Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm B (Thánh vịnh 146) Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm B (Thánh vịnh 146)

Ca tụng Chúa đi, thú vị dường bao được hát kính danh Ngài. Thỏa tình biết mấy được ngợi khen Chúa, Ngài là Đấng xây dựng lại Gia-liêm, quy tụ Is-ra-el tản lạc khắp nơi về

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 02/02/2021 21:59 | Đã xem: 503 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 4 thường niên - năm B (Thánh vịnh 94) Đáp ca Chúa nhật 4 thường niên - năm B (Thánh vịnh 94)

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 25/01/2021 09:28 | Đã xem: 558 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên - năm B (Thánh vịnh 24) - Kim Long Đáp ca Chúa nhật 3 thường niên - năm B (Thánh vịnh 24) - Kim Long

Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa, và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con, ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài.

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 18/01/2021 16:54 | Đã xem: 498 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 2 thường niên - năm B (Thánh vịnh 39) Đáp ca Chúa nhật 2 thường niên - năm B (Thánh vịnh 39)

Tôi hằng trông đợi hết lòng ở nơi Chúa, nên Ngài cúi mình nghe tôi. Khiến tôi mở miệng xướng bài ca, xin hát kính Ngài đây bài ca, một bài ca mới. 

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 12/01/2021 22:08 | Đã xem: 514 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B (Is. 12: 2 - 6) Đáp ca lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B (Is. 12: 2 - 6)

Đây Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không sợ hãi chi. Vì Chúa chính là sức mạnh Đấng tôi ca mừng Ngài từng cứu độ tôi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 04/01/2021 15:25 | Đã xem: 504 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 22 (Đáp ca lễ Chúa Kitô Vua) (Đáp ca lễ Chúa nhật 34 thường niên - năm A) Thánh vịnh 22 (Đáp ca lễ Chúa Kitô Vua) (Đáp ca lễ Chúa nhật 34 thường niên - năm A)

Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì. Nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn tôi vào nghỉ ngơi. Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 16/11/2020 11:46 | Đã xem: 575 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 32 thường niên - năm A (Thánh vịnh 62) Đáp ca Chúa nhật 32 thường niên - năm A (Thánh vịnh 62)

Một mình Chúa con mãi đợi trông, một mình Chúa con luôn khát mong, tâm hồn con tháng năm mỏi mòn, như đất đai khô cằn trông trời mưa rơi. Lạy Chúa Thiên Chúa con thờ, linh hồn con luôn khát khao Ngài.

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 03/11/2020 22:16 | Đã xem: 654 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 17 (Đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A) Thánh vịnh 17 (Đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A)

Con yêu mến Ngài, lạy Chúa, sức mạnh của con. Ngài là núi đá, là thành lũy là Đấng giải thoát con. Lạy Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 18/10/2020 18:11 | Đã xem: 666 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 95 (đáp ca Chúa nhật 29 thường niên - năm A) Thánh vịnh 95 (đáp ca Chúa nhật 29 thường niên - năm A)

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi tất cả địa cầu. Nói cho vạn quốc biết những kỳ công Ngài. Hãy dâng lên Chúa quyền lực và vinh quang

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 12/10/2020 00:22 | Đã xem: 752 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 22 (Đáp ca Chúa nhật 28 thường niên - năm A) Thánh vịnh 22 (Đáp ca Chúa nhật 28 thường niên - năm A)

Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì. Nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn tôi vào nghỉ ngơi. Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 05/10/2020 19:40 | Đã xem: 1099 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 79 (Đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm A) Thánh vịnh 79 (Đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm A)

Này cụm nho Ngài bứng khi xưa, tận bên Ai-cập xa xôi, đuổi bao dân tộc, dọn đất cấy nơi đây. Và khiến cành lá vươn dài xa mãi cho tới đại dương, đâm thêm chồi ra tới sông dài, và xanh tốt bóng rợp khắp nơi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 02/10/2020 22:16 | Đã xem: 439 lần | Download: 1 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 26 thường niên - năm A (Thánh vịnh 24) Đáp ca Chúa nhật 26 thường niên - năm A (Thánh vịnh 24)

Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa, và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con, ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 20/09/2020 17:33 | Đã xem: 1153 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Nâng chén tạ ơn (Thánh vịnh 115) - Lễ mình máu thánh Chúa - năm B Nâng chén tạ ơn (Thánh vịnh 115) - Lễ mình máu thánh Chúa - năm B

Khi nâng chén tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa từ nhân. Chúng ta được dự phần vào máu Chúa Kitô

Tác giả: Martinô | Gửi lên: 02/04/2017 23:05 | Đã xem: 3548 lần | Download: 1033 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 88 (lễ kính thánh Marcô) Thánh vịnh 88 (lễ kính thánh Marcô)

Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/03/2017 22:25 | Đã xem: 2408 lần | Download: 387 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 88 (lễ kính thánh Giuse) Thánh vịnh 88 (lễ kính thánh Giuse)

Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/03/2017 22:25 | Đã xem: 2321 lần | Download: 542 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 88 (Chúa nhật 13 thường niên - năm A) Thánh vịnh 88 (Chúa nhật 13 thường niên - năm A)

Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/03/2017 22:24 | Đã xem: 2565 lần | Download: 361 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 88 (lễ vọng Giáng Sinh) Thánh vịnh 88 (lễ vọng Giáng Sinh)

Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng, vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 17/03/2017 22:23 | Đã xem: 1874 lần | Download: 138 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 8 (dịp đầu năm) Thánh vịnh 8 (dịp đầu năm)

Lạy Chúa! là Chúa chúng con. Lẫy lừng thay danh Chúa khắp trên địa cầu, uy phong Ngài vượt

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 22:45 | Đã xem: 1557 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 8 (lễ Rửa tội) Thánh vịnh 8 (lễ Rửa tội)

Lạy Chúa! là Chúa chúng con. Lẫy lừng thay danh Chúa khắp trên địa cầu, uy phong Ngài vượt

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 22:44 | Đã xem: 1760 lần | Download: 78 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 23 (lễ khấn dòng) Thánh vịnh 23 (lễ khấn dòng)

Chúa chủ trị toàn thể trái đất và khắp dương gian. Vạn dân muôn vật ở đó do tay Ngài tác

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 22:40 | Đã xem: 1771 lần | Download: 158 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 111 (lễ kính thánh T. Laurensô) Thánh vịnh 111 (lễ kính thánh T. Laurensô)

Phúc thay người tôn sợ Chúa, đặt niềm vui sướng nơi mệnh lệnh Chúa truyền. Con cháu

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 22:34 | Đã xem: 2483 lần | Download: 489 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 111 (lễ hôn phối) Thánh vịnh 111 (lễ hôn phối)

Phúc thay người tôn sợ Chúa, đặt niềm vui sướng nơi mệnh lệnh Chúa truyền. Con cháu

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 22:34 | Đã xem: 1751 lần | Download: 120 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 111 (lễ các thánh nam nữ) Thánh vịnh 111 (lễ các thánh nam nữ)

Phúc thay người tôn sợ Chúa, đặt niềm vui sướng nơi mệnh lệnh Chúa truyền. Con cháu

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 22:33 | Đã xem: 1417 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 26 (khấn dòng - cầu ơn Thiên triệu) Thánh vịnh 26 (khấn dòng - cầu ơn Thiên triệu)

Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai? Người là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn khiếp

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 01/02/2017 22:16 | Đã xem: 1388 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 26 (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A) Thánh vịnh 26 (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A)

Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai? Người là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn khiếp

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 01/02/2017 22:16 | Đã xem: 1946 lần | Download: 168 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 95 (Chúa nhật 2 thường niên - năm C) - Xuân Thảo Thánh vịnh 95 (Chúa nhật 2 thường niên - năm C) - Xuân Thảo

Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển. Cho mọi người hay những kỳ công Người

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 15/12/2016 23:58 | Đã xem: 2238 lần | Download: 370 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 95 (Chúa nhật 29 thường niên - năm A) Thánh vịnh 95 (Chúa nhật 29 thường niên - năm A)

Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển. Cho mọi người hay những kỳ công Người

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 15/12/2016 23:58 | Đã xem: 1617 lần | Download: 101 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 32 mùa thường niên - năm B) Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 32 mùa thường niên - năm B)

Người minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Người mở mắt những ai bị tối

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/12/2016 22:36 | Đã xem: 1321 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 26 mùa thường niên - năm C) Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 26 mùa thường niên - năm C)

Người minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Người mở mắt những ai bị tối

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/12/2016 22:36 | Đã xem: 1300 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 23 mùa thường niên - năm B) Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 23 mùa thường niên - năm B)

Người minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Người mở mắt những ai bị tối

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/12/2016 22:36 | Đã xem: 1564 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 4 mùa thường niên - năm A) Thánh vịnh 145 (Chúa nhật 4 mùa thường niên - năm A)

Người minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội, ra tay cứu độ liền. Người mở mắt những ai bị tối

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/12/2016 22:35 | Đã xem: 1390 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 71 (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A) - Kim Long Thánh vịnh 71 (Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A) - Kim Long

Tâu thượng đế xin ban quyền bính cho Tân Vương. Trao công lý trong tay Hoàng Tử, để Tân

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 04/12/2016 21:42 | Đã xem: 1698 lần | Download: 99 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 5 mùa Vọng - năm C) Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 5 mùa Vọng - năm C)

Từ Xion khi được Chúa dẫn về ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 27/11/2016 00:13 | Đã xem: 1152 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 125 (lễ thánh Giacôbê) Thánh vịnh 125 (lễ thánh Giacôbê)

Từ Xion khi được Chúa dẫn về ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 27/11/2016 00:12 | Đã xem: 1222 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C) (2) Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 2 mùa vọng - năm C) (2)

Từ Xion khi được Chúa dẫn về ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 27/11/2016 00:11 | Đã xem: 1064 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 30 thường niên - năm B) Thánh vịnh 125 (Chúa nhật 30 thường niên - năm B)

Từ Xion khi được Chúa dẫn về ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ. Tiếng cười rộn rã đôi môi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 27/11/2016 00:09 | Đã xem: 1274 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 112 (Chúa nhật 25 thường niên - năm C) - Kim Long Thánh vịnh 112 (Chúa nhật 25 thường niên - năm C) - Kim Long

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2016 22:22 | Đã xem: 2368 lần | Download: 378 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 112 (lễ thánh Matthia) Thánh vịnh 112 (lễ thánh Matthia)

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2016 22:21 | Đã xem: 1327 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 112 (lễ Danh Chúa) Thánh vịnh 112 (lễ Danh Chúa)

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2016 22:21 | Đã xem: 1160 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 112 (lễ tạ ơn) Thánh vịnh 112 (lễ tạ ơn)

Này tôi tớ Chúa hãy dâng lời ngợi ca, dâng lời ngợi ca Thánh Danh Người. Hãy ca tụng Danh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 07/10/2016 22:20 | Đã xem: 3231 lần | Download: 932 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 44 (lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời) - Kim Long Thánh vịnh 44 (lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời) - Kim Long

Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng ô-phia diễm lệ. Tôn nương hỡi coi đi, lắng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/08/2016 22:01 | Đã xem: 3879 lần | Download: 1106 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 44 (khấn dòng) Thánh vịnh 44 (khấn dòng)

Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng ô-phia diễm lệ. Tôn nương hỡi coi đi, lắng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/08/2016 22:00 | Đã xem: 1340 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 44 (lễ các thánh trinh nữ) Thánh vịnh 44 (lễ các thánh trinh nữ)

Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng ô-phia diễm lệ. Tôn nương hỡi coi đi, lắng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 08/08/2016 21:59 | Đã xem: 2082 lần | Download: 494 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 12 (lễ sinh nhật Đức Mẹ) Thánh vịnh 12 (lễ sinh nhật Đức Mẹ)

Nguyện Chúa đoái thương nhìn nhận lời kêu khấn. Rọi sáng mắt con để không thiếp ngủ

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/06/2016 00:45 | Đã xem: 2655 lần | Download: 831 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 109 (lễ chung thánh mục tử) Thánh vịnh 109 (lễ chung thánh mục tử)

Sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu Cha đây con lên ngự trị, rồi bao

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/05/2016 15:20 | Đã xem: 1349 lần | Download: 196 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 109 (lễ tmình máu thánh Chúa - năm C) Thánh vịnh 109 (lễ tmình máu thánh Chúa - năm C)

Sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu Cha đây con lên ngự trị, rồi bao

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/05/2016 15:20 | Đã xem: 956 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 104 (đáp ca thứ 6 mùa Chay) Thánh vịnh 104 (đáp ca thứ 6 mùa Chay)

Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm. Chúa đã gọi cảnh cơ hàn về trên đất

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 27/05/2016 10:07 | Đã xem: 1422 lần | Download: 215 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ các bà mẹ công giáo Đáp ca lễ các bà mẹ công giáo

Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng cứu độ tôi. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 27/05/2016 10:04 | Đã xem: 931 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 3 bè
Lễ sinh nhật Đức Mẹ (thánh vịnh 12) Lễ sinh nhật Đức Mẹ (thánh vịnh 12)

Con sẽ hớn hở vui mừng trong Chúa. Xin chớ để kẻ thù hân hoan vì con quỵ ngã. Bởi con đã

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 27/05/2016 10:02 | Đã xem: 1621 lần | Download: 285 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ thánh Gioan tông đồ (thánh vịnh 96) Đáp ca lễ thánh Gioan tông đồ (thánh vịnh 96)

Người hiền đức hãy vui mừng trong Chúa. Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 27/05/2016 10:00 | Đã xem: 1801 lần | Download: 328 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ thánh tử đạo (thánh vịnh 33) Lễ thánh tử đạo (thánh vịnh 33)

Chúa đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Tôi chúc tụng Chúa chẳng khi ngơi. Miệng tôi liên lỉ ca

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 27/05/2016 09:58 | Đã xem: 1190 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ thánh trinh nữ (thánh vịnh 44) Lễ thánh trinh nữ (thánh vịnh 44)

Kìa chàng rể đến, hãy ra đón Chúa Kitô. Xin hãy nghe thưa nương tử. Xin hãy coi và xin hãy

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 27/05/2016 09:57 | Đã xem: 1795 lần | Download: 234 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ chung các thánh chủ chăn (thánh vịnh 116) Lễ chung các thánh chủ chăn (thánh vịnh 116)

Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, dân nước địa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 27/05/2016 09:55 | Đã xem: 1577 lần | Download: 195 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ tất niên (thánh vịnh 135) Lễ tất niên (thánh vịnh 135)

Muôn ngàn đời, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 27/05/2016 09:52 | Đã xem: 1263 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 3 bè
Lễ cầu cho bệnh nhân (thánh vịnh 101) Lễ cầu cho bệnh nhân (thánh vịnh 101)

Ôi lạy Chúa! xin nghe lời con nguyện và cho tiếng con kêu vang lên tới Chúa. Xin Chúa nghe

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 27/05/2016 09:49 | Đã xem: 1632 lần | Download: 224 lần | Phiên bản: 3 bè
Mẹ là danh dự (đáp ca lễ chung về Đức Mẹ) Mẹ là danh dự (đáp ca lễ chung về Đức Mẹ)

Mẹ là danh dự của dân tộc chúng con. Hỡi con gái ta, con đã được Chúa thương chúc lành, con

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 27/05/2016 09:43 | Đã xem: 1359 lần | Download: 121 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa ban ơn cứu độ (thánh vịnh 102 - lễ cầu hồn) Chúa ban ơn cứu độ (thánh vịnh 102 - lễ cầu hồn)

Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 27/05/2016 09:42 | Đã xem: 4576 lần | Download: 963 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa từ bi (thánh vịnh 102 - lễ cầu hồn) Chúa từ bi (thánh vịnh 102 - lễ cầu hồn)

Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 27/05/2016 09:39 | Đã xem: 1354 lần | Download: 124 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 121) Đáp ca Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 121)

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Hỡi Giêrusalem! chân chúng tôi đang đứng

Tác giả: HVH | Gửi lên: 27/05/2016 00:20 | Đã xem: 995 lần | Download: 85 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) (2) Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) (2)

Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người. Lạy Chúa! xin ban

Tác giả: HVH | Gửi lên: 27/05/2016 00:15 | Đã xem: 867 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) (1) Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 71) (1)

Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người. Xin Chúa ban sự

Tác giả: HVH | Gửi lên: 27/05/2016 00:15 | Đã xem: 1216 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (2) Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (2)

Lạy Chúa! xin đến cứu độ chúng con. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban

Tác giả: HVH | Gửi lên: 27/05/2016 00:05 | Đã xem: 920 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (1) Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 145) (1)

Lạy (i) Chúa! xin đến cứu độ chúng con. Thiên Chúa giải cứu cho người bị áp lực. Thiên Chúa

Tác giả: HVH | Gửi lên: 27/05/2016 00:03 | Đã xem: 1031 lần | Download: 95 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23) Đáp ca Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A (thánh vịnh 23)

Chúa ngự qua, chính Ngài là hoàng đế hiển vinh. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:58 | Đã xem: 1094 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (2) Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (2)

Lạy Chúa! này con xin đến để thực thi ý Chúa. Con đã cậy trông, con cậy trông ở Chúa, Ngài

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:50 | Đã xem: 966 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (1) Chúa nhật 2 thường niên - năm A (thánh vịnh 39) (1)

Lạy Chúa! này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài. Con đã cậy trông, con cậy trông ở Chúa

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:48 | Đã xem: 1006 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (2) Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (2)

Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:41 | Đã xem: 857 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (1) Chúa nhật 3 thường niên - năm A (thánh vịnh 126) (1)

Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi còn sợ ai

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:40 | Đã xem: 920 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ nến (thánh vịnh 23) Đáp ca lễ nến (thánh vịnh 23)

Vua hiển vinh là ai (i í) vậy? Các cửa ơi hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên hỡi cửa ngàn thu

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:30 | Đã xem: 1741 lần | Download: 204 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (2) Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (2)

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Thiên Chúa trả lại quyền

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:25 | Đã xem: 928 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (1) Chúa nhật 4 thường niên - năm A (thánh vịnh 145) (1)

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Thiên Chúa giải cứu cho

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:25 | Đã xem: 948 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm A (thánh vịnh 111) Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm A (thánh vịnh 111)

Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. Trong u tối Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay và người nhân hậu, từ bi, công chính

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:22 | Đã xem: 1101 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) Đáp ca Chúa nhật 6 thường niên - năm A (thánh vịnh 118)

Phước đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa. Phước đức những ai đường lối tinh

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:19 | Đã xem: 1076 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 7 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) Đáp ca Chúa nhật 7 thường niên - năm A (thánh vịnh 102)

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa, và toàn thể con người

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:15 | Đã xem: 1051 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (2) Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (2)

Lạy Chúa! nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội con theo lượng từ ái

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:09 | Đã xem: 926 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (1) Chúa nhật 1 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 50) (1)

Lạy Chúa! nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa ơi! xóa tội con theo lượng từ ái

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 23:08 | Đã xem: 957 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (2) Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (2)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con theo như chúng con tin cậy nơi Chúa. Lời Chúa

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:53 | Đã xem: 988 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (1) Chúa nhật 2 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 32) (1)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa trên chúng con theo như chúng con tin cậy ở nơi Chúa. Lời

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:53 | Đã xem: 1081 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (2) Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (2)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới chúng ta hãy reo

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:50 | Đã xem: 907 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (1) Chúa nhật 3 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 94) (1)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới chúng ta reo hò

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:49 | Đã xem: 904 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (2) Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (2)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:38 | Đã xem: 1018 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (1) Chúa nhật 4 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 22) (1)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:38 | Đã xem: 937 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (2) Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (2)

Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa giầu ơn cứu độ. Từ vực sâu, lạy Chúa! con kêu lên tới

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:31 | Đã xem: 916 lần | Download: 69 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (1) Chúa nhật 5 mùa Chay - năm A (thánh vịnh 129) (1)

Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa giầu ơn cứu độ. Từ vực sâu con nài xin Chúa, lạy Chúa!

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:31 | Đã xem: 1108 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 117) (2) Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 117) (2)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel hãy xướng

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:23 | Đã xem: 883 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 117) (1) Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 117) (1)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel hãy hát

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:21 | Đã xem: 1371 lần | Download: 151 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 15) Đáp ca Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 15)

Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh. Xin bảo toàn con Chúa ơi! con nương tựa Chúa

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:15 | Đã xem: 1069 lần | Download: 102 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 22) (2) Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 22) (2)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:12 | Đã xem: 712 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 22) (1) Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 22) (1)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:10 | Đã xem: 736 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 32) Đáp ca Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 32)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa. Người

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:07 | Đã xem: 1117 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 65) (2) Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 65) (2)

Mọi dân nước hãy reo hò mừng Thiên Chúa. Mọi dân nước hãy reo hò mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:03 | Đã xem: 1042 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 65) (1) Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 65) (1)

Mọi dân nước hãy reo hò mừng Chúa. Mọi dân nước hãy reo hò mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang, hãy dâng lời ngợi khen tôn vinh

Tác giả: HVH | Gửi lên: 26/05/2016 22:01 | Đã xem: 965 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 26) (2) Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 26) (2)

Tôi tin rằng tôi sẽ được nhièn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Chúa là sự

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 16:24 | Đã xem: 761 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 26) (1) Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 26) (1)

Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi. Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi còn sợ ai

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 16:21 | Đã xem: 921 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A (Danien 3) (2) Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A (Danien 3) (2)

Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 16:12 | Đã xem: 1048 lần | Download: 149 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A (Danien 3) (1) Lễ Chúa Ba Ngôi - năm A (Danien 3) (1)

Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Xin chúc tụng Chúa! tổ phụ chúng con phụng thờ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 16:10 | Đã xem: 1198 lần | Download: 93 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ mình máu thánh Chúa - năm A (thánh vịnh 147) Đáp ca lễ mình máu thánh Chúa - năm A (thánh vịnh 147)

Giêrusalem hỡi! hãy ngợi khen Thiên Chúa. Giêrusalem hỡi! hãy ngợi khen, ngợi khen Thiên Chúa. Hỡi Sion! người giữ chặt các then cửa ngươi

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 16:00 | Đã xem: 1509 lần | Download: 270 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ thánh tâm Chúa - năm A (thánh vịnh 102) Đáp ca lễ thánh tâm Chúa - năm A (thánh vịnh 102)

Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, tự thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:44 | Đã xem: 1074 lần | Download: 127 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 8 thường niên - năm A (thánh vịnh 61) Đáp ca Chúa nhật 8 thường niên - năm A (thánh vịnh 61)

Chỉ nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui. Chỉ nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui, do chính mình Người tôi được cứu thoát. Chính Chúa là đá tảng, là ơn cứu độ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:40 | Đã xem: 937 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 9 thường niên - năm A (thánh vịnh 30) Đáp ca Chúa nhật 9 thường niên - năm A (thánh vịnh 30)

Lạy Chúa! xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn. Lạy Chúa! con tìm đến nương nhờ Ngài

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:37 | Đã xem: 851 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 10 thường niên - năm A (thánh vịnh 49) Đáp ca Chúa nhật 10 thường niên - năm A (thánh vịnh 49)

Ai đi theo đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Chúa đã lên tiếng kêu gọi

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:23 | Đã xem: 890 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 11 thường niên - năm A (thánh vịnh 99) Đáp ca Chúa nhật 11 thường niên - năm A (thánh vịnh 99)

Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ. Hãy vào trước

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:20 | Đã xem: 883 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 12 thường niên - năm A (thánh vịnh 68) Đáp ca Chúa nhật 12 thường niên - năm A (thánh vịnh 68)

Lạy Chúa! xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi. Bởi vì Chúa con chịu tủi nhục, con bị bỏ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:18 | Đã xem: 1191 lần | Download: 122 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 13 thường niên - năm A (thánh vịnh 88) Đáp ca Chúa nhật 13 thường niên - năm A (thánh vịnh 88)

Lạy Chúa! con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:16 | Đã xem: 1536 lần | Download: 141 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 14 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) Đáp ca Chúa nhật 14 thường niên - năm A (thánh vịnh 144)

Lạy Chúa! lạy Thiên Chúa con! con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Đến muôn đời con

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:14 | Đã xem: 1504 lần | Download: 133 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 15 thường niên - năm A (thánh vịnh 64) (2) Chúa nhật 15 thường niên - năm A (thánh vịnh 64) (2)

Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả. Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội, Ngài

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:09 | Đã xem: 749 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 15 thường niên - năm A (thánh vịnh 64) (1) Chúa nhật 15 thường niên - năm A (thánh vịnh 64) (1)

Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết trái (i). Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội, làm

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:09 | Đã xem: 1049 lần | Download: 84 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 16 thường niên - năm A (thánh vịnh 85) Đáp ca Chúa nhật 16 thường niên - năm A (thánh vịnh 85)

Lạy Chúa! Chúa nhân hậu và khoan dung. Lạy Chúa! Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với ai kêu cầu. Lạy Chúa! xin nghe lời con khấn nguyện

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:06 | Đã xem: 1091 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 17 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) (2) Chúa nhật 17 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) (2)

Lạy (i) Chúa! con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao. Lạy Chúa! con xưng thực kỷ phần

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:02 | Đã xem: 949 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 17 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) (1) Chúa nhật 17 thường niên - năm A (thánh vịnh 118) (1)

Lạy (i) Chúa! con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao. Con xưng thật vận may của con là

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 15:01 | Đã xem: 917 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 18 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) (2) Chúa nhật 18 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) (2)

Lạy Chúa! Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê. Chúa nhân ái và từ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 14:56 | Đã xem: 916 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 18 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) (1) Chúa nhật 18 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) (1)

Lạy Chúa! Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê. Chúa công bình, Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 14:56 | Đã xem: 815 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 19 thường niên - năm A (thánh vịnh 84) (2) Chúa nhật 19 thường niên - năm A (thánh vịnh 84) (2)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Tôi sẽ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 11:15 | Đã xem: 924 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 19 thường niên - năm A (thánh vịnh 84) (1) Chúa nhật 19 thường niên - năm A (thánh vịnh 84) (1)

Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Tôi sẽ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 11:15 | Đã xem: 893 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ vọng Đức Mẹ lên trời (thánh vịnh 131) Lễ vọng Đức Mẹ lên trời (thánh vịnh 131)

Lạy Chúa! xin lên đường tới nơi an nghỉ Chúa và hòm bia uy quyền của Chúa cùng đi. Đây là

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 11:13 | Đã xem: 2044 lần | Download: 481 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 20 thường niên - năm A (thánh vịnh 66) (2) Chúa nhật 20 thường niên - năm A (thánh vịnh 66) (2)

Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa! hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 11:08 | Đã xem: 992 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 20 thường niên - năm A (thánh vịnh 66) (1) Chúa nhật 20 thường niên - năm A (thánh vịnh 66) (1)

Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa! hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 11:08 | Đã xem: 822 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 21 thường niên - năm A (thánh vịnh 137) Đáp ca Chúa nhật 21 thường niên - năm A (thánh vịnh 137)

Lạy Chúa! lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa. Lạy

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 11:00 | Đã xem: 1062 lần | Download: 88 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 22 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (2) Chúa nhật 22 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (2)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa! Chúa là Thiên

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:54 | Đã xem: 863 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 22 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (1) Chúa nhật 22 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (1)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa! Ngài là Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:54 | Đã xem: 811 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 23 thường niên - năm A (thánh vịnh 94) (2) Chúa nhật 23 thường niên - năm A (thánh vịnh 94) (2)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới chúng ta hãy reo

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:48 | Đã xem: 917 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 23 thường niên - năm A (thánh vịnh 94) (1) Chúa nhật 23 thường niên - năm A (thánh vịnh 94) (1)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới chúng ta reo hò

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:44 | Đã xem: 765 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (2) Lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (2)

Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa. Hỡi dân tôi hãy nghe lời huấn dụ, hãy lắng

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:40 | Đã xem: 917 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (1) Lễ suy tôn Thánh Giá (thánh vịnh 77) (1)

Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa. Hỡi dân tôi hãy nghe tôi truyền, hãy đón

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:39 | Đã xem: 1113 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 24 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) (2) Chúa nhật 24 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) (2)

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Linh hồn tôi ơi hãy

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:35 | Đã xem: 892 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 24 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) (1) Chúa nhật 24 thường niên - năm A (thánh vịnh 102) (1)

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Linh hồn tôi ơi hãy

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:35 | Đã xem: 768 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 25 thường niên - năm A (thánh vịnh 144) Đáp ca Chúa nhật 25 thường niên - năm A (thánh vịnh 144)

Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người. Hết mọi ngày con ngợi khen Chúa và trót đời ca tụng danh

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:32 | Đã xem: 1134 lần | Download: 139 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 26 thường niên - năm A (thánh vịnh 24) (2) Chúa nhật 26 thường niên - năm A (thánh vịnh 24) (2)

Lạy Chúa! xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa! xin chỉ cho con đường đi của

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:28 | Đã xem: 1077 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 26 thường niên - năm A (thánh vịnh 24) (1) Chúa nhật 26 thường niên - năm A (thánh vịnh 24) (1)

Lạy (i) Chúa! xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa (ơ). Lạy Chúa! xin chỉ cho con đường đi

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:27 | Đã xem: 792 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm A (thánh vịnh 79) Đáp ca Chúa nhật 27 thường niên - năm A (thánh vịnh 79)

Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Từ Ai Cập, Chúa đã mang về một gốc nho, Chúa đã đuổi cư

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:25 | Đã xem: 1121 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 28 thường niên - năm A (thánh vịnh 22) (2) Chúa nhật 28 thường niên - năm A (thánh vịnh 22) (2)

Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:23 | Đã xem: 955 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 28 thường niên - năm A (thánh vịnh 22) (1) Chúa nhật 28 thường niên - năm A (thánh vịnh 22) (1)

Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:22 | Đã xem: 946 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 29 thường niên - năm A (thánh vịnh 95) (2) Chúa nhật 29 thường niên - năm A (thánh vịnh 95) (2)

Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:19 | Đã xem: 719 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 29 thường niên - năm A (thánh vịnh 95) (1) Chúa nhật 29 thường niên - năm A (thánh vịnh 95) (1)

Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:18 | Đã xem: 819 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A (thánh vịnh 17) Đáp ca Chúa nhật 30 thường niên - năm A (thánh vịnh 17)

Lạy Chúa! là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa! là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa! là đá tảng, chiến lũy, cứu tinh

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:16 | Đã xem: 962 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm A (thánh vịnh 130) Đáp ca Chúa nhật 31 thường niên - năm A (thánh vịnh 130)

Lạy Chúa! xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. Lạy Chúa! lòng con không tự đắc

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:13 | Đã xem: 1098 lần | Download: 117 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ cung hiến đền thờ (thánh vịnh 45) (2) Lễ cung hiến đền thờ (thánh vịnh 45) (2)

Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao. Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:10 | Đã xem: 1393 lần | Download: 186 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ cung hiến đền thờ (thánh vịnh 45) (1) Lễ cung hiến đền thờ (thánh vịnh 45) (1)

Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao. Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:10 | Đã xem: 1203 lần | Download: 114 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 32 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (2) Chúa nhật 32 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (2)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa! Ngài là Chúa

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:06 | Đã xem: 863 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 32 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (1) Chúa nhật 32 thường niên - năm A (thánh vịnh 62) (1)

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa! Chúa là Thiên

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:04 | Đã xem: 777 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 33 thường niên - năm A (thánh vịnh 127) Đáp ca Chúa nhật 33 thường niên - năm A (thánh vịnh 127)

Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối người. Công quả tay bạn làm ra bạn được hưởng

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 10:01 | Đã xem: 822 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) (1) Lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) (1)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 09:55 | Đã xem: 897 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 3 bè
Lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) (2) Lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) (2)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 09:54 | Đã xem: 1064 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22) Đáp ca lễ Chúa Kitô vua - năm A (thánh vịnh 22)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ

Tác giả: Hvh | Gửi lên: 26/05/2016 09:48 | Đã xem: 992 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) (2) Lễ Chúa Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) (2)

Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Ngài đã vận uy quyền và đã thắt long đai

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 22:41 | Đã xem: 728 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ Chúa Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) (1) Lễ Chúa Kitô vua - năm B (thánh vịnh 92) (1)

Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Ngài đã vận uy quyền và đã thắt long đai

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 22:41 | Đã xem: 963 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 33 thường niên - năm B (thánh vịnh 15) (2) Chúa nhật 33 thường niên - năm B (thánh vịnh 15) (2)

Xin bảo toàn con, lạy Chúa! vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa là gia nghiệp và phần chén của

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 21:59 | Đã xem: 778 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 33 thường niên - năm B (thánh vịnh 15) (1) Chúa nhật 33 thường niên - năm B (thánh vịnh 15) (1)

Xin bảo toàn con, lạy Chúa! vì con tìm nương tựa Chúa. Chúa là gia nghiệp và phần chén của

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 21:56 | Đã xem: 827 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa nhật 32 thường niên - năm B (thánh vịnh 145) (2) Chúa nhật 32 thường niên - năm B (thánh vịnh 145) (2)

Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 21:48 | Đã xem: 811 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa nhật 32 thường niên - năm B (thánh vịnh 145) (1) Chúa nhật 32 thường niên - năm B (thánh vịnh 145) (1)

Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa. Thiên Chúa giải cứu cho người bị áp lực. Thiên Chúa xử

Tác giả: HVH | Gửi lên: 25/05/2016 21:47 | Đã xem: 736 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 2 bè
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 220
  • Khách viếng thăm: 217
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 53409
  • Tháng hiện tại: 214038
  • Tổng lượt truy cập: 59310787