Nhà bảo trợ chính

Ca nhập lễ Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Thánh vịnh 39) Ca nhập lễ Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Thánh vịnh 39)

Tôi hằng trông đợi hết lòng ở nơi Chúa, nên Ngài cúi mình nghe tôi. Khiến tôi mở miệng xướng bài ca, xin hát kính Ngài đây bài ca, một bài ca mới. 

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 12/01/2021 10:09 | Đã xem: 307 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Yêu đến cùng (2 bản) Yêu đến cùng (2 bản)

Chúa đã yêu đến cùng nên chính Ngài tự hiến thân mình. Ngài ban chính thân mình châu báu

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 12:01 | Đã xem: 1025 lần | Download: 158 lần | Phiên bản: 2 bè & 4 bè
Thánh Thể nguồn yêu mến vô bờ Thánh Thể nguồn yêu mến vô bờ

Lạy Chúa Giêsu dịu hiền và khiêm nhường, đoàn con đến đây tôn vinh vinh ngợi khen Chúa

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 12:00 | Đã xem: 1179 lần | Download: 152 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh Thể hoa lòng con Thánh Thể hoa lòng con

Chúa tỏ lòng thương xót nhân gian, kiếp dương trần lắm nỗi gian nan. Con nghiêng mình tôn

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 11:59 | Đã xem: 788 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: 4 bè
Thánh Tâm dịu hiền Thánh Tâm dịu hiền

Con tìm đến Thánh Tâm dịu hiền, ôi Giêsu hoan lạc lòng con. Lửa thần thiêng hong nồng

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 11:58 | Đã xem: 1085 lần | Download: 212 lần | Phiên bản: 2 bè
Tantum ergo - Đây nhiệm tích Tantum ergo - Đây nhiệm tích

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu kí

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 11:57 | Đã xem: 2324 lần | Download: 689 lần | Phiên bản: 4 bè
Tâm tình với Chúa (2 bản) Tâm tình với Chúa (2 bản)

Lặng quỳ bên Chúa, ôi Chúa Giêsu Thánh Thể. Hồn tràn niềm vui chẳng biết nói sao nên lời

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 11:56 | Đã xem: 1640 lần | Download: 537 lần | Phiên bản: 2 bè
Một tình yêu - Giang Tâm Một tình yêu - Giang Tâm

Một tình yêu sâu thẳm vô bờ, một tình yêu con mãi tôn thờ, là tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vì yêu thương con nên cam chịu bao khổ sầu

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 11:54 | Đã xem: 1082 lần | Download: 175 lần | Phiên bản: 2 bè
Đoàn con cùng nhau tôn kính Đoàn con cùng nhau tôn kính

Đoàn con cùng nhau tôn kính mến yêu. Này đây mầu nhiệm rất quý giá thay: thánh thể Chúa cao

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 11:52 | Đã xem: 847 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: 2 bè
Con đến lãnh nhận Con đến lãnh nhận

Con đến lãnh nhận quà tặng, quà tặng tình yêu từ thiên đàng cao siêu. Chính Chúa hiến ban

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 11:51 | Đã xem: 663 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Ca ngợi Thánh Tâm Chúa Giêsu Ca ngợi Thánh Tâm Chúa Giêsu

Con hát một bài ca, ca ngợi Thánh Tâm Chúa Giêsu mến thương trần gian đến hiến ban thân

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 11:50 | Đã xem: 1025 lần | Download: 176 lần | Phiên bản: 2 bè
Bên lòng Chúa - Giang Tâm Bên lòng Chúa - Giang Tâm

Chúa ngự nơi đây cho hồn con ngất ngây, Chúa ngự nơi đây cho cho lòng con đắm say. Chúa

Tác giả: Giang Tâm | Gửi lên: 27/04/2016 11:49 | Đã xem: 855 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: 3 bè
Bí tích tình yêu - Ngọc Tuyên Bí tích tình yêu - Ngọc Tuyên

Đây bánh linh thiêng, Chúa vì yêu nhân thế tặng ban cho nhân trần. Đây chén cứu độ, suối

Tác giả: Ngọc Tuyên | Gửi lên: 23/04/2016 05:20 | Đã xem: 910 lần | Download: 91 lần | Phiên bản: 1 bè
Tantum ergo (Tôn vinh danh Giêsu) Tantum ergo (Tôn vinh danh Giêsu)

Tôn vinh Thánh Danh Giêsu chí thánh. Ẩn thân trong tấm hình rất nhỏ mọn. Này là của ăn

Tác giả: Chưa biết | Gửi lên: 13/02/2016 04:05 | Đã xem: 4570 lần | Download: 1283 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguyện xin Thánh Tâm Nguyện xin Thánh Tâm

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự trong tất cả tâm hồn. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa

Tác giả: Lm. Fa Thăng | Gửi lên: 12/02/2016 10:00 | Đã xem: 1007 lần | Download: 149 lần | Phiên bản: 1 bè
Tấm bánh cuộc đời Tấm bánh cuộc đời

Mời bạn cùng tôi lên đường, dâng hiến tấm bánh cuộc đời. Hãy dâng đôi chân của bạn đi

Tác giả: Lm. Tri Ân Ca | Gửi lên: 13/01/2016 22:39 | Đã xem: 1012 lần | Download: 89 lần | Phiên bản: 2 bè
Trái tim khúc hát yêu thương Trái tim khúc hát yêu thương

Trái tim Giêsu rung lên bao khát khao đồi Canvê chiều nao. Khát khao yêu thương nở hoa

Tác giả: Lê Việt Dũng | Gửi lên: 12/01/2016 09:25 | Đã xem: 762 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: 1 bè
Lòng Chúa xót thương Lòng Chúa xót thương

Chúa thèm khát linh hồn con bởi linh hồn vốn trắng trong tuyệt mỹ. Cho dù hôm nay cõi trần

Tác giả: Hương Nam - Sơn Vĩnh | Gửi lên: 28/12/2015 03:36 | Đã xem: 620 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 1 bè
Lòng Chúa xót thương - Quang Huy Lòng Chúa xót thương - Quang Huy

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã đến để cứu người tội lỗi. Chúa đã đến thương kẻ đui mù, què quặt

Tác giả: Nguyễn Quang Huy | Gửi lên: 28/12/2015 03:35 | Đã xem: 586 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình yêu con tín thác Tình yêu con tín thác

Ôi tình yêu vô cùng nhân hậu - Ôi tình yêu hạ giáng xuống với con! Ôi tình yêu vô cùng nhân

Tác giả: BVL - Đa Minh Maria Cao Tấn Tinh | Gửi lên: 28/12/2015 03:28 | Đã xem: 653 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh tâm Chúa Thánh tâm Chúa

Yêu trọn vẹn thánh tâm Chúa nhân lành, ngọn giáo kia đâm thủng cạnh sườn Ngài. Máu tuôn

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 27/12/2015 22:32 | Đã xem: 632 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 2 bè
Bánh hằng sống - Thế Thông Bánh hằng sống - Thế Thông

Cho con cả một trời yêu. Ôi nhiệm lạ thật huyền siêu. Tình yêu Chúa bao la biển trời để con

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 27/12/2015 22:31 | Đã xem: 3116 lần | Download: 1137 lần | Phiên bản: hợp xướng
Tôn vinh Thánh Tâm Tôn vinh Thánh Tâm

Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn ủi an vô bờ. Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn tình yêu lai

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:38 | Đã xem: 1313 lần | Download: 175 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy đến tôn thờ - Đình Ân Hãy đến tôn thờ - Đình Ân

Hãy đến tôn thờ Trái Tim, ngợi ca cảm tạ Thánh Tâm. Kính dâng thân xác tâm hồn, lòng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:37 | Đã xem: 765 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 2 bè
Đến với trái tim Cha Đến với trái tim Cha

Loài người ơi đừng phụ ân tình Cha. Đến với trái tim Cha dâng lời tụng ca. Thánh Tâm Cha

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 23:36 | Đã xem: 1438 lần | Download: 207 lần | Phiên bản: 2 bè
Tìm về Thánh Tâm Tìm về Thánh Tâm

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là lửa thiêng mến yêu bừng cháy đêm ngày. Lạy Thánh Tâm từ

Tác giả: Văn Duy Tùng | Gửi lên: 16/12/2015 20:19 | Đã xem: 1183 lần | Download: 217 lần | Phiên bản: Mt. 11 - 2 bè
Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta

Đây là mình Ta hiến cho chúng con. Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta. Yêu thương là giới

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 16/12/2015 09:23 | Đã xem: 578 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Lc. 22 - 2 bè
Trước Thánh Thể (2) Trước Thánh Thể (2)

Trước Thánh Thể con sấp mình tôn thờ, thờ lạy Chúa Cha là Đấng khoan nhân. Trước Thánh

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 02/12/2015 22:01 | Đã xem: 740 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: 2 bè
Trước Thánh Thể (1) Trước Thánh Thể (1)

Trước Thánh Thể lòng con tôn thờ Chúa. Mang bao tâm tư tình yêu con kính thờ. Chúa Đấng

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 02/12/2015 22:00 | Đã xem: 751 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình yêu cao trọng Tình yêu cao trọng

Con dâng Cha đây tình yêu kính thờ. Chúa chí thánh đang ngự trên bánh thơm. Con xin Cha

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 02/12/2015 21:57 | Đã xem: 565 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình Ngài cho con (2 bè) Tình Ngài cho con (2 bè)

Đoàn con nay đến đây quỳ gối tôn thờ. Tình Ngài cho con trong nhiệm tích cao sang. Tình

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 02/12/2015 21:56 | Đã xem: 624 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Quỳ trước Thánh Thể (2 bè) Quỳ trước Thánh Thể (2 bè)

Quỳ trước Thánh Thể đoàn con đến cùng dâng lên cõi lòng và đời con. Thờ kính Chúa Trời

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 02/12/2015 21:49 | Đã xem: 758 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: 2 bè
Nhiệm tích cao sang Nhiệm tích cao sang

Con đến đây cúi xin Cha cực thánh. Xin phó dâng, phó dâng đây đời con. Tình Cha mến yêu

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 02/12/2015 21:45 | Đã xem: 626 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Con tin yêu (2 bè) Con tin yêu (2 bè)

Con tin yêu tôn thờ đây bánh này. Nơi cao sang Chúa ngự chốn nương thân. Con tin yêu đây

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 02/12/2015 21:26 | Đã xem: 555 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Con thờ lạy Chúa (2 bè) Con thờ lạy Chúa (2 bè)

Thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự trong bánh này. Thờ lạy Chúa chí thánh Ngài vì con tội tình. Hy

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 02/12/2015 21:25 | Đã xem: 689 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Hướng về Bêlem Hướng về Bêlem

Đêm Bêlem đêm sương tuyết mịt mùng. Đêm Bêlem đêm thao thức mục đồng. Trần gian

Tác giả: Nam Sơn | Gửi lên: 23/11/2015 20:41 | Đã xem: 797 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: hợp xướng
Trái tim lửa mến Trái tim lửa mến

Về bên trái tim ngày đêm lửa mến tình thương chứa chan yêu thương vô biên. Giêsu! con xin

Tác giả: Lữ Hành | Gửi lên: 23/11/2015 12:14 | Đã xem: 575 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: 2 bè
Tình yêu Chúa - Kim Long Tình yêu Chúa - Kim Long

Chúa ơi tình yêu Ngài ai người suy thấu. Thiên thu viên mãn thẳm sâu, thiết tha và cao vút

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 21/11/2015 11:19 | Đã xem: 810 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh Tâm Giêsu (2 bè) Thánh Tâm Giêsu (2 bè)

Thánh Tâm Giêsu hãy thống trị khắp muôn phương. Thánh Tâm Giêsu con tín nhiệm lòng

Tác giả: Lm. Hoài Đức | Gửi lên: 12/11/2015 12:43 | Đã xem: 566 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Trước thánh thể - Hải Triều Trước thánh thể - Hải Triều

Một mình con giữa canh (i) thâu, đăm đăm với (i) ngọn đèn chầu (i) lẻ loi. Nguyện (i i i) thầm

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 11:25 | Đã xem: 522 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguyện Thánh Tâm Nguyện Thánh Tâm

Từ trái tim Chúa Giêsu trào ra dòng máu cứu độ. Từ trái Cháu Giêsu mở ra kho tàng tình yêu

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 11:20 | Đã xem: 679 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Giờ đây sấp mình Giờ đây sấp mình

Giờ đây con sấp mình kính thờ Chúa uy quyền. Vì yêu Chúa hy sinh làm giá cứu chuộc muôn

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 11:19 | Đã xem: 739 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: 2 bè
Chính vì yêu - Hải Triều Chính vì yêu - Hải Triều

Con thờ lạy mình máu Cháu Kitô. Đây nhiệm tích yêu thương không bến bờ. Chính vì yêu

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 11:09 | Đã xem: 630 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 1 bè
Về bên Thánh Tâm (2 bè) Về bên Thánh Tâm (2 bè)

Nay con về, về bên Thánh Tâm Giêsu. Nguồn tình yêu, nguồn tình yêu tuyệt đối. Tình Chúa

Tác giả: Giang Ân | Gửi lên: 06/11/2015 11:09 | Đã xem: 1604 lần | Download: 396 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng về Thánh Tâm Dâng về Thánh Tâm

Hiệp nhau đây dâng niềm cảm mến. Trọn tâm tư dâng về Thánh Tâm. Ôi bao la tình thương

Tác giả: Giang Ân | Gửi lên: 06/11/2015 10:54 | Đã xem: 908 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa chăn nuôi tôi (lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm C) Chúa chăn nuôi tôi (lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm C)

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng còn thiếu thốn gì. Chúa chăn nuôi tôi, tôi nào còn phải sợ chi

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 21:54 | Đã xem: 2916 lần | Download: 911 lần | Phiên bản: Tv. 22
Thượng tế muôn đời (lễ mình máu thánh Chúa - năm C) Thượng tế muôn đời (lễ mình máu thánh Chúa - năm C)

Con là thượng tế, là thượng tế muôn muôn đời, tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 21:53 | Đã xem: 1632 lần | Download: 358 lần | Phiên bản: Tv. 109 - 2 bè
Nguồn suối cứu độ (lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - năm B) Nguồn suối cứu độ (lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - năm B)

Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng cứu độ. Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 20:24 | Đã xem: 1114 lần | Download: 152 lần | Phiên bản: Is.12 - 2 bè
Chén cứu độ (lễ mình máu thánh Chúa - năm B) Chén cứu độ (lễ mình máu thánh Chúa - năm B)

Biết lấy chi mà đền đáp Chúa vì hồng ân Chúa đã ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 02/11/2015 20:21 | Đã xem: 1017 lần | Download: 119 lần | Phiên bản: Tv. 115 - 2 bè
Lòng Chúa yêu thương (lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm A) Lòng Chúa yêu thương (lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm A)

Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi. Toàn thân tôi hỡi tụng ca thánh danh Người. Linh hồn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 13:18 | Đã xem: 751 lần | Download: 48 lần | Phiên bản: Tv. 102 - 2 bè
Giêrusalem hãy ngợi khen (lễ mình máu thánh Chúa - năm A) Giêrusalem hãy ngợi khen (lễ mình máu thánh Chúa - năm A)

Giêrusalem vang lời ngợi khen thánh danh. Giêrusalem vang lời ngợi khen danh Ngài. Nào tôn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 13:16 | Đã xem: 1188 lần | Download: 115 lần | Phiên bản: Tv. 147 - 2 bè
Tôn sùng Thánh Tâm Tôn sùng Thánh Tâm

Lạy Thánh Tâm Giêsu nguồn sinh lực, tình thương vô giá. Lạy Thánh Tâm Giêsu nguồn ủi an

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 14:45 | Đã xem: 2769 lần | Download: 1162 lần | Phiên bản: 2 bè
Thờ lạy Chúa Giêsu (2 bè) Thờ lạy Chúa Giêsu (2 bè)

Thờ lạy vua Giêsu là nguồn sức thiêng. Dòng máu thánh tuôn trào chết trên thập hình. Vì trần

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 14:44 | Đã xem: 686 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh Thể nhiệm mầu (2 bè) Thánh Thể nhiệm mầu (2 bè)

Ôi uy linh quá nhiệm mầu, tình yêu Thiên Chúa muôn đời rất thẳm sâu. Yêu thương con đã náu

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 14:42 | Đã xem: 830 lần | Download: 76 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh Tâm từ ái Thánh Tâm từ ái

Lạy Thánh Tâm ôi từ ái nguồn yêu mến đời con đêm ngày. Xin thắp lên đóm lửa cháy trong hồn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 14:41 | Đã xem: 878 lần | Download: 76 lần | Phiên bản: 2 bè
Rước Chúa vào lòng Rước Chúa vào lòng

Ôi linh thiêng phút giây nhiệm mầu. Nay hồn con được Chúa đến viếng thăm. Ôi hân hoan

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 14:40 | Đã xem: 840 lần | Download: 104 lần | Phiên bản: 2 bè
Mình máu thánh Chúa (2 bè) Mình máu thánh Chúa (2 bè)

Này mình máu linh thiêng ai ăn thịt uống máu Ta thì được sống trường sinh sẽ không đói khát

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 14:39 | Đã xem: 2384 lần | Download: 854 lần | Phiên bản: 2 bè
Đây thịt máu Ta Đây thịt máu Ta

Ai ăn thịt và uống máu Ta thì sẽ không chết bao giờ. Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ được sống

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 14:37 | Đã xem: 1545 lần | Download: 273 lần | Phiên bản: 1 bè
Bánh thiêng Bánh thiêng

Bảnh bởi trời ban tặng cho đời là Mình Máu Thánh của Đức Kitô. Bánh tinh tuyền khơi sức

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 31/10/2015 14:36 | Đã xem: 2273 lần | Download: 804 lần | Phiên bản: 2 bè
Này là mình máu Ta ban (lễ mình máu thánh Chúa - năm B) Này là mình máu Ta ban (lễ mình máu thánh Chúa - năm B)

Này là mình Ta các con cầm lấy mà ăn. Này là máu Ta các con nhận lấy mà uống. Chính mình

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 29/10/2015 23:06 | Đã xem: 953 lần | Download: 123 lần | Phiên bản: 1 bè
Mình máu Chúa ban (lễ mình máu thánh Chúa - năm A) Mình máu Chúa ban (lễ mình máu thánh Chúa - năm A)

Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính mình Ngài để

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 29/10/2015 23:04 | Đã xem: 1792 lần | Download: 481 lần | Phiên bản: 1 bè
Nguồn tin yêu (lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm A) Nguồn tin yêu (lễ thánh tâm Chúa Giêsu - năm A)

Hỡi ai khó nhọc và gánh nặng nề trên đường dương thế đang phải lo toan với muôn ngàn gian

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 27/10/2015 22:47 | Đã xem: 1118 lần | Download: 155 lần | Phiên bản: 1 bè
Bánh làm cho đói Bánh làm cho đói

Nếu ta chưa bao giờ đói chưa bao giờ khát ta không hiểu gì Thánh Thể. Thánh Thể hiện diện

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 05:16 | Đã xem: 483 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 1 bè
Chết vì người yêu Chết vì người yêu

Còn tình yêu nào cao quý và lớn lao hơn tình người tự hiến liều chết vì Người yêu. Vì thương

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 05:15 | Đã xem: 679 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa chờ đợi ta Chúa chờ đợi ta

Nơi nhà tạm Chúa chờ đợi ta Người ở đó với quả tim nhân hậu, chờ đợi ta đến nói với Người

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 05:15 | Đã xem: 532 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa đã yêu con - Kim Long Chúa đã yêu con - Kim Long

Chúa đã yêu con tình Chúa ôi bao la muôn tháng năm qua không chút phôi pha. Như đại dương

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 05:14 | Đã xem: 1614 lần | Download: 230 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa là tình yêu (2) Chúa là tình yêu (2)

Chúa là tình yêu. Tình yêu con tôn thờ, tình yêu cho con trông nhờ, tình yêu tô đẹp những ước

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 05:13 | Đã xem: 810 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 1 bè
Chút lửa nóng Chút lửa nóng

Chúa ơi! Dương gian này mịt mờ trong bóng đêm trường, kiếp sống lầm than làm con bao chán

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 05:07 | Đã xem: 467 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 1 bè
Con yêu Chúa làm sao Con yêu Chúa làm sao

Con yêu Chúa làm sao cho vừa lòng Chúa thương con. Tình yêu cao vút khung trời và kiên

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 05:06 | Đã xem: 984 lần | Download: 60 lần | Phiên bản: 1 bè
Đón nhận Chúa Đón nhận Chúa

Chúa trao tặng thân mình cho Hội Thánh để Hội Thánh đem Người đi khắp thế giới ươm vào

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 05:05 | Đã xem: 679 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 1 bè
Kính thờ Trái Tim Chúa Kính thờ Trái Tim Chúa

Kính thờ Trái Tim Chúa không phải là để hun nóng tính đa cảm của chúng ta nhưng là để

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 05:02 | Đã xem: 559 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 1 bè
Như chim liền cánh Như chim liền cánh

Như chim liền cánh như cây liền cành hồn còn đây xin được liền thân trong Chúa. Như đông

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 04:42 | Đã xem: 613 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 1 bè
Như hoa Quỳ Như hoa Quỳ

Như bông hoa Quỳ hướng tới thái dương con luôn nâng hồn lên tới Thiên Chúa. Khác chi lưu

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 04:41 | Đã xem: 702 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: 1 bè
Tạ ơn Thiên Chúa - Kim Long Tạ ơn Thiên Chúa - Kim Long

Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chính Con mình sinh ra làm người bởi Mẹ Đồng Trinh. Trải bao năm

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 04:39 | Đã xem: 561 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 1 bè
Thánh lễ trong cuộc sống Thánh lễ trong cuộc sống

Thế giới ta có nhiệm vụ xây dựng là thế giới được trao phó cho tình yêu cần được chia sẻ và

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 04:38 | Đã xem: 552 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 1 bè
Thầy là cây nho - Kim Long Thầy là cây nho - Kim Long

Thầy thật là cây nho và các con là cành. Cành nào hiệp cùng cây sẽ sinh nhiều hoa trái. Cành

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 04:36 | Đã xem: 2200 lần | Download: 737 lần | Phiên bản: 1 bè
Thông hiệp Mình Máu Chúa Thông hiệp Mình Máu Chúa

Được thông hiệp Mình Máu Chúa, được hân hoan về nhà Chúa. Chúng con sướng vui chung

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 04:35 | Đã xem: 561 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 1 bè
Tiệc Thánh Thể Tiệc Thánh Thể

Lễ Vượt Qua của Đức Kitô mầu nhiệm cứu độ chúng ta được tiên báo trong bữa tiệc Thánh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 04:34 | Đã xem: 591 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình Chúa yêu - Kim Long Tình Chúa yêu - Kim Long

Trước lúc dựng lên muôn loài và trời đất khi mới phôi thai. Khi chưa rẽ phân đại dương, khi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 04:31 | Đã xem: 489 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình Chúa yêu con - Kim Long Tình Chúa yêu con - Kim Long

Tình Chúa yêu con yêu từ muôn thu trước xa vời. Ngay từ khi chưa có đất trời một cuộc tình

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 04:30 | Đã xem: 1684 lần | Download: 219 lần | Phiên bản: 3 bè
Tình yêu mãnh liệt (2 bè) Tình yêu mãnh liệt (2 bè)

(Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết) Sức nóng ái tình là sức nóng lửa thiêu. Nước lũ thét gào dù

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 04:29 | Đã xem: 1368 lần | Download: 161 lần | Phiên bản: 2 bè
Tôn thờ Chúa Tôn thờ Chúa

Tôn thờ Chúa cả uy linh quyền năng vinh phúc. Hiến trao thân mình qua hình rượu bánh ngát

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 04:26 | Đã xem: 520 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 1 bè
Trái tim kiên nhẫn Trái tim kiên nhẫn

Trái Tim Chúa Giêsu là trái tim thực kiên nhẫn sẵn sàng chấp nhận mọi sự khổ đau vượt quá

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 04:25 | Đã xem: 631 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 1 bè
Trước Thánh Thể - Kim Long Trước Thánh Thể - Kim Long

Trước Thánh Thể đôi khi ta bỗng ý thức một điều thật khó tin tất cả uy linh quyền uy và thánh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 24/10/2015 01:30 | Đã xem: 521 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 1 bè
Ôi bí tích Ôi bí tích

Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh, ta tôn thờ Chúa đang ngự nơi đây. Nghi lễ xưa đâu sánh

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 09/10/2015 09:45 | Đã xem: 1030 lần | Download: 123 lần | Phiên bản: bản đệm đàn
Chúa chạnh lòng xót thương Chúa chạnh lòng xót thương

Chúa nhân từ thương xót thứ tha vô ngần dẫu bao lần chúng con tà tâm. Biết bao tội là những

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 03/10/2015 22:31 | Đã xem: 618 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 1 bè
Bánh các Thiên Thần Bánh các Thiên Thần

Đây bánh thánh nguồn sống cho muôn nơi. Đây Man na trao ban thần đời. Thật diệu vời Thịt

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 29/09/2015 04:44 | Đã xem: 1226 lần | Download: 123 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Hy lễ hồng ân Hy lễ hồng ân

Hy lễ chiều xưa Ngài hiến thân mình chết treo thập hình. Tẩy xóa tội khiên thắp sáng niềm tin

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 29/09/2015 03:21 | Đã xem: 1584 lần | Download: 274 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Khuôn mặt tình yêu (hợp xướng) Khuôn mặt tình yêu (hợp xướng)

Này nguồn hạnh phúc nơi con thẳm sâu. Chính trái tim đau thương Giêsu cùng xác thể bầm dập

Tác giả: Ngọc Linh | Gửi lên: 29/09/2015 03:17 | Đã xem: 604 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: hợp xướng
Bằng tất cả tình yêu Bằng tất cả tình yêu

Hồn con được no đầy của ăn hằng sống, hồn con được nuôi dưỡng bằng chính máu thịt tình thương

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 28/09/2015 22:20 | Đã xem: 1144 lần | Download: 166 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Nếu có thể (hợp xướng) Nếu có thể (hợp xướng)

Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Đừng theo như ý con, một xin

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 14:08 | Đã xem: 1598 lần | Download: 257 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Bánh bởi trời (hợp xướng) Bánh bởi trời (hợp xướng)

Chúa ban cho họ được bánh (i) bởi Trời, ban cho họ được bánh (i) bởi Trời. Điều chúng tôi đã

Tác giả: Tiến Linh | Gửi lên: 28/09/2015 13:52 | Đã xem: 921 lần | Download: 123 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Thánh danh siêu vời Thánh danh siêu vời

Người đã mang xác thân phàm nhân đến chết vẫn luôn vâng lời và đã chết treo trên thập giá

Tác giả: Lm. Vũ Khởi Phụng | Gửi lên: 28/09/2015 13:18 | Đã xem: 692 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Suối nguồn tình yêu (hợp xướng) Suối nguồn tình yêu (hợp xướng)

Tình yêu của Thiên Chúa vượt xa muôn ngàn đời. Người từ trời cao sinh xuống gian trần. Ban

Tác giả: Mozart - Ignace | Gửi lên: 28/09/2015 13:16 | Đã xem: 808 lần | Download: 52 lần | Phiên bản: Hợp xướng
Chúa Chiên lành Chúa Chiên lành

Chúa chăn dắt tôi. Tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa che chở tôi, tôi đâu có sợ gì, tôi đâu có sợ

Tác giả: Viết Chung | Gửi lên: 28/09/2015 10:57 | Đã xem: 1179 lần | Download: 166 lần | Phiên bản: Chưa biết
Con thờ lạy Con thờ lạy

Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh, yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh

Tác giả: Hoài Chiên | Gửi lên: 28/09/2015 10:53 | Đã xem: 4627 lần | Download: 1622 lần | Phiên bản: 2 bè
Sức sống Sức sống

Cùng hiệp nhau chúng con thờ lạy Chúa, đã ban Mình cực Thánh hiến thân nuôi người ta. Cùng

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 28/09/2015 10:51 | Đã xem: 1506 lần | Download: 317 lần | Phiên bản: Chưa biết
Về nơi đây (2) Về nơi đây (2)

Về nơi đây bên Thánh Tâm Chúa nhân từ vì yêu thương Người đã chết treo Thánh Giá. Từ cạnh

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 28/09/2015 10:50 | Đã xem: 2661 lần | Download: 1165 lần | Phiên bản: 1 bè
Suối thiêng Suối thiêng

Êm đềm triền miên, nơi Nhà Chầu vắng. Cha ngồi chờ mong, cô đơn âm thầm biết bao lần thiết

Tác giả: Thanh Cao | Gửi lên: 28/09/2015 10:47 | Đã xem: 1608 lần | Download: 268 lần | Phiên bản: Chưa biết
Trước Thánh Thể - Vũ Kim Trước Thánh Thể - Vũ Kim

Trước Thánh Thể nhiệm mầu, con quỳ gối kính tin. Chúa ẩn Mình nương náu, bí tích chan hòa

Tác giả: Vũ Kim | Gửi lên: 28/09/2015 10:46 | Đã xem: 2025 lần | Download: 539 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đoàn con khiêm cung Đoàn con khiêm cung

Đoàn con khiêm cung thờ lạy Chúa, quỳ đây dâng lên niềm tôn kính Mình Thánh Máu Thánh Chúa

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 10:44 | Đã xem: 878 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bánh bởi trời - Kim Long Bánh bởi trời - Kim Long

Đây là bánh bởi trời đem sức sống cho mọi nơi. Lương thực các thiên thần nên bánh dưỡng nuôi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 10:41 | Đã xem: 915 lần | Download: 124 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bánh hằng sống Bánh hằng sống

Chúa quá yêu thế trần rầy nương thân ngày đêm trong hình bánh. Chúa thương con xuống trần

Tác giả: Hải Linh | Gửi lên: 28/09/2015 10:38 | Đã xem: 609 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bánh Ta sẽ ban Bánh Ta sẽ ban

Bánh ta sẽ ban là thịt Ta cho thế gian được sống. Đây bánh bởi trời người nào ăn bánh này sẽ

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 10:35 | Đã xem: 740 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bánh thật bởi trời Bánh thật bởi trời

Người nghèo hèn thoả thuê suốt đời vì được ăn bánh thật bởi trời. Những người tìm Chúa, Chúa

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 10:33 | Đã xem: 473 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Chưa biết
Chúa không lầm Chúa không lầm

Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con dù lời Ngài con không giữ tròn. Vì Chúa đã biết từ ngàn

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 10:30 | Đã xem: 2720 lần | Download: 698 lần | Phiên bản: Chưa biết
Con mến yêu Con mến yêu

Con mến yêu tin thờ trong lòng cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa

Tác giả: T. Phụng - Tâm Bảo | Gửi lên: 28/09/2015 10:25 | Đã xem: 3653 lần | Download: 1404 lần | Phiên bản: Chưa biết
Con muốn chúc mừng Con muốn chúc mừng

Con muốn chúc mừng mầu nhiệm máu thịt Con Chúa hiển vinh. Giá chuộc muôn dân trần thế

Tác giả: Lm. Kim Long - Hoàng Khánh | Gửi lên: 28/09/2015 09:56 | Đã xem: 2122 lần | Download: 416 lần | Phiên bản: Chưa biết
Con quỳ gối Con quỳ gối

Con quỳ gối thờ lạy Chúa, cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên. Con quỳ gối thờ lạy Chúa

Tác giả: Tâm Bảo | Gửi lên: 28/09/2015 09:55 | Đã xem: 1796 lần | Download: 258 lần | Phiên bản: Chưa biết
Con thờ lạy hết tình Con thờ lạy hết tình

Con thờ lạy hết tình ôi Thiên Chúa ẩn thân. Con tin kính Chúa ngự trong phép nhiệm mầu. Tâm

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 09:53 | Đã xem: 2839 lần | Download: 581 lần | Phiên bản: Chưa biết
Con tin yêu Con tin yêu

Con tin yêu kính thờ phép nhiệm mầu cực thánh thương con không bến bờ. Chúa hiến thân nên

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 09:51 | Đã xem: 1206 lần | Download: 200 lần | Phiên bản: Chưa biết
Con vững tâm thờ kính Con vững tâm thờ kính

Con vững tâm thờ kính Chúa đang ngự đây. Trong bí tích nhiệm mầu thờ hình rượu bánh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 09:50 | Đã xem: 640 lần | Download: 34 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dâng mình Dâng mình

Lạy thánh tâm đây giờ sớm mai, đoàn chúng con đây quỳ trước ngai. Nguyện kính dâng mọi điều

Tác giả: Lm. Hoài Đức | Gửi lên: 28/09/2015 09:39 | Đã xem: 780 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đây bánh cực linh Đây bánh cực linh

Đây bánh Thiên Thần nay nên bánh nuôi nhân trần. Đây bánh cực linh bánh ban xuống bởi trời

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 09:35 | Đã xem: 507 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đây bánh Thiên Thần Đây bánh Thiên Thần

Đây bánh Thiên Thần nay nên bánh nuôi nhân trần. Đây bánh linh thiêng ban xuống bởi trời

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 09:33 | Đã xem: 1392 lần | Download: 222 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đây là mình Ta - Kim Long Đây là mình Ta - Kim Long

Đây là mình ta hiến tế vì các con. Chén này là giao ước mới trong máu ta. Mỗi khi các con uống

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 08:17 | Đã xem: 669 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đây nhiệm tích (1) Đây nhiệm tích (1)

Đây nhiệm tín vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục báo tôn thờ. và dấu tích ngàn xưa lưu ký

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 08:15 | Đã xem: 2475 lần | Download: 820 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đây nhiệm tích (2) Đây nhiệm tích (2)

Đây nhiệm tín vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. và dấu tích ngàn năm lưu ký

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 08:14 | Đã xem: 3240 lần | Download: 1088 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đây nhiệm tích (3) Đây nhiệm tích (3)

Đây nhiệm tín vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn năm lưu ký

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 08:13 | Đã xem: 1385 lần | Download: 366 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đây là mình Ta Đây là mình Ta

Đây là mình Ta hiến cho các con. Chén này là giao ước mới trong máu Ta. Mỗi khi các con (a)

Tác giả: Lm. Hoàng Kim | Gửi lên: 28/09/2015 08:11 | Đã xem: 968 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: Chưa biết
Đây là mình Thầy Đây là mình Thầy

Đây là mình Thầy hy sinh vì anh em. Đây là Máu Thầy đổ ra lập Giao ước mới. Mỗi lần anh

Tác giả: Cát Minh | Gửi lên: 28/09/2015 08:10 | Đã xem: 573 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Chưa biết
Dự tiệc Thánh Dự tiệc Thánh

Hỡi ai người đói nghèo yếu hèn, tiệc Cha ban đang chờ con mau đến. Chính Cha là bánh thần

Tác giả: Vũ Kim | Gửi lên: 28/09/2015 08:09 | Đã xem: 1921 lần | Download: 404 lần | Phiên bản: Chưa biết
Giêsu (kèm bản đệm đàn) Giêsu (kèm bản đệm đàn)

Giêsu mến yêu từ bi vô ngần. Giêsu ánh sáng soi lòng chúng nhân. Giêsu chiếu soi bóng tối

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 28/09/2015 08:07 | Đã xem: 980 lần | Download: 114 lần | Phiên bản: kèm bản đệm đàn
Giêsu tình yêu Giêsu tình yêu

Trước Thánh Thể nhiệm mầu ai người nào đâu suy thấu tình yêu Chúa thật cao sâu. Sấp mình

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 28/09/2015 08:06 | Đã xem: 1835 lần | Download: 542 lần | Phiên bản: Chưa biết
Hãy đến với Ta - Kim Long Hãy đến với Ta - Kim Long

Hãy đến với Ta hỡi ai nặng gánh u sầu. Ai lần bước trong đêm thâu, ai từng phút giây lo âu

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 08:05 | Đã xem: 3113 lần | Download: 1189 lần | Phiên bản: Chưa biết
Kho tàng tình yêu Kho tàng tình yêu

Lòng Chúa mến thương con thẳm sâu thực khôn sánh. Đêm đông băng giá nơi đồng hoang sinh

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 08:03 | Đã xem: 750 lần | Download: 50 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lãnh xác thể chí thánh Lãnh xác thể chí thánh

Chúng con nhận lãnh xác thể chí thánh của Đức Kitô, Người là Con Thiên Chúa, Đấng tự hiến

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 08:02 | Đã xem: 511 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lạy Cha dấu ái Lạy Cha dấu ái

Lạy Cha dấu ái đoàn con kính tâm tôn thờ dịu hiền ôi Thánh Tâm Cha. Tình yêu thánh hiến

Tác giả: Huyền Linh | Gửi lên: 28/09/2015 08:01 | Đã xem: 676 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lòng Chúa ái tuất (Đây lòng Chúa) Lòng Chúa ái tuất (Đây lòng Chúa)

Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xướng cho muôn ngàn dân

Tác giả: Nguyễn Banh Hanh | Gửi lên: 28/09/2015 07:58 | Đã xem: 4833 lần | Download: 2054 lần | Phiên bản: 2 bè
Mầu nhiệm yêu thương Mầu nhiệm yêu thương

Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 28/09/2015 07:53 | Đã xem: 2730 lần | Download: 909 lần | Phiên bản: Chưa biết
Máu Trái Tim (lễ Thánh Tâm Chúa) Máu Trái Tim (lễ Thánh Tâm Chúa)

Máu Tim Chúa đổ ra nỗi đau đớn vì ta, máu tuôn ra từ trên Thánh Giá. Máu Tim Chúa tràn lan

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 28/09/2015 07:49 | Đã xem: 1040 lần | Download: 128 lần | Phiên bản: 2 bè
Này con là đá (thánh Phêrô - 2 bè) Này con là đá (thánh Phêrô - 2 bè)

Này con là đá. Này con là đá, trên viên đá này, trên viên đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy

Tác giả: Mai Quân | Gửi lên: 28/09/2015 07:47 | Đã xem: 2533 lần | Download: 534 lần | Phiên bản: 2 bè
Này là mình Ta Này là mình Ta

Này là mình Ta. Này là máu Ta. Sẽ hiến tế vì yêu muôn dân. Lương thánh Thiên Thần huyền

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 07:46 | Đã xem: 695 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ngài là bánh thật Ngài là bánh thật

Ôi Chúa Giêsu Ngài là bánh thật bởi trời. Xin nuôi dưỡng muôn người tìm đến Chúa mọi nơi

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 07:45 | Đã xem: 480 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Chưa biết
Nguyện dâng Thánh Tâm Nguyện dâng Thánh Tâm

Nguyện dâng Thánh Tâm linh hồn thân xác. Nguyện xin Chúa nhóm trong con niềm phó thác

Tác giả: Chu Công - Hiệp Doãn | Gửi lên: 28/09/2015 07:41 | Đã xem: 1157 lần | Download: 146 lần | Phiên bản: Chưa biết
Nguyện yêu Chúa Nguyện yêu Chúa

Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Được yêu mến Cha bao là êm đềm, hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền

Tác giả: Hoài Chiên | Gửi lên: 28/09/2015 07:40 | Đã xem: 2428 lần | Download: 785 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ôi thần linh Chúa Ôi thần linh Chúa

Ôi thần linh Chúa êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian. Ban bánh thơm

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 28/09/2015 07:38 | Đã xem: 1050 lần | Download: 131 lần | Phiên bản: Chưa biết
Phút than thở Phút than thở

Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa cả

Tác giả: T. Phụng - Tâm Bảo | Gửi lên: 28/09/2015 07:33 | Đã xem: 2282 lần | Download: 349 lần | Phiên bản: Chưa biết
Suy tôn Thánh Thể Suy tôn Thánh Thể

Nào hát mừng mầu nhiệm thánh linh thiêng. Vua muôn dân đã đem trót thân mình, dâng máu đào

Tác giả: Lm. Thành Tâm | Gửi lên: 28/09/2015 07:32 | Đã xem: 1780 lần | Download: 264 lần | Phiên bản: 2 bè
Tấm bánh bẻ ra - Kim Long Tấm bánh bẻ ra - Kim Long

Tấm bánh bẻ ra cho một thế giới mới tôn vinh Ngài lạy Chúa Giêsu. Tấm bánh Chúa ban hủy

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 07:27 | Đã xem: 643 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: Chưa biết
Ta sẽ gặp Chúa Ta sẽ gặp Chúa

Khi ta biết quên mình vì mạng sống của anh em. ta sẽ gặp Chúa cầm tấm bánh bẻ ra, sẽ thấy

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 28/09/2015 05:43 | Đã xem: 485 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Tâm Thánh Tâm

Thánh tâm êm ái dịu dàng tình thương như mật tràn lan. Thánh Tâm như cửa Thiên Đàng mời

Tác giả: Nguyên Lý | Gửi lên: 28/09/2015 05:42 | Đã xem: 799 lần | Download: 88 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Tâm Chúa Giêsu - Hoài Đức Thánh Tâm Chúa Giêsu - Hoài Đức

Giêsu! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong

Tác giả: Lm. Hoài Đức | Gửi lên: 28/09/2015 05:41 | Đã xem: 4493 lần | Download: 2158 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Tâm Chúa Giêsu - Huyền Linh Thánh Tâm Chúa Giêsu - Huyền Linh

Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn êm ái dịu dàng xin hãy ban xuống lòng con tàn lửa say yêu một

Tác giả: Huyền Linh | Gửi lên: 28/09/2015 05:40 | Đã xem: 3033 lần | Download: 1078 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh Tâm Giêsu Vua Thánh Tâm Giêsu Vua

Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước

Tác giả: Lm. Hoài Đức | Gửi lên: 28/09/2015 05:33 | Đã xem: 1275 lần | Download: 292 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh thể (1) Thánh thể (1)

Mình và Máu Thánh Chúa ôi yến tiệc Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhở Người

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 28/09/2015 05:32 | Đã xem: 523 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh thể (2) Thánh thể (2)

Ôi yến tiệc mình và máu thánh Chúa, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ Người

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 28/09/2015 05:31 | Đã xem: 655 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh thể (3) Thánh thể (3)

Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu, khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa Người trao tay cho tất

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 28/09/2015 05:30 | Đã xem: 514 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh thể (4) Thánh thể (4)

Nào ta ca hát để họp mừng mầu nhiệm Vua muôn dân đã hiến trọn thân mình, dâng máu đào

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 28/09/2015 05:29 | Đã xem: 592 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Chưa biết
Thánh thể (5) Thánh thể (5)

Ôi thật cao quý khôn sánh ta bái thờ Chúa ngự nơi này. Nghi lễ xưa sánh được chăng, giác quan

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 28/09/2015 05:28 | Đã xem: 481 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Chưa biết
 
Đăng ký ngay
Kiếm tiền dễ dàng

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 55
  • Khách viếng thăm: 42
  • Máy chủ tìm kiếm: 13
  • Hôm nay: 35772
  • Tháng hiện tại: 499785
  • Tổng lượt truy cập: 37091419