Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Đáp ca lễ Chúa hiển linh - năm C (Thánh vịnh 71) Đáp ca lễ Chúa hiển linh - năm C (Thánh vịnh 71)

Tâu Thượng đế xin ban quyền bính cho Tân vương trao công lý trong tay hoàng tử. Để Tân vương theo công lý xét xử dân Ngài, bênh quyền lợi kẻ khó nghèo

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 30/12/2020 22:42 | Đã xem: 545 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ Chúa hiển linh - năm B (Thánh vịnh 71) Đáp ca lễ Chúa hiển linh - năm B (Thánh vịnh 71)

Tâu Thượng đế xin ban quyền bính cho Tân vương trao công lý trong tay hoàng tử. Để Tân vương theo công lý xét xử dân Ngài, bênh quyền lợi kẻ khó nghèo

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 30/12/2020 22:42 | Đã xem: 490 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca lễ Chúa hiển linh - năm A (Thánh vịnh 71) Đáp ca lễ Chúa hiển linh - năm A (Thánh vịnh 71)

Tâu Thượng đế xin ban quyền bính cho Tân vương trao công lý trong tay hoàng tử. Để Tân vương theo công lý xét xử dân Ngài, bênh quyền lợi kẻ khó nghèo

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 30/12/2020 22:41 | Đã xem: 465 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Lung linh tình mến Lung linh tình mến

Những người chăn chiên vội vã ra đi, họ đến Belem, và họ đã gặp bà Maria và ông Giuse cùng với Hài Nhi nằm trong máng cỏ

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 21/12/2020 16:19 | Đã xem: 516 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa Giáng Sinh (Thánh vịnh 96) (đáp ca lễ rạng đông Giáng Sinh) Chúa Giáng Sinh (Thánh vịnh 96) (đáp ca lễ rạng đông Giáng Sinh)

Chúa làm Vua, trái đất hãy nhảy mừng, ngàn quần đảo reo vui. Công minh Chúa vang cung trời. Muôn dân ngắm nhìn tận tường ánh Thánh Nhan. Hôm nay ánh sáng chiếu tỏa trên chúng ta, vì Chúa đã giáng sinh cho chúng ta

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 12/12/2020 16:51 | Đã xem: 621 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa Giáng Sinh (Thánh vịnh 95) (đáp ca lễ đêm Giáng Sinh) Chúa Giáng Sinh (Thánh vịnh 95) (đáp ca lễ đêm Giáng Sinh)

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi tất cả địa cầu. Hát lên mừng Chúa hãy chúc tụng Thánh Danh. Hôm nay Chúa Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người la Đức Ki-tô là Chúa chúng ta.

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 12/12/2020 16:48 | Đã xem: 636 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 2 bè
Công bố tin mừng ngày sinh Đức Kitô Công bố tin mừng ngày sinh Đức Kitô

Hôm nay, ngày hai mươi lăm tháng mười hai, thời đại không được biết kể từ khi Thiên Chúa tạo dựng lên trời và đất, và hình thành người nam và người nữ theo hình ảnh của Ngài

Tác giả: Hoàng Tiếp | Gửi lên: 18/05/2016 15:39 | Đã xem: 1254 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 1 bè
Ngôi sao tỏa sáng (lễ hiển linh) Ngôi sao tỏa sáng (lễ hiển linh)

Lạy Chúa tể càn khôn, xin Ngài ngự đến. Tay nắm trọn vương quyền, thế lực với vinh quang

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/04/2016 09:40 | Đã xem: 1172 lần | Download: 125 lần | Phiên bản: nhập lễ - 2 bè
Mùa đông năm ấy - Xuân Đàn Mùa đông năm ấy - Xuân Đàn

Mùa đông năm ấy Chúa sinh xuống đời vì yêu nên Chúa chấp nhận bỏ trời cao, xuống nhân

Tác giả: Xuân Đàn | Gửi lên: 27/04/2016 09:39 | Đã xem: 1548 lần | Download: 283 lần | Phiên bản: hợp xướng
Vinh danh Thiên Chúa - Xuân Đàn Vinh danh Thiên Chúa - Xuân Đàn

Hỡi thế trần đừng mải mê hững hờ. Đất với trời nay giao hòa trong niềm vui tươi mới. Chúa từ

Tác giả: Xuân Đàn | Gửi lên: 27/04/2016 09:38 | Đã xem: 1250 lần | Download: 151 lần | Phiên bản: hợp xướng
Xin dâng lên Chúa Hài Đồng Xin dâng lên Chúa Hài Đồng

Đêm/hôm nay con chẳng có gì tiến dâng Chúa Hài Đồng. Đêm/hôm nay con nào lấy chi dâng

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:36 | Đã xem: 1937 lần | Download: 447 lần | Phiên bản: 2 bè
Trẻ thơ của dân nghèo - Đó là ai (Child of the poor- What Child is this) Trẻ thơ của dân nghèo - Đó là ai (Child of the poor- What Child is this)

Giữa trời đầy giá lạnh đêm dài trần gian, Người đến với chúng ta trong khó nghèo. Bé nhỏ và

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:35 | Đã xem: 2164 lần | Download: 583 lần | Phiên bản: 2 bè
Ba Vua dạ khúc - We three Kings Ba Vua dạ khúc - We three Kings

Chúng tôi Vua từ miền đông xa vời đến tiến dâng của lễ kính Vua Trời. Vượt đồng xa, sông

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:33 | Đã xem: 1891 lần | Download: 242 lần | Phiên bản: 4 bè
Trời đông Bêlem Trời đông Bêlem

Trời đông Bêlem đêm (hôm) nay vang lên tiếng ca khúc nhạc khải hoàn. Vì một ánh sáng mới

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:33 | Đã xem: 1529 lần | Download: 306 lần | Phiên bản: 2 bè
This holy night - Này ánh thiên quang This holy night - Này ánh thiên quang

Cùng bước theo ngôi sao, rạng chiếu thiên quang. Nào người ngàn phương nhìn về trời đông

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:32 | Đã xem: 965 lần | Download: 62 lần | Phiên bản: 4 bè
Đêm Thánh vô cùng (hợp xướng) Đêm Thánh vô cùng (hợp xướng)

Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Đất với trời xe chữ đồng. Đêm nay Chúa Con thần

Tác giả: Franz Gruber & Hùng Lân - Hoà âm: Quang Trung - Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:30 | Đã xem: 4324 lần | Download: 1379 lần | Phiên bản: hợp xướng
O thou joyful day - Đêm thánh đêm vui mừng (2 bản) O thou joyful day - Đêm thánh đêm vui mừng (2 bản)

Đêm thánh, Đêm vui mừng, ân phúc cho nhân trần. Mùa hồng ân thánh thiêng an bình. Niềm

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:27 | Đã xem: 967 lần | Download: 92 lần | Phiên bản: 4 bè
Mục đồng ca Mục đồng ca

Cùng nhau ta đi Bêlem ngắm xem con Chúa đơn hèn hạ sinh. Cùng dâng lên muôn câu kinh

Tác giả: Giang Tâm - Khắc Đỗ | Gửi lên: 27/04/2016 09:26 | Đã xem: 1085 lần | Download: 101 lần | Phiên bản: 2 bè
Nào cùng hoà vang - In dulcis jubilo Nào cùng hoà vang - In dulcis jubilo

Nào cùng hoà vang lên câu ca hỉ hoan, đất trời hợp chung cất tiếng hát vang. Đấng cứu tinh ta

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:25 | Đã xem: 1240 lần | Download: 102 lần | Phiên bản: 4 bè
Hoan ca Giáng Sinh (hợp xướng) Hoan ca Giáng Sinh (hợp xướng)

Allêluia!...Allêluia! Một niềm vui rất lớn lao đã toả lan khắp gian trần. Chúa đã giáng sinh

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:24 | Đã xem: 1589 lần | Download: 339 lần | Phiên bản: hợp xướng
Hark the herald Angels sing - Sứ thần vui hát Hark the herald Angels sing - Sứ thần vui hát

Đoàn thiên binh cùng ca hát hỉ hoan: muôn vinh quang kính dâng Hài Nhi. Bình an gieo tràn lan

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:23 | Đã xem: 1651 lần | Download: 225 lần | Phiên bản: 4 bè
Gaudete - Vui lên nào Gaudete - Vui lên nào

Vui lên nào! Đây Đấng Cứu Thế sinh ra làm người, làm con Nữ Trinh Maria, vui mừng lên

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:22 | Đã xem: 1084 lần | Download: 66 lần | Phiên bản: 4 bè
Con biết dâng gì đây - Giang Tâm Con biết dâng gì đây - Giang Tâm

Con biết dâng gì đây trong đêm nay Chúa sinh làm người, trong đêm khuya cô vắng ngàn khơi

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:21 | Đã xem: 1751 lần | Download: 328 lần | Phiên bản: 2 bè
Away in the manger - Trên máng chiên Away in the manger - Trên máng chiên

Ấu Chúa Giêsu ngủ yên trên máng chiên khó hèn, chẳng giường chẳng hề nệm ấm chăn êm

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 09:20 | Đã xem: 1106 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: hợp xướng
Tiếng chuông Sinh Nhật (hợp xướng) Tiếng chuông Sinh Nhật (hợp xướng)

Đêm nay tầng xanh vương hương dịu dàng, ngàn tinh tú lấp lánh hào quang. Đêm nay trần gian

Tác giả: Chính Trung - Xuân Thu | Gửi lên: 27/04/2016 09:17 | Đã xem: 3589 lần | Download: 1115 lần | Phiên bản: hợp xướng
Theo ánh sao (lễ hiển linh) Theo ánh sao (lễ hiển linh)

Chúa Ngôi Hai sinh tại Bêlem, giữa bầu trời đêm đông giá rét. Mọi người đâu ai hay biết

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 09:15 | Đã xem: 1180 lần | Download: 93 lần | Phiên bản: 2 bè
Bêlem sáng Bêlem sáng

Bêlem sáng chiếu sáng khắp nhân gian. Ngôi Hai đã giáng thế cứu nhân loại. Bêlem sáng chiếu

Tác giả: Lm. Tri Ân Ca | Gửi lên: 22/04/2016 16:04 | Đã xem: 893 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 2 bè
Mẹ ơi Mẹ có biết Mẹ ơi Mẹ có biết

Mẹ ơi Mẹ có biết rằng bé thơ con Mẹ, Ngài là Thiên Chúa xuống cõi trần. Mẹ ơi Mẹ có biết

Tác giả: Lm. Xuân Đường | Gửi lên: 12/02/2016 21:38 | Đã xem: 2351 lần | Download: 335 lần | Phiên bản: 1 bè
Nôi ấm giữa đời (Lữ khách hài đồng) Nôi ấm giữa đời (Lữ khách hài đồng)

Một chiều đông lạnh buốt giá đoàn người đi về chốn xa, gió đông về thiếu quán trọ thân phận

Tác giả: Lm. Xuân Đường | Gửi lên: 12/02/2016 21:34 | Đã xem: 1148 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình Trời giáng thế - Đăng Linh Tình Trời giáng thế - Đăng Linh

Từ trời cao sáng Chúa đến thế gian, đến với cháu con Ađam Eva. Ôi tin vui cho dương gian

Tác giả: Lm. Đăng Linh | Gửi lên: 12/02/2016 21:29 | Đã xem: 1027 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: 1 bè
Noel mùa tình yêu Noel mùa tình yêu

Đêm đông năm xưa Chúa sinh ra đời. Đêm đông hôm nay khắp chốn mừng vui. Mừng Chúa

Tác giả: Trần Thế | Gửi lên: 12/02/2016 21:21 | Đã xem: 972 lần | Download: 61 lần | Phiên bản: 2 bè
Rộn ràng Noel Rộn ràng Noel

Chuông reo binh boong báo tin Chúa ra đời. Tiếng hát náo nức mời gọi ta đi tới. Chúa đến

Tác giả: Mai Nguyên Vũ | Gửi lên: 12/02/2016 21:18 | Đã xem: 1084 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: 2 bè
Mục đồng ra đi Mục đồng ra đi

Mục đồng ra đi hối hả tìm đến Bêlem, theo ánh sao trời dẫn lối chỉ đường và họ tìm thấy Giuse

Tác giả: Nguyễn Đức Kỳ | Gửi lên: 12/02/2016 21:15 | Đã xem: 1878 lần | Download: 279 lần | Phiên bản: hợp xướng
Dâng lễ Giáng Sinh - Nguyên Nhung Dâng lễ Giáng Sinh - Nguyên Nhung

Lễ vật con dâng lên, lễ vật (i) tinh tuyền. Xin dâng Thiên Chúa uy quyền trong niềm vui Con

Tác giả: Nguyên Nhung | Gửi lên: 12/02/2016 21:12 | Đã xem: 3856 lần | Download: 1478 lần | Phiên bản: 2 bè
Ba vua đăng trình Ba vua đăng trình

Trên trời cao đây ánh tinh tú rạng chiếu trần gian bừng sáng vinh quang huy hoàng tỏa lan soi

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 11/02/2016 23:49 | Đã xem: 3795 lần | Download: 1260 lần | Phiên bản: 2 bè
Noel đã về rồi (hợp xướng) Noel đã về rồi (hợp xướng)

Noel đã về rồi, đất trời bừng lên ánh vui. Muôn dân thế trần này chung hòa niềm vui ngất ngây

Tác giả: Tin Yêu | Gửi lên: 11/02/2016 23:40 | Đã xem: 1355 lần | Download: 194 lần | Phiên bản: hợp xướng
Đêm giao hòa Đêm giao hòa

Trời cao, trời cao, cao rất cao. Trời cao nay chẳng còn cao. Trời đã xuống thấp, thấp dần, thấp

Tác giả: Đạo Tử | Gửi lên: 11/02/2016 23:34 | Đã xem: 1226 lần | Download: 112 lần | Phiên bản: hợp xướng
Đêm ân tình Đêm ân tình

Vinh danh Chúa trên trời, bình an cho trần thế. Đêm nay đêm diệu huyền, đêm lạ lùng, đêm

Tác giả: Đạo Tử | Gửi lên: 11/02/2016 23:30 | Đã xem: 2129 lần | Download: 665 lần | Phiên bản: hợp xướng
Nhìn lên máng cỏ Nhìn lên máng cỏ

Con quỳ bên máng cỏ thấy lòng thật bình an. Con nhìn vào hang đá để thấy Chúa đã yêu con

Tác giả: Simon Phan Hùng | Gửi lên: 11/02/2016 23:23 | Đã xem: 1080 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng lên Chúa hài đồng Dâng lên Chúa hài đồng

Từng những chuỗi hy sinh kết thành cọng rơm dâng Chúa. Từng vất vả trong đời dệt nên máng

Tác giả: Simon Phan Hùng | Gửi lên: 11/02/2016 23:15 | Đã xem: 1183 lần | Download: 113 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguồn ánh sáng cứu tinh Nguồn ánh sáng cứu tinh

Mừng Chúa đến, đến trong trần gian. Một vị cứu tinh đến đem bình an. Cả thế giới vui mừng

Tác giả: Simon Phan Hùng | Gửi lên: 11/02/2016 23:11 | Đã xem: 934 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 1 bè
Đón mừng vị vua thái bình Đón mừng vị vua thái bình

Noel rộn ràng vang khúc ca, xướng ca lên bởi các cung đàn. Du dương điệu nhạc vang thánh

Tác giả: Simon Phan Hùng | Gửi lên: 11/02/2016 23:08 | Đã xem: 1197 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình Chúa giáng sinh Tình Chúa giáng sinh

Chúa sinh ra đời trong đêm lạnh mùa đông tuyết rơi. Giá băng tâm hồn giữa đồng vắng quạnh

Tác giả: Simon Phan Hùng | Gửi lên: 11/02/2016 23:05 | Đã xem: 1108 lần | Download: 84 lần | Phiên bản: 1 bè
Một thuở Bêlem Một thuở Bêlem

Bêlem theo dấu huyền thoại một chiều đông bước chân tôi về thinh không, tiếng sáo mục

Tác giả: Thanh Lâm | Gửi lên: 11/02/2016 22:55 | Đã xem: 965 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 1 bè
Thanh âm chiều đông Thanh âm chiều đông

Noel về trên lối vắng nghe phố hát những thanh âm mùa Giáng Sinh. Noel đường chiều lặng

Tác giả: Thanh Lâm | Gửi lên: 11/02/2016 22:52 | Đã xem: 1005 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: 1 bè
Nỗi niềm - Đăng Ngôn Nỗi niềm - Đăng Ngôn

Quỳ đây bên máng cỏ tình con đây bé nhỏ dâng Hài Nhi biết mấy nỗi niềm. Nhìn hang đá

Tác giả: Lê Đăng Ngôn | Gửi lên: 11/02/2016 22:48 | Đã xem: 1057 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 2 bè
Nhìn xem trẻ bé Nhìn xem trẻ bé

Nhìn xem Trẻ Bé thơ ngây, êm ngủ trong cánh tay êm của Mẹ dịu hiền và nghe bao tiếng mơ

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 11/02/2016 22:42 | Đã xem: 2775 lần | Download: 854 lần | Phiên bản: hợp xướng
Chuyện đạo sĩ thứ tư Chuyện đạo sĩ thứ tư

Hành trình tôi mang chỉ có ba viên ngọc. Tìm về Bêlem dâng kính Chúa Hài Nhi. Cùnh đường

Tác giả: Hữu Châu | Gửi lên: 11/02/2016 22:36 | Đã xem: 888 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 1 bè
Tự sự mùa Giáng Sinh Tự sự mùa Giáng Sinh

Đêm đông âm u sương tuyết mịt mù, hai người lữ khách đi tìm chỗ trọ. Tìm hoài, tìm mãi

Tác giả: Nguyên Lễ | Gửi lên: 11/02/2016 22:22 | Đã xem: 1659 lần | Download: 570 lần | Phiên bản: 2 bè
Người yêu tôi sinh ra Người yêu tôi sinh ra

Nếu tôi biết được ngày người yêu tôi sinh ra. Nếu tôi biết được nơi nào người yêu tôi sinh ra

Tác giả: Lm. Vương Diệu | Gửi lên: 11/02/2016 21:55 | Đã xem: 635 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 3 bè
Đêm uy linh Đêm uy linh

Bao tháng năm khắp nơi ngóng mong. Bóng vua bình an sẽ ngự qua dẫn soi đường. Xin đến

Tác giả: Thanh Lâm | Gửi lên: 11/02/2016 21:28 | Đã xem: 1853 lần | Download: 342 lần | Phiên bản: hợp xướng
Đêm linh thiêng Đêm linh thiêng

Vào một đêm đông giữa chốn nương đồng nào ai biết không? Chúa đã hạ sinh trên nơi đồng

Tác giả: Trinh Quang | Gửi lên: 11/02/2016 21:19 | Đã xem: 894 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 71 (đáp ca Chúa nhật lễ Hiển Linh) Thánh vịnh 71 (đáp ca Chúa nhật lễ Hiển Linh)

Triều đại Người đua nở hoa công lý. Và thái bình thịnh trị tới muôn muôn đời

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 06/02/2016 21:14 | Đã xem: 1228 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: Tv. 71 - 2 bè
Tin vui mùa đông Tin vui mùa đông

Vào một đêm đông trên khung trung vẳng tiếng Thiên Thần. Nào mục đồng ơi hãy tiến về Bêlem ngời sáng. Ngợi mừng Ngôi Hai hôm nay đây sinh xuống làm người

Tác giả: Lm. Châu Linh | Gửi lên: 02/02/2016 16:00 | Đã xem: 1257 lần | Download: 133 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa giáng sinh - Song Kiều Chúa giáng sinh - Song Kiều

Miền Bêlem một đêm thánh vô cùng, giữa đêm lạnh con Chúa Trời giáng sinh, sương khuya

Tác giả: Song Kiều | Gửi lên: 02/02/2016 15:50 | Đã xem: 1011 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: hợp xướng
Máng cỏ giấc nồng Máng cỏ giấc nồng

Chúa đến giữa đêm khuya nơi Bêlem trong hang lừa. Một hài nhi nghèo hèn giáng sinh trong

Tác giả: Nguyễn Đức Kỳ | Gửi lên: 02/02/2016 15:39 | Đã xem: 876 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 3 bè
Niềm vui Giáng Sinh Niềm vui Giáng Sinh

Nhìn bầu trời đêm lấp lánh tinh cầu gợi niềm say mê. Cùng vầng trăng khuya ánh sáng dịu

Tác giả: Tin Yêu | Gửi lên: 02/02/2016 15:34 | Đã xem: 1570 lần | Download: 211 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúng tôi vua phương Đông Chúng tôi vua phương Đông

Chúng tôi vua từ miền đông xa vời. Thấy Ngôi Sao Ngài sáng rạng ngời. Vượt rừng hoang

Tác giả: John H.Hopkins | Gửi lên: 02/02/2016 15:29 | Đã xem: 1129 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: hợp xướng
Dâng Chúa đêm đông Dâng Chúa đêm đông

Mùa Giáng Sinh năm nay con tìm về tựa nép bên Ngài. Mùa Giáng Sinh năm nay con tìm về

Tác giả: Lm. Lâm Sơn Hải | Gửi lên: 02/02/2016 15:25 | Đã xem: 1212 lần | Download: 89 lần | Phiên bản: 1 bè
Mừng ngày Chúa đến Mừng ngày Chúa đến

Chúa đến gian trần đem cứu rỗi gieo ơn bình an. Chúa thắp trong ngọn lửa cháy chiếu soi trần

Tác giả: Simon Phan Hùng | Gửi lên: 02/02/2016 15:23 | Đã xem: 885 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 1 bè
Vinh danh Chúa Vinh danh Chúa

Vinh danh Chúa trên trời cao sáng, hòa bình Chúa tỏa khắp nhân gian. Muôn tiếng hát tung

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 02/02/2016 15:18 | Đã xem: 1768 lần | Download: 237 lần | Phiên bản: 3 bè
Niềm vui Noel Niềm vui Noel

Này em nghe chăng đêm nay tiếng hát Thiên Thần rộn ràng chào mừng. Từ nơi Bêlem hoang

Tác giả: Ý Vũ | Gửi lên: 02/02/2016 10:48 | Đã xem: 949 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 1 bè
Ước mơ đêm đông Ước mơ đêm đông

Chuyện từ một đêm đông, chuyện một người sống long đong. Tình người dạt dào cho không

Tác giả: Thy Yên | Gửi lên: 02/02/2016 10:43 | Đã xem: 828 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 1 bè
Chuyện một đêm đông Chuyện một đêm đông

Chuyện một đêm đông cách xa hai ngàn năm. Chuyện người lữ khách đến gõ cửa nhà tôi

Tác giả: Lm. Mạnh Hùng | Gửi lên: 02/02/2016 10:22 | Đã xem: 1765 lần | Download: 223 lần | Phiên bản: 2 bè
Đấng cứu độ đã giáng sinh (thánh vịnh 95) Đấng cứu độ đã giáng sinh (thánh vịnh 95)

Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta đã giáng sinh cho chúng ta. Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta

Tác giả: Lm. Mạnh Hùng | Gửi lên: 02/02/2016 10:15 | Đã xem: 1008 lần | Download: 83 lần | Phiên bản: 2 bè
Giáng sinh trong mái nghèo Giáng sinh trong mái nghèo

Đêm nay con không được đến nhà thờ thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ mừng Chúa ngày xưa

Tác giả: Thanh Lâm | Gửi lên: 02/02/2016 09:26 | Đã xem: 2307 lần | Download: 560 lần | Phiên bản: 2 bè
Đêm của lời hẹn hò Đêm của lời hẹn hò

Đêm an bình đến trần đời. Đêm yêu thương tìm đến ngỏ lời. Emmanuel âm thầm trong khó

Tác giả: Khắc Dũng - Tiến Linh | Gửi lên: 02/02/2016 09:09 | Đã xem: 970 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: hợp xướng
Mùa đông mới Mùa đông mới

Ngàn năm trước mùa đông cũ, lúc Chúa chưa giáng sinh làm người. Trời hiu hắt, đời xa cách

Tác giả: Ý Vũ | Gửi lên: 02/02/2016 09:03 | Đã xem: 720 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 1 bè
Chuông vang vang (Jingle Bells) Chuông vang vang (Jingle Bells)

Một trời sáng trong ơn lành, một vùng tuyết ôm cây cành. Một ngày Chúa sinh ra đời, người

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 01/02/2016 15:34 | Đã xem: 1626 lần | Download: 387 lần | Phiên bản: hợp xướng
Khúc hoan ca - An Lệ Thanh Khúc hoan ca - An Lệ Thanh

Allêluia này vui lên, ta hãy vui lên. Mừng ơn cứu rỗi Cha ban truyền cho người thế gian

Tác giả: An Lệ Thanh | Gửi lên: 27/01/2016 22:53 | Đã xem: 886 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa yêu con (hợp xướng) Chúa yêu con (hợp xướng)

Chúa yêu con, yêu con chẳng bến bờ. Con đền đáp đến bao giờ mới cân. Nơi Bêlem giáng sinh

Tác giả: Song Kiều | Gửi lên: 22/01/2016 09:26 | Đã xem: 1231 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: hợp xướng
Dư âm mùa Giáng Sinh Dư âm mùa Giáng Sinh

Bài hát đêm đông chạnh lòng tôi nhớ người. Tà áo Noel thướt tha trong chiều nao. Dập dìu

Tác giả: Ngân Giang | Gửi lên: 15/01/2016 21:59 | Đã xem: 2166 lần | Download: 400 lần | Phiên bản: 1 bè
Mùa sao sáng Mùa sao sáng

Một mùa sao sáng, đêm Noel Chúa sinh ra đời. Người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên

Tác giả: Nguyễn Văn Đông | Gửi lên: 15/01/2016 21:56 | Đã xem: 2397 lần | Download: 501 lần | Phiên bản: 1 bè
Hai mùa Noel Hai mùa Noel

Mùa Noel đó, chúng ta quen bên giáo đường. Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu. Quỳ bên

Tác giả: Nguyễn Vũ | Gửi lên: 15/01/2016 21:43 | Đã xem: 1716 lần | Download: 282 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình người Giáng Sinh Tình người Giáng Sinh

Chúa đã thương con mà sinh xuống thế làm người. Hèn hạ trong nơi máng lừa khó hèn giữa

Tác giả: Lm. Duy Thiên | Gửi lên: 28/12/2015 16:08 | Đã xem: 1093 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: 1 bè
Cung Giáng Sinh Cung Giáng Sinh

Rộn ràng cung nhạc thánh mừng Con Chúa giáng sinh xót thương ban an bình. Ngài đến với

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 21/12/2015 11:19 | Đã xem: 851 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Vinh danh - Hoàng Kim Vinh danh - Hoàng Kim

Vinh Danh, Vinh Danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người, loài người Chúa

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 11:18 | Đã xem: 976 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: hợp xướng
Trong chuồng bò Trong chuồng bò

Trong chuồng bò nửa đêm tăm tối, Đấng Cứu Tinh đã ra đời. Trong chuồng bò nửa đêm tăm

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 11:17 | Đã xem: 1046 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: hợp xướng
Trên trời cao Trên trời cao

Trên trời cao chói lói vì sao rực rỡ hào quang sáng lóa như gương trăng rằm chiếu muôn nơi

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 11:16 | Đã xem: 1196 lần | Download: 102 lần | Phiên bản: 2 bè
Thượng tầng trời cao (thánh vịnh 95) Thượng tầng trời cao (thánh vịnh 95)

Thượng tầng trời cao hãy hát vang lời ca vui. Và người người dưới thế hãy nhảy mừng muôn

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 11:15 | Đã xem: 770 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Tv. 95 - 2 bè
Thiếu nữ Sion Thiếu nữ Sion

Vui ca lên nào thiếu nữ Sion; Vì Đấng cứu chuộc rất oai hùng, Ngài ngự trong nhà ngươi

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 11:13 | Đã xem: 2929 lần | Download: 511 lần | Phiên bản: hợp xướng
Thiên Chúa đã tuyên phán (thánh vịnh 109) Thiên Chúa đã tuyên phán (thánh vịnh 109)

Ngài là Vua từ chính ngày mới chào đời. Từ lòng Cha sinh ra trước khi chưa có ánh sáng

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 11:11 | Đã xem: 817 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Tv. 109 - 2 bè
Ngàn lời hoan ca - Hoàng Kim Ngàn lời hoan ca - Hoàng Kim

Ngàn lời hoan ca nhịp nhàng vang xa. Mừng Con Chúa hiển vinh thiên đình vì tình thương ta

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 11:10 | Đã xem: 931 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: hợp xướng
Mừng Chúa Giáng Sinh - Hoàng Kim Mừng Chúa Giáng Sinh - Hoàng Kim

Màng đêm lung linh, tinh tú lấp lánh. Đây giờ con Chúa Trời giáng sinh. Vui lên trời đất, vui

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 11:08 | Đã xem: 1033 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: hợp xướng
Một trẻ thơ (Isaia 9) Một trẻ thơ (Isaia 9)

Một trẻ thơ đã giáng sinh cho ta. Là nam nhi Chúa tặng cho ta. Quyền uy của Ngài muôn

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 11:07 | Đã xem: 1041 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: Isaia 9 - 3 bè
Chúa ơi xin tỏ lòng khoan nhân Chúa ơi xin tỏ lòng khoan nhân

Chúa ơi xin tỏ lòng (ơ) khoan nhân. Mở rộng tay cứu độ cho khắp nơi. Chúa ơi xin tỏ lòng

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 21/12/2015 11:06 | Đã xem: 848 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Nhớ mùa tuyết xưa Nhớ mùa tuyết xưa

Noel! Noel! Noel! niềm vui đã tới...hạnh phúc ôi tuyệt vời. Vào mùa đông xưa lắm, sương

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 11:04 | Đã xem: 657 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 1 bè
Hoan ca Giáng Sinh - Thiên Phúc Hoan ca Giáng Sinh - Thiên Phúc

Xưa đêm đông con Chúa ra đời. Nằm trên rơm khô hoang tối đơn hèn. Để cho nhân gian xem

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 11:02 | Đã xem: 888 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 1 bè
Niềm vui Chúa đến Niềm vui Chúa đến

Dương gian điêu linh trong vũng tội tình, dâng muôn câu kinh mong vị cứu tinh. Trần gian

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 21/12/2015 11:01 | Đã xem: 2511 lần | Download: 582 lần | Phiên bản: hợp xướng
Lời chào bình yên Lời chào bình yên

Đêm nay Noel đang về đây. Ngàn tinh tú chiếu lấp lánh trên gian trần. Người người hòa mình

Tác giả: Thế Thông - Tuấn Kiệt | Gửi lên: 21/12/2015 10:59 | Đã xem: 859 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 1 bè
Kính koong Mừng Chúa giáng trần Kính koong Mừng Chúa giáng trần

Từng hồi chuông ngân báo tin Chúa giáng trần. Nào cùng nhanh chân đi đón vua từ nhân. Ngài

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 21/12/2015 10:58 | Đã xem: 1468 lần | Download: 136 lần | Phiên bản: hợp xướng
Đêm Thánh đêm hồng ân Đêm Thánh đêm hồng ân

Đêm Thánh! Đêm hồng ân. Đêm Đấng Cứu tinh giáng trần. Đem hòa bình muôn nơi, tình yêu

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 21/12/2015 10:57 | Đã xem: 1104 lần | Download: 83 lần | Phiên bản: 2 bè
Mừng Chúa ra đời - Thế Bạch Mừng Chúa ra đời - Thế Bạch

Đêm nay mừng Chúa ra đời, thiên thần vang tiếng ca mừng, mừng Chúa giáng sinh trên đời

Tác giả: Trương Thế Bạch | Gửi lên: 21/12/2015 10:56 | Đã xem: 969 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 2 bè
Một đêm Chúa sinh ra Một đêm Chúa sinh ra

Một đêm khuya vắng nơi đồng hoang, kìa con Thiên Chúa mới hạ sinh. Ngài đến hóa thân như

Tác giả: Trương Thế Bạch | Gửi lên: 21/12/2015 10:55 | Đã xem: 736 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng Chúa Hài Nhi (dâng lễ) Dâng Chúa Hài Nhi (dâng lễ)

Con không có nhũ hương, con không có mộc dược, cũng không có vàng, con chỉ có con tim

Tác giả: Trương Thế Bạch | Gửi lên: 21/12/2015 10:53 | Đã xem: 1144 lần | Download: 114 lần | Phiên bản: dâng lễ - 2 bè
Bên máng cỏ nhớ năm xưa Bên máng cỏ nhớ năm xưa

Quỳ đây bên máng cỏ con nhớ về năm xưa, đêm nao Chúa ra đời, đêm nao Chúa xuống trần

Tác giả: Trương Thế Bạch | Gửi lên: 21/12/2015 10:52 | Đã xem: 963 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa giáng trần (Gió tuyết) Chúa giáng trần (Gió tuyết)

Gió tuyết với không gian mờ thét gào giữa đêm đông. Vang lên giữa không trung muôn ngàn

Tác giả: Hoàng Nam | Gửi lên: 21/12/2015 10:52 | Đã xem: 1105 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa giáng trần (Chúa đã Giáng Sinh) Chúa giáng trần (Chúa đã Giáng Sinh)

Chúa đã Giáng Sinh xuống nơi đây, trần gian lạnh lùng trong đêm mờ sương tuyết. Đến với

Tác giả: Hoàng Nam | Gửi lên: 21/12/2015 10:51 | Đã xem: 1066 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 2 bè
Ca mừng Noel Ca mừng Noel

Noel Noel! Noel đã về, Noel đã về! Người ơi hãy vui lên. Thiên Chúa xuống làm người khó

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 21/12/2015 10:49 | Đã xem: 1127 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: hợp xướng
Sao sáng đức tin Sao sáng đức tin

Ngàn sao sáng (là) ngàn sao sáng ngời, cùng lung linh mừng Con Chúa ra đời. Ngàn sao sáng

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 21/12/2015 10:48 | Đã xem: 807 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Mừng Chúa Giáng Sinh (2 bản) Mừng Chúa Giáng Sinh (2 bản)

Đêm sáng bừng khúc nhạc mừng Chúa Giáng Sinh. Thương nhân thế tội tình, Ngôi Lời sinh

Tác giả: Liên Bình Định - Sơn Tuyền | Gửi lên: 21/12/2015 10:46 | Đã xem: 871 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 2 bè & 4 bè
Lời ru thánh - Quang Phục Lời ru thánh - Quang Phục

Mẹ ôm Bé Giêsu, Mẹ ru suốt canh khuya. Một đêm tuyết rơi nhiều tiêu điều hang đá nghèo

Tác giả: Trần Quang Phục | Gửi lên: 21/12/2015 10:44 | Đã xem: 1455 lần | Download: 188 lần | Phiên bản: 2 bè
Này hỡi loài người ơi Này hỡi loài người ơi

Đêm nay Con Chúa Trời sinh ra. Ngài chọn chốn dương gian làm nhà. Đêm nay Con Chúa

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:42 | Đã xem: 862 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 3 bè
Lời nguyện Giáng Sinh Lời nguyện Giáng Sinh

Giữa giá rét mùa đông xin cho con đây gặp được Chúa. Giữa những long đong cuộc đời xin

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:42 | Đã xem: 656 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng lên niềm mến tin Dâng lên niềm mến tin

Biết lấy gì dâng làm lễ vật? Vàng hương không có, mộc dược cũng không. Như mục đồng

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:41 | Đã xem: 924 lần | Download: 61 lần | Phiên bản: dâng lễ - 2 bè
Vinh quang Chúa - Đình Ân Vinh quang Chúa - Đình Ân

Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng hỡi Giêrusalem vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 20:01 | Đã xem: 730 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Vinh danh Chúa - Đình Ân Vinh danh Chúa - Đình Ân

Trên trời cao cất tiếng vinh sanh muôn sứ thần ra báo tin vui mừng. Đây ngày sinh Đấng cứu

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 20:00 | Đã xem: 786 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 2 bè
Vì yêu nhân thế Vì yêu nhân thế

Vì yêu nhân thế Chúa sinh ra đời. Chọn nơi hang lừa là nơi giá rét, vì yêu nhân thế Chúa sinh

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:58 | Đã xem: 1008 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Trời bừng vui (2 bè) Trời bừng vui (2 bè)

Trời bừng vui khi có ánh sao soi. Dẫn ba vua lên đường đi chầu bái. Theo sao sáng đến nơi

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:57 | Đã xem: 1036 lần | Download: 62 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình yêu con dâng - Đình Ân Tình yêu con dâng - Đình Ân

Tình yêu con dâng cho Chúa Hài Đồng, xin Ngài nhận lấy tình con dâng Ngài, tình yêu con

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:56 | Đã xem: 758 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 2 bè
Tiếng Mẹ ru con - Đình Ân Tiếng Mẹ ru con - Đình Ân

Tiếng Mẹ ru con, ru con Thiên Chúa à ơi, ru Con Chúa Trời, ru vua thái bình. À ơi, à ơi

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:55 | Đã xem: 1113 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: hợp xướng
Thánh Tử ra đời Thánh Tử ra đời

Vinh danh Thánh Tử ra đời, khai sinh hồng ân cứu rỗi đã khởi đầu. Vinh danh Chúa khắp tầng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:52 | Đã xem: 693 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Tạ ơn Thiên Chúa (2 bè) Tạ ơn Thiên Chúa (2 bè)

Xin tạ ơn Thiên Chúa (xin tạ ơn) đã sinh ra đời (Chúa sinh ra đời). Mặc lấy thân con người

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:51 | Đã xem: 792 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Suy niệm về Chúa Suy niệm về Chúa

Con đây chỉ có tấm lòng thờ lạy Chúa Ngôi Hai cùng Mẹ Maria và cha thánh Giuse chắp tay

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:49 | Đã xem: 686 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Sáng danh Đức Chúa Sáng danh Đức Chúa

Nói đi mục đồng ơi các anh thấy gì (i). Tôi đã thấy một Hài Nhi đã hạ sinh, tầng trời mở ra

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:48 | Đã xem: 666 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: hợp xướng
Quỳ bên máng cỏ (2 bè) Quỳ bên máng cỏ (2 bè)

Quỳ bên máng cỏ con nhớ về thành Bêlem năm xưa Chúa sinh ra đời. Vì yêu thương con, Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:47 | Đã xem: 1086 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Nơi thành Bêlem Nơi thành Bêlem

Nơi thành Bêlem trong hang đá đơn sơ. Chính giờ nửa đêm Con Chúa đã giáng sinh. Ôi vì

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:46 | Đã xem: 783 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 1 bè
Mừng vui lên - Đình Ân Mừng vui lên - Đình Ân

Mừng vui lên, mừng vui lên, mừng vui lên hỡi muôn dân đang lầm than. Một Hài Nhi đã giáng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:43 | Đã xem: 1437 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: 2 bè
Mừng Chúa ra đời (2 bè) Mừng Chúa ra đời (2 bè)

Hôm nay mừng Chúa ra đời Thiên Thần trên không trung hát mừng, mừng Chúa giáng sinh

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:41 | Đã xem: 1529 lần | Download: 151 lần | Phiên bản: 2 bè
Mẹ ru con Chúa Mẹ ru con Chúa

Mẹ ru con Chúa (a a ơi, a a ơi). Con sinh ra đời để cứu muôn người lầm than u tối (a a ơi, a a ơi). Con ngủ đi con mẹ ru (u) con ngủ, con ngủ đi con mẹ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:40 | Đã xem: 943 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
Hân hoan đón Chúa Hân hoan đón Chúa

Hân hoan, hân hoan đón Chúa Hài Đồng. Yêu thương chúng nhân nên quên phận mình. Làm

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:38 | Đã xem: 727 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Hài Nhi giáng trần Hài Nhi giáng trần

(Hài Nhi đã giáng trần) Là con Thiên Chúa đã ban cho loài người (đã ban cho loài người). Vai

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:37 | Đã xem: 969 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: hợp xướng
Hài Nhi Hài Nhi

Hài Nhi đã sinh ra Bêlem. Hài Nhi sẽ tiếp nhận oai quyền và chúng ta sẽ gọi Người là mưu sĩ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:36 | Đã xem: 692 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Đoàn mục đồng Đoàn mục đồng

Đoàn mục đồng ngồi bên ánh lửa hồng cùng sưởi ấm, bỗng nhiên thiên sứ báo tin vui. Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:35 | Đã xem: 778 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Đêm hồng ân (hợp xướng) Đêm hồng ân (hợp xướng)

Đêm đông âm u tuyết sương đầy trời. Nào ai có biết Chúa yêu dương trần. Canh khuya sinh ra

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:34 | Đã xem: 934 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: hợp xướng
Chuông ngân vang (hợp xướng) Chuông ngân vang (hợp xướng)

Chuông ngan vang (i) chuông ngân vang ngợi mừng, mừng Con Thiên Chúa. Chuông ngân

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:32 | Đã xem: 1301 lần | Download: 236 lần | Phiên bản: hợp xướng
Chúa ra đời (2 bè) Chúa ra đời (2 bè)

Chúa ta nay đã ra đời làm thân con người trần thế. Giáng sinh trong chốn cơ hàn nằm nơi hang

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:31 | Đã xem: 774 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa đến ban an bình Chúa đến ban an bình

Đêm nay bao tiếng hát Thiên Thần hòa ca chúc mừng Con Thiên Chúa. Thiên cung vang xuống

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:30 | Đã xem: 816 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: hợp xướng
Chúa đến (2 bè) Chúa đến (2 bè)

Bao ngày mong đợi (bao ngày mong đợi) hôm nay Chúa ban cho trần gian Con Thiên Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:29 | Đã xem: 698 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Bêlem năm xưa Bêlem năm xưa

Bêlem năm xưa là nơi Chúa sinh ra đời. Trong đêm hoang sơ tuyết sương giăng mờ u tối. Nào

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:26 | Đã xem: 2090 lần | Download: 289 lần | Phiên bản: 2 bè
An bình Chúa thương An bình Chúa thương

Trần gian mong Đấng cứu thế xuống đem bình an cho dương thế, xoa dịu vết đau tâm hồn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 19:24 | Đã xem: 1111 lần | Download: 89 lần | Phiên bản: 4 bè
Một đêm đông (2 bản) Một đêm đông (2 bản)

Vinh danh, vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người lòng ngay. Vinh danh

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:30 | Đã xem: 1530 lần | Download: 316 lần | Phiên bản: 2 bè & 4 bè
Lời ru thánh (2 bè) Lời ru thánh (2 bè)

À ơi...à ơi! Mẹ ôm bé Giêsu ru suốt đêm khuya. Một đêm tuyết rơi nhiều tiêu điều hang đá

Tác giả: Văn Duy Tùng | Gửi lên: 16/12/2015 23:02 | Đã xem: 2722 lần | Download: 737 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng Chúa hài đồng Dâng Chúa hài đồng

Con kính dâng lên Ngài bánh miến tinh tuyền với ly rượu này. Trầm hương ánh nến lung linh

Tác giả: Văn Duy Tùng | Gửi lên: 16/12/2015 22:25 | Đã xem: 1851 lần | Download: 343 lần | Phiên bản: dâng lễ - 2 bè
Đêm tình yêu nên lời Đêm tình yêu nên lời

Đêm tình yêu tình trời cao nới duyên trần gian. Lời hẹn ước đã bao ngàn năm tình yêu nay mãn

Tác giả: Lê Việt Dũng | Gửi lên: 16/12/2015 21:43 | Đã xem: 1113 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình ca Giáng Sinh Tình ca Giáng Sinh

Chì vì yêu thương Ngài giáng sinh trong âm thầm. Vào một đêm đông sương tuyết rơi trên

Tác giả: Thanh Lâm | Gửi lên: 16/12/2015 21:40 | Đã xem: 2493 lần | Download: 532 lần | Phiên bản: 2 bè
Tâm sự mùa Giáng Sinh Tâm sự mùa Giáng Sinh

Đêm đông âm u sương tuyết mịt mù, hai người lữ khách đi tìm chỗ trọ, tìm hoài, tìm mãi chẳng

Tác giả: Nguyên Lễ | Gửi lên: 16/12/2015 21:30 | Đã xem: 682 lần | Download: 66 lần | Phiên bản: 2 bè
Tâm tình đêm Giáng Sinh - Văn Chi Tâm tình đêm Giáng Sinh - Văn Chi

Một ngày tình sử Ngôi Hai đã xuống trần. Một chiều huyền diệu vũ trụ còn mênh mang. Mùa

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 16/12/2015 19:28 | Đã xem: 1609 lần | Download: 222 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ vật con dâng - Văn Chi Lễ vật con dâng - Văn Chi

Đêm nay giáng sinh về nơi tha hương con có gì dâng Chúa. Này đây thân xác tâm tư và đây là

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 16/12/2015 19:09 | Đã xem: 1655 lần | Download: 179 lần | Phiên bản: 2 bè
Qua rồi 2000 năm Qua rồi 2000 năm

Qua rồi hai ngàn năm Chúa cứu thế giáng sinh và Chúa cứu thế sinh hạ cho chúng ta. Ngài là

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 11:19 | Đã xem: 663 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa tôi đã về (2 bè) Chúa tôi đã về (2 bè)

Chúa tôi đã về nơi đồng hoang vu. Chúa tôi đã về giữa trời âm u. Kìa Ngài về đây trong thân

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 11:16 | Đã xem: 1246 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa đến trần gian Chúa đến trần gian

Chúa đến trần gian sinh hạ làm người như chúng ta. Chính vì yêu thương dám bỏ nơi chốn

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 11:15 | Đã xem: 1032 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: 2 bè
Đêm nay Bêlem Đêm nay Bêlem

Đêm nay Bêlem nhạc vang đàn tưng bừng. Không gian reo mừng ngàn sao sáng lung linh

Tác giả: Trần Minh Hứa | Gửi lên: 15/12/2015 23:19 | Đã xem: 1177 lần | Download: 107 lần | Phiên bản: hợp xướng
Ngọn nến giáng sinh Ngọn nến giáng sinh

Một ngọn nến thắp sáng lên xua tan đi bóng đêm mù tối. Một ngọn nến cháy trong tim muôn

Tác giả: Trần Công Danh | Gửi lên: 15/12/2015 22:38 | Đã xem: 110 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 2 bè
Khúc nhạc Giáng Sinh Khúc nhạc Giáng Sinh

Giáng sinh về khắp đất trời tưng bừng vui ca. Giáng sinh về Chúa ban một khúc nhạc yêu

Tác giả: Trần Công Danh | Gửi lên: 15/12/2015 22:17 | Đã xem: 161 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Đêm đông năm xưa Đêm đông năm xưa

Một đêm đông năm xưa sương tuyết buốt giá. Con Chúa giáng sinh ra đời. Con Chúa giáng

Tác giả: Trần Công Danh | Gửi lên: 15/12/2015 22:16 | Đã xem: 81 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 1 bè
Trước nôi Chúa hài đồng Trước nôi Chúa hài đồng

Trước nôi Chúa hài đồng bé thơ mọi nghĩ suy đâu là tình cờ. Trước nôi Chúa hài đồng bé thơ

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 19:12 | Đã xem: 1202 lần | Download: 91 lần | Phiên bản: 2 bè
Liên khúc Giáng Sinh Gió mùa đông về (canh thức đón mừng Chúa giáng sinh) Liên khúc Giáng Sinh Gió mùa đông về (canh thức đón mừng Chúa giáng sinh)

I/ Truyền tin: Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi Người xuống truyền - II/ Gió mùa đông về: Gió mùa đông về chốn Bêlem sương trời buốt - III/ Giáng sinh: Tới ngày sinh con

Tác giả: Sr. Trầm Hương - Hàn Mặc Tử | Gửi lên: 15/12/2015 19:09 | Đã xem: 1806 lần | Download: 224 lần | Phiên bản: hợp xướng
Đón nhận ơn Giáng Sinh Đón nhận ơn Giáng Sinh

Đấng cứu độ chúng ta đã giáng trần, Ngài tìm đến nơi đây để hòa mình với muôn dân. Vì ánh

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 19:02 | Đã xem: 1105 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa như làn sương mai (Hô sê 14) Chúa như làn sương mai (Hô sê 14)

Với con Chúa như làn sương mai làm cho con vươn lên xinh tươi như bông huệ và bén rễ sâu

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 18:59 | Đã xem: 755 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 3 bè
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 101
  • Khách viếng thăm: 100
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 793
  • Tháng hiện tại: 321684
  • Tổng lượt truy cập: 63303089