Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Kính thờ Thánh Giá (bản 2) Kính thờ Thánh Giá (bản 2)

Đây là cây Thánh Giá nơi treo Đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy.

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 30/03/2021 15:34 | Đã xem: 680 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Passio - Bài thương khó Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan Passio - Bài thương khó Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ sang bên kia suối Cédron, ở đấy có một khu vườn. Người vào đó với các môn đệ. Giuđa tên phản bội đã biết rõ nơi ấy, vì Chúa Giêsu thường đưa các môn đệ tới đó hội họp

Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa | Gửi lên: 25/03/2021 16:02 | Đã xem: 674 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 1 bè
Bài thương khó Chúa nhật lễ lá Passio và Exsultet - năm C Bài thương khó Chúa nhật lễ lá Passio và Exsultet - năm C

Bao gồm các bài đọc trong Chúa Nhật Lễ Lá - năm C; Passio và Exsultet - Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa; Passio và Exsultet - Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn

Tác giả: Authors | Gửi lên: 25/03/2021 10:51 | Đã xem: 596 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: PDF
Bài thương khó Chúa nhật lễ lá Passio và Exsultet - năm B Bài thương khó Chúa nhật lễ lá Passio và Exsultet - năm B

Bao gồm các bài đọc trong Chúa Nhật Lễ Lá - năm B; Passio và Exsultet - Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa; Passio và Exsultet - Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn

Tác giả: Authors | Gửi lên: 25/03/2021 10:51 | Đã xem: 591 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: PDF
Bài thương khó Chúa nhật lễ lá Passio và Exsultet - năm A Bài thương khó Chúa nhật lễ lá Passio và Exsultet - năm A

Bao gồm các bài đọc trong Chúa Nhật Lễ Lá - năm B; Passio và Exsultet - Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa; Passio và Exsultet - Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn

Tác giả: Authors | Gửi lên: 25/03/2021 10:51 | Đã xem: 789 lần | Download: 52 lần | Phiên bản: PDF
Passio và Exsultet (bản 2) Passio và Exsultet (bản 2)

Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Xêrông, ở đó có một khu vườn, Người vào đó cùng với các môn đệ - Mừng vui lên hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Cùng vui lên, hỡi những thừa tác viên này. Tiếng loa cứu độ

Tác giả: Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn | Gửi lên: 25/03/2021 09:47 | Đã xem: 770 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 1 bè
Passio - Bài thương khó Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (bản 1) Passio - Bài thương khó Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (bản 1)

Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Xêrông, ở đó có một khu vườn, Người vào đó cùng với các môn đệ. Giuđa, tên phản bội, đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giêsu thường đến đấy với các môn đệ

Tác giả: Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn | Gửi lên: 25/03/2021 09:41 | Đã xem: 1054 lần | Download: 109 lần | Phiên bản: 1 bè
Exsultet - Thứ Bảy tuần thánh (bản 1) Exsultet - Thứ Bảy tuần thánh (bản 1)

Mừng vui lên hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Cùng vui lên, hỡi những thừa tác viên này. Tiếng loa cứu độ hãy vang rền không gian. Mừng reo chiến công oai hùng: Vua khải hoàn. Và vui lên

Tác giả: Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn | Gửi lên: 25/03/2021 09:25 | Đã xem: 944 lần | Download: 52 lần | Phiên bản: 1 bè
Passio và Exsultet Passio và Exsultet

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ sang bên kia suối Cédron, ở đấy có một khu vườn. Người vào đó với các môn đệ - Cùng vui lên, đoàn Thiên sứ vui lên, hỡi những mầu nhiệm thánh hãy vui mừng. Kèn cứu rỗi hãy ca khúc khải hoàn

Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa | Gửi lên: 25/03/2021 08:51 | Đã xem: 639 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 1 bè
Exsultet - Thứ Bảy tuần Thánh Exsultet - Thứ Bảy tuần Thánh

Cùng vui lên, đoàn Thiên sứ vui lên, hỡi những mầu nhiệm thánh hãy vui mừng. Kèn cứu rỗi hãy ca khúc khải hoàn của Vua Trời. Cùng vui lên toàn trái đất đã được ánh sáng rực rỡ chiếu soi

Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa | Gửi lên: 25/03/2021 08:38 | Đã xem: 512 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 1 bè
Đáp ca Chúa nhật lễ Lá - năm C (Thánh vịnh 21) Đáp ca Chúa nhật lễ Lá - năm C (Thánh vịnh 21)

Bao người nhìn con đều mỉa mai con bỉu môi lắc đầu hắn tin cậy vào Chúa, sao Người không cứu hắn đi. Đứng quanh con là một lũ côn đồ, bao bọc thân con, chân tay con đây, chúng đều chọc thủng. Ôi tan nát tấm thân

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 22/03/2021 14:17 | Đã xem: 1129 lần | Download: 157 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật lễ Lá - năm B (Thánh vịnh 21) Đáp ca Chúa nhật lễ Lá - năm B (Thánh vịnh 21)

Bao người nhìn con đều mỉa mai con bỉu môi lắc đầu hắn tin cậy vào Chúa, sao Người không cứu hắn đi. Đứng quanh con là một lũ côn đồ, bao bọc thân con, chân tay con đây, chúng đều chọc thủng. Ôi tan nát tấm thân

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 22/03/2021 14:17 | Đã xem: 578 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật lễ Lá - năm A (Thánh vịnh 21) Đáp ca Chúa nhật lễ Lá - năm A (Thánh vịnh 21)

Bao người nhìn con đều mỉa mai con bỉu môi lắc đầu hắn tin cậy vào Chúa, sao Người không cứu hắn đi. Đứng quanh con là một lũ côn đồ, bao bọc thân con, chân tay con đây, chúng đều chọc thủng. Ôi tan nát tấm thân

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 22/03/2021 14:17 | Đã xem: 414 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 2 bè
Giọt lệ sầu Giọt lệ sầu

Lạy Chúa (bao năm lưu lạc) nay con về đây, con quỳ đây xin Chúa thứ tha. Con đã say mê trong bước đường lầm. Nay con quyết tâm: quay gót trở về.

Tác giả: Lạng Tử | Gửi lên: 20/03/2021 15:31 | Đã xem: 964 lần | Download: 133 lần | Phiên bản: 2 bè
Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B (Thánh vịnh 18) Đáp ca Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B (Thánh vịnh 18)

Lạy Chúa, Chúa có Lời có Lời ban sự sống í muôn đời. Mệnh lệnh Chúa thiện toàn bồi dưỡng tâm can. Thánh ý Ngài vững bền cho đời con lớn lên.

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 04/03/2021 13:37 | Đã xem: 669 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa là vua tình yêu (Mt. 25: 31 - 45) (Thứ Hai Chúa nhật 1 Mùa Chay) Chúa là vua tình yêu (Mt. 25: 31 - 45) (Thứ Hai Chúa nhật 1 Mùa Chay)

Chúa là Vua, sao Ngài không mặc áo cẩm bào? Chúa là Vua, sao Ngài phải chịu chết đồi cao? Chúa ôi! Có phải vì con mà Chúa nhục thân? Có phải vì yêu để cứu trần nhân?

Tác giả: La Thập Tự | Gửi lên: 16/11/2020 11:03 | Đã xem: 525 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 23 (đáp ca lễ lá) Thánh vịnh 23 (đáp ca lễ lá)

Chúa chủ trị toàn thể trái đất và khắp dương gian. Vạn dân muôn vật ở đó do tay Ngài tác

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 15/02/2017 22:40 | Đã xem: 1199 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: 2 bè
Bài Thương Khó theo thánh Luca (lễ lá - năm C) Bài Thương Khó theo thánh Luca (lễ lá - năm C)

Bài thương khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta theo thánh Luca. Đến giờ Chúa Giêsu vào bàn ăn với mười hai tông đồ và bảo các ông rằng: Thầy đã ao ước ăn lễ Vượt Qua

Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa | Gửi lên: 19/05/2016 09:19 | Đã xem: 3304 lần | Download: 1157 lần | Phiên bản: 1 bè
Hỡi cửa ngàn thu (thánh vịnh 23) Hỡi cửa ngàn thu (thánh vịnh 23)

Cửa ơi mở ra hỡi cửa ngàn thu (hỡi cửa ngàn thu). Cửa ơi mở ra hỡi cửa, hỡi cửa, hỡi cửa muôn

Tác giả: Cát Minh - Hoàng Tiếp | Gửi lên: 16/05/2016 11:22 | Đã xem: 1474 lần | Download: 234 lần | Phiên bản: hợp xướng
Xin vâng ý Cha - Trần Thế Xin vâng ý Cha - Trần Thế

Đêm lạnh sương rơi trong vườn cây dầu. Lặng im Chúa đắm chìm vào cơn đau. Mồ hôi máu

Tác giả: Trần Thế | Gửi lên: 27/04/2016 10:42 | Đã xem: 1493 lần | Download: 111 lần | Phiên bản: 3 bè
Dấu yêu thương Dấu yêu thương

Rửa chân là yêu thương, rửa chân là khiêm nhường, rửa chân là phục vụ, rửa chân là xót thương

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 10:41 | Đã xem: 1214 lần | Download: 175 lần | Phiên bản: 2 bè
Ta là ai trong vụ án Giêsu Ta là ai trong vụ án Giêsu

Ta là ai trong vụ án Giêsu mới hôm nào? Ta là ai trong vụ án Canvê chiều loang tím? Ta đã

Tác giả: Lm. Phong Trần | Gửi lên: 27/04/2016 10:40 | Đã xem: 1331 lần | Download: 142 lần | Phiên bản: 1 bè
Ai sạch tội Ai sạch tội

Con người sống giữa trần gian, thân phận nhân vô thập toàn. Thế mà con đã bao phen thét gào

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 10:36 | Đã xem: 1292 lần | Download: 74 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy có lòng nhân từ Hãy có lòng nhân từ

Mang phận người không có ai không có một quá khứ, quá khứ lầm sai, quá khứ tội lỗi, vương

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 10:35 | Đã xem: 951 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin xót thương con (lễ lá) Xin xót thương con (lễ lá)

Nhiều lần con thề hứa yêu Ngài chẳng phôi phai, nhưng rồi sóng gió đẩy làm con bao sợ hãi

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 10:34 | Đã xem: 1262 lần | Download: 142 lần | Phiên bản: 2 bè
Vạn tuế Đức Vua (lễ lá - năm C) Vạn tuế Đức Vua (lễ lá - năm C)

Hoan hô hoan hô. Hoan hô, hoan hô, vạn tuế Đức Vua Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hòa

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 10:33 | Đã xem: 1154 lần | Download: 95 lần | Phiên bản: 2 bè
Vinh quang của tôi Vinh quang của tôi

Vinh quang của tôi chính là Thập giá Đức Kitô. Vinh quang của tôi chính là Thập giá Đức Kitô

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 27/04/2016 10:31 | Đã xem: 1061 lần | Download: 85 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh giá đồi Canvê Thánh giá đồi Canvê

Đồi Canvê ấy Chúa giang tay chịu treo. Nằm trên thánh gia Ngài hiến trao thân mình. Tình

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 27/04/2016 10:30 | Đã xem: 1501 lần | Download: 166 lần | Phiên bản: 2 bè
Điều răn mới (nhập lễ thứ 5 tuần thánh) Điều răn mới (nhập lễ thứ 5 tuần thánh)

Chiều tiệc ly năm ấy, trong bữa ăn sau cùng trước khi chịu trao nộp. Thầy một lòng yêu thương

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 27/04/2016 10:29 | Đã xem: 1580 lần | Download: 322 lần | Phiên bản: nhập lễ - 2 bè
Mừng vui lên Giêrusalem (Chúa nhật 4 mùa chay) Mừng vui lên Giêrusalem (Chúa nhật 4 mùa chay)

Mừng vui lên này Giêrusalem hỡi, tề tựu cả về đây những người hằng yêu mến thành. Các bạn

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 27/04/2016 10:26 | Đã xem: 1551 lần | Download: 246 lần | Phiên bản: nhập lễ - 2 bè
Niệm khúc hy vọng Niệm khúc hy vọng

Nhìn trời cao con mơ về bên Chúa, rộn ràng luôn ngóng chờ, mong khỏi vũng lầy bến mê. Chỉ

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 10:23 | Đã xem: 876 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 2 bè
Dấu hoang Dấu hoang

Ngày tháng miên man con tưởng rằng thoả giấc mộng vàng. Nhịp đời xênh xang con mơ màng

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 10:21 | Đã xem: 1057 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
Đường Thập Giá (2 bè) Đường Thập Giá (2 bè)

Đường Thập Giá là bao hy sinh, là bao gian khó đợi chờ. Đường Thập Giá là bao đớn đau, với

Tác giả: Liên Bình Định | Gửi lên: 27/04/2016 10:20 | Đã xem: 1158 lần | Download: 116 lần | Phiên bản: 2 bè
Đỉnh cao tha thứ Đỉnh cao tha thứ

Lạy Cha, xin thứ tha cho họ, xin thứ tha cho họ, vì họ đã lầm. Người cùng con chia sớt vui buồn

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 10:19 | Đã xem: 996 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 2 bè
Trắng án Trắng án

Sáng sớm tinh mơ đám đông reo hò dẫn độ tội nhân là một phụ nữ. Dáng người có nét lả lơi

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 10:17 | Đã xem: 761 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 1 bè
Way of the Cross - Đường thập giá Way of the Cross - Đường thập giá

Mang lấy cây thập giá cứu độ và dấn bước trên trần gian, vượt qua những nẻo đường khổ cùng

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:16 | Đã xem: 1214 lần | Download: 157 lần | Phiên bản: 2 bè
Vì yêu con Vì yêu con

Đồi Canvê chiều nao loang máu, Con Thiên Chúa đã hy sinh thập hình để cứu thoát thế nhân bao tội tình. Vì yêu con Chúa đã hiến mình

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:15 | Đã xem: 1038 lần | Download: 87 lần | Phiên bản: 2 bè
Tán dương tình Chúa Tán dương tình Chúa

Bao năm trong cuộc sống nhiều lần tim con khát khao tình yêu. Bao năm con một thân trầm mình cô đơn giữa muôn khổ đau

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:14 | Đã xem: 1560 lần | Download: 209 lần | Phiên bản: 3 bè
Tâm tình sám hối (2 bản) Tâm tình sám hối (2 bản)

Lạy Chúa! xin hãy dẫn đưa hồn con phút này đến náu thân bên Ngài. Bao tháng năm phiêu

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:13 | Đã xem: 1654 lần | Download: 297 lần | Phiên bản: 2 bè & 4 bè
Tâm sự đứa con hoang đàng (2 bản) Tâm sự đứa con hoang đàng (2 bản)

Tình Chúa mãi mến yêu con, dù con sa ngã bao phen, đời con đã lắm buông trôi biết đâu tựa

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:11 | Đã xem: 1238 lần | Download: 182 lần | Phiên bản: 2 bè & 4 bè
Save your people - Nguyện cứu dân Ngài Save your people - Nguyện cứu dân Ngài

Nguyện cứu dân Ngài, lạy Chúa hỡi. Xin thương dẫn lối về quê hương. Biết bao năm cách xa

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:10 | Đã xem: 936 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 1 bè
Như biển trời bao la Như biển trời bao la

Tình yêu của Chúa, tình yêu của Chúa như biển trời bao la. Tình yêu của Chúa, tình yêu của

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:09 | Đã xem: 1243 lần | Download: 95 lần | Phiên bản: 2 bè
Libera nos - Xin giải thoát con Libera nos - Xin giải thoát con

Từ buổi sáng sớm con khấn xin Ngài oi, giải thoát, Ngài ơi cứu giúp! Ngài, vì Chúa hy vọng

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:08 | Đã xem: 861 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: hợp xướng
Gục đầu bên lòng Chúa Gục đầu bên lòng Chúa

Gục đầu bên lòng Chúa cho lệ rơi thấm đẫm khoé sầu. Gục đầu bên lòng Chúa để cho con tim

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:06 | Đã xem: 1372 lần | Download: 124 lần | Phiên bản: 2 bè
Con nay đã về Con nay đã về

Con trở về cùng Chúa, Chúa ơi! Con trở về cùng Chúa, Chúa ơi! Đây là giờ thứ tha, đây là

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:05 | Đã xem: 1426 lần | Download: 92 lần | Phiên bản: 2 bè
Con dâng Ngài cuộc đời Con dâng Ngài cuộc đời

Chúa đoái nhìn đời con bao nhiêu đắng cay trăm chiều, bao nhiêu xót xa tiêu điều làm con úa

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:04 | Đã xem: 1495 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: 2 bè
Cho con cùng đi với Ngài Cho con cùng đi với Ngài

Xin cho con cùng bước đi với Ngài trên con đường thánh giá. Dương gian bao ngày khó nguy

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 10:03 | Đã xem: 1470 lần | Download: 149 lần | Phiên bản: 2 bè
Dã tràng xe cát Dã tràng xe cát

Chỉ là phù vân, tất cả chỉ là phù vân, dã tràng xe cát, dã tràng xe cát biển Đông. Chỉ là phù vân

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 10:02 | Đã xem: 1202 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 2 bè
Người là bụi tro Người là bụi tro

Người ơi, người ơi biết chăng người là tro bụi. Một mai người sẽ trở về, trở về bụi tro. Tựa như

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 27/04/2016 09:54 | Đã xem: 1930 lần | Download: 359 lần | Phiên bản: 2 bè
Thân tro bụi - Nguyên Lý Thân tro bụi - Nguyên Lý

Người là bụi tro hãy nhớ là thân tro bụi. Mai sau người sẽ trở về bụi tro. Vì Adam đã không

Tác giả: Nguyên Lý | Gửi lên: 27/04/2016 09:53 | Đã xem: 1979 lần | Download: 294 lần | Phiên bản: 4 bè
Cuộc đời là chi (lễ tro - năm C) Cuộc đời là chi (lễ tro - năm C)

Phận con người sao nhỏ bé, vượt biển trần gian trên chiếc thuyền tre. Sóng vỗ tứ bề xác thân

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 09:52 | Đã xem: 1461 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: 2 bè
Mùa chay sa mạc (Chúa nhật 1 mùa Chay - năm C) Mùa chay sa mạc (Chúa nhật 1 mùa Chay - năm C)

Bước vào nơi sa mạc, là đất trời bát ngát, là khóc cùng gió cát, là khô cằn đơn côi, là thiêu

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 09:50 | Đã xem: 1298 lần | Download: 116 lần | Phiên bản: Lc. 4 - 2 bè
Người ơi hãy nhớ Người ơi hãy nhớ

Hãy nhớ hoài người ơi, hãy nhớ là bụi tro, thân xác nhân loài sẽ trở về bụi tro, nay mai sẽ trở

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 09:49 | Đã xem: 1081 lần | Download: 94 lần | Phiên bản: 2 bè
Kiếp bụi tro Kiếp bụi tro

Người ơi, người ơi hãy nhớ thân ta là kiếp bụi tro. Một mai người sẽ trở về, trở về bụi cát khi

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 09:47 | Đã xem: 1064 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: 2 bè
Lệ kinh Lệ kinh

Mắt lệ đẫm hoen mờ, quỳ đây dâng Chúa thiết tha đôi lời. Dù đời con tội lỗi, đã bao lần qua

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 09:46 | Đã xem: 727 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Sám hối Sám hối

Nguyện xin Chúa từ nhân, thương thứ tha lỗi lầm, bao đam mê tháng năm, luân lạc bước trần

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 09:45 | Đã xem: 783 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Calve mặt trời đã tắt Calve mặt trời đã tắt

Khi mặt trời đồi Calvê đã tắt, muôn trăng sao khóc thương Ngài lìa đời. Giêsu dang tay nhìn

Tác giả: Lm. Phương Anh | Gửi lên: 26/04/2016 11:07 | Đã xem: 1326 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin Ngài tha thứ - Đào Trung Xin Ngài tha thứ - Đào Trung

Xin Ngài tha thứ cho con nỗi muộn phiền cay đắng con tự chuốc cho mình. Xin Ngài tha thứ

Tác giả: Lm. Đào Trung | Gửi lên: 02/02/2016 15:48 | Đã xem: 1481 lần | Download: 273 lần | Phiên bản: 2 bè
Bên bờ sông Babylon Bên bờ sông Babylon

Bên bờ sông Babylon, ta ngồi ta khóc nỉ non, mà tưởng nhớ đến Sion, ta buồn ta gác đàn, ta

Tác giả: Lm. Tri Văn Vinh | Gửi lên: 26/01/2016 22:32 | Đã xem: 2702 lần | Download: 402 lần | Phiên bản: 3 bè
Bàn tay Chúa Bàn tay Chúa

Bàn tay Chúa luôn giơ cao đón mời. Bàn tay Chúa luôn bao dung thứ tha. Luôn kêu mời con

Tác giả: Song Kiều | Gửi lên: 26/01/2016 22:27 | Đã xem: 1161 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình Chúa khoan dung Tình Chúa khoan dung

Chúa ơi tình thương bao la của Chúa. Con lấy gì, con biết làm sao trả cho cân. Đời con đã bao

Tác giả: Song Kiều | Gửi lên: 26/01/2016 22:25 | Đã xem: 980 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 4 bè
Con về bên Chúa - Song Kiều Con về bên Chúa - Song Kiều

Có những lần con tìm về bên Chúa, một tâm hồn trống vắng cô đơn. Ngước nhìn lên Thánh

Tác giả: Song Kiều | Gửi lên: 26/01/2016 22:23 | Đã xem: 1181 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Sám hối - Trinh Quang Sám hối - Trinh Quang

Con xin đấm ngực cúi đầu ăn năn. Con xin khấn cầu nguyện Chúa thứ tha tội con. Vì này con

Tác giả: Lm. Trinh Quang | Gửi lên: 26/01/2016 22:16 | Đã xem: 1075 lần | Download: 140 lần | Phiên bản: 2 bè
Thập Giá khi xưa Thập Giá khi xưa

Ngày xưa thập giá Chúa treo thân mình vì ai? Ngày xưa thập giá máu tuôn đổ tràn bởi gì? Loài

Tác giả: Hoàng Tuấn | Gửi lên: 26/01/2016 22:09 | Đã xem: 865 lần | Download: 115 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin một đời không quên Xin một đời không quên

Tình Ngài như tia nắng sưởi ấm bao tâm hồn. Tình Ngài như sao khuya soi lòng con tăm tối

Tác giả: Hoàng Lộc | Gửi lên: 25/01/2016 23:00 | Đã xem: 851 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa chẳng bỏ con Chúa chẳng bỏ con

Người chẳng bỏ ai, Chúa nhân từ chẳng bỏ ai. Cuộc đời có nổi trôi, cớ sao vội quên Chúa

Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn | Gửi lên: 25/01/2016 22:54 | Đã xem: 1134 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 1 bè
Kiếp tro bụi - Phan Hùng Kiếp tro bụi - Phan Hùng

Con sinh ra trong kiếp tro bụi, rồi trở về bụi đất với tro. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao

Tác giả: Phan Hùng | Gửi lên: 25/01/2016 12:03 | Đã xem: 4657 lần | Download: 1535 lần | Phiên bản: 1 bè
Là một hạt bụi Là một hạt bụi

Thân tôi là hạt bụi, Chúa tìm về vỗ giấc an vui. Ngài tìm thấy bên đường là kiếp bụi hoang, và

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 25/01/2016 11:53 | Đã xem: 1289 lần | Download: 148 lần | Phiên bản: 4 bè
Đời thập tự Đời thập tự

Tôi vác thánh giá đi lên đỉnh đồi dù đường đi dốc đá chân không. Tôi vác thánh giá đi trong

Tác giả: Người Họ Trần | Gửi lên: 25/01/2016 11:22 | Đã xem: 1061 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 2 bè
Ăn năn trở về Ăn năn trở về

Khi con vào đời, đôi bàn tay trắng. Khi con chào đời bằng tiếng khóc thôi. Tiếng khóc gọi

Tác giả: Đạo Tử | Gửi lên: 25/01/2016 10:57 | Đã xem: 1173 lần | Download: 112 lần | Phiên bản: 2 bè
Van cầu tình Cha Van cầu tình Cha

Thân xác này Chúa ơi! Từ đất bùn tro bụi. Sẽ một ngày Chúa ơi! Sẽ trở về bụi tro. Đời trần

Tác giả: Đạo Tử | Gửi lên: 25/01/2016 10:52 | Đã xem: 733 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Nếu là bụi tro Nếu là bụi tro

Nếu mai thức dậy, chợt nhận ra đời là kiếp phù du. Nếu mai thức dậy, phận bụi tro tìm lại kiếp

Tác giả: An Lệ Thanh | Gửi lên: 25/01/2016 10:49 | Đã xem: 925 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 1 bè
Bài Tangô thống hối Bài Tangô thống hối

Ngắt cánh hoa bên đường, buồn lòng lữ khách rũ áo phong sương. Nhớ đên bao năm trường

Tác giả: An Lệ Thanh | Gửi lên: 25/01/2016 10:47 | Đã xem: 1352 lần | Download: 118 lần | Phiên bản: 1 bè
Ngày con trở về Ngày con trở về

Đã lâu rồi tim con thầm hứa rằng phải trở về với Cha hiền đang mong chờ thương nhớ một

Tác giả: An Lệ Thanh | Gửi lên: 25/01/2016 10:44 | Đã xem: 832 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 1 bè
Nỗi lòng ăn năn Nỗi lòng ăn năn

Có những lúc cuộc đời, bao vinh hoa lôi cuốn đời con. Để nhiều lần con lạc bước đường đi

Tác giả: Thanh Long | Gửi lên: 25/01/2016 10:39 | Đã xem: 1103 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: 2 bè
Trở về trong tin yêu Trở về trong tin yêu

Chúa vẫn yêu thương tha thứ lỗi lầm của con. Dẫu biết bao lần phản bội tình Chúa thương con

Tác giả: Viết Phương | Gửi lên: 25/01/2016 10:22 | Đã xem: 821 lần | Download: 61 lần | Phiên bản: 1 bè
Vì con Chúa chết trên đồi chiều Vì con Chúa chết trên đồi chiều

Chiều trên đồi vắng, bóng mây che kín trời chiều. Dáng ai trên vai cây Thập Giá, lết đi từng

Tác giả: Lm. Thiên Ân | Gửi lên: 25/01/2016 10:02 | Đã xem: 1261 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: 2 bè
Nếu được Nếu được

Đường thập hình sao quá đớn đau trăm nghìn nỗi. Lạy Cha nếu được thì xin cất cho con chén

Tác giả: Lm. Vũ Mộng Thơ | Gửi lên: 25/01/2016 09:58 | Đã xem: 2187 lần | Download: 348 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình ca Thập Tự - Thiên Y Tình ca Thập Tự - Thiên Y

Ngày nào con đứng dưới chân khồ giá buồn nguyện cầu ăn năn con thắp lên lời kinh. Lời kinh

Tác giả: Thiên Y | Gửi lên: 25/01/2016 09:38 | Đã xem: 1752 lần | Download: 295 lần | Phiên bản: 2 bè
Ôi Thập Giá - Tuấn Kim Ôi Thập Giá - Tuấn Kim

Ôi thập giá treo Đấng Cứu Đời. Ôi thập giá chứng minh tình yêu. Ôi thập giá phúc ân trời cao

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 24/01/2016 12:20 | Đã xem: 1593 lần | Download: 261 lần | Phiên bản: 2 bè
Trở về - Tuấn Kim Trở về - Tuấn Kim

Lạy Cha! Con đã lỗi phạm đến trời và đến Cha. Con không đáng được gọi là con Cha nữa

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 24/01/2016 12:14 | Đã xem: 697 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: 2 bè
Chân dung tình yêu - Tuấn Kim Chân dung tình yêu - Tuấn Kim

Kìa ai đang mang thập giá xác thân tả tơi máu hồng tuôn rơi. Kìa ai bao lần gục ngã nước mắt

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 24/01/2016 12:11 | Đã xem: 975 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình Giêsu - Việt Dũng Tình Giêsu - Việt Dũng

Khi tôi vô tâm, một lần kia đóng đinh thập giá. Ngay trong cơn đau, Người nhìn tôi ánh mắt

Tác giả: Lê Việt Dũng | Gửi lên: 24/01/2016 10:21 | Đã xem: 832 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 1 bè
Sám hối (3) Sám hối (3)

Nơi vực sâu một người tội lỗi vươn tới ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hòa chan hòa. Nguyện

Tác giả: Lm. Quang Uy - Tiến Lộc | Gửi lên: 24/01/2016 09:44 | Đã xem: 4660 lần | Download: 1575 lần | Phiên bản: 2 bè
Đỉnh yêu thương - Thanh Lâm Đỉnh yêu thương - Thanh Lâm

Ngài vác cây thập giá chiều Canvê bước chân não nề, Ngài từng bước lên đỉnh cao: đỉnh yêu

Tác giả: Thanh Lâm | Gửi lên: 23/01/2016 16:39 | Đã xem: 2291 lần | Download: 523 lần | Phiên bản: 2 bè
Bước Người đi qua - Hoàng Đức Bước Người đi qua - Hoàng Đức

Đã có một lần Người sinh ra nơi trần thế. Đã có một lần Người sinh ra trong khó nghèo. Đã có

Tác giả: Lm. Hoàng Đức | Gửi lên: 23/01/2016 16:18 | Đã xem: 927 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: 1 bè
Đơn hành Đơn hành

Mênh mang mênh mang biển trần gian lênh đênh tháng năm. Thênh thang thênh thang đường

Tác giả: Thanh Lâm | Gửi lên: 23/01/2016 12:05 | Đã xem: 790 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 1 bè
Sẽ đến lúc Sẽ đến lúc

Sẽ đến lúc anh phải dang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn anh đến nơi, nơi anh chằng

Tác giả: Lm. Mạnh Hùng | Gửi lên: 23/01/2016 12:03 | Đã xem: 1123 lần | Download: 75 lần | Phiên bản: 1 bè
Trở về - Mạnh Hùng Trở về - Mạnh Hùng

Bước chân trở về, trở về với Cha. Lòng con muốn khóc, khóc cho những ngày qua. Một lần

Tác giả: Lm. Mạnh Hùng | Gửi lên: 23/01/2016 11:58 | Đã xem: 3428 lần | Download: 702 lần | Phiên bản: 2 bè
Tự hối - Đức Hùng Tự hối - Đức Hùng

Bao năm tháng sống trong tình Cha, nhưng sao con vẫn thấy xa lạ. Con như người anh cả thuở

Tác giả: Lê Đức Hùng | Gửi lên: 23/01/2016 11:54 | Đã xem: 811 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 1 bè
Tiếng gà gáy Tiếng gà gáy

Gà gáy, gà gáy, đêm nào gà đã gáy, đêm nào vì yếu đuối, ba lần Người nói dối chối từ Giêsu

Tác giả: Ý Vũ | Gửi lên: 16/01/2016 09:06 | Đã xem: 937 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 1 bè
Vươn tới - Ý Vũ Vươn tới - Ý Vũ

Vì đời con vẫn còn dừng lại bên khổ hình nơi đức tin lưng chừng nên thánh giá vẫn ngả

Tác giả: Ý Vũ | Gửi lên: 15/01/2016 22:23 | Đã xem: 798 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Chén đắng - Ý Vũ Chén đắng - Ý Vũ

Chúa có biết chất ngất giữa tâm tư muộn phiền. Chúa có biết nuốt nhức lúc thập hình oan khiên

Tác giả: Ý Vũ | Gửi lên: 14/01/2016 10:05 | Đã xem: 3137 lần | Download: 897 lần | Phiên bản: 1 bè
Mưa rơi Mưa rơi

Mưa rơi rơi lòng con tuôn rơi. Giọt nước mắt khóc theo dòng đời. Thương nơi quê xa chị con

Tác giả: Ý Vũ - Hạnh Cúc | Gửi lên: 14/01/2016 09:47 | Đã xem: 685 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh giá tình yêu (2 bè) Thánh giá tình yêu (2 bè)

Thánh giá tình yêu, vượt qua thương khó. Thánh giá tình yêu, Ngài sẽ sống lại. Thánh giá tình

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 12:05 | Đã xem: 844 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 2 bè
Ôi Thánh Giá huy hoàng Ôi Thánh Giá huy hoàng

Ôi cao quí thay, ôi huy hoàng thay dáng hình của cây Thập giá. Cây không giống cây trong

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 12:04 | Đã xem: 927 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Giọt lên ăn năn Giọt lên ăn năn

Vọng từ thung lũng thật sâu, âm u tăm tối, con cầu xin Chúa. Chúa ơi đừng chấp tội con mà

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 12:00 | Đã xem: 792 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 2 bè
Chỉ là tro bụi Chỉ là tro bụi

Con vẫn biết con chỉ là kiếp tro bụi. Con vẫn nhớ thân con là bụi đất hư vô. Chúa thương tình

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 21/12/2015 11:59 | Đã xem: 968 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 1 bè
Thập Giá hy sinh Thập Giá hy sinh

Ôi! thương con xưa Ngài chết cho con, kìa Thập Giá đã gánh muôn vàn tội tình.. Ôi! hy sinh

Tác giả: Hạt Cát | Gửi lên: 21/12/2015 11:59 | Đã xem: 942 lần | Download: 50 lần | Phiên bản: hợp xướng
Xa mặt trời (2) Xa mặt trời (2)

Sống kiếp phong trần say đắm. Bao đam mê thoáng qua nhanh. Lối dẫn đưa vào sa đọa mà

Tác giả: Hoàng Nam | Gửi lên: 21/12/2015 11:58 | Đã xem: 1185 lần | Download: 141 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh Giá đồi chơ vơ Thánh Giá đồi chơ vơ

Ngày Chúa chết đi Thánh Giá đồi chơ vơ chịu đớn đau nhiều, Người không thở than chi. Ai

Tác giả: Hoàng Nam | Gửi lên: 21/12/2015 11:57 | Đã xem: 762 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Lạy Chúa trên cao Lạy Chúa trên cao

Lạy Chúa trên cao con xin cúi đầu xót xa nhiều rồi thao thức bao đêm dài đắng cay ngọt bùi

Tác giả: Hoàng Nam | Gửi lên: 21/12/2015 11:56 | Đã xem: 1031 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Đứa con tôi tớ Đứa con tôi tớ

Cha ơi con đã xúc phạm đến Trời và đến cha. Con không đáng gọi là con cha nữa đâu. Xin

Tác giả: BVL | Gửi lên: 21/12/2015 11:55 | Đã xem: 800 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 1 bè
Những chiếc mạng nhện Những chiếc mạng nhện

Mới quét chiều hôm qua, hôm nay kín tất cả. ôi mạng nhện tội đời, ôi mạng nhện đam mê. Mới

Tác giả: Lm. Xuân Thảo | Gửi lên: 21/12/2015 11:54 | Đã xem: 1228 lần | Download: 69 lần | Phiên bản: 4 bè
Yêu chỉ vì yêu Yêu chỉ vì yêu

Yêu con Chúa ngoảnh mặt sao đành, xin Ngài đến đồng hành với con. Thương con Ngài thứ

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 11:50 | Đã xem: 679 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin Chúa dủ thương Xin Chúa dủ thương

Sau bao năm phiêu bạt về xin Chúa thứ tha. Bao lỗi lầm đã qua nước mắt ăn năn nhạt nhòa. Nhớ

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 11:49 | Đã xem: 953 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Trở về đi - Duy Linh Trở về đi - Duy Linh

Cùng với Chúa con đi vào sa mạc âm u. Trong âm thầm giữa đồi cát trắng mênh mông. Lắng

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 11:47 | Đã xem: 909 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Tiếng gọi màu tím Tiếng gọi màu tím

Màu tím hoa sim nhắc con nhớ Chúa chịu khổ hình. Đồi vắng Canvê nơi mà Chúa đã chịu

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 11:46 | Đã xem: 756 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Giêsu bông hồng thắm tình Giêsu bông hồng thắm tình

Chiều trên đồi Canvê nghe gió rít não nề. Chiều trên đồi loang máu . Không còn ai ở lại để khóc

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 11:44 | Đã xem: 755 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin vâng ý Cha (2 bè) Xin vâng ý Cha (2 bè)

Chén đắng này Cha dành cho con uống, cho cuộc đời khỏi bao tội lỗi, lạy Cha con theo ý Cha

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:50 | Đã xem: 903 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin vâng lời Ngài Xin vâng lời Ngài

Biết bao lần con sa vào tội lỗi ham vui say cuộc sống đầy bon chen. Đã không tròn lời con hứa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:49 | Đã xem: 1114 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin đổi thay Xin đổi thay

Xin đổi thay trái tim khô cằn sỏi đá. Xin rửa sạch vết nhơ bao năm trong đời. Cho con được

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:43 | Đã xem: 765 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin dủ lòng thương - Đình Ân Xin dủ lòng thương - Đình Ân

Chúa ơi xin dủ lòng thương, xin thương xót chúng con vì chúng con bao lần sa ngã đắc tội

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:42 | Đã xem: 951 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: 2 bè
Vinh dự nơi Thập Giá Vinh dự nơi Thập Giá

Con xin chịu cùng đóng đinh với Chúa. Nên tuy là con sống, con sống mà là Chúa đang sống

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:40 | Đã xem: 842 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình Cha - Đình Ân Tình Cha - Đình Ân

Từ lâu con đi dông dài bao năm miệt mài phá hết gia tài của cha. Đời con như bao cánh chim

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:34 | Đã xem: 1382 lần | Download: 196 lần | Phiên bản: 2 bè
Thật lòng về với Chúa Thật lòng về với Chúa

Thật lòng về với Chúa đi, thật lòng đừng hối tiếc chi. Cuộc đời này sẽ chóng qua ích gì khi

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:33 | Đã xem: 877 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Thập Giá Đức Kitô (thứ 5 tuần thánh) Thập Giá Đức Kitô (thứ 5 tuần thánh)

Thập Giá Đức Kitô nguồn ơn cứu độ của chúng ta ngày nay. Thập Giá Đức Kitô nguồn sống

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:31 | Đã xem: 1154 lần | Download: 112 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh Giá trung tín - Đình Ân Thánh Giá trung tín - Đình Ân

Ôi Thánh Giá trung tín là cây cao quý hơn mọi cây. Không có rừng nào có cây trái hoa lá như

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:28 | Đã xem: 2388 lần | Download: 607 lần | Phiên bản: 2 bè
Suy gẫm luật Chúa Suy gẫm luật Chúa

Ai đêm ngày suy gẫn luật Chúa sẽ đâm hoa kết quả đúng mùa. Người suy gẫm luật của Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:24 | Đã xem: 767 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Nhờ cây Thánh Giá Nhờ cây Thánh Giá

Nhờ cây Thánh Giá mà loài người được ơn cứu rỗi. Nhờ cây Thánh Giá mà loài người được ơn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:23 | Đã xem: 1290 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Nay con trở về - Đình Ân Nay con trở về - Đình Ân

Nay con trở về, Nay con trở về xin Chúa hãy thứ tha. Bao năm đi hoang nay con trở về xin

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:22 | Đã xem: 887 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Một niềm cậy tin Một niềm cậy tin

Con đâu phải là thần thánh, con đây là người trần gian nên đôi khi yếu đức tin. Ôi thân phận

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:21 | Đã xem: 793 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời Chúa phán dạy Lời Chúa phán dạy

Từ trong đám mây có tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:19 | Đã xem: 1941 lần | Download: 257 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời cầu thiết tha Lời cầu thiết tha

Chúa yêu thương mọi loài và không ghét bỏ ai. Chúa sinh nên muôn vật tạo dựng ra con người

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:17 | Đã xem: 730 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 2 bè
Lạy Cha - Đình Ân Lạy Cha - Đình Ân

Lạy Cha nếu chén này không thể qua được mà con phải uống thì xin theo ý Cha. Cha không

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:15 | Đã xem: 669 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 1 bè
Kính thờ Thánh Giá Kính thờ Thánh Giá

Xướng: Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian. Đáp: Chúng ta hãy đến bái thờ.

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:11 | Đã xem: 3047 lần | Download: 1081 lần | Phiên bản: 2 bè
Hoan hô Chúa (2 bè) Hoan hô Chúa (2 bè)

Xưa Chúa vào thanh thánh Sion, dân Do Thái tung hô chào đón tiên báo người phục sinh hiển

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:09 | Đã xem: 630 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Hoan hô (Chúa nhật lễ lá) Hoan hô (Chúa nhật lễ lá)

Hoan hô, hoa hô nào cùng hoan hô con vua Đavít. Chúc tụng, ngợi khen vua Israel, Đấng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:08 | Đã xem: 1036 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy xức tro (2 bè) Hãy xức tro (2 bè)

Hãy xức tro và ăn chay khóc than vì tội lỗi đã phạm cùng Chúa. Hãy đổi thay đời sống cầu xin

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:06 | Đã xem: 1311 lần | Download: 138 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy thật lòng Hãy thật lòng

Hãy thật lòng trở về với Chúa hôm nay. Đừng xé áo hãy xé tâm hồn mong Chúa thương tình

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:05 | Đã xem: 3615 lần | Download: 1494 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy nhớ mình Hãy nhớ mình

Hãy nhớ mình là từ vụi đất và sẽ trở về bụi tro. Hãy nhớ mình là từ bụi đất và sẽ trở về bụi tro

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:03 | Đã xem: 996 lần | Download: 50 lần | Phiên bản: 2 bè
Gỗ êm ái (2) Gỗ êm ái (2)

Ôi gỗ êm ái, gỗ mang thân đóng đinh dịu dàng. Hãy ca hát chiến thắng của Chúa oai hùng trên

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:02 | Đã xem: 752 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Gỗ êm ái (1) Gỗ êm ái (1)

Ôi gỗ êm đềm, êm đềm. Gỗ mang thân đóng đinh dịu dàng. Chúa đã hiến thân mình trên thập

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 22:00 | Đã xem: 886 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 4 bè
Dân ta hỡi - Đình Ân Dân ta hỡi - Đình Ân

Dân Ta hỡi! Ta đã làm gì ngươi? Khiến ngươi phiền lòng, trả lời cho Ta. Dân Ta hỡi! Dân Ta

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 21:58 | Đã xem: 918 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: 2 bè
Dân Do Thái (Rước lá) Dân Do Thái (Rước lá)

Dân Do Thái cầm ngành ô liu đi đón Chúa và reo vang lời ca rằng: hoan hô (nào cùng) hoan

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 21:56 | Đã xem: 1376 lần | Download: 138 lần | Phiên bản: 2 bè
Con xưng tụng Chúa - Đình Ân Con xưng tụng Chúa - Đình Ân

Con xưng tụng Chúa, ca danh Chúa đến ngàn thu. Con xưng tụng Ngài, ngợi khen Chúa suốt

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 21:55 | Đã xem: 680 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Con đã xúc phạm Con đã xúc phạm

Ta đã vô tình phạm tội thì mau hãy ăn năn chừa thật. Vì lỡ giờ chết ngay bên mình không kịp

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 21:53 | Đã xem: 692 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúng con tôn thờ Chúng con tôn thờ

Chúng con tôn thờ (đoàn con) hát ca ngợi khen Chúa. Chính cây thánh giá (chính cây) thánh

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 21:51 | Đã xem: 732 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa rửa chân (nghi thức rửa chân) Chúa rửa chân (nghi thức rửa chân)

Chúa mà con rửa chân cho con sao, Chúa ơi! Chúa ơi! Nếu Thầy không rửa chân con, con

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 21:46 | Đã xem: 1552 lần | Download: 262 lần | Phiên bản: 1 bè
Bên dòng sông - Đình Ân Bên dòng sông - Đình Ân

Bên dòng sông Babylon ta ngồi thương nhớ Sion. Qua bao nhiêu năm lưu đầy ta thương nhớ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 21:42 | Đã xem: 723 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Từ núi sọ xưa Từ núi sọ xưa

Còn gì cao quý và thiết tha bằng lời xin vâng đẹp ý Cha, của Con Chúa Trời đã hiến trao trên

Tác giả: Ý Vũ | Gửi lên: 18/12/2015 20:27 | Đã xem: 1577 lần | Download: 262 lần | Phiên bản: 1 bè
Bên bờ sông (2 bè) Bên bờ sông (2 bè)

Bên bờ sông Babylon đàn ta treo trên cành dương liễu. Tiếng ta khóc nỉ non thương quê

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 20:17 | Đã xem: 713 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Bao năm qua Bao năm qua

Bao năm qua con miệt mài sống trong tội đầy. Ham vui say cuộc sống mới quên cả đức tin

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 20:16 | Đã xem: 767 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 2 bè
Hóa công lạy Chúa xót thương Hóa công lạy Chúa xót thương

Hóa công lạy Chúa xót thương lắng nghe kinh nguyện thấm dòng lệ rơi. Lòng chay thống thiết

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:32 | Đã xem: 625 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 1 bè
Niềm đau và thập giá Niềm đau và thập giá

Ngàn trùng biền biệt trôi đi con kêu lên Cha nhân từ. Lệ sầu buồn tràn mi mắt Chúa ơi, Ngài

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:41 | Đã xem: 852 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 2 bè
Dòng máu Giêsu Dòng máu Giêsu

Một chiều tím u buồn che khắp trần gian. Kìa thập giá trên ngọn đồi Gôn gô ta. Lúc Chúa

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:13 | Đã xem: 1209 lần | Download: 101 lần | Phiên bản: 2 bè
Con sẽ trở về - Duy Tùng Con sẽ trở về - Duy Tùng

Một chiều trên đồi Canvê thánh giá Chúa vác nặng nề. Thân Chúa tan nát ê chề mà con mãi

Tác giả: Văn Duy Tùng | Gửi lên: 16/12/2015 22:23 | Đã xem: 1092 lần | Download: 62 lần | Phiên bản: 2 bè
Đường Thập Giá đường hy vọng Đường Thập Giá đường hy vọng

Đường con đi qua bao đắng cay, quên đi tháng ngày mi hoen ướt mềm. Tình vụt bay qua như

Tác giả: Trần Đăng Tuấn | Gửi lên: 16/12/2015 19:23 | Đã xem: 2321 lần | Download: 420 lần | Phiên bản: 2 bè
Trở về đi (2 bè) Trở về đi (2 bè)

Hãy trở về đi, trở về với Cha đang ngóng đợi chờ. Trở về đi làm hòa cùng Cha xin ơn thứ tha

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 11:08 | Đã xem: 1040 lần | Download: 78 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình yêu Giêsu - Từ Duyên Tình yêu Giêsu - Từ Duyên

Vào chiều đó trên đồi cao kia Giêsu gục ngã treo thân thập hình dang cánh tay rộng toàn thân

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 11:07 | Đã xem: 1147 lần | Download: 98 lần | Phiên bản: 2 bè
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 275
  • Khách viếng thăm: 270
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 51974
  • Tháng hiện tại: 212603
  • Tổng lượt truy cập: 59309352