Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Xin làm thợ gặt (Mt. 9, 36 - 10, 8) (Khánh nhật Truyền Giáo) Xin làm thợ gặt (Mt. 9, 36 - 10, 8) (Khánh nhật Truyền Giáo)

Ngài đã xót thương, nhìn dân quá đông. Tựa như lũ chiên, lạc bước trên đường. Ngài đã nói: lúa chín đầy đồng. Hãy xin chủ ruộng, sai thợ xuống đồng

Tác giả: La Thập Tự | Gửi lên: 12/10/2020 00:37 | Đã xem: 530 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Thánh vịnh 116 (đáp ca lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - năm A) Thánh vịnh 116 (đáp ca lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - năm A)

Vạn quốc hỡi mừng chúc Chúa đi. Ngàn dân ơi hãy tán dương Ngài. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 12/10/2020 00:27 | Đã xem: 928 lần | Download: 68 lần | Phiên bản: 2 bè
Để khắp địa cầu (lễ Khánh Nhật truyền giáo) Để khắp địa cầu (lễ Khánh Nhật truyền giáo)

Xin Chúa dủ tình thương xuống phúc lành trên mọi dân tộc và xin tỏa ánh Tôn Nhan Ngài ra

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 28/04/2016 10:41 | Đã xem: 1755 lần | Download: 261 lần | Phiên bản: 2 bè
Rao truyền tin mừng Rao truyền tin mừng

Xin sai chúng con lên đường đi gieo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền rao chân

Tác giả: Lm. Châu Linh | Gửi lên: 19/04/2016 15:04 | Đã xem: 1246 lần | Download: 155 lần | Phiên bản: 2 bè
Bước chân tuyệt với Bước chân tuyệt với

Những bước chân ôi thật tuyệt vời ra đi loan tin mừng cứu rỗi. Những bước chân vượt núi băng

Tác giả: Lm. Lâm Sơn Hải | Gửi lên: 14/04/2016 15:53 | Đã xem: 2111 lần | Download: 370 lần | Phiên bản: 2 bè
Tiếng người ra đi Tiếng người ra đi

Ai hỡi nghe chăng tiếng Thầy vẫn đang gọi mời. Hãy đi, Thầy sai đi khắp muôn nơi. Loan báo

Tác giả: Trương Tri Thanh | Gửi lên: 14/04/2016 15:22 | Đã xem: 1068 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 1 bè
Lên đường - Nguyên Lễ Lên đường - Nguyên Lễ

Nào mau anh em ta đi về muôn hướng, cùng nhau đem tin vui đến mọi nẻo đường, truyền loan

Tác giả: Lm. Nguyên Lễ | Gửi lên: 09/03/2016 15:00 | Đã xem: 2442 lần | Download: 511 lần | Phiên bản: 2 bè
Hãy ra khơi Hãy ra khơi

Hãy ra khơi! Đây lời Chúa đang kêu mời. Hãy ra khơi! loan truyền Phúc Âm mọi nơi, dù biển

Tác giả: Lm. Nguyên Lễ | Gửi lên: 09/03/2016 14:50 | Đã xem: 1170 lần | Download: 63 lần | Phiên bản: 2 bè
Đừng sợ Đừng sợ

Đếng lên với Thầy (đừng sợ). Bước đi theo Thầy (đừng sợ). Nhờ Thầy mở đường về Chân - Thiện - Mỹ (Nhờ Thầy mở đường về Chân - Thiện - Mỹ)

Tác giả: Nhóm Lửa Hồng | Gửi lên: 15/01/2016 21:37 | Đã xem: 2028 lần | Download: 311 lần | Phiên bản: 1 bè
Vì một nước Trời cho quê hương Vì một nước Trời cho quê hương

Thầy gọi ta đi về khắp lối. Cùng Thầy chung gieo mầm sống mới. Gieo bước hạnh phúc nước

Tác giả: Nhóm Lửa Hồng | Gửi lên: 15/01/2016 21:00 | Đã xem: 866 lần | Download: 41 lần | Phiên bản: 1 bè
Bước đi cùng Người Bước đi cùng Người

Người đến bên tôi một ngày trìu mến dang tay gọi mời: hãy đến xem, hãy bước theo Thầy

Tác giả: Võ Văn Thức | Gửi lên: 15/01/2016 10:21 | Đã xem: 1505 lần | Download: 172 lần | Phiên bản: 1 bè
Sai đi Sai đi

Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Mau mau lên đường loan báo Tin Mừng Thiên Chúa

Tác giả: Lm. Quang Uy | Gửi lên: 28/12/2015 16:05 | Đã xem: 2611 lần | Download: 635 lần | Phiên bản: Ga 20, 21
Tôi phải lên đường Tôi phải lên đường

Tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi, tôi phải lên đường dù trần gian mộng đẹp. Tôi phải lên

Tác giả: BVL - Đa Minh Maria Cao Tấn Tinh | Gửi lên: 28/12/2015 11:17 | Đã xem: 896 lần | Download: 36 lần | Phiên bản: 1 bè
Lên đường loan báo tình thương Lên đường loan báo tình thương

Hãy cất bước lên đường ta về kể cho nhau nghe tình thương của Thiên Chúa tràn lan bao phủ

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 28/12/2015 11:01 | Đã xem: 877 lần | Download: 55 lần | Phiên bản: hợp xướng
Hãy đi và kể lại Hãy đi và kể lại

Nào anh em ta lên đường dù bao gian nguy coi thường. Lên đường gieo rắc tình thương cho đời

Tác giả: Lm. Duy Linh | Gửi lên: 28/12/2015 11:00 | Đã xem: 825 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 1 bè
Những cánh đồng cuộc đời Những cánh đồng cuộc đời

Đến bên Thầy con đến bên Thầy rộn rã một ngày. Để lắng nhe lời, để bước theo Thầy từng

Tác giả: Ý Vũ | Gửi lên: 18/12/2015 20:04 | Đã xem: 1111 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 2 bè
Con đường tình yêu - Viễn Xứ Con đường tình yêu - Viễn Xứ

Con đường tình yêu Thiên Chúa kêu mời. Mang tình yêu thương đến hết muôn người. Khắp

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 09:05 | Đã xem: 1226 lần | Download: 59 lần | Phiên bản: 2 bè
Bước chân Tin Mừng Bước chân Tin Mừng

Bạn ơi hãy đi gieo niềm tin mới. Cùng nhau nắm tay đắp xây cuộc đời. Lời thiêng sáng soi

Tác giả: Viễn Xứ | Gửi lên: 17/12/2015 08:54 | Đã xem: 1001 lần | Download: 38 lần | Phiên bản: 2 bè
Nên lời ngôn sứ Nên lời ngôn sứ

Đôi khi ta nói lời yêu mến nhưng tay ta khiên mộc gươm giáo vô tình ta đã thành những

Tác giả: Lê Đức Hùng | Gửi lên: 16/12/2015 19:20 | Đã xem: 1267 lần | Download: 71 lần | Phiên bản: 1 bè
Lạy Chúa con lên đường Lạy Chúa con lên đường

Lạy Chúa con lên đường chia tay mỗi người một phương tâm hồn vấn vương với bao nguyện

Tác giả: Văn Hào | Gửi lên: 16/12/2015 19:18 | Đã xem: 1656 lần | Download: 159 lần | Phiên bản: 2 bè
Điệu hò ra khơi Điệu hò ra khơi

Ơ này anh em ơi! Ơ! Ơ! Này chị em ơi! Ơ! Ơ! dô dô hò dô dô hò ơ dô dô hò dô. Mau bạn ơi cùng nhau ra khơi thả lưới. Mang chân lý tỏa sáng cho đời thắm tươi. Hãy cùng đi loan báo Lời

Tác giả: Lm. Trần Minh | Gửi lên: 16/12/2015 19:13 | Đã xem: 2068 lần | Download: 207 lần | Phiên bản: 1 bè
Loan  báo Tin Mừng - Từ Duyên Loan báo Tin Mừng - Từ Duyên

Cùng với Chúa con lên đường loan báo Tin Mừng đi mọi nơi. Cùng với Chúa con ra đi rắc

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 10:52 | Đã xem: 1539 lần | Download: 210 lần | Phiên bản: 2 bè
Bài ca truyền giáo - Từ Duyên Bài ca truyền giáo - Từ Duyên

Ta ra đi đem Tin Mừng Nước Trời truyền rao muôn nơi cho muôn người được biết. Này Đức

Tác giả: Lm. Từ Duyên | Gửi lên: 16/12/2015 10:50 | Đã xem: 1454 lần | Download: 151 lần | Phiên bản: 1 bè
Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi

Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi đi làm tông đồ cho Chúa. Tình yêu Ngài thúc

Tác giả: Sr. Trinh Nguyên | Gửi lên: 15/12/2015 23:54 | Đã xem: 4193 lần | Download: 1564 lần | Phiên bản: 2 bè
Sứ mạng Chúa trao Sứ mạng Chúa trao

Chúa trao cho con sứ mạng loan báo Tin Mừng đến mọi miền quê hương dấu yêu. Ngài sai con

Tác giả: Sr. Trinh Nguyên | Gửi lên: 15/12/2015 23:51 | Đã xem: 2024 lần | Download: 212 lần | Phiên bản: 1 bè
Loan báo tin mừng (2 bè) Loan báo tin mừng (2 bè)

Ra đi truyền rao Tin Mừng và hướng nước trời. Anh em ngàn nơi chung lòng và chung lối bước

Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Gửi lên: 06/12/2015 01:00 | Đã xem: 1262 lần | Download: 88 lần | Phiên bản: 2 bè
Ra đi và ra khơi Ra đi và ra khơi

Đồng lúa chín vàng người ơi, đồng lúa đang cần thợ gặt. Hãy thắp lên niềm tin yêu, rọi sáng

Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh | Gửi lên: 03/12/2015 23:06 | Đã xem: 960 lần | Download: 27 lần | Phiên bản: 2 bè
Ta cùng lên đường Ta cùng lên đường

Ta cùng lên đường đi khắp chốn gieo tình Cha. Tình anh em gieo rắc ngàn phương, đem lòng

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 03/12/2015 09:53 | Đã xem: 854 lần | Download: 12 lần | Phiên bản: 2 bè
Reo vui niềm tin (2) Reo vui niềm tin (2)

Nào ta hãy thắp lên ngọn nến từ trong tim trái tim của ta. Nào ta hãy thắp lên ngọn lửa đem

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 03/12/2015 09:51 | Đã xem: 780 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Reo vui niềm tin (1) Reo vui niềm tin (1)

Bao nhiêu người đi cùng sánh vai trong đời, đem đôi bàn tay cùng mang theo ước vọng. Đời ta

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 03/12/2015 09:51 | Đã xem: 702 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Nối những vòng tay Nối những vòng tay

Này là bước gieo rắc Tin Mừng. Này là bước cho muối mặn thêm. Này là bước gieo rắc tình

Tác giả: Nguyên Long | Gửi lên: 03/12/2015 09:47 | Đã xem: 750 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 2 bè
Loan tin vui Loan tin vui

Nào ta hân hoan loan tin vui đến cho muôn người.Nào ta hân hoan loan tin vui đi vào thế giới

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 24/11/2015 09:17 | Đã xem: 1443 lần | Download: 165 lần | Phiên bản: 2 bè
Loan báo tin mừng - Ngọc Hân Loan báo tin mừng - Ngọc Hân

Cùng nhau ta đi loan báo Tin Mừng của Nước Trời. Cùng nhau ta đi loan báo Tin Mừng khắp

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 24/11/2015 09:16 | Đã xem: 901 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: 1 bè
Đi vào trần thế Đi vào trần thế

Nào ta đi, ta đi trên khắp nẻo đường. Đem Tin Vui, Tin Vui đi vào trần thế và cùng Chúa, cùng

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 24/11/2015 09:05 | Đã xem: 981 lần | Download: 18 lần | Phiên bản: 1 bè
Hãy ra đi làm chứng Hãy ra đi làm chứng

Hãy ra đi chớ dừng lại, chớ do dự. Hãy bắt tay hành động trở về nơi ta sống. Loan báo cho

Tác giả: Lm. Kim Long | Gửi lên: 19/11/2015 00:01 | Đã xem: 955 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 1 bè
Chúa sai con Chúa sai con

Chúa sai con đi thi hành nhiệm vụ ngôn sứ. Chúa sai con đi loan truyền hồng ân tha thứ. Chúa

Tác giả: Hùng Lân | Gửi lên: 17/11/2015 09:49 | Đã xem: 1902 lần | Download: 209 lần | Phiên bản: 3 bè
Bốn bể là anh em Bốn bể là anh em

Đi ta đến cùng tận cùng trái đất gieo Tin Mừng bốn bể một tình thương. Đi ta đi sá gì nhọc

Tác giả: Hùng Lân - Hoàng Sơn | Gửi lên: 13/11/2015 12:20 | Đã xem: 992 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Sứ điệp yêu thương Sứ điệp yêu thương

Từ nơi Thánh Giá con nhận mang sứ mạng chuển cầu. Cho lương dân, cho những người lầm

Tác giả: Hoàng Phương | Gửi lên: 13/11/2015 08:46 | Đã xem: 1729 lần | Download: 256 lần | Phiên bản: 2 bè
Lý tưởng đời tôi Lý tưởng đời tôi

Này bạn hỡi hãy mau lên đường. Đáp tiếng gọi của Chúa mến thương. Tiêng Chúa vẫn ngày

Tác giả: Hoàng Phương | Gửi lên: 13/11/2015 08:43 | Đã xem: 1145 lần | Download: 58 lần | Phiên bản: 1 bè
Bài ca truyền giáo - Hải Triều Bài ca truyền giáo - Hải Triều

Hãy đi loan báo Tin Mừng cho toàn dân. Hãy đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian. Lạy Chúa

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 12/11/2015 12:00 | Đã xem: 1051 lần | Download: 43 lần | Phiên bản: 1 bè
Con thuyền truyền giáo Con thuyền truyền giáo

Tình như ngọn lửa đốt (ư) đời đẹp tựa bài thơ. Mênh mông biển cả vô bờ hồn ai trong kiếp vật

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 09/11/2015 21:59 | Đã xem: 978 lần | Download: 26 lần | Phiên bản: 1 bè
Nhân chứng thời đại mới Nhân chứng thời đại mới

Cùng bước lên đường xây dựng một thế giới mới. Làm chứng cho đời hiên ngang thiếu niên

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 05/11/2015 11:19 | Đã xem: 873 lần | Download: 21 lần | Phiên bản: 2 bè
Vào đời làm nhân chứng Vào đời làm nhân chứng

Vào đời làm nhân chứng Tin Mừng, vào đời để gieo rắc yêu thương. Ra đi khắp nơi xa gần

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 01/11/2015 00:46 | Đã xem: 1051 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 1 bè
Nhân chứng tin mừng (Chúa nhật 29 thường niên - ngày truyền giáo) Nhân chứng tin mừng (Chúa nhật 29 thường niên - ngày truyền giáo)

Yêu Chúa con muốn khước từ lối sống dễ dãi và tiện nghi cho mình. Con muốn khước từ những

Tác giả: Lm. Thái Nguyên | Gửi lên: 28/10/2015 08:49 | Đã xem: 2356 lần | Download: 663 lần | Phiên bản: 1 bè
Anh em là muối và ánh sáng Anh em là muối và ánh sáng

Anh em là muối cho đời, muối ướp đời mặn nồng tươi mới. hãy là ánh sáng trần gian, ánh sáng

Tác giả: Lm. Truyền Giáo | Gửi lên: 09/10/2015 15:35 | Đã xem: 2202 lần | Download: 373 lần | Phiên bản: 1 bè
Cất bước ra đi Cất bước ra đi

Ta đi về ruộng đồng, Ta đi vào thành thị đem tiếng hát cất cao mọi nơi. Mong sao người mọi

Tác giả: Lm. Thiên Ân | Gửi lên: 09/10/2015 00:42 | Đã xem: 1733 lần | Download: 210 lần | Phiên bản: 3 bè
Nào ta đi Nào ta đi

Nào ta đi, đi kể cho muôn người ôi những gì Thiên Chúa đã làm cho ta. nào ta đi, đi kể cho

Tác giả: Lm. Thiên Ân | Gửi lên: 08/10/2015 14:49 | Đã xem: 826 lần | Download: 33 lần | Phiên bản: 2 bè
Lời nguyện truyền giáo - Thanh Bình Lời nguyện truyền giáo - Thanh Bình

Lạy Chúa xin dẫn soi bước đường con đi tìm mang nguồn phúc ân cho người nhân thế, xin Chúa

Tác giả: Lm. Thanh Bình | Gửi lên: 04/10/2015 08:49 | Đã xem: 1422 lần | Download: 92 lần | Phiên bản: tạ lễ
Cánh đồng truyền giáo Cánh đồng truyền giáo

Cánh đồng truyền giáo lúa vàng đang chờ đợi, thợ gặt đâu? Vời vợi vẫn chờ mong Chúa nhân

Tác giả: Lm. Fa Thăng | Gửi lên: 04/10/2015 08:34 | Đã xem: 1340 lần | Download: 105 lần | Phiên bản: 1 bè
Ra khơi Ra khơi

Noi gương Chúa Giêsu dấn thân vì sự sống, theo chân Đức Kitô đi loan truyền Tin mừng, theo mẫu mực khôn ngoan của Thiên Chúa Ba Ngôi

Tác giả: Trầm Thiên Thu | Gửi lên: 04/10/2015 02:24 | Đã xem: 841 lần | Download: 14 lần | Phiên bản: 2 bè
Sứ mệnh truyền giáo Sứ mệnh truyền giáo

Cánh đồng truyền giáo mênh mông lúa vàng ươm nắng thơm lừng mong chờ thợ biết trung

Tác giả: Duy Tân | Gửi lên: 04/10/2015 01:58 | Đã xem: 1053 lần | Download: 81 lần | Phiên bản: 2 bè
Cánh đồng truyền giáo - Trùng Dương Cánh đồng truyền giáo - Trùng Dương

Đồng lúa xa xa hạt lúa bao la hương thơm lúa chín đầy đồng chờ đợi tìm mãi ngóng trông

Tác giả: Trùng Dương | Gửi lên: 04/10/2015 01:52 | Đã xem: 1085 lần | Download: 46 lần | Phiên bản: 1 bè
Nhân chứng của Chúa Nhân chứng của Chúa

Chúa đã chon con làm nhân chứng Tình Yêu. Tác thánh đời con chứng tá Cha. Từ trước muôn

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 29/09/2015 23:10 | Đã xem: 895 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 1 bè
Lời nguyện truyền giáo Lời nguyện truyền giáo

Lạy Chúa xưa Chúa đã phán lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, Chúa hãy ban nhiều thợ

Tác giả: Hoài Chiên | Gửi lên: 29/09/2015 22:33 | Đã xem: 4574 lần | Download: 1109 lần | Phiên bản: 1 bè
Bài ca nhân chứng Bài ca nhân chứng

Con đây Chúa ơi! Xin được nên là nhân chứng của Ngài giữa đường đời muôn lối. Để con ca

Tác giả: Lm. Ân Đức | Gửi lên: 29/09/2015 16:19 | Đã xem: 960 lần | Download: 42 lần | Phiên bản: Chưa biết
Bài ca truyền giáo Bài ca truyền giáo

Hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi người, đem tin vui sáng soi cuộc đời. Đem yêu thương giao

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 29/09/2015 16:18 | Đã xem: 1139 lần | Download: 107 lần | Phiên bản: 1 bè
Ra đi loan Tin Mừng Ra đi loan Tin Mừng

Ra đi ra đi ta ra đi loan báo Tin Mừng đến với muôn dân khắp xa gần để nên nhân chứng. Đem

Tác giả: Lm. Quý Báu | Gửi lên: 27/09/2015 09:07 | Đã xem: 1593 lần | Download: 220 lần | Phiên bản: Chưa biết
Lệnh truyền giáo Lệnh truyền giáo

Hãy ra đi rao giảng Tin mừng bước hiên ngang trên đường truyền giáo. Kìa đồng lúa chín ngát

Tác giả: Mai Nguyên Vũ | Gửi lên: 26/09/2015 22:25 | Đã xem: 7561 lần | Download: 3475 lần | Phiên bản: 2 bè
Tạ lễ truyền giáo Tạ lễ truyền giáo

Thánh lễ là cuộc đời của hôm nay và của ngày mai. Thánh lễ con mong chờ là niềm tin nơi Đức

Tác giả: Nguyễn Chánh | Gửi lên: 26/09/2015 15:41 | Đã xem: 1154 lần | Download: 56 lần | Phiên bản: tạ lễ - 1 bè
Ra đi làm nhân chứng Ra đi làm nhân chứng

Ra đi làm nhân chứng tình yêu Chúa cho muôn người. Đi rao truyền lời Chúa, lời nuôi dưỡng

Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Gửi lên: 26/09/2015 15:15 | Đã xem: 1226 lần | Download: 118 lần | Phiên bản: 2 bè
Ra đi reo tin vui Ra đi reo tin vui

Mau! Vai chen vai! Ta bước ra đ gieo rắc Tin Mừng! Đi đem tin vui, đi khắp mọi miền thế

Tác giả: Nguyên Kha | Gửi lên: 22/09/2015 10:19 | Đã xem: 681 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: Chưa biết
Anh em hãy đi (Thánh vịnh 116 - lễ Truyền Giáo) Anh em hãy đi (Thánh vịnh 116 - lễ Truyền Giáo)

Anh em hãy đi khắp thế gian mà rao giảng Tin Mừng Nước Chúa. Anh em hãy đi khắp thế

Tác giả: Lm. Thành Tâm | Gửi lên: 17/09/2015 18:30 | Đã xem: 1121 lần | Download: 100 lần | Phiên bản: 1 bè
Nước Thiên Chúa Nước Thiên Chúa

Đi trên nương đồng người đi gieo giống. Đi trên nương đồng người đi gieo giống đi gieo muôn

Tác giả: Tràng Quang - Quang Hưng | Gửi lên: 04/09/2015 00:46 | Đã xem: 3449 lần | Download: 1227 lần | Phiên bản: 2 bè
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 235
  • Khách viếng thăm: 234
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 50886
  • Tháng hiện tại: 211515
  • Tổng lượt truy cập: 59308264