Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Lời nguyện ca đoàn (dùng trước khi tập hát) Lời nguyện ca đoàn (dùng trước khi tập hát)

Lạy Chúa nếu việc làm của chúng con đẹp lòng Chúa xin Chúa bảo vệ và nâng đỡ tâm hồn

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 09/11/2015 09:54 | Đã xem: 1263 lần | Download: 92 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình yêu Chúa hiển thắng (Chúa nhật 34 thường niên - năm C) Tình yêu Chúa hiển thắng (Chúa nhật 34 thường niên - năm C)

Tôi bảo thật anh hôm nay anh sẽ được ở trên Thiên Đàng với tôi.Tôi bảo thật anh hôm nay

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 05/11/2015 23:08 | Đã xem: 843 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 1 bè
Kiên trì để được sống (Chúa nhật 33 thường niên - năm C) Kiên trì để được sống (Chúa nhật 33 thường niên - năm C)

Hạt giống chịu mục nát để trở thành mùa màng trĩu hạt. Kiên trì trong thử thách sẽ được thấy

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 05/11/2015 23:06 | Đã xem: 765 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 1 bè
Sống khiêm nhường (Chúa nhật 30 thường niên - năm C) Sống khiêm nhường (Chúa nhật 30 thường niên - năm C)

Lạy Chúa xin cho con biết sống khiêm nhường, xin cho con biết sống khiêm nhường vì tất cả

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 05/11/2015 23:05 | Đã xem: 1369 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 1 bè
Chỗi dậy mà đi (Chúa nhật 28 thường niên - năm C) Chỗi dậy mà đi (Chúa nhật 28 thường niên - năm C)

Hãy chỗi dậy mà đi về lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Hãy chỗi dậy mà đi về lòng tin

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 05/11/2015 23:04 | Đã xem: 964 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin dủ lòng thương - Công Huỳnh Xin dủ lòng thương - Công Huỳnh

Khi con phạm tội con thấy mình xa cách Chúa. Khi con trinh trong con thấy gần bên Chúa

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:53 | Đã xem: 1196 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 1 bè
Tội nguyên tổ Tội nguyên tổ

Ngày xưa Ađam Evà, sống trong tình Chúa thật là vui tươi. Nhưng sau phản bội Chúa Trời

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:51 | Đã xem: 871 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình huynh đệ Tình huynh đệ

Chúng ta gọi Chúa là Cha, người Cha nhân ái thương ta hết lòng. Dù ta bé nhỏ khốn cùng

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:50 | Đã xem: 811 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 1 bè
Theo đời ẩn thân Theo đời ẩn thân

Nazareth Chúa ẩn thân, lao công vất vả chuyên cần sinh nhai. Nêu gương cầu nguyện hôm mai

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:49 | Đã xem: 865 lần | Download: 1 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh Thần Chúa đến Thánh Thần Chúa đến

Đấng Lời Chúa hứa rõ ràng, mười ngày sau cuộc siêu thắng về trời. Tông đồ đang ở một nơi

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:47 | Đã xem: 828 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 1 bè
Quyền năng Thiên Chúa Quyền năng Thiên Chúa

Chúa Giêsu rất quyền năng, làm nhiều phép lạ cứ dân khổ sầu. Chữa bao bệnh tật thương đau

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:45 | Đã xem: 1206 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 1 bè
Ơn Người Ơn Người

Ngắm nhìn trời đất bao la, muôn vàn tinh tú như hoa trên trời. Và muôn muôn vật khắp nơi, bởi

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:44 | Đã xem: 788 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 1 bè
Ơn Chúa Ơn Chúa

Ơn Ngài mà chẳng đỡ nâng, sức riêng chẳng kiếm được phần rỗi đâu. Như Ngài đã phán hôm

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:43 | Đã xem: 855 lần | Download: 1 lần | Phiên bản: 1 bè
Nhiệm tích Thánh Thể - Công Huỳnh Nhiệm tích Thánh Thể - Công Huỳnh

Giêsu Chúa rất khoan nhân, yêu con đến chết hồng ân chưa ngừng. Con ban mình máu nuôi

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:41 | Đã xem: 718 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguyện cầu liên lỉ Nguyện cầu liên lỉ

Giêsu cầu nguyện triền miên, tâm hồn thao thức kết liên Cha hiền. Quỷ ma cám dỗ đảo điên

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:40 | Đã xem: 792 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 1 bè
Ngày tạo dựng Ngày tạo dựng

Từ không Chúa đã dựng nên, muôn loài muôn vật ở trên trần hoàn. Ban cho sự sống lan tràn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:39 | Đã xem: 990 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 1 bè
Nay con xin đến - Công Huỳnh Nay con xin đến - Công Huỳnh

Lạy Cha chí thánh từ nhân, nay con xin đến hiến thân cứu đời. Canvê hiến tế cao vời, hàng

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:27 | Đã xem: 763 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 1 bè
Mến Chúa trọn đời Mến Chúa trọn đời

Mến yêu Thiên Chúa khoan hồng, hết lòng hết sức mến hơn mọi loài. Mến yêu mến Chúa trọn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:23 | Đã xem: 917 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 1 bè
Mẹ đồng trinh Mẹ đồng trinh

Maria Mẹ Chúa Trời, Đồng trinh vô nhiễm tuyệt vời vinh quang. Giêsu con Mẹ cao sang

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:21 | Đã xem: 910 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 1 bè
Mầm yêu nguyên tổ Mầm yêu nguyên tổ

Vì yêuChúa đã dựng nên, muôn loài muôn vật ở trên cõi đời. Con người hình ảnh Chúa Trời

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:20 | Đã xem: 657 lần | Download: 1 lần | Phiên bản: 1 bè
Mạch sống Hội Thánh Mạch sống Hội Thánh

Thánh Thần ban xuống môn đồ, ban ơn soi sáng điểm tô tinh thần. Ban thêm sức mạnh trăm

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:19 | Đã xem: 798 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 1 bè
Loan tin cứu độ Loan tin cứu độ

Ba năm nắng dãi mưa dầu, ngày đêm thao thức giảng rao Nước Trời. Loan tin cứu độ cho đời

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:17 | Đã xem: 711 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 1 bè
Giêsu phục sinh Giêsu phục sinh

Giêsu quyền phép lạ thay, chết rồi chưa đủ ba ngày phục sinh. Chúa Con lại được tôn vinh

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:15 | Đã xem: 822 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 1 bè
Giêsu giáng trần Giêsu giáng trần

Giêsu con một Chúa Trời, cũng là cứu Chúa làm người giáng sinh. Đầu thai bởi phép Thánh

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:13 | Đã xem: 855 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 2 bè
Giáo Hội tiên khởi Giáo Hội tiên khởi

Đang khi loan báo Nước Trời, Giêsu quy tụ mọi người tin theo. Lập nên Hội Thánh người nghèo

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 22:09 | Đã xem: 712 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 1 bè
Đền tội Đền tội

Để xin Thiên Chúa thứ tha, đền bù tội lỗi mà em trót lầm. Làm ngay em chớ lần chần, điều

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 19:22 | Đã xem: 884 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 1 bè
Đấng cứu tinh Đấng cứu tinh

Vì thương Chúa sẽ thứ tha, tội nguyên tổ với tội tầy đình. Hứa ban Con Một của mình xuống nơi

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 19:21 | Đã xem: 853 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa yêu thương - Công Huỳnh Chúa yêu thương - Công Huỳnh

Thiên Chua ban cho ta được hưởng dùng muôn vật. Noi gương Chúa là cha, ta vui vẻ làm việc

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 05/11/2015 19:17 | Đã xem: 792 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa Giêsu lên trời Chúa Giêsu lên trời

Ngày qua thoát đã bốn mươi, giã từ môn đệ lên trời ngút xa. Trở về bên hữu Chúa Cha, đồng

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 16:40 | Đã xem: 1086 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa dựng nên ta Chúa dựng nên ta

Những gì tôi đang có, Chúa ban qua cuộc đời. Chính bản thân tôi đó là ơn của Chúa Trời

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 05/11/2015 16:36 | Đã xem: 709 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 1 bè
Chết cho loài người Chết cho loài người

Yêu ta Chúa chịu khổ hình vang mang thánh gia hy sinh cứu đời. Tình yêu Chúa thật cao vời

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 16:35 | Đã xem: 902 lần | Download: 1 lần | Phiên bản: 1 bè
Bữa tiệc ly Bữa tiệc ly

Ngày nay bàn tiệc Chúa mời, của ăn của uống tuyệt vời yêu thương. máu mình con Chúa thần

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 15:15 | Đã xem: 1285 lần | Download: 137 lần | Phiên bản: 2 bè
Bí tích thánh tẩy Bí tích thánh tẩy

Để ta khỏi mọi tội khiên, Chúa ban thánh tẩy cho nên con người. Ban ơn thánh hóa tuyệt vời

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 15:14 | Đã xem: 871 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích nhiệm mầu Bí tích nhiệm mầu

Bí tích dẫu chỉ bề ngoài, Giêsu đã lập để Ngài truyền thông. Nguồn ơn thánh sủng bên trong

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 15:12 | Đã xem: 1069 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích giao hòa Bí tích giao hòa

Vào tòa em phải thưa Cha, xưng ngay tội trọng rồi ra tội thường. Xưng cho thành khẩn tỏ tường

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 15:08 | Đã xem: 823 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 1 bè
Bí tích giải tội Bí tích giải tội

Mỗi khi lỡ dại ngã sa. Chúa ban bí tích cho ta giải hòa. Lỗi lầm trót phạm được tha, thêm ơn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 15:07 | Đã xem: 804 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Ăn năn - Công Huỳnh Ăn năn - Công Huỳnh

Ăn năn thống hối quyết chừa, xấu xa tội lỗi phòng ngừa từ đây. Cậy trông ơn Chúa cao đầy

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Đinh Công Lý | Gửi lên: 05/11/2015 14:56 | Đã xem: 771 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 1 bè
Chuyện đời giáo lý viên Chuyện đời giáo lý viên

Về nơi đây sau nhiều ngày chia tay, bao mến thương bao kỷ niệm còn vương, bao lắng lo ta

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 05/10/2015 12:14 | Đã xem: 849 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 1 bè
Giáo lý viên ca Giáo lý viên ca

Giêsu Kitô Đấng đã mời gọi ta, ta mang trong tim đuốc sáng của Thần linh. Theo gương

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 04/10/2015 11:59 | Đã xem: 1494 lần | Download: 117 lần | Phiên bản: 1 bè
Hành khúc Giáo Lý Viên - Trần Ân Hành khúc Giáo Lý Viên - Trần Ân

Theo Thầy Giêsu Giáo Lý Viên ta lên đường cùng cất cao lời hát đem Tin Mừng về muôn

Tác giả: Trần Ân | Gửi lên: 04/10/2015 11:03 | Đã xem: 1311 lần | Download: 97 lần | Phiên bản: 1 bè
Lời cầu cho Giáo Lý Viên Lời cầu cho Giáo Lý Viên

Trước khi ngự về trời Ngài sai tới (i) muôn nơi các tông đồ môn đệ cùng hết thảy (i) mọi

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 04/10/2015 02:12 | Đã xem: 1125 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Hành khúc Giáo Lý Viên Hành khúc Giáo Lý Viên

Lệnh truyền của Chúa cho con hân hoan đi vào giữa đời, lệnh truyền của Chúa ra đi tung gieo Tin mừng Nước Trời

Tác giả: Ngọc Tuyên | Gửi lên: 04/10/2015 02:08 | Đã xem: 1598 lần | Download: 185 lần | Phiên bản: 1 bè
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 265
  • Khách viếng thăm: 260
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 52119
  • Tháng hiện tại: 212748
  • Tổng lượt truy cập: 59309497