Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Vâng lời Thầy Vâng lời Thầy

Vâng lời Thầy, vâng lời Thầy, vâng lời Thầy con xin thả lưới. Vâng lời Thầy con xin thả lưới. Dẫu suốt đêm qua con không được nghỉ. Nhưng vâng lời Thầy con đây thả lưới

Tác giả: Hiếu Liêm | Gửi lên: 19/05/2016 12:00 | Đã xem: 1057 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: 3 bè
Tin mừng cứu độ (2) Tin mừng cứu độ (2)

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy | Gửi lên: 18/05/2016 15:04 | Đã xem: 2233 lần | Download: 487 lần | Phiên bản: 2 bè
Mơ ước trời cao (lễ Chúa thăng thiên - năm C) Mơ ước trời cao (lễ Chúa thăng thiên - năm C)

Nhiều đêm con ngắm nhìn sao. Trời cao, sao quá là cao. Ước mong đôi cánh chim bằng để

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 22:46 | Đã xem: 1170 lần | Download: 89 lần | Phiên bản: 2 bè
Ai yêu mến Thầy (Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm C) Ai yêu mến Thầy (Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm C)

Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu thương kẻ ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 22:44 | Đã xem: 2206 lần | Download: 650 lần | Phiên bản: 2 bè
Giới răn mới (Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm C) Giới răn mới (Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm C)

Rồi một chiều giữa bữa tiệc ly, khi Giuđa đi khuất thật rồi. Ngài thì thầm với những người

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 22:40 | Đã xem: 931 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Cửa chuồng chiên Cửa chuồng chiên

Ta là cửa chuồng chiên, ai qua Ta mà vào sẽ được cứu rỗi. Ta là cửa chuồng chiên, ai qua Ta mà vào sẽ được dưỡng nuôi

Tác giả: Nguyễn Bách | Gửi lên: 27/04/2016 22:38 | Đã xem: 1677 lần | Download: 294 lần | Phiên bản: 2 bè
Bỏ kiếp đi hoang Bỏ kiếp đi hoang

Đêm về gió thấm lạnh hồn tôi ngồi bên song cửa, tôi ngước trông về chốn, chốn xa xôi. Tôi

Tác giả: Lm. Tri Văn Vinh | Gửi lên: 27/04/2016 22:36 | Đã xem: 997 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: 3 bè
Trên cánh đồng xanh (Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm C) Trên cánh đồng xanh (Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm C)

Lối về trên cánh đồng xanh, chân tôi bước đi an lành, vui trong nắng tươi thỏa tình. Vì có Chúa

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 22:28 | Đã xem: 1214 lần | Download: 54 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin yêu Chúa nhiều (Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm C) Xin yêu Chúa nhiều (Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm C)

Sau đêm trắng vẫn là ngày âm u, bao công lao và sức lực phù du. Rồi cuộc sống chúng con âu

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 22:26 | Đã xem: 943 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Sợ hãi an bình (Chúa nhật 2 Phục sinh - năm ABC) Sợ hãi an bình (Chúa nhật 2 Phục sinh - năm ABC)

Như các tông đồ xưa đã nhiều lần con sợ hãi, con đóng cửa gài then, con tưởng rằng rồi sẽ

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 22:23 | Đã xem: 907 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Người cha nhân hậu Người cha nhân hậu

Bóng cha chờ con từ lâu vẫn chưa trở về. Tháng năm mải mê khoái lạc mua vui trần thế. Nào

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 27/04/2016 22:14 | Đã xem: 2517 lần | Download: 528 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy sống ngay lành Hãy sống ngay lành

Thà rằng thân con không chân tay sống kiếp đọa đày. Thà rằng thân con trong đêm đen bóng

Tác giả: Thiên Duyên | Gửi lên: 27/04/2016 22:00 | Đã xem: 1022 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: 2 bè
Tay sạch lòng thanh Tay sạch lòng thanh

Xin cho con tay sạch lòng thanh, để con mãi mãi mến Chúa chân thành. Xin cho con quyết

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 27/04/2016 21:59 | Đã xem: 890 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Một người Cha tình thương (Chúa nhật 5 mùa Chay - năm C) Một người Cha tình thương (Chúa nhật 5 mùa Chay - năm C)

Dầu tội con đáng chết nhưng Ngài vẫn thứ tha tội con. Nhiều lần con ngỡ chết nhưng Ngài

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 21:56 | Đã xem: 976 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời tự tình (Chúa nhật 4 mùa Chay - năm C) Lời tự tình (Chúa nhật 4 mùa Chay - năm C)

Con ơi có biết lòng Cha vẫn thương con, bao năm Cha vẫn vẫn luyến thương dầu con cứ hoang

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 21:55 | Đã xem: 864 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Lệnh sám hối (Chúa nhật 3 mùa chay - năm C) Lệnh sám hối (Chúa nhật 3 mùa chay - năm C)

Chuyện của người ra sao hôm nay đừng xét đoán không hay cho mấy. Mà hãy nhìn về chính

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 21:53 | Đã xem: 995 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Xin vâng lời Thầy (Chúa nhật 5 quanh năm - năm C) Xin vâng lời Thầy (Chúa nhật 5 quanh năm - năm C)

Đời ta như áng mây kia lạc nẻo về, đời ta như giấc chiêm bao lạc bến mê. Đời không có Chúa

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 21:51 | Đã xem: 955 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Tâm ca người làm chứng (Chúa nhật 4 quanh năm - năm C) Tâm ca người làm chứng (Chúa nhật 4 quanh năm - năm C)

Trước khi Chúa tạo thành con thì Chúa đã biết con. Trước khi con sinh ra đời thì Chúa đã thánh

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 21:49 | Đã xem: 893 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: 3 bè
Vâng lời Thầy (Chúa nhật 5 thường niên - năm C) - Huy Hoàng Vâng lời Thầy (Chúa nhật 5 thường niên - năm C) - Huy Hoàng

Vâng lời Thầy con xin thả lưới, dẫu ngày qua lao nhọc chẳng được gì. Vâng lời Thầy con xin

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 21:48 | Đã xem: 1080 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: 2 bè
Bước theo Ngài (Chúa nhật 5 thường niên - năm C) Bước theo Ngài (Chúa nhật 5 thường niên - năm C)

Lạy Chúa xin tránh xa con vì con tội lỗi. Lạy Chúa xin tránh xa con vì con lỗi lầm. Có đáng

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 21:45 | Đã xem: 727 lần | Download: 1 lần | Phiên bản: 2 bè
Sứ mạng cứu thế (Chúa nhật 5 thường niên - năm B) Sứ mạng cứu thế (Chúa nhật 5 thường niên - năm B)

Chúa dùng các việc lành mà nói lên sứ mạng cứu thế. Khi cho người ốm đau được mạnh sức

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 21:44 | Đã xem: 844 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Con là muối (Chúa nhật 5 thường niên - năm A) Con là muối (Chúa nhật 5 thường niên - năm A)

Con là muối Chúa gởi con vào đời để con ướp mặn mọi người, mặn nồng tình yêu của Chúa

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 21:42 | Đã xem: 1076 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Thuận theo ý Chúa (Chúa nhật 4 thường niên - năm C) Thuận theo ý Chúa (Chúa nhật 4 thường niên - năm C)

Chúa rất tự do trong chương trình của Chúa quan phòng. Không ai có quyền để chất vấn Chúa

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 21:41 | Đã xem: 922 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa uy quyền (Chúa nhật 4 thường niên - năm B) Chúa uy quyền (Chúa nhật 4 thường niên - năm B)

Chúa đầy quyền năng trong lời nói của Ngài. Lời Ngài phán truyền dù thần dữ cũng phải lui xa

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 21:39 | Đã xem: 1287 lần | Download: 155 lần | Phiên bản: 2 bè
Phúc thật 2 (Chúa nhật 4 thường niên - năm A) Phúc thật 2 (Chúa nhật 4 thường niên - năm A)

Mỗi ngày đời con mãi đi tìm hạnh phúc. Nhưng biết tìm đâu hạnh phúc nơi trần thế bất toàn

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 21:38 | Đã xem: 674 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Phúc thật 1 (Chúa nhật 4 thường niên - năm A) Phúc thật 1 (Chúa nhật 4 thường niên - năm A)

Chúa đã đến khai mở Nước Trời, để dẫn đưa ta về với Ngài. Ngài mở ra chân trời hạnh phúc

Tác giả: Lm. Pet. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 21:36 | Đã xem: 663 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Hạnh phúc thật (Chúa nhật 4 thường niên - năm A) Hạnh phúc thật (Chúa nhật 4 thường niên - năm A)

Con xin tạ ơn, lạy Chúa Giêsu! xin tạ ơn Chúa đã yêu thương gọi mời. Chúa gọi mời con đi

Tác giả: Lm. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 16:29 | Đã xem: 873 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
Con quen làm gì (Chúa nhật 3 thường niên - năm C) Con quen làm gì (Chúa nhật 3 thường niên - năm C)

Con quen làm gì mỗi chiều mỗi sáng? Chúa thì thường đến trung tâm hội đường để nghe và đọc

Tác giả: Lm. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 16:27 | Đã xem: 796 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Thời kỳ đã mãn (Chúa nhật 3 thường niên - năm B) Thời kỳ đã mãn (Chúa nhật 3 thường niên - năm B)

Thời kỳ nay đã mãn và triều đại Chúa đã gần tới. Mau trở về sám hối và tin vào Tin Mừng

Tác giả: Lm. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 16:26 | Đã xem: 1011 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa là ánh sáng (Chúa nhật 3 thường niên - năm A) Chúa là ánh sáng (Chúa nhật 3 thường niên - năm A)

Con sống giữa gian trần vẫn còn vướng bao lỗi tội. Mang thân phận con người giữa cõi đời

Tác giả: Lm. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 16:25 | Đã xem: 1378 lần | Download: 85 lần | Phiên bản: 2 bè
Đây Chiên Thiên Chúa (Chúa nhật 2 thường niên - năm A) Đây Chiên Thiên Chúa (Chúa nhật 2 thường niên - năm A)

Gioan thấy Đức Giêsu, ông liền nói cho muôn người: đây là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa

Tác giả: Lm. Huy Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 16:22 | Đã xem: 1505 lần | Download: 136 lần | Phiên bản: 2 bè
Hoan ca chứng nhân (Chúa nhật 3 quanh năm - năm C) Hoan ca chứng nhân (Chúa nhật 3 quanh năm - năm C)

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi. Sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 16:20 | Đã xem: 952 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Thập giá cao trọng Thập giá cao trọng

Khi tôi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Ôi thánh giá chói

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 27/04/2016 16:19 | Đã xem: 820 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Mục tử nhân lành - Têrêsa Mục tử nhân lành - Têrêsa

Người mục tử nhân lành hy sinh tính mạng vì đàn chiên, luôn biết rõ từng con chiên. Đoàn

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 27/04/2016 16:18 | Đã xem: 1699 lần | Download: 346 lần | Phiên bản: 2 bè
Mọi sự của Cha là của Con Mọi sự của Cha là của Con

Con nhận biết mình hư không, trọn đời con phó thác cậy trông nơi lòng thương xót Chúa. Xin

Tác giả: Sr. Têrêsa | Gửi lên: 27/04/2016 16:16 | Đã xem: 670 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 2 bè
Tiệc cưới Cana (Chúa nhật 2 quanh năm - năm C) Tiệc cưới Cana (Chúa nhật 2 quanh năm - năm C)

Cana đám cưới nhà ai, có Mẹ và Chúa các môn sinh cũng được mời. Đang khi dự bữa tiệc vui

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 16:15 | Đã xem: 1172 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: 2 bè
Đừng sợ (2 bè) Đừng sợ (2 bè)

Đừng sợ, đừng sợ chi. Đừng sợ, đừng sợ chi! Đừng sợ, đừng sợ chi. Đừng sợ, đừng sợ chi! Có Ta đây. Đừng sợ vì Ta là đầu, là cuối. Có Ta đây, đừng sợ

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 27/04/2016 16:14 | Đã xem: 782 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 2 bè
Trên sông Giođan (Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm C) Trên sông Giođan (Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm C)

Trên sông Giođan hôm nào, Gioan thanh tẩy dân chúng. Bên sông Giođan ngọt ngào, Chúa

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 27/04/2016 16:11 | Đã xem: 1602 lần | Download: 190 lần | Phiên bản: 2 bè
Người gieo giống - Hoàng Đức Người gieo giống - Hoàng Đức

Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình. Người gieo giống vất vãi hạt giống trên

Tác giả: Lm. Hoàng Đức | Gửi lên: 14/04/2016 12:27 | Đã xem: 2904 lần | Download: 820 lần | Phiên bản: 3 bè
Các con là nhân chứng Các con là nhân chứng

Vinh danh Ta các con sẽ bị điệu đến trước quan quyền và vua Chúa. Để làm chứng cho Ta trước

Tác giả: Sơn Ca Linh | Gửi lên: 21/01/2016 16:28 | Đã xem: 900 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Nắm men Nắm men

Nước trời như nắm men được trộn vào trong những thùng bột. Âm thầm vẫn lớn lên cho đến

Tác giả: Ý Vũ | Gửi lên: 15/01/2016 21:08 | Đã xem: 831 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 1 bè
Magnificat - Tuấn Kim Magnificat - Tuấn Kim

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 12/01/2016 21:48 | Đã xem: 993 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy có lòng thương xót (Lc. 6) Hãy có lòng thương xót (Lc. 6)

Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha. Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha. Hãy đem lòng

Tác giả: Sr. Chu Linh | Gửi lên: 28/12/2015 15:34 | Đã xem: 1115 lần | Download: 85 lần | Phiên bản: Lc. 6 - 2 bè
Ephata Con mở ra Ephata Con mở ra

Ephata hãy mở, hãy mở ra, Ephata. Để con ngắm dấu đanh trên xác Chúa hôm nào. Ephata

Tác giả: Thế Thông | Gửi lên: 28/12/2015 00:43 | Đã xem: 1306 lần | Download: 133 lần | Phiên bản: hợp xướng
Sống cho tình yêu chết cho tình yêu Sống cho tình yêu chết cho tình yêu

Vì yêu con, Ngài xưa đã xuống trần. Vì yêu con, Ngài sinh làm kiếp người để cảm thông đời

Tác giả: Hạt Cát | Gửi lên: 28/12/2015 00:41 | Đã xem: 992 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: 2 bè
Bác ái thì... Bác ái thì...

Bác ái thì kiên nhẫn và hiền hậu. Bác ái chẳng ghen tị, chẳng làm càn lên mặt, tham lam bản

Tác giả: BVL - Đa Minh Cao Tấn Vĩnh | Gửi lên: 28/12/2015 00:40 | Đã xem: 699 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Cor. 13
Chúa là Vua (lễ Chúa Kitô vua - năm B) Chúa là Vua (lễ Chúa Kitô vua - năm B)

Chúa là Vua, triều thiên Ngài một vòng gai nhọn. Chúa là vua, phủ việt Ngài là cây gậy nứa

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 28/12/2015 00:39 | Đã xem: 1450 lần | Download: 164 lần | Phiên bản: Ga. 18 - 2 bè
Cầu xin hiệp nhất Cầu xin hiệp nhất

Lạy Chúa nhân từ xin cho chúng con hiệp nhất trong Ngài, xin cho chúng con hiệp nhất trong

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 28/12/2015 00:36 | Đã xem: 895 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Vinh quang ngày thế mạt (Chúa nhật 33 quanh năm - năm B) Vinh quang ngày thế mạt (Chúa nhật 33 quanh năm - năm B)

Đời rồi sẽ qua đi, trần gian sẽ ra tro bụi. Ngày nào mới thanh niên, giờ đây thắm thoát vai gầy

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 28/12/2015 00:35 | Đã xem: 828 lần | Download: 32 lần | Phiên bản: Mc. 13 - 2 bè
Bên bờ sông Giođan Bên bờ sông Giođan

Bên bờ sông, bờ sông Giođan Chúa đã chịu phép rửa bởi tay Gioan. Các tầng trời mở ra và

Tác giả: Lm. Mi Trầm | Gửi lên: 28/12/2015 00:27 | Đã xem: 6235 lần | Download: 2284 lần | Phiên bản: 2 bè
Con tuyên xưng Con tuyên xưng

Trời cao có muôn vì sao, dương gian muôn vàn nẻo đường. Đôi chân trần nhiều lúc phân vân

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 28/12/2015 00:26 | Đã xem: 820 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: Jn. 14
Yêu người (2 bè) Yêu người (2 bè)

Yêu người thấy người nằm hấp hối mà sao ta cứ đi vội. Hay là ta chỉ yêu giả dối, yêu người mà

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 28/12/2015 00:25 | Đã xem: 670 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Dâng hiến một đời (Chúa nhật 32 quanh năm - năm B) Dâng hiến một đời (Chúa nhật 32 quanh năm - năm B)

Nhìn một người cao sang nhưng hồn ông đã khép lại rồi. Nhìn một người tang thương nhưng

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 28/12/2015 00:24 | Đã xem: 631 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Mc. 12 - 2 bè
Yêu Chúa yêu người (Chúa nhật 31 quanh năm - năm B) Yêu Chúa yêu người (Chúa nhật 31 quanh năm - năm B)

Hôm ấy ai hỏi Ngài điều răn trọng nhất? Hỡi Israel hãy hãy yêu mến Ngìa hết lòng, hết sức

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 28/12/2015 00:23 | Đã xem: 2157 lần | Download: 371 lần | Phiên bản: Mc. 12 - 2 bè
Yêu Thầy sẽ giữ lời Thầy (Yn. 14) Yêu Thầy sẽ giữ lời Thầy (Yn. 14)

Ngày xưa khi còn bé thơ con vẫn thường nghe nhiều người bảo rằng khi có con rồi mới hiểu

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 21/12/2015 12:14 | Đã xem: 773 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Yn. 14 - 2 bè
Xin thắp sáng (Mt. 5) Xin thắp sáng (Mt. 5)

Xin cho con thành ánh sáng thế gian. Xin cho con thành muối ướp trên đời. Là ánh sáng gieo

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:42 | Đã xem: 782 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Mt. 5 - 2 bè
Phúc thay (Mt. 5) Phúc thay (Mt. 5)

Phúc thay ai có lòng trong sạch, ai có lòng khó nghèo sẽ tìm được Nước Chúa. Ta hãy cùng vui

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:46 | Đã xem: 571 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Mt. 5 - 2 bè
Lời con thành tâm (Mt. 7) Lời con thành tâm (Mt. 7)

Ai xin gì thì được nấy, ai tìm gì thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì được mở cho. Con xin được luôn rước

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 08:56 | Đã xem: 580 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: Mt. 7 - 2 bè
Chân lý của Chúa (Ga. 14) Chân lý của Chúa (Ga. 14)

Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ những điều Thầy truyền, là hãy yêu thương nhau, yêu nhau như

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 01:11 | Đã xem: 620 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa là sự sáng (tin mừng Gioan) Chúa là sự sáng (tin mừng Gioan)

Chúa là ánh sáng trên trần gian (sự sáng thế gian). Chúa là ánh sáng (Chúa) ban sự sống

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 09:21 | Đã xem: 929 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Gioan 8 - 2 bè
Xây nhà Xây nhà

Nhà xây trên đá ai nghe lời Ngài quyết chí thi hành lời thiêng thấm nhuần. Dù cho mưa sa

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 10:06 | Đã xem: 818 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Mt. 7 - 2 bè
Triều thiên công chính Triều thiên công chính

Tôi đã chiến đấu trận chiến cuối cùng. Tôi đã chiến đấu trận chiến chính nghĩa. Tôi nay đi tới

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 10:03 | Đã xem: 806 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: Tim. 4 - 2 bè
Nước Trời (tin mừng Mátthêu) Nước Trời (tin mừng Mátthêu)

Nước trời như thương gia đi tìm kiếm được hạt ngọc bao đẹp xinh. Trở về của cải lo bán hết

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:44 | Đã xem: 905 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: Mt. 13 - 2 bè
Như trẻ nhỏ Như trẻ nhỏ

Ai mong Nước Trời hãy giống như trẻ nhỏ. Lời Ngài truyền ban cho toàn cõi nhân gian. Nơi

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:39 | Đã xem: 805 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Mt. 18 - 2 bè
Người Samaritanô nhân hậu - Viễn Xứ Người Samaritanô nhân hậu - Viễn Xứ

Đường về Giêricô hoang vắng chênh vênh vực sâu núi cao. Một người thân cô bị cướp, bị đòn

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:38 | Đã xem: 1904 lần | Download: 286 lần | Phiên bản: Lc. 10 - 2 bè
Ngài ơi cứu con Ngài ơi cứu con

Cuộc đời con như cánh buồm trôi dạt xô con biết cậy ai? Ngài ơi cứu con thoát khỏi hiểm

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:35 | Đã xem: 1037 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: Mt. 8 - 2 bè
Muối và ánh sáng - Viễn Xứ Muối và ánh sáng - Viễn Xứ

Anh em là muối, muối ướp cho đời. Muối mà bị lạt đi không mặn lại được nữa. Lúc đã lạt đi sẽ

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:31 | Đã xem: 1175 lần | Download: 105 lần | Phiên bản: Mt. 5 - 2 bè
Gia Kêu tìm Chúa Gia Kêu tìm Chúa

Từ Giêricô đoàn dân tuốn bước theo chân Ngài. Ở trên cao đó Gia Kêu muốn được nhìn Chúa

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:17 | Đã xem: 2684 lần | Download: 695 lần | Phiên bản: Lc. 19 - 2 bè
Ephata (tin mừng Máccô) Ephata (tin mừng Máccô)

Hãy mở tim con Chúa ơi, hãy mở tim con để con thổn thức nỗi đau nơi người anh em. Bao

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:16 | Đã xem: 881 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Mc. 7 - 2 bè
Chúa ở lại với con Chúa ở lại với con

Chúa ở lại với con vì trời đêm đã xuống rồi. Chúa ở lại với con đường đi hoang mang ngập

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:00 | Đã xem: 1032 lần | Download: 74 lần | Phiên bản: Lc. 24 - 2 bè
Bài ca tình yêu - Viễn Xứ Bài ca tình yêu - Viễn Xứ

Tình yêu phải biết nhẫn nhục, hiền hậu và không ghen tuông. Và không vênh vang tự đắc

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 08:49 | Đã xem: 705 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Cr. 13 - 1 bè
Ai gánh nặng Ai gánh nặng

Đời sương gió nắng mưa tháng năm, mồ hôi đẫm ướt từng vạt áo. Từng nhát cuốc xuống

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 08:44 | Đã xem: 977 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: Mt. 11 - 2 bè
Điệp khúc Magnificat Điệp khúc Magnificat

Linh hồn tôi, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi, ôi thần trí tôi hớn hở vui mừng

Tác giả: Văn Duy Tùng | Gửi lên: 16/12/2015 22:28 | Đã xem: 1964 lần | Download: 397 lần | Phiên bản: Lc. 1 - 4 bè
Điệp khúc hồng ân Điệp khúc hồng ân

Lạy Chúa tất cả là hồng ân của Ngài. Đời con suốt cuộc đời tạ ơn Thiên Chúa, cùng hát vang

Tác giả: Lm. Văn Chi | Gửi lên: 16/12/2015 20:53 | Đã xem: 998 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Êphêsô 5 - 2 bè
Tình yêu đích thực Tình yêu đích thực

Khi hạt lúa mì gieo xuống đất mà không thối đi thì nó trơ trọi một mình mà thôi và hạt lúa mì

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 18:24 | Đã xem: 1279 lần | Download: 143 lần | Phiên bản: Ga. 12 - 2 bè
Lạy Cha xin cho danh Cha Lạy Cha xin cho danh Cha

Con cầu xin cho danh Cha hiển sáng và con xin đáp tiếng Ngài đến muôn muôn người giữa trần

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 18:19 | Đã xem: 1095 lần | Download: 82 lần | Phiên bản: Ga. 12 - 2 bè
Hãy vững tin Ngài Hãy vững tin Ngài

Cuộc sống dương gian tai họa phủ lấp mỗi ngày chất đầy nhiều nỗi khổ đau vì có ngờ đâu bệnh

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 18:16 | Đã xem: 1211 lần | Download: 97 lần | Phiên bản: Mc. 10 - 2 bè
Hãy tin nơi Thầy Hãy tin nơi Thầy

Này con ơi hãy xỏ ngón tay, hãy xỏ vào đây. Hãy ngắm nhìn (những vết đanh) thì chớ cứng

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 18:14 | Đã xem: 806 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: Ga. 20 - 2 bè
Cho con được thấy (tin mừng Máccô) Cho con được thấy (tin mừng Máccô)

Khi ngắm trăng sao trên bầu trời thì con càng xác tín hơn Ngài là Thiên Chúa toàn năng và

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 12:06 | Đã xem: 787 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Mc. 10 - 2 bè
Phúc thật hạnh phúc (tám mối phúc thật) Phúc thật hạnh phúc (tám mối phúc thật)

Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời, vì Nước trời là dành cho người ấy và hạnh

Tác giả: Trần Minh Hứa | Gửi lên: 15/12/2015 23:36 | Đã xem: 880 lần | Download: 61 lần | Phiên bản: Mt. 5 - 2 bè
Nunc dimittis Nunc dimittis

(Muôn lạy Chúa) ngàn muôn lạy Chúa ôi lạy Chúa tể toàn năng. Giờ đây theo lời Ngài đã hứa

Tác giả: Thy Anh | Gửi lên: 15/12/2015 09:31 | Đã xem: 843 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Lc. 2 - hợp xướng
Người đi gieo giống Người đi gieo giống

Người đi gieo hạt lúa giống, người đi gieo lúa trên đồng. Hạt gieo tung rơi trên lối mòn đi chơ

Tác giả: Thiên Lý | Gửi lên: 14/12/2015 00:18 | Đã xem: 3049 lần | Download: 1033 lần | Phiên bản: hợp xướng
Ngài đi đâu đó Ngài đi đâu đó

Ngài đi đâu đó khi chiều rơi rồi? Ngài tìm chi đấy trên lưng đồi? Này Ta đi xem chiên mất đâu

Tác giả: Thành Tâm | Gửi lên: 13/12/2015 22:15 | Đã xem: 1231 lần | Download: 87 lần | Phiên bản: Lc. 15 - 2 bè
Nếu phải vinh vang Nếu phải vinh vang

Phải vinh vang ư? Nếu phải vinh vang ư thì tôi sẽ vinh vang về những nỗi yếu đuối của tôi để

Tác giả: Thành Tâm | Gửi lên: 13/12/2015 22:13 | Đã xem: 840 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Cr. 11 - 2 bè
Mừng khen Đức Chúa Mừng khen Đức Chúa

Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương thi ân giáng

Tác giả: Thành Tâm | Gửi lên: 13/12/2015 22:04 | Đã xem: 1758 lần | Download: 252 lần | Phiên bản: Lc. 1 - hòa âm
Chúa nguồn an ủi Chúa nguồn an ủi

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Kitô. Chúc tụng danh Ngài nguồn an ủi vô biên. Người

Tác giả: Thành Tâm | Gửi lên: 13/12/2015 21:11 | Đã xem: 1165 lần | Download: 64 lần | Phiên bản: Cr. 1 - 1 bè
Hãy tha thứ (tin mừng Luca) Hãy tha thứ (tin mừng Luca)

Hãy yêu thương anh em như yêu thương chính thân xác mình. Hãy thứ tha cho nhau như Thiên

Tác giả: Quốc Thái | Gửi lên: 12/12/2015 00:55 | Đã xem: 3492 lần | Download: 1062 lần | Phiên bản: Lc. 6 - 2 bè
Hãy sẵn sàng (tin mừng Luca) Hãy sẵn sàng (tin mừng Luca)

Nếu một mai ta xuôi tay nhắm mắt lìa trần, ta mang theo, mang được những gì? Hay chỉ là

Tác giả: Quốc Thái | Gửi lên: 12/12/2015 00:53 | Đã xem: 1414 lần | Download: 124 lần | Phiên bản: Lc. 12 - 2 bè
Xin rửa trái tim con Xin rửa trái tim con

Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới. Ta sẽ tặng các ngươi thần khí mới đặt trong lòng. Ta

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 23:43 | Đã xem: 945 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Eđêkien 36 - 2 bè
Xin chữa lành con (2 bè) Xin chữa lành con (2 bè)

Con thở than như nhạn kêu chim chíp, con rầm rì chẳng khác bồ câu. Nhìn lên Chúa con nhìn

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 23:30 | Đã xem: 746 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Isaiah 38 - 2 bè
Từ nay con ơi Từ nay con ơi

Chúa đã gọi tôi ngay khi tôi còn trong bụng mẹ. Người nhắc tên tôi thuở tôi mới còn là thai nhi

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 23:21 | Đã xem: 787 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Trên biển đời Trên biển đời

Thầy ơi cứu con! Thầy ơi cứu con! Biển đời dâng sóng phủ lấp thân con, đôi chân con đang

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 23:16 | Đã xem: 2036 lần | Download: 414 lần | Phiên bản: Mt. 14 - 2 bè
Thành đô Thiên Chúa Thành đô Thiên Chúa

Một ánh sáng rạng ngời sẽ chiếu soi khắp mười phương đất. Từ viễn xứ người trăm họ kéo đến

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 23:09 | Đã xem: 2287 lần | Download: 484 lần | Phiên bản: Tobia 13 - 2 bè
Ngài quyến rũ con Ngài quyến rũ con

Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Lời Ngài như lửa cháy tim âm ỉ trong

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 22:55 | Đã xem: 934 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: Giêrêmia 20 - 2 bè
Món nợ yêu thương Món nợ yêu thương

Đừng mắc nợ gì ai, đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Đừng mắc nợ gì ai

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 22:50 | Đã xem: 692 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Rm. 13 - 2 bè
Lời chứng đức tin Lời chứng đức tin

Khổ đau ta gánh trên vai đường xa leo dốc mệt nhoài. Là bao lo lắng hôm nay sợ mai đây trắng

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 22:16 | Đã xem: 776 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: 1 bè
Hãy vui luôn Hãy vui luôn

Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi mỗi lần nhớ đến anh em, mỗi lần nhớ đến mọi người. Lòng tôi

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 21:56 | Đã xem: 753 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Phillípphê 1 - 2 bè
Góa phụ Nain Góa phụ Nain

Đường về âm phủ lối bạt ngàn. Lá vàng rơi phủ đậy áo quan. Mộ khúc bi ca sầu ly biệt. Một cõi

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 21:52 | Đã xem: 814 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Lc. 7 - 1 bè
Dấu hỏi (Huấn ca 1) Dấu hỏi (Huấn ca 1)

Cát biển giọt mưa và tháng ngày vĩnh cửu ai đếm cho hết? Trời cao đất rộng vực sâu sự khôn

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 21:12 | Đã xem: 602 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 2 bè
Cho danh Chúa cả sáng Cho danh Chúa cả sáng

Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại. Ngài phải được biết tên còn tôi thì tan biến, còn tôi thì tan

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 10:32 | Đã xem: 731 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Ga. 30 - 2 bè
Bài ca của Môsê (sách Đệ Nhị Luật) Bài ca của Môsê (sách Đệ Nhị Luật)

Trời cao lắng tai nghe lời tôi sắp kể. Đất hãy nghe cho tường lời lẽ miệng tôi. Giáo huấn tôi

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 10:06 | Đã xem: 1028 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Theo dấu chân Ngài (tin mừng Gioan) Theo dấu chân Ngài (tin mừng Gioan)

Từ nay con bước theo Ngài tìm theo chân lý. Lòng con ao ước bên Ngài để được ủi an. Lòng

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 03/12/2015 09:55 | Đã xem: 958 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: Ga. 10 - 2 bè
Lúa gieo trên đồng Lúa gieo trên đồng

Người gieo giống trên cánh đồng, hạt rơi xuống rớt trên đường đi, hạt giống rớt trên đường đi

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 03/12/2015 09:38 | Đã xem: 629 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời nguyện ngày thứ tư Lời nguyện ngày thứ tư

Đời con nay đến rồi con kính dâng nguyện xin Thầy. Phù trợ cho con nhiều trong Ngày thứ tư

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 03/12/2015 09:37 | Đã xem: 643 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: Ga. 15 - 2 bè
Bước đi với Ngài (tin mừng Gioan) Bước đi với Ngài (tin mừng Gioan)

Ngài là đường đi, là ánh sáng cho bao người. Ngài là lửa thiêng, là đuốc sáng cho nhân loại

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 03/12/2015 09:03 | Đã xem: 1098 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: Ga. 14 - 2 bè
Về nơi đất hứa (sách Xuất Hành) Về nơi đất hứa (sách Xuất Hành)

Nào ca khen danh Chúa một khúc ca uy hùng. Ngàn đời vinh danh Chúa ngập khắp trên muôn

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:55 | Đã xem: 873 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: sacxuất hành - 2 bè
Hỏi rằng Hỏi rằng

Hỏi rằng Ngài chết đi mà nay chẳng thấy sống lại. Hỏi rằng lời hứa xưa giờ đây chẳng ai được

Tác giả: Ngọc Khánh | Gửi lên: 24/11/2015 21:35 | Đã xem: 619 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: Crintô 15, 12 - 2 bè
Xin dạy con biết yêu (tin mừng Gioan) Xin dạy con biết yêu (tin mừng Gioan)

Đã bao nhiêu lần con nói tiếng yêu. Yêu thương thật nhiều, yêu người yêu Chúa. Nhưng tiếng

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 24/11/2015 19:10 | Đã xem: 981 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: Ga. 21 - 2 bè
Xin cho con được thấy (tin mừng Luca) Xin cho con được thấy (tin mừng Luca)

Lạy Chúa xin cho con được thấy vì mắt con đã nhòa, vì mắt con đã lòa nên chẳng nhìn được xa

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 24/11/2015 19:05 | Đã xem: 715 lần | Download: 2 lần | Phiên bản: Lc. 18
Bước đi với Ngài Bước đi với Ngài

Cuộc đời đầy ắp ước mơ bây giờ hiện đang tan vỡ. Lòng người thiếu vắng nụ cười rã rời sầu

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 24/11/2015 08:53 | Đã xem: 1286 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: Lc. 24 - 3 bè
Hát lên mừng Chúa (hợp xướng) Hát lên mừng Chúa (hợp xướng)

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới tán tụng Người đi từ cùng cõi địa cầu. Gầm vang lên

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 19/11/2015 22:28 | Đã xem: 1020 lần | Download: 72 lần | Phiên bản: Is. 42 - hợp xướng
Giacaria Giacaria

Thời vua Hêrốt cai trị xứ Giuđêa có một vị tư tế Giacaria bóng đời đã xế chưa được làm cha

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 19/11/2015 22:19 | Đã xem: 782 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Lc. 1 - hợp xướng
Xin vòng tay yêu thương Xin vòng tay yêu thương

Hãy mở lòng bác ái cho kẻ đói một chút cơm ăn. Hãy mở lòng yêu thương người cô thế cần

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 12:26 | Đã xem: 1693 lần | Download: 261 lần | Phiên bản: Mt. 25 - 2 bè
Xin Chúa chữa lành con Xin Chúa chữa lành con

Chúa chạm đến tay con tức thì con được chữa lành. Chúa đã gánh cho con bệnh tật với những

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 12:16 | Đã xem: 2486 lần | Download: 393 lần | Phiên bản: Mt. 8 - 2 bè
Tâm hồn mừng vui (lễ chung về Đức Mẹ) Tâm hồn mừng vui (lễ chung về Đức Mẹ)

Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng cứu độ tôi. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 12:01 | Đã xem: 924 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: Sm. 2 - 2 bè
Phúc thật giữa đời Phúc thật giữa đời

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó bởivì Nước Trời Chúa ban cho là của họ. Phúc cho

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 11:51 | Đã xem: 3815 lần | Download: 967 lần | Phiên bản: Mt. 5 - 2 bè
Phúc cho ai vững tin (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B) Phúc cho ai vững tin (Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B)

Này Tôma con hãy xỏ ngón tay vào đây, Này Tôma con hãy xỏ ngón tay vào đây, chớ cứng

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 11:46 | Đã xem: 1103 lần | Download: 88 lần | Phiên bản: Ga. 20 - 2 bè
Nước Trời cho ai (2 bè) Nước Trời cho ai (2 bè)

Lời Chúa phán cho kẻ muốn bước chân vào Nước Trời thì hãy nhớ con đường đó theo cửa

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 09:39 | Đã xem: 1399 lần | Download: 125 lần | Phiên bản: Mt. 18 & Mc. 9
Nước Chúa đã đến (Chúa nhật 3 thường niên - năm B) Nước Chúa đã đến (Chúa nhật 3 thường niên - năm B)

Thời giò đã mãn và nước Chúa đã gần đến. Anh em hãy mau thành tâm sám hối lỗi lầm và hãy

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 09:37 | Đã xem: 779 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Mc. 1 - 2 bè
Người mù bên vệ đường (Chúa nhật 30 thường niên - năm B) Người mù bên vệ đường (Chúa nhật 30 thường niên - năm B)

Một chiều năm xưa tại thành Giêricô Chúa đã ra đi với môn đệ của Ngài. Người mù ăn xin kêu

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 09:23 | Đã xem: 1802 lần | Download: 267 lần | Phiên bản: Mc. 10 - 2 bè
Này là con Ta yêu dấu (lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B) Này là con Ta yêu dấu (lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B)

Có một Đấng sẽ ngự đến sau tôi nhưng là Đấng sẽ có quyền hơn tôi. Tôi chẳng đáng cởi dây

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 09:15 | Đã xem: 2798 lần | Download: 791 lần | Phiên bản: Mc. 1 - 2 bè
Lạy Ngài xin nhớ đến con Lạy Ngài xin nhớ đến con

Lạy Chúa khi về nước Ngài xin Chúa hãy nhớ đến con vì con tội lỗi trăm đường Chúa ơi! Dủ

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 08:57 | Đã xem: 1692 lần | Download: 257 lần | Phiên bản: Lc. 23 - 2 bè
Giới răn nào trọng nhất (Chúa nhật 31 thường niên - năm B) Giới răn nào trọng nhất (Chúa nhật 31 thường niên - năm B)

Các giới răn của Chúa điều nào là trọng nhất. Giới răn đó chính là hãy biết yêu mến Chúa ta

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 08:24 | Đã xem: 2096 lần | Download: 402 lần | Phiên bản: Mc. 12
Chúc tụng đức vua (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) Chúc tụng đức vua (Chúa nhật 34 thường niên - năm A)

Chúc tụng đức vua là vua trên khắp đất trời. Chúc tụng đưúc vui là vua vinh hiển cao vời. Chúc

Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 00:55 | Đã xem: 1763 lần | Download: 256 lần | Phiên bản: Mt. 25 - 2 bè
Ai hay tự hào Ai hay tự hào

Ai hay tự hào mình là con người công chính, lòng luôn kiêu hãnh và hay khinh bỉ người ta

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ | Gửi lên: 18/11/2015 00:18 | Đã xem: 983 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: Lc. 18 - 2 bè
Tôi vui mừng (2 bè) Tôi vui mừng (2 bè)

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa, chúng ta sẽ tiến vào nhà

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 15:39 | Đã xem: 3193 lần | Download: 862 lần | Phiên bản: Tv. 121 & Is. 2
Tôi không cười Tôi không cười

Tôi không cười để ngăn nước mắt. Tôi không cười để che tiếng nấc. Tôi không cười để trách

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 15:37 | Đã xem: 779 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: Lc. 11 - 2 bè
Tôi đi tìm tôi Tôi đi tìm tôi

Tôi đi tìm tôi như tìm bạn xa cách lâu ngày. Tôi đi tìm tôi như tìm vì sao rớt đâu đây. Tôi đi tìm

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 15:34 | Đã xem: 1940 lần | Download: 230 lần | Phiên bản: Rom. 5 - 2 bè
Tin cậy vươn cao (thánh vịnh 26) Tin cậy vươn cao (thánh vịnh 26)

Những ai tin cậy vững vàng thì không nao núng bàng hoàng lo âu. Chúa trên lo liệu từ lâu vượt

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 15:27 | Đã xem: 918 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: Tv. 26 - 2 bè
Thiên Đường ở trong tôi Thiên Đường ở trong tôi

Thiên Đường ở trong tôi nếu tôi có tinh thần khó nghèo. Nước Trời là của tôi nếu tôi chịu khổ

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 15:25 | Đã xem: 2574 lần | Download: 496 lần | Phiên bản: Mt. 5
Thiên Chúa là tình yêu Thiên Chúa là tình yêu

Thiên Chúa là tình yêu, Chúa là tình yêu. Chúng ta hãy yêu thương nhau, chúng ta hãy yêu

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 15:24 | Đã xem: 2575 lần | Download: 693 lần | Phiên bản: Yn. 4 - 2 bè
Nhờ Chúa Giêsu Nhờ Chúa Giêsu

Nhờ Chúa Giêsu mà mầu nhiệm của chân đạo đã hiển hiện trong xác thịt chứng thực nhờ Thần

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 15:18 | Đã xem: 715 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Tim. 3 - 2 bè
Ngợi khen Giêsu Ngợi khen Giêsu

Ngợi khen Giêsu chức vinh Ngài hình ảnh Chúa vô hình (hình ảnh Chúa vô hình). Là chiên hy

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 15:13 | Đã xem: 1203 lần | Download: 70 lần | Phiên bản: Col. 1 - 2 bè
Con xin tin Con xin tin

Con hãy xỏ ngón tay con vào đây, hãy nhìn xem những vết đinh và đừng cứng lòng nữa. Nhưng

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 10:33 | Đã xem: 2332 lần | Download: 556 lần | Phiên bản: Ga. 20 - 2 bè
Chúa sống trong tôi (2 bè) Chúa sống trong tôi (2 bè)

Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Giêsu, mà là chính Chúa Giêsu, Ngài

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 09:50 | Đã xem: 2612 lần | Download: 599 lần | Phiên bản: Gal. 2 - 2 bè
Chúa là đường (2 bè) Chúa là đường (2 bè)

Chúa là đường là chân lý và là sự sống, không ai đến được Chúa Cha mà không (ư) qua Người

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 09:45 | Đã xem: 765 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: Yn. 14 & Yn. 16
Bài ca làm lành Bài ca làm lành

Yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch (ơ) cũng kê là kê cho bằng. Khi đem của lễ tiến

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 13/11/2015 12:16 | Đã xem: 1165 lần | Download: 69 lần | Phiên bản: Mt. 5 - 1 bè
Bài ca đức tin (2 bè) Bài ca đức tin (2 bè)

Trên con đường Ngài đi giảng thuyết, Chúa chữa lành một bà băng huyết đã cố len qua rừng

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 13/11/2015 12:15 | Đã xem: 702 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Lc. 8 & Mt. 17
Xin đoái thương Xin đoái thương

Lạy Chúa xin đoái thương thân hèn tội lỗi. Phần con đâu dám ngước trông lên trời cao. Con

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 23:05 | Đã xem: 863 lần | Download: 40 lần | Phiên bản: Lc. 18 - 2 bè
Xin Chúa ở cùng chúng con Xin Chúa ở cùng chúng con

Chúa Giêsu đã nói cùng các môn đệ rằng: Hỡi anh em Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 23:04 | Đã xem: 688 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Mt. 28 - 2 bè
Vùng lên Giêrusalem Vùng lên Giêrusalem

Vùng lên Giêrusalem hỡi! Vùng lên Giêrusalem hỡi! Đứng trên nơi cao nhìn coi. Kìa Thiên

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 23:03 | Đã xem: 684 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Br. 5 - 2 bè
Về với Cha (2 bè) Về với Cha (2 bè)

Tôi sẽ trỗi dậy về với cha tôi và kính thưa Người: lạy cha con đắc tội với trời và lỗi nghĩa với

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 23:02 | Đã xem: 720 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Lc. 15 - 2 bè
Vầng Đông viếng thăm Vầng Đông viếng thăm

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn. Cho Vầng Đông viếng thăm ta. Từ cao vời mặt trời chiếu rọi

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 23:01 | Đã xem: 694 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Lc. 1 - 2 bè
Tuyên xưng Tuyên xưng

Lạy Thầy, Thầy là Đấng Kitô, Thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Tảng đá Phêrô

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 22:59 | Đã xem: 736 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Mt. 16 - 2 bè
Tưởng nhớ tiệc ly Tưởng nhớ tiệc ly

Tưởng nhớ tiệc ly lòng khắc dạ ghi. Lời Chúa truyền ban trong đêm dọn chia ly. Đây là mình

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 22:58 | Đã xem: 744 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Cr. 11 - 2 bè
Từ nguồn suối thánh Từ nguồn suối thánh

Từ nguồn suối thánh Chúa Giêsu ban nước thơm lành ngọt ngào. Một dòng nước mát cho thỏa

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 22:56 | Đã xem: 748 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Ga. 4 - 4 bè
Trong ánh huy hoàng Trong ánh huy hoàng

Kìa trong ánh huy hoàng Chúa ngự đến cứu độ anh em. Bạn ơi hãy vững vàng can đảm lên đón

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 22:55 | Đã xem: 672 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Is. 35 - 2 bè
Tốt lành biết bao Tốt lành biết bao

Tốt lành biết bao thuở ban đầu, cộng đoàn tín hữu hiệp thông trong tình yêu. Họ ca tụng Thiên

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 22:54 | Đã xem: 803 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: Cv. 2 - 2 bè
Tôn vinh danh Chúa Tôn vinh danh Chúa

Hôm nay danh Thiên Chúa được tôn vinh. Dân gian xôn xao đến chứng kiến sự tình: Cháu phán

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 22:53 | Đã xem: 681 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Lc. 5 - 2 bè
Tôi xin hát mừng Tôi xin hát mừng

Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. Allêluia! Kỵ binh cùng chiến mã Chúa xô xuống

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 11/11/2015 22:52 | Đã xem: 981 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Xh. 15 - 2 bè
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 350
  • Khách viếng thăm: 285
  • Máy chủ tìm kiếm: 65
  • Hôm nay: 55882
  • Tháng hiện tại: 1558933
  • Tổng lượt truy cập: 66757524