Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Thánh vịnh 125 - Đại Phước Thánh vịnh 125 - Đại Phước

Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng vui hân hoan. Khi Chúa đem

Tác giả: Trần Đại Phước | Gửi lên: 05/10/2016 23:36 | Đã xem: 1177 lần | Download: 79 lần | Phiên bản: 2 bè
Lòng nhân hậu Chúa (thánh vịnh 67) Lòng nhân hậu Chúa (thánh vịnh 67)

Ôi Thiên Chúa! do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho người cơ cùng. Những

Tác giả: Trần Đại Phước | Gửi lên: 11/08/2016 21:21 | Đã xem: 1288 lần | Download: 73 lần | Phiên bản: hợp xướng
Bài ca mới (thánh vịnh 97) Bài ca mới (thánh vịnh 97)

Hát lên một bài ca mới mừng Chúa chúng ta. Tung hô mừng Người, ca vang ngàn lời ân tình

Tác giả: Hoàng Tiếp | Gửi lên: 18/05/2016 09:59 | Đã xem: 1227 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: 2 bè
Đá góc tường (thánh vịnh 117) Đá góc tường (thánh vịnh 117)

Tảng đá thợ xây đã loại bỏ ra, rầy đã trở nên tảng đá góc tường. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 15:57 | Đã xem: 1327 lần | Download: 104 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Ngài là dũng lực (thánh vịnh 17) Ngài là dũng lực (thánh vịnh 17)

Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài. Ngài là sơn động chỗ cho con nương mình, Ngài

Tác giả: Lm. Phương Anh | Gửi lên: 27/04/2016 15:53 | Đã xem: 1561 lần | Download: 215 lần | Phiên bản: Tv. 17 - 2 bè
Sao Người bỏ con (thánh vịnh 21) Sao Người bỏ con (thánh vịnh 21)

Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Người đã bỏ con. Bao người thấy con đều mỉa mai con

Tác giả: Cao Thanh Hoàng | Gửi lên: 27/04/2016 15:52 | Đã xem: 1003 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: Tv. 21 - 2 bè
Thánh vịnh 114 Thánh vịnh 114

Chúa nghiêng mình về bên tôi, Chúa đã nghe tôi cầu xin. Tôi tôn thờ và yêu Chúa. Tôi đau

Tác giả: Vũ Thành An | Gửi lên: 27/04/2016 15:40 | Đã xem: 903 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Tv. 114 - 1 bè
Cậy trông Chúa (thánh vịnh 24) Cậy trông Chúa (thánh vịnh 24)

Lạy Chúa lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa

Tác giả: Thy Yên | Gửi lên: 13/01/2016 22:22 | Đã xem: 1652 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: 1 bè
Hát lên mừng Chúa (thánh vịnh 95) - Tuấn Kim Hát lên mừng Chúa (thánh vịnh 95) - Tuấn Kim

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 12/01/2016 21:56 | Đã xem: 1635 lần | Download: 155 lần | Phiên bản: Tv. 95 - 3 bè
Chúa ở khắp nơi (thánh vịnh 139) Chúa ở khắp nơi (thánh vịnh 139)

Xin Chúa dẫn con đi, đi trong đường lối Ngài, vì Chúa biết con rồi, để con yêu mên Chúa thôi

Tác giả: Tuấn Kim | Gửi lên: 12/01/2016 21:52 | Đã xem: 1282 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: Tv. 139 - 2 bè
Chúa là sức mạnh (thánh vịnh 27) Chúa là sức mạnh (thánh vịnh 27)

Chúc tụng Chúa, vì người nghe tiếng tôi khấn nguyện. Khi con hướng về nơi cực thánh, giơ

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 25/12/2015 10:51 | Đã xem: 1198 lần | Download: 93 lần | Phiên bản: Tv. 27
Chúa Giêsu biến hình (thánh vịnh 96) - Thiên Phúc Chúa Giêsu biến hình (thánh vịnh 96) - Thiên Phúc

Chúa là Vua hiển trị, là Đấng cao cả khắp địa cầu. Chúa là vua hiển trị, hỡi địa cầu hãy nhảy

Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc | Gửi lên: 25/12/2015 10:43 | Đã xem: 1159 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: Tv. 96 - 2 bè
Xin được phục hồi (thánh vịnh 79 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C) Xin được phục hồi (thánh vịnh 79 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm C)

Lạy Chúa xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa và cứu độ chúng con. Lạy Đấng

Tác giả: Lm. La Thập Tự | Gửi lên: 21/12/2015 15:08 | Đã xem: 884 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: Tv. 79
Thánh vịnh 65 Thánh vịnh 65

Muôn dân hỡi hãy ca tụng Chúa trời. Loài người hỡi hát khen danh thánh Người. Hỡi trái đất

Tác giả: Lm. Phương Anh | Gửi lên: 20/12/2015 16:15 | Đã xem: 1787 lần | Download: 102 lần | Phiên bản: Tv. 65 - 2 bè
Xin sai Thánh Thần 2 (thánh vịnh 103) Xin sai Thánh Thần 2 (thánh vịnh 103)

Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến, xin sai Thánh Thần Chúa đến, xin canh tân bộ mặt

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:41 | Đã xem: 1435 lần | Download: 129 lần | Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè
Xin sai Thánh Thần 1 (thánh vịnh 103) Xin sai Thánh Thần 1 (thánh vịnh 103)

Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt địa cầu. Chúc tụng Chúa đi

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:40 | Đã xem: 961 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè
Xin phục hồi (thánh vịnh 79 - Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B) Xin phục hồi (thánh vịnh 79 - Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm B)

Lạy Chúa xin phục hồi dân Ngài. Nguyện thánh nhan rạng soi để cứu độ bầy tôi. Chúa là Đấng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:39 | Đã xem: 1159 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: Tv. 79 - 2 bè
Xin Chúa thứ tha (thánh vịnh 50) Xin Chúa thứ tha (thánh vịnh 50)

Hãy về xin Chúa thứ tha tội ta. Hãy về xin Chúa thứ tha tội ta. Năm tháng dài miệt mài lánh xa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:36 | Đã xem: 1234 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: Tv. 50 - 2 bè
Xin Chúa đến (thánh vịnh 145 - Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A) Xin Chúa đến (thánh vịnh 145 - Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm A)

Lạy Chúa xin đến cứu độ chúng con. Chúa là Đấng trả quyền lợi cho người bị áp bức. Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:33 | Đã xem: 777 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Tv. 145 - 2 bè
Xin chiếu sáng (thánh vịnh 4 - Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B) Xin chiếu sáng (thánh vịnh 4 - Chúa nhật 3 Phục Sinh - năm B)

Lạy Chúa xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Khi con kêu cầu Chúa đáp

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:30 | Đã xem: 701 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Tv. 4 - 2 bè
Xin cảm tạ Chúa (thánh vịnh 117) Xin cảm tạ Chúa (thánh vịnh 117)

Xin cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, muôn ngàn đời

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:29 | Đã xem: 910 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Xin bảo toàn tôi (thánh vịnh 15) Xin bảo toàn tôi (thánh vịnh 15)

Lạy Chúa xin bảo toàn tôi vì tôi tìm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:28 | Đã xem: 1083 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: Tv. 15 - 2 bè
Xin ban cho chúng con (Sap. 16 - 20) Xin ban cho chúng con (Sap. 16 - 20)

Xin ban cho chúng con bánh bởi trời. Thơm ngon có hương vị ngọt ngào. Hãy lại mà ăn bánh

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:26 | Đã xem: 627 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: Sap. 16 - 20
Vinh quang Thiên Chúa (thánh vịnh 18) Vinh quang Thiên Chúa (thánh vịnh 18)

Trời xanh, trời xanh hãy mau tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Thanh không kể ra sự

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:24 | Đã xem: 1365 lần | Download: 77 lần | Phiên bản: Tv. 18 - 2 bè
Việc Chúa làm (thánh vịnh 125 - Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C) Việc Chúa làm (thánh vịnh 125 - Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm C)

Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Vì Chúa đem tù nhân

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:23 | Đã xem: 802 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: Tv. 125 - 2 bè
Trong tay Ngài (thánh vịnh 130) Trong tay Ngài (thánh vịnh 130)

Trong tay Ngài con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời luôn trung

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:21 | Đã xem: 912 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: Tv. 30 - 2 bè
Trên bờ sông Babylon (thánh vịnh 136 - Chúa nhật 4 mùa Chay - năm B) Trên bờ sông Babylon (thánh vịnh 136 - Chúa nhật 4 mùa Chay - năm B)

Lưỡi tôi dình vào cuống họng nếu tôi không nhớ đến Người. Trên bờ sông Babylon ta ngồi

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:20 | Đã xem: 834 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: Tv. 136 - 2 bè
Tôi vui mừng 2 (thánh vịnh 121) - Đình Ân Tôi vui mừng 2 (thánh vịnh 121) - Đình Ân

Tôi vui mừng tiến lên về nhà Cha. Miệng vang tiếng ca cảm mến bao la ân tình Chúa thật cao

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:19 | Đã xem: 927 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Tôi vui mừng (thánh vịnh 121 - Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A) Tôi vui mừng (thánh vịnh 121 - Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm A)

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi nào chúng ta tiến vào nhà Chúa chúng ta. Ôi thật sung

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:16 | Đã xem: 1369 lần | Download: 129 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Tôi sung sướng (thánh vịnh 121) Tôi sung sướng (thánh vịnh 121)

Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta sẽ về nhà Chú. Hỡi Giêrusalem chân chúng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:13 | Đã xem: 815 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Tôi sẽ tiến đi (thánh vịnh 115 - Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B) Tôi sẽ tiến đi (thánh vịnh 115 - Chúa nhật 2 mùa Chay - năm B)

Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Tôi tin cậy cả lúc tôi nói

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:12 | Đã xem: 946 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Tv. 115 - 2 bè
Tôi mừng rỡ (Lc. 1 - Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm B) Tôi mừng rỡ (Lc. 1 - Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm B)

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ơn Thiên Chúa. Vâng chính nhờ Ngài tôi hớn hở biết bao

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:11 | Đã xem: 802 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Lc. 1 - 2 bè
Tôi ca tụng Chúa 2 (Ex. 15) Tôi ca tụng Chúa 2 (Ex. 15)

Tôi ca tụng Chúa vì Ngài uy linh. Tôi ca tụng Chúa vì Ngài uy linh, vì Ngài uy linh cao cả

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:07 | Đã xem: 620 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Ex. 15 - 4 bè
Tôi ca tụng Chúa 1 (Ex. 15) Tôi ca tụng Chúa 1 (Ex. 15)

Tôi sẽ ca tụng Chúa vì Ngài uy linh cao cả, vì Ngài uy linh cao cả. Tôi sẽ ca tụng Chúa vì

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:06 | Đã xem: 756 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Ex. 15 - 4 bè
Tôi ca ngợi Chúa (thánh vịnh 21 - Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B) Tôi ca ngợi Chúa (thánh vịnh 21 - Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm B)

Lạy Chúa vì Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội. Người khó nghèo được ăn no thỏa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:04 | Đã xem: 844 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Tv. 21 - 2 bè
Tới bàn thờ Chúa (thánh vịnh 42) Tới bàn thờ Chúa (thánh vịnh 42)

Con sẽ bước tới bàn thờ Chúa, tới gặp Ngài nguồn vui thỏa lòng con. Con tấy những khúc nhạc

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:02 | Đã xem: 767 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: Tv. 42 - 2 bè
Tiến vào thánh cung (thánh vịnh 42) Tiến vào thánh cung (thánh vịnh 42)

Con tiến vào thánh cung dâng lời ca lên nhan Chúa từ nhân tấu muôn cung đàn ngợi khen

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:01 | Đã xem: 760 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: Tv. 42 - 2 bè
Tiến về nhà Chúa (thánh vịnh 97) Tiến về nhà Chúa (thánh vịnh 97)

Đoàn người hân hoan tiến về nhà Chúa, miệng hát bài ca một bài ca mới chúc tụng ngợi khen

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 10:00 | Đã xem: 756 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: Tv. 97 - 2 bè
Thi hành ý Chúa (thánh vịnh 39) Thi hành ý Chúa (thánh vịnh 39)

Này tôi xin đến thi hành ý Chúa. Này tôi xin đến thực thi ý Ngài. Tôi trông cậy muôn phần

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:58 | Đã xem: 796 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: Tv. 39 - 2 bè
Thánh vịnh 23 (lễ các thánh nam nữ) - Đình Ân Thánh vịnh 23 (lễ các thánh nam nữ) - Đình Ân

Lạy Chúa này là dòng dõi những kẻ tìm Chúa. Trái đất muôn loài của Chúa, hoàn cầu muôn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:57 | Đã xem: 882 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: Tv. 23 - 2 bè
Tất cả nẻo đường (thánh vịnh 24 - Chúa nhật 1 mùa Chay - năm B) Tất cả nẻo đường (thánh vịnh 24 - Chúa nhật 1 mùa Chay - năm B)

Tất cả nẻo đường Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:55 | Đã xem: 1035 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Tv. 24 - 2 bè
Ta về nhà Chúa (thánh vịnh 121) Ta về nhà Chúa (thánh vịnh 121)

Ta về nhà Chúa ôi vui sướng biết bao ta về nhà Chúa, ôi vui sướng dường nào. Khi nghe nói

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:54 | Đã xem: 848 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Ta về nhà Chúa (thánh vịnh 121 - Chúa nhật 34 thường niên) Ta về nhà Chúa (thánh vịnh 121 - Chúa nhật 34 thường niên)

Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta sẽ về nhà Chúa. Giêrusalem chân chúng ta

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:52 | Đã xem: 805 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Ta về nhà Chúa (thánh vịnh - lễ Chúa Giêsu Kitô vua) Ta về nhà Chúa (thánh vịnh - lễ Chúa Giêsu Kitô vua)

Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta sẽ về nhà Chúa. Giêrusalem chân chúng ta

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:52 | Đã xem: 769 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Suối Đấng cứu độ (Is. 12) Suối Đấng cứu độ (Is. 12)

Các ngươi (các ngươi) sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng cứu độ. Sẽ hân hoan múc nước

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:49 | Đã xem: 1277 lần | Download: 90 lần | Phiên bản: Is. 12 - 2 bè
Sự công chính (thánh vịnh 71 - Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A) Sự công chính (thánh vịnh 71 - Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm A)

Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người. Xin ban quyền

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:48 | Đã xem: 1010 lần | Download: 49 lần | Phiên bản: Tv. 71 - 2 bè
Phần con đây (thánh vịnh 12 - Chúa nhật 7 thường niên - năm C) Phần con đây (thánh vịnh 12 - Chúa nhật 7 thường niên - năm C)

Phần con đây tin cậy vào Chúa, được Ngài cứu độ lòng con hoan hỷ vô bờ. Xin dâng ý nhạc

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:45 | Đã xem: 580 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Tv. 12 - 1 bè
Ơn cứu trợ (thánh vịnh 120 - tết nguyên đán) Ơn cứu trợ (thánh vịnh 120 - tết nguyên đán)

Ơn phù trợ đời tôi cho nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành đất trời. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:43 | Đã xem: 685 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: Tv. 120 - 2 bè
Ơn cứu độ (thánh vịnh 97 - lễ Giáng Sinh ban ngay) Ơn cứu độ (thánh vịnh 97 - lễ Giáng Sinh ban ngay)

Khắp cõi đất này đã từng xem thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta. Hát lên mừng Chúa một bài

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:42 | Đã xem: 833 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: Tv. 97 - 2 bè
Ơn cứu độ (thánh vịnh 97 - Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B) Ơn cứu độ (thánh vịnh 97 - Chúa nhật 6 Phục Sinh - năm B)

Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt toàn dân. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mơi

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:38 | Đã xem: 784 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Tv. 97 - 2 bè
Ôi Thiên Chúa (thánh vịnh 21) Ôi Thiên Chúa (thánh vịnh 21)

Ôi Thiên Chúa sao Chúa nỡ bỏ con, sao Chúa nỡ bỏ con, Chúa bỏ nỡ bỏ con? Bao người thấy

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:36 | Đã xem: 1462 lần | Download: 155 lần | Phiên bản: 4 bè
Ôi lạy Chúa (thánh vịnh 50 - Chúa nhật 5 mùa Chay - năm C) Ôi lạy Chúa (thánh vịnh 50 - Chúa nhật 5 mùa Chay - năm C)

Ôi lạy Chúa xin tạo cho tôi quả tim sạch trong. Xin thương tôi theo lòng nhân hậu xóa tội tôi

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:35 | Đã xem: 1036 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: Tv. 50 - 2 bè
Nơi con ẩn náu (thánh vịnh 90) Nơi con ẩn náu (thánh vịnh 90)

Lạy Chúa Trời nơi con ẩn náu là đồn lũy che chở con. Dưới cánh tay Ngài con nương thân

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:34 | Đã xem: 969 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: Tv. 90 - 2 bè
Nguyện thương con (thánh vịnh 50) Nguyện thương con (thánh vịnh 50)

Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Chúa xin thương con theo

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:32 | Đã xem: 1642 lần | Download: 226 lần | Phiên bản: Tv. 50 - 2 bè
Ngước trông lên Chúa (thánh vịnh 50) Ngước trông lên Chúa (thánh vịnh 50)

Con ngước trông lên Chúa ngày đêm con hằng ăn năn. Xin Chúa tha muôn tội theo lòng nhân

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:30 | Đã xem: 790 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Tv. 50 - 2 bè
Ngày Chúa lập ra (thánh vịnh 117) Ngày Chúa lập ra (thánh vịnh 117)

Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy hân hoan vui mừng về ngày đó. Hãy cảm tạ Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:27 | Đã xem: 1233 lần | Download: 117 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Ngài là Đức Chúa (thánh vịnh 95 - lễ Giáng Sinh ban đêm) Ngài là Đức Chúa (thánh vịnh 95 - lễ Giáng Sinh ban đêm)

Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta đã ra đời. Ngài là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Hãy hát lên mừng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:25 | Đã xem: 739 lần | Download: 28 lần | Phiên bản: Tv. 95 - 2 bè
Muôn lạy Chúa (thánh vịnh 21) Muôn lạy Chúa (thánh vịnh 21)

Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Lạy Chúa con thờ, muôn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:21 | Đã xem: 937 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: Tv. 21 - 2 bè
Muôn dân thờ lạy (thánh vịnh 21) Muôn dân thờ lạy (thánh vịnh 21)

Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Lạy Chúa con thờ, muôn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 09:02 | Đã xem: 769 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Tv. 21 - 2 bè
Một bài ca (thánh vịnh 79) Một bài ca (thánh vịnh 79)

Một bài ca mới hát lên, hát lên một bài ca mới mừng Chúa ta. Một bài ca mới hát lên, hát lên

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 08:59 | Đã xem: 873 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: Tv. 79 - 2 bè
Lòng Ngài nhân ái (thánh vịnh 84 - Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B) Lòng Ngài nhân ái (thánh vịnh 84 - Chúa nhật 2 mùa Vọng - năm B)

Lạy Chúa xin tỏ lòng Ngài nhân ái, ơn cứu độ Ngài xin ban tặng cho chúng con. Tôi sẽ nghe

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 08:58 | Đã xem: 777 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: Tv. 84 - 2 bè
Lời Chúa là sự sống (thánh vịnh 18 - Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B) Lời Chúa là sự sống (thánh vịnh 18 - Chúa nhật 3 mùa Chay - năm B)

Lạy Chúa! Chúa có lời ban sự sống đời đời. Luật pháp Chúa toàn thiện bổi bổ tâm linh, lời

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 20/12/2015 08:54 | Đã xem: 911 lần | Download: 22 lần | Phiên bản: Tv. 18 - 2 bè
Lễ thánh Giuse (thánh vịnh 88) - Đình Ân Lễ thánh Giuse (thánh vịnh 88) - Đình Ân

Miêu duệ Người tồn tại đến muôn muôn đời. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:20 | Đã xem: 1047 lần | Download: 67 lần | Phiên bản: Tv. 88 - 2 bè
Lễ dâng chiều xưa (thánh vịnh 145) Lễ dâng chiều xưa (thánh vịnh 145)

Như lễ dâng chiều xưa con thưa cùng Chúa. Này con xin đến thi hành thánh ý Cha. Chúa không

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:17 | Đã xem: 1040 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: Tv. 145 - 2 bè
Lễ chung các thánh nữ đồng trinh (thánh vịnh 44) Lễ chung các thánh nữ đồng trinh (thánh vịnh 44)

Kìa chàng rể đã đến, hãy ra đón Chúa Kitô. Kìa tân lang đã tới hãy tiến ra đón Người. Tôn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:16 | Đã xem: 1298 lần | Download: 160 lần | Phiên bản: Tv. 44 - 2 bè
Lạy Thiên Chúa (thánh vịnh 8) Lạy Thiên Chúa (thánh vịnh 8)

Lạy Thiên Chúa! lạy Chúa chúng con, danh Ngài lẫy lừng trên toàn cõi trái đất. Ngắm trời cao

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:13 | Đã xem: 911 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: Tv. 8 - 2 bè
Kinh ngạc thay (thánh vịnh 65) Kinh ngạc thay (thánh vịnh 65)

Kinh ngạc thay sự nghiệp của Chúa, hãy đến nhìn xem sự nghiệp Chúa ta. Ngài thi thố những

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:12 | Đã xem: 674 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: Tv. 65 - 2 bè
Hồn tôi hỡi (thánh vịnh 102) Hồn tôi hỡi (thánh vịnh 102)

Hồn tôi hỡi hãy chúc tụng Chúa đi (chúc tụng Chúa đi) bằng tất cả tâm can. Chúc tụng Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:10 | Đã xem: 1141 lần | Download: 65 lần | Phiên bản: Tv. 102 - 2 bè
Hiến lễ tạ ơn (thánh vịnh 115) Hiến lễ tạ ơn (thánh vịnh 115)

Lấy gì để đền đáp Chúa vì những ơn lành chan chứa Ngài ban. Xin dâng chén cứu độ mà xưng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:08 | Đã xem: 1218 lần | Download: 121 lần | Phiên bản: Tv. 115 - 2 bè
Hãy tiến vào 2 (thánh vịnh 94 - Chúa nhật 5 thường niên - năm C) Hãy tiến vào 2 (thánh vịnh 94 - Chúa nhật 5 thường niên - năm C)

Hãy tiến vào thờ lạy Chúa ta muôn dân hãy tiến vào ca tụng danh Chúa Trời. Chính Ngài là

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:06 | Đã xem: 922 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: Tv. 94 - 2 bè
Hãy nhảy mừng (Is. 12 - Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C) Hãy nhảy mừng (Is. 12 - Chúa nhật 3 mùa Vọng - năm C)

Hãy nhảy mừng và ngợi ca vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả. Đấng cứu

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:02 | Đã xem: 809 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: Is. 12 - 2 bè
Hãy cảm tạ Chúa 2 (thánh vịnh 117) - Đình Ân Hãy cảm tạ Chúa 2 (thánh vịnh 117) - Đình Ân

Hallêluia! Hallêluia! Hallêluia! Hallêluia! Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 16:00 | Đã xem: 1138 lần | Download: 57 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Hãy cảm tạ Chúa 1 (thánh vịnh 117) - Đình Ân Hãy cảm tạ Chúa 1 (thánh vịnh 117) - Đình Ân

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel hãy

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:59 | Đã xem: 1007 lần | Download: 101 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Gia tài của con (thánh vịnh 15) Gia tài của con (thánh vịnh 15)

Gia tài của con chẳng có gì ngoài Chúa ra, Chúa chính là gia nghiệp đời con, Chúa chính là gia

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:57 | Đã xem: 679 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: Tv. 15 - 2 bè
Ephata (Mc. 7) Ephata (Mc. 7)

Ephata! Ephata! Ephata! Hãy mở ra ta ca tụng danh Chúa. Ephata! Ephata! Ephata! Hãy mở

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:56 | Đã xem: 890 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: Mc. 7 - 2 bè
Đá góc tường (thánh vịnh 117 - Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B) Đá góc tường (thánh vịnh 117 - Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B)

Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. Hãy cảm tạ Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:54 | Đã xem: 1129 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Danh Chúa tôi (thánh vịnh 8) Danh Chúa tôi (thánh vịnh 8)

Trần hoàn Ngài làm ra cùng muôn vị tinh tú. Với những ánh sáng lấp lánh đầy trời mịt mùng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:52 | Đã xem: 815 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Tv. 8 - 2 bè
Con xin phó thác 2 (thánh vịnh 30) Con xin phó thác 2 (thánh vịnh 30)

Lạy Chúa con xin phó thác (ư) linh hồn trong tay Cha. Con ẩn náu bên Ngài mong chẳng bao

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:51 | Đã xem: 950 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: Tv. 30 - 2 bè
Con xin phó thác 1 (thánh vịnh 30) Con xin phó thác 1 (thánh vịnh 30)

Lạy Cha con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Lạy Chúa con ẩn náu bên Ngài, mong

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:48 | Đã xem: 1036 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: Tv. 30 - 2 bè
Con vươn hồn lên (thánh vịnh 24 - Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C) Con vươn hồn lên (thánh vịnh 24 - Chúa nhật 1 mùa Vọng - năm C)

Lạy Chúa con vươn linh hồn con lên tới Chúa. Lạy Chúa xin hãy chỉ cho con đường đi của

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:44 | Đã xem: 1320 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: Tv. 24 - 2 bè
Chung một niềm tin (Rom. 8) Chung một niềm tin (Rom. 8)

Không một tạo vật nào tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:42 | Đã xem: 575 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: Rom. 8 - 2 bè
Chúa sống trong tôi (Gal. 2) Chúa sống trong tôi (Gal. 2)

Chúa sống trong tôi nên dầu là tôi sống không còn là tôi sống. Chúa sống trong tôi không còn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:35 | Đã xem: 818 lần | Download: 45 lần | Phiên bản: Gal 2 - 2 bè
Chúa một niềm từ bi (thánh vịnh 102) Chúa một niềm từ bi (thánh vịnh 102)

Chúa một niềm từ bi nhân hậu và rất bao dung. Luôn yêu thương con ngườ không giận hờn ai

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:31 | Đã xem: 857 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: Tv. 102 - 2 bè
Chúa ngự qua (thánh vịnh 23 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A) Chúa ngự qua (thánh vịnh 23 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm A)

Chúa ngự qua chính Ngài là hoàng đế hiển vinh. Chúa ngự qua chính Ngài là hoàng đế hiển

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:29 | Đã xem: 1091 lần | Download: 52 lần | Phiên bản: Tv. 23 - 2 bè
Chúa ngự lên (thánh vịnh 46) - Đình Ân Chúa ngự lên (thánh vịnh 46) - Đình Ân

Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Ngài ngự lên trong tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào muôn

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:27 | Đã xem: 1135 lần | Download: 68 lần | Phiên bản: Tv. 46 - 2 bè
Chúa làm vua (thánh vịnh 28) Chúa làm vua (thánh vịnh 28)

Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. Thần dân Chúa Ngài ban phúc lành bình an. Trong thánh

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:25 | Đã xem: 816 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: Tv. 28 - 2 bè
Chúa là nơi con náu thân (thánh vịnh 30 - Chúa nhật 6 thường niên) Chúa là nơi con náu thân (thánh vịnh 30 - Chúa nhật 6 thường niên)

Xin Chúa trở thành, thành núi đá cho con náu thân. Vì uy danh Chúa, Chúa dắt dìu và hướng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:23 | Đã xem: 700 lần | Download: 17 lần | Phiên bản: Tv. 30 - 2 bè
Chúa là Đức Thánh Quân (thánh vịnh 92) Chúa là Đức Thánh Quân (thánh vịnh 92)

Chúa là Đức Thánh Quân, Ngài mặc lấy thiên oai thắt long đi oai phong (Chúa oai phong dũng

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:21 | Đã xem: 787 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Tv. 92 - 3 bè
Chúa là ánh sáng (thánh vịnh 20) Chúa là ánh sáng (thánh vịnh 20)

Chúa, Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai. Có một

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:19 | Đã xem: 731 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Tv. 20 - 2 bè
Chúa giải thoát tôi (thánh vịnh 29) Chúa giải thoát tôi (thánh vịnh 29)

Tôi ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát tôi. Lạy Chúa con tán dương Ngài, xin đừng cho quân

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:17 | Đã xem: 912 lần | Download: 23 lần | Phiên bản: Tv. 29 - 2 bè
Chúa cứu trợ tôi (thánh vịnh 17 - Chúa nhật 8 thường niên - năm C) Chúa cứu trợ tôi (thánh vịnh 17 - Chúa nhật 8 thường niên - năm C)

Chúa cứu trợ tôi và cho tôi nghỉ yên hàn. Chúa cứu sống tôi vì Chúa thương tôi đời đời. Tôi

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:16 | Đã xem: 611 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Tv. 17 - 2 bè
Chúa chúng tôi (thánh vịnh 8 - lễ Giao Thừa) Chúa chúng tôi (thánh vịnh 8 - lễ Giao Thừa)

Lạy Chúa! lạy Chúa chúng tôi lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (danh Chúa khắp nơi

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:14 | Đã xem: 734 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Tv. 8 - 2 bè
Chúa chăn nuôi tôi (thánh vịnh 22) - Đình Ân Chúa chăn nuôi tôi (thánh vịnh 22) - Đình Ân

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh rì Ngài cho tôi năm nghỉ. Bên

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:11 | Đã xem: 1463 lần | Download: 154 lần | Phiên bản: Tv. 22 - 2 bè
Chúa chăn giữ tôi (thánh vịnh 22) Chúa chăn giữ tôi (thánh vịnh 22)

Có Chúa chăn giữ tôi, tôi sẽ không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh tươi, Ngài chăm sóc cho tôi

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:09 | Đã xem: 1599 lần | Download: 86 lần | Phiên bản: Tv. 22 - 2 bè
Cảm tạ Chúa (thánh vịnh 117 - Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B) Cảm tạ Chúa (thánh vịnh 117 - Chúa nhật 2 Phục Sinh - năm B)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.Ai kính sợ Ngài hãy nói

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:07 | Đã xem: 618 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Bài ca cảm tạ (thánh vịnh 95) Bài ca cảm tạ (thánh vịnh 95)

Con hát bài ca, bài ca cảm tạ. Tri ân muôn đời tình Chúa cao siêu. Con hát bài ca, một bài ca

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:04 | Đã xem: 825 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: Tv. 95 - 2 bè
Ân sủng Chúa (thánh vịnh 32) Ân sủng Chúa (thánh vịnh 32)

Địa cầu đầy ân sủng Chúa. Lời Chúa là lời chân chính, việc Chúa làm đều đáng tin cậy. Chúa

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:02 | Đã xem: 895 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: Tv. 32 - 3 bè
Ân nghĩa Ngài (thánh vịnh 88 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm B) Ân nghĩa Ngài (thánh vịnh 88 - Chúa nhật 4 mùa Vọng - năm B)

Ân nghĩa Ngài, lạy Chúa con ca tụng không ngừng. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 15:00 | Đã xem: 921 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: Tv. 88 - 2 bè
Ai được trèo lên (thánh vịnh 14) Ai được trèo lên (thánh vịnh 14)

Ai được trèo lên cao sơn Chúa? Ai được đứng trong nơi thánh điện. Người đó khinh phường

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 14:58 | Đã xem: 833 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: Tv. 14 - 2 bè
Ai được lên núi Chúa (thánh vịnh 23) Ai được lên núi Chúa (thánh vịnh 23)

Ai được lên núi Chúa? Ai đứng trong thánh điện? Người đó có lòng sạch tinh không hề dối

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 19/12/2015 11:40 | Đã xem: 1194 lần | Download: 130 lần | Phiên bản: 2 bè
Chúa chăn dắt con (thánh vịnh 22) - Đình Ân Chúa chăn dắt con (thánh vịnh 22) - Đình Ân

Chúa chăn dắt con nên con không còn thiếu gì. Trên nương đồi xanh mát Chúa cho con nghỉ

Tác giả: Vũ Đình Ân | Gửi lên: 18/12/2015 09:19 | Đã xem: 1048 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 4 bè
Ngợi khen Thiên Chúa (thánh vịnh 112) Ngợi khen Thiên Chúa (thánh vịnh 112)

Ngợi khen Thiên Chúa hỡi các tôi tớ Người. Ngợi khen danh Chúa bây giờ và mãi mãi

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:42 | Đã xem: 1096 lần | Download: 68 lần | Phiên bản: Tv. 112 - 2 bè
Nài xin Thiên Chúa (thánh vịnh 50) Nài xin Thiên Chúa (thánh vịnh 50)

Nài xin Thiên Chúa, xin Chúa thương tôi hèn yếu. Nhờ lòng khoan dung xin Chúa rửa sạch

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:40 | Đã xem: 933 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: Tv. 50
Hồn tôi ơi (thánh vịnh 102) Hồn tôi ơi (thánh vịnh 102)

Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Thiên Chúa. Từ thâm tâm hãy khen ngợi danh thánh Người. Hồn tôi

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:34 | Đã xem: 1059 lần | Download: 53 lần | Phiên bản: Tv. 102 - 2 bè
Cửa hỡi (thánh vịnh 23) (2 kiểu) Cửa hỡi (thánh vịnh 23) (2 kiểu)

Cửa hỡi hãy cất cao đầu (hỡi cửa ngàn thu). Cửa hỡi hãy vươn cao nữa, hỡi cửa ngàn xưa

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:24 | Đã xem: 1523 lần | Download: 152 lần | Phiên bản: Tv. 23 - 2 bè
Chúc tụng Thiên Chúa (thánh vịnh 135) Chúc tụng Thiên Chúa (thánh vịnh 135)

Chúc tụng Thiên Chúa vì Người nhân lành. Vì lòng Chúa thương vững bền ngàn thu. Chúc

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:22 | Đã xem: 951 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: Tv. 135
Chúa ôi (thánh vịnh 101) Chúa ôi (thánh vịnh 101)

Chúa ôi! Xin lắng nghe tôi khẩn cầu, nguyện tiếng tôi thấu tới Chúa. Xin Chúa đừng ngoảnh

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:21 | Đã xem: 1152 lần | Download: 93 lần | Phiên bản: Tv. 101
Ca ngợi Thiên Chúa (thánh vịnh 50) Ca ngợi Thiên Chúa (thánh vịnh 50)

Ca ngợi Thiên Chúa trong chốn cung thánh Người. Ca ngợi Thiên Chúa vì bao vĩ nghiệp

Tác giả: Lm. Vinh Hạnh | Gửi lên: 18/12/2015 00:19 | Đã xem: 658 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Tv. 50
Nào tung hô (thánh vịnh 65 - Chúa nhật 14 thường niên - năm C) Nào tung hô (thánh vịnh 65 - Chúa nhật 14 thường niên - năm C)

Cả trái đất nào tung hô mừng Chúa, cả trái đất nào tung hô mừng Chúa. 1 - Hỡi địa cầu nào

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 17/12/2015 23:55 | Đã xem: 681 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Tv. 65 - 1 bè
Chúa mãi bên con (thánh vịnh 106 & tin mừng Luca) Chúa mãi bên con (thánh vịnh 106 & tin mừng Luca)

Chiều rơi bóng đêm về khuất lưng đồi. Thuyền xuôi theo gió lướt trên ngàn khơi. Từng con

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 17/12/2015 23:47 | Đã xem: 865 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: Tv. 106 & Lc. 3
Cảm tạ Chúa (thánh vịnh 117) Cảm tạ Chúa (thánh vịnh 117)

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm. Vì lượng từ bi của Người muôn thuở. Israel hãy chúc tụng

Tác giả: Vinam | Gửi lên: 17/12/2015 23:42 | Đã xem: 1360 lần | Download: 247 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Xin tỏ lòng từ bi (thánh vịnh 84) Xin tỏ lòng từ bi (thánh vịnh 84)

Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Tôi sẽ nghe

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:53 | Đã xem: 2062 lần | Download: 360 lần | Phiên bản: Tv. 84 - 2 bè
Xin sai Thánh Thần (thánh vịnh 103) - Viễn Xứ Xin sai Thánh Thần (thánh vịnh 103) - Viễn Xứ

Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt địa cầu. Linh hồn tôi ơi hãy ca

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:52 | Đã xem: 877 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: Tv. 103 - 2 bè
Xin hãy nhớ (thánh vịnh 24) Xin hãy nhớ (thánh vịnh 24)

Lạy Chúa xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa xin chỉ cho con đường đi của

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:50 | Đã xem: 778 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: Tv. 24 - 2 bè
Xin giữ linh hồn con (thánh vịnh 130) Xin giữ linh hồn con (thánh vịnh 130)

Lạy Chúa xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. Con lo giữ cho linh hồn thanh thản

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:49 | Đã xem: 927 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: Tv. 130 - 2 bè
Xin đổ lòng từ bi (thánh vịnh 32) Xin đổ lòng từ bi (thánh vịnh 32)

Vì lời Chúa tôi đang lắng nghe thật là lời chân chính. Việc của Chúa rất đỗi tín trung tin cậy

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:48 | Đã xem: 872 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: Tv. 32 - 2 bè
Xin dạy con (thánh vịnh 24) Xin dạy con (thánh vịnh 24)

Lạy Chúa xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Lạy Chúa xin chỉ cho con đường đi của Chúa

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:46 | Đã xem: 798 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Tv. 24 - 2 bè
Xin cứu thoát con (thánh vịnh 145) Xin cứu thoát con (thánh vịnh 145)

Lạy Chúa xin cứu thoát con. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban cho

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:44 | Đã xem: 779 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: Tv. 145 - 2 bè
Xin Chúa xót thương (thánh vịnh 66) Xin Chúa xót thương (thánh vịnh 66)

Xin Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con. Xin Chúa xót thương đổ muôn phúc

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:43 | Đã xem: 747 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: Tv. 66 - 2 bè
Xin Chúa sửa chữa hồn con (thánh vịnh 40) Xin Chúa sửa chữa hồn con (thánh vịnh 40)

Xin Chúa sửa chữa hồn con vì con phạm tội phản nghịch cùng Chúa. Phúc cho ai biết quan

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:42 | Đã xem: 634 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: Tv. 40 - 2 bè
Xin chiếu sáng (thánh vịnh 4) Xin chiếu sáng (thánh vịnh 4)

Lạy Chúa xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Khi con cầu lạy Chúa nghe

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:41 | Đã xem: 770 lần | Download: 29 lần | Phiên bản: Tv. 4 - 2 bè
Xin bảo toàn (thánh vịnh 15) Xin bảo toàn (thánh vịnh 15)

Chúa là phần gia nghiệp của tôi, phần chén của tôi. Người nắm giữa vận mạng tôi. Chúa luôn

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:40 | Đã xem: 909 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: Tv. 15 - 2 bè
Vườn nho của Chúa (thánh vịnh 79) - Viễn Xứ Vườn nho của Chúa (thánh vịnh 79) - Viễn Xứ

Vườn nho của Chúa là nhà Issrael. Từ Ai Cập Chúa đã mang về một gốc nho. Chúa đã đuổi

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:39 | Đã xem: 973 lần | Download: 47 lần | Phiên bản: Tv. 79 - 2 bè
Vua hiển vinh (thánh vịnh 23) Vua hiển vinh (thánh vịnh 23)

Chúa đến, Người là vua hiển vinh. Chúa là chủ trái đất và muôn loài đang cư trú. Muôn loài

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:37 | Đã xem: 916 lần | Download: 35 lần | Phiên bản: Tv. 23 - 2 bè
Về nhà Chúa (thánh vịnh 121) Về nhà Chúa (thánh vịnh 121)

Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta đi về nhà Chúa. Tôi mừng vui có ai nói với

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:36 | Đã xem: 911 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Về cùng Cha tôi (thánh vịnh 50) Về cùng Cha tôi (thánh vịnh 50)

Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi. Lạy Chúa nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:35 | Đã xem: 1183 lần | Download: 72 lần | Phiên bản: Tv. 50 - 2 bè
Ước chi (thánh vịnh 94) Ước chi (thánh vịnh 94)

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tới đây, hãy hân

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:32 | Đã xem: 968 lần | Download: 39 lần | Phiên bản: Tv. 94 - 2 bè
Trú ẩn (thánh vịnh 30) Trú ẩn (thánh vịnh 30)

Lạy Chúa xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn. Tôi nương bên Ngài đừng để tôi phải tủi

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:30 | Đã xem: 699 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Tv. 30 - 2 bè
Trong u tối (thánh vịnh 111) Trong u tối (thánh vịnh 111)

Trong u tối Chúa xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. Trong u tối Chúa xuất hiện như

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:29 | Đã xem: 1190 lần | Download: 107 lần | Phiên bản: Tv. 111 - 2 bè
Trong nhà Chúa (thánh vịnh 22) Trong nhà Chúa (thánh vịnh 22)

Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:27 | Đã xem: 938 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: Tv. 22 - 2 bè
Trong bình an (thánh vịnh 28) Trong bình an (thánh vịnh 28)

Chúa đã chúc phúc cho dân Ngài trong bình an. Hỡi những người con, người con của Chúa. Hãy

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:26 | Đã xem: 891 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: Tv. 28 - 2 bè
Trợ phù con (thánh vịnh 39) Trợ phù con (thánh vịnh 39)

Lạy Chúa xin cấp tốc trợ phù con. Tôi đã trông cậy từng ngày vào Chúa. Ngài đã nghiêng mình

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:24 | Đã xem: 841 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: Tv. 39 - 2 bè
Triều đại Người (thánh vịnh 71) - Viễn Xứ Triều đại Người (thánh vịnh 71) - Viễn Xứ

Sự công chính và nền hòa bình viên mãn, sẽ triển nở trong triều đại Người. Cầu xin Chúa

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:22 | Đã xem: 846 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: Tv. 71 - 2 bè
Tôi sẽ tiến đi (thánh vịnh 115) Tôi sẽ tiến đi (thánh vịnh 115)

Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan của Ngài trong miền đất, miền đất của nhân sinh. Niềm cậy tin

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:21 | Đã xem: 1449 lần | Download: 157 lần | Phiên bản: Tv. 115 - 2 bè
Tình thương Chúa muôn đời (thánh vịnh 88) Tình thương Chúa muôn đời (thánh vịnh 88)

Con sẽ ngợi ca tình thương của Chúa muôn đời. Qua suốt thời gian hằng cất tiếng tung hô. Vì

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:19 | Đã xem: 1580 lần | Download: 285 lần | Phiên bản: Tv. 88 - 2 bè
Tinh thần nghèo khó (thánh vịnh 145) Tinh thần nghèo khó (thánh vịnh 145)

Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:17 | Đã xem: 793 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Tv. 145 - 2 bè
Tin cậy vào Chúa (thánh vịnh 1) Tin cậy vào Chúa (thánh vịnh 1)

Phúc cho ai đặt niềm tin cậy vào Chúa. Họ không theo mưu toan của kẻ gian ác. Họ không

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:15 | Đã xem: 910 lần | Download: 30 lần | Phiên bản: Tv. 1 - 2 bè
Thượng tế muôn đời (thánh vịnh 109) Thượng tế muôn đời (thánh vịnh 109)

Con là thượng tế muôn đời theo phẩm hàm Menkisede. Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:14 | Đã xem: 1598 lần | Download: 237 lần | Phiên bản: Tv. 109 - 2 bè
Thờ lạy Chúa (thánh vịnh 71) Thờ lạy Chúa (thánh vịnh 71)

Lạy Chúa mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa. Cầu xin Chúa ban quyền để xử khôn

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:12 | Đã xem: 1183 lần | Download: 87 lần | Phiên bản: Tv. 71 - 2 bè
Thiên thần Chúa (thánh vịnh 33) Thiên thần Chúa (thánh vịnh 33)

Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ kính Chúa. Tôi chúc tụng Chúa

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:09 | Đã xem: 1204 lần | Download: 168 lần | Phiên bản: Tv. 33 - 1 bè
Thiện hảo thay (thánh vịnh 91) Thiện hảo thay (thánh vịnh 91)

Lạy Chúa thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. Đàn mừng hát chúc khen danh Ngài thiện hảo

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:07 | Đã xem: 907 lần | Download: 25 lần | Phiên bản: Tv. 91 - 2 bè
Thiên Chúa uy nghiêm (thánh vịnh 83) Thiên Chúa uy nghiêm (thánh vịnh 83)

Ôi Chúa thiên binh, Thiên Chúa uy nghiêm. Khả ái thay cung điện thánh nhan Ngài. Hồn con

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:06 | Đã xem: 1387 lần | Download: 163 lần | Phiên bản: Tv. 83 - 4 bè
Thiên Chúa ngự lên (thánh vịnh 46) Thiên Chúa ngự lên (thánh vịnh 46)

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:04 | Đã xem: 1983 lần | Download: 285 lần | Phiên bản: Tv. 46 - 2 bè
Tha thứ tội lỗi (thánh vịnh 31) Tha thứ tội lỗi (thánh vịnh 31)

Lạy Chúa! Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Phúc thay cho ai được tha thứ lỗi lầm. Lỗi phạm của

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:02 | Đã xem: 604 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Tv. 31 - 2 bè
Tất cả nẻo đường Chúa (thánh vịnh 24) Tất cả nẻo đường Chúa (thánh vịnh 24)

Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:01 | Đã xem: 1023 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: Tv. 24 - 2 bè
Tảng đá góc tường (thánh vịnh 117) Tảng đá góc tường (thánh vịnh 117)

Phiến đá mà người thợ xây loại ra đã biến nên tảng đá góc tường. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 22:00 | Đã xem: 1090 lần | Download: 61 lần | Phiên bản: Tv. 117 - 2 bè
Sung sướng biết bao (thánh vịnh 121) Sung sướng biết bao (thánh vịnh 121)

Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chung ta đi về nhà Chúa. Tôi mừng vui có ai nói với

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 21:58 | Đã xem: 1124 lần | Download: 80 lần | Phiên bản: Tv. 121 - 2 bè
Sao Chúa bỏ con (thánh vịnh 21) - Viễn Xứ Sao Chúa bỏ con (thánh vịnh 21) - Viễn Xứ

Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa sao Chúa bỏ con. Biết bao người nhìn thấy con họ lắc đầu

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 21:57 | Đã xem: 1713 lần | Download: 239 lần | Phiên bản: Tv. 21 - 2 bè
Phúc thay (thánh vịnh 127) - Viễn Xứ Phúc thay (thánh vịnh 127) - Viễn Xứ

Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Phúc thay bạn

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 21:56 | Đã xem: 1250 lần | Download: 118 lần | Phiên bản: Tv. 127 - 2 bè
Phúc đức những ai (thánh vịnh 118) Phúc đức những ai (thánh vịnh 118)

Phúc đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa. Phúc đức cho ai đường lối tinh tuyền

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 21:55 | Đã xem: 771 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: Tv. 118 - 2 bè
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 258
  • Khách viếng thăm: 249
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 50004
  • Tháng hiện tại: 210633
  • Tổng lượt truy cập: 59307382