Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Đáp ca lễ Thánh Gia Thất - năm B (Thánh vịnh 104) Đáp ca lễ Thánh Gia Thất - năm B (Thánh vịnh 104)

Hãy cảm tạ Chúa cầu khẩn Thánh Danh. Loan báo kỳ công Ngài giữa muôn dân nước. Hát xướng lên theo nhịp đàn ngợi khen Chúa, và gẫm suy sự việc Chúa đã làm

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 21/12/2020 16:26 | Đã xem: 709 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Nơi hang đá (lễ thánh gia) Nơi hang đá (lễ thánh gia)

Mục đồng vui bước ra đi tới hang Belem, họ thấy Mẹ Maria với thánh Giuse và Hài Nhi thơ

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/04/2016 09:41 | Đã xem: 1406 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: nhập lễ - 2 bè
Gương Thánh Gia - Têrêsa Gương Thánh Gia - Têrêsa

Ôi Nhà Chúa rạng ngời chiếu sáng hoa đức hạnh nở tươi. Gương Thánh Gia tuyệt vời, bao

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 27/04/2016 09:19 | Đã xem: 1678 lần | Download: 234 lần | Phiên bản: 2 bè
Nhìn về Thánh Gia (lễ Thánh Gia Chúa - năm C) Nhìn về Thánh Gia (lễ Thánh Gia Chúa - năm C)

Nhìn về nơi Thánh Gia là đèn soi sáng cho đời. Giàu nghèo hay đói no, tình nhà nồng thắm

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 09:14 | Đã xem: 2438 lần | Download: 335 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình yêu Thánh Gia thất Tình yêu Thánh Gia thất

Tình yêu Thiên Chúa ôi cao sang diệu huyền. Ngài đã mặc khải tình yêu đó nơi gia đình Thánh

Tác giả: Lm. Fa Thăng | Gửi lên: 22/04/2016 15:15 | Đã xem: 2989 lần | Download: 1183 lần | Phiên bản: 2 bè
Mừng lễ Thánh Gia Mừng lễ Thánh Gia

Mừng lễ Thánh Gia, hôm nay mừng kính Thánh Gia. Tấm gương tuyệt vời soi đường gia đình

Tác giả: Đạo Tử | Gửi lên: 22/04/2016 15:12 | Đã xem: 2135 lần | Download: 407 lần | Phiên bản: 2 bè
Đời sống Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia) Đời sống Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia)

Đời sống Thánh Gia đâu có gì là êm ả, đâu phải có Chúa ở cùng là tránh được vất vả long đong

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 09:49 | Đã xem: 2237 lần | Download: 413 lần | Phiên bản: 1 bè
Lễ thánh gia (thánh vịnh 127) Lễ thánh gia (thánh vịnh 127)

Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Hoa trái tay bạn

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 25/10/2015 16:28 | Đã xem: 7281 lần | Download: 3158 lần | Phiên bản: đáp ca
Noi gương Thánh Gia Noi gương Thánh Gia

Một nhà trên dưới thuận hòa như vườn cây tốt rộn ràng hương hoa. Một nhà ân đức gần xa yêu người yêu Chúa hạnh phúc chan hòa

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 10/10/2015 12:55 | Đã xem: 4111 lần | Download: 1456 lần | Phiên bản: 2 bè
Gia đình thánh Gia đình thánh

Gia đình Nadarét đã sống yêu thương, gia đình Nadarét thuận hòa và thánh thiện. Luôn tìm

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 05/10/2015 22:41 | Đã xem: 1105 lần | Download: 73 lần | Phiên bản: 1 bè
Theo gương Thánh Gia Theo gương Thánh Gia

Theo gương Thánh gia, gia đình con trên thuận dưới hòa. Gia đình con tận tâm yêu Chúa

Tác giả: Lm. Vương Diệu | Gửi lên: 03/10/2015 00:44 | Đã xem: 2111 lần | Download: 421 lần | Phiên bản: 2 bè
Gia đình của Chúa Gia đình của Chúa

Có mấy chú mục đồng ngó thấy gia đình của Chúa. Có mấy chú mục đồng ngó thấy hạnh phúc

Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng | Gửi lên: 02/10/2015 23:37 | Đã xem: 1191 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 1 bè
Phúc đức thay (lễ Thánh Gia) Phúc đức thay (lễ Thánh Gia)

Phúc đức thay người kính sợ Thiên Chúa, và luôn tuân giữ đường lối của Ngài. Công khó tay làm

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 28/09/2015 09:36 | Đã xem: 845 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: đáp ca
Thánh Gia (3 bè) Thánh Gia (3 bè)

Thánh (i) gia yên vui đầm ấm (i) luôn trong ngoài, Thánh gia nêu tấm gương soi cho bao gia

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 20/09/2015 11:53 | Đã xem: 865 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 3 bè
Phúc cho ai (lễ Thánh Gia) Phúc cho ai (lễ Thánh Gia)

Phúc cho ai tôn sợ Chúa. Phúc cho ai sống theo đường lối Người. 1/ Thật phúc thay những

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 20/09/2015 09:55 | Đã xem: 805 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: nhập lễ
Kính mừng Thánh Gia Kính mừng Thánh Gia

Thánh Gia là tổ ấm chứa chan ân tình, Thánh Gia là mẫu gương của các gia đình. Đức Chúa

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 20/09/2015 01:55 | Đã xem: 1451 lần | Download: 143 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh Gia Thất Thánh Gia Thất

Như đóa hoa nở thơm hương gương thánh gia tuyệt vời. Đời lao nhọc sớm tối, âm thầm phục

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 20/09/2015 01:16 | Đã xem: 1622 lần | Download: 292 lần | Phiên bản: 1 bè
Lễ Thánh Gia - năm C (Thánh vịnh 83) Lễ Thánh Gia - năm C (Thánh vịnh 83)

(Hạnh phúc thay ai người ở trong nhà Chúa) Ai (i) người được ở trong) ở trong Chúa

Tác giả: Xuân Chung | Gửi lên: 15/09/2015 09:45 | Đã xem: 1252 lần | Download: 69 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh Gia kêu gọi Thánh Gia kêu gọi

Này này con ơi, hãy lắng tai nghe. Cuộc đời đau thương nhiều nỗi đắng cay. Muôn tiếng than

Tác giả: Võ Thanh Hương | Gửi lên: 09/09/2015 15:49 | Đã xem: 1325 lần | Download: 73 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh Gia Thánh Gia

Năm xưa trong một làng quê Thánh Gia sống đạo thiết tha yêu mến đời. Dù nghèo vẫn vui

Tác giả: Phanxicô | Gửi lên: 09/09/2015 15:48 | Đã xem: 1544 lần | Download: 154 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguyện cầu Thánh Gia Nguyện cầu Thánh Gia

Chuyện ngày xưa hôm nay vẫn đây chuyện ngày xưa nay vẫn đẹp mầu là chuyện xưa nơi gia

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 09/09/2015 12:16 | Đã xem: 4444 lần | Download: 1823 lần | Phiên bản: 2 bè
Kinh dâng mình cho Thánh Gia Kinh dâng mình cho Thánh Gia

Lạy Thánh Gia: Giê-su, Ma-ri-a, Giu-se là gương mãu lý tưởng hạnh phúc gia đình, nguồn hạnh

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 08/09/2015 21:57 | Đã xem: 1179 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: 1 bè
Tôn vinh Thánh Gia Tôn vinh Thánh Gia

Về nhà Cha chung tiếng ca tạ ơn Chúa. Tôn vinh Thánh Gia gương sáng tỏa muôn nhà.

Tác giả: Bạch Quỳnh | Gửi lên: 08/09/2015 21:20 | Đã xem: 2883 lần | Download: 476 lần | Phiên bản: 1 bè
Học nơi Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia) Học nơi Thánh Gia (Chúa nhật lễ Thánh Gia)

Hãy học nơi Thánh Gia một nhà yêu thương đầm ấm, cảm thông vui buồn sớt chia, hy sinh

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 08/09/2015 21:15 | Đã xem: 2810 lần | Download: 555 lần | Phiên bản: 2 bè
Gương Thánh Gia Gương Thánh Gia

Gia đình trên dưới thuận hòa như vườn cây tốt trổ hoa. Yêu người yêu Chúa hết tình một đời

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 08/09/2015 15:25 | Đã xem: 2537 lần | Download: 654 lần | Phiên bản: 2 bè
Gương Thánh Gia - Thiên Lý Gương Thánh Gia - Thiên Lý

Muôn tiếng ca vang lừng hòa lời ngợi khen Gia Đình Thánh. Gương Thánh Gia rạng ngời

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 08/09/2015 15:23 | Đã xem: 3630 lần | Download: 1256 lần | Phiên bản: 1 bè
Đầm ấm sum vầy Đầm ấm sum vầy

Đầm ấm sum vầy (là) hạnh phúc Thánh Gia. Yêu mến chan hòa (là) gương mẫu mọi nhà. Cha

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 08/09/2015 14:45 | Đã xem: 1042 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 1 bè
Cầu xin Thánh Gia Cầu xin Thánh Gia

Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa. Miền Nararét Thánh Gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo

Tác giả: Phạm Đình Nhu - Nguyễn Khắc Tuần | Gửi lên: 08/09/2015 11:58 | Đã xem: 3586 lần | Download: 1140 lần | Phiên bản: 2 bè
Ca mừng Thánh Gia Ca mừng Thánh Gia

Thuở xưa nơi làng Na-da- rét.. gia đình Thánh ân tình luôn tha thiết. Luôn tỏa hương thơm

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 07/09/2015 23:08 | Đã xem: 1899 lần | Download: 238 lần | Phiên bản: 2 bè
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 266
  • Khách viếng thăm: 263
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 47986
  • Tháng hiện tại: 208615
  • Tổng lượt truy cập: 59305364