Bình ngưng giải nhiệt bằng nước
Điệp khúc mầu nhiệm Vui Điệp khúc mầu nhiệm Vui

Đời con có một chuỗi Mân Côi: hạt thương, hạt sáng, hạt Vui (í a) hạt Mừng. Ngày đêm chiêm

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 12:17 | Đã xem: 1168 lần | Download: 24 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Vui) Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Vui)

Cha mẹ Đức Giêsu tìm thấy Người ở trong đền thờ (ở trong đền thờ). Ngồi giữa những bậc

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 12:16 | Đã xem: 1270 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh (ngắm thứ tư - mầu nhiệm Vui) Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh (ngắm thứ tư - mầu nhiệm Vui)

Khi cha mẹ hài nhi Giêsu đem con vào đền thánh. Cụ già Simêon xin bồng ẵm trên tay mà

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 12:14 | Đã xem: 2932 lần | Download: 848 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá (ngắm thứ ba - mầu nhiệm Vui) Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá (ngắm thứ ba - mầu nhiệm Vui)

Gió mùa đông về chốn Bêlem sương trời buốt giá. Tìm đâu ra nơi náu thân, tìm đâu ra nơi

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 12:12 | Đã xem: 1477 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 4 bè
Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Vui) Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Vui)

Đức Maria vội vã lên đường thăm bà Isave, nơi đây Mẹ hát câu chúc tụng Chúa Trời, nơi đây

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 12:11 | Đã xem: 1435 lần | Download: 44 lần | Phiên bản: 3 bè
Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ  chịu thai (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Vui) Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Vui)

Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi Người xuống truyền tin cho Thánh Nữ, Người có nghe

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 12:10 | Đã xem: 1730 lần | Download: 132 lần | Phiên bản: 3 bè
Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Thương) Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Thương)

Khoảng mười hai giờ trưa, trời đất như tối sầm mãi đến ba giờ chiều. Người kêu lớn tiếng

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 12:07 | Đã xem: 1228 lần | Download: 9 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Chúa Giêsu vác thánh giá (ngắm thứ bốn - mầu nhiệm Thương) Đức Chúa Giêsu vác thánh giá (ngắm thứ bốn - mầu nhiệm Thương)

Đường gập ghềnh sỏi đá, Đức Giêsu vác lấy thập giá. Đồi Gôn go tha xa xa kia, tình yêu Giêsu

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 12:05 | Đã xem: 1168 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 3 bè
Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai (ngắm thứ ba - mầu nhiệm Thương) Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai (ngắm thứ ba - mầu nhiệm Thương)

Sau khi đánh đòn Người, bọn lính kết một vòng gai, bọn lính kết một vòng gai làn vương miện

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 12:02 | Đã xem: 1281 lần | Download: 16 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Thương) Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Thương)

Lúc này đây Phêrô đã chối Thầy. Lúc này đây Chúa đã nhìn Phêrô, Chúa đã nhìn Phêrô rồi

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 12:00 | Đã xem: 1179 lần | Download: 13 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Thương) Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Thương)

Trên núi Ô liu chiều xưa một chiều quá ảm đạm. Người quỳ gối lòng xao xuyến bồi hồi xao

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:57 | Đã xem: 1249 lần | Download: 11 lần | Phiên bản: 2 bè
Điệp khúc mầu nhiệm Sáng Điệp khúc mầu nhiệm Sáng

Đời con một chuỗi Mân Côi: hạt Thương chen lẫn hạt Vui, hạt Mừng. Lạu thêm hạt Sáng tưng

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:54 | Đã xem: 1060 lần | Download: 6 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Sáng) Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể (ngắm thứ năm - mầu nhiệm Sáng)

Giờ Người đã đến rồi. Giờ Người từ bỏ thế gian về với Chúa Cha. Bí tích tình yêu kỷ niệm dấu

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:53 | Đã xem: 1308 lần | Download: 7 lần | Phiên bản: 3 bè
Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi (ngắm thứ tư - mầu nhiệm Sáng) Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi (ngắm thứ tư - mầu nhiệm Sáng)

Trên ngọn núi cao Chúa đã biến hình. Tiếng Chúa Cha từ trời tuyên phán: đây là con yêu dấu

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:51 | Đã xem: 1393 lần | Download: 51 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Chúa Giêsu rao giảng  nước Trời và kêu gọi sám hối (ngắm thứ ba - mầu nhiệm Sáng) Đức Chúa Giêsu rao giảng nước Trời và kêu gọi sám hối (ngắm thứ ba - mầu nhiệm Sáng)

Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, triều đại Thiên Chúa đã

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:49 | Đã xem: 1271 lần | Download: 19 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Chúa Giêsu dự tiệc cước Cana (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Sáng) Đức Chúa Giêsu dự tiệc cước Cana (ngắm thứ hai - mầu nhiệm Sáng)

Trong tiệc cưới tại Cana, ai không là không ngưỡng mộ quyền năng của Chúa. Nước lã biến

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:46 | Đã xem: 1075 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Sáng) Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan (ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Sáng)

Trên sông Giođan dòng nước như ngỡ ngàng khi thanh tẩy Đấng cứu tinh. Tiếng Chúa Cha

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:23 | Đã xem: 1255 lần | Download: 8 lần | Phiên bản: 2 bè
Điệp khúc mầu nhiệm Mừng Điệp khúc mầu nhiệm Mừng

Đời con một chuỗi Mân Côi: hạt Thương, hạt Sáng, hạt Vui, (í a) hạt Mừng. Ngày đêm chiêm

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:18 | Đã xem: 1169 lần | Download: 20 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ năm - mầu nhiệm Mừng) Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ năm - mầu nhiệm Mừng)

Lạy Nữ Vương thiên đàng, Mẹ là Trinh Nữ Giêrusalem diễm phúc. Vượt lên trên chín phẩm

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:14 | Đã xem: 1042 lần | Download: 0 lần | Phiên bản: 3 bè
Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ tư - mầu nhiệm Mừng) Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời (Ngắm thứ tư - mầu nhiệm Mừng)

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ tựa cây bá hương vùng núi Li Băng, tựa cây trắc bá núi Xion

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:09 | Đã xem: 1058 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngắm thứ ba - mầu nhiệm Mừng) Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngắm thứ ba - mầu nhiệm Mừng)

Thánh Thần Chúa như cơn gió mạnh từ không trung bỗng ào ào thổi tới. Thánh Thần Chúa

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:07 | Đã xem: 1183 lần | Download: 3 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Chúa Giêsu lên trời (Ngắm thứ hai - mầu nhiệm Mừng) Đức Chúa Giêsu lên trời (Ngắm thứ hai - mầu nhiệm Mừng)

Đức Kitô ngự giá trên mây trời gieo niềm tin cho tín hữu chắc rằng: cửa Thiên Quốc tội

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:05 | Đã xem: 1094 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Đức Chúa Giêsu sống lại (Ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Mừng) Đức Chúa Giêsu sống lại (Ngắm thứ nhất - mầu nhiệm Mừng)

Sớm tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, các bà đến viếng thăm mồ Chúa. Giữa lúc trời vừa

Tác giả: Sr. Trầm Hương | Gửi lên: 15/12/2015 11:02 | Đã xem: 1138 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 2 bè
Kinh bữa ăn (bản 1&2&3&4) Kinh bữa ăn (bản 1&2&3&4)

Nguyện xin Thiên Chúa trên trời cho đoàn con - Hãy chúc tụng danh Chúa vì cơm bánh Ngài - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ai ơi bưng chén cơm đầy - Nguyện xin, nguyện xin Chúa cả mở tay

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 24/11/2015 09:14 | Đã xem: 963 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: Chưa biết
Kinh trông cậy Kinh trông cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Xin chớ chê bỏ lời chúng con nguyện trong

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 10/11/2015 08:44 | Đã xem: 994 lần | Download: 15 lần | Phiên bản: 1 bè
Kinh ngoan - Hải Triều Kinh ngoan - Hải Triều

Con xin dâng Mẹ câu kinh ngoan. Con hát chiều nay buổi chiều vàng. Khấn cầu cho đời ai tân

Tác giả: Hải Triều | Gửi lên: 10/11/2015 08:41 | Đã xem: 962 lần | Download: 5 lần | Phiên bản: 1 bè
Kinh mân côi năm mầu nhiệm sáng Kinh mân côi năm mầu nhiệm sáng

Phép lần hạt Mân Côi năm mầu nhiệm sáng: Thứ nhất thì Ngắm Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan

Tác giả: Nguyễn Quang Huy | Gửi lên: 25/10/2015 14:57 | Đã xem: 1250 lần | Download: 31 lần | Phiên bản: 1 bè
Sáng danh Sáng danh

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có

Tác giả: Lm. Hoài Đức | Gửi lên: 29/08/2015 15:07 | Đã xem: 961 lần | Download: 10 lần | Phiên bản: 1 bè
Kinh dâng mình Kinh dâng mình

Kính mừng Nữ Vương Mẹ nhân ái, con xin dâng mình con cho Mẹ và cho được làm chứng con

Tác giả: Ngọc Hân | Gửi lên: 29/08/2015 11:07 | Đã xem: 843 lần | Download: 4 lần | Phiên bản: 1 bè
 
Kiếm tiền với Propeller

Top download

Thống kê

Số bài viết: 358

Tổng số Album nhạc: 601

Tổng số video: 75

Tổng số nhạc MP3: 7,245

Thư viện lời nhạc: 21,805

  • Đang truy cập: 316
  • Khách viếng thăm: 293
  • Máy chủ tìm kiếm: 23
  • Hôm nay: 15703
  • Tháng hiện tại: 1352521
  • Tổng lượt truy cập: 66551112