Nhà bảo trợ chính

Bài ca bác ái (PDF & PPT) Bài ca bác ái (PDF & PPT)

Trong tình thương Chúa là Cha anh em ta hãy mến thương nhau mến thương chân thành thiết tha mến thương trong tình đậm đà

Tác giả: Minh Tâm | Gửi lên: 04/04/2021 18:04 | Đã xem: 142 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Sống Tin Mừng hôm nay Sống Tin Mừng hôm nay

Cùng đi, cùng đi với Chúa! Cùng nhau, cùng nhau dấn bước! Đem tình yêu thương xây dựng

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 08:58 | Đã xem: 876 lần | Download: 68 lần | Phiên bản: 2 bè
Niềm vui Tin Mừng Niềm vui Tin Mừng

Nào ta theo Chúa đi vào cuộc đời. Nào ta theo Chúa loan tin bình an. Cùng với Chúa đi, đi vào

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 08:57 | Đã xem: 905 lần | Download: 85 lần | Phiên bản: 2 bè
Hân hoan loan truyền Tin Mừng Hân hoan loan truyền Tin Mừng

Được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Chúa Kitô, ta ra đi hân hoan loan truyền Tin Mới. Được

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 08:54 | Đã xem: 746 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 2 bè
Đi trong an bình Đi trong an bình

Giêsu! tay Người nhẹ đỡ nâng. Giêsu! tình yêu Chúa luôn bao bọc nhân gian. Ngài ban bình

Tác giả: Peter Lutkin - N. Q. Đ | Gửi lên: 13/02/2016 16:22 | Đã xem: 1185 lần | Download: 131 lần | Phiên bản: hợp xướng
Xin thánh hóa gia đình (1) Xin thánh hóa gia đình (1)

Gia đình con bao ngày tháng qua mong được sống trên thuận dưới hòa. Hạnh phúc cứ còn xa

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:15 | Đã xem: 657 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: 1 bè
Xin thánh hóa gia đình (2) Xin thánh hóa gia đình (2)

Lạy Chúa xin thánh hóa gia đình chúng con, chiếu ngọn lửa thiêng xua tan bóng đên nghi ngờ

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:14 | Đã xem: 977 lần | Download: 114 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin phái thợ gặt Xin phái thợ gặt

Bên tai tiếng Chúa phán xưa lúa đã chín nhiều trên cánh đồng mênh mông. Mau xin Chúa phái

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:13 | Đã xem: 501 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Về mà kể lại Về mà kể lại

Về mà kể cho nhau nghe những gì Chúa đã làm cho: Chúa đã cho đôi tai này được nghe bao

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:12 | Đã xem: 499 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Theo dấu chân Ngài - Duy Linh Theo dấu chân Ngài - Duy Linh

Những con đường dài Ngài đã qua còn in dấu chân kỷ niệm. Bao gian nan rồi cũng qua, giờ

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:11 | Đã xem: 704 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 1 bè
Sống với niềm tin Sống với niềm tin

Giai điệu du dương mà không giúp nâng hồn lên. Cũng tựa mây bay lang thang đi mãi không

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:10 | Đã xem: 587 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Quyền uy Chúa Quyền uy Chúa

Quyền uy Chúa bao phủ tràn lan khắp muôn nơi địa cầu. Nào lên tiếng ca mừng, cùng tôn vinh

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:10 | Đã xem: 546 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 2 bè
Nợ tình yêu Nợ tình yêu

Đừng mắc nợ nhau điều gì trừ ra lòng thương mến. Vì yêu thương là luật Chúa truyền ban

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:09 | Đã xem: 584 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Lễ đã xong - Duy Linh Lễ đã xong - Duy Linh

Lễ đã xong anh em ta đi về đem bình an của Chúa đến mọi nơi. Vui ra đi đến khắp thôn làng

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:08 | Đã xem: 766 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy mở miệng con Hãy mở miệng con

Hãy mở miệng con để con biết cảm tạ. Hãy mở miệng con cho đời con reo ca. Hãy mở miệng

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:07 | Đã xem: 519 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 2 bè
Gia tài để lại Gia tài để lại

Gia tài Chúa trao cho con là ngọn đuốc đức tin trong hồn. Tin vào quyền Chúa trên cao. Tin

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:06 | Đã xem: 466 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 1 bè
Đường về nhà Cha Đường về nhà Cha

Đường về nhà Cha hôm nay có cờ hoa tung bay trong niềm tin mến dâng đầy. Đường về nhà

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:05 | Đã xem: 1037 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: 2 bè
Dậy mà đi Dậy mà đi

Dậy mà đi hãy dậy mà đi, đi trong đổi mới, đi trong an bình. Đi mà đừng trở lại đường xưa

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:04 | Đã xem: 617 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Cùng với Chúa Cùng với Chúa

Xin cảm tạ Chúa đã đến thăm con. Ban xuống muôn ơn bồi dưỡng xác hồn. Giờ con ra về

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:03 | Đã xem: 535 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Cất bước lên đường - Duy Linh Cất bước lên đường - Duy Linh

Anh em đã nhận lời gieo trong lòng là lời yêu thương. Anh em đã nhận lời gieo trong lòng là

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 10:02 | Đã xem: 548 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 3 bè
Lễ đã xong rồi Lễ đã xong rồi

Lễ đã xong rồi chúng con ra về xin tạ ơn Chúa. Lễ đã xong rồi chúng con ra đi làm nhân chứng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 20:14 | Đã xem: 794 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúng con ra về Chúng con ra về

Chúng con ra về lòng tạ ơn Chúa tri ân Chúa. Chúng con ra về lòng tạ ơn Chúa tri ân Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 20:13 | Đã xem: 1036 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh lễ xong rồi Thánh lễ xong rồi

Thánh lễ xong rồi lòng con sướng vui. Chân bước rộn ràng niềm tin thắm tươi. Hát vang lên

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:55 | Đã xem: 751 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Sống chứng nhân - Viễn Xứ Sống chứng nhân - Viễn Xứ

Lạy Chúa lễ đã xong cảm mến ơn Ngài. Lòng con nỗi hân hoan ngập trên muôn lối. Tình Chúa

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:50 | Đã xem: 810 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Bước đường ta đi Bước đường ta đi

Người về trong khó nghèo, Người về trong gió sương. Người chỉ có tình thương với nguyện

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 03/12/2015 09:04 | Đã xem: 490 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh lễ trong cuộc đời Thánh lễ trong cuộc đời

Cuộc đời là thánh lễ cho đời con sống trong yêu thương. Cuộc đời là tiếng hát cho đời con chứa

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 01/12/2015 09:51 | Đã xem: 898 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh lễ đã hết - Nguyễn Duy Thánh lễ đã hết - Nguyễn Duy

Thánh lễ đã hết rồi ta hãy về đi thôi. Chung lời tạ ơn Chúa vì Ngài mến thương ta. Thánh lễ

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 01/12/2015 09:50 | Đã xem: 906 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: 1 bè
Sống chứng nhân (2 bè) Sống chứng nhân (2 bè)

Ta ra về trong hy vọng của Đức Kitô muôn đời trong an bình trong hạnh phúc Thiên Chúa ban tặng cho ta muôn muôn đời Danh Thiên Chúa soi đường ta đi khắp nơi sống chứng nhân ta sống trong tình yêu thương

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 01/12/2015 09:48 | Đã xem: 3247 lần | Download: 695 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời nguyện kết lễ Lời nguyện kết lễ

Giờ đây chúng con ra về giã từ thánh đường yêu dấu. Nhưng có Chúa trong con, con đem Chúa

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 01/12/2015 09:47 | Đã xem: 666 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 1 bè
Lên đường - Nguyễn Duy Lên đường - Nguyễn Duy

Xin sai chúng con lên đường loan truyền bình an của Chúa. Xin cho chúng con trở thành con

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 01/12/2015 09:45 | Đã xem: 1458 lần | Download: 164 lần | Phiên bản: 1 bè
Đi reo tin mừng Đi reo tin mừng

Anh em đã lãnh nhận lời gieo trong lòng, chính lời Thiện Chúa yêu thương. Anh em hãy bước

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 29/11/2015 00:28 | Đã xem: 924 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh lễ cuộc đời - Lữ Hành Thánh lễ cuộc đời - Lữ Hành

Thánh lễ đã hết rồi đoàn con dâng lời chào Chúa. Thánh lễ cuộc đời đoàn con tiếp tục dâng

Tác giả: Lữ Hành | Gửi lên: 24/11/2015 00:04 | Đã xem: 1063 lần | Download: 134 lần | Phiên bản: 1 bè
Ra về bình an Ra về bình an

Thánh lễ đã hết chúng con về Chúa nhé. Con cám ơn Ngài mãi mãi. Nguyện Chúa dẫn lối đưa

Tác giả: Lữ Hành | Gửi lên: 23/11/2015 23:58 | Đã xem: 689 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Ta vào đời Ta vào đời

Lễ vừa xong sắp rời đây ta vào đời đem Tin Mừng, đêm Tin Lành đi khắp nơi. Bao Lời Chúa

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 15:21 | Đã xem: 692 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: Mt. 18 - 2 bè
Xin chào Chúa Xin chào Chúa

Xin chào Chúa chúng con ra về đem theo Lời Chúa sống giữa cuộc đời, xứng là con của Đức

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 09/11/2015 01:07 | Đã xem: 509 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: 2 bè
Tạ ơn Chúa - Hải Nguyễn Tạ ơn Chúa - Hải Nguyễn

Lễ đã xong chúc anh chị em phước lành, ra về trong bình an của Chúa. Tạ ơn Chúa chúng con

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 09/11/2015 01:06 | Đã xem: 490 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin sai chúng con Xin sai chúng con

Xin sai chúng con đi vào đồng lúa chín. Bông thơm ngát hương đang chờ đến gặt về. Hạt to

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 00:48 | Đã xem: 712 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình yêu Chúa thúc bách Tình yêu Chúa thúc bách

Tình yêu Chúa thúc bách con mau lên đường. Tình yêu Chúa hối thúc con rao Tin Mừng làm

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 00:45 | Đã xem: 653 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 1 bè
Ngài sai con đi - Công Huỳnh Ngài sai con đi - Công Huỳnh

Ngài đã sai con đi rao Tin Mừng muôn nơi. Vào đời loan tin vui Chúa cứu độ con người. Lòng

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 00:43 | Đã xem: 699 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: 1 bè
Loan báo Tin Mừng - Công Huỳnh Loan báo Tin Mừng - Công Huỳnh

Thánh lễ đã xong rồi con cả tạ ơn Chúa nhiều. Chính Chúa ban tặng thêm nguồn sức sống tình

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 00:42 | Đã xem: 643 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 1 bè
Dâng khúc cảm tạ Dâng khúc cảm tạ

Hòa khúc ca xin tạ ơn Ngài vì đã ban muôn ngàn hồng phúc. Nhờ tiệc thánh thần lương dưỡng

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 00:40 | Đã xem: 1421 lần | Download: 324 lần | Phiên bản: 1 bè
Cùng Mẹ tạ lễ Cùng Mẹ tạ lễ

Cùng Mẹ con tạ lễ vì ơn phúc Chúa ban triền miên. Cùng Mẹ con tạ ơn những ân huệ nào lấy

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 00:39 | Đã xem: 3506 lần | Download: 1402 lần | Phiên bản: 1 bè
Chứng nhân Chúa Kitô Chứng nhân Chúa Kitô

Thánh lễ đã xong ta lên đường vào đời. Có Chúa dẫn đưa loan tin mừng cứu rỗi. Chứng tá

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 00:37 | Đã xem: 1484 lần | Download: 246 lần | Phiên bản: 1 bè
Tâm tình sống Tâm tình sống

Ta ra về trong tâm tình đổi mới, trong ước muốn thánh thiện, trong hành động chính ngay

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 22:31 | Đã xem: 1161 lần | Download: 142 lần | Phiên bản: 1 bè
Sống tình hiệp thông Sống tình hiệp thông

Trong tình yêu mến Chúa ta vui sống tình hiệp thông, cho nhau tất cả tấm lòng cùng nhau xây

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 22:29 | Đã xem: 1814 lần | Download: 166 lần | Phiên bản: 1 bè
Sống cho Tin Mừng Sống cho Tin Mừng

Tình yêu vang vọng mọi nơi Chúa đã cất tiếng kêu mời. Mau mau ta cất bước lên đường gieo

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 22:26 | Đã xem: 1897 lần | Download: 426 lần | Phiên bản: 2 bè
Cho một tình yêu - Thái Nguyên Cho một tình yêu - Thái Nguyên

Tình yêu Chúa nung nấu tim con, lời của Chúa thắp sáng đời con. Con vui lên đường phấn đấu

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/10/2015 22:19 | Đã xem: 1543 lần | Download: 264 lần | Phiên bản: 1 bè
Tạ lễ (đệm đàn) Tạ lễ (đệm đàn)

Thánh lễ đã hết chúng con ra về, tâm tư hân hoan reo mừng trong Chúa. Xin tạ ơn Chúa muôn

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 10/10/2015 00:30 | Đã xem: 712 lần | Download: 69 lần | Phiên bản: bản đệm đàn
Xin tạ ơn (hợp xướng) Xin tạ ơn (hợp xướng)

Xin tạ ơn Người đã cho tôi năm tháng tuyệt vời, một đời nỗi buồn nỗi vui chiều hôm ban mai

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 29/09/2015 01:05 | Đã xem: 911 lần | Download: 102 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Tôn vinh cảm tạ hồng ân (2) Tôn vinh cảm tạ hồng ân (2)

Ngài là Thiên Chúa toàn thế giới vang tiếng ca, là Cha nhân lành khắp nơi khâm sùng, khâm sùng

Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn | Gửi lên: 29/09/2015 01:00 | Đã xem: 710 lần | Download: 52 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Khúc ca tri ân cảm tạ Khúc ca tri ân cảm tạ

Chân thành con cất tiếng ca khúc ca tri ân cảm tạ, tri ân cảm tạ những hồng ân Chúa ban cho

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 28/09/2015 23:22 | Đã xem: 908 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Tin cậy mến (hợp xướng) Tin cậy mến (hợp xướng)

Chúa đã sinh nên mọi loài lòng con đắm say. Dẫu con tuy chưa gặp Người, niềm tin này chẳng đổi

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 28/09/2015 23:10 | Đã xem: 697 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: Chưa biết
Cánh diều con Cánh diều con

Cánh diều con bay lên từng ngày, bay lên bay cao lên tới quê Trời an vui trong Chúa muôn đời

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 26/09/2015 22:55 | Đã xem: 484 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lên đường cùng Giêsu Lên đường cùng Giêsu

Lễ ra hết ta lên đường cùng Giêsu đi về muôn hướng. Lễ ra hết ta lên đường cùng Giêsu đi khắp

Tác giả: Sr. Hương Đan | Gửi lên: 26/09/2015 22:54 | Đã xem: 1023 lần | Download: 111 lần | Phiên bản: Chưa biết
Say men hồng ân (2) Say men hồng ân (2)

Con dâng, tâm tình lên Thiên Chúa, muôn đời xin cảm mến tri ân. Trải qua bao thế hệ và mãi

Tác giả: Sơn Dương | Gửi lên: 26/09/2015 22:53 | Đã xem: 530 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Chưa biết
Gương Nazaret Gương Nazaret

Tôi không đứng bên lề cuộc đời buồn mây trôi sầu hoa rơi. Tôi không đứng trông người quanh

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 26/09/2015 22:51 | Đã xem: 516 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Chưa biết
Kinh mặn Kinh mặn

Xin cho con là muối để ướp mặn cuộc đời. Đừng để muối con nhạt kẻo vô dụng Chúa ơi

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 26/09/2015 22:50 | Đã xem: 465 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tha thiết xin vâng Tha thiết xin vâng

Con xin vâng là con xin vâng, con xin vâng là con xin vâng. Xin Chúa cứ thực hiện điều gì Chúa

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 26/09/2015 22:49 | Đã xem: 450 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đi trong cuộc sống mới Đi trong cuộc sống mới

Ta cùng bước đi, đi trong cuộc sống mới, ta được sống lại cùng với Chúa Kitô. Trong phép rửa

Tác giả: Lm. Oanh Sông Lam | Gửi lên: 26/09/2015 22:48 | Đã xem: 500 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Chưa biết
Kinh tạ lễ - Nguyễn Duy Kinh tạ lễ - Nguyễn Duy

Tạ ơn Chúa chúng con ra về hoan ca trong cuộc đời nhân chứng. Tạ ơn Chúa chúng con nhịp bước

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 26/09/2015 22:46 | Đã xem: 2897 lần | Download: 869 lần | Phiên bản: Chưa biết
Niềm xác tín Niềm xác tín

Niềm tin kiên vững, Chúa khắc ghi trong lòng chúng con khơi nguồn sự sống viên mãn cho muôn tâm hồn

Tác giả: Sr. Hiền Hòa | Gửi lên: 26/09/2015 22:43 | Đã xem: 592 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh lễ nối dài Thánh lễ nối dài

Cúi đầu chào Chúa chúng con ra về, từ đây đời con sẽ là một thánh lễ nối dài. Cúi đầu chào Chúa

Tác giả: Xuân Đàn | Gửi lên: 26/09/2015 22:41 | Đã xem: 711 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Chưa biết
Có Chúa song hành Có Chúa song hành

Thánh lễ đã xong, đoàn con sánh vai lên đường, gói trọn hành trang tin yêu với lòng say mến. Ra

Tác giả: Hải Ánh | Gửi lên: 26/09/2015 22:40 | Đã xem: 1366 lần | Download: 152 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ta ra về - Hải Ánh Ta ra về - Hải Ánh

Ta ra về trong tâm tình sống vui. Cuộc đời xin là nhân chứng nước trời. Ta ra về sống tinh thần

Tác giả: Hải Ánh | Gửi lên: 26/09/2015 22:39 | Đã xem: 490 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Lễ kết nối Thánh Lễ kết nối

Thánh Lễ đã kết nối cuộc đời, ôi cao vời! Cuộc lữ hành trần thế hoa nở trên môi. Ra đi đem

Tác giả: Hải Ánh | Gửi lên: 26/09/2015 22:38 | Đã xem: 484 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lời tạ ơn - Thanh Bình Lời tạ ơn - Thanh Bình

Trước khi lên đường con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Khi con trên đường xin Cha thương phù hộ

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 26/09/2015 22:32 | Đã xem: 499 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ngàn lời tri ân Ngàn lời tri ân

Từ sáng tinh mơ cho đến chiều tà lòng Chúa thương con thắm thiết bao la. Chúa ơi con biết làm

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 26/09/2015 22:31 | Đã xem: 450 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lễ hết rồi Lễ hết rồi

Thánh lễ hết rồi ta cùng về thôi, mang trong con tim ánh sáng Chúa Trời. Yêu thương chan hòa

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 26/09/2015 22:29 | Đã xem: 626 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ra về trong an bình - Viết Chung Ra về trong an bình - Viết Chung

Ra về, ra về trong an bình của chính Đức Kitô, chúng con ra về mang theo lời Chúa. Đi gieo

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 26/09/2015 22:28 | Đã xem: 645 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: Chưa biết
Cảm tạ Chúa - Nguyễn Duy Cảm tạ Chúa - Nguyễn Duy

Con cảm tạ Chúa chúng con ra về tâm tư suy niệm tình thương của Chúa. Chỉ vì chúng con Chúa

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 26/09/2015 22:26 | Đã xem: 485 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Chưa biết
Nhân chứng Nhân chứng

Thánh lễ đã xong hân hoan chúng con ra về đi sâu vào lòng nhân thế mang theo nguồn mạch thánh lễ

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 26/09/2015 22:23 | Đã xem: 506 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hãy ở trong tình yêu của Thầy Hãy ở trong tình yêu của Thầy

Hãy ở lại trong tình yêu, ở trong tình yêu của Chúa. Hãy ở lại trong tình yêu, đường dài có Chúa dẫn đưa

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 26/09/2015 22:12 | Đã xem: 904 lần | Download: 110 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tin yêu ca - Nguyễn Thắng Tin yêu ca - Nguyễn Thắng

Dù sống trong lao nhọc, dù chết nơi tù đày, lòng tôi vẫn tin mãi rằng Chúa chết cho tôi. Không

Tác giả: Nguyễn Thắng | Gửi lên: 26/09/2015 22:10 | Đã xem: 1606 lần | Download: 307 lần | Phiên bản: 2 bè
Vững tin Chúa Vững tin Chúa

Tôi vững tin tình Chúa vẫn thương tôi nên đêm xưa Ngài xuống thế làm Người, Ngài vì tôi làm

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 26/09/2015 22:09 | Đã xem: 499 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ra về an bình Ra về an bình

Ra về, ra về là chúng con về trong an bình của Đức Kitô, an bình của Đức Kitô. Tạ ơn, tạ ơn

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 26/09/2015 22:08 | Đã xem: 582 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ca khúc tạ ơn Ca khúc tạ ơn

Xin hát lên bài ca khúc tạ ơn vì Chúa đã ban cho chúng con ơn lành. Xin hát lên bài hoan ca tri

Tác giả: Phan Hùng | Gửi lên: 26/09/2015 22:05 | Đã xem: 726 lần | Download: 37 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bài ca tạ ơn - Bùi Ninh Bài ca tạ ơn - Bùi Ninh

Hòa bài ca tạ ơn tình Chúa bao la dâng khúc ca cảm tạ nghĩa Mẹ hải hà. Như đóa hoa tình con

Tác giả: Lm. Bùi Ninh | Gửi lên: 26/09/2015 22:04 | Đã xem: 1614 lần | Download: 274 lần | Phiên bản: Chưa biết
Kinh phục vụ Kinh phục vụ

Lạy Chúa xin giúp chúng con luôn sống phục vụ trong yêu thương, luôn sống phục vụ trong

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 26/09/2015 22:03 | Đã xem: 629 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Chưa biết
Niềm tin vào đời Niềm tin vào đời

Xin đặt niềm tin vào Chúa Kitô, xin được trở nên chứng nhân giữa đời. Kìa từng nhánh lúa

Tác giả: Sơn Dương | Gửi lên: 26/09/2015 22:02 | Đã xem: 583 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lúa chín đầy đồng - Sơn Dương Lúa chín đầy đồng - Sơn Dương

Cùng ra đi ta mang Tin mừng đến muôn miền dù gian lao nhưng ta vẫn hoài vững tâm lòng hân

Tác giả: Sơn Dương | Gửi lên: 26/09/2015 22:02 | Đã xem: 764 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: Chưa biết
Khúc ca hòa bình Khúc ca hòa bình

Ta ra đi đem Lời Chúa đến muôn nơi, nào bước hiên ngang ta chung lời khúc ca hòa bình. Vào đời

Tác giả: Sơn Dương | Gửi lên: 26/09/2015 22:00 | Đã xem: 721 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dựng xây yêu thương Dựng xây yêu thương

Cùng nhau thắp sáng lửa thiêng yêu mến khắp muôn nơi bạn ơi. Dựng xây thế giới bằng niềm

Tác giả: Sơn Dương | Gửi lên: 26/09/2015 21:56 | Đã xem: 654 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Chưa biết
Con tim yêu thương Con tim yêu thương

Ta mang Lời Chúa đến muôn nơi vào đời bằng khúc hát hân hoan, vững tâm dù bao gian khó

Tác giả: Sơn Dương | Gửi lên: 26/09/2015 21:55 | Đã xem: 517 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúa dẫn bước ta Chúa dẫn bước ta

Ra về lòng ta sướng vui vì Lời Chúa dẫn đường ta về. Chúa là bình minh sáng ngời, Ngài đưa

Tác giả: Sơn Dương | Gửi lên: 26/09/2015 21:54 | Đã xem: 626 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: Chưa biết
Sống đạo hôm nay - Nguyễn Duy Sống đạo hôm nay - Nguyễn Duy

Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đức tin (kìa) đức tin chết là đức tin không

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 26/09/2015 21:53 | Đã xem: 554 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Chưa biết
Những giọt mưa hồng (lễ mừng thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu) Những giọt mưa hồng (lễ mừng thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu)

Mưa, mưa hoa hồng xuống đời, mưa hoa hồng cho người. Hạt mưa, hạt mưa làm thắm xanh đồi

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 26/09/2015 21:51 | Đã xem: 504 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Mở rộng vòng tay Mở rộng vòng tay

Bao nhiêu anh em vẫn còn sống xa tình Chúa. Bao nhiêu anh em vẫn con chưa biết Tin Vui

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 26/09/2015 21:49 | Đã xem: 535 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Chưa biết
Nhân chứng yêu thương Nhân chứng yêu thương

Một đời con đi mãi đường thiên lý xa vời vợi. Nhặt những niềm vui về góp nên câu ca tình mến

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 26/09/2015 21:46 | Đã xem: 416 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúa thương con - Vương Diệu Chúa thương con - Vương Diệu

Con biết Chúa thương con nhiều, thương con từ thuở đời đời và Chúa vẫn đang thương con và còn

Tác giả: Lm. Vương Diệu | Gửi lên: 26/09/2015 21:44 | Đã xem: 498 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Chưa biết
Giờ lễ đã hết Giờ lễ đã hết

Giờ lễ đã hết ta ra đi rao giảng tình thương. Ta ra đi rao giảng Nước Trời. Đem tin mừng ơn cứu

Tác giả: Lm. Vương Diệu | Gửi lên: 26/09/2015 21:43 | Đã xem: 526 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lễ đã hết Lễ đã hết

Lễ đã hết Allêluia chúng con ra về. Lễ đã hết, Alleluia, Alleluia. Lễ đã hết

Tác giả: Lm. Vương Diệu | Gửi lên: 26/09/2015 21:42 | Đã xem: 644 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tạ ơn Chúa - Vương Diệu Tạ ơn Chúa - Vương Diệu

Tạ ơn Chúa! Chúa ban cho con vinh dự làm người. Tạ ơn Chúa, Chúa thương cho con được làm

Tác giả: Lm. Vương Diệu | Gửi lên: 26/09/2015 21:40 | Đã xem: 522 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đi vào đời Đi vào đời

Đi vào đời, ta đi vào đời, hồng ân của Chúa thấm nhập mọi nơi. Ta đi vào đời, lòng vui phơi

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 26/09/2015 21:39 | Đã xem: 546 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lữ hành trần gian Lữ hành trần gian

Lữ hành trần gian ta lo lắng gì, ta hãi sợ chi. Dù ngàn gian nguy trên bước đường ta đi. Hãy tin cậy

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 26/09/2015 21:37 | Đã xem: 524 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Chưa biết
Anh em hãy đi Anh em hãy đi

Anh em hãy đi, đi khắp bốn phương cho mọi dân, cho mọi nước trên khắp thế gian. Anh em hãy

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 26/09/2015 21:35 | Đã xem: 551 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ra đi - Duy Tân Ra đi - Duy Tân

Hãy cất tiếng cảm tạ ơn Chúa vì hồng ân thánh lễ bao la. Hãy cất tiếng ca tụng danh Ngài và ra đi

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 26/09/2015 21:30 | Đã xem: 492 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ra về - Duy Tân Ra về - Duy Tân

Ra về, chúng con ra về, tạ ơn Thiên Chúa nhận lời chúc ban bình an. Ra về chúng con ra về

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 26/09/2015 16:56 | Đã xem: 477 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Sống vui Sống vui

Ta ra về trong tâm tình sống vui. Cuộc đời xin là nhân chứng Nước Trời. Ta ra về sống tinh thần

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 26/09/2015 16:54 | Đã xem: 469 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ta ra về - Duy Tân Ta ra về - Duy Tân

Thánh lễ đã xong ta ra về tạ ơn Thiên Chúa. Nhớ mãi lời Chúa dậy đem áp dụng mỗi ngày

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 26/09/2015 16:53 | Đã xem: 550 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh lễ kết thúc Thánh lễ kết thúc

Thánh lễ kết thúc chúng con ra về tràn đầy an vui, đoàn con đi tới. Chúa đã lấy máu thịt mình

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 26/09/2015 16:52 | Đã xem: 582 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Chưa biết
Loan báo Tin Mừng - Duy Tân Loan báo Tin Mừng - Duy Tân

Loan báo Tin mừng anh em hãy đi, đi khắp bốn phương trời trên toàn thế giới. Từ đông sang tây

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 26/09/2015 16:49 | Đã xem: 492 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Chưa biết
Con chào Chúa con về Con chào Chúa con về

Con chào Chúa con về, chào Chúa con về. Con sẽ sống ngoan hiền với mẹ, với cha, anh em

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 26/09/2015 16:41 | Đã xem: 2001 lần | Download: 389 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tạ lễ Tạ lễ

Con ra về mang theo niềm tin Chúa trao lên đường, đem Tin mừng như đuốc ngời sáng thắp lên tình yêu

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 26/09/2015 16:39 | Đã xem: 508 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ra về an bình - Ngọc Linh Ra về an bình - Ngọc Linh

Ra về chúng con đi vào thế giới ra về loan Tin Mừng ơn cứu rỗi sống chứng nhân của Ngài sống đức tin rạng ngời ra về chúng con ra về an bình. Xin tạ ơn Thiên Chúa xin tạ ơn muôn đời hòa lời hát chúc khen tình Ngài quá vô biên

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 26/09/2015 16:38 | Đã xem: 1426 lần | Download: 249 lần | Phiên bản: Chưa biết
Gặp gỡ Đức Kitô Gặp gỡ Đức Kitô

Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Ki-Tô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức

Tác giả: Lm. Tiến Lộc | Gửi lên: 26/09/2015 16:37 | Đã xem: 4288 lần | Download: 1241 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh hóa gia đình - Mi Trầm Thánh hóa gia đình - Mi Trầm

Đoàn con đến hợp tiếng dâng lên ước nguyện noi gương gia đình thành Nazarét. Đời vui lòng vẫn

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 26/09/2015 16:22 | Đã xem: 1635 lần | Download: 470 lần | Phiên bản: Chưa biết
Vui khúc sum vầy & Chúa là ánh sáng Vui khúc sum vầy & Chúa là ánh sáng

Halleluia Halleluia êm đềm và tốt đẹp thay anh em vui sống sum vầy. Ân lộc nhà Chúa tràn lan

Tác giả: Cát Minh | Gửi lên: 26/09/2015 16:20 | Đã xem: 463 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Chưa biết
Giáo xứ tạ ơn Giáo xứ tạ ơn

U u u u Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành, vì biết bao hồng phúc Chúa đã ban tặng cho

Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng | Gửi lên: 26/09/2015 16:17 | Đã xem: 647 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: Chưa biết
Câu kinh giữa đời Câu kinh giữa đời

Xin yên lặng cúi đầu dâng lên Chúa lời cầu. Cho cuộc đời trần thế vơi bớt niềm thương đau

Tác giả: Hải Ánh | Gửi lên: 26/09/2015 16:10 | Đã xem: 482 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tâm tình tri ân - Thiên Uyên Tâm tình tri ân - Thiên Uyên

Con xin dâng lời, dâng lời ngợi ca danh Chúa. Đến muôn muôn ngàn năm con hát khúc ca tạ ơn

Tác giả: Thiên Uyên | Gửi lên: 26/09/2015 16:09 | Đã xem: 691 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bài ca năm Thánh Bài ca năm Thánh

Mừng năm Thánh năm mươi năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Đoàn con sướng vui vô

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 26/09/2015 16:08 | Đã xem: 499 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lễ xong Lễ xong

Lễ xong nào vui ta lên đường. Lên đường đi tới muôn ngàn phương rắc gieo nguồn vui sống

Tác giả: Uyên Khanh | Gửi lên: 26/09/2015 16:06 | Đã xem: 637 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh lễ hết rồi Thánh lễ hết rồi

Thánh lễ hết rồi Mẹ ơi chúng con ra về. Nhưng cả đời chúng con vẫn là thánh lễ. Xin được kết

Tác giả: Thiên Uyên - Hải Ánh | Gửi lên: 26/09/2015 16:05 | Đã xem: 569 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Chưa biết
Abba lạy Cha Abba lạy Cha

Xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, ơn Ngài tuôn đổ. Xin dâng lên Chúa lời chúc tụng vinh danh Chúa

Tác giả: Martinô Khúc Tiên | Gửi lên: 26/09/2015 16:04 | Đã xem: 670 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Chưa biết
Cảm tạ hồng ân Chúa Cảm tạ hồng ân Chúa

Con nay đứng bên bờ đại dương mênh mông một nhỏ bé trong những muôn vàn kỳ công Chúa

Tác giả: Martinô Khúc Tiên | Gửi lên: 26/09/2015 16:02 | Đã xem: 434 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Chưa biết
Cảm tạ Thiên Chúa Cảm tạ Thiên Chúa

Cảm tạ Cha lời trần nào cho con nói hết. Cảm tạ Cha tác tạo bao kỳ công khôn vì. Cảm tạ Cha tô

Tác giả: Martinô Khúc Tiên | Gửi lên: 26/09/2015 16:00 | Đã xem: 522 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đường trường xa Đường trường xa

Đường trường xa tương lai chờ ta. Cùng kề vai vui ca bài ca. Hát ca lên, hát cho nhau nghe bài

Tác giả: Nguyên Hồ | Gửi lên: 26/09/2015 15:58 | Đã xem: 615 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ca kết lễ Ca kết lễ

Bạn ơi tan lễ ta về thôi hãy cùng tôi cầm niềm tin gieo rắc tin mừng về khắp mọi nơi nào bạn ơi

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 26/09/2015 15:56 | Đã xem: 529 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đời nhân chứng Đời nhân chứng

Bao sướng vui trong lòng được hiệp thông rắc gieo tin mừng, giảng rao Nước Chúa giữa chư dân

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 26/09/2015 15:56 | Đã xem: 932 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lễ hết Lễ hết

Lễ hết ta về đây niềm vui dâng cao trong Đức Kitô. Lễ hết ta về đây bài ca âm vang, âm vang tình

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 26/09/2015 15:54 | Đã xem: 1642 lần | Download: 325 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lễ xong rồi Lễ xong rồi

Lễ xong rồi bạn ơi ta hãy đi. Bước theo Ngài về loan cho thế giới biết tin mừng hồng ân Thiên Chúa

Tác giả: Lm. Thành Tâm | Gửi lên: 26/09/2015 15:53 | Đã xem: 1375 lần | Download: 124 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lời Cha Lời Cha

Lời Cha đã vang lên trong cuộc đời. Lời Cha đã vang lên giữa trần thế. Lời Cha đã vang lên qua muôn thế hệ. Lời Cha đã vang lên trong lòng con. Đốt nóng lên, đốt nóng lên cho tim con biết yêu

Tác giả: Lm. Sơn Ca Linh | Gửi lên: 26/09/2015 15:51 | Đã xem: 2569 lần | Download: 787 lần | Phiên bản: 2 bè
Người sai ta đi Người sai ta đi

Tạ ơn Chúa ta lên đường đem tin yêu thương đến cho mọi người. Ngợi khen Chúa ta lên đường

Tác giả: Khổng Vĩnh Thành | Gửi lên: 26/09/2015 15:49 | Đã xem: 456 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Chưa biết
Nhân chứng Phúc Âm Nhân chứng Phúc Âm

Ta về thôi vì thánh lễ đã hết nhưng đời ta là thánh lễ nối dài. Đem tình thương Thiên Chúa đến

Tác giả: Lm. Thành Tâm | Gửi lên: 26/09/2015 15:47 | Đã xem: 2018 lần | Download: 464 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ra về trong an bình Ra về trong an bình

Ra về trong an bình của Đức Kitô, chúng con xin cảm tạ Chúa muôn đời. Cảm tạ Chúa vì lời

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/09/2015 15:45 | Đã xem: 1385 lần | Download: 199 lần | Phiên bản: Chưa biết
Sống thánh lễ cuộc đời Sống thánh lễ cuộc đời

Ta ra về trong tâm tình đổi mới trong cước muốn thánh thiện trong hành động chính ngay. Ta ra

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/09/2015 15:43 | Đã xem: 755 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tạ ca Tạ ca

Thánh lễ hết rồi lòng con bừng lên ánh hân hoan, lòng con ngập vui sướng chan hòa. Xin Chúa

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 26/09/2015 15:42 | Đã xem: 557 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Chưa biết
Tạ ơn Chúa với Mẹ Tạ ơn Chúa với Mẹ

Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời

Tác giả: Thy Yên | Gửi lên: 26/09/2015 15:35 | Đã xem: 6845 lần | Download: 3055 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ta ra về Ta ra về

Thánh lễ đã hết chúng con ra về, tâm tư hân hoan reo mừng trong Chúa. Xin tạ ơn Chúa muôn

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/09/2015 15:33 | Đã xem: 2235 lần | Download: 567 lần | Phiên bản: kèm bản đệm đàn
Thánh lễ đã hết rồi Thánh lễ đã hết rồi

Thánh lễ đã hết rồi con về thôi Chúa ôi, ôi bao nhiêu hoan lạc đời con thắm phúc Chúa Trời. Xin

Tác giả: Lê Phú Hải | Gửi lên: 26/09/2015 15:32 | Đã xem: 1921 lần | Download: 367 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh lễ đã hết Thánh lễ đã hết

Thánh lễ đã hết rồi ta ra về dự tiếp thánh lễ trong cuộc đời. Sống với Chúa qua người người

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/09/2015 15:31 | Đã xem: 788 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh lễ xong Thánh lễ xong

Thánh lễ xong Mẹ ơi ra về. Tâm tư con mừng vui phấn trấn, cả đời con xin là thánh lễ, cả đời

Tác giả: Nguyên Hồ | Gửi lên: 26/09/2015 15:30 | Đã xem: 581 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Theo bước Người Theo bước Người

Hãy cất bước ra đi hăng say về khắp nẻo đường. Loan tin mừng cứu độ niềm tin gieo tràn muôn

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 26/09/2015 15:27 | Đã xem: 1153 lần | Download: 123 lần | Phiên bản: Chưa biết
Trong an bình Trong an bình

Ra về trong hy vọng và mừng vui. Ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 26/09/2015 15:26 | Đã xem: 3044 lần | Download: 1094 lần | Phiên bản: 2 bè
Xây dựng nước trời Xây dựng nước trời

Ai không thiết tha xây dựng Nước Trời trong hiện tại thì khó lòng được thu làm công dân nước

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/09/2015 15:24 | Đã xem: 917 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúng ta là muối đất Chúng ta là muối đất

Chúng ta là muối đất, chúng ta là ánh sáng: muối đất ướp cho mặn đời, ánh sáng thắp lên lửa

Tác giả: Lm. Phương Anh | Gửi lên: 26/09/2015 15:20 | Đã xem: 568 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lễ xong rồi (1) Lễ xong rồi (1)

Lễ xong rồi nào vui bước bình an niềm hạnh phúc thần tiên đang dâng tràn. Lễ xong rồi cùng ra

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 26/09/2015 15:19 | Đã xem: 1262 lần | Download: 133 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ra về Ra về

Ra về, ra về lòng con bao hân hoan Chúa ơi. Vui mừng, vui mừng vì có Chúa bước đi cùng con

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 26/09/2015 15:17 | Đã xem: 1720 lần | Download: 509 lần | Phiên bản: Chưa biết
Giờ đây Chúa sai tôi đi Giờ đây Chúa sai tôi đi

Giờ đây Chúa sai tôi đem tin vui đến cho mọi người. Tiếng cười lau khô mồ hôi nước mắt

Tác giả: Phạm Quang | Gửi lên: 26/09/2015 15:16 | Đã xem: 2593 lần | Download: 639 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bài ca an bình ra đi Bài ca an bình ra đi

Muôn lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã hứa xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì Chính mắt

Tác giả: Cao Minh Thắng | Gửi lên: 26/09/2015 15:14 | Đã xem: 507 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bài ca tạ lễ Bài ca tạ lễ

Lễ xong rồi ra về trong an bình, lòng chứa chan ân tình nồng Chúa Trời. Trái tim này dâng tràn

Tác giả: Cao Minh Thắng | Gửi lên: 26/09/2015 15:01 | Đã xem: 580 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: Chưa biết
Cảm tạ Chúa - Vũ Thái Hòa Cảm tạ Chúa - Vũ Thái Hòa

Sau lễ con về lòng con hân hoan vui sướng. Có Chúa trong lòng từ nay con không lẻ loi. Chúa đến

Tác giả: Lm. Vũ Thái Hòa | Gửi lên: 26/09/2015 15:00 | Đã xem: 589 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ca phó thác Ca phó thác

Lạy Chúa một ngày sắp tàn màn trời đêm đang dần tỏa lan, con xin phó thác đây cha mẹ con, đây

Tác giả: Hải Nguyễn | Gửi lên: 26/09/2015 14:58 | Đã xem: 491 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúa sai tôi đi Chúa sai tôi đi

Chúa sai tôi đi loan báo tin vui cho đời. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời, nên men giữa

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 26/09/2015 14:57 | Đã xem: 1349 lần | Download: 256 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chứng nhân tin mừng - Thái Nguyên Chứng nhân tin mừng - Thái Nguyên

Hân hoan sướng vui sống cho tin mừng, làm chứng nhân Chúa khắp mọi nơi. Cuộc đời chơi

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 26/09/2015 14:55 | Đã xem: 1035 lần | Download: 78 lần | Phiên bản: Chưa biết
Cùng vui bước Cùng vui bước

Ra đi đem niềm tin cùng dựng xây đời bác ái. Ân thiêng trên trời cao mưa tràn lan qua bốn

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 26/09/2015 14:54 | Đã xem: 1958 lần | Download: 532 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hãy ra đi bình an Hãy ra đi bình an

Thánh lễ đã kết thúc hãy ra đi bình an. Tâm tư reo hoan lạc trên khắp miền trần gian. Để nêu

Tác giả: Nguyên Hồ | Gửi lên: 26/09/2015 14:52 | Đã xem: 564 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Chưa biết
Kinh tạ lễ Kinh tạ lễ

Này giờ thánh lễ đã hết rồi, chúng con về trong niềm mến tin. Nguyện cùng đem thực hành lời

Tác giả: Lm. Nguyễn Hùng Cường | Gửi lên: 26/09/2015 14:51 | Đã xem: 810 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lạy Cha xin cho - Kim Long Lạy Cha xin cho - Kim Long

Lạy Cha xin hãy cho mọi người hợp nhất nên một như Cha ở trong con và như con ở trong Cha

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 26/09/2015 14:47 | Đã xem: 1460 lần | Download: 204 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lễ đã xong Lễ đã xong

Lễ đã xong con ra về Mẹ ơi, nhưng cả đời con vẫn là thánh lễ, trọn dâng với Mẹ đời con sớm

Tác giả: Nguyên Hồ | Gửi lên: 26/09/2015 12:31 | Đã xem: 614 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Chưa biết
 
Đăng ký ngay
Kiếm tiền dễ dàng

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 143
  • Khách viếng thăm: 135
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 19150
  • Tháng hiện tại: 835593
  • Tổng lượt truy cập: 33238322