Giêsu Kitô. Con chiên bị giết thật xứng muôn uy quyền

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 07/10/2015 01:22 | Đã xem: 866 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa là Vua - Hải Triều Chúa là Vua - Hải Triều

Hát khen chúc tụng ca mừng Allêluia...Hát khen chúc tụng Đấng nhân dang Chúa mà đến, ca

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 07/10/2015 01:20 | Đã xem: 1151 lần | Download: 161 lần | Phiên bản: 3 bè
Vạn tuế Chúa Kitô - Duy Tân Vạn tuế Chúa Kitô - Duy Tân

Con chiên đã bị giết hy sinh cam chịu chết nên giá chuộc nhân loâi tội lỗi. Muôn dân tôn thờ

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 07/10/2015 01:18 | Đã xem: 648 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 1 bè
Vua hiển vinh (3 bè) Vua hiển vinh (3 bè)

Hỡi cửa điện ngọc ngà cửa thiên quốc ơi mau nhịp nhàng mở tung ra. Mau chiếu rọi lên sáng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2015 01:17 | Đã xem: 756 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: hợp xướng
Chúa hiển trị Chúa hiển trị

Chúa là vua hiển trị (là vua hiển trị) Chúa là vua hiển vinh, hiển vinh. Chúa là vua hiển trị, Chúa

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 07/10/2015 01:15 | Đã xem: 571 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 3 bè
Lạy Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ Lạy Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ

Con chiên đã bị giết. Quả xứng muôn quyền lực, giàu có và khôn ngoan, sức mạnh cùng tôn

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 07/10/2015 01:13 | Đã xem: 741 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: ca nhập lễ
Hoàn cầu mừng vui Hoàn cầu mừng vui

Hoàn cầu mừng vui (ngàn lời tung ca) vì Chúa là Đấng tối cao oai hùng. Nhịp đàn reo vui

Tác giả: Lm. Tri Văn Vinh | Gửi lên: 07/10/2015 01:11 | Đã xem: 1122 lần | Download: 181 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa Kitô Vua vũ trụ (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) Chúa Kitô Vua vũ trụ (Chúa nhật 34 thường niên - năm A)

Giêsu Kitô là Vua vũ trụ. Giêsu Kitô là vị thẩm phán. Giêsu Kitô sẽ ngự đến trong uy quyền

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 07/10/2015 01:10 | Đã xem: 1293 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa là Vua Chúa là Vua

Chúa ngự trên cơn hồng thủy, Chúa là Vua muôn đời. Chúa vinh hiển uy quyền, Chúa Thánh

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 07/10/2015 01:07 | Đã xem: 729 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Ôi Giêsu (2 bè) Ôi Giêsu (2 bè)

Ôi Giêsu! Chúa Giêsu là Vua Chúa muôn thuở là Vua. Ôi Giêsu khi nghe tên thánh Chúa Giêsu

Tác giả: Lm. Huyền Linh - Liên Bình Định | Gửi lên: 07/10/2015 00:06 | Đã xem: 1942 lần | Download: 449 lần | Phiên bản: 2 bè
Tôn vinh Giêsu vua (4 bè) Tôn vinh Giêsu vua (4 bè)

Tung hô Chúa Giêsu! Đấng vinh hiển ngự ngôi cao. Tôn vinh Chúa Giêsu, Đấng thống trị toàn

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 06/10/2015 23:55 | Đã xem: 949 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 4 bè
Giêsu vua Giêsu vua

Ôi Giêsu Chúa Giêsu là Vua, Chúa muôn thuở là Vua. Ôi Giêsu khi nghe tên thánh Chúa Giêsu

Tác giả: Huyền Linh | Gửi lên: 06/10/2015 23:50 | Đã xem: 1064 lần | Download: 102 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạy Đức Kitô - Tiến Linh Lạy Đức Kitô - Tiến Linh

Lạy đức Kitô là Vua bóng chiều đã khuất dần xin luôn ở với chúng con thần dân Ngài. Cuộc

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 06/10/2015 23:43 | Đã xem: 875 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: kết lễ
Lễ Chúa Kitô vua vũ trụ Lễ Chúa Kitô vua vũ trụ

Con Chiên đã bị giết. Quả xứng muôn quyền lực. Giàu có và khôn ngoan. Sức mạnh cùng tôn

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 06/10/2015 23:40 | Đã xem: 756 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: ca nhập lễ
Giêsu ơi Ngài đã đến Giêsu ơi Ngài đã đến

Giêsu ơi! Ngài đã đến ngài đã đến, Ngài đã đến cho tình yêu chớm nở. Giêsu ơi! Ngài đã đến

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 29/09/2015 14:37 | Đã xem: 1061 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Thập Giá tình yêu Thập Giá tình yêu

(Thập Giá chứng minh tình yêu) Ôi thập giá là tiếng nói yêu thương vô cùng. Là người bạn tín

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 29/09/2015 10:10 | Đã xem: 1918 lần | Download: 615 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Cờ Vua cả Cờ Vua cả

Cờ vua cả tung bay phất phới Thánh giá người chói lọi oai phong. Ai ngờ ai đâu ngờ chính Đấng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 29/09/2015 08:44 | Đã xem: 558 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Khúc đàn lòng & Dâng con Khúc đàn lòng & Dâng con

(Trong đêm dài mênh mông) của đêm tối trần gian, của tù đầy giam cầm. Ôi Giêsu, Ôi Giêsu!

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 29/09/2015 01:25 | Đã xem: 561 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Giêsu nguồn hoan lạc Giêsu nguồn hoan lạc

Ôi Giêsu Đấng con vẫn trông mong. Con ngước mắt hướng nhìn lên Ngài. Như lính gác ngóng

Tác giả: Đỗ Xuân Quế | Gửi lên: 29/09/2015 01:20 | Đã xem: 626 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Giêsu nguồn hoan lạc của tôi (2 bản) Giêsu nguồn hoan lạc của tôi (2 bản)

Tình thương Chúa ấp ủ trong đời, ngàn ơn phúc Chúa đổ xuống tràn đầy. Và muôn kiếp tôi đội

Tác giả: J. Bách - Trần Anh Linh | Gửi lên: 29/09/2015 00:55 | Đã xem: 822 lần | Download: 73 lần | Phiên bản: kèm bản đệm đàn
Niềm tin (hợp xướng) Niềm tin (hợp xướng)

Trần gian hãy phó thác cho Chúa muôn loài, luôn tin cậy vào Giêsu từ nhân. Ngài hằng dẫn

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 29/09/2015 00:09 | Đã xem: 648 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Người từ đâu tới Người từ đâu tới

Chúa xuân, Chúa xuân, Chúa xuân Người a từ đâu, Người từ đâu tới đây, tới đây. Người từ đâu

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 29/09/2015 00:05 | Đã xem: 503 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Nơi trú ẩn Nơi trú ẩn

Xin Chúa trở nên núi đá cho tôi trú ẩn thành chiến lũy kiên cố để cứu độ tôi. Bởi Chúa là tảng

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 28/09/2015 23:14 | Đã xem: 500 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Giêsu Vua tình yêu (kèm bản đệm đàn) Giêsu Vua tình yêu (kèm bản đệm đàn)

Như ruộng đồng khô cháy khát mong cơn mưa trời. Con sống giữa dòng đời khát mong Chúa

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 28/09/2015 14:17 | Đã xem: 884 lần | Download: 107 lần | Phiên bản: 2 bè
Bí tích tình yêu Bí tích tình yêu

Bí tích tình yêu máu thân mình Chúa hiến thân chịu cho chết trần gian được ơn cứu rỗi. Bí tích

Tác giả: Lm. Thành Tâm | Gửi lên: 28/09/2015 10:45 | Đã xem: 1879 lần | Download: 391 lần | Phiên bản: Chưa biết
Con tiếp rước Ngài Con tiếp rước Ngài

Vài nghìn năm xa trước Chúa nói với con Bánh sống muôn đời là thân mình Chúa. Vài nghìn

Tác giả: Ngô Trần | Gửi lên: 28/09/2015 10:42 | Đã xem: 1295 lần | Download: 212 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đến mà ăn Đến mà ăn

Đến mà ăn ăn bánh của Ta, và uống rượu, rượu Ta đã chọn cho các con. Từ phương đông cho chí

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 28/09/2015 10:40 | Đã xem: 2247 lần | Download: 631 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hãy ngợi khen & Tung hô tin mừng Hãy ngợi khen & Tung hô tin mừng

Giêlusalem hỡi hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Xi on nào hãy tán tụng Danh Người

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 28/09/2015 10:38 | Đã xem: 679 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: Chưa biết
Người ơi hãy đến (theo thánh Gioan) Người ơi hãy đến (theo thánh Gioan)

Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và Tôi ở lại trong người ấy. Vì thịt tôi thật là của ăn

Tác giả: Anh Tuấn | Gửi lên: 28/09/2015 10:36 | Đã xem: 804 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Chưa biết
Phút linh thiêng - Thành Tâm Phút linh thiêng - Thành Tâm

Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút

Tác giả: Lm. Thành Tâm | Gửi lên: 28/09/2015 10:33 | Đã xem: 1665 lần | Download: 354 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tiệc thánh - Liander Tiệc thánh - Liander

Tiệc thánh Chúa ban đầy thế trần, ngàn đời hằng luôn ghi nhớ. Rằng Chúa chết thay vì chúng

Tác giả: C. G. Liander | Gửi lên: 28/09/2015 10:32 | Đã xem: 790 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tình ca Tình ca

Chúa ơi tim con nay sẵn sàng, tình yêu xin hãy rót tràn. Tiếng khóc cũng như tiếng vui cười

Tác giả: Franz Schubert - C M ♥️ | Gửi lên: 28/09/2015 10:30 | Đã xem: 1036 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: hợp xướng
Tán tụng Chúa đi (thánh vịnh 147 - lễ Mình Máu Thánh - năm A) Tán tụng Chúa đi (thánh vịnh 147 - lễ Mình Máu Thánh - năm A)

Tán tụng Chúa đi Giêlusalem hỡi, Tán tụng Chúa đi Giêlusalem ơi. Này hỡi Xion, Giêrusalem

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 28/09/2015 10:26 | Đã xem: 675 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bản - Tv. 147
Tiệc thánh Tiệc thánh

Đây là Bánh bởi trời đã rộng ban khắp nơi, ai ăn sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời

Tác giả: 7 Thứ | Gửi lên: 28/09/2015 10:25 | Đã xem: 920 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bánh trường sinh (Chúa nhật 18 thường niên) Bánh trường sinh (Chúa nhật 18 thường niên)

Chúa đã nói rằng chính tôi là bánh trường sinh ai đến với tôi sẽ không hề phải đói, ai tin vào tôi sẽ

Tác giả: Hương Vĩnh | Gửi lên: 28/09/2015 10:21 | Đã xem: 543 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hân hoan kính thờ Hân hoan kính thờ

Ôi tình yêu Chúa nhiệm mầu và vô cùng thẳm sâu. ban cho con cái nhân trần được ăn bánh thiên

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 10:18 | Đã xem: 839 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh vịnh 146 Thánh vịnh 146

Ca tụng Chúa đi thú vị dường bao được hát kính danh Người, thỏa tình biết mấy được ngợi khen

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 10:17 | Đã xem: 915 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: Chưa biết
Nhịp bước chiều nay Nhịp bước chiều nay

Như là mùa xuân ngàn hương hoa nở khắp trời. và như nến hồng bừng lên sáng lung linh thiết

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 28/09/2015 10:16 | Đã xem: 740 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tình Chúa (lễ Mình và Máu Chúa Kitô - Thánh vịnh 80) Tình Chúa (lễ Mình và Máu Chúa Kitô - Thánh vịnh 80)

Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra. Ta sẽ lấy

Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn | Gửi lên: 28/09/2015 10:13 | Đã xem: 712 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đi khắp thế gian (Thánh vịnh 95) Đi khắp thế gian (Thánh vịnh 95)

Nào ta đi khắp thế gian Allêluia, loan Tin mừng cho muôn dân Allêluia. Hát lên mừng Chúa một

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 28/09/2015 10:12 | Đã xem: 876 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: Chưa biết
Người ở đâu Người ở đâu

Người ở đâu khi Ta ở Giệt-si-ma-ni (người ở đâu) người đi đâu khi Ta vác Thánh giá trên vai

Tác giả: Lại Quốc Hùng | Gửi lên: 28/09/2015 10:09 | Đã xem: 651 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hãy đến đón nhận Hãy đến đón nhận

Này là Mình Máu Thánh Chúa, này là Thần lương cao quý Chúa thương ban cho trần gian. Này

Tác giả: Nguyên Nhung | Gửi lên: 28/09/2015 10:05 | Đã xem: 1063 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đây là bánh bởi trời Đây là bánh bởi trời

Đây là bánh bởi trời là tấm bánh thơm tuyệt vời được ban xuống cho loài người. Ai hằng luôn

Tác giả: Nguyên Nhung | Gửi lên: 28/09/2015 10:04 | Đã xem: 1626 lần | Download: 334 lần | Phiên bản: Chưa biết
Này là Mình Thầy - Nguyên Lễ Này là Mình Thầy - Nguyên Lễ

Này hỡi đoàn con: Này là Mình Thầy và đây Máu Thầy để cứu mọi người, hãy làm việc này mà

Tác giả: Nguyên Lễ | Gửi lên: 28/09/2015 10:03 | Đã xem: 1061 lần | Download: 143 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tình yêu nhiệm mầu - Vĩnh Ân Tình yêu nhiệm mầu - Vĩnh Ân

(Tình yêu nhiệm mầu) Ôi tình yêu cao quý ôi tình yêu khôn ví. Chúa đã yêu con bằng mối tình

Tác giả: Lm. Vĩnh Ân | Gửi lên: 28/09/2015 10:01 | Đã xem: 1657 lần | Download: 278 lần | Phiên bản: Chưa biết
Này là Mình Thầy Này là Mình Thầy

Yêu thương đoàn môn đệ Chúa đã yêu thương đến cùng. Nên trong đêm bị trao nộp Chúa đã trao

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 10:00 | Đã xem: 773 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: Chưa biết
Kính lạy Máu Thánh Chúa Kính lạy Máu Thánh Chúa

Kính lạy Máu Thánh, Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Xin thương xót toàn thế giới, xin bao phủ

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 28/09/2015 09:59 | Đã xem: 624 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thờ lạy Chúa - Xuân Đàn Thờ lạy Chúa - Xuân Đàn

Thờ lạy Chúa là Đấng uy quyền, Ngài ngự trong Mình Máu Thánh uy linh. Nguồn cứu rỗi cho

Tác giả: Xuân Đàn | Gửi lên: 28/09/2015 09:54 | Đã xem: 518 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Chưa biết
Vua vũ trụ Vua vũ trụ

Lạy Đức Kitô là vua vũ trụ là vị tôn sư ưu tú. Ngài đã xuống thế một lần để trở thành anh em chúng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/09/2015 12:06 | Đã xem: 771 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Chưa biết
Muôn lạy Chúa Kitô Muôn lạy Chúa Kitô

Muôn lạy Chúa Kitô xin tôn thờ và chúc tụng Chúa, Chúa đã chết trên cây thập giá mà cứu

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 26/09/2015 00:39 | Đã xem: 688 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hoan hô Vua Giêsu (PDF & PPT) Hoan hô Vua Giêsu (PDF & PPT)

Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua, Chúa thực là vua chính Người là vua. Nào ta đến để tung

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 25/09/2015 23:54 | Đã xem: 4203 lần | Download: 1915 lần | Phiên bản: 2 bè
Vua hiển vinh Vua hiển vinh

Các cửa ơi hãy nâng đã lên cao hỡi cửa ngàn thu. Để vua hiển vinh Ngài qua ngự đó. Nhưng

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 24/09/2015 14:05 | Đã xem: 990 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tưởng nhớ danh Giêsu Tưởng nhớ danh Giêsu

Khi tưởng nhớ danh Giêsu dịu dàng, Tâm hồn ngây ngất trong hoan lạc Thiên Đàng. Hơn

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 22/09/2015 12:16 | Đã xem: 575 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tôn vinh vua Giêsu Tôn vinh vua Giêsu

Lạy Đức Kitô! Chúng con xưng tụng Chúa là Vua Muôn Vua, là vị Vua Muôn Đời. Chúng

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 22/09/2015 11:58 | Đã xem: 745 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ngợi khen Chúa Giêsu Ngợi khen Chúa Giêsu

Chúa tuôn đổ vào tim con Nguồn Hạnh Phúc! Cho con ngây ngất hân hoan vô vàn. Cho con

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 22/09/2015 09:25 | Đã xem: 732 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lễ toàn thiêu - Nguyên Kha Lễ toàn thiêu - Nguyên Kha

Chúa không nhận chiên bò cùng sinh lễ, Nên Con Chúa hiến thân làm hy tế! Thương con Chúa

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 22/09/2015 00:03 | Đã xem: 698 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lạy linh hồn Chúa Kitô - Nguyên Kha Lạy linh hồn Chúa Kitô - Nguyên Kha

Lạy linh hồn Chúa Kitô! Xin Thánh Hoá con! Lạy xác thể Chúa Kitô, xin cứu con. Lạy máu

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 21/09/2015 23:55 | Đã xem: 636 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lạy Đức vua Kitô Lạy Đức vua Kitô

Lạy Đức Kitô! Chúng con xưng tụng Chúa là Vua Muôn Vua, là hoàng đế vũ hoàn. Chúng

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 21/09/2015 23:53 | Đã xem: 695 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lạy Đức Kitô Lạy Đức Kitô

Lạy Đức Kitô! Lạy Đức Kitô! Chúa đã chịu khổ hình để kẻ yếu đuối được sức mạnh, kẻ tội

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 21/09/2015 23:53 | Đã xem: 906 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hiến lễ tưởng niệm Hiến lễ tưởng niệm

Xin dâng Chúa hiến lễ này để tưởng niệm Chúa chịu chết, để tưởng niệm Chúa sống lại, lên trời

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 21/09/2015 23:12 | Đã xem: 1970 lần | Download: 304 lần | Phiên bản: 1 bè
Giêsu khoan nhân - Nguyên Kha Giêsu khoan nhân - Nguyên Kha

Giêsu Khoan Nhân, Niềm vui Thiên Thần! Nghe Danh Thánh Ngài êm ái vô ngần. Hôn mong

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 21/09/2015 21:18 | Đã xem: 824 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 1 bè
Giêsu diễm lệ Giêsu diễm lệ

Giêsu êm ái, diễm lệ vô cùng, Hồn mong siêu thoát về gần bên Chúa luôn. Giêsu khoan

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 21/09/2015 21:17 | Đã xem: 459 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúa là Vua (2 bản) Chúa là Vua (2 bản)

Chúa là Vua trên các muôn Vua, là Chúa trên hết các Chúa (trên hết các vua). Ngài là vua thống

Tác giả: Sr. Hương Đan | Gửi lên: 20/09/2015 09:13 | Đã xem: 1127 lần | Download: 170 lần | Phiên bản: 1 bè & 3 bè
Nào về đây Nào về đây

Nào về đây gặp gỡ Đức Kitô, Người là Đấng trung gian đất trời. Người liên kết chúng ta nên

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 20/09/2015 08:57 | Đã xem: 2006 lần | Download: 535 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin cho con biết Xin cho con biết

Lạy Chúa Giê-su mến yêu! Xin cho con biết con. Xin cho con biết Chúa. 1 - Biết khát khao

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 10/09/2015 14:50 | Đã xem: 558 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Chưa biết
Vua Giêsu Vua Giêsu

Ôi Giê-su Chúa là vua muôn loài đều kính tôn. Ôi Giê-su Chúa là vua cai trị toàn thế giới. Ngài

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 10/09/2015 09:21 | Đã xem: 756 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tung hô Chúa Kitô vua Tung hô Chúa Kitô vua

Tung hô Chúa Ki-tô là vua, tung hô danh Ngài vinh sáng. Ngài là Chúa trên ngàn mây xanh

Tác giả: Quang Trịnh | Gửi lên: 10/09/2015 09:20 | Đã xem: 2404 lần | Download: 422 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tôn vinh Giêsu vua Tôn vinh Giêsu vua

Tôn vinh, tôn vinh Chúa là vua trên hết các vua là Chúa trên hết các chúa muôn đời. Ngài là vua

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 10/09/2015 09:18 | Đã xem: 1290 lần | Download: 134 lần | Phiên bản: Chưa biết
lạy Chúa là vua lạy Chúa là vua

Lạy Chúa! Chúa là vua thống trị khắp địa cầu. Lạy Chúa! Chúa là vua muôn loài thờ kính. Là

Tác giả: Lm. Duy Thiên | Gửi lên: 10/09/2015 09:17 | Đã xem: 3268 lần | Download: 1169 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hoan hô vua Giêsu Hoan hô vua Giêsu

Giê-su vua chiến thắng. Giê-su vua vinh quang, Ngài là Chúa, Chúa muôn đạo binh. Giê-su vua

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 10/09/2015 09:16 | Đã xem: 2870 lần | Download: 1038 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hoan hô Chúa Hoan hô Chúa

Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Ngợi mừng Chúa Vua Cả muôn loài. Đàn cầm ơi! Vang lên

Tác giả: Đỗ Vy Hạ | Gửi lên: 06/09/2015 03:20 | Đã xem: 1190 lần | Download: 101 lần | Phiên bản: Chưa biết
Kính lạy Máu và Nước Kính lạy Máu và Nước

Kính lạy Máu và Nước đã tuôn tràn từ Thánh Tâm. lạy Chúa Giê-su, lòng thương xót Chúa như

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 05/09/2015 22:02 | Đã xem: 853 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Chưa biết
Giêsu vua tình yêu - Phanxicô Giêsu vua tình yêu - Phanxicô

Giêsu! Đức vua tình yêu. Xin Ngài soi chiếu đường tình yêu chúng con. Cho từng trái tim cháy

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 05/09/2015 15:57 | Đã xem: 1618 lần | Download: 184 lần | Phiên bản: 2 bè
Giêsu vua muôn vua Giêsu vua muôn vua

Ôi Giêsu Chúa Giêsu là vua. Chúa muôn thuở là vua. Ôi Giêsu khi nghe tên thánh Chúa

Tác giả: Lm. Huyền Linh | Gửi lên: 29/08/2015 00:22 | Đã xem: 2759 lần | Download: 708 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đức thánh quân Đức thánh quân

Đức Thánh Quân đã hiển trị Ngài mặc lấy oai phong. Chúa là Đức Thánh Quân đã hiển trị

Tác giả: Martinô | Gửi lên: 29/08/2015 00:19 | Đã xem: 991 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: Chưa biết
Con chiên đã bị giết Con chiên đã bị giết

Con chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận thần tính uy quyền

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 28/08/2015 23:49 | Đã xem: 1046 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: Chưa biết
 
Đăng ký ngay
Kiếm tiền dễ dàng

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 115
  • Khách viếng thăm: 111
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 19557
  • Tháng hiện tại: 997796
  • Tổng lượt truy cập: 34364210