Nhà bảo trợ chính

Nếu vắng Thánh Linh (Ga. 20 : 19 - 23) (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) Nếu vắng Thánh Linh (Ga. 20 : 19 - 23) (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Nếu trần thế hôm nay đây mà không có Thánh Linh thì tựa như con thuyền mà không lái trôi giữa đại dương. Nếu đời con vắng bóng Thánh Linh như đêm mịt mù u tối con nào biết lối mà đi

Tác giả: La Thập Tự | Gửi lên: 11/05/2021 11:05 | Đã xem: 162 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin ban Thánh Thần (thánh vịnh 103) Xin ban Thánh Thần (thánh vịnh 103)

Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi! Lạy Thiên Chúa, Ngài quá ư vĩ đại. Tuyệt vời thay kỳ công

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 26/04/2016 10:29 | Đã xem: 1368 lần | Download: 217 lần | Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè
Sống theo thần khí Sống theo thần khí

Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí thì anh em sẽ không còn sống trong đam

Tác giả: Lm. Fa Thăng | Gửi lên: 20/02/2016 10:26 | Đã xem: 944 lần | Download: 66 lần | Phiên bản: 1 bè
Chứng nhân thần khí Chứng nhân thần khí

Nhân gian điêu linh chìm trong bóng đêm u minh trần gian. Tim con hoang mang nguyện

Tác giả: Lm. Xuân Đường | Gửi lên: 20/01/2016 22:13 | Đã xem: 938 lần | Download: 86 lần | Phiên bản: 2 bè
Cầu xin Thánh Linh Cầu xin Thánh Linh

Cầu xin Chúa Thánh Linh mau ngự đến trong cõi lòng. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ngự

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 16:27 | Đã xem: 1283 lần | Download: 100 lần | Phiên bản: 2 bè
Hân hoan trong Thánh Thần Hân hoan trong Thánh Thần

Hân hoan là hân hoan hồn con hân hoan vui sướng trong Chúa Thánh Thần. Ngài là người

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 16:26 | Đã xem: 1037 lần | Download: 166 lần | Phiên bản: 2 bè
Nguyện xin ơn Thánh Thần - Duy Linh Nguyện xin ơn Thánh Thần - Duy Linh

Nguyện xin ơn Thánh Thần đổ tràn lan trên thế trần. Như cơn mưa hồng ân làm tươi mát bao

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 16:25 | Đã xem: 821 lần | Download: 91 lần | Phiên bản: 1 bè
Tạ ơn Chúa Thánh Thần - Duy Linh Tạ ơn Chúa Thánh Thần - Duy Linh

Con hân hoan vui mừng, mừng vui trong Chúa Thánh Thần. Ngài là người bạn thân cùng con

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 16:23 | Đã xem: 860 lần | Download: 114 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh Thần xin mau đến Thánh Thần xin mau đến

Thánh Thần xin mau đến hãy chạm vào lòng con ngay bây giờ. Để con khỏi mong chờ thỏa

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 16:22 | Đã xem: 1028 lần | Download: 137 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin nguồn sáng chiếu soi Xin nguồn sáng chiếu soi

Xin nguồn sáng Thánh Thần chiếu soi cho chúng con nhận ra ý Chúa và giúp chúng con nhận

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 20/12/2015 16:20 | Đã xem: 1051 lần | Download: 97 lần | Phiên bản: 2 bè
Sai đi rao giảng Sai đi rao giảng

Thần khí Chúa ngự xuống trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi. Thần khí Chúa ngự xuống trên

Tác giả: Thiên Lan | Gửi lên: 20/12/2015 16:19 | Đã xem: 1188 lần | Download: 135 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh Thần Chúa (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) Thánh Thần Chúa (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Thánh Thần Chúa bao phủ địa cầu Allêluia, Allêluia! Thánh Thần Chúa liên kết muôn tâm

Tác giả: Thanh Lâm | Gửi lên: 20/12/2015 16:17 | Đã xem: 1817 lần | Download: 358 lần | Phiên bản: 1 bè
Ngọn lửa Thánh Linh (2 bè) Ngọn lửa Thánh Linh (2 bè)

Hỡi Thần Linh chí ái con khẩn cầu Ngài. Nghe lời con van nài xin hãy đến. Hỡi suối nguồn

Tác giả: Anna M. Nguyễn | Gửi lên: 20/12/2015 16:14 | Đã xem: 1082 lần | Download: 148 lần | Phiên bản: 2 bè
Thần khí Chúa (hợp xướng) Thần khí Chúa (hợp xướng)

Thần khí Chúa bao phủ đời con, nguồn sống mới tuôn tràn thế gian. Và trời đất kết mối duyên

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 20/12/2015 16:12 | Đã xem: 1491 lần | Download: 247 lần | Phiên bản: hợp xướng
Xin Thánh Thần ngự đến Xin Thánh Thần ngự đến

Xin Thánh Thần ngự đến, từ trời cao gửi xuống một tia ánh sáng Người. Nguyện xin Cha kẻ

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 20/11/2015 14:14 | Đã xem: 1194 lần | Download: 121 lần | Phiên bản: hợp xướng
Nguyện xin bảy ơn Chúa Thánh Thần Nguyện xin bảy ơn Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, ngự đến trong lòng con, đổi mới tâm hồn con. Xin cho con

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 09:28 | Đã xem: 1260 lần | Download: 172 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Chúa Thánh Thần Đức Chúa Thánh Thần

Tuy Chúa lên trời mình chẳng cút côi vì Người đã hứa Ngôi Ba Thiên Chúa

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 21:57 | Đã xem: 698 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 1 bè
Ca tiếp liên lễ hiện xuống Ca tiếp liên lễ hiện xuống

Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến trần gian từ trời cao gởi xuống nguồn ánh sáng tỏa

Tác giả: Mi Giáng | Gửi lên: 09/11/2015 08:35 | Đã xem: 960 lần | Download: 126 lần | Phiên bản: 1 bè
Ca tiếp liên (lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống - năm B) Ca tiếp liên (lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống - năm B)

Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến trần gian. Từ trời cao gửi xuống nguồn ánh sáng tỏa

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 01:11 | Đã xem: 2234 lần | Download: 727 lần | Phiên bản: 2 bè
Ca tiếp liên (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm C) Ca tiếp liên (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm C)

Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến trần gian. Từ trời cao gửi xuống nguồn ánh sáng tỏa

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 01:11 | Đã xem: 1499 lần | Download: 221 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 103 (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm B) Thánh vịnh 103 (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm B)

Lạy Chúa! Xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Linh hồn tôi ơi hãy

Tác giả: Xuân Minh | Gửi lên: 02/11/2015 00:42 | Đã xem: 916 lần | Download: 93 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 103 (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C) Thánh vịnh 103 (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C)

Lạy Chúa! Xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Linh hồn tôi ơi hãy

Tác giả: Xuân Minh | Gửi lên: 02/11/2015 00:41 | Đã xem: 958 lần | Download: 96 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Chúa ban thần khí (Chúa nhật lễ hiện xuống - năm A) Xin Chúa ban thần khí (Chúa nhật lễ hiện xuống - năm A)

Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con. Hãy nhận lấy Thánh Thần nguồn bình an cho

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 30/10/2015 01:35 | Đã xem: 1433 lần | Download: 287 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Chúa ban thần khí (Chúa nhật lễ hiện xuống - năm B) Xin Chúa ban thần khí (Chúa nhật lễ hiện xuống - năm B)

Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con. Hãy nhận lấy Thánh Thần nguồn bình an cho

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 30/10/2015 01:35 | Đã xem: 733 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Chúa ban thần khí (Chúa nhật lễ hiện xuống - năm C) Xin Chúa ban thần khí (Chúa nhật lễ hiện xuống - năm C)

Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con. Hãy nhận lấy Thánh Thần nguồn bình an cho

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 30/10/2015 01:35 | Đã xem: 844 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguồn lực Thánh Thần (Chúa nhật hiện xuống - năm C) Nguồn lực Thánh Thần (Chúa nhật hiện xuống - năm C)

Lạy Chúa Thánh Thần xin ban sức sống cho đời con. Xin cho cuộc đời con đừng rơi vào đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 21:50 | Đã xem: 1141 lần | Download: 158 lần | Phiên bản: 1 bè
Thần khí sự sống và tình yêu (Chúa nhật lễ hiện xuống - năm B) Thần khí sự sống và tình yêu (Chúa nhật lễ hiện xuống - năm B)

Lạy Chúa là thần khí, là sự sống và tình yêu, cho con đuôc ở trong Ngài để con sống vì tình

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 21:47 | Đã xem: 1071 lần | Download: 101 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Thánh Thần đến (Chúa nhật lễ hiện xuống - năm A) Xin Thánh Thần đến (Chúa nhật lễ hiện xuống - năm A)

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 21:44 | Đã xem: 2618 lần | Download: 910 lần | Phiên bản: 2 bè
Ôi Thần linh Chúa (đệm đàn) Ôi Thần linh Chúa (đệm đàn)

Ôi Thần linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 10/10/2015 00:15 | Đã xem: 920 lần | Download: 102 lần | Phiên bản: bản đệm đàn
Xin ban thần trí Xin ban thần trí

Lậy Chúa xin ban xuống trên chúng con, Thần trí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 09/10/2015 20:48 | Đã xem: 1120 lần | Download: 110 lần | Phiên bản: bản đệm đàn
Ngọn lửa hồng thiêng Ngọn lửa hồng thiêng

Cúi xin Chúa Thánh Thần dủ thương đoàn con thế nhân đang lầm than trên chốn dương gian

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 07/10/2015 22:05 | Đã xem: 647 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạy Chúa Thánh Thần (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) Lạy Chúa Thánh Thần (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến và tự trời cao tỏa ánh quang minh Ngài ra. Lạy cha

Tác giả: Lm. Quý Báu | Gửi lên: 07/10/2015 22:03 | Đã xem: 1484 lần | Download: 289 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguyện cầu Thánh Linh - Thanh Bình Nguyện cầu Thánh Linh - Thanh Bình

Từ trần gian âm u nơi dương thế tối tăm mây mù. Con tha thiết khấn xin cậy nhờ nơi Thần linh

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 07/10/2015 22:02 | Đã xem: 741 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 1 bè
Ngôi Ba Thánh Thần Ngôi Ba Thánh Thần

Xin ngôi Ba Thánh Thần ngự xuống nơi gian trần, Thánh hóa cho đoàn con sạch hết bao tội

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 07/10/2015 21:58 | Đã xem: 579 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 1 bè
Của lễ Thánh Thần Của lễ Thánh Thần

Khẩn cầu Ngôi Ba Thánh Thần soi mở cõi lòng con thơ dâng lên tuổi đời nhỏ bé. Xin Ngài

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 07/10/2015 20:38 | Đã xem: 734 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: lễ thêm sức
Ca tiếp liên (lễ Chúa Thánh Thần) - Thanh Bình Ca tiếp liên (lễ Chúa Thánh Thần) - Thanh Bình

Nguyện xin Chúa Thánh Linh từ trời ngự đến. Vào trần gian ủi an cõi lòng nhân thế, nguồn

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 07/10/2015 20:37 | Đã xem: 624 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạy Chúa Thánh Thần (lễ hiện xuống - năm B) Lạy Chúa Thánh Thần (lễ hiện xuống - năm B)

Chiều ngày thứ nhất trong tuần nơi các môn đệ đang ở. Cửa nhà đóng kín im lặng nhưng Chúa

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 07/10/2015 20:36 | Đã xem: 611 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Ơn nguồn Thánh Linh Ơn nguồn Thánh Linh

Trần gian chìm đắm trong u sầu vì gian dối con người đánh mất niềm tin. Xin ban nguồn tình

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 07/10/2015 20:34 | Đã xem: 618 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh Thần ngự đến - Têrêsa Thánh Thần ngự đến - Têrêsa

Nguyện Chúa Thánh Thần ngự xuống trần gian đổ tràn bình an sáng soi lòng trí đốt lên trong

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 07/10/2015 20:34 | Đã xem: 736 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin ban Thánh Linh (Thánh vịnh 103) Xin ban Thánh Linh (Thánh vịnh 103)

Lậy Chúa xin ban Thánh Linh Ngài xuống trần gian để đổi mới mặt địa cầu. Từ đỉnh non cao

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 07/10/2015 20:32 | Đã xem: 2115 lần | Download: 599 lần | Phiên bản: 2 bè
Cơn gió lửa hồng Cơn gió lửa hồng

Allêluia Allêluia nhẹ nhàng cơn gió, cơn gió lùa vào êm êm mát mát dường bao, êm êm mát mát

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 07/10/2015 20:30 | Đã xem: 1064 lần | Download: 105 lần | Phiên bản: 2 bè
Thần khí Chúa ngự trên tôi - Ân Duy Thần khí Chúa ngự trên tôi - Ân Duy

Thần khí Chúa ngự trên đầu tôi. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi. Đưa tôi đi về muôn lối reo

Tác giả: Ân Duy | Gửi lên: 07/10/2015 20:29 | Đã xem: 1347 lần | Download: 138 lần | Phiên bản: 2 bè
Nguyện cầu Thánh Linh - Nguyễn Bách Nguyện cầu Thánh Linh - Nguyễn Bách

Một lòng nguyện xin Thánh Linh xuống trên đoàn con luôn trông mong Ngài xin ban sức mạnh cho chúng con trên đường trần gian

Tác giả: Nguyễn Bách | Gửi lên: 07/10/2015 20:28 | Đã xem: 731 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 1 bè
Ca khen Thánh Linh Ca khen Thánh Linh

Ngài là gió đưa hồn con lên cao. Là tình yêu ôi rất ngọt ngào. Là lửa thiêng soi đời con đêm tối

Tác giả: Nguyễn Bách | Gửi lên: 07/10/2015 20:28 | Đã xem: 764 lần | Download: 50 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Thần Linh Thiên Chúa Xin Thần Linh Thiên Chúa

Xin Thần Linh Thiên Chúa ngự xuống trong lòng chúng con, ban ngọn lửa yêu thương sưởi

Tác giả: Nguyên Lễ | Gửi lên: 07/10/2015 20:26 | Đã xem: 1186 lần | Download: 72 lần | Phiên bản: 1 bè
Cúi xin Thánh Thần Cúi xin Thánh Thần

Cúi xin Ngài Thánh Thần Thiên Chúa đến khơi lòng, vẫn hằng chờ mong Cúi xin Ngài Thánh

Tác giả: Lm. Quang Uy | Gửi lên: 07/10/2015 20:25 | Đã xem: 1005 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Chúa Thánh Thần - Trùng Dương Xin Chúa Thánh Thần - Trùng Dương

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến soi sáng tâm hồn con. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài mau

Tác giả: Trùng Dương | Gửi lên: 07/10/2015 20:23 | Đã xem: 698 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 1 bè
Bước theo Thần khí Bước theo Thần khí

Dạt dào Thần khí đem an bình khắp nơi, ngọt ngào Lời Chúa gieo Tin mừng cứu rỗi. Đường

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 07/10/2015 20:22 | Đã xem: 806 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 1 bè
Đây Thần Linh (Chúa nhật Hiện xuống - năm C) Đây Thần Linh (Chúa nhật Hiện xuống - năm C)

Như Chúa Cha từng sai ta thế nào, hôm nay đây Thầy lại sai các con nào nhận lấy đây Thần Linh

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 07/10/2015 20:21 | Đã xem: 643 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 1 bè
Tiếng hát trong Thần linh Tiếng hát trong Thần linh

Thánh Thần Chúa đã đến ngự trên tôi, giờ đây tôi đi loan báo tin vui mừng. Đem tình thương

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 07/10/2015 20:20 | Đã xem: 816 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 1 bè
Ca tiếp liên Phục Sinh Ca tiếp liên Phục Sinh

Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ, Đức Kitô chiên lễ vượt qua. Chiên con máu đổ chan hòa cứu

Tác giả: Mi Giáng | Gửi lên: 07/10/2015 20:19 | Đã xem: 1985 lần | Download: 381 lần | Phiên bản: 1 bè
Ca tiếp liên (lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống - năm A) Ca tiếp liên (lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống - năm A)

Muôn lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến trần gian. Từ trời cao gửi xuống nguồn ánh sáng tỏa

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 07/10/2015 20:16 | Đã xem: 2089 lần | Download: 461 lần | Phiên bản: 2 bè
Đường lên Thánh điện Đường lên Thánh điện

Nguyện xin Chúa Thánh Thần sáng soi cho lòng trí con ngồn ơn thánh của Ngài dẫn đưa con vào

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 07/10/2015 20:11 | Đã xem: 1436 lần | Download: 237 lần | Phiên bản: lễ thêm sức
Lạy Thánh Thần Thiên Chúa Lạy Thánh Thần Thiên Chúa

Thánh Thần Thiên Chúa xin Ngài ngự đến thăm con. Ôi Thánh Thần Thiên Chúa xin Ngài ngự

Tác giả: Chính Tâm | Gửi lên: 07/10/2015 20:08 | Đã xem: 580 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh Thần Thiên Chúa Thánh Thần Thiên Chúa

Ngày đêm ngước nhìn trời, con ngơ ngẩn bồi hồi chờ Ngôi Ba hiện xuống. Trao ban nguồn

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 07/10/2015 20:07 | Đã xem: 830 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Thần linh Chúa Xin Thần linh Chúa

Xin Thần linh Chúa ngự xuống trong muôn tâm hồn nhóm lửa yêu thương và xóa tan đi oán hờn

Tác giả: Duy Thông | Gửi lên: 07/10/2015 17:45 | Đã xem: 1957 lần | Download: 519 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin gửi Thần Khí (Thánh vịnh 103) Xin gửi Thần Khí (Thánh vịnh 103)

Lạy Chúa! Xin gửi Thần Khí tới đây và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. Nào hãy mau kính thờ

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 07/10/2015 17:43 | Đã xem: 907 lần | Download: 69 lần | Phiên bản: 1 bè
Cầu xin Chúa Thánh Thần - Khúc Tiên Cầu xin Chúa Thánh Thần - Khúc Tiên

Cầu xin Chúa Thánh Thần nguồn ánh sáng cho thế gian đang ở giữa chúng con xin đốt cháy

Tác giả: Martinô Khúc Tiên | Gửi lên: 07/10/2015 17:42 | Đã xem: 1104 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạy Chúa Thánh Thần - Khúc Tiên Lạy Chúa Thánh Thần - Khúc Tiên

Lạy Đức Chúa Thánh Thần xin Ngài thương ngự đến từ trời cao xin tỏa ánh quang minh, xin

Tác giả: Martinô Khúc Tiên | Gửi lên: 07/10/2015 17:41 | Đã xem: 565 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 1 bè
Thần khí Chúa - Khúc Tiên Thần khí Chúa - Khúc Tiên

Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ

Tác giả: Martinô Khúc Tiên | Gửi lên: 07/10/2015 17:37 | Đã xem: 626 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin băng qua các tầng trời Xin băng qua các tầng trời

Xin băng qua các tầng trời mà ngự xuống. Ngài phục hồi đất nước chúng tôi đã tàn hoang. Xin

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 07/10/2015 12:26 | Đã xem: 519 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 1 bè
Halleluyah (lễ Hiện xuống) Halleluyah (lễ Hiện xuống)

Halleluyah, Halleluyah, Halleluyah Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Nhuần thấm những

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 07/10/2015 12:22 | Đã xem: 677 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 1 bè
Nhân chứng tình yêu Nhân chứng tình yêu

Nguyện xin Thánh Linh đoái thương ngự xuống lòng con cho con vững niềm tin giữa nơi gian

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 07/10/2015 12:14 | Đã xem: 802 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin thắp sáng hồn con Xin thắp sáng hồn con

Xin cho hồn con đây mà màn đêm vẫn con mịt mù. Được cháy lên, cháy lên ánh hồng soi ấm

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 07/10/2015 12:10 | Đã xem: 1495 lần | Download: 214 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa canh tân (thánh vịnh 103) Chúa canh tân (thánh vịnh 103)

Lậy Chúa xin ban Thần Khí, canh tân lòng trí, đổi mới địa cầu. Chúc tụng Chúa đi linh hồn tôi

Tác giả: Lm. Quang Uy | Gửi lên: 07/10/2015 12:06 | Đã xem: 1925 lần | Download: 413 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguồn mạch thánh ân Nguồn mạch thánh ân

Lậy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch thánh ân xin thương tình ngự đến trên tâm hồn thế nhân

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 07/10/2015 12:05 | Đã xem: 683 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguyện Chúa Thánh Thần Nguyện Chúa Thánh Thần

Nguyện Chúa Thánh Thần thương ngự đến ban cho ánh sáng chiếu bừng lên sáng soi tâm trí

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 07/10/2015 09:10 | Đã xem: 549 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 1 bè
Tạ ơn Chúa Thánh Thần Tạ ơn Chúa Thánh Thần

Hết lòng tạ ơn Chúa Thánh Thần nguồn vui sức sống của nhân trần. Chúng con dâng lên Ngài

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 07/10/2015 09:09 | Đã xem: 791 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh Thần Thiên Chúa - Xuân Tưởng Thánh Thần Thiên Chúa - Xuân Tưởng

Thánh Thần Thiên Chúa nguyện xin ngự đến dương gian. Thánh Thần Thiên Chúa nguyện xin dọi sáng tâm can

Tác giả: Xuân Tưởng | Gửi lên: 07/10/2015 09:07 | Đã xem: 789 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: 1 bè
Thần linh của Đức Chúa Thần linh của Đức Chúa

Thần linh của Đức Chúa tràn lan vũ trụ càn khôn Alleluia. Như trong ngày Chúa thở hơi vào

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 07/10/2015 09:06 | Đã xem: 1096 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: 1 bè
Veni sancte Spiritus - Tiến Linh Veni sancte Spiritus - Tiến Linh

Veni sancte Spiritus, Veni sancte Spiritus. Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến và từ trời cao xin

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 07/10/2015 09:05 | Đã xem: 1940 lần | Download: 451 lần | Phiên bản: bè phụ họa
Xin ban Thánh Thần - Trần Thế Xin ban Thánh Thần - Trần Thế

Lạy Chúa xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con để chúng con khôn ngoan thoát khỏi bẫy

Tác giả: Trần Thế | Gửi lên: 07/10/2015 09:02 | Đã xem: 700 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin Ngài ngự đến - Hải Nguyễn Xin Ngài ngự đến - Hải Nguyễn

Khấn suối nguồn Thánh Thần đoái ngự xuống trần để lòng con thêm lực sống. Xin ban xuống

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 07/10/2015 09:01 | Đã xem: 870 lần | Download: 52 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin sai Thánh linh (1) Xin sai Thánh linh (1)

Lậy Chúa! Xin sai Thánh linh, xin sai Thánh linh, xin sai Thánh linh để Người đổi mới gian

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 07/10/2015 09:00 | Đã xem: 645 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin sai Thánh Thần (thánh vịnh 103) Xin sai Thánh Thần (thánh vịnh 103)

Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến và canh tân bộ mặt trái đất. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 07/10/2015 08:58 | Đã xem: 1094 lần | Download: 102 lần | Phiên bản: 1 bè
Thần khí Chúa - Thiên Lan Thần khí Chúa - Thiên Lan

Thần khí Chúa ngự xuống trên tôi vì Người đã xức dầu cho tôi. Thần khí Chúa ngự xuống trên

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 07/10/2015 08:54 | Đã xem: 795 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguyện xin Chúa Thánh Thần - Vương Diệu Nguyện xin Chúa Thánh Thần - Vương Diệu

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống. Nguyện xin Chúa đến sưởi ấm tâm hồn, soi sáng

Tác giả: Lm. Vương Diệu | Gửi lên: 07/10/2015 08:50 | Đã xem: 2423 lần | Download: 502 lần | Phiên bản: 1 bè
Thần khí Chúa (1) Thần khí Chúa (1)

Thần khí Chúa ngự trên tôi (Ngài ngự trên tôi) Ngài xức dầu cho tôi (xức dầu cho tôi). Sai tôi

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 07/10/2015 08:49 | Đã xem: 619 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 1 bè
Đã bao lần Đã bao lần

Đã bao lần trong cuộc đời con con đã lãng quên Ngài (là) con đã lãng quên Ngài. Ôi Chúa Thánh

Tác giả: Trần Mừng | Gửi lên: 07/10/2015 08:46 | Đã xem: 1045 lần | Download: 102 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạy Chúa Thánh Thần (3) - Đỗ Xuân Quế Lạy Chúa Thánh Thần (3) - Đỗ Xuân Quế

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến viếng thăm an ủi mọi tâm hồn. Đốt lên ngọn lửa tin cậy mến

Tác giả: Lm. Đỗ Xuân Quế - Tiến Linh | Gửi lên: 07/10/2015 08:43 | Đã xem: 697 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạy Chúa Thánh Thần (2) Lạy Chúa Thánh Thần (2)

Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, viếng thăm ai ủi bao tâm hồn. Đốt lên ngọn lửa tin cậy mến

Tác giả: Lm. Đỗ Xuân Quế - Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 07/10/2015 08:41 | Đã xem: 702 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 1 bè
Từ gốc Giétxê Từ gốc Giétxê

Từ gốc tổ Giét-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ. Từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Trên Người

Tác giả: M. Phú | Gửi lên: 07/10/2015 00:36 | Đã xem: 586 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 1 bè
Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus

Muôn lạy Chúa Thánh Thần. Xin ngự xuống thế trần. Từ trời cao gởi xuống nguồn ánh sáng tỏa

Tác giả: Trần Anh Linh | Gửi lên: 07/10/2015 00:34 | Đã xem: 1033 lần | Download: 68 lần | Phiên bản: ca tiếp liên
Ngài sai tôi đi Ngài sai tôi đi

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Ngài đã xức dầu tấn phong tôi. Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi loan

Tác giả: Ngọc Cẩn | Gửi lên: 07/10/2015 00:13 | Đã xem: 1377 lần | Download: 171 lần | Phiên bản: 3 bè
Ngôi Ba Thiên Chúa Ngôi Ba Thiên Chúa

Lạy Thánh Thần! Xin hiện xuống. Đốt lửa mến Chúa trong lòng chúng con. Đốt lửa hiện xuống

Tác giả: Lm. Ngô Duy Linh | Gửi lên: 07/10/2015 00:11 | Đã xem: 749 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 2 bè
Nguyện Thánh Linh - Nam Hoa Nguyện Thánh Linh - Nam Hoa

Lạy Cha chí thánh hằng sinh. Xin ban Thánh Linh canh tân thế giới. Nguyện xin cứu Chúa

Tác giả: Nam Hoa | Gửi lên: 07/10/2015 00:08 | Đã xem: 2085 lần | Download: 729 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh Thần Chúa (lễ Chúa Thánh Thần) Thánh Thần Chúa (lễ Chúa Thánh Thần)

Thánh Thần Chúa bao phủ khắp đất trời. Liên kết mọi loài thông hiểu mọi tiếng nói. Thánh

Tác giả: Trần Văn Huyến | Gửi lên: 07/10/2015 00:02 | Đã xem: 794 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: ca nhập lễ - 2 bè
Thần Linh Thiên Chúa Thần Linh Thiên Chúa

Thần linh Thiên Chúa ngự trên tôi. Thần linh Thiên Chúa đã hiến thánh tôi. Thần linh Thiên

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 07/10/2015 00:00 | Đã xem: 774 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 1 bè
Đáp ca lễ hiện xuống Đáp ca lễ hiện xuống

Các bài hát: Lạy Chúa xin cử Thánh Thần (lễ vọng và lễ chính); Ca tiếp liên; Allêluia

Tác giả: M. Phú | Gửi lên: 06/10/2015 23:52 | Đã xem: 751 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: 1 bè
Hoa quả Thánh Thần Hoa quả Thánh Thần

Hoa quả của Thánh Thần là bác ái hoan lạc bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 06/10/2015 23:49 | Đã xem: 762 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạy Chúa Thánh Thần (1) Lạy Chúa Thánh Thần (1)

Lạy Chúa Thánh Thần (ư) xin ngự đến viếng thăm an ủi (i) mọi tâm hồn. Đốt lên ngọn lửa tin

Tác giả: Lm. Đỗ Xuân Quế - Khỗng Vĩnh Thành | Gửi lên: 06/10/2015 23:47 | Đã xem: 542 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạy Chúa - Việt Trì Lạy Chúa - Việt Trì

Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần khí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can

Tác giả: Việt Trì | Gửi lên: 06/10/2015 23:45 | Đã xem: 1107 lần | Download: 146 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạy Thánh Linh (lễ Chúa Thánh Thần) Lạy Thánh Linh (lễ Chúa Thánh Thần)

Lạy Thánh linh là đấng phù trợ Chúa ân ban. Đoàn con từng giây phút thiết tha cầu khẩn

Tác giả: Trần Mừng | Gửi lên: 06/10/2015 23:42 | Đã xem: 1821 lần | Download: 401 lần | Phiên bản: 1 bè
Cầu Chúa Thánh Thần Cầu Chúa Thánh Thần

Thánh Thần Thiên Chúa xin ngài ngự xuống trên con. Đổi mới tâm can cho con thêm lòng yêu

Tác giả: Thanh Đạt | Gửi lên: 06/10/2015 23:11 | Đã xem: 613 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 1 bè
Thần Linh Chúa (lễ hiện xuống) Thần Linh Chúa (lễ hiện xuống)

Thần linh Chúa ngự xuống đời, Thần linh Chúa xuống ngự trên tôi. Thần linh Chúa là lửa hồng

Tác giả: Mai Nguyên Vũ | Gửi lên: 05/10/2015 19:42 | Đã xem: 814 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: 1 bè
Như gió Như gió

Như gió đưa làn mây xao xuyến rung ngàn cây. Như gió ru ban chiều ngân khúc ca tình yêu

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 28/09/2015 23:15 | Đã xem: 761 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Lậy Ngôi Ba Thiên Chúa (1) Lậy Ngôi Ba Thiên Chúa (1)

Lậy Ngôi Ba Thiên Chúa xin ngự đến cùng con và ban ơn chan chứa để thánh hóa tâm hồn

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 25/09/2015 23:45 | Đã xem: 534 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lậy Ngôi Ba Thiên Chúa (2) Lậy Ngôi Ba Thiên Chúa (2)

Lậy Ngôi Ba Thiên Chúa xin ngự đến cùng con nguyên ban ơn chan chứa để thánh hóa tâm hồn

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 25/09/2015 23:44 | Đã xem: 487 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lậy Ngôi Ba Thiên Chúa (3) Lậy Ngôi Ba Thiên Chúa (3)

Lậy Ngôi Ba Thiên Chúa xin ngự đến với lòng chúng con, nguyện ban ơn chan chứa xóa mọi

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 25/09/2015 23:43 | Đã xem: 744 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: Chưa biết
Người sai tôi đi - Nam Hải Người sai tôi đi - Nam Hải

Thánh thần Chúa ngự trên tôi vì Người đã (vì) Người đã xức dầu cho tôi, xức dầu cho tôi

Tác giả: Nam Hải | Gửi lên: 25/09/2015 22:29 | Đã xem: 1784 lần | Download: 402 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin Ngài mau đến - Nguyên Kha Xin Ngài mau đến - Nguyên Kha

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến! Và từ trời cao xin chiếu ánh quang minh! Lạy Cha

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 22/09/2015 14:43 | Đã xem: 532 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin Chúa Thánh Thần mau đến Xin Chúa Thánh Thần mau đến

Lạy Chúa Thánh thần xin Ngài mau đến! Sưởi ấm tâm hồn con còn băng giá. Thắp lên niềm

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 22/09/2015 14:18 | Đã xem: 746 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi Thánh Thần Chúa ngự trên tôi

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người sai tôi đi loan báo tin mừng cho mọi người. Loan tin

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 22/09/2015 10:53 | Đã xem: 1289 lần | Download: 220 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thần khí Chúa xức dầu cho tôi Thần khí Chúa xức dầu cho tôi

Thần Khí Chúa Xức Dầu Cho Tôi sai đi mọi nơi. Sai tôi ra đi, ra đi muôn phương loan tin

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 22/09/2015 10:37 | Đã xem: 654 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ôi Thần Linh cực thánh Ôi Thần Linh cực thánh

Ôi Thần Linh Cực Thánh! Xin thương ngự đến các tâm hồn! Cùng Chúa Cha và Chúa Con

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 22/09/2015 10:13 | Đã xem: 806 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lạy Chúa Thánh Thần - Nguyên Kha Lạy Chúa Thánh Thần - Nguyên Kha

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin đến soi sáng tâm tư con! Sưởi ấm tim giá băng hận thù. Xin đốt

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 21/09/2015 23:49 | Đã xem: 558 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh vịnh 103 (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm A) Thánh vịnh 103 (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm A)

Lạy Chúa! Xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất. Linh hồn tôi ơi hãy

Tác giả: Xuân Minh | Gửi lên: 17/09/2015 09:58 | Đã xem: 715 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin ngự đến Xin ngự đến

Xin Chúa Thánh Thần ngự đến dương gian. Cha kẻ cơ hàn hãy đến viếng thăm. Ngài là ủi an

Tác giả: Mai Nguyên Vũ | Gửi lên: 10/09/2015 15:07 | Đã xem: 697 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin Ngôi Ba Xin Ngôi Ba

Xin Ngôi Ba nguồn phúc ân thiêng cao vời. Cầu Ngài đấn dẫn đưa lối bước đời con. Xin Ngôi

Tác giả: Viết Phương | Gửi lên: 10/09/2015 15:06 | Đã xem: 620 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 2
Xin sai Thánh Linh (2) Xin sai Thánh Linh (2)

Lạy Chúa Thánh Linh xin Ngài ngự xuống lòng các giáo dân và nhóm lửa yêu, lửa yêu chốn

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 10/09/2015 15:05 | Đã xem: 613 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin Ngôi Ba - Kim Long Xin Ngôi Ba - Kim Long

Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 15:05 | Đã xem: 4383 lần | Download: 760 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin Ngài mau đến Xin Ngài mau đến

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài

Tác giả: Lm. Hoàng Đức | Gửi lên: 10/09/2015 15:04 | Đã xem: 1938 lần | Download: 186 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin Ngài hãy đến - Cao Huy Hoàng Xin Ngài hãy đến - Cao Huy Hoàng

Xin Ngài hãy đến lạy Chúa Ngôi Ba. Thánh Thần Thiên Chúa sáng soi trần gian. Xin Ngài

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 10/09/2015 15:03 | Đã xem: 912 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin Thần Linh Chúa (1) Xin Thần Linh Chúa (1)

Lạy Chúa! Xin sai Thánh Linh, xin sai Thánh Linh, xin sai Thánh Linh để Ngài đổi mới gian

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 10/09/2015 15:03 | Đã xem: 498 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin liên kết Xin liên kết

Thánh Thần hằng hướng dẫn muôn người, xin khơi dậy trong chúng con niềm tin sắt son. Xin

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 15:01 | Đã xem: 488 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin sai Thánh Linh (thánh vịnh 103) Xin sai Thánh Linh (thánh vịnh 103)

Xin (i) sai Thánh(i) Linh xuống gian trần. Nguyện Ngài đổi mới, đổi mới mặt địa cầu.

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 10/09/2015 15:00 | Đã xem: 813 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè
Xin là chứng nhân cho Ngài Xin là chứng nhân cho Ngài

Chúng con khát mong nhận sức mạnh nơi Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con. Nguyện xin

Tác giả: Ngọc Oanh | Gửi lên: 10/09/2015 15:00 | Đã xem: 746 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin sai Thánh Linh - Tường Vy Xin sai Thánh Linh - Tường Vy

Lạy Chúa! Xin sai Thánh Linh đến, đề Ngài đổi mới (để Ngài) đổi mới địa cầu. 1- Này hồn tôi

Tác giả: Sr. Tường Vy | Gửi lên: 10/09/2015 14:58 | Đã xem: 688 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin đốt lửa lòng Xin đốt lửa lòng

Trong cành bồi hồi lo âu từ sau ngày Chúa lên trời. Thánh Linh Thiên Chúa ngự tới khiến

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 10/09/2015 14:56 | Đã xem: 604 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin sai Thánh Linh - Hoàng Kim Xin sai Thánh Linh - Hoàng Kim

Lạy Chúa! Xin sai (i) Thánh Linh. Để Ngài đổi mới, đổi mới (i) mặt địa cầu. 1- Hồn tôi ơi!

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 10/09/2015 14:56 | Đã xem: 1142 lần | Download: 146 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin đốt cháy con đi Xin đốt cháy con đi

Tim con hằng giá lạnh, tâm tư dương chai đá, con xin Người thương đốt con. Cho con được

Tác giả: Ngọc Kôn | Gửi lên: 10/09/2015 14:55 | Đã xem: 628 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin Chúa Thánh Thần ngự đến Xin Chúa Thánh Thần ngự đến

Xin Chúa Thánh Thần ngự đến. Từ cõi trời Chúa chiếu soi. Một tia ánh sáng Người. Cha kẻ

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 10/09/2015 14:54 | Đã xem: 1004 lần | Download: 105 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin Chúa Thánh Thần Xin Chúa Thánh Thần

Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng con. Ban xuống cho con niềm tin luôn sắt (i)

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 10/09/2015 14:52 | Đã xem: 554 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin sai Thánh Thần (1) Xin sai Thánh Thần (1)

Lạy Chúa! Xi sai Thánh Thần Chúa đến, để người đổi mới để Người đổi mới trần gian

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 14:52 | Đã xem: 616 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin Chúa Ngôi Ba Xin Chúa Ngôi Ba

Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm, soi lòng con đầy u mê tối tăm. Hộ giúp con cầm

Tác giả: Nguyễn Văn Vượng | Gửi lên: 10/09/2015 14:51 | Đã xem: 2579 lần | Download: 460 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin sai Thánh Thần (2) Xin sai Thánh Thần (2)

Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến, Xin sai Thánh Thần Chúa đến. 1- Đề Người tiếp tục

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 14:50 | Đã xem: 463 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin ban Thánh Thần Ngài Xin ban Thánh Thần Ngài

Lạy Cha nhân ái đoái thương con đây thấp hèn, nhiều phen yếu đuối vấp ngã bước đi trong màn

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 10/09/2015 14:49 | Đã xem: 950 lần | Download: 96 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin sai Thánh Thần Xin sai Thánh Thần

Lạy Chúa xin sai Thánh Thần, sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân mặt đất. 1- Linh hồn

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 10/09/2015 14:48 | Đã xem: 600 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin ban Thần Linh Xin ban Thần Linh

Lạy Chúa! Xin ban xuống lòng chúng con Thần Linh thánh ái của Ngài mạch suối hồng ân

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 14:47 | Đã xem: 641 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin ban tặng Thánh Thần Xin ban tặng Thánh Thần

Lạy Chúa! Là Cha chúng con ai xin Ngài rộng ban, ai tìm Ngài cho thấy, ai gõ Ngài mở rộng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 14:46 | Đã xem: 550 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Chưa biết
Trong ơn Chúa Thánh Thần Trong ơn Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần xin thương mau ngự đến. Xin thương đổi mới chúng con, xin thương đổi

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 10/09/2015 14:45 | Đã xem: 958 lần | Download: 94 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin Thần Linh Chúa - Kim Long Xin Thần Linh Chúa - Kim Long

Xin Thần Linh Chúa ngự đến và thắp sáng ngọn lửa mến Chúa trong tâm hồn chúng con

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 14:45 | Đã xem: 686 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thắp sáng trong con (3 bản) Thắp sáng trong con (3 bản)

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt rời. Để con hân hoan

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 10/09/2015 14:44 | Đã xem: 3646 lần | Download: 2166 lần | Phiên bản: 1 bè & 2 bè
Xin Thần Linh Chúa - Vũ Đình Ân Xin Thần Linh Chúa - Vũ Đình Ân

Xin Thần Linh Chúa ngự đến thánh hóa chúng con. Ban cho chúng con sức mạnh tin kính Ngài

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 10/09/2015 14:43 | Đã xem: 632 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Thần xin hãy đến Thánh Thần xin hãy đến

Từ trời cao con xin Ngài ngự xuống. Lạy Ngôi Ba cúi xin Ngài thương tình. Đem ơn trời cho con

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 10/09/2015 14:43 | Đã xem: 1731 lần | Download: 381 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin Thần Linh Chúa - Đinh Công Huỳnh Xin Thần Linh Chúa - Đinh Công Huỳnh

Xin Thần Linh Chúa thắp sáng lên ánh lửa tình yêu chiếu sáng muôn tim người trần gian.

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 10/09/2015 14:42 | Đã xem: 1443 lần | Download: 127 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Thần trong ta Thánh Thần trong ta

Vui biết bao khi nghĩ rằng: Thánh Thần xua cư ngụ trong Đức Giê-su khi hoạt động nơi dương

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 14:41 | Đã xem: 521 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Thần trong con Thánh Thần trong con

Chúa Thánh Thần hằng ở cùng con. Ngài là Thần Khí soi sáng ủi an. Ngài luôn bênh đỡ dẫn

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 10/09/2015 14:40 | Đã xem: 601 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Thần tình yêu Thánh Thần tình yêu

Thánh Thần tình yêu Thánh Thần ngọn lửa thiêu, Ngài từng đổi mới khuôn mặt của thế giới

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 14:39 | Đã xem: 1934 lần | Download: 597 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Thần Thiên Chúa - Kim Long Thánh Thần Thiên Chúa - Kim Long

Thánh Thần Thiên Chúa là mạch suối sự sống, mạch suối chảy trong lòng nhân thế

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 14:38 | Đã xem: 499 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin Thánh Thần đến Xin Thánh Thần đến

Xin Chúa Thánh Thần ngự đến với chúng con từ trời dọi chiếu một tia ánh quang Ngài. Xin

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 14:37 | Đã xem: 798 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Thần ngự trên tôi Thánh Thần ngự trên tôi

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi soi dẫn lối tôi đi trên đời. Lửa thiêng soi sáng lòng tôi sức mạnh

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 10/09/2015 14:37 | Đã xem: 731 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin Thánh Thần đến canh tân Xin Thánh Thần đến canh tân

Lạy Chúa Thánh Thần xin đến canh tân trần gian. Lạy Chúa Thánh Thần xin ban hồng ân

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 10/09/2015 14:36 | Đã xem: 540 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Thần là tình yêu Thánh Thần là tình yêu

Thiên Chúa đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần Người ban cho chúng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 14:36 | Đã xem: 567 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Thần hãy đến Thánh Thần hãy đến

Thánh Thần! Khân xin ngự đến. Hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống

Tác giả: Lm. Thành Tâm | Gửi lên: 10/09/2015 14:35 | Đã xem: 1769 lần | Download: 503 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin Thánh Thần mau đến Xin Thánh Thần mau đến

Xin mau đến bên con ôi lạy Chúa Thánh Thần! Xin mau đến bên con ban sức mạnh và hồng ân

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 10/09/2015 14:34 | Đã xem: 545 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Chưa biết
Xin thắp sáng hồng con Xin thắp sáng hồng con

Xin cho hồn con đây mà màn đêm vẫn còn mịt mù. Được cháy lên cháy lên ánh sáng hồng soi

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 10/09/2015 14:33 | Đã xem: 564 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Thần Chúa (2) Thánh Thần Chúa (2)

Nguyện xin Thánh Thần Chúa xin Ngài đến trong muôn người. Nguyện xin mang lửa cháy

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 10/09/2015 14:33 | Đã xem: 1405 lần | Download: 273 lần | Phiên bản: 2
Thánh Thần Chúa (1) Thánh Thần Chúa (1)

Thánh Thần Chúa khấn xin Ngài ngự đến. Niềm tin yêu sáng soi cho muôn người. Ngài hãy đến

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 10/09/2015 14:32 | Đã xem: 1272 lần | Download: 261 lần | Phiên bản: 1
Xin thúc bách con Xin thúc bách con

Lạy Chúa Thánh Thần xin thúc bách con. Tình yêu Thiên Chúa xin đốt cháy con, xin hướng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 10/09/2015 14:31 | Đã xem: 599 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: Chưa biết
 
Đăng ký ngay
Kiếm tiền dễ dàng

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 121
  • Khách viếng thăm: 119
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 17717
  • Tháng hiện tại: 995956
  • Tổng lượt truy cập: 34362370