Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Tạ ơn Ba Ngôi (Ga. 3 : 16 - 18) (Thứ Tư sau Chúa nhật 2 Phục Sinh) Tạ ơn Ba Ngôi (Ga. 3 : 16 - 18) (Thứ Tư sau Chúa nhật 2 Phục Sinh)

Biết nói sao cho vừa, cảm tạ tình yêu Chúa Cha. Biết lấy chi đáp đền ơn Ngài tác tạo nên ta. Ôi bao la tình Ngài Thương trao cho con từng bước đường. Giờ đây giờ đây lấy gì tạ ơn. Chỉ biết dâng lên Ngài dâng Ngài tất cả tâm hồn. Trọn ngày đêm yêu Chúa luôn chẳng ngơi

Tác giả: La Thập Tự | Gửi lên: 24/05/2021 08:48 | Đã xem: 726 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 32) - Thái Nguyên Đáp ca Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A (thánh vịnh 32) - Thái Nguyên

Người hiền đức hãy vui mừng lên trong Chúa. Ca ngợi Người là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn muôn réo rắt. Hãy ca mừng Người trong ngàn vạn tiếng cầm ca. Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa ơi như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 23/05/2021 21:25 | Đã xem: 934 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Thứ Tư sau Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 121) Đáp ca Thứ Tư sau Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 121)

Vui thay khi thiên hạ bảo tôi chúng ta lên đền thờ Chúa giờ đây Gierusalem hỡi cửa nội thành ta đã dừng chân. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 03/05/2021 08:56 | Đã xem: 367 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 117) Đáp ca Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 117)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm vì đức từ bi Ngài vững bền muôn năm tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa con người tìm đến nương tựa Ngài thì tốt hơn những bậc quân vương

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 18/04/2021 20:11 | Đã xem: 677 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Đừng sợ hãi chớ nghi ngờ (Lc. 24: 35 - 48) (Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B) Đừng sợ hãi chớ nghi ngờ (Lc. 24: 35 - 48) (Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B)

Đường trần gian con bước, có những lúc mây mù kéo về. Biển đời sóng nổi dậy đường con đi chợt tối tương lai ngập đầy cơn sợ hãi Chúa đến bên gọi con trở lại con kinh hồn bạt vía Ngài ở bên con cứ tưởng là ma

Tác giả: Lm. Huy Hoàng | Gửi lên: 12/04/2021 11:42 | Đã xem: 584 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Đừng sợ hãi chớ nghi ngờ (Lc. 24: 35 - 48) (Thứ Năm sau Bát Nhật Phục Sinh tuần 3 - năm B) Đừng sợ hãi chớ nghi ngờ (Lc. 24: 35 - 48) (Thứ Năm sau Bát Nhật Phục Sinh tuần 3 - năm B)

Đường trần gian con bước, có những lúc mây mù kéo về. Biển đời sóng nổi dậy đường con đi chợt tối tương lai ngập đầy cơn sợ hãi Chúa đến bên gọi con trở lại con kinh hồn bạt vía Ngài ở bên con cứ tưởng là ma

Tác giả: Lm. Huy Hoàng | Gửi lên: 12/04/2021 11:41 | Đã xem: 534 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 117) - Kim Long Đáp ca Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 117) - Kim Long

Israel nào hãy nói rằng ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Aaron hãy nói lên rằng ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai tôn sợ Chúa hãy nói lên rằng

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 05/04/2021 14:07 | Đã xem: 859 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 117) Đáp ca Chúa nhật Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 117)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Israel nào hãy xướng lên muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 29/03/2021 14:12 | Đã xem: 974 lần | Download: 69 lần | Phiên bản: 2 bè
Mừng vui lên (Exsultet) - Giuse Mừng vui lên (Exsultet) - Giuse

Mừng vui lên hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Cùng vui lên hỡi các thừa tác viên này

Tác giả: Giuse | Gửi lên: 19/05/2016 09:44 | Đã xem: 2623 lần | Download: 732 lần | Phiên bản: 1 bè
Phúc cho ai (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm C) Phúc cho ai (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm C)

Phúc cho ai không thấy mà tin. Phúc cho ai không thấy mà tin. Ngài đã chết với muôn khổ

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 22:17 | Đã xem: 1261 lần | Download: 69 lần | Phiên bản: 2 bè
Trong hân hoan (Chúa nhật 6 Phục sinh) Trong hân hoan (Chúa nhật 6 Phục sinh)

Trong hân hoan ta đi loan báo cho muôn người: Chúa nay đã sống lại rồi. Loan tin đến tận cùng

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/04/2016 11:12 | Đã xem: 1508 lần | Download: 150 lần | Phiên bản: nhập lễ - 2 bè
muôn đời ngợi ca (Chúa nhật 4 Phục sinh) muôn đời ngợi ca (Chúa nhật 4 Phục sinh)

Tình thương Chúa chan hòa mặt đất, như sương đêm thấm tràn mọi nơi. Lời quyền uy Chúa

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/04/2016 11:11 | Đã xem: 1204 lần | Download: 116 lần | Phiên bản: nhập lễ - 2 bè
Lòng đầy hoan lạc (Chúa nhật 2 Phục sinh) Lòng đầy hoan lạc (Chúa nhật 2 Phục sinh)

Lòng đầy hoan lạc, anh em hãy đón nhận vinh quang của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết nay

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/04/2016 11:10 | Đã xem: 944 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: nhập lễ - 2 bè
Miền Phục Sinh Miền Phục Sinh

Vượt qua tối tăm vào miền ánh sáng, vượt qua gian nan hân hoan vào miền vinh quang. Vượt

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 11:09 | Đã xem: 880 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa khải hoàn Alleluia (2 bản) Chúa khải hoàn Alleluia (2 bản)

Allêluia....Allêluia! Chúa Kitô đã khải hoàn, Chúa đã sống lại từ cõi chết như lời Thánh Kinh

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 27/04/2016 11:08 | Đã xem: 1391 lần | Download: 150 lần | Phiên bản: 2 bè & 4 bè
Chúa đã sống lại (Chúa nhật Phục sinh - năm C) Chúa đã sống lại (Chúa nhật Phục sinh - năm C)

Allêluia! Chúa đã sống lại, sống lại thật rồi, sống lại thật rồi. Nao ta hãy vui lên, nào ta hãy vui

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 11:06 | Đã xem: 1589 lần | Download: 134 lần | Phiên bản: 3 bè
Vào đời (3 bè) Vào đời (3 bè)

Vào đời ta bước vào đời, Allêluia, Allêluia! Tung gieo chân lý phúc âm, Allêluia, Allêluia!

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 11:04 | Đã xem: 957 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 3 bè
Hào quang Phục Sinh Hào quang Phục Sinh

Allêluia ... Allêluia! Vầng đông dậy ánh hồng gieo rắc, chốn Thiên Cung nhã nhạc vang hòa

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 11:02 | Đã xem: 1010 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa sống lại (2 bè) Chúa sống lại (2 bè)

Chúa đã sống lại rồi, Allêluia! Vui lên muôn dân hỡi, Allêluia! Mọi xiềng gông tội lỗi, Chúa

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 11:01 | Đã xem: 860 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa đã sống lại - Liên Bình Định Chúa đã sống lại - Liên Bình Định

Alleluia, Người đã sống lại. Alleluia, nào ta cùng vui ca lên! Người đã sống từ trong cõi chết

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 27/04/2016 10:59 | Đã xem: 1225 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa sống lại thật rồi (nhập lễ chúa nhật Phục Sinh) Chúa sống lại thật rồi (nhập lễ chúa nhật Phục Sinh)

Chúa sống lại thật rồi, kính dâng Ngài vinh quang và quyền uy. Đến mãi muôn muôn đời xin

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/04/2016 10:57 | Đã xem: 1186 lần | Download: 201 lần | Phiên bản: hợp xướng
Chúa lên trời dọn chỗ (lễ thăng thiên) Chúa lên trời dọn chỗ (lễ thăng thiên)

Hỡi các bạn miền Galilê, sao ngỡ ngàng đứng đó? Chúa lên trời thế nào, Người sẽ đến quang

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/04/2016 10:56 | Đã xem: 1915 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: nhập lễ - 2 bè
Vang lên muôn khúc ca Vang lên muôn khúc ca

Vang lên muôn khúc ca, vang lên muôn khúc ca mừng Chúa phục sinh. Ngài đã chiến thắng

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:55 | Đã xem: 1861 lần | Download: 331 lần | Phiên bản: hợp xướng
Niềm vui Phục Sinh - Giang Tâm Niềm vui Phục Sinh - Giang Tâm

Nào ta ca vang lên Alleluia! Nào ta ca vang lên Alleluia! Mừng Chúa chiến thắng tử thần hào

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:54 | Đã xem: 2287 lần | Download: 459 lần | Phiên bản: 3 bè
Lạy Nữ Vương thiên đàng (Regina raeli) Lạy Nữ Vương thiên đàng (Regina raeli)

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng. Alleluia! Vì này Đấng Mẹ đã đáng cưu mang

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:53 | Đã xem: 1294 lần | Download: 159 lần | Phiên bản: hợp xướng
Khúc lữ hành Emmaus Khúc lữ hành Emmaus

Đường về Emmaus cách xa chập chùng, miệt mài lê bước mỏi chân lữ hành. Mộng mơ vinh

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:51 | Đã xem: 1131 lần | Download: 73 lần | Phiên bản: 2 bè
Ye Sons and Daughters - Nào đoàn con Chúa Ye Sons and Daughters - Nào đoàn con Chúa

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Nào đoàn con Chúa cùng hát ca mừng. Vì vua vinh thắng là vua

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:50 | Đã xem: 985 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 1 bè
Jesus is risen - Chúa Giêsu đã phục sinh Jesus is risen - Chúa Giêsu đã phục sinh

Nào cùng ca hát mừng Vua uy linh. Vì Người đã sống lại thật hiền vinh. Allêluia! Allêluia!

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:50 | Đã xem: 1058 lần | Download: 66 lần | Phiên bản: 1 bè
Alleluia Nào đoàn con Chúa Alleluia Nào đoàn con Chúa

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Nào đoàn con Chúa cùng nhau ca mừng, vì vua vinh thắng là

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:48 | Đã xem: 1199 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 4 bè
Alleluia Alleluia (Ode to joy) Alleluia Alleluia (Ode to joy)

Alleluia! Alleluia! Cùng hoà chung tiếng hát vang lên. Ca khen Đức Chúa hát khúc ca vui

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:47 | Đã xem: 1188 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: 1 bè
Phục sinh vinh quang Phục sinh vinh quang

Chúa chiến thắng tử thần, Phục sinh vinh quang. Chúa chiến t hắng khải hoàn, Allêluia!

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 27/04/2016 10:46 | Đã xem: 1040 lần | Download: 76 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa đã sống lại - Têrêsa Chúa đã sống lại - Têrêsa

Chúa đã sống lại rồi, người ơi hãy vui lên. Vui lên, vui lên mừng ngày Chúa toàn thắng vinh

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 27/04/2016 10:45 | Đã xem: 2053 lần | Download: 442 lần | Phiên bản: 2 bè
Niềm tin phục sinh - Phan Hùng Niềm tin phục sinh - Phan Hùng

Đức Kitô, Ngài đã sống lại. Ngài sống lại thật là con Thiên Chúa. Đức Kitô Ngài đã phục sinh

Tác giả: Phan Hùng | Gửi lên: 27/01/2016 23:01 | Đã xem: 1885 lần | Download: 199 lần | Phiên bản: 1 bè
Sứ điệp phục sinh Sứ điệp phục sinh

Trong Đức Kitô phục sinh, muôn muôn loài được phục hồi sự sống mới. Trong Đức Kitô

Tác giả: Lm. Fa Thăng | Gửi lên: 27/01/2016 22:57 | Đã xem: 1382 lần | Download: 119 lần | Phiên bản: 1 bè
Khải hoàn khúc Phục Sinh Khải hoàn khúc Phục Sinh

Này bạn hỡi vui lên cùng hát ca. Mừng hạnh phúc đã đến cho gian trần. Vì hồng ân cứu độ

Tác giả: An Lệ Thanh | Gửi lên: 27/01/2016 22:21 | Đã xem: 1126 lần | Download: 141 lần | Phiên bản: 1 bè
Này chị Maria Mađalêna Này chị Maria Mađalêna

Này chị Maria Mađalêna chị hãy nói cho chúng tôi hay chị đã thấy gì khi chị đi viếng thăm mộ

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 21/12/2015 12:17 | Đã xem: 3691 lần | Download: 1167 lần | Phiên bản: hợp xướng
Hiến lễ Phục sinh (dâng lễ) Hiến lễ Phục sinh (dâng lễ)

Kính dâng Ngài bánh thơm ngon với lao nhọc đời người dương thế, chén rượu nồng góp dâng

Tác giả: Miên Ly | Gửi lên: 21/12/2015 12:16 | Đã xem: 5725 lần | Download: 2273 lần | Phiên bản: dâng lễ - 2 bè
Ánh lửa Phục sinh Ánh lửa Phục sinh

Ánh lửa Phục sinh là ánh sáng Đức Kitô. Ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiển vinh. Nào

Tác giả: Thiên Hương | Gửi lên: 21/12/2015 12:15 | Đã xem: 1981 lần | Download: 349 lần | Phiên bản: 2 bè
Rapbuni Lạy Thày Rapbuni Lạy Thày

Này bà Maria Macdala sao bà buồn khóc thương ai hoài? Quay lại bà gặp Chúa Giêsu mà

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 12:12 | Đã xem: 842 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Ở lại cùng con Ở lại cùng con

Người ở bên mà vẫn bâng khuâng tưởng nhớ xa xôi về ai. Nhịp chân đi lòng những lo âu, nặng

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 12:11 | Đã xem: 1038 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Mừng Chúa chiến thắng Mừng Chúa chiến thắng

Phố, phố, phường, phường vang lên ngàn lời Allêluia! Chốn chốn, người người hân hoan hòa

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 12:10 | Đã xem: 918 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: 3 bè
Khi trời ửng hồng Khi trời ửng hồng

Trong làn sương mờ Người đứng đó trên bờ hồ. Đợi chờ đám môn đồ sau một đêm bơ vơ vất và

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 12:09 | Đã xem: 734 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 3 bè
Chúa đã lên trời (Mt. 28) Chúa đã lên trời (Mt. 28)

Chúa đã tiến lên trời, ngự trên chốn cao vời. Sau bao năm xuống đời, chia đau thương phận

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 12:08 | Đã xem: 1302 lần | Download: 108 lần | Phiên bản: Mt. 28 - 2 bè
Vui lên ca lên Vui lên ca lên

Vui lên hãy ca lên báo tin cho người đời hay rằng Chúa đã sống lại rồi, rằng Chúa chiến thắng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:28 | Đã xem: 865 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: 2 bè
Tôi đã thấy dòng nước (khi vảy nước thánh) Tôi đã thấy dòng nước (khi vảy nước thánh)

Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra, Hallêluia! Hallêluia! Và những ai được nước

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:17 | Đã xem: 1634 lần | Download: 167 lần | Phiên bản: 3 bè
Thập Giá vinh quang - Đình Ân Thập Giá vinh quang - Đình Ân

Còn niềm nào vui hơn vì Chúa đã thật phục sinh. Trời đất bao hân hoan Chúa đã sống lại thật

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:16 | Đã xem: 987 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Rước nến phục sinh (thứ 7 tuần thánh) Rước nến phục sinh (thứ 7 tuần thánh)

Chủ tế: Ánh sáng Đức Kitô - Công đoàn: Tạ ơn Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:14 | Đã xem: 2096 lần | Download: 558 lần | Phiên bản: 1 bè
Ơn cứu rỗi Ơn cứu rỗi

Chúa ta đã thật phục sinh sống lại khải hoàn, Hallêluia! Ngài từ trong cõi chết sống lại hiển

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:13 | Đã xem: 1093 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 1 bè
Nữ Vương Thiên Đàng - Đình Ân Nữ Vương Thiên Đàng - Đình Ân

Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ hãy mừng vui hân hoan vì Chúa đã thật phục sinh, vì Chúa đã

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:12 | Đã xem: 5600 lần | Download: 2758 lần | Phiên bản: 2 bè
Muôn tiếng reo hò Muôn tiếng reo hò

Muôn tiếng reo hò tung hô Thiên Chúa là Đại Vương cao sáng uy linh. Muôn tiếng reo hò

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:11 | Đã xem: 716 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Mừng vượt qua - Đình Ân Mừng vượt qua - Đình Ân

Giờ đã vượt qua, sự sống đã chiến thắng tử thần. Tội lỗi của ta được Chúa đã xóa hết từ đây

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:09 | Đã xem: 769 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 2 bè
Mừng vui ca lên Mừng vui ca lên

Trái đất tầng trời mừng vui ca lên. Chúa thắng tử thần, Hallêluia! Chúa đã sống lại thật từ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:08 | Đã xem: 807 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 2 bè
Hỡi người Galilê (lễ Chúa thăng thiên) Hỡi người Galilê (lễ Chúa thăng thiên)

Hỡi người Galilê sao các ông đứng nhìn lên trời. Đức Giêsu Kitô vừa lìa các ông đã lên trời

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:05 | Đã xem: 2478 lần | Download: 472 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy vui lên - Đình Ân Hãy vui lên - Đình Ân

Hãy vui lên hỡi ca đoàn thiên sứ. Hãy vui lên hỡi những mầu nhiệm thánh. Tiếng loa cứu độ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:03 | Đã xem: 834 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Hallêluia Chúa khải hoàn Hallêluia Chúa khải hoàn

Trên thiên đình ngợi mừng Chúa, Hallêluia! Thật Chúa, Hallêluia đã sống lại khải hoàn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:02 | Đã xem: 1108 lần | Download: 92 lần | Phiên bản: 2 bè
Đừng cứng lòng (3 bè) Đừng cứng lòng (3 bè)

Đừng cứng lòng (như Tôma), đừng cứng lòng (như Tôma) thật phúc cho ai không thấy mà tin

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:01 | Đã xem: 887 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 3 bè
Đức Kitô (2 bè) Đức Kitô (2 bè)

Đức Kitô Ngài đã sống lại từ trong cõi chết. Đức Kitô Ngài đã sống lại thật hiển vinh. Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:00 | Đã xem: 852 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúc tụng Chúa (tung hô sau khi thánh hóa nước) Chúc tụng Chúa (tung hô sau khi thánh hóa nước)

Chúc tụng Chúa đi, Chúc tụng Chúa, chúc tụng Chúa. Suối mạch nước đầy tràn muôn muôn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 10:58 | Đã xem: 800 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa về trời Chúa về trời

Chúa về trời mở đường cho ta đi tới. Chúa về trời mở lối cho ta đi theo. Chú về trời dọn chỗ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 10:57 | Đã xem: 924 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa thống trị - Đình Ân Chúa thống trị - Đình Ân

Chúa đã thống trị sự chết bằng sự phục sinh của Ngài, Allêluia! Chúa đã sống lại thật, Chúa đã

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 10:55 | Đã xem: 860 lần | Download: 50 lần | Phiên bản: hợp xướng
Chúc phục sinh Chúc phục sinh

Chúa đã thật phục sinh nên ta cũng được phục sinh. Ngài đã chiến thắng thần chết cho ta sống

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 10:54 | Đã xem: 827 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa lên trời - Đình Ân Chúa lên trời - Đình Ân

Chúa ở dương gian sau bốn mươi ngày phục sinh. Hôm nay Chúa về nơi thiên cung trong uy

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 10:53 | Đã xem: 719 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa khải hoàn Chúa khải hoàn

Hallêluia! Hallêluia! Chúa đã sống lại từ trong cõi chết. Hallêluia! Chúa đã sống lại, Hallêluia!

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 01:35 | Đã xem: 1583 lần | Download: 278 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa đã sống lại thật - Đình Ân Chúa đã sống lại thật - Đình Ân

Chúa đã sống lại thật, Hallêluia! Nguyện chúc người được vinh quang và quyền lực muôn đời

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 01:33 | Đã xem: 1527 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa đã sống lại (2) - Đình Ân Chúa đã sống lại (2) - Đình Ân

Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Hallêluia! Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại. Vinh quang

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 01:25 | Đã xem: 1245 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa đã sống lại (1) Chúa đã sống lại (1)

Hallêluia! Chúa đã sống lại từ trong cõi chết. Chúa đã sống lại thật vinh quang, vinh quang

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 01:22 | Đã xem: 1364 lần | Download: 93 lần | Phiên bản: hợp xướng
Chiên vượt qua Chiên vượt qua

Chiên vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế. Vì thế chúng ta mừng lễ với bánh không

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 01:21 | Đã xem: 1224 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Ca tụng Chúa (Ex. 15) Ca tụng Chúa (Ex. 15)

Tôi sẽ ca tụng Chúa vì Ngài uy linh. Tôi sẽ ca tụng Ngài vì Chúa cao cả dường bao. Ngài đã

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 01:08 | Đã xem: 982 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Ca tiếp liên - Đình Ân Ca tiếp liên - Đình Ân

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến từ trời cao xin tỏa ánh quang. Lạy Cha kẻ bần xin

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 01:04 | Đã xem: 1155 lần | Download: 75 lần | Phiên bản: 2 bè
Bà Maria Madalena Bà Maria Madalena

Này bà Maria Madalena, bà hãy nói cho chúng tôi nghe bà đã thấy những chi, thấy những gì

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 01:00 | Đã xem: 2261 lần | Download: 306 lần | Phiên bản: 2 bè
Giáo dân ta hãy nâng lời Giáo dân ta hãy nâng lời

Giáo dân ta hãy nâng lời mừng khen lễ vật vượt qua. Chiên vô tội cứu đoàn chiên, giải hòa tội

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:29 | Đã xem: 728 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 1 bè
Ngài toàn thắng Ngài toàn thắng

Ngài toàn thắng khải hoàn và Ngài đã sống lại, toàn dân ơi mừng vui Allêluia! Ngài toàn thắng

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:36 | Đã xem: 1170 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 4 bè
Niềm vui Phục Sinh (4 bè) Niềm vui Phục Sinh (4 bè)

Allêluia...Allêluia! Vì Chúa nay đã phục sinh, Ngài đến mang niềm vui, Allêluia! Allêluia

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 16/12/2015 20:51 | Đã xem: 3288 lần | Download: 1185 lần | Phiên bản: 4 bè
Nếu Người không sống lại Nếu Người không sống lại

Nếu Người đã chết đi và nay Người không sống lại, dương gian này nhuộm đầy một màu tối

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 16/12/2015 20:48 | Đã xem: 1040 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: 2 bè
Ca tiếp liên - Văn Chi Ca tiếp liên - Văn Chi

Ca mừng đi dân Chúa khắp thế trần. Lễ chiên vượt qua đã hiến dâng. Một chiên cứu cả đoàn

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 16/12/2015 20:41 | Đã xem: 1331 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa lên trời - Từ Duyên Chúa lên trời - Từ Duyên

Thôi đừng đứng nhìn, nhìn trời cao nơi cuối chân trời. Đừng chi tiếc nuối nào ta hãy về làm

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 11:10 | Đã xem: 1256 lần | Download: 126 lần | Phiên bản: 2 bè
Mừng Chúa phục sinh - Thy Anh Mừng Chúa phục sinh - Thy Anh

Allêluia! Chúa đã sống lại rồi mừng lên cùng dâng kính vinh quang, uy quyền lên Chúa

Tác giả: Thy Anh | Gửi lên: 15/12/2015 09:25 | Đã xem: 770 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy vui lên - Thy Anh Hãy vui lên - Thy Anh

Chúa đã phục sinh khắp nơi nơi reo mừng hỉ hoan. Vượt qua tử thần Ngài vinh quang về bên

Tác giả: Thy Anh | Gửi lên: 15/12/2015 09:09 | Đã xem: 753 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Niêm vui Phục Sinh Niêm vui Phục Sinh

Chúa đã sống lại vinh quang đất trời. Chúa đã sống lại vinh thắng oai phong. Chúa đã sống

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 14/12/2015 00:24 | Đã xem: 2240 lần | Download: 665 lần | Phiên bản: 2 bè
Bà đã thấy gì Bà đã thấy gì

Bà đã thấy gì hỡi bà Maria? Tôi đã thấy nấm mồ Đức Kitô Ngài đã phục sinh khải hoàn

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 13/12/2015 23:28 | Đã xem: 1715 lần | Download: 396 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa lên trời - Doãn Hùng Chúa lên trời - Doãn Hùng

Chúa lên trời giữa muôn tiếng reo mừng, khắp thế trần rền vang tiếng tung hô. Tấu vang lừng

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 07/12/2015 00:08 | Đã xem: 921 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 2 bè
Ca tiếp liên (lễ Phục Sinh - 2 bè) Ca tiếp liên (lễ Phục Sinh - 2 bè)

Các Kitô hữu hãy tiến dâng lời ca ngợi hy lễ vượt qua. Chiên Con đã cứu chuộc đoàn chiên

Tác giả: Ninh Doãn Hùng | Gửi lên: 06/12/2015 23:59 | Đã xem: 2313 lần | Download: 557 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình yêu chiến thắng Tình yêu chiến thắng

Giêsu vinh quang. Giêsu chiến thắng. Ánh sáng Ngài ngời tỏa khắp mười phương. Ngài đã sống

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 02/12/2015 08:49 | Đã xem: 1105 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: 2 bè
Tiếng hát lên trời Tiếng hát lên trời

Nhịp kèn vang réo rắt tung hô Chúa lên trời vang tiếng hò reo khắp nơi trong đời. Ngài ngự lên

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 02/12/2015 08:48 | Đã xem: 1213 lần | Download: 173 lần | Phiên bản: hợp xướng
Ngày Chúa sống lại Ngày Chúa sống lại

Đây ngày vinh quang Chúa con từ cõi chết đã sống lại hiển vinh. Đây ngày hân hoan Chúa đã

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 02/12/2015 08:45 | Đã xem: 893 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: 4 bè
Chúa lên trời (2 bè) Chúa lên trời (2 bè)

Chúa lên trời giữa tiếng kèn trổi vang lừng, ngàn tiếng tung hô hòa tấu không ngừng. Chúa lên

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 02/12/2015 08:38 | Đã xem: 2167 lần | Download: 446 lần | Phiên bản: 2 bè
Mừng Chúa Kitô Mừng Chúa Kitô

Lạy Vua Kitô, Đấng cứu độ, vinh danh ca tụng và vinh dự là của Chúa. Đấng mà trẻ em vui

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 26/11/2015 19:21 | Đã xem: 652 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ dâng Phục Sinh (2 bè) Lễ dâng Phục Sinh (2 bè)

Xin dâng lên của lễ niềm tin, của lễ ân tình mừng ngày Chúa hiển vinh, mừng ngày Chúa hiển

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 26/11/2015 19:19 | Đã xem: 2731 lần | Download: 790 lần | Phiên bản: 2 bè
Hoan hô Con Vua Đavít (2 bè) Hoan hô Con Vua Đavít (2 bè)

Hoan hô, hoan hô con vua Đavít. Chúc tụng, chúc tụng vua Israel là Đấng nhân danh Chúa mà

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 26/11/2015 19:18 | Đã xem: 2128 lần | Download: 344 lần | Phiên bản: 2 bè
Ca mừng hoan hỉ (lễ Chúa phục sinh) Ca mừng hoan hỉ (lễ Chúa phục sinh)

Nào tín hữu ca mừng hoan hỉ Đức Kitô chiên lễ vượt qua. Chiên con máu đổ chan hòa cứu bầy

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 26/11/2015 19:08 | Đã xem: 848 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 2 bè
Nhưng Chúa đã sống lại Nhưng Chúa đã sống lại

Nào còn chi nữa nếu nay Ngài chẳng phục sinh. Nào còn chi nữa nếu nay Chúa còn lịm chết

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:44 | Đã xem: 1028 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: 2 bè
Ngày Chúa khải hoàn Ngày Chúa khải hoàn

Hân hoan ngày Chúa ta khải goan từ trong cõi chết đau thương. Ngôi Hai giờ sống lại vinh

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:42 | Đã xem: 1730 lần | Download: 290 lần | Phiên bản: 2 bè
Nay ngày khởi thắng Nay ngày khởi thắng

Chúa đã sống như người thế đôi bàn tay nuôi thân gầy. Chúa đã đến như người yêu mang Lời

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:41 | Đã xem: 687 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Exultet hãy vui lên (công bố tin mừng Phục Sinh) Exultet hãy vui lên (công bố tin mừng Phục Sinh)

Hãy vui lên hỡi ca đoàn thiên sứ. Hãy vui lên hỡi những mầu nhiệm thánh. Tiếng loa cứu độ

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:27 | Đã xem: 2053 lần | Download: 545 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa đã sống lại (2 bè) Chúa đã sống lại (2 bè)

Chúa đã sống lại đây hào quang xóa tan màn đêm. Chúa đã sống lại tin mừng vui xua tan tăm

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:15 | Đã xem: 2349 lần | Download: 550 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia (Chúa phục sinh) Allêluia (Chúa phục sinh)

Nào mừng vui lên Chúa đã sống lại rồi! Ra đi khắp nơi loan báo tin vui. Kìa nhìn xem Chúa

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 24/11/2015 08:49 | Đã xem: 956 lần | Download: 166 lần | Phiên bản: 2 bè
Hiến lễ Phục Sinh (2 bè) Hiến lễ Phục Sinh (2 bè)

Ôi cao siêu đây hiến lễ phục sinh, đây hiến lễ ân tình. Mừng ngày Chúa sống lại hiển vinh

Tác giả: Nam Sơn | Gửi lên: 24/11/2015 08:39 | Đã xem: 1656 lần | Download: 291 lần | Phiên bản: 2 bè
Đêm khải hoàn Đêm khải hoàn

Nhiệm mầu thánh thiêng nguồn cứu rỗi trào dâng. Nhiệm mầu thay đêm thánh ân sáng ngời

Tác giả: Lữ Hành | Gửi lên: 22/11/2015 23:31 | Đã xem: 1875 lần | Download: 179 lần | Phiên bản: hợp xướng
Tin mừng tuyệt vời Tin mừng tuyệt vời

Một tin mừng tuyệt vời, một liều thước chữa trị những thất vọng của chúng ta: Chúa Kitô phục

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 18/11/2015 23:51 | Đã xem: 662 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 1 bè
Dân Thánh hỡi (trường ca Phục Sinh) Dân Thánh hỡi (trường ca Phục Sinh)

(Dân Thánh hỡi hãy chỉnh tề khăn áo) Đã vượt qua Hồng Hải thật dịu huyền. Hãy tiến vào dự

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 10:35 | Đã xem: 6076 lần | Download: 2534 lần | Phiên bản: 4 bè
Chiên vượt qua (2 bè) Chiên vượt qua (2 bè)

Allêluia, Allêluia! Chiên vượt qua của chúng ta là Đức Kitô, Allêluia! là Đức Kitô đã hiến tế

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 13/11/2015 12:26 | Đã xem: 1064 lần | Download: 121 lần | Phiên bản: 2 bè
Vang lên Vang lên

Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa. Vì uy danh người cao cả. Chiến mã với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đấy biển (ư). Ấy sức mạnh tôi, lời ca nơi miệng tôi là Chúa, nguồn cứu thoát của

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 13/11/2015 08:29 | Đã xem: 3145 lần | Download: 1104 lần | Phiên bản: 1 bè
Này Đức Chúa Này Đức Chúa

Này Đức Chúa Ngài đã lên cõi trời, Allêluia! Vinh quang Đức Giêsu Kitô lên trời ngự bên

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 13/11/2015 08:23 | Đã xem: 855 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa hiển trị (2 bè) Chúa hiển trị (2 bè)

Chúa hiển trị khắp dân hãy reo mừng Allêluia! Sự sống đã chiến thắng thần chết, Thập Giá đã

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 13/11/2015 08:20 | Đã xem: 1591 lần | Download: 277 lần | Phiên bản: 2 bè
Di ngôn của Người ra đi Di ngôn của Người ra đi

Đừng buồn con dấu yêu ơi! Hãy lau khô giòng lệ rơi. Chớ lắng lo hay thất vọng dẫu cho mai

Tác giả: Lm. Hạ Đăng | Gửi lên: 12/11/2015 23:12 | Đã xem: 1257 lần | Download: 220 lần | Phiên bản: 2 bè
Allêluia (thánh vịnh 117) Allêluia (thánh vịnh 117)

Mừng vua Kitô nay đã sống (mừng Chúa sống lại) Allêluia! Allêluia! Mừng vua Kitô nay đã

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 23:34 | Đã xem: 729 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Chúa Chiên nhân lành (2 bè) Chúa Chiên nhân lành (2 bè)

Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại Allêluia! Ngài đem thí sinh mạng vì chiên mình Allêluia! Ngài

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 11:57 | Đã xem: 1148 lần | Download: 124 lần | Phiên bản: Ga. 10 - 2 bè
Lạy Chúa xin ở lại với chúng con Lạy Chúa xin ở lại với chúng con

Xin ở lại với chúng con Chúa ôi đêm dài đường xa, xin ở lại với chúng con sớt chia tâm sự ngày

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 10/11/2015 12:18 | Đã xem: 627 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 3 bè
Đại lễ Phục Sinh Đại lễ Phục Sinh

Chúa sống lại thật rồi, Allêluia! Hân hoan dâng lên Người, Allêluia! Vinh quang và uy quyền

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 10/11/2015 12:14 | Đã xem: 769 lần | Download: 50 lần | Phiên bản: 2 bè
Mừng vui lên (2 bè) Mừng vui lên (2 bè)

Mừng vui lên anh em ơi vì nay Chúa đã phục sinh rồi. Mừng vui lên muôn dân ơi vì nay Chúa

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 09/11/2015 08:40 | Đã xem: 948 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 2 bè
Khải hoàn ca (2 bè) Khải hoàn ca (2 bè)

Vui lên nào bạn ơi Thiên Chúa đến với con người đem theo bình an. Ngài đến bằng trái tim

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 04/11/2015 15:04 | Đã xem: 1499 lần | Download: 294 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa Đấng tối cao (Chúa nhật 7 Phục sinh - năm C) Chúa Đấng tối cao (Chúa nhật 7 Phục sinh - năm C)

Chúa hiển trị, Người là Đấng tối cao trên toàn cõi đất. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy hân hoan

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 09:48 | Đã xem: 889 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: Tv. 96 - 2 bè
Chư dân hãy ca tụng Ngài (Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm C) (2 bản) Chư dân hãy ca tụng Ngài (Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm C) (2 bản)

Chư dân hãy ca tụng Ngài. Thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Nguyện Chúa

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 09:47 | Đã xem: 1422 lần | Download: 187 lần | Phiên bản: Tv. 66 - 2 bè
Chúc tụng Chúa muôn đời (Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm C) Chúc tụng Chúa muôn đời (Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm C)

Lạy Chúa! Lạy Thiên Chúa! Con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Người là Đấng từ bi

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 09:45 | Đã xem: 1312 lần | Download: 83 lần | Phiên bản: Tv. 144 - 2 bè
Dân tộc của Chúa (Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm C) Dân tộc của Chúa (Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm C)

Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 09:44 | Đã xem: 1161 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: Tv. 99 - 2 bè
Chúa giải thoát con (Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm C) Chúa giải thoát con (Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm C)

Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con. Con xin tán dương Ngài lạy Chúa

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 09:42 | Đã xem: 1299 lần | Download: 106 lần | Phiên bản: Tv. 29 - 2 bè
Đức từ bi muôn thuở (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm C) Đức từ bi muôn thuở (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm C)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Này Israel hãy nói lên

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 09:38 | Đã xem: 1375 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Ngai vàng của Chúa (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm B) Ngai vàng của Chúa (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm B)

Chúa thiết lập ngai vàng của Người ở cõi cao xanh. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Thiên Chúa

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 01:30 | Đã xem: 735 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Tv. 102 - 2 bè
Chúa công bố ơn cứu độ (Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B) Chúa công bố ơn cứu độ (Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B)

Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 01:28 | Đã xem: 1335 lần | Download: 108 lần | Phiên bản: Tv. 97 - 2 bè
Vang lên trong đại hội (Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B) Vang lên trong đại hội (Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B)

Lạy Chúa bởi Chúa mà lời con hát chúc tụng vang lên trong đại hội. Con sẽ chu toàn những

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 01:22 | Đã xem: 906 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: Tv. 24 - 2 bè
Phiến đá thợ xây loại bỏ (Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B) Phiến đá thợ xây loại bỏ (Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B)

Này là phiến đá mà người thợ xây đã loại ra giờ trở nên tảng đá góc tường, giờ trở nên tảng đá

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 01:14 | Đã xem: 1653 lần | Download: 254 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Xin chiếu sáng thiên nhan (Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B) Xin chiếu sáng thiên nhan (Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B)

Lạy Chúa xin chiếu sáng thiên nhan của Ngài. Xin chiếu sáng thiên nhan của Ngài trên mình

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 01:12 | Đã xem: 927 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: Tv. 4 - 2 bè
Đức từ bi của Người (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B) Đức từ bi của Người (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B)

Hãy cảm tạ Chúa vì Người hảo tâm, đức từ bi Người muôn đời muôn thuở. Nhà Israel nào

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 03/11/2015 01:09 | Đã xem: 1236 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Xin Ngài canh tân (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A) Xin Ngài canh tân (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm A)

Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 01:07 | Đã xem: 768 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè
Xin Ngài canh tân (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B) Xin Ngài canh tân (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm B)

Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 01:07 | Đã xem: 1040 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè
Xin Ngài canh tân (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm C) Xin Ngài canh tân (lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - năm C)

Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 01:07 | Đã xem: 1227 lần | Download: 105 lần | Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè
Chúa ngự lên trời (lễ thăng Thiên - năm ABC) Chúa ngự lên trời (lễ thăng Thiên - năm ABC)

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 01:04 | Đã xem: 916 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: Tv. 46 - 2 bè
Ơn lành của Chúa (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A) Ơn lành của Chúa (Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm A)

Tôi tin rằng là tôi tin rằng: tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 01:02 | Đã xem: 1264 lần | Download: 183 lần | Phiên bản: Tv. 26
Reo mừng Thiên Chúa (Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A) Reo mừng Thiên Chúa (Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm A)

Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 00:59 | Đã xem: 1083 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: Tv. 65 - 2 bè
Trông cậy nơi Chúa (Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A) Trông cậy nơi Chúa (Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A)

Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con như chúng con trông cậy nơi Chúa. Người công

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 00:57 | Đã xem: 728 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: Tv. 32 - 2 bè
Chúa chăn dắt tôi (Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A) Chúa chăn dắt tôi (Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm A)

Chúa là mục tử Người chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh trời lộng gió thanh

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 00:56 | Đã xem: 875 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: Tv. 22
Đường lối trường sinh (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A) Đường lối trường sinh (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A)

Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 00:54 | Đã xem: 1107 lần | Download: 88 lần | Phiên bản: Tv. 15 - 2 bè
Vì Chúa hảo tâm (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A) Vì Chúa hảo tâm (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm A)

Này rỡi Israel hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-a-ron hãy

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 00:51 | Đã xem: 1635 lần | Download: 199 lần | Phiên bản: Tv. 117
Chúa về trời (lễ Chúa thăng thiên Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm B) Chúa về trời (lễ Chúa thăng thiên Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm B)

Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây hình bóng ngài, bàn tay yêu dấu thân thương đỡ đần và dìu

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 02/11/2015 00:49 | Đã xem: 2191 lần | Download: 600 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa về trời (lễ Chúa thăng thiên Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm C) Chúa về trời (lễ Chúa thăng thiên Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm C)

Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây hình bóng ngài, bàn tay yêu dấu thân thương đỡ đần và dìu

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 00:49 | Đã xem: 1107 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: 1 bè
Mục tử nhân lành (Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B) Mục tử nhân lành (Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B)

Giêssu mục tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên. Ngài đến để cứu độ nhân trần, để hợp nhất nhân

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 02/11/2015 00:46 | Đã xem: 2580 lần | Download: 667 lần | Phiên bản: 1 bè
Mục tử nhân lành (Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm C) Mục tử nhân lành (Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm C)

Giêssu mục tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên. Ngài đến để cứu độ nhân trần, để hợp nhất nhân

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 02/11/2015 00:46 | Đã xem: 950 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: 1 bè
Niềm vui phục sinh (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B) Niềm vui phục sinh (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B)

Lạy Chúa Giêsu phục sinh Ngài là phúc ơn an bình cho niềm tin con thắm xinh. Ngài là bình

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 02/11/2015 00:43 | Đã xem: 738 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 1 bè
Niềm vui phục sinh (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm C) Niềm vui phục sinh (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm C)

Lạy Chúa Giêsu phục sinh Ngài là phúc ơn an bình cho niềm tin con thắm xinh. Ngài là bình

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 02/11/2015 00:43 | Đã xem: 1294 lần | Download: 100 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 117 (Chúa nhật Phục Sinh - Năm B) Thánh vịnh 117 (Chúa nhật Phục Sinh - Năm B)

Nào hãy vui lên, nào hãy hát lên hỡi muôn ngàn dân nơi nơi. Nào hãy hoan ca vì chính hôm nay

Tác giả: Xuân Minh | Gửi lên: 02/11/2015 00:39 | Đã xem: 705 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 117 (Chúa nhật Phục Sinh - Năm C) Thánh vịnh 117 (Chúa nhật Phục Sinh - Năm C)

Nào hãy vui lên, nào hãy hát lên hỡi muôn ngàn dân nơi nơi. Nào hãy hoan ca vì chính hôm nay

Tác giả: Xuân Minh | Gửi lên: 02/11/2015 00:39 | Đã xem: 736 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 117 (Thứ bảy vọng Phục Sinh - Năm B) Thánh vịnh 117 (Thứ bảy vọng Phục Sinh - Năm B)

Allêluia Allêluia Allêluia! Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì lượng từ bi Ngài bền vững

Tác giả: Xuân Minh | Gửi lên: 02/11/2015 00:37 | Đã xem: 718 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh vịnh 117 (Thứ bảy vọng Phục Sinh - Năm C) Thánh vịnh 117 (Thứ bảy vọng Phục Sinh - Năm C)

Allêluia Allêluia Allêluia! Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì lượng từ bi Ngài bền vững

Tác giả: Xuân Minh | Gửi lên: 02/11/2015 00:37 | Đã xem: 762 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 1 bè
Ca tiếp liên (lễ Phục Sinh - năm B) Ca tiếp liên (lễ Phục Sinh - năm B)

Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ, Đức Kitô chiên lễ vượt qua. Chiên con máu đổ chan hòa cứu

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 00:34 | Đã xem: 1190 lần | Download: 110 lần | Phiên bản: 1 bè
Ca tiếp liên (lễ Phục Sinh - năm C) Ca tiếp liên (lễ Phục Sinh - năm C)

Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ, Đức Kitô chiên lễ vượt qua. Chiên con máu đổ chan hòa cứu

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 00:34 | Đã xem: 1065 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa đã lập ra (Chúa nhật Phục Sinh - năm A) Chúa đã lập ra (Chúa nhật Phục Sinh - năm A)

Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 00:32 | Đã xem: 1587 lần | Download: 237 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Chúa đã lập ra (Chúa nhật Phục Sinh - năm B) Chúa đã lập ra (Chúa nhật Phục Sinh - năm B)

Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 00:32 | Đã xem: 759 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Chúa đã lập ra (Chúa nhật Phục Sinh - năm C) Chúa đã lập ra (Chúa nhật Phục Sinh - năm C)

Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 00:32 | Đã xem: 1109 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Sự sống vinh quang Sự sống vinh quang

Ánh sáng Chúa phục sinh dương cao rầy đập tan bóng tối tử thần. Ánh sáng Chúa phục sinh

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 21:37 | Đã xem: 612 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 1 bè
Niềm vui chiến thắng Niềm vui chiến thắng

Chúa đã sống lại nhân trần hòa vang tiếng ca. Muôn câu chúc tụng với trọn vầng tim thiết tha

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 21:36 | Đã xem: 6760 lần | Download: 3463 lần | Phiên bản: 2 bè
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 270
  • Khách viếng thăm: 269
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 51879
  • Tháng hiện tại: 212508
  • Tổng lượt truy cập: 59309257